BROJNI SISTEMI - prirodni broj rimski brojevi dekad-ni zapis bina-rni zapis ok-talni zapis heksadekad-ni

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BROJNI SISTEMI - prirodni broj rimski brojevi dekad-ni zapis bina-rni zapis ok-talni zapis...

 • 66 MATEMATIKE I LOGIKE OSNOVE RADA RAUNARA 67

  1. BROJNISISTEMINepozicioni i pozicioni brojni sistem

  Brojni sistem sastoji se od: skupa cifara, pravila za pisanje cifara.

  Brojni sistemi dijele se na pozicione i nepozicione.Nepozicioni brojni sistemi su oni kod kojih znaenje pojedine cifre ne zavisi

  od njenog poloaja u zapisanom broju.Najpoznatiji nepozicioni brojni sistem, koji se i danas upotrebljava, je sistem

  rimskih brojeva. On se sastoji od sljedeih cifara:

  cifra I V X L C D M

  vrijednost 1 5 10 50 100 500 1000

  Pravila za njihovo zapisivanje su: ako nekoliko jednakih cifara stoji jedna uz drugu, onda im se vrijednosti

  sabiraju (npr. XXX znai X + X + X, tj. zapisan je broj 30); ako su uzastopno zapisane dvije razliite cifre od kojih lijevo stoji ona s

  veom vrijednou, onda se njihove vrijednosti sabiraju (npr. XVI znai X + V + I, tj. zapisan je broj 16);

  ako su uzastopno zapisane dvije razliite cifre od kojih lijevo stoji ona s manjom vrijednou, onda se njena vrijednost oduzima od desno napisane cifre (npr. XC znai C X, tj. zapisan je broj 90).

  Nepozicioni brojni sistem ima dva velika nedostataka: za zapisivanje veih bro-jeva treba uvoditi nove cifre i obavljanje aritmetikih operacija je veoma sloeno.

  Rimski brojni sistem se u Evropi primjenjivao sve do 12. vijeka dok Arapi nisu donijeli dekadni (decimalni), koji je zbog lakeg izvoenja raunskih operacija postao osnovni brojni sistem.

  Dekadni brojni sistem ubraja se u pozicione brojne sisteme.U pozicionim brojnim sistemima upotrebljava se ogranieni broj cifri, s tim

  da njihova vrijednost zavisi od poloaja u zapisanom broju. Otuda su ti sistemi dobili svoj naziv.

  Svaki pozicioni brojni sistem ima svoju osnovu (bazu) i cifre.

  INFORMATIKA

 • MATEMATIKE I LOGIKE OSNOVE RADA RAUNARA 67

  Osnova (baza) je broj razliitih cifara u odreenom brojnom sistemu. Najvea cifra u sistemu sa bazom b je b-1.

  Osnova pozicionog brojnog sistema moe biti bilo koji broj, ali su uz dekadni brojni sistem najpoznatiji brojni sistemi binarni, oktalni i heksadekadni, zbog svoje primjene u informatici.

  Brojni sistem Osnova CifreNajvea

  cifra

  DEKADNI 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9

  BINARNI 2 0, 1 1

  OKTALNI 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7

  HEKSADEKADNI 16 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F F

  U sljedeoj tabeli prikazani su naini zapisivanja prirodnih brojeva u razliitim brojnim sistemima:

  prirodni broj

  rimski brojevi

  dekad-ni zapis

  bina-rni zapis

  ok-talni zapis

  heksadekad-ni zapis

  nula 0 0 0 0

  jedan I 1 1 1 1

  dva II 2 10 2 2

  tri III 3 11 3 3

  etiri IV 4 100 4 4

  pet V 5 101 5 5

  est VI 6 110 6 6

  sedam VII 7 111 7 7

  osam VIII 8 1000 10 8

  devet IX 9 1001 11 9

  deset X 10 1010 12 A

  jedanaest XI 11 1011 13 B

  dvanaest XII 12 1100 14 C

  trinaest XIII 13 1101 15 D

  etrnaest XIV 14 1110 16 E

  petnaest XV 15 1111 17 F

  Dekadni brojni sistem. Osnova dekadnog sistema je broj 10, cifre pomou ko-jih zapisujemo brojeve su 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9. To je sistem u kojem mi od davnih vremena pa sve do danas raunamo, a razlog je jednostavan ovjek je poeo raunati uz pomo 10 prstiju na rukama.

 • 68 MATEMATIKE I LOGIKE OSNOVE RADA RAUNARA 69

  Binarni brojni sistem. Baza binarnog brojnog sistema je broj 2 to znai da se u tom sistemu koriste samo dvije cifre: 0 i 1. To je sistem pomou kojeg rade rau-nari. Zato je ba binarni sistem pogodan za rad raunara, potpuno je shvatljivo. U odreenom trenutku elektrino kolo moe biti aktivno ili ne; ukljuen ili is-kljuen; ureaj moe biti pod naponom ili ne; estica moe biti namagnetizirana ili ne; laserski zrak se reflektuje ili ne.

  Primjer:

  1101101,01 = 1 26 + 1 25 + 0 24 + 1 23 + 1 22 + 0 21 + 1 20 + 0 21 + 1 22 = (*) = 1 64 + 1 32 + 0 16 + 1 8 + 1 4 + 0 2 + 1 1 + 0 0,5 + 1 0,25 = = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 + 0,25 = = 109,25

  Ovo zapisujemo 1101101,01(2) = 109,25(10).

  Prevoenje prirodnih i decimalnih brojeva

  iz jednog zapisa u drugi

  Prevoenje u dekadni zapis. Postupak prevoenja binarnog (ili nekog drugog zapisa broja) u dekadni identian je odreivanju vrijednosti broja. Ipak, ponovimo to na sljedeim primjerima:

  binarni dekadni

  1. 1001101(2) = 126 + 025 + 024 + 123 + 122 + 021 + 120 = = 26 + 23 + 22 + 20 = = 64 + 8 + 4 + 1 = = 77(10)

  2. 0,1011(2) = 12-1 + 02-2 + 12-3 + 12-4 = = 2-1 + 2-3 + 2-4 = = 0,5 + 0,125 + 0,0625 = = 0,6875(10)

  3. 11010,11(2) = 124 + 123 + 022 + 121 + 020 + 12-1 + 12-2 =

  = 24 + 23 + 21 + 2-1 + 2-2 = = 16 + 8 + 2 + 0,5 + 0,25 = = 26,75(10)

  oktalni dekadni

  4. 734,02(8) = 782 + 381 + 480 + 08-1 + 28-2 =

  = 764 + 38 + 41 + 20,015625 = = 448 + 24 + 4 + 0,03125 = = 476,03125(10)

  INFORMATIKA

 • MATEMATIKE I LOGIKE OSNOVE RADA RAUNARA 69

  heksadekadni dekadni

  5. 1A3E,D(16) = 1163 + 10162 + 3161 + 14160 + 1316-1 =

  = 4096 + 10256 + 316 + 141 + 130,0625 = = 4096 + 2560 + 48 + 14 + 0,8125 = = 6718,8125(10)

  Prevoenje iz dekadnog zapisa u neki drugi

  Prilikom pretvaranja iz dekadnog sistema u neki drugi potrebno je razlikovati dva sluaja:

  broj je prirodan, broj je decimalan, jer se i postupak prevoenja razlikuje.

  dekadni binarni

  1. 77(10) = ? 77 : 2 = 38 1 38 : 2 = 19 0 19 : 2 = 9 1 9 : 2 = 4 1 4 : 2 = 2 0 2 : 2 = 1 0 1 : 2 = 0 1

  Zaustavljamo se kada dobijemo 0 kao rezultat dijeljenja.Neto jednostavniji zapis:

  77 138 019 1 9 1 4 0 2 0 1 1 0

  Preostaje nam da dobijene ostatke prepiemo (odozdo prema gore): 77(10) = 1001101 (2)

  2. 0,6875(10) = ? (2) 0,6875 2 1,375 0,375 2 0,75 2 1,5 0,5 2 1,0

  Zaustavljamo se kada se iza decimalne take pojavi samo 0 ili kad pronaemo period razlomka ili kad postignemo zadatu tanost.

 • 70 MATEMATIKE I LOGIKE OSNOVE RADA RAUNARA 71

  Preostaje nam da dobijene cijele dijelove prepiemo (odozgo prema dolje):

  0,6875(10) = 0,1011(2)

  3. 26,75(10) = ? (2)Posebno prevedemo cijeli dio broja, a posebno decimalni dio, pa ih saberemo:

  26 0 13 1 6 0 3 1 1 1 0 26(10) = 11010(2)

  0,75 2 1,5 0,5 2 1,0

  0,75(10) = 0,11(2)

  Dakle, 26,75(10) = 11010,11(2)

  dekadni oktalni

  Postupak je potpuno isti, samo se dijeli (odnosno mnoi) s osnovom 8.

  4. 476,03125(10) = ? (8)

  476 : 8 = 59 4 59 : 8 = 7 3 7 : 8 = 0 7 476(10) = 734(8)

  0,03125 8 0,25 8 2,00

  0,03125(10) = 0,02(8)

  Dakle, 476,03125(10) = 734,02(8)

  dekadni heksadekadni

  Postupak je identian prethodnom, samo se dijeli (odnosno mnoi) s osnovom 16. Pritom se umjesto dobijenih ostataka (ili cijelih dijelova) 10, 11, 12, 13, 14 i 15, piu redom A, B, C, D, E i F.

  INFORMATIKA

 • MATEMATIKE I LOGIKE OSNOVE RADA RAUNARA 71

  5. 6718,8125(10) = ? (16) 6718 : 16 = 419 14 = E 419 : 16 = 26 3 26 : 16 = 1 10 = A 1 : 16 = 0 1

  6718(10) = 1A3E(16)

  0,8125 16 D = 13,0

  0,8125(10) = 0,D(16)

  Dakle, 6718,8125(10) = 1A3E,D(16)

  Prevoenje izmeu binarnog, oktalnog i

  heksadekadnog zapisa

  binarni oktalni, heksadekadni

  1. Prevedi broj 1001101(2) u oktalni zapis. To moemo uiniti na dva naina:Prvi nain - prevoenjem binarnog broja u dekadni:

  1001101(2) = 126 + 025 + 024 + 123 + 122 + 021 + 120 =

  = 26 + 23 + 22 + 20 = = 64 + 8 + 4 + 1 = = 77(10)

  a zatim prevoenjem dobijenog dekadnog broja u oktalni:

  77 : 8 = 9 5 9 : 8 = 1 1 1 : 8 = 0 1

  77(10) = 115(8)

  Dakle, 1001101(2) = 115(8)

 • 72 MATEMATIKE I LOGIKE OSNOVE RADA RAUNARA 73

  Drugi nain je puno jednostavniji i bri.Budui da je 8 = 23, cifre binarnog broja grupiemo po tri poevi od nultog

  mjesta i svaki dobijeni broj posebno pretvorimo u oktalni zapis:1001101(2) = 001|001|101 = 115(8) 115Sljedee tablice mogu nam dosta olakati ovakvo pretvaranje:

  binarni zapis

  oktalni zapis

  binarni zapis

  heksadekadni zapis

  binarni zapis

  heksadekadski zapis

  000 0 0000 0 1000 8

  001 1 0001 1 1001 9

  010 2 0010 2 1010 A

  011 3 0011 3 1011 B

  100 4 0100 4 1100 C

  101 5 0101 5 1101 D

  110 6 0110 6 1110 E

  111 7 0111 7 1111 F

  2. Prevedi broj 110100110,111001(2) u oktalni zapis.

  110100110,111001(2) = 110|100|110|,111|001 = 646,71(8)

  3. Prevedi broj 110100110,111001(2) u heksadekadni zapis.

  110100110,111001(2) = 0001|1010|0110|,1110|0100 = 1A6,E4(16)

  Budui da je 16 = 24 cifre, binarnog broja grupiemo po etiri poevi od nul-tog mjesta i svaki dobijeni broj pojedinano pretvorimo u heksadekadni zapis.

  Kao to se vidi na ovom primjeru, uvijek nam je lake ako dodamo potreban broj nula ispred i iza zadatog broja.

  oktalni, heksadekadni binarni

  4. Prevedi broj 1507,2(8) u binarni zapis.Postupak je sada obrnut: svaku pojedinu cifru pretvorimo u binarni zapis.Obratite panju: svaka cifra mora biti zapisana s tri bita (dakle, cifru 2 zapi-

  sujemo kao 010).

  1507,2(8) = 001|101|000|111|,010 = 1101000111,01(2)

  Suvine nule ispred i iza broja mogu se izbaciti.

  5. Prevedi broj A13D,05(16) u binarnii zapis.Postupak je identian prethodnom primjeru, samo se svaka cifra zapisuje s

  etiri bita.

  A13D,05(16) = 1010|0001|0011|1101|,0000|0101 = 1010000100111101,00000101(16)

  INFORMATIKA

 • MATEMATIKE I LOGIKE OSNOVE RADA RAUNARA 73

  oktalni heksadekadni i obrnuto

  6. Prevedi broj 7052,13(8) u heksadekadni zapis.Najlake i najbre je oktalni zapis prevesti u binarni, a binarni zatim u hek-

  sadekad