CSDL WILEY-BLACKWELL

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CSDL WILEY-BLACKWELL

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  1

  GII THIU CHUNG (Tr.2)

  NG NHP (Tr.4)

  TM KIM TI LIU (Tr.5)

  TM KIM C BN (Tr.5)

  TM KIM NNG CAO (Tr.7)

  TM THEO CH (Tr.9)

  TM THEO TH T CH CI XUT BN PHM (Tr.12)

  TIN CH KHC (Tr.14)

  TO TI KHON C NHN(Tr.14)

  NGUN TI NGUYN (Tr.15)

  CSDL WILEY-BLACKWELL

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  2

  1. GII THIU CHUNG

  C s d liu Wiley-Blackwell thuc bn quyn ca John Wiley & Sons, nm 1999-2010. Vi

  phin bn nm 1997, c s d liu ny tn l Blackwell nhng phin bn 1999-2010 c i tn

  l Wiley-Blackwell.

  Phm vi bao qut:

  Ni dung: Wiley-Blackwell l c s d liu lu tr b su tp rng ln v su sc v a

  ngnh vi ngun ti nguyn trc tuyn, c dng gip gii thiu, gip tra tm cc tm

  thng tin v y cc lnh vc: cuc sng, sc khe, khoa hc x hi v nhn vn, khoa

  hc vt l, k thut gm: 4 triu bi vit t 1500 tp ch, 9000 cun sch v hng trm

  cng trnh tham kho v nghin cu, gm 15 chuyn ngnh nh:

  1. Nng nghip, nui trng thu sn v Khoa hc thc phm

  2. Kin trc & Quy hoch

  3. Ngh thut & Ngh thut ng dng

  4. Kinh doanh, Kinh t, Ti chnh & K ton

  5. Khoa hc My tnh & Cng ngh thng tin

  6. Tri t & Mi trng

  7. Nhn vn

  8. Lut v Ti Phm

  9. Khoa hc cuc sng

  10. Ton hc & Thng k

  11. Y hc

  12. iu dng, Nha khoa v Chm sc sc khe

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  3

  13. Khoa Hc & K thut

  14. Khoa hc X hi v hnh vi

  15. Th y

  Loi hnh ti liu: Wiley-Blackwell cung cp cc dng ti liu:

  Tp ch

  Sch in t

  Ti liu tham kho trc tuyn

  Ti liu tham kho

  C s d liu ha hc

  C s d liu y hc

  Cc giao thc hin ti

  Cc b su tp

  Ton vn ti liu trong CSDL Wiley-BlackWell:

  Th vin Trung tm ch mua cc bi bo, tp ch tr mt nm so vi ngy xut bn.

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  4

  2. NG NHP

  ng nhp vo giao din chnh ca CSDL Wiley-BlackWell (Xem hnh 1):

  Truy cp trang ch ca Th vin Trung tm http://www.web2012.vnulib.edu.vn

  Ti liu in t nc ngoi

  Hnh 1: Cch ng nhp vo CSDL BlackWell

  Giao din chnh

  H thng mng HQG-HCM

  Truy cp t xa

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  5

  3. TM KIM TI LIU

  3.1 TM KIM C BN (BASIC SEARCH)

  Giao din tm kim c bn ca Wiley-BlackWell (Xem hnh 2):

  Hnh 2: Giao din tm kim c bn

  V d: Tm ti liu c cm t ha hc trong nhan

  Cc bc thc hin tm kim (Xem hnh 3):

  B.1: Nhp thut ng tm Chemistry vo Search

  B.2: Chn Publication titles gii hn tm trong nhan

  B.3: Click vo biu tng

  1

  2

  1: Search: Nhp thut ng tm

  2: Chn gii hn ni dung tm: Tt c/Nhan xut bn phm

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  6

  Hnh 3: Cc bc tm kim c bn

  Kt qu tm kim:

  3

  2

  1

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  7

  3.2 TM KIM NNG CAO (ADVANCED SEARCH)

  Ngoi cc chc nng c trong tm kim c bn, tm kim nng cao cho php kt hp nhiu

  thut ng tm kim khc nhau bng cc ton t Bool gii hn hoc m rng phm vi tm

  kim ti liu, gii hn thi gian tm kim Specify date range.

  Giao din tm kim nng cao (Xem hnh 4):

  Hnh 4: Giao din tm kim nng cao

  Click

  1

  2

  1: Nhp cc thut ng tm c ni bi ton t Bool (AND, OR, NOT)

  2: Specify date range (gii thi gian): Tt c/Nhng thng cui/Khong cch gia cc nm

  Gii hn tm trong:

  Tt c

  Nhan xut bn

  Nhan bo

  Tc gi

  Ton vn

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  8

  V d: Tm ti liu v my tnh trong th vin (xut hin trong nhan ) t nm 2000 n 2011:

  Cc bc thc hin tm kim (Xem hnh 5):

  B.1: Nhp thut ng tm kim Computer, Library v c ni vi nhau bng ton t Bool

  AND

  B.2: Gii hn ngy thng trong Specify date range: Between 2000 to 2011

  B.3: Click Search

  Hnh 5: Cc bc tm kim nng cao

  1

  2

  3

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  9

  3.3 TM KIM THEO CH (SUBJECT SEARCH)

  L cch tm kim gip ngi s dng c th tm ti liu nhanh chng bng cch chn nhng ch c sn trong Wiley-BlackWell m khng cn phi xc nh thut ng th hin ch ca ti liu l g.

  Giao din tm kim theo ch (Xem hnh 6):

  Hnh 6: Giao din tm kim theo ch

  Kt qu tm kim Ti liu tm c trong

  mi loi hnh

  Sp xp kt qu tm

  Click

  Giao din chnh

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  10

  VD: Tm ti liu v lch s con ngi. (Ch chnh: con ngi, kha cnh lch s)

  Cc bc thc hin tm kim (Xem hnh 7):

  B.1: Click Browse by subject

  B.2: Xc nh ch chnh Humanities

  B.3: Chn ch ca ti liu History

  Hnh 7: Cc bc tm kim theo ch

  1

  3 2

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  11

  Kt qu tm kim:

  Ch lin quan

  Xem tt c ti liu v History

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  12

  3.1 TM THEO NHAN XUT BN PHM (PUBLICATION SEARCH)

  Tm theo nhan xut bn phm l cch tm gip ngi s dng tm theo tn t bo, tp

  ch,. Nhng nhan ny c lit k sn trong CSDL ScienceDirect v c sp xp

  theo th t ch ci A,B,

  Giao din tm kim theo nhan xut bn phm (Xem hnh 8):

  Hnh 8: Giao din tm kim theo nhan xut bn phm

  V d: Tm ti liu c nhan Language in Social Worlds:

  Cc bc thc hin tm kim (Xem hnh 9):

  B.1: Click Publications

  B.2: Click L

  B.3: Click chn Language in Social Worlds

  Click

  Giao din chnh

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  13

  Hnh 9: Cc bc tm kim theo nhan xut bn phm

  1

  3

  2

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  14

  4. TIN CH KHC.

  To ti khon c nhn

  Xem ngun ti nguyn hu ch

  4.1 TO TI KHON C NHN (REGISTER)

  Cc bc to ti khon c nhn (Xem hnh 10):

  B.1: Click chn Not register

  B.2: in y thng tin c nhn

  B.3: Click Submit registration

  Kt qu tm kim

  c download ton vn Khng c

  download ton vn

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  15

  Hnh 11: Cc bc to ti khon c nhn

  4.2 NGUN TI NGUYN.

  Cung cp cho nhng ngun ti liu hu ch cho tng i tng c th nh:

  Nh hun luyn, o to v php l Nh nghin cu Cn b th vin Nh x hi hc ..

  1

  2

  3

  To ti khon

  thnh cng

 • Th vin Trung tm HQG-HCM Ti liu hng dn s dng CSDL BlackWell

  16

  Cc bc thc hin (Xem hnh 12):

  Click Resources (1) Chn i tng c th (2):

  Hnh 12: Ngun ti nguyn hu ch cho tng i tng c th

  CHC CC BN S DNG HIU QU CSDL BLACKWELL!

  1

  2

  Ngun ti liu c gii thiu