Click here to load reader

2013 Faaliyet Raporu

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 2013 Faaliyet Raporu

 • 2013 YILI FAALYET RAPORU

  STANBUL

  2014

 • 32012-2013 ETM-RETM YILI FAALYET RAPORU

  NDEKLER

  SUNU

  NSZ

  I. BLM: GENEL BLGLER VE KURUMSAL YAPI

  1. Genel Bilgiler

  1.1. niversite Hakknda

  1.2. Misyon

  1.3. Vizyon

  1.4. Temel Deerlerimiz

  2. rgt Yaps

  2.1. Mtevelli Heyeti

  2.2. Akademik Kurul (Senato)

  2.3. Ynetim Kurulu

  2.4. Mevcut Durum

  2.5. Rektrlk

  2.6. Genel Sekreterlik ve Daire Bakanlklar

  3. Akademik Birimler

  3.1. Faklteler

  3.2. Meslek Yksekokullar

  3.3. Enstitler

  4. Rektrle Bal Birimler

  4.1. Koordinatrlkler

  4.2. Aratrma Merkezleri

  4.3. Bologna Egdm Komisyonu

  4.4. MADEK

  4.5. BAP Komisyonu

  4.6. Proje Ynlendirme Birimi

  4.7. Yayn Komisyonu

  4.8. Etik Kurullar

  4.9. Birlii Yaplan Kurulular

  5. Eitim-retim

  5.1. rencilerin Genel Baar Durumlar

  5.2. 2013 Ylnda Burslu-Burssuz rencilerin Baar Dzeylerinin Karlatrlmas

 • 4 T. C. STANBUL MEDPOL NVERSTES

  II. BLM: STRATEJK YNETM

  1. Stratejik Ama ve Hedefler

  2. Faaliyetlere likin Bilgi ve Deerlendirmeler

  2.1. Stratejik Ama 1: Fiziksel Kapasiteyi Artrmak

  2.2. Stratejik Ama 2: Bilgi retmek in Altyap

  2.3. Stratejik Ama 3: Dinamik, htiyalara Uygun, Kaliteli ve Kapsaml Eitim

  2.4. Stratejik Ama 4: Toplumsal Geliime Katk Salamak

  2.5. Stratejik Ama 5: Kurumsal Yapy Glendirmek

  3. Performans Sonular Tablosu

  III. BLM: DEERLENDRME VE SONU

  1. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deerlendirilmesi

  2.Deerlendirme ve Sonu

 • 52012-2013 ETM-RETM YILI FAALYET RAPORU

  Tablolar Tablo-1: niversite Senatosu yeleri ve Grev Dalmlar

  Tablo-2: Ynetim Kurulu yeleri ve Grev Dalmlar

  Tablo-3: 2013 Yl Lisans renci Saylar ve Dalm

  Tablo-4: 2013 Yl n Lisans renci Saylar ve Dalm

  Tablo-5: 2013 Yl Yksek Lisans renci Saylar ve Dalm

  Tablo-6: 2013 Ylnda niversitemizde Yurt Dndan renci Kabul Kontenjanndan Okuyan -rencilerin Uyruklarna Gre Dalm

  Tablo-7: stanbul Medipol niversitesi Tam Gn Statde alan retim Elemanlarnn Says

  Tablo-8: dari Personel Birim ve Yerleke Dalmlar

  Tablo-9: Dardan Hizmet Alm Yaplan Alanlarda altrlan Personel Says

  Tablo-10: Tp Fakltesi renci Dalm

  Tablo-11: Tpta Uzmanlk renci Dalm

  Tablo-12: Di Hekimlii Fakltesi renci Dalm

  Tablo-13: Di Hekimliinde Uzmanlk renci Dalm

  Tablo-14: Eczaclk Fakltesi renci Dalm

  Tablo-15: Hukuk Fakltesi renci Dalm

  Tablo-16: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Blm renci Dalm

  Tablo-17: Beslenme ve Diyetetik Blm renci Dalm

  Tablo-18: Salk Ynetimi Blm renci Dalm

  Tablo-19: Hemirelik Blm renci Dalm

  Tablo-20: Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulu renci Dalm

  Tablo-21: Adalet Program renci Dalm

  Tablo-22: Salk Bilimleri Enstits renci Saylar ve Programlara Gre Dalm

  Tablo-23: Sosyal Bilimler Enstits renci Saylar ve Programlara Gre Dalm

  Tablo-24: ERASMUS Program erevesinde Anlama mzalanan niversiteler

  Tablo-25: FARAB Program erevesinde Anlamal Olduumuz niversiteler

  Tablo-26: 2013 Ylnda lk Basks Yaplan Kitaplar

 • 6 T. C. STANBUL MEDPOL NVERSTES

  GrafiklerGrafik-1: Ktphane Okuyucu statistii

  Grafik-2: Aktif ve Aktif Olmayan Kullanc Says

  Grafik-3: 2013 Ylnda Satn Alnan ve Ba Olarak Gelen Kitap Saylar

  Grafik-4: Toplam Kitap Says

  Grafik-5: Lisans rencilerinin Genel Baar Durumu

  Grafik-6: Burslu-Burssuz renci Baar Durumlarnn Karlatrlmas

  Grafik-7: Lisans ve MYO Programlarnda Burslu/Burssuz renci Baar Karlatrmas

 • 72012-2013 ETM-RETM YILI FAALYET RAPORU

  niversitenin sadece bir eitim kurumu olarak varln srdrmesi beklenemez; bilimsel bilginin izleyicisi olduu kadar reticisi de olmak zorundadr. Toplumun etki alanna giren gelimeleri ya-kndan izlemek, her alanda orta ve uzun vadeli stratejik aratrmalar yapmak, insan haklar ve ada-letin toplumda yerlemesini salamak, sosyal ve kltrel politikalara zemin oluturacak stratejiler zerinde almak, sektrlerin uluslararas pazarlarda rekabet gcnn artrlmas iin ibirlii prog-ramlar gelitirmek, lkenin dnyaya zgvenle almasna destek vermek, ulusal ve uluslararas eitim ve stratejik aratrma kurumlaryla srekli ibirlii iinde bulunmak ve genlerimizi bu viz-yonla donatmak sorumluluumuz vardr.

  Tadmz sorumluluk bilinci iinde bugne dein elde ettiimiz birikimlerimizi stanbul Medipol niversitesi ile szn ettiim amaca ynlendirmek istiyoruz. leri derecede donanml ve birikimli retim yesi ve yetenekli rencilere sahip zengin bir eitim ortam ve ileri aratrmalarn yrtl-mesini salayan imkanlar, stratejik hedefler ve yenilikilik temelinde gelien bir niversite ortam oluturma azim ve kararllndayz.

  Dr. Fahrettin KocaMtevelli Heyet Bakan

 • 92012-2013 ETM-RETM YILI FAALYET RAPORU

  SunuMedipol Salk Grubunun nderlii ve destei ile Trkiye Eitim Salk ve Aratrma Vakf (TESA) tarafndan kurulmu olan niversitemiz ilk mezunlarn yetitirme heyecan iinde olan gen bir eitim kurumudur. u anda 17 n lisans, 8 lisans, 14 yksek lisans ve 2 doktora olmak zere toplam-da 41 programda eitim vermektedir.

  niversitemiz, salk alanndaki iddial gelimelerini ve ksa srede elde ettii baarlarn sosyal bi-limler ile mhendislik bilimleri alanna da kaydrma ve zellikle ok disiplinli bilimsel aratrmalar-da srdrme azmindedir. Kuruluumuzun 4nc ylnda biri tematik ileri aratrma merkezi olmak zere 5 adet aratrma merkezine kavumu bulunmaktadr.

  Aratrma ncelikli bir misyon stlenmi olan niversitemizde bu ksa srede salk temel bilim-leri ile mhendisliin kesitii alanda nemli projeler ortaya konmaya balamtr. niversitemiz bnyesinde oluturulan Bilimsel Aratrma Proje Komisyonu ile TBTAK, SANTEZ ve Kalknma Bakanlnca onaylanarak desteklenen projelerimiz hzla artmaktadr. Mesaisinin nemli bir ksm-n aratrmaya ayran retim yesi istihdamnda imdiden farklln ortaya koymu durumdadr.

  stanbul Medipol niversitesi, bata salk alanndaki vizyonu ve hizmet kltr olmak zere, ev-rensel, ada, nitelikli, zgr, retken ve gelitiren bir niversite olarak yarnn miraslarna yeni frsatlar sunmak amacndadr. Salk alanndaki mevcut kapasitesini kullanarak oluturduu hizmet birimleri araclyla hem rencilerimize yeni uygulama alanlar oluturmu hem de gelirlerinin nemli bir ksmn eitim d alandan elde etmeyi baarm durumdadr. Bu eimin giderek art-masn ve elde ettii kaynaklar frsat eitlii salayacak ekilde eitime ve ileri dzey aratrmalara aktarabilmesini umuyoruz.

  niversitemiz eitim ve retim faaliyetlerini Hali ve gittike gelien Kavack Yerlekelerinde sr-drmektedir. Ayrca bata mezuniyet ncesi ve sonras tp eitimi olmak zere salk bilimleri -rencilerimiz uygulama derslerini ve staj eitimlerini, Yksekretim Kurulunun ibirlii karar er-evesinde Medipol niversitesi Hastanesinde yrtmektedir. Bilindii gibi bu eitim hastanemiz Trkiyede mevcut zel salk yatrmlarnn en nde gelenidir.

 • 10 T. C. STANBUL MEDPOL NVERSTES

  2012-2016 stratejik planmz niversitemiz alanlarnn katlm ile hazrlanm ve ilgili kurullarda grlp Senato tarafndan 05 Haziran 2012 tarihinde onaylanmtr. lk faaliyet raporunu ve z deerlendirme srecini takiben plan revize edilmitir. Planda belirtilen stratejik hedeflere ynelik faaliyetlerin gzlenmesi ve ktlarnn raporlanmasnn, srekli gelien ve rencisi, idari ve akade-mik kadrosu ile gittike artan oranda deer reten bir niversite olmann kantlarn oluturaca inancn tayorum.

  Bu faaliyet raporu stratejik planlama ve performans programlar uyarnca yrtlen faaliyetle-rin belirlenmi performans gstergelerine gre, hedef ve gerekletirme durumu ile meydana gelen sapmalar ve bunlarn ardnda yer alan gerekeleri ortaya koymaktadr. stanbul Medipol niversitesinin 2013 yl faaliyetlerini kapsayan bu faaliyet raporu 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununa dayanarak, saydamlk ve hesap verme sorumluluunu salamak amacyla gvenilir ve nyargsz bilgiler kullanlarak, ilgili taraflarn ve kamuoyunun bilgisine sunulmutur.

  Stratejik planda da ifade edildii gibi, stanbul Medipol niversitesinin vizyonuna ulamada 2012-2016 dnemini kapsayan hedeflerin ok mtevaz bir rol stlendii aikardr. Ancak tm alan-larmz, rencilerimiz ve tm Medipol dostlarnn destei ve katlm ile oluan sinerjinin birlikte kurguladmz ryann geree dnmesini salayacak en nemli dinamik olduuna inanyorum.

  niversitemizin bu sredeki faaliyetlerinde dorudan grev alan veya bir ekilde katk veren idari ve akademik kadrosu ile btn Medipol ailesine takdir ve teekkrlerimi sunarm. Srete rol alan btn idari ve akademik birimlerimizin faaliyetlerinin raporlanmasnda emei geen grevlilerimi-zi ve bilhassa elinizdeki raporun vcut bulmasnda byk paya sahip olan Strateji Gelitirme Dairesi alanlarn ayrca kutlamak isterim.

  Prof. Dr. Sabahattin AYDINRektr

 • 112012-2013 ETM-RETM YILI FAALYET RAPORU

  nszTemel deerlerimiz olan etik deerlere ballk, insan odakllk, mkemmeliyetilik, evreye duyar-llk, katlmclk, hogrllk, yenilikilik ve zgrlklk anlayyla lke kalknmasnn temelini oluturan nitelikli insan kaynan yetitirme azmiyle kurulan stanbul Medipol niversitesi ayn an-layla ve tm paydalarnn etkin katlmyla 2012-2016 stratejik plann oluturmu ve yol haritasn belirlemitir.

  Vizyon, misyon ve temel deerler ile bunlar nda tm faaliyetlerinin gerekletirilmesine reh-berlik edecek stratejiler gelitirilmi, fiziksel altyapnn gelitirilmesi, bilim ve teknoloji retilmesi, eitim ve retimin gelitirilmesi, topluma katk ve kurumsal yapnn gelitirilmesi ynnde olutu-rulan stratejik alanlarmz ve bu erevede hedef ve hedeflere ulamak iin yaplacak faaliyetler ta-nmlanmtr. 2013 yl ierisinde niversitemizin mevcut durumu deerlendirilerek stratejik planda yer alan hedefler revize edilmitir.

  niversitemizin 2013 yl faaliyet raporu 2012-2016 Stratejik Plannn performans programlar uya-rnca yrtlen faaliyetlerin belirlenmi performans gstergelerine gre gerekleme durumunu, hedeflerimizden me