Click here to load reader

DANSKI PROGRAM ZA RAZVOJ VOĆARSTVA NA JUGU SRBIJE

 • View
  229

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of DANSKI PROGRAM ZA RAZVOJ VOĆARSTVA NA JUGU SRBIJE

 • PANEL 4 : KAKO MALA PORODINA GAZDINSTVA DA BUDU ODRIVA Tema izlaganja: DANSKI PROGRAM ZA RAZVOJ VOARSTVA NA JUGU SRBIJE FRUITS&BERRIES Sprovoenje i rezultati Ime i prezime, funkcija: Goran Rankovi, zamenik vieg savetnika

 • NIAVSKI TOPLIKI JABLANIKI PINJSKI PIROTSKI Teritorija 14000 km2, (1.5 puta vea od Kosova

  ili za manja od Vojvodine, 1,1 milion stanovnika, 32 optine, 1425 sela)

 • LJIVA VINJA BOROVNICA JAGODA TRENJA MALINA KUPINA

 • - IZGRADNJA KAPACITETA - SUBVENCIJE ( zajedno sa Min. Polj. RS) - Vrednost projekta: 8,65 mil EUR

 • - Pomo postojeim i osnivanje novih savetodavnih

  slubi; - Osnivanje i pomo postojeim udruenjima i

  zadrugama; - Obuka primarnih proizvodjaa, preradjivaa; - Marketinka istraivanja u sektoru voa na domaem i

  inostranom tritu; - Organizacija i uee u marketinkim dogadjajima u

  Srbiji i drugim zemljama; - Edukacije na temu tehnologije proizvodnje

  predmetnih vonih vrsta, rezidba, korienje djubriva, navodnjavanje, organska proizvodnja, adekvatan tretman voa u toku i posle berbe, kontrola kvaliteta, implementacija standarda i sertifikacija, podrka laboratorijama...

 • Jedan veoma ogranicavajuci faktor za poboljsanje produktivnosti u proizvodnji voca je nedostatak finansijskih resursa. Program ustanovljava emu grantova u skladu sa ocekivanim buducim IPARD programom.

  Plantae: Zamena starih, podmladjivanje, uspostavljanje novih plantaza sa

  sertifikovanim sadnim materijalom, kako starih tako I novih sorti . Oprema I mehanizacija: Traktori, protivgradni sistem, irigacioni I sistemi za

  navodnjavanje, kap po kap sistem, atomizeri, plastenici...

  Proizvodnja Nove hladnjace, rekonstrukcija postojecih hladnjaca, nove

  hladnjace sa kontrolisanom atmosferom, masine za sortiranje, box palete za voce I druga tehnologija I masine za proizvodnju navedenog voca.

 • - prosena veliina RPG je 2,76 ha (Vojvodina 10,90 ha); - prosena veliina parcele je 0,30 ha (9 parcela po gazdinstvu); - Prosena starost traktora 22-25 godina; - Drastino smanjivanje broja stanovnika; - 21 od 32 optine u navedenih 5 okruga (65%) pripada tzv.

  Marginalnim optinama; od ukupno 45 marginalnih optina u Srbiji, 21 (47%) je na teritoriji 5 okruga;

  - Izraen nedostatak kapaciteta za smrzavanje i skladitenje (Niavski okrug: od 34103 m3, koristi se samo 2481 m3, ili 7,3%);

  - Neorganizovanost poljoprivrednih proizvodjaa, ali i preradjivaa;

  - Neprilagodjenost dravnih konkursa realnoj situaciji; - Nepoverenje u institucije drave za sprovodjenje konkursa (PSSS,

  uprave za poljoprivredu pri optinama)...

 • - Formiranje sopstvene mree konsultanata / predstavnika u svakoj od 32 optine, uz njihovu edukaciju pred objavljivanje svakog konkursa ;

  - Edukacije - na noge proizvodjau ( ne u velikim centrima, ve u selima ), prisutno preko 9000 do sada;

  - tampanje lakih broura ( 30-40 str) za svaku od tema predavanja; - Prilagodjavanje konkursa uslovima na terenu u pregovorima sa UAP i

  MINPOLJ, uz primenu 95% IPARD pravila: * smanjivanje minimuma parcela za sadnju; * smanjivanje broja potrebnih dokumenata za apliciranje; * uproavanje procedure; - Agresivna promocija objavljenog konkursa od strane naih konsultanata,

  uz tampanje velikog broja flajera i postera i prezentacija u svakom od 1425 sela;

  - Pomo konsultanata aplikantima u pripremi dokumentacije i blagovremenom slanju;

  - Pomo konsultanata inspektorima prilikom NULTE i ostalih kontrola aplikanata;

 • - Organizovanje studijskih poseta ( Holandija, Italija, Danska, Poljska, Turska, Madjarska...);

  - Organizovanje poseta sajmovima (Keln, Berlin, Moskva, Pariz...); - Podrka lokalnim marketinkim manifestacijama: dani ljive Blace, Hum,

  dani kupine Raanj, dani maline Sagonjevo, Vladiin Han, dani jagode Gredetin, dani vinje Meroina, Velika Plana...

  - Objavljivanje konkursa za implementaciju i sertifikaciju standarda ( HACCP, ISO, BRC...) preko 60 firmi koristilo sredstva;

  - Finansiranje analiza zemljita ;

  - Preko 1200 aplikanata: * hiljade m3 rashladnog skladinog prostora, tuneli za zamrzavanje,

  sorteks maine, pakerice, izbijaice, kalibratori, klasirke, suare za voe, metal detektori, ...

  * 250 traktora, rotofreza, tarupa, sistema za navodnjavanje, * stotine hektara posadjenih sertifikovanim ili standardnim sadnim

  materijalom; * obueni konsultanti za dalji rad prilikom konkurisanja po dravnim ili

  IPARD konkursima...

 • HVALA NA PAZNJI !

  Goran Rankovi zamenik vieg savetnika E-mail: [email protected]

  tel: + 381 64 65 91 527

  mailto:[email protected]

  Slide Number 1Slide Number 2PROGRAM PODRAVA RAZVOJ VOARSTVA U SLEDEIM OKRUZIMAPROGRAM PODRAVA RAZVOJ SLEDEEG VOAOSNOVNE KOMPONENTE PROGRAMA KOMPONENTA 1. IZGRADNJA KAPACITETA KOMPONENTA 2. INVESTICIJE U PROIZVODNJUStanje u poljoprivredi/voarstvu na jugu Srbije na poetku programa Nain sprovodjenja programa i rezultati Nain sprovodjenja programa i rezultati