COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 39/2006 23 de desembre del 2009

  • Published on
    24-Jan-2016

  • View
    286

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>COMISSI MIXTA DE SEGUIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 39/2006</p><p>23 de desembre del 2009</p></li><li><p> PERFIL DE LA PERSONA SOLLICITANTDona (65%)Ms de 80 anys (60%)Viu a les comarques de Barcelona (51%) si incloem la ciutat (72%) T Grau III (51%)T discapacitat i dependncia alhora (31%)Preferentment viu a domicili (81%)Amb persona cuidadora no professional (54%)</p></li><li><p> DESPLEGAMENT NORMATIVALlei 12/2007, d11 doctubre, de serveis socials.Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els rgans de la Generalitat competents per aplicar la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoci de lautonomia personal i atenci a les persones en situaci de dependncia.Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre, per la qual es regulen els preus pblics i el rgim de participaci de les persones beneficiries en el finanament dels serveis del Sistema per a lAutonomia i lAtenci a la Dependncia (SAAD), en lmbit territorial de Catalunya.Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual sestableixen els criteris per determinar limport de les prestacions econmiques del Sistema per a lAutonomia i lAtenci a la Dependncia (SAAD), en lmbit territorial de Catalunya.Ordre ASC/478/2007, de 28 de novembre, per la qual es crea el fitxer de dades personals del Sistema per a lAutonomia i lAtenci a la Dependncia, en lmbit competencial del Departament dAcci Social i Ciutadania.</p></li><li><p> DESPLEGAMENT NORMATIVAOrdre ASC/55/2008, de 12 de febrer, per la qual sestableixen els criteris per determinar les compatibilitats i les incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Catal dAutonomia i Atenci a la Dependncia (SCAAD) i les prestacions del Sistema Pblic de Serveis Social, en lmbit territorial de Catalunya.Ordre ASC/344/2008, de 14 de juliol, per la que es regula la prestaci econmica de lassistent personal i samplia el nivell de protecci del Sistema Catal per lAutonomia i Atenci a la dependncia (SCAAD).Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual saprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009.Ordre ASC/238/2009, de 6 de maig, per la qual sactualitzen el cost de referncia, el mdul social i el copagament relatius a les prestacions de la Cartera de Serveis Socials per a lexercici 2009.</p></li><li><p> SOLLICITUDS188.723 sollicituds valorables</p><p>Grfic1</p><p>Full2</p><p>Sollicituds</p><p>Full2</p><p>0.0999076577</p><p>0.1162599436</p><p>0.0821750464</p><p>0.1200546359</p><p>0.1369936803</p><p>0.1093246506</p><p>0.1190686892</p><p>0.1247679418</p><p>Evoluci trimestral sollicituds</p><p>Full3</p><p>Grfic1</p><p>20795</p><p>24167</p><p>17108</p><p>25031</p><p>28542</p><p>22622</p><p>24768</p><p>25980</p><p>22597</p><p>19756</p><p>Evoluci trimestral sollicituds</p><p>Full1</p><p>2n trimestre 200720795</p><p>3r trimestre 200724167</p><p>4t trimestre 200717108</p><p>1r trimestre 200825031</p><p>2n trimestre 200828542</p><p>3r trimestre 200822622</p><p>4t trimestre 200824768</p><p>1r trimestre 200925980</p><p>2n trimestre 200922597</p><p>3r trimestre 200919756</p><p>231366</p><p>23,137</p><p>Full1</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Evoluci trimestral sollicituds</p><p>Full2</p><p>Full3</p></li><li><p> SOLLICITUDSLa demarcaci de Barcelona concentra la major part de les sollicituds</p><p>Grfic1</p><p>0.51</p><p>0.21</p><p>0.09</p><p>0.07</p><p>0.08</p><p>0.04</p><p>Sollicituds per SSTT</p><p>Resum SSTT</p><p>Sollicituds: distribuci per Serveis Territorials</p><p>Serveis Territorials% Sollicituds</p><p>Barcelona51%</p><p>Barcelona Ciutat21%</p><p>Girona9%</p><p>Lleida7%</p><p>Tarragona8%</p><p>Terres de l'Ebre4%</p><p>Total100%</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per SS.TT (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;RData Informe ( 17-7-2009 )</p><p>Resum SSTT</p><p>Sollicituds per SSTT</p><p>Resum SSTT anual</p><p>Sollicituds: evoluci anual per Serveis Territorials</p><p>Serveis Territorials200720082009</p><p>Barcelona50%49%55%</p><p>Barcelona Ciutat22%23%18%</p><p>Girona9%9%9%</p><p>Lleida7%7%7%</p><p>Tarragona8%8%8%</p><p>Terres de l'Ebre4%4%3%</p><p>Total100%100%100%</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per any i SS.TT (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;RData Informe ( 17-7-2009 )</p><p>Resum SSTT anual</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>2007</p><p>2008</p><p>2009</p></li><li><p> SOLLICITUDSEl 60% dels sollicitants tenen ms de 80 anys</p><p>Grfic1</p><p>0.3</p><p>1.7</p><p>14.2</p><p>23.9</p><p>42.4</p><p>17.5</p><p>Sollicituds per edat</p><p>24,%</p><p>14,2%</p><p>Sollicituds edat</p><p>SOLLICITUDS: per edat</p><p>Edat%Edat%</p><p>0 a 3 anys0.30.40 a 64 anys17</p><p>4 a 17 anys1.71.8Ms de 65 anys83</p><p>18 a 64 anys14.214.3Total100</p><p>65 a 79 anys23.924</p><p>80 a 89 anys42.442.2</p><p>90 anys i ms17.517.3</p><p>Total100100</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per edat (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 5&amp;RData Informe ( 13-7-2009 )</p><p>Sollicituds edat</p><p>Sollicituds per edat</p><p>14,2%</p><p>24,%</p><p>0</p><p>0</p><p>Sollicituds per edat</p></li><li><p> SOLLICITUDSLa major part de les persones que solliciten acollir-se a la llei viuen a casa</p><p>Grfic4</p><p>80.9278017937</p><p>19.0721982063</p><p>Sollicituds per procedncia</p><p>Resum SSTT</p><p>Sollicituds: distribuci per Serveis Territorials</p><p>Serveis Territorials% Sollicituds</p><p>Barcelons8%</p><p>Barcelona Ciutat22%</p><p>Barcelona Comarques43%</p><p>Girona9%</p><p>Lleida7%</p><p>Tarragona8%</p><p>Terres de l'Ebre4%</p><p>Total100%</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per SS.TT (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;RData Informe ( 17-7-2009 )</p><p>Resum SSTT</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Sollicituds per SSTT</p><p>Resum SSTT (2)</p><p>Sollicituds: evoluci anual per Serveis Territorials</p><p>Serveis Territorials200720082009</p><p>Barcelons9%8%9%</p><p>Barcelona Ciutat22%23%18%</p><p>Barcelona Comarques42%41%46%</p><p>Girona9%9%9%</p><p>Lleida7%8%7%</p><p>Tarragona9%8%8%</p><p>Terres de l'Ebre4%4%3%</p><p>Total100%100%100%</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per any i SS.TT (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;RData Informe ( 17-7-2009 )</p><p>Resum SSTT (2)</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>2007</p><p>2008</p><p>2009</p><p>Evoluci Sollicituds</p><p>SOLLICITUDS: evoluci mensual</p><p>ANY200720082009</p><p>Gener72987356</p><p>Febrer95628950</p><p>Mar81029636</p><p>Abril100567123</p><p>Maig549494757052</p><p>Juny1527989534510</p><p>Juliol1278510973329*Dades no definitives</p><p>Agost56344220</p><p>Setembre57547538</p><p>Octubre60879893</p><p>Novembre56587947</p><p>Desembre53416917</p><p>Total6203210093444956207922</p><p>Mitjana7754.008411.178266.257700.81</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per any i SS.TT (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 3&amp;RData Informe ( 13-7-2009 )</p><p>Evoluci Sollicituds</p><p>2007</p><p>2008</p><p>2009</p><p>Evoluci mensual sollicituds</p><p>Sollicituds sexe</p><p>SOLLICITUDS: per sexe</p><p>Sexe%</p><p>Homes35</p><p>Dones65</p><p>Total100</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per sexe (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 4&amp;RData Informe ( 13-7-2009 )</p><p>Sollicituds sexe</p><p>Sollicituds procedncia</p><p>SOLLICITUDS: per procedncia</p><p>Procedncia sollicituds%</p><p>Domicili81</p><p>Residncia19</p><p>Total100</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per pocedncia (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 4&amp;RData Informe ( 13-7-2009 )</p><p>Sollicituds procedncia</p><p>Sollicituds per procedncia</p><p>Sollicituds edat</p><p>SOLLICITUDS: per edat</p><p>Edat%Edat%</p><p>0 a 3 anys0.40 a 64 anys17</p><p>4 a 17 anys1.8Ms de 65 anys83</p><p>18 a 64 anys14.4Total100</p><p>65 a 79 anys24.0</p><p>80 a 89 anys42.3</p><p>90 anys i ms17.3</p><p>Total100</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per edat (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 5&amp;RData Informe ( 13-7-2009 )</p><p>Sollicituds edat</p><p>Sollicituds per edat</p><p>Discapacitat</p><p>Sollicituds per edat</p><p>Nmines</p><p>Sollicituds: persones amb discapacitat</p><p>%%</p><p>Tipus de discapacitat%(- 65 anys)(+ 65 anys)</p><p>Fsica59.4129%71%</p><p>Intellectual15.7688%12%</p><p>Sensorial auditiva1.0735%65%</p><p>Sensorial visual2.6431%69%</p><p>Malatia mental8.7150%50%</p><p>Intellectual - Fsica8.7445%55%</p><p>Intellectual - Sensorial auditiva0.2350%50%</p><p>Fsica sensorial auditiva1.049%91%</p><p>Fsica sensorial visual2.1917%83%</p><p>Intellectual sensorial visual0.2128%72%</p><p>Total100%41%59%</p><p>% de persones amb discpacitat respecte total sollicituts32%</p><p>Criteris:</p><p>Total solliciutds registrades per tipus de discapacitat (Base dades EXPINFGEN+)</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 6&amp;RData Informe ( 13-7-2009 )</p><p>Comparaci CCAA</p><p>Detall prestacions econmiques</p><p>20082009</p><p>Gener1,588,33736,070,378</p><p>Febrer3,561,93420,045,499</p><p>Mar8,625,89940,000,739</p><p>Abril17,212,89436,284,936</p><p>Maig17,683,51634,491,152</p><p>Juny17,952,13139,000,667</p><p>Juliol19,269,899</p><p>Agost17,757,802</p><p>Setembre18,611,484</p><p>Revisi any2,294,784</p><p>Octubre16,563,488</p><p>Novembre9,846,073</p><p>Desembre49,102,512</p><p>TOTAL200,070,754205,893,370</p><p>Import TOTAL (2008 i 2009)$405,964,125</p><p>Mitjana mensual (2008)$15,390,058</p><p>Mitjana mensual (2009)$34,315,562</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 17&amp;RData Informe ( 13-7-2009 )</p><p>Comparaci CCAA</p><p>11</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>2008</p><p>2009</p><p>Comparaci CCAA a 1 juliol 2009 (Dades SISAAD)</p><p>Poblaci% Poblaci EspanyaSollicituds% Sollicituds sobre EspanyaValoracions% Valoracions sobre sollicitudsValoracions amb dret% Valoracions amb dret sobre valoracionsValoracions Grau 3% Valoracions Grau IIIValoracions Grau 2% Valoracions Grau IIValoracions Grau 1-2Valoracions Grau 1-1% Valoracions Grau ISense Grau% Valoracions Sense GrauTOTAL</p><p>Espanya46,157,822100%913,723100%803,47988%621,33677%40280550%21853127%584466822416%554737%803479</p><p>Catalunya7,364,07816%138,41115%137,851100%110,56380%7395954%3660427%89751074414%75695%137851</p><p>Castella i Lle2,557,3306%47,9515%43,82591%33,12076%2246951%1065124%3273296914%446310%43825</p><p>Pas Valenci5,029,60111%41,2245%34,95985%32,82594%2422969%859625%6047544%7762%34959</p><p>Madrid6,271,63814%40,3674%40,291100%34,85086%2247556%1237531%2619282214%00%40291</p><p>Galcia2,784,1696%60,0287%48,58881%39,70182%2694355%1275826%2928349213%24675%48588</p><p>Pas Basc2,157,1125%66,6757%58,97688%37,32463%2123336%1609127%5956805924%763713%58976</p><p>Navarra620,3771%16,7652%15,79194%9,51160%456229%494931%1716254127%202313%15791</p><p>Andalusia8,202,22018%280,07231%231,11583%171,31174%10429745%6701429%194172234018%180478%231115</p><p>Font: SISAAD (actualitzaci amb 2 mesos de retard)</p><p>Informaci incorporada al SISAAD sobre expedients en vigor amb regularitzaci de baixes, defuncions, revisions de grau i expedients depurats.</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 18&amp;RData Informe ( 13-7-2009 )</p></li><li><p> SOLLICITUDS DE PERSONES DISCAPACITADES El 31% de les sollicituds sn de persones amb discapacitat i la ms freqent s la discapacitat fsica amb un 60%</p><p>Grfic1</p><p>59.95</p><p>15.25</p><p>1.11</p><p>2.68</p><p>8.74</p><p>8.55</p><p>0.2297381594</p><p>1.06</p><p>2.23</p><p>0.2</p><p>%</p><p>Discapacitat</p><p>Sollicituds: persones amb discapacitat</p><p>Tipus de discapacitatSollicituds%</p><p>Fsica39,05359.95</p><p>Intellectual10,35915.25</p><p>Sensorial auditiva7021.11</p><p>Sensorial visual1,7372.68</p><p>Malatia mental5,7248.74</p><p>Intellectual - Fsica5,7428.55</p><p>Intellectual - Sensorial auditiva1510.23</p><p>Fsica sensorial auditiva6851.06</p><p>Fsica sensorial visual1,4382.23</p><p>Intellectual sensorial visual1360.20</p><p>Total65,727100%</p><p>% respecte total sollicituds202,02831%</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 6&amp;RData Informe ( 1-7-2009 )</p><p>Discapacitat</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>%</p><p>PIA_resum</p><p>Prestacions: evoluci trimestral</p><p>Tipus de prestacionsTotal%</p><p>Cuidador no professional + Assistent personal47,18758%</p><p>Serveis + prestacions vinculades a serveis34,29642%</p><p>TOTAL81,483100%</p><p>* Nombre de prestacions atorgades, NO beneficiaris</p><p>Tipus de prestacions1r trimestre 20082n trimestre 20083r trimestre 20084rt trimestre 20081r trimestre 2009</p><p>Cuidador + Assistent Personal72%66%57%54%53%</p><p>Prestacions vinculades a serveis + Serveis28%34%43%46%47%</p><p>100%100%100%100%100%</p><p>Font: EXPINFGEN</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 14&amp;RData Informe ( 29-6-2009 )</p><p>PIA_resum</p><p>11</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>00</p><p>Cuidador + Assistent Personal</p><p>Prestacions vinculades a serveis + Serveis</p></li><li><p> VALORACIONSShan fet 187.098 valoracions, que suposen el 99% La majoria de persones amb grau III es van atendre durant el primer any.Amb el pas del temps els graus inferiors guanyen en importncia. </p><p>Grfic1</p><p>0.78336653390.1404382470.0473107570.0288844622</p><p>0.79081982190.14249828730.04898378630.0176981046</p><p>0.80646782240.13933455370.04691145330.0072861706</p><p>0.75805745950.15881580870.05206358470.0310631471</p><p>0.64480242720.22798526330.09484938240.0323629271</p><p>0.53534624220.25822120120.12497538560.081457171</p><p>0.48095177830.30827321440.16921908620.0415559212</p><p>0.40776992560.31748611160.19617550360.0785684592</p><p>0.34982999620.33668303740.22346052130.090026445</p><p>0.280.340.250.13</p><p>Grau 3</p><p>Grau 2</p><p>Grau 1</p><p>Sense Grau</p><p>Full1</p><p>Valoracions Graus2n trimestre 20073r trimestre 20074t trimestre 20071r trimestre 20082n trimestre 20083r trimestre 20084t trimestre 20081r trimestre 20092n trimestre 20093r trimestre 2009</p><p>Grau 378%79%81%76%64%54%48%41%35%28%</p><p>Grau 214%14%14%16%23%26%31%32%34%34%</p><p>Grau 15%5%5%5%9%12%17%20%22%25%</p><p>Sense Grau3%2%1%3%3%8%4%8%9%13%</p><p>Total19%19%19%21%32%38%48%51%56%59%</p><p>Full1</p><p>Grau 3</p><p>Grau 2</p><p>Grau 1</p><p>Sense Grau</p><p>Full2</p><p>Full3</p></li><li><p> VALORACIONS</p><p>Grfic1</p><p>4832</p><p>4957</p><p>8127</p><p>Mitjana valoracions</p><p>Mitjana mensual valoracions</p><p>4.957</p><p>9.143</p><p>Full1</p><p>(maig) 200720082009 (Novembre)</p><p>Mitjana valoracions4,8324,9578,127</p><p>Increment mitg valoracions1253,170</p><p>%02.580.4</p><p>(maig) 200720082009 (Novembre)</p><p>Mitjana PIA's1,0773,7255,006</p><p>Increment mitg valoracions mes2,6481,281</p><p>%71%26%</p><p>Full1</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Mitjana valoracions</p><p>Mitjana valoracions mes</p><p>9.143</p><p>Full2</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Mitjana PIA's</p><p>Full3</p></li><li><p> VALORACIONSEl 77% de les valoracions sn de persones amb dependncia severa i moderada</p><p>Grfic4</p><p>50.7028402228</p><p>27.0665640466</p><p>15.7051384836</p><p>6.525457247</p><p>Valoracions per grau de dependncia</p><p>Resum</p><p>Resum evoluci gesti del SCAAD 30/11/2009</p><p>200720082009</p><p>Gesti SCAADMaig - DesembreGener - DesembreGenerFebrerMarAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembreTotal 2009Total acumulatGesti SCAAD</p><p>Sollicituds registrades62,070100,9637,3678,9589,6557,3027,9447,3519,3213,9126,5236,287425075,045238,078Sollicituds</p><p>Valoracions realitzades38,65459,4784,76511,8469,8607,60610,6108,2636,8657,1456,1849,8615,961088,966187,098Valoracions</p><p>Valoracions amb dret (Graus III i II)36,39249,2093,5558,7356,9625,5067,1695,5094,3614,5123,8585,9013,836059,904145,505Valoracions amb dret *</p><p>PIA's realitzats1,07744,6983,1434,8845,6254,7685,3656,4876,8162,9623,5212,278207046,05691,831PIA's realitzats</p><p>Gesti SCAAD</p><p>Sollicituds registrades238,078</p><p>209,429</p><p>Sollicituds dins de termini 6 mesos188,7233 mesos6 mesos</p><p>Valoracions realitzades187,09889%99%</p><p>Revaloracions2,3181%1%</p><p>Valoracions amb dret (Graus III i II)145,50578%78%</p><p>Valoracions sense dret41,59322%22%</p><p>Valoracions possibles PIA**133,94292%92%</p><p>PIA's realitzats91,83169%69%</p><p>Modificacions PIA7,6658%6%</p><p>*Sollicituds valorables: Sollicituds en termini - xitus (sense valorar)</p><p>**Valoracions possibles PIA: Grau 3 i Grau 2 - xitus (valorats sense PIA)Informaci xitus :</p><p>ANYS</p><p>xitus sense valorar14,975Valor mnim1</p><p>Valor mitj (50 percentil)87</p><p>xitus valorats sense dret1,4303r quartil (75 percentil)91</p><p>xitus valorat amb dret11,563Valor mxim112</p><p>Total xitus valorats12,993Mitjana edat xitus84.95</p><p>Moda87</p><p>xitus amb PIA realitzat14,482</p><p>Total xitus42,450</p><p>% xitus sobre sollicituds18%</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 1&amp;RData Informe ( 09-11-2009 )</p><p>100%</p><p>66,7%</p><p>100%</p><p>Resum</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Resum evoluci SCAAD</p><p>Evoluci Sollicituds</p><p>SOLLICITUDS: evoluci mensual sollicituds registrades</p><p>200720082009</p><p>Gener7,3487,367</p><p>Febrer9,5608,958</p><p>Mar8,1239,655</p><p>Abril10,1107,302</p><p>Maig5,5029,5587,944</p><p>Juny15,2938,8747,351</p><p>Juliol12,78810,8699,321</p><p>Agost5,6184,2123,912</p><p>Setembre5,7617,5416,523</p><p>Octubre6,0919,9036,287*Dades no definitives</p><p>Novembre5,6657,947425*Dades no definitives</p><p>Desembre5,3526,918</p><p>Total62,070100,96375,045238,078</p><p>Mitjana7,7598,4147,5937,978</p><p>Font: EXPINFGEN</p><p>92%</p><p>99%</p><p>78%</p><p>3 mesos</p><p>69%</p><p>22%</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 3&amp;RData Informe ( 09-11-2009 )</p><p>Evoluci Sollicituds</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>000</p><p>2007</p><p>2008</p><p>2009</p><p>Evoluci mensual sollicituds registrades</p><p>Sollicituds sexe</p><p>SOLLICITUDS: per sexe</p><p>SexeTotal%</p><p>Homes82,08934.48</p><p>Dones155,69165.39</p><p>No disponible2980.13</p><p>Total238,078100</p><p>Font: EXPINFGEN</p><p>&amp;L&amp;G</p><p>&amp;LPgina 4&amp;RData Informe (09-11-2009 )</p><p>Sollicituds sexe</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Total</p><p>Sollicituds per sexe</p><p>65,24%</p><p>0,26%</p><p>34,5%</p><p>Sollicituds edat</p><p>SOLLICITUDS: per edat</p><p>EdatTotal%EdatTotal%</p><p>0 a 3 anys7630.30 a 64 anys38,50416.2</p><p>4 a 17 anys4,1331.7Ms de 65 anys199,54383.8</p><p>18 a 64 anys33,60814.1No disponible310.01</p><p>65 a 79 anys56,98923.9Total238,078100</p><p>80 a 89 anys100,85342.4</p><p>90 anys i ms41,70117.5</p><p>No disponible310.01</p><p>Total238,078100</p><p>Fon...</p></li></ul>