68
DJEČJI VRTIĆ „Didi“ Krašić 4d 10454 Krašić GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA „Didi“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. Godišnji plan i program pripremili: 1. Ravnateljica Karmen Pavlic, mag.paed. 3. Pedagoginja Iva Debeljak, mag.paed. 6. Psihologinja Nikolina Essert, mag.psych. 4. Logopedinje Karmen Jelaković, prof. defektolog-logoped Ljubica Roglić, mag.log. 5. Zdravstvena voditeljica Anđelina Stipić, bacc. med. Zagreb, rujan 2015.

DJEČJI VRTIĆ „Didi“

  • Upload
    lytu

  • View
    304

  • Download
    12

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

DJEČJI VRTIĆ „Didi“

Krašić 4d

10454 Krašić

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

DJEČJEG VRTIĆA „Didi“

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

Godišnji plan i program pripremili:

1. Ravnateljica

Karmen Pavlic, mag.paed.

3. Pedagoginja

Iva Debeljak, mag.paed.

6. Psihologinja

Nikolina Essert, mag.psych.

4. Logopedinje

Karmen Jelaković, prof.

defektolog-logoped

Ljubica Roglić, mag.log.

5. Zdravstvena voditeljica

Anđelina Stipić, bacc. med.

Zagreb, rujan 2015.

Page 2: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

2

SADRŽAJ

SADRŽAJ ................................................................................... 2

1. USTROJSTVO RADA ............................................................ 3 1.1. ORGANIZACIJA PROGRAMA .................................................................................... 5

1.1.1. USTROJSVO RADNOG VREMENA ZAPOSLENIKA…………………………8

1.1.2. USTROJSTVO RADNOG VREMENA ODGAJATELJA………………………10

1.1.3. USTROJSTVO RADNOG VREMENA PRAVNE I ADMINISTRATIVNO -

RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE………………………………………………10

1.1.4. USTROJSTVO RADA POMOĆNO TEHNIČKE SLUŽBE ……………………11

1.2. OSTALI PROGRAMI ................................................................................................... 18 1.2.1. PROGRAM PREDŠKOLE .................................................................................... 18

2. MATERIJALNI UVJETI ......................................................... 20

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 22

4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ................................................ 27

4.1. OPĆI CILJ I ZADAĆE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA .................................... 27 4.2. SPECIFIČNI CILJEVI I ZADAĆE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ................. 28 4.3. PRIORITETNA PODRUČJA UNAPREĐENJA KVALITETE .................................. 30 4.4. PRILAGODBA ............................................................................................................. 34

4.5. DJECA U GODINI PRIJE POLASKA U ŠKOLU ...................................................... 35 4.6. DJECA S POSEBNIM POTREBAMA ........................................................................ 36

5. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA .................................................................................................. 39

5.1. STRUČNO USAVRŠAVANJE U USTANOVI........................................................... 39 5.1.1. Interni stručni aktivi ............................................................................................... 40

5.1.2. Odgajateljska vijeća ............................................................................................... 40

5.1.3. Diskusijske grupe ................................................................................................... 41

5.1.3.1. Teorijske rasprave ........................................................................................... 41 5.1.3.2. Praktična primjena ........................................................................................... 41

5.1.4. Timska planiranja ................................................................................................... 42

5.1.5. Refleksivni praktikum ............................................................................................ 42

5.1.6. Supervizijski sastanci ............................................................................................. 42

5.1.7. Individualno stručno usavršavanje ........................................................................ 43

5.2. STRUČNO USAVRŠAVANJE IZVAN USTANOVE ................................................ 45 5.3. PRIPRAVNICI .............................................................................................................. 45

6. SURADNJA S RODITELJIMA .............................................. 46

6.1. Roditeljski sastanci, radionice i druženja ...................................................................... 46 6.2. Individualni razgovori ................................................................................................... 47 6.3. Drugi oblici suradnje s roditeljima ................................................................................ 47 6.4.Facebook i Internet stranica vrtića ................................................................................ 48

7. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA ........................... 49

8. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA ......................................................... 50

Page 3: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

3

8.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ........................................... 50

8.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA .............. 53 8.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA ............................................... 58 8.4. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA .............................................. 60

8.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA LOGOPEDA ............................................... 63

Page 4: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

4

1. USTROJSTVO RADA

Dječji vrtić „Didi“ u pedagoškoj godini 2015./2016. ustrojava i provodi odgojno-

obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi sukladno važećim propisima za ustanove za

rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Vrtić će kroz planirane programe ostvarivati djelatnost

njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, pravilne prehrane i socijalne skrbi djece rane

i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim i aktualnim potrebama djeteta, njegovim

interesima i potencijalima. Istodobno će poštovati individualna prava svakog djeteta i njegove

obitelji kao i prava zaposlenika odgojno-obrazovne ustanove.

Timskim djelovanjem želimo unaprijediti i razvijati kvalitetniju razinu suradničkih

odnosa te i dalje biti organizacija koja uči, koja je u stalnom stupnju promjene i istraživanja

vlastite odgojno-obrazovne prakse. Cilj nam je njegovanje i daljnja izgradnja kulture našeg

vrtića pri čem smatramo da je „ kontinuirano istraživanje odgojno- obrazovne prakse put ka

njezinom dubljem razumijevanju i mijenjanju, koja uvaža, čak i zahtjeva, potrebu

kontinuirane dvosmjerne komunikacije i recipročnih odnosa djece, odraslih i okruženja za

učenje, te ističe važnost zajedničkog življenja i učenja sivih sudionika“ kao prepoznatljivo i

autentično obilježje u pristupu odgojno-obrazovnoj praksi. To nam je ujedno i poticaj da

promišljamo o svim dimenzijama koje egzistiraju u „živom“ sustavu (prostorno – materijalna,

vremenska, socijalna, vrijednosna) organizacije koja kontinuirano uči i razvija se.

Naša vizija razvoja Vrtića se naslanja na sve dimenzije zajedničkog oblikovanja i

prilagodbu službenoj programskoj koncepciji istraživanjem vlastite odgojno- obrazovne

prakse. Zajedničkim refleksijama na prikupljenu dokumentaciju i etnografske zapise kreiramo

i sukonstruiramo kurikulum koji nastaje „u hodu“, prateći i poštivajući interese svakog djeteta

te na taj način gradimo „nove stepenice“ u djetetovom razvoju i pomažemo mu da uđe u

„zonu sljedećeg razvoja“.

Prioritetno područje djelovanja kojem ćemo ove pedagoške godine dati veći naglasak je

Kurikulum i odgojno-obrazovni proces. Podijelili smo ga na dva podpodručja, a to su:

Shvaćanje djeteta kao preduvjet oblikovanja kurikuluma i

Komunikacija svih subjekata odgojno-obrazovnog procesa (s naglaskom na

komunikaciju odgajatelja i djece te odgajatelja i roditelja).

Page 5: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

5

U pedagoškoj godini 2015./2016. redoviti desetosatni program ranog i predškolskog

odgoja provodit će se u 7 objekata. Upisali smo 348 dijete u 18 skupina. Rad s djecom

organiziran je u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

Broj djece po objektima i skupinama je sljedeći:

Centralni

objekt

Lokacija Odgojna

skupina

(godine)

Radno

vrijeme

Broj upisane

djece

Nepopunjena

mjesta

Sunce Krašić 1 - 3

3 - 6

6-17 (sati) 11

17

1

3

Tratinčica Brckovljani 1 - 2

3 - 4

4 - 6

4 - 6

6-17 (sati) 12

22

24

21

0

0

0

3

Maslačak Rugvica 1 – 3

3 – 4

4 – 6

6-17 (sati) 14

23

25

0

0

0

Suncokret Dugo Selo 1 - 3

3 – 4

4 - 6

6-17 (sati) 14

23

24

0

0

0

Kopčica Dugo Selo 1 – 3

3 – 6

6-17 (sati) 15

23

0

0

Palčica Klinča Sela 1 – 3

3 - 6

6-17 (sati) 15

25

0

0

Draganić Draganić 1 – 3

3 - 6

6-17 (sati) 15

25

0

0

Page 6: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

6

1.1. ORGANIZACIJA PROGRAMA

Za provođenje programa brinut će se ukupno 61 zaposlenih:

PODRUČJE RADA BROJ DJELATNIKA

Stručni suradnici u odgojno-

obrazovnom radu:

- Ravnatelj

- Pedagog

- Psiholog

- Logoped

- Zdravstvena voditeljica

1

1

1

2

1

Odgajatelji 36

Tehničko osoblje:

- Domar

- Kuhar

- Spremačica

4

1

11

Administrativno osoblje:

- Tajnica

- Voditelj računovodstva

- Administrativno

računovodstveni

djelatnik

1

1

1

UKUPNO 61

Page 7: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

7

Raspored odgojno-obrazovnih djelatnika u odgojnim skupinama

OBJEKT SKUPINA

(godine)

ODGAJATELJI/CE

Krašić-

Sunce

1 – 3 Jelena Burja, Silvija Neral

3 - 6 Ivana Mraović, Željka Držanić

Brckovljani-

Tratinčica

1 – 2 Željka Radman i Slađana Kuzma

3 - 4 Andrea Halusek i Marina Bionda

4 - 6 Jelena Lernatić i Natalija

Jerković

4 - 6 Martina Golac i Antonija Jagatić

Rugvica-

Maslačak

1 – 3 Ivana Ćosić i Željka Kukučka

3 – 4 Marina Perković i Ankica Arelić

4 - 6 Milana Taloš Lopar i Sanja

Simić

Dugo Selo-

Suncokret

1 - 3 Antonia Bodiš, Anita Jambrušić

3 – 4 Ivana Mudifaj i Valentina Hoić

4 - 6 Klaudija Martić i Ivana Perišić

Dugo Selo-

Kopčica

1 – 3 Ana Krčelić Kovač i Dajana

Špoljarić

3 - 6 Dajana Perak i Kristina Valečić

Klinča Sela-

Palčica

1 – 3 Dijana Peretin i Đurđica

Planinac

4 – 6 Barbara Sakoman i Marina

Mikulandrić

Draganić 1 - 3 Zlata Horvat i Tea Belan

4 - 6 Radojka Zatezalo i Sindi

Starešina

Page 8: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

8

Raspored tehničkog osoblja po objektima

ZANIMANJE IME I PREZIME

ZAPOSLENIKA

Krašić- Sunce Spremačica Snježana Mrakužić

Domar Mladen Razum

Brckovljani- Tratinčica Spremačica Mara Mandić

Spremačica Mira Sović

Domar Domagoj Cvetković

Rugvica- Maslačak Spremačica Ivana Vlahović

Spremačica Maja Vrbančić

Domar Ante Toni Brekalo

Dugo Selo- Suncokret Spremačica Smiljana Murat

Spremačica Katica Svetec

Domar Domagoj Cvetković

Dugo Selo- Kopčica Spremačica Nada Peša

Domar John Kolar

Klinča Sela- Palčica Spremačica Ana Razum

Domar Mladen Razum

Draganić Spremačica Marica Dorić

Domar Ante Toni Brekalo

Page 9: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

9

1.1.1. Ustrojstvo radnog vremena zaposlenika

Radno vrijeme svih zaposlenika je u okviru 40- satnog radnog tjedna. Ovisno o

poslovima koje zaposlenik obavlja ovisi i struktura satnice.

RAVNATELJ: 8,00 do 16,00

Radno vrijeme ravnatelja je fleksibilno i može se mijenjati ovisno o

potrebama Vrtića.

Tjedno zaduženje: 40 sati.

PEDAGOG: 8,00 do 16,00

Radno vrijeme pedagoga je fleksibilno i može se mijenjati ovisno o

potrebama Vrtića.

Tjedno zaduženje: 40 sati od čega je 35 sati neposrednog rada, a 5 ostali

poslovi.

PSIHOLOG: 8,00 do 16,00

Radno vrijeme psihologa je fleksibilno i može se mijenjati ovisno o

potrebama Vrtića.

Tjedno zaduženje: 40 sati od čega je 35 sati neposrednog rada, a 5 ostali

poslovi.

LOGOPED: 8,00 DO 16,00

Radno vrijeme logopeda je fleksibilno i može se mijenjati ovisno o

potrebama Vrtića.

Tjedno zaduženje: 40 sati od čega je 35 sati neposrednog rada, a 5 ostali

poslovi.

MEDICINSKA SESTRA- ZDRAVSTVENI VODITELJ: 8,00 do 16,00

Radno vrijeme medicinske sestre- zdravstvene voditeljice je fleksibilno i

može se mijenjati ovisno o potrebama Vrtića.

Tjedno zaduženje: 40 sati od čega je 35 sati neposrednog rada, a 5 ostali

poslovi.

OSNOVNI ZAHTJEVI:

Izvršavati radne obveze prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića „Didi“.

Page 10: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

10

Prema potrebama Vrtića ravnatelj će svojom odlukom organizirati drugačije radno

vrijeme.

Prema potrebama ustanove zaposlenik može izvršavati i druge radne zadaće prema

nalogu ravnatelja.

1.1.2. Ustrojstvo radnog vremena odgajatelja

Struktura fonda sati odgojitelja je u okviru 40- satnog radnog vremena tjedno:

VRSTA RADA SATI

I NEPOSREDNI RAD 27,5

II OSTALI RAD

planiranje, pripremanje, valorizacija

suradnja s roditeljima

stručni aktivi, radionice, odgojiteljska vijeća

individualno stručno usavršavanje

ostali poslovi (svečanosti, izleti…)

pauza

6,0

1,5

1,5

0,5

0,5

2,5

UKUPNO

40

OSNOVNI ZAHTJEVI:

Izvršavati radne obveze prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića „Didi“.

Prema potrebama Vrtića ravnatelj će svojom odlukom organizirati drugačije radno

vrijeme.

Prema potrebama ustanove zaposlenik može izvršavati i druge radne zadaće prema

nalogu ravnatelja.

Page 11: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

11

1.1.3. Ustrojstvo radnog vremena pravne i administrativno-

računovodstvene službe

RAD TAJNICE: 8,00 DO 16,00 sati

OSNOVNI ZAHTJEVI:

Izvršavati radne obveze prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića „Didi“.

Prema potrebama Vrtića ravnatelj će svojom odlukom organizirati drugačije radno

vrijeme.

Prema potrebama ustanove zaposlenik može izvršavati i druge radne zadaće prema

nalogu ravnatelja.

RAD VODITELJA RAČUNOVODSTVA: 8,00 do 16,00

OSNOVNI ZAHTJEVI:

Izvršavati radne obveze prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića „Didi“.

Prema potrebama Vrtića ravnatelj će svojom odlukom organizirati drugačije radno

vrijeme.

Prema potrebama ustanove zaposlenik može izvršavati i druge radne zadaće prema

nalogu ravnatelja.

1.1.4. Ustrojstvo radnog vremena pomoćno- tehničke službe

RAD DOMARA:

Radna obveza je 40 sati tjedno.

OSNOVNI ZAHTJEVI:

Izvršavati radne obveze prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića „Didi“.

Prema potrebama Vrtića ravnatelj će svojom odlukom organizirati drugačije radno

vrijeme.

Prema potrebama ustanove zaposlenik može izvršavati i druge radne zadaće prema

nalogu ravnatelja.

RAD KUHARICE:

Radna obveza je 40 sati tjedno.

Page 12: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

12

OSNOVNI ZAHTJEVI:

Izvršavati radne obveze prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića „Didi“.

Prema potrebama Vrtića ravnatelj će svojom odlukom organizirati drugačije radno

vrijeme.

Prema potrebama ustanove zaposlenik može izvršavati i druge radne zadaće prema

nalogu ravnatelja.

RAD SPREMAČICE/ SERVIRKE

Radna obveza je 40 sati tjedno.

OSNOVNI ZAHTJEVI:

Izvršavati radne obveze prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Dječjeg vrtića „Didi“.

Prema potrebama Vrtića ravnatelj će svojom odlukom organizirati drugačije radno

vrijeme.

Prema potrebama ustanove zaposlenik može izvršavati i druge radne zadaće prema

nalogu ravnatelja.

Radno vrijeme i raspored tehničkog osoblja

Objekt Ime i prezime Jutarnja

smjena

Popodnevna

smjena

Napomena

Rugvica Ivana Vlahović 07.00-15.00h 10.00-18.00h /

Maja Vrbančić 07.00-15.00h 10.00-18.00h /

Prikraj Mara Mandić 07.00-15.00h 12.00-20.00h /

Mira Sović 07.00-15.00h 12.00-20.00h /

Puhovo Smiljana Murat 07.00-15.00h 13.00-21.00h /

Katica Svetec 07.00-15.00h 13.00-21.00h /

Kopčevec Nada Peša 07.00-15.00h 11.00-19.00h /

Krašić Snježana

Mrakužić

05.30-13.30h / * petak dvokratno

Klinča Sela Ana Razum 07.30-13.30h 16.00-18.00h *dvokratno

Draganić Marica Dorić 07.00-13.00h 17.00-19.00h *dvokratno

Page 13: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

13

Page 14: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

Godišnji plan zaduženja u pedagoškoj godini 2015./2016.

MJESEC 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPN

O

DANI U

MJESEC

U

30 31 30 31 31 29 31 30 31 30 31 31 366

PRAZNIC

I

0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 9

SUBOTA 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 52

NEDJELJ

A

4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 52

RADNI

DANI

22 21 21 22 19 21 22 21 21 21 21 21 257

SATI

RADA

176 168 168 176 152 168 176 168 168 168 168 168 2024

Struktura radnog vremena ostalih zaposlenika (administrativno-tehničkog osoblja)

MJESE

C

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

Page 15: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

15

Struktura radnog

vremena stručnih

suradnika

MJESEC 9. 10. 11. 12. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

SATI RADA 143 136,5 136,5 143 123,5 136,5 143 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 1644,5

OSTALI

POSLOVI

22 21 21 22 19 21 22 21 21 21 21 21 257

DNEVNA

STANKA

11 10,5 10,5 11 9,5 10,5 11 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 126,5

UKUPNO 176 168 168 176 152 168 176 168 168 168 168 168 2024

Struktura radnog vremena odgajatelja

MJESEC 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

SATI

RADA

165 172,

5

161,

5

150 150 150 165 157,

5

150 142,

5

172,

5

150 1905

DNEVN

A

STANK

A

11 10,5 10,5 11 9,5 10,5 11 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 126,5

UKUPN

O

176 168 168 176 152 168 176 168 168 168 168 168 2024

Page 16: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

16

NEPOSREDNI

RAD

110 105 105 11

0

95 105 110 105 105 105 105 105 1265

OSTALI

POSLOVI

55 52,5 52,5 55 47,5 52,5 55 52,5 52,5 52,

5

52,5 52,5 632,5

DNEVNA

STANKA

11 10,5 10,5 11 9,5 10,5 11 10,5 10,5 10,

5

10,5 10,5 126,5

UKUPNO 176 168 168 17

6

152 168 176 168 168 168 168 168 2024

Radno vrijeme odgojitelja je fleksibilno jer se prilagođava potrebama djece i roditelja te postojećim uvjetima.

Radi se u sljedećim okvirima (broj odgojitelja koji dolaze u određenu smjenu ovisi o broju odgojno- obrazovnih skupina u pojedinim

objektima).

OBJEKT/

SMJENE

Krašić-

Sunce

Brckovljani-

Tratinčica

Rugvica-

Maslačak

Dugo Selo-

Suncokret

Dugo Selo-

Kopčica

Klinča Sela-

Palčica

Draganić

1. 6,00 – 12,00 6,00 – 12,00 6,00 – 11,30 6,00 – 12,00 6,00 – 12,00 6,00 – 12,00 6,00 – 12,30

2. 6,30 – 12,30 7,15 – 12,15 7,30 – 12,30 7,00 – 12,30

Page 17: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

17

3. 7,00 – 12,30 7,00 – 12,30 8,00 – 14,00 8,00 – 13,00 8,00 – 13,30 8,00 – 13,30 8,30 – 15,00

4. 10,30 – 16,00 9,15 – 15,15 9,00 – 16,00 9,00 – 14,30

5. 10,30 – 16,30 11,00 – 16,30 10,30 – 16,30 11,00 - 17,00 11,00 – 17,00 7,00 – 12,30 11,30 – 17,00

6. 11,00 – 17,00 11,15 – 17,00 11,30 – 17,00 11,45 – 17,15 11,00 – 17,00

Page 18: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

18

Zaduženja na razini objekta - voditelji

1.2. OSTALI PROGRAMI

1.2.1. PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole provodit će se na pet lokacija, odnosno objekata: Krašić, Prikraj,

Rugvica, Draganić i Klinča Sela. Pri kreiranju programa, polazimo od osnovnih i psiholoških

potreba djeteta, iz razloga što je osnovni preduvjet poboljšanja kvalitete djetetova života

pravo na kvalitetan odgoj i obrazovanje.

Primarni cilj predškole je poticati cjeloviti razvoj i odgoj djeteta. Programom

predškole nastojat će se osigurati poštivanje prava djeteta te poštivanje osobnosti i

individualnih potreba djece. Programom predškole nastojat će se kod djece razvijati

emocionalna inteligencija i razvijanje samopouzdanja. Osjetljivost djece za potrebe drugih je

vrlo bitna i jedan je od glavnih ciljeva programa predškole. Naučiti čitati i pisati je ono što se

nastoji ostvariti u predškolskom programu, iako je to zadaća kojoj se posvećuje nešto manje

pažnje. Predškolskoj djeci je najmanji od svih problema naučiti čitati i pisati, ona u pravilu

vrlo brzo svladavaju te vještine. Ono što se nastoji ostvariti s predškolskom djecom u

programu predškole je razvoj cjelokupne osobnosti djeteta. Prihvaćanje neuspjeha, pravo na

greške i strpljivost, kvalitete su koje će djetetu pomoći u savladavanju školskih obaveza i koje

se samim programom predškole nastoje razviti.

OBJEKT VODITELJICA

Krašić Ivana Mraović

Prikraj Željka Radman

Rugvica Milana Taloš - Lopar

Draganić Radojka Zatezalo

Klinča Sela Marina Mikulandrić

Puhovo Klaudija Martić

Kopčevec Kristina Valečić

Page 19: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

19

Program predškole po objektima

OBJEKT LOKACIJA BROJ SKUPINA

PREDŠKOLE

VODITELJI

Sunce Krašić 1 Jelena Burja

Tratinčica Brckovljani 3 Željka Radman, Karmen

Jelaković, Sunčica

Kresaj Dugac

Maslačak Rugvica 3 Milana Taloš Lopar,

Ljubica Roglić, Kristina

Lach

Palčica Klinča Sela 2 Đurđica Planinac i

Marina Mikulandrić

Draganić Draganić 1 Tea Belan

UKUPNO 10

Page 20: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

20

2. MATERIJALNI UVJETI

Prostorno i materijalno okruženje u velikoj mjeri utječe na kognitivni, socijalni,

emocionalni i tjelesni razvoj djece, stoga ono mora biti kreirano po mjeri djeteta. Takvo

okruženje znači nuditi djeci različite razvojno – primjerene materijale, zadatke i situacije koji

kod djece potiču razvoj kroz samostalno i grupno istraživanje. Djeca uče čineći u interakciji s

drugom djecom i odraslima.

Urediti prostor koji će biti prilagođen djeci i njihovom rastu, omogućiti i olakšati im

boravak u tom istom prostoru, zadaća je na kojoj će DV ''Didi'' intenzivno raditi.

Primjenjujući načela integriranog kurikuluma i vodeći se ISSA standardima te

Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, prostor u kojem djeca

borave je kreiran po mjeri djeteta. Nastavit ćemo i dalje stvarati vrtić koji će biti dječja kuća.

Radit ćemo na organiziranju prostora i na stvaranju svijesti o važnosti kvalitetnog prostornog

uređenja.

To znači da će Vrtić raditi na tome da se svako dijete osjeća dobrodošlo i da je za nas

svako dijete i njegova obitelj bitan dio našeg vrtića.

Odgajateljice će u suradnji sa stručnim timom imati bitnu zadaću u kreiranju prostora i

osiguravanju slobode za svako dijete. Velika će se pažnja pridati kvalitetnom i slobodnom

korištenju prostora i poticaja koji se u tom prostoru nalaze te poticanju djece da sudjeluju u

održavanju tog prostora.

Namještaj u dječjem vrtiću je svojom veličinom primjeren tjelesnoj građi djece.

Površine stolova, tepisi, raznovrsni kreativni centri, predstavljaju radne površine za

individualni rad i rad u manjim skupinama. U prostoru vrtića se nastoji osigurati da djeca

imaju dovoljno prostora za slobodno kretanje. Ukrasi poput biljaka i kućnih ljubimaca dio su

Vrtića i pomažu u razvoju dječje suosjećajnosti i svijesti o zaštiti prirode. O biljkama i

kućnim ljubimcima (ribice, kornjače, paličnjaci i sl.) brinu i djeca i odgajatelji zajedno.

Osiguravajući djeci sigurno okruženje i mijenjajući ga u skladu sa specifičnim

potrebama odgojno–obrazovnog rada ponudit će se djeci mogućnost na sudjelovanje i

suradnju u različitim aktivnostima te na preuzimanje izazova i rizika u onome što čine.

Poticanje tjelesnog razvoja djece od velike je važnosti za djetetov cjelokupni razvoj. Za

pravilno poticanje dječjeg tjelesnog razvoja u dječjem vrtiću ''Didi'' uređena su igrališta s

Page 21: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

21

raznovrsnim spravama u vanjskom prostoru svakog pojedinog objekta u kojem se također

nalazi vrt kojeg uređuju djeca uz pomoć odgajatelja.

Zadaće:

- raditi na poboljšanju rada, osvješćivanju djelatnika za brigu i odgovornost za sve

što je potrebno u radu;

- osigurati sva potrebna sredstva i materijale za odvijanje rada po odgojnim

skupinama;

- raditi na održavanju objekta i vanjskih površina.

Prioriteti:

- nastaviti raditi na prilagodbi prostora u objektima prema smjernicama integriranog

kurikuluma;

- obogatiti okoliš Vrtića i objekata.

Oprema Vrtića:

- opremiti didaktikom i igračkama nove skupine, a postojeće dopuniti;

- knjižnicu Vrtića dopuniti novom stručnom literaturom.

Odgojno-obrazovni rad izvodi se u prostoru koji se sastoji od:

- prostorija za dnevni boravak veličine od 40 do 75m² s pratećim sanitarnim

čvorovima i garderobama;

- prihvatnih kuhinja;

- prostorija za odgajatelje sa sanitarnim čvorom i garderobama;

- prostorija za ravnatelja, pedagoga, logopeda i zdravstvenog voditelja.

Page 22: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

22

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djeteta je osjetljivo područje rada u dječjem vrtiću

posebice u odnosu na brigu za sigurnost i zdravlje svakog djeteta, što je svakako i osnovni

preduvjet za uspostavljanje odnosa povjerenja između roditelja i vrtića. Očuvanje i

unapređenje postojećeg zdravlja djeteta, zadovoljavanje potreba, interesa i prava djeteta,

osiguranje sigurnog i poticajnog okruženja, kretanje i boravak na otvorenom te kvalitetna

prehrana dio su svakodnevnih zadaća svih zaposlenika vrtića. Kroz ispunjenje ovih zadaća

djeci omogućavamo:

zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba za hranom, zrakom, kretanjem, igrom,

boravkom na zraku i sl.

njegovanje mišićnih reakcija potrebnih za održavanje stava tijela i ravnoteže

usavršavanje osnovnih oblika kretanja (puzanje, hodanje, trčanje, skakanje,

povlačenje, penjanje, guranje, vučenje, potiskivanje, bacanje, hvatanje, dizanje,

nošenje, kotrljanje, kolutanje)

povećanje otpornosti organizma na nepovoljne utjecaje iz okoline

svakodnevne boravke na vanjskom prostoru.

Zadaće u pedagoškoj godini 2015./2016.

Snimanje početnog stanja u skupinama

Spoznaje o djeci se dobivaju putem inicijalnih razgovora s roditeljima kod upisa djece i

kroz prikupljene podatke prilikom boravka djece u vrtiću. U vrtiću je potrebno identificirati

djecu s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama u prehrani (zbog bolesti, alergija) te djecu

kojoj je potrebna opservacija, individualizirani pristup u radu te pojačana suradnja s

roditeljima.

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Inicijalni razgovori s roditeljima Članovi stručnog tima Lipanj-rujan

Formiranje skupina Članovi stručnog tima Kolovoz

Vođenje potrebne dokumentacije o

djeci

Stručni tim, odgojitelji Tijekom cijele godine

Page 23: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

23

Praćenje osobnosti svakog djeteta Stručni tim, odgojitelji Tijekom cijele godine

Identifikacija djece s teškoćama u

razvoju

Stručni tim, odgojitelji Tijekom cijele godine

Izrada individualnih planova rada

za rad s djecom koja iskazuju

posebne potrebe

Psiholog, odgojitelji Tijekom cijele godine

Zadovoljavanje specifičnih prehrambenih potreba

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Identifikacija djece s posebnim

potrebama u prehrani

Stručni tim

Odgojitelji

Na početku

i tijekom godine

Izrada individualnih jelovnika za

djecu s posebnim potrebama u

prehrani

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Zadovoljavanje potreba za

specifičnim jelovnicima:

- bolesti probavnog sustava

- jelovnik bez svinjetine

- vegetarijanski jelovnik

- alergije na specifičnu vrstu hrane

Odgojitelji

Kuhari

Servirke

Tijekom cijele godine

Implementacija HACCP sustava

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Koordinirati uspostavu HACCP

sustava u objektu

Zdravstvena voditeljica

Kuhari

Spremačice

Tijekom cijele godine

Sudjelovati u pripremi i

održavanju pripadajuće

dokumentacije

Planirati i organizirati provedbu

internih evaluacija

Izvještavati o provedenim

aktivnostima

Page 24: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

24

Predlagati potrebne mjere

Organizirati uzorkovanja hrane,

briseva i vode

Voditi brigu o sanitarnim

knjižicama i tečajevima higijenskog

minimuma

Izrađivati radne upute

Kontrola i evidencija izvršenja

Revidirati potrebne planove

Prehrana djece

Jelovnike svaki mjesec sastavlja zdravstvena voditeljica u suradnji s glavnim kuharom. Tjedni

jelovnici se objavljuju na oglasnim pločama svake od skupina kako bi roditelji imali uvid u

tjedni jelovnik. Za djecu s posebnim prehrambenim potrebama obroci se sastavljaju u

dogovoru s roditeljima i prema preporuci i uputama liječnika.

Priprema ručka obavlja se u centralnoj kuhinji u Lukarišću, a isti se u termos posudama

prevozi u područne objekte. Ostali obroci se pripremaju u čajnim kuhinjama područnih

objekata.

Plan obroka

Obroci za 10-satne programe: doručak, voće, ručak, užina.

Obroci za 4-satni program: doručak, voće, ručak.

Kontrolu i nadzor nad prehranom djece obavljat će Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke i

Karlovačke županije.

Dnevni ritam prehrane

08,00 - 09,00 - doručak

10,00 – voćna užina

11,15 - 11,45 - ručak za jasličke skupine

11,45 - 13,00 - ručak za vrtićke skupine

14,30 - 15,00 - užina

U područnim objektima „Suncokret“, „Tratinčica“, „Maslačak“ i „Draganić“ obroci se

serviraju u blagovaoni, dok se u centralnom objektu „Sunce“ i područnim objektima

Page 25: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

25

„Kopčica“ i „Palčica“ ručak servira po sobama i djeca imaju mogućnost samoposluživanja.

Voda je po sobama djeci dostupna preko cijelog dana.

Plan sanitarno–higijenskog održavanja vrtića

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Čišćenje i dezinfekcija prostora

prema planu čišćenja

Spremačice Svakodnevno

Dezinfekcija igračaka Odgajatelji, spremačice Tjedno (po potrebi

češće)

Dezinsekcija i deratizacija Veterinarska stanica

Vrbovec

2x godišnje i češće po

potrebi

Ispitivanje mikrobiološke čistoće Zavod za javno zdravstvo 2x godišnje

Sanitarni pregledi zaposlenika Zavod za javno zdravstvo 1x ili 2x godišnje

Vođenje zdravstvene dokumentacije djece

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Liječnička potvrda pri upisu u

vrtić

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Pratiti procijepljenost djece Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Liječnička ispričnica nakon

izostanka zbog bolesti

Zdravstvena voditeljica,

odgojitelji

Tijekom cijele godine

Stalno praćenje izostanka i razloga

izostanka djece

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Pratiti akutne bolesti djece i

epidemiološke indikacije

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Provođenje antropometrijskih

mjerenja

Zdravstvena voditeljica Jednom godišnje

Pružanje prve pomoći kod akutnih

stanja i ozljeda te dokumentiranje

istih.

Zdravstvena voditeljica,

odgojitelji

Tijekom cijele godine

Page 26: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

26

Edukacija

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Izlaganje stručnih tema na

odgojiteljskom vijeću

Zdravstvena voditeljica 1x godišnje

Edukacija odgojitelja o

mogućnostima prevencije bolesti i

ozljeda te unapređenja zdravlja

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Edukacija odgojitelja o načinima

postupanja u određenoj situaciji

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Edukacija osoba u procesu

prehrane

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Edukacija tehničkog osoblja o

mogućnostima organizacije rada i

unapređenja sanitarno higijenskog

stanja po objektima

Zdravstvena voditeljica Po potrebi

Suradnja

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Inicijalni razgovor s članovima

stručnog tima

Članovi stručnog tima Na početku i tijekom

godine

Razmjena relevantnih informacija

s odgojiteljima o zdravstvenim

potrebama djece

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Vođenje individualnih razgovora i

savjetodavni rad s roditeljima djece

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Suradnja sa referenticom nabave i

administrativno-računovodstvenom

službom vrtića

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Suradnja s nadležnim pedijatrima Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Suradnja sa nadležnim

stomatolozima

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Suradnja sa sanitarnom i Zdravstvena voditeljica Po potrebi

Page 27: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

27

epidemiološkom službom

4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Odgojno-obrazovni rad temeljimo na suvremenom kurikulumu koji ima složenu,

fleksibilnu, dinamičnu i otvorenu strukturu, čija kvaliteta ovisi o kvaliteti svih dimenzija

konteksta ustanove ranog odgoja: prostorno-materijalnoj, vremenskoj te socijalnoj.)

Stvaranje suvremenog kurikuluma proizlazi iz otvorenog planiranja, orijentacije na

proces razvoja i učenja djeteta, odnosno proces istraživanja i razumijevanja djeteta. Nadalje,

ta se zapažanja i zaključci koriste u kreiranju okruženja za učenje, neizravnom poticanju

procesa učenja te istodobno izravnom poticanju i obogaćivanju istog kroz različite vanjske

aktivnosti.

Imajući navedeno na umu i promišljajući o specifičnostima Vrtića, prostorno-

materijalnim i ekonomskim uvjetima, potrebama djece, roditelja i odgajatelja te valorizaciji

postavljenog cilja i zadaća iz prethodne pedagoške godine generirani su ciljevi i zadaće za

ovu pedagošku godinu.

4.1. OPĆI CILJ I ZADAĆE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Opći cilj odgojno-obrazovnog rada i ove će pedagoške godine biti planiranje,

provođenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa, sukladno humanističkom, razvojnom

i integriranom pristupu, uz zadovoljavanje prava i potreba svih sudionika odgojno-

obrazovnog procesa, a sve to kao dio dugoročne strategije mijenjanja i unapređivanja istog

Page 28: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

28

uzimajući pritom u obzir suvremene teorijske spoznaje, stvarne potrebe uključenih subjekata

te realne potrebe i karakteristike društvenog okruženja.

Iz općeg cilja odgojno-obrazovnog rada za ovu pedagošku godinu proizlaze sljedeće

opće zadaće:

promišljanje, planiranje, provođenje i vrednovanje suvremenih teorijskih postavki u

odgojno-obrazovnom radu s djecom;

stvaranje razvojno-poticajnog okruženja koje promiče prava djeteta, zadovoljava i

uvažava potrebe djeteta te potiče stvaralaštvo, kreativnost, aktivno i suradničko

učenje;

poticanje unapređivanja kvalitete djetetova života u cjelini uz pravovremeno

zadovoljavanje dječjih prava i potreba;

unaprjeđivanje rada s djecom s posebnim potrebama s posebnim naglaskom na razvoj

i učenje svih uključenih subjekata (stručnih suradnika, odgajatelja, roditelja), a sve

zbog stvaranja promišljenog poticajnog okruženja za zadovoljavanje individualnih

potreba djece;

unapređivanje suradnje i razvoj partnerstva s roditeljima, zbog stvaranja zajedničkog

sustava za podršku rastu i razvoju djece u izvanobiteljskom okruženju.

4.2. SPECIFIČNI CILJEVI I ZADAĆE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Temeljem uvida u stanje kvalitete rada u objektima napravljena je analiza stanja

objekata, odnosno utvrđena su ključna područja koja je potrebno unapređivati. Iz navedene

analize određeni su i specifični ciljevi i zadaće odgojno-obrazovnog rada koji će se ostvarivati

tijekom ove pedagoške godine. Specifični ciljevi za ovu pedagošku godinu su sljedeći:

osvještavanje vrijednosti koje odgajatelji posjeduju i njihova shvaćanja djeteta kao

preduvjeta za uspostavljanje ravnopravne komunikacije djece i odraslih i

osnaživanje odgajatelja za kvalitetnu i ravnopravnu komunikaciju s roditeljima s

ciljem stvaranja zajedničkog razumijevanja o djetetu.

Specifične zadaće, koje proizlaze iz gore navedenih specifičnih ciljeva, su sljedeće:

kreiranje, unapređivanje i razumijevanje važnosti prostorno-materijalnog okruženja

kao preduvjeta za bolje razumijevanje djeteta;

razumijevanje važnosti kontinuiranog dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa

kao glavne alatke za bolje razumijevanje djeteta;

Page 29: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

29

razumijevanje i unapređivanje socijalne dimenzije okruženja za učenje i to u odnosu

dijete – odgajatelj, dijete – dijete, odgajatelj – roditelj i odgajatelj – odgajatelj (s

posebnim naglaskom na dimenzije komunikacije odgajatelja i djeteta te odgajatelja i

roditelja);

podržavanje i daljnje razvijanje rada na projektima kao procesa sveobuhvatnog i

cjelovitog učenja svih uključenih subjekata.

Page 30: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

30

4.3. PRIORITETNA PODRUČJA UNAPREĐENJA KVALITETE

Temeljem dostignuća do kojih smo prošle pedagoške godine došli definirano je jedno

prioritetno područje, iz kojeg su proizašli i prethodno navedeni specifični ciljevi i zadaće, koje

će se kontinuirano unapređivati i pratiti tijekom cijele pedagoške godine. Prioritetno područje

je Kurikulum i odgojno-obrazovni proces, a podijeljeno je na dva podpodručja, a to su:

Shvaćanje djeteta kao preduvjet oblikovanja kurikuluma i

Komunikacija svih subjekata odgojno-obrazovnog procesa (s naglaskom na

komunikaciju odgajatelja i djece te odgajatelja i roditelja).

Dva osnovna cilja stavljanja posebnog naglaska upravo na ovo prioritetno područje su

sljedeća:

osvještavanje implicitnih pedagogija odgajatelja, njihovih vrijednosti i shvaćanja

djeteta i

osnaživanje odgajatelja za ravnopravnu komunikaciju i suradnju s roditeljima.

Ovo prioritetno područje izabrano je primarno zato što na razini Vrtića vjerujemo kako

su odgajatelji osnovni resurs u koji treba ulagati kako bi se kontinuirano moglo unapređivati i

mijenjati odgojno-obrazovnu praksu. Smatramo kako upravo odgajatelji trebaju biti stvarni

nositelji procesa, a za to ih je potrebno osnažiti.

Oblici rada s odgajateljima su:

diskusijske grupe (teorijske rasprave i praktična primjena);

timska planiranja (zajedničke refleksije stručnog tima i odgajatelja te radni dogovori

odgajatelja);

samostalne refleksije voditelja s odgajateljima u objektima;

različiti oblici usavršavanja unutar i izvan ustanove;

individualni rad s odgajateljima po potrebi;

praćenje odgojno-obrazovnog procesa;

proučavanje stručne literature;

rad s pripravnicima.

Promišljajući o stupnju znanja i razumijevanja odgajatelja, njihovim potrebama te

obliku podrške koji trebaju, ove smo pedagoške godine odlučili organizirati diskusijske grupe.

Diskusijske grupe novi su oblik profesionalnog usavršavanja koji uvodimo unutar Vrtića s

ciljem osnaživanja odgajatelja za teorijsko promišljanje te primjenu istoga u praksi.

Diskusijske grupe će se organizirati tijekom cijele pedagoške godine i to jednom mjesečno, a

Page 31: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

31

vodit će ih pedagoginja i psihologinja. S obzirom da odgajatelji, kako smo i prethodno naveli,

nisu na istom stupnju znanja i razumijevanja odlučili smo oformiti 2 grupe. Okvirne teme o

kojima će se na diskusijskim grupama raspravljati proizašle su iz analize kvalitete rada u

objektima i odgojnim skupinama. Polovica tema zajednička je svim grupama dok je polovica

različita s obzirom na različite potrebe odgajatelja.

Okvirne teme:

simbolički jezici djeteta/prostorno-materijalno okruženje;

rad na projektu/dokumentiranje;

suradnja s roditeljima;

Diskusijske grupe će tijekom pedagoške godine biti podijeljene na 2 razine:

1. TEORIJSKE RASPRAVE (1 mjesečno - od listopada do prosinca)

2. PRAKTIČNA PRIMJENA (1 mjesečn - od siječnja do travnja).

Popis odgajateljica raspoređenih u dvije diskusijske grupe prema mjestu rada

Grupa 1 Klaudija Martić

Milana Taloš Lopar

Željka Radman

Natalija Jerković

Željka Kukučka

Antonia Bodiš

Marina Perković

Marina Bionda

Slađana Kuzma

Kristina Valečić

Andrea Halusek

Marina Mikulandrić

Dijana Peretin

Sindi Starešina

Ivana Mraović

Barbara Sakoman

Grupa 2 Jelena Lernatić

Valentina Hoić

Sanja Simić

Ana Krčelić Kovač

Dajana Perak

Ivana Mudifaj

Ivana Ćosić

Radojka Zatezalo

Zlata Horvat

Tea Belan

Jelena Burja

Đurđica Planinac

Page 32: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

32

Ankica Arelić

Dajana Špoljarić

Page 33: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

33

PRIORITETNA PODPODRUČJA UNAPREĐENJA

RAZVOJNI CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI

ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

POTREBNI RESURSI

DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

SHVAĆANJE DJETETA kao preduvjet oblikovanja

kurikuluma

KOMUNIKACIJA

svih subjekata odgojno-

obrazovnog procesa

(naglasak na: odgajatelj –

dijete; odgajatelj - roditelj)

Opći cilj- unapređivanje kvalitete odgojno–obrazovne prakse Specifični cilj – osvještavanje vrijednosti i shvaćanja djeteta, ravnopravna komunikacija djece i odraslih, osnaživanje za ravnopravnu komunikaciju i suradnju s roditeljima

Utvrđivanje postojećeg stanja Stručna znanja stručnih suradnika

Tijekom rujna 2015. Pedagoška dokumentacija, dokumentacija odgojno – obrazovnog procesa (foto/video dokumentacija), Stavovi odgajatelj, izravne implikacije u odgojno-obrazovnom procesu

Odgajatelji, pedagozi, psiholog, ravnatelj, logoped, zdravstveni voditelj

Utvrđivanje specifičnih koraka

Stručna znanja stručnih suradnika

Tijekom rujna 2015. Pedagoška dokumentacija, dokumentacija odgojno – obrazovnog procesa (foto/video dokumentacija), Stavovi odgajatelj, izravne implikacije u odgojno-obrazovnom procesu

Odgajatelji, pedagozi, psiholog, ravnatelj, logoped, zdravstveni voditelj

Provedba i organiziranje ciklusa radionica/aktiva

Termini sastanaka Prostor za održavanje radionica

Tijekom cijele pedagoške godine

Lista termina i tema radionica, raspored održavanja, zapisnik/zaključci

Psiholog/pedagog, ravnatelj

Samovrednovanje – provedba upitnika

Materijali potrebni za provedbu anketnog upitnika

Tijekom kolovoza 2016. Izvješće o rezultatima anketnog upitnika

Psiholog/pedagog

Page 34: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

4.4. PRILAGODBA

Dječji vrtić DIDI tijekom cijele pedagoške godine vrši upise djece, iako je tijekom

svibnja 2015. zaprimljeno najviše zahtjeva za upis u pedagošku godinu 2015./2016. Tijekom

lipnja 2015. obavljani su inicijalni razgovori sa svim roditeljima djece koja su predala

dokumentaciju, radi boljeg upoznavanja djece te kako bi se Vrtić što bolje pripremio za

proces prilagodbe i prevenciju stresa.

CILJ:

Omogućiti i osigurati uvjete za kvalitetnu prilagodbu djece u programe Vrtića te

prevenciju stresa kod djece, roditelja i odgojitelja tijekom procesa prilagodbe.

ZADAĆE U ODNOSU NA:

1. DIJETE

Stvoriti materijalne uvjete za kvalitetnu prilagodbu djece

Razvoj i jačanje emocionalne stabilnosti

Bogaćenje djetetovih iskustava

Stvaranje „sigurne baze“ za svako novoupisano dijete

2. ODGOJITELJE

Priprema materijalnog okruženja za dolazak novoupisane djece

Edukacija odgojitelja o procesu prilagode i važnosti kvalitetne provedbe istog

Zaprimljene informacije o navikama i razvojnom statusu svakog novoupisanog djeteta

Praćenje procesa prilagodbe za svako novoupisano dijete

3. RODITELJE

Inicijalni razgovor roditeljima novoupisane djece

Edukativni i savjetodavni razgovori

Roditeljski sastanci

NAČIN PROVEDBE

Edukacija odgojitelja o važnosti prilagodbe kroz edukaciju na OV i individualne

razgovore

Kroz liste za praćenje prilagodbe

Prevencija stresa kod odgojitelja kroz tjedne radne sastanke

Podrška roditeljima po potrebi kroz radionice i/ili roditeljske sastanke

Edukacija roditelja pismenim putem – letci, članci

VRIJEME PROVEDBE

Page 35: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

35

Tijekom godine

Prema potrebi

4.5. DJECA U GODINI PRIJE POLASKA U ŠKOLU

S obzirom da je program predškole obavezan program za svu djecu koja su školski

obveznici, a nisu uključeni u primarni desetosatni program vrtića određujemo ciljeve za isti u

pedagoškoj godini 2015./2016.

CILJ:

Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji razvoj psihofizičke spremnosti djeteta za polazak u

školu.

ZADAĆE U ODNOSU NA:

DIJETE:

razvoj samostalnosti djece u godini pred školu

jačanje emocionalne stabilnosti

razvijanje socioemocionalne kompetencije i komunikacijskih vještina

bogaćenje djetetovih iskustava novim spoznajama

razvoj intelektualnih sposobnosti

razvoj vještina za uvažavanje različitosti i tolerancije

ODGAJITELJE :

priprema za proces prilagodbe djece na nove uvjete

prilagodba programa kojim će se razvijati psihofizičke sposobnosti kod djece

kontinuirano praćenje postignuća i napretka djece

RODITELJE:

roditeljski sastanci prije polaska djece u program predškole

informiranje roditelja o napretku samostalnosti djece

NAČIN PROVEDBE:

Odgojitelji i stručni suradnici –

pripreme radnih materijala

programi razvoja pozitivne slike, emocionalne inteligencije, poticanje tolerancije i

suradnje

uključivanje djece u aktivnosti i događanja u okviru redovnog programa -

predstave, posjeti, izleti

završna procjena spremnosti djeteta za školu

Page 36: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

36

poticanje razvoja interesa za čitanje, pisanje i rješavanje problema.

INDIKATORI POSTIGNUĆA:

pozitivna socio-emocionalna klima u skupini

prihvaćanje različitosti drugih

interes i motivacija za rješavanje problema

napredak djece u svim područjima psihofizičkog razvoja u odnosu na inicijalnu

procjenu.

VRIJEME PROVEDBE:

kontinuirano od listopada 2014. godine do lipnja 2015. godine.

4.6. DJECA S POSEBNIM POTREBAMA

Dječji vrtić DIDI upisuje djecu s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju. Proces

integracije djece s posebnim potrebama donosi višestruku dobit kako za dijete koje ima

posebnu potrebu tako i za ostalu djecu u skupini, odgajatelje, ali i za roditelje.

Načelo poštivanja prava sve djece, a pogotovo djece s teškoćama u razvoju temeljno je

načelo kojim će se radnici Dječjeg vrtića DIDI voditi tijekom i ove pedagoške godine. Načelo

poštivanja prava djeteta će se odnositi na pravo na život i razvoj svih dijelova psihofizičkog

razvoja – socio-emocionalni, kognitivni, tjelesni, kulturni.

Prema procjeni stručnih suradnika (psihologa, pedagoga, logopeda, zdravstvenog

voditelja) i ravnatelja, a u dogovoru s roditeljima i odgajateljima, sva djeca s posebnim

potrebama uključena su u redoviti odgojno-obrazovni rad. Stručni suradnici će uvidom u

medicinsku dokumentaciju donijeti odluke o modelima i uvjetima procesa integracije.

CILJ:

Omogućiti i osigurati uvjete za kvalitetno uključivanje djeteta s teškoćama u razvoju i

roditelja u sve aspekte odgojno–obrazovnog rada.

ZADAĆE:

Evidentiranje posebne potrebe i upućivanje na daljnju dijagnostiku i obradu u

specijalizirane ustanove;

Suradnja sa stručnim timom u svrhu informiranja, adaptivno – inkluzivnog postupka

u odgojnu grupu;

Educiranje odgajatelja o važnosti rane prevencije i intervencije djece s posebnim

potrebama;

Page 37: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

37

Izrada individualnog plana i programa;

Inicijalni razgovori s roditeljima o adaptivno - inkluzivnom postupku;

Suradnja s roditeljima u vezi uključivanja djeteta u logopedsku terapiju, dogovaranja

oko termina terapija kao i postupcima za provođenje terapije kod kuće;

Provođenje individualne logopedske terapije;

Rad s djetetom u odgojnoj skupini na boljoj prilagodbi i razvoju djetetovih

kompetencija;

Rad s odgajateljima u svrhu optimalne prilagodbe djeteta;

Pomoć pri uključivanju u užu i širu društvenu sredinu;

Organiziranje sastanaka u svrhu evaluiranja djetetovog napretka.

NAČIN IZVEDBE:

Prema djeci:

identifikacija i praćenje djece s faktorima rizika te osmišljavanje preventivnih

programa;

izrada individualnih programa u suradnji s odgajateljima i roditeljima;

individualni rad s djecom s posebnim potrebama.

Prema odgajateljima:

edukacija i podrška odgajateljima u skupini u kojoj boravi dijete s posebnim

potrebama;

pomoć matičnim odgajateljima u provedbi individualiziranog odgojnog programa

individualne konzultacije s odgajateljima;

edukacija unutar Vrtića i na stručnim skupovima izvan vrtića.

Prema roditeljima:

suradnja s roditeljima - individualne konzultacije i savjetovanje;

podrška roditeljima po potrebi kroz radionice i /ili roditeljske sastanke;

edukacija roditelja pismenim putem – letci, članci.

Prema društvenoj sredini:

suradnja s vanjskim specijaliziranim ustanovama vezano uz obradu i tretman djece

s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju;

suradnja sa Centrom za socijalnu skrb.

Page 38: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

38

NAČIN PRAĆENJA:

prema potrebi vrednovanje lista praćenja razvoja, check lista i opservacija stručnih

suradnika;

kvantitativna i kvalitativna analiza rezultata;

informiranje roditelja i odgajatelja o dobivenim rezultatima.

NOSITELJI I SUDIONICI:

stručni tim i

odgajatelji.

VRIJEME REALIZACIJE:

periodično i prema potrebi tijekom pedagoške godine.

Page 39: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

39

5. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Profesionalno usavršavanje odgajatelja i članova stručnog tima smatramo osnovom

razvoja cjelokupne ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Iz tog ćemo razloga

tijekom godine nastojati koristiti što više različitih modaliteta stručnog usavršavanja te

kontinuirano poticati odgajatelje na samostalan profesionalni razvoj omogućavajući im

pritom, kroz fleksibilan plan stručnog usavršavanja, da se isti tijekom godine ovisno o

potrebama i individualnim interesima mijenja ili modificira.

5.1. STRUČNO USAVRŠAVANJE U USTANOVI

Stručno usavršavanje u ustanovi smatramo osnovnim načinom usavršavanja svih

odgojno-obrazovnih djelatnika. Unutar Vrtića organiziraju se različiti oblici stručnog

usavršavanja prikazani sljedećim shematskim prikazom:

Stručno usavršavanje u ustanovi

Interni stručni aktivi

Odgojiteljska vijeća

Radionice

Timska planiranja

Refleksivni praktikum

Supervizijski sastanci

Diskusijske grupe

Individualno stručno

usavršavanje

Page 40: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

40

5.1.1. Interni stručni aktivi

TEMA SUDIONICI VRIJEME

1. Higijena glasa Objekti: Klinča Sela, Krašić,

Draganić

Objekti: Rugvica, Prikraj,

Kopčevec, Puhovo

Studeni 2015.

2.

Djeca s komunikacijskim poremećajima Objekti: Klinča Sela, Krašić,

Draganić

Objekti: Rugvica, Prikraj,

Kopčevec, Puhovo

Veljača 2016.

3.

ISA sa dr.sc. Slunjski –

Izlaganje objekata

Objekti: Klinča Sela, Krašić,

Draganić

PO Puhovo, Rugvica, Prikraj,

Kopčevec

Jednom mjesečno

kontinuirano tijekom

pedagoške godine

4.

ISA sa dr.sc. Slunjski - snimanje sa

refleksijom

Objekti: Klinča Sela, Krašić,

Draganić, Žakanje

PO Puhovo, Rugvica, Prikraj,

Kopčevec

Jednom mjesečno

kontinuirano tijekom

pedagoške godine

5.1.2. Odgajateljska vijeća

TEMA SUDIONICI NOSITELJI VRIJEME

1. Godišnji plan i

program dječjeg vrtića

„Didi“

Prilagodba

Svi objekti

Ravnateljica

Stručni tim

Rujan 2015.

2. Higijena u vrtiću

Polugodišnji prikaz

implementacije teme

ISU u odgojno –

obrazovnom procesu

Svi objekti

Anđelina Stipić

Odgajatelji

Siječanj 2016.

Page 41: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

41

3. Organizacija rada za

novu pedagošku

godinu

Polugodišnji prikaz

implementacije teme

ISU u odgojno –

obrazovnom procesu

Svi objekti

Ravnateljica

Stručni tim

Odgajatelji

Lipanj 2016.

4. Godišnje izviješće o

radu dječjeg vrtića

„Didi“

Svi objekti

Ravnateljica

Stručni tim

Kolovoz

2016.

5.1.3. Diskusijske grupe

5.1.3.1. Teorijske rasprave

TEMA SUDIONICI NOSITELJI VRIJEME

1. Simbolički jezici

djeteta /

Prostorno-materijalno

okruženje

Odgajatelji napredne

grupe (svi objekti) /

Odgajatelji početne

grupe (svi objekti)

Pedagog i

psiholog

Listopad 2015.

2. Rad na projektu /

Dokumentiranje

Odgajatelji napredne

grupe (svi objekti) /

Odgajatelji početne

grupe (svi objekti)

Pedagog i

psiholog

Studeni 2015.

3. Suradnja s roditeljima Odgajatelji napredne

grupe (svi objekti) /

Odgajatelji početne

grupe (svi objekti)

Pedagog i

psiholog

Prosinac 2015.

5.1.3.2. Praktična primjena TEMA SUDIONICI NOSITELJI VRIJEME

1. Simbolički jezici

djeteta /

Prostorno-materijalno

okruženje

Odgajatelji napredne

grupe (svi objekti) /

Odgajatelji početne

grupe (svi objekti)

Pedagog i

psiholog

Siječanj 2016.

2. Rad na projektu /

Dokumentiranje

Odgajatelji napredne

grupe (svi objekti) /

Odgajatelji početne

grupe (svi objekti)

Pedagog i

psiholog

Ožujak 2016.

3. Suradnja s roditeljima Odgajatelji napredne Pedagog i

Page 42: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

42

grupe (svi objekti) /

Odgajatelji početne

grupe (svi objekti)

psiholog

Travanj 2016.

5.1.4. Timska planiranja

Kao i prethodnih godina timska planiranja su ono što nam osigurava kontinuitet između

ostalih oblika stručnog usavršavanja te ih smatramo neophodnima za osiguravanje kvalitete

odgojno-obrazovnog procesa, unapređivanje kvalitete međuljudskih odnosa i suradnje s

roditeljima. Također, timska su planiranja izuzetno vrijedna u smislu organizacije i

svakodnevnog odvijanja svih procesa koji se u Vrtiću događaju.

Iz tog će se razloga timska planiranja provoditi:

- na tjednoj bazi sa pedagogom (po potrebi i sa ostalim članovima ST)

- na tjednoj bazi samostalna timska planiranja odgajatelja svakog područnog

objekta.

5.1.5. Refleksivni praktikum

S obzirom da se provođenje refleksivnih praktikuma pokazalo učinkovitim za podizanje

kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i ove ćemo pedagoške godine nastaviti s istima.

Voditeljice objekata, mentorice će uz redovitu suradnju sa svojim objektom, po potrebi

održavati sastanak sa pedagoginjom kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri usuglasila nastojanja

i djelovanje prema odgajateljima te postigla maksimalna učinkovitost.

5.1.6. Supervizijski sastanci

Kako su uz odgajatelje osnovni nositelji procesa i stručni suradnici od velikog je

značaja da dijele zajedničku viziju razvoja Vrtića i zajednički razvijaju strategije kojima će se

odgajateljima pomoći u razvoju njihove prakse. Iz tog će se razloga i ove pedagoške godine

odvijati supervizijski sastanci pod vodstvom dr.sc.Edite Slunjski i ravnateljice Karmen Pavlic.

Supervizijski sastanci služit će osnaživanju stručnog tima kako kroz još boje usvajanje i

razumijevanje suvremenih teorija tako i osnaživanju u smislu prepoznavanja problema u

praksu i svakodnevnog kontinuiranog, ciljanog i sustavnog djelovanja. Sve to ima za cilj

stvaranje sustava u kojem svi sudionici dijele istu viziju razvoja Vrtića te zajednički razvijaju

strategije koje omogućuju ostvarenje te vizije.

Page 43: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

43

5.1.7. Individualno stručno usavršavanje

Kontinuiranost i sustavnost svih procesa koji se u vrtiću odvijaju nužno je vidjeti i kroz

teme individualnih stručnih usavršavanja. Svaki objekt će stoga tijekom pedagoške godine

intenzivnije raditi na jednoj od tema. Kako bi smo osigurali kontinuiran rad na zadanoj temi

odgajatelji će dva puta tijekom pedagoške godine prikazati izravne implikacije pojačanog rada

na temi u odgojno-obrazovnom procesu i to kroz praktične primjere, foto i/ili video

dokumentaciju. Teme individualnih stručnih usavršavanja izabrane su s obzirom na

individualne potrebe odgajatelja, odnosno na stupanj njihova znanja i razumijevanja.

Odgajatelji grupe 1 proučavat će sljedeću temu: Poticanje procesa učenja djece rane i

predškolske dobi (konstrukcija, sukonstrukcija i metakognicija) /

Odgajatelji grupe 2 proučavat će sljedeću temu: Prostorno-materijalno okruženje u

funkciji ostvarivanja kvalitetnih interakcija i aktivnosti djece (i odraslih).

Tablica 1 Individualno stručno usavršavanje odgajatelja po grupama

GRUPA TEMA ODGAJATELJI

Grupa 1 Poticanje procesa učenja djece

rane i predškolske dobi

(konstrukcija, sukonstrukcija i

metakognicija)

Klaudija Martić

Milana Taloš Lopar

Željka Radman

Natalija Jerković

Željka Kukučka

Antonia Bodiš

Marina Perković

Marina Bionda

Slađana Kuzma

Kristina Valečić

Andrea Halusek

Marina

Mikulandrić

Dijana Peretin

Sindi Starešina

Ivana Mraović

Barbara

Sakoman

Grupa 2 Prostorno-materijalno

okruženje u funkciji

ostvarivanja kvalitetnih

interakcija i aktivnosti djece (i

odraslih)

Jelena Lernatić

Valentina Hoić

Sanja Simić

Ana Krčelić Kovač

Dajana Perak

Radojka

Zatezalo

Zlata Horvat

Tea Belan

Jelena Burja

Page 44: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

44

Ivana Mudifaj

Ivana Ćosić

Ankica Arelić

Dajana Špoljarić

Đurđica

Planinac

Page 45: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

45

5.2. STRUČNO USAVRŠAVANJE IZVAN USTANOVE

Stručno usavršavanje izvan ustanove je od iznimne važnosti te će se nastojati

odgajateljima omogućiti pohađanje seminara, radionica i predavanja primarno u organizaciji i

prema katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje, ali i drugih relevantnih ustanova kako bi im

se omogućio profesionalni razvoj u skladu s njihovim individualnim interesima i potrebama.

5.3. PRIPRAVNICI

U novoj pedagoškoj godini svoj pripravnički staž nastavlja 7 odgajateljica pripravnica

(Tablica 2).

Tablica 2 Nastavak pripravničkog staža odgajateljica pripravnica

IME I PREZIME OBJEKT OČEKIVANI

ZAVRŠETAK

PRIPRAVNIČKOG

STAŽA

Ana Krčelić Kovač Kopčevec Svibanj 2016.

Ankica Arelić Rugvica Svibanj 2016.

Sanja Simić Rugvica Veljača 2016.

Valentina Hoić Puhovo Ožujak 2016.

Barbara Sakoman Klinča Sela Listopad 2015.

Zlata Horvat Draganić Prosinac 2015.

Dajana Špoljarić Kopčevec Listopad 2016.

Početkom pripravničkog staža izrađen je Program pripravničkog staža, a o provedbi i

tijeku stažiranja brigu vodi povjerenstvo za stažiranje u sastavu odgajatelja mentora,

pedagoga (psihologinja, logopedinja) i ravnateljice vrtića. Pripravnici će i u novoj pedagoškoj

godini nastaviti svoj pripravnički staž prema paniranom programu.

Page 46: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

46

6. SURADNJA S RODITELJIMA

Suradnja s roditeljima uvijek je jedna od temeljnih zadaća svih stručnih djelatnika

vrtića. Unapređivanjem suradnje raste kvaliteta odgojno-obrazovne ustanove čime se stvara

sustav u kojem djetetu zajedničkim nastojanjima parterskog odnosa roditelja i svih ostalih

sudionika vrtića može razvijati svoje prirodne potencijale za rast, razvoj i učenje zajedničkim

nastojanjima stvaraju kontekst za rast, razvoj i učenje djece.

Zadaće:

ostvarivanje prava roditelja na aktivno sudjelovanje u odgoju i obrazovanju djeteta

u Vrtiću (usklađivanje obiteljskih i izvan obiteljskih utjecaja)

sudjelovanje i uključivanje u odgojno–obrazovni rad u skupini

iskazivanje vlastitih očekivanja, primjedaba, sugestija, pohvala, žalbi, ankete za

roditelje

upoznavanje i informiranje o svim segmentima rada u Vrtiću (kutići za roditelje,

FB stranica, Internet stranica vrtića)

informiranje i upoznavanje sa specifičnim karakteristikama osobnosti i razvojnog

statusa djeteta, te njegovim kreativnim i stvaralačkim postignućima (zajedničke

radionice djeca - odgojitelji – roditelji i individualni razgovori)

unaprjeđivanje kvalitete roditeljskih sastanaka, druženja i radionica

unaprjeđenje učestalosti i kvalitete individualnih razgovora s roditeljima

6.1. Roditeljski sastanci, radionice i druženja

Tijekom rujna će svaka odgojna skupina izraditi orijentacijski plan suradnje s

roditeljima kako bi se osigurala pravovremena priprema te kontinuitet održavanja planiranih

aktivnosti.

Upravo radi ostvarenja partnerskog odnosa roditelja i vrtića raditi će se na uključivanju

što većeg broja roditelja u rad vrtića. Tijekom pedagoške godine nuditi će se teme roditeljima

na odabir kako bi se povećala njihova motiviranost i dolazak na roditeljske sastanke, čime bi

se također i bolje upoznalo dijete i kontekst iz kojeg ono dolazi.

Page 47: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

47

Primijećeno je i da roditelji koji su prisutni na roditeljskim sastancima ne sudjeluju

aktivno u istima ili pak sudjeluju u niskom intenzitetu te je iz toga razloga potrebno

organizirati diskusijske grupe tijekom kojih će se roditelji pozvati na veći intenzitet

uključivanja u rasprave.

Tijekom pedagoške godine svaka će skupina održati ukupno 7-8 grupnih susreta s

roditeljima i to u obliku:

- Roditeljskih sastanaka

- Tematskih radionica (problemskih)

- Druženja

- Prigodnih radionica

- Diskusijske grupe

Navedene aktivnost su fleksibilne što znači da će se mijenjati prema potrebama roditelja

i ostalih sudionika vrtića.

Tijekom pedagoške godine 2015./2016. psihologinja Nikolina Essert i odgojiteljice

Antonija Bodiš će provoditi radionice „Rastimo zajedno“.

6.2. Individualni razgovori

Analizirajući podatke dobivene u godišnjem izviješću rada zamijećeno je kako se

individualni razgovori s roditeljima održavaju u pravilu kada se uvidi neki problem.

Smatramo kako u pedagoškom i psihološkom smislu treba poraditi na učestalosti i kvaliteti

individualnih razgovara s roditeljima te kako oni prije svega služe kako bi roditelji dobili

detaljniji uvid u razvoj i proces učenja njihova djeteta. Stoga je nužno roditeljima dati do

znanja kako u bilo kojem trenutku mogu isti zatražiti, a obavezno najmanje jedanput tijekom

pedagoške godine zatražiti individualne razgovore. Individualni razgovori sa roditeljima

svakog djeteta su nužni neovisno o postojanju problema, već upravo suprotno stavljajući

naglasak na individualni proces učenja i napretka njihova djeteta. Tijekom individualnog

razgovora roditeljima je potrebno dati na uvid dokumentaciju i foto i vide, ali i sve druge

modalitete dječjeg izričaja potkrijepljeno zapažanjima odgojitelja o interesima i potrebama

tog djeteta.

6.3. Drugi oblici suradnje s roditeljima

Page 48: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

48

Kutići za roditelje prvi su susret roditelja sa vrtićem te je važno da budu informativni i

primjereni. Važno je, dakle, voditi računa o informacijama koje se stavljaju, o njihovoj

kvaliteti i smislenosti za određeno razdoblje i odgojnu skupinu. Roditelji u pravilu, osim o

tekućim stvarima, nemaju informaciju o odgojno-obrazovnom procesu te je od izuzetne

važnosti koristiti kutiće za roditelje kako bi ih se informiralo o svakodnevnim događanjima i

procesu. U tom smislu je fotodokumentacija pogodan medij kroz koji se roditeljima daje uvid

u proces u učenje njihova djeteta te bi bilo poželjno kontinuirao tijekom pedagoške godine na

tjednoj razini mijenjati sadržaje.

6.4.Facebook i Internet stranica vrtića

S obzirom da živimo u vremenu obilježenom društvenim mrežama iste postaju prva

informaciju sadašnjim i potencijalnim korisnicima vrtića, ali i zainteresiranoj stručnoj

javnosti. Stoga je nužno kreirati Internet i Facebook stranicu koje odišu vizijom vrtića te

pružaju uvid u kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Na taj način potencijalni korisnici

dobivaju informaciju o odgojno-obrazovnog pristupu koji mogu odabrati za svoje dijete.

Jednako tako lakoća i brzina kojom je materijale moguće staviti na društvenu mrežu ili web

stranicu omogućavaju djelatnicima vrtića da kontinuirano i učestalo pružaju roditeljima

informacije događanjima i aktivnostima u vrtiću, vodeći pritom računa o zaštiti privatnosti

djece i primjerenosti fotografija.

Kako bi navedeno bilo moguće nužno je kontinuirano pripremanje materijala svake

odgojne skupine (barem na mjesečnoj razini) koji su praćeni smislenim i stručnim

komentarima.

Page 49: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

49

7. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA

U ovoj pedagoškoj godini nastojat ćemo što sustavnije i više surađivati s različitim

društvenim čimbenicima, s ciljem ostvarivanja i obogaćivanja odgojno-obrazovnog procesa.

Surađivat ćemo sa:

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta kroz prisustvovanje stručnim

usavršavanjima koja su poticajno djelovala na provođenje rada, a naročito stručnog

usavršavanja u vrtiću;

Agencijom za odgoj i obrazovanje;

Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja;

Općinama u kojima se nalaze objekti;

Različitim kazališnim skupinama;

Domovima za starije i nemoćne;

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima;

Zavodom za javno zdravstvo Zagrebačke županije;

Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije;

Pedijatrima i stomatolozima na području općina na kojima se nalaze objekti;

Osnovnom školom „Rugvica“;

Osnovnom školom Stjepana Radića, Brckovljani;

Osnovnom školom Krašić;

Osnovnom školom Mrzljaki – Draganić;

Različitim obrtnicima radi ostvarivanja projekata i

Različitim turističkim agencijama

Page 50: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

50

8. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

8.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj vrtića. Ravnatelj organizira i vodi rad poslovanja

vrtića, predstavlja i zastupa vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića,

odgovara za zakonitost rada vrtića.

Ravnatelj predlaže godišnji plan i program rada, brine se za provođenje odluka

Upravnog vijeća, Odgajateljskog vijeća i drugih tijela.

Danas uloga ravnatelja daleko nadilazi granice rukovođenja. Njegova je uloga da

pobudi interes, ambiciju i sigurnost djece i zaposlenika. On je lider koji u odgojno- obrazovni

proces uključuje, prije svega djecu, odgajatelje, stručne suradnike, roditelje, relevantne

čimbenike iz lokalne zajednice i mjerodavne uprave.

Vizija

Vizija Vrtića, dugoročno gledajući, je razvoj kvalitetne odgojno-obrazovne prakse.

U kontekstu humanističko-razvojne koncepcije, promišljanjem odgojno-obrazovne

prakse i svih čimbenika koji na nju utječu potrebno je stvarati VRTIĆ - ZAJEDNICU KOJA

UČI, misleći pri tome na kontinuitet razvoja vrtića. Vrtić je kompleksan sustav kojeg

obilježavaju stalne promjene. Stoga je neophodno unutar tog sustava kontinuirano sami sebe

mijenjati kreirajući kulturu vrtića u kojoj se svatko osjeća dobro zbog svoje potrebe za

učenjem.

Biti vrtić - zajednica koja uči, izgrađivati svoju osobnost, biti jedinstveni, posebni i prvi

poduhvat je na kojem se treba dugotrajno, kontinuirano i uporno raditi postavljajući si ciljeve

koje na tom putu treba doseći.

Misija

„ Djetetu bih dao krila, ali bih ga pustio da nauči samo letjeti.“

Gabriel Garcia Marquez

Svrha

Stalno raditi na poboljšanju rada i usluga motivirajući zaposlenike, senzibilizirajući ih

da prepoznaju tj. osvještavaju potrebu za stalnim promjenama.

Ključni ciljevi

U odnosu na:

a) dijete

Page 51: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

51

- treba ga uvažavati jer je inteligentna i kompleksna osoba, istraživač, mislilac koji

stvara i provjerava vlastite hipoteze. Ono ima moćne mehanizme za učenje koji mu

omogućuju da spontano revidira, preoblikuje i rekonstruira svoje znanje. Sposobno je

samoorganizirati vlastite aktivnosti i ulaziti u interakciju s drugom djecom i odraslima.

b) odgajatelja

- treba ga senzibilizirati da prepozna tj. osvještava potrebu za stalnim promjenama. On

je refleksivni praktičar koji se neprestano profesionalno usavršava , prije svega, unutar vrtića,

a ne van njega. Učinkoviti profesionalni razvoj odgajatelja i stručnih suradnika usmjeren je na

razvoj njihovih istraživačkih i refleksivnih umijeća.

c) roditelja

- koji je nezaobilazni partner u sukreiranju cjelokupnog vrtićkog življenja. Roditeljima

se šalje poruka prihvaćanja, uvažavanja i dobrodošlice.

d) okruženje

- stvaranje raznolikog i poticajnog prostorno-materijalnog okruženja kao nezaobilazne

pretpostavke kvalitete življenja, odgoja i učenja djece u vrtiću.

e) profesionalni rad

- stvarati vrhunske profesionalce u odgojno-obrazovnoj praksi

Sustav vrijednosti

Vrijednosti koje ravnateljica njeguje u našem vrtiću proizlaze iz ljudskog potencijala, ali

ne kao kvantitet već kao kvalitet intelektualnog resursa. Rukovodeći se svojom vlastitom

koncepcijom i resursima uz vrijednost ljudskog potencijala ističu se i druge, ne manje važne

vrijednosti:

timski rad,

znanje,

predanost,

kompetencija,

povjerenje,

kontinuirano istraživanje vlastite odgojno- obrazovne prakse,

učenje kao cjeloživotni proces svih sudionika u odgojno- obrazovnom procesu,

učenje kao autentična kreacija djeteta u okruženju za učenje,

Page 52: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

52

razvijanje svijesti ljudi o međusobnoj interaktivnoj povezanosti svih dijelova

konteksta vrtića,

povezanost vrtića sa širim društvenim kontekstom.

Što ravnateljica želi?

U Dječjem vrtiću „Didi“ postoje vidljive i nevidljive dimenzije realnosti vrtića. Upravo

nevidljiva realnost vrtića je ona koja zaokuplja pažnju ravnateljice, a sastoji se od vrijednosti,

uvjerenja i stavova odraslih i njihove slike o djetetu.

Što u stvari ravnateljica želi?

Želi:

suradničku kulturu koja se očituje kao zajedničko promišljanje procesa, timski

rad i sl. Ona je prijeko potrebna za kvalitetno funkcioniranje odgojno- obrazovne

prakse.

razvijati temeljne vrijednosti, uvjerenja i stavove (slika djeteta) koji će nam

omogućiti da čujemo dijete, organiziramo bogato i poticajno vrtićko okruženje u

fleksibilno organiziranom vremenu.

Želi:

učinkovit profesionalni razvoj odgajatelja i stručnih suradnika usmjeren na

razvoj njihovih istraživačkih i refleksivnih umijeća,

omogućiti im njihovo osobno i profesionalno usavršavanje,

poticati ih na timsko učenje preoblikovanjem umijeća razgovornog i kolektivnog

razmišljanja koji zadiru u samu svrhu i cilj odgojno- obrazovnog rada s djecom,

uključiti ih u skupinu razvijanjem zajedničkih vrijednosti,

poticati ih da grade osobne vizije, da svoje osobne vizije s drugima dijele i

kreiraju zajedničku viziju.

Želi:

vodstvo vrtića usmjereno na razvoj odnosa i povjerenja među ljudima i stvaranje

okruženja koje potiče stalno učenje svih suradnika odgojno- obrazovnog procesa

(djece i odraslih),

vodstvo vrtića koje se bavi stvaranjem materijalnih, vremenskih, kadrovskih

preduvjeta za neprekidni profesionalni razvoj svih djelatnika i izgradnju

kapaciteta vrtića za promjene.

Page 53: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

53

Želi:

pravodobno i primjereno odgovoriti na zahtjeve i očekivanja uzrokovane

promjenama u društvu i sustavu obrazovanja te se bolje prilagoditi novim

situacijama i izazovima.

Kako?

Tako da kao ključni čovjek u vrtiću omogući:

odgajateljima i stručnim suradnicima te svim ostalim zaposlenicima

profesionalno usavršavanje kroz raznovrsne radionice, aktive, tečajeve, seminare

unutar i van vrtića angažirajući vrhunske stručnjake iz raznih znanstvenih

područja,

učenje i osposobljavanje svih zaposlenika van vrtića o trošku vrtića (ulaganje u

znanje kao osnovni preduvjet kvalitetnog napretka vrtića),

implementaciju i operacionalizaciju integrativne supervizije u odgoju i

obrazovanju na svim organizacijskim razinama u vrtiću.

8.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZDRAVSTVENOG VODITELJA

Jedna od bitnih zadaća uz odgojno-obrazovni rad je i briga za zdravlje djece i njihov

normalan tjelesni razvoj, što je svakako i osnovni preduvjet za uspostavljanje odnosa

povjerenja između roditelja i vrtića. Svako dijete će posjedovati zdravstveni karton i na taj

način osigurat će se evidencija zdravstvenog stanja svakog djeteta.

PLAN

sustavno praćenje rasta i razvoja djece

prehrana djece prema važećim standardima i propisima

prilagodba prehrane kod djece sa zdravstvenim poteškoćama

provedba preventivnih mjera u cilju smanjenja bolesti i ozljeda djece

provođenje protuepidemijskih mjera u slučaju pojave zaraznih bolesti

zdravstveni odgoj djece, djelatnika i roditelja

zbrinjavanje bolesnog djeteta i pružanje prve pomoći

Page 54: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

54

Zadaće u pedagoškoj godini 2015./2016.

1. Snimanje početnog stanja u skupinama

Spoznaje o djeci se dobivaju putem inicijalnih razgovora s roditeljima kod upisa djece i

kroz prikupljene podatke prilikom boravka djece u vrtiću. U vrtiću je potrebno identificirati

djecu s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama u prehrani (zbog bolesti, alergija) te djecu

kojoj je potrebna opservacija, individualizirani pristup u radu te pojačana suradnja s

roditeljima.

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Inicijalni razgovori s roditeljima Članovi stručnog tima Lipanj-rujan

Formiranje skupina Članovi stručnog tima kolovoz

Vođenje potrebne dokumentacije o

djeci

Stručni tim, odgajatelji Tijekom cijele godine

Praćenje osobnosti svakog djeteta Stručni tim, odgajatelji Tijekom cijele godine

Identifikacija djece s teškoćama u

razvoju

Stručni tim, odgajatelji Tijekom cijele godine

Izrada individualnih planova rada za

rad s djecom koja iskazuju posebne

potrebe

Psiholog, odgajatelji Tijekom cijele godine

2. Zadovoljavanje specifičnih prehrambenih potreba

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Identifikacija djece s posebnim

potrebama u prehrani

Stručni tim

Odgajatelji

Na početku

i tijekom godine

Izrada individualnih jelovnika za

djecu s posebnim potrebama u

prehrani

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Zadovoljavanje potreba za

specifičnim jelovnicima:

- bolesti probavnog sustava

- jelovnik bez svinjetine

- vegetarijanski jelovnik

Odgajatelji

Kuhari

Servirke

Tijekom cijele godine

Page 55: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

55

- alergije na specifičnu vrstu hrane

3. Implementacija HACCP sustava

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Koordinirati uspostavu HACCP

sustava u objektu

Zdravstvena voditeljica

Kuhari

Spremačice

Tijekom cijele godine

Sudjelovati u pripremi i održavanju

pripadajuće dokumentacije

Planirati i organizirati provedbu

internih evaluacija

Izvještavati o provedenim

aktivnostima

Predlagati potrebne mjere

Organizirati uzorkovanja hrane,

briseva i vode

Voditi brigu o sanitarnim knjižicama

i tečajevima higijenskog minimuma

Izrađivati radne upute

Kontrola i evidencija izvršenja

Revidirati potrebne planove

4. Prehrana djece

Jelovnike svaki mjesec sastavlja zdravstvena voditeljica u suradnji s glavnim kuharom.

Tjedni jelovnici se objavljuju na oglasnim pločama svake od skupina kako bi roditelji imali

uvid u tjedni jelovnik. Za djecu s posebnim prehrambenim potrebama obroci se sastavljaju u

dogovoru s roditeljima i prema preporuci i uputama liječnika.

Page 56: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

56

Priprema ručka obavlja se u centralnoj kuhinji u Lukarišću, a isti se u termos posudama

prevozi u područne objekte. Ostali obroci se pripremaju u čajnim kuhinjama područnih

objekata.

Plan obroka

Obroci za 10-satne programe: doručak, voće, ručak, užina.

Obroci za 4-satni program: doručak, voće, ručak.

Kontrolu i nadzor nad prehranom djece obavljat će Zavod za javno zdravstvo

Zagrebačke i Karlovačke Županije.

Dnevni ritam prehrane

08,00 - 09,00 - doručak

10,00 – voćna užina

11,15 - 11,45 - ručak za jasličke skupine

11,45 - 13,00 - ručak za vrtićke skupine

14,30 - 15,00 - užina

U područnim objektima „Suncokret“, „Tratinčica“, „Maslačak“ i „Draganić“ obroci se

serviraju u blagovaoni, dok se u centralnom objektu „Sunce“ i područnim objektima

„Kopčica“ i „Palčica“ ručak servira po sobama i djeca imaju mogućnost samoposluživanja.

Voda je po sobama djeci dostupna preko cijelog dana.

5. Plan sanitarno–higijenskog održavanja vrtića

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Čišćenje i dezinfekcija prostora

prema planu čišćenja

Spremačice Svakodnevno

Dezinfekcija igračaka Odgajatelji, spremačice Tjedno (po potrebi

češće)

Dezinsekcija i deratizacija Veterinarska stanica

Vrbovec

2x godišnje i češće po

potrebi

Ispitivanje mikrobiološke čistoće Zavod za javno zdravstvo 2x godišnje

Sanitarni pregledi zaposlenika Zavod za javno zdravstvo 1x ili 2x godišnje

Page 57: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

57

6. Vođenje zdravstvene dokumentacije djece

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Liječnička potvrda pri upisu u vrtić Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Pratiti procijepljenost djece Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Liječnička ispričnica nakon izostanka

zbog bolesti

Zdravstvena voditeljica,

odgajatelji

Tijekom cijele godine

Stalno praćenje izostanka i razloga

izostanka djece

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Pratiti akutne bolesti djece i

epidemiološke indikacije

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Provođenje antropometrijskih

mjerenja

Zdravstvena voditeljica Jednom godišnje

Pružanje prve pomoći kod akutnih

stanja i ozljeda te dokumentiranje

istih.

Zdravstvena voditeljica,

odgajatelji

Tijekom cijele godine

7. Edukacija

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Izlaganje stručnih tema na

odgojiteljskom vijeću

Zdravstvena voditeljica 1x godišnje

Edukacija odgajatelja o

mogućnostima prevencije bolesti i

ozljeda te unapređenja zdravlja

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Edukacija odgajatelja o načinima

postupanja u određenoj situaciji

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Edukacija osoba u procesu prehrane Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Edukacija tehničkog osoblja o

mogućnostima organizacije rada i

unapređenja sanitarno higijenskog

stanja po objektima

Zdravstvena voditeljica Po potrebi

8. Suradnja

Sadržaj rada Nositelj Razdoblje provođenja

Page 58: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

58

Inicijalni razgovor s članovima

stručnog tima

Članovi stručnog tima Na početku i tijekom

godine

Razmjena relevantnih informacija s

odgajateljima o zdravstvenim

potrebama djece

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Vođenje individualnih razgovora i

savjetodavni rad s roditeljima djece

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Suradnja sa referenticom nabave i

administrativno-računovodstvenom

službom vrtića

Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Suradnja s nadležnim pedijatrima Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Suradnja sa nadležnim stomatolozima Zdravstvena voditeljica Tijekom cijele godine

Suradnja sa sanitarnom i

epidemiološkom službom

Zdravstvena voditeljica Po potrebi

8.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA

Plan i program rada pedagoga organizira se sa i s obzirom na sve uključene subjekte

odgojno-obrazovnog procesa (odgajatelje, dijete, roditelje, ravnatelja i stručni tim te ostale).

Najveći udio u strukturi radnog vremena pedagoga zauzima rad s odgajateljima (35%), zatim

rad s djecom (25%), roditeljima (15%), ravnateljem i stručnim timom (15%) i na kraju rad s

ostalim djelatnicima, odnosno ostali poslovi (10%).

Pedagog postavlja zadaće koje proizlaze iz nužnosti zadovoljavanja prava i potreba svih

uključenih subjekata odgojno-obrazovnog procesa.

Postavljene zadaće su u odnosu na:

Dijete - kontinuirano praćenje i procjenjivanje individualnih potreba djece i odgojnih skupina:

pedagoško praćenje odgojno-obrazovnog procesa;

neposredno uključivanje u realizaciju odgojno-obrazovnog procesa vezano uz

projektni pristup radu;

obrada inicijalnih intervjua s roditeljima u suradnji sa stručnim timom;

Page 59: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

59

timsko opserviranje djeteta s posebnim potrebama;

unapređivanje i obogaćivanje života djeteta u Vrtiću;

organizacija i provođenje različitih kulturno-umjetničkih i sportsko-rekreativnih

programa;

kontinuirano praćenje provedbe kraćih programa.

Roditelje - poticanje partnerstva s roditeljima na razini ustanove:

upoznavanje potreba roditelja u odnosu na potrebe djeteta;

savjetovanje roditelja u području odgoja;

osmišljavanje različitih oblika druženja djece, odgajatelja i roditelja;

uspostavljanje kvalitetne komunikacije s roditeljima (ankete, individualni kontakti i

razgovori, informiranje - centar za roditelje, roditeljski sastanci i sl.);

sudjelovanje u izradi i distribuiranju promidžbenog materijala vrtića;

korištenje web i FB stranice kao suvremenog oblika komunikacije s roditeljima.

Odgajatelje - suradnja s odgajateljima na unapređivanju cjelovitog odgojno-obrazovnog

procesa:

suradnja s odgajateljima u podizanju kvalitete planiranja odgojno-obrazovnog rada;

suradnja s odgajateljima u kreiranju i unapređivanju primjerenog i poticajnog okruženja

za učenje;

poticanje profesionalnog razvoja odgajatelja kroz promicanje refleksivne i

samorefleksivne prakse;

osmišljavanje oblika i sadržaja stručnog usavršavanja odgajatelja kontinuirano tijekom

pedagoške godine;

senzibilizacija odgajatelja za poštivanje prava djece;

osposobljavanje odgajatelja za pravilnu primjenu projektnog pristupa;

podrška i pomoć odgajateljima u suradnji s roditeljima.

Ravnatelja i stručni tim – planiranje različitih oblika zajedničkog djelovanja:

osmišljavanje i razvijanje različitih oblika zajedničkog djelovanja u cilju što uspješnije

suradnje i bolje organizacije rada te očuvanja kvalitetne razine odgojno-obrazovnog

rada kroz:

o redovite sastanke stručnog tima i ravnatelja;

o dogovor i organizaciju rada predškole i kraćih programa;

o nabavu nove literature i periodike;

o aktivno sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja;

Page 60: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

60

o aktivno sudjelovanje u radu odgajateljskih vijeća, internih stručnih aktiva i

radnih dogovora tijekom pedagoške godine;

o vođenje osobne pedagoške dokumentacije i uvid u pedagošku dokumentaciju

Vrtića;

o zajednički rad na izradi (i realizaciji) Plana i programa rada vrtića, Kurikuluma

vrtića te pisanje Godišnjeg izvješća.

Ostale djelatnike (i društvo) - povezivanje sa stručnim i društvenim čimbenicima radi

unapređenja odgojno-obrazovnog rada i osiguranja

kvalitetnijeg i raznovrsnijeg života djeteta u vrtićkom

okruženju:

javno predstavljanje odgojno-obrazovnog rada Vrtića;

suradnja s institucijama: Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Gradskim

uredom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za odgoj i obrazovanje;

suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama;

suradnja s kulturno-umjetničkim i sportskim ustanovama i društvima.

8.4. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA

Plan i program psihologa vezan je uz sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa te su

stoga u odnosu na navedeno definirane zadaće.

Postavljene zadaće su u odnosu na:

Dijete:

Praćenje i procjena psihofizičkog razvoja djece i napredak svakog pojedinog djeteta

Identifikacija djece s posebnim potrebama u razvoju te praćenje djece s posebnim

potrebama

Postavljanje razvojnih zadaća i skrb o psihičkom zdravlju djece

Uključivanje u provedbu odgojno-obrazovnog programa

Zaštita prava svakog djeteta u vrtiću

Individualni rad s djecom tijekom boravak u Vrtiću kroz:

o utvrđivanje, praćenje i kontinuirano promatranje psihomotornog, kognitivnog i

socio–emocionalnog razvoja djece u odgojnim skupinama

Page 61: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

61

o praćenje procesa prilagodbe - djece s urednim razvojem i djece s posebnim

potrebama

o prevencija stresa kod djece u procesu prilagodbe

o praćenje i procjena psihofizičke spremnosti djece za polazak u školu

o analiza podataka i rezultata aspekata razvoja djece prikupljenih razvojnim

listama,protokolima za praćenje prilagodbe, inicijalnim razgovorima

o identifikacija djece s posebnim potrebama te poduzimanje odgovarajućih mjera

o izrada individualnih odgojno-obrazovnih planova za djecu s teškoćama u razvoju i

njihovo praćenje

o vođenje dokumentacije o djetetu i skupini

Roditelje:

Inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece

Individualni razgovori s roditeljima – savjetodavni razgovori

Podrška roditeljima djece s posebnim potrebama i upućivanje vanjske ustanove

Smjernice roditeljima s djecom s teškoćama u razvoju kroz:

o prevencija stresa kod roditelja novoupisane djece

o prikupljanje bitnih podataka o djetetovom razvoju

o informiranje roditelja o rastu i razvoju djeteta te o sumnji na posebnu potrebu i

razvojnu teškoću

o edukacija roditelja o važnosti pravilnog poticanja razvoja djeteta

o edukacija roditelja o utvrđenoj posebnoj potrebi i teškoći u razvoju te pružanje

podrške i stručne pomoći

o izrada anketa za vrednovanje suradnje s roditeljima

o izrada pisanih materijala (letaka, brošura, članaka) s ciljem edukacije i podrške

o vođenje zapisnika o suradnji s roditeljima

o tematski roditeljski sastanci – prilagodba, kontrola sfinktera kod djeteta,

neželjeno ponašanje kod djece, priprema za školu

Odgajatelje

Poticanje i doprinos razvoja odgojiteljskih kompetenciji odgojitelja u radu s djecom,

suradnji s odgojiteljima i roditeljima

Edukacija odgojitelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju te podrška zbog istog:

Page 62: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

62

senzibilizacija i edukacija za prepoznavanje djetetovih potreba prilikom planiranja

odgojno-obrazovnog procesa

poticanje pozitivne komunikacije s djecom, prepoznavanje autonomije svakog djeteta,

poštivanje različitosti interesa kod djece

informiranje o prikupljenim podacima o razvojnom statusu djeteta i planiranje

aktivnost na temelju istih

edukacija o načinu rada s djecom s posebnim potrebama

upućivanje na noviju literaturu vezanu uz rad s djecom predškolske dobi te nova

saznanja razvojne psihologije

edukacija o suradničkom i timskom radu odgojiteljske prakse

jačanje kompetencija za refleksiju, samovrednovanje i vrednovanje kroz:

o razgovori s odgojiteljima – individualno i grupno

o radionice, stručni aktivi, odgojiteljska vijeća

o radni dogovori

o savjetovanje, podrška

Ravnateljica i stručni tim

Kontinuirana suradnja sa članovim stručnog tima i ravnateljicom s ciljem boljeg razvoja

interdisciplinarnog pristupa odgojno–obrazovnom procesu:

formiranje odgojnih skupina – inicijalni intervjuu, izmjena informacija i opažanja

rješavanje organizacijskih pitanja

organizacija Odgojiteljskih vijeća

konzultacije prilikom izrade Godišnjeg plana i programa

konzultacije prilikom osmišljavanja radnih sastanaka, radionica i stručnih aktiva te

roditeljskih sastanaka

sudjelovanje u prezentaciji Godišnjeg izvješća o radu Vrtića

vrednovanje rada Vrtića i prezentacija dobivenih rezultata

Vanjske ustanove:

Klinika za dječje bolesti – Klaićeva, Zagreb

SUVAG –Zagreb i podružnica Karlovac

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama –

GOLJAK

Kabinet za ranu komunikaciju – ERF, Zagreb

Page 63: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

63

Centar za socijalnu skrb - Dugo Selo, Jastrebarsko i Karlovac

osnovne škole

drugi dječji vrtići

Hrvatska psihološka komora

Hrvatsko psihološko društvo

8.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA LOGOPEDA

Godišnji program rada logopeda namijenjen je za djecu u svim objektima dječjeg vrtića

„Didi“s ciljem prevencije poremećaja ili teškoća u komunikaciji, jeziku, govoru, glasu,

čitanju, pisanju i/ili matematičkim sposobnostima, a dijagnostički i terapijski rad namijenjen

je onoj djeci kod kojih je prisutan poremećaj, odnosno teškoća u nekom od navedenih

područja logopedske djelatnosti.

Poslovi i zadaće:

1. RAD S DJECOM

Prevencija i dijagnostika:

Prevencija – praćenje govorno-jezičnog statusa s ciljem prevencije i/ili ranog

uočavanja poremećaja u govorno-jezičnoj komunikaciji;

Dijagnostika – trijažno ispitivanje govora i dijagnostika govorno-jezičnih i glasovnih

poremećaja;

Utvrđivanje govorno – jezičnog statusa te u skladu s tim određivanje primjerenih

terapijskih postupaka;

Pred polazak u školu utvrđuje se razina predvještina čitanja i pisanja;

Za potrebe daljnje obrade, vrši se procjena djeteta;

Terapija:

Rad na poticanju i poboljšanju ranog komunikacijskog razvoja;

Rad na razvoju početnog receptivnog i ekspresivnog rječnika, gestikulacije, grube i

fine motorike;

Rad na poboljšanju morfologije, sintakse, semantike te pragmatike jezika;

Rad na poboljšanju fine motorike i grafomotorike;

Rad na poboljšanju tečnosti govora kod djece s problemom mucanja i brzopletosti;

Rad na otklanjaju artikulacijskih teškoća;

Rad na predvještinama čitanja, pisanja i /ili računanja;

Page 64: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

64

Rad na ovladavanju čitanja, pisanja i /ili računanja.

2. RAD S DJECOM U GODINI PRIJE POLASKA U ŠKOLU

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima, informiranje roditelja o poslovima i

dužnostima logopeda;

Informiranje o urednom govorno – jezičnom razvoju i znanjima koje treba imati dijete

u godini pred polazak u školu;

Informiranje o trijaži i potrebi provođenja trijaže;

Sumiranje rezultata trijažne obrade te klasificiranje djece koja imaju potrebu za

logopedskim radom;

Dogovaranje i provođenje individualnih razgovora s roditeljima čija djeca imaju

potrebu za logopedskom terapijom;

Provođenje logopedske terapije i evaluiranje postignutih rezultata;

Rad u skupini i educiranje odgajatelja za program predškole;

Provođenje rada u skupini;

Pisanje mišljenja i preporuka učiteljima, defektolozima i /ili liječnicima školske

medicine;

Suradnja s osnovnim školama ( u pripadajućim općinama i gradovima);

Suradnja s drugim predškolskim ustanovama s područja Zagrebačke županije u svrhu

izmjene korisnih informacija iz prakse ili upućivanja djece na terapije u naš

logopedski kabinet;

Rad s roditeljima kojima je hrvatski drugi jezik;

Vođenje dosjea o realizaciji i napredovanju djeteta;

Koordinacija rada s roditeljima u svrhu kvalitetnijeg i bržeg napredovanja djece u

terapiji.

3. RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA

Evidentiranje posebne potrebe i upućivanje na daljnju dijagnostiku i obradu u

specijalizirane ustanove;

Suradnja sa stručnim timom u svrhu informiranja, adaptivno – inkluzivnog postupka

u odgojnu grupu;

Educiranje odgajatelja o važnosti rane prevencije i intervencije djece s posebnim

potrebama;

Page 65: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

65

Izrada individualnog plana i programa;

Inicijalni razgovori s roditeljima o adaptivno - inkluzivnom postupku;

Suradnja s roditeljima uvezi uključivanja djeteta u logopedsku terapiju, dogovaranje

oko termina terapija kao i postupcima za provođenje terapije kod kuće;

Provođenje individualne logopedske terapije;

Rad s djetetom u odgojnoj grupi na boljoj adaptaciji i razvoju djetetovih

kompetencija;

Rad s odgajateljima u svrhu optimalne adaptacije djeteta;

Pomoć pri uključivanju u užu i širu društvenu sredinu;

Organiziranje sastanaka u svrhu evaluiranja djetetovog napretka.

2. SURADNJA S RODITELJIMA

Prikupljanje podataka o djeci koja pohađaju logopeske vježbe;

Savjetodavni razgovori s roditeljima (rezultati trijažnog postupka, preporuke za

uključivanje djeteta u logopedske vježbe, upute za rad kod kuće, informiranje o

napredovanju djeteta u tretmanu);

Edukativni rad s roditeljima (osobine govora predškolske djece, grafomotoričke

sposobnosti predškolske djece, razvoj predčitačkih vještina);

Vođenje tematskih roditeljskih sastanaka;

Individualni razgovori;

Pisani materijali.

3. SURADNJA S ODGAJATELJIMA

Prikupljanje podataka o djetetu važnih za utvrđivanje njegovog govorno – jezičnog

statusa;

Stručna pomoć u prepoznavanju teškoća u govoru:

- Postupci za rad u skupini

- Postupci za individualizirani pristup

- Informiranje o provođenju govornih vježbi u vrtiću;

Usavršavanje rada odgajatelja i zdravstvenih djelatnika prema posebno izrađenom

programu za prevenciju poteškoća čitanja i pisanja od najranije dobi djeteta;

Pomoć pri izradi didaktičkih materijala.

Page 66: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

66

4. POVEZIVANJE S DRUŠTVENOM SREDINOM

Suradnja s ustanovama u kojima djeca idu na timsku obradu i tretman ( SUVAG

Zagreb, Dječja bolnica Klaićeva, Bolnica za mentalno zdravlje djece i mladeži,

Kukuljevičeva 11.);

Suradnja s osnovnim školama ( u pripadajućim općinama i gradovima);

Suradnja s drugim predškolskim ustanovama s područja Zagrebačke županije u svrhu

izmjene korisnih informacija iz prakse ili upućivanja djece na terapije u naš

logopedski kabinet;

Suradnja sa strukovnim organizacijama radi stručnog usavršavanja logopeda( HLD,

HUD, sekcija predškolskih logopeda, Agencija za odgoj i obrazovanje ERF u

Zagrebu, Odjelom za istraživanje i terapiju teškoća senzomotorne integracije i prof. R.

Masnjak-Fulgozi i prof. J. Frey Škrinjar).

5. RAD U STRUČNOM TIMU

Suradnja s članovima stručnog tima u cilju jedinstvenog i interdisciplinarnog pristupa

prilikom:

Sukreiranje bitnih zadaća vrtića

Praćenja odgojno–obrazovnog procesa

Usavršavanje

Suradnje s roditeljima

Prisustvovanje na sastancima i aktivima stručnog tima i vanjskih suradnika.

6. INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Prema godišnjem planu Vrtića;

Prema Katalogu stručnog usavršavanja;

Po pozivu sekcije logopeda;

Po pozivu Udruga koje se bave istom ili sličnom problematikom;

Prema potrebama struke.

7. OSTALI POSLOVI

Sastanci i aktivi stručnog tima i Odgajateljska vijeća;

Sastanci i aktivi s odgajateljicama kao dio stručnog tima u projektu interaktivne

povezanosti;

Page 67: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

67

Suradnja s odgajateljicama u svrhu rasta komunikacijskih i drugih kompetencija

odgajatelja i ostalih, koji neposredno rade s djecom, ali i kompetencija djece;

Održavanje radionica s odgajateljicama u svrhu edukacije i prepoznavanja različitih

oblika poteškoća u rastu i razvoju djece predškolske dobi;

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa i kurikuluma vrtića;

Sudjelovanje na seminarima prof. Edite Slunjski;

Suradnja s ravnateljima škola, učiteljima, defektolozima i drugim djelatnicima koji

sudjeluju u obrazovnom procesu u osnovnim školama iz pripadajuće socijalne sredine;

Suradnja s «Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja»;

Prijedlozi za ostvarivanje uvjeta u radu s djecom;

Suradnja s tajništvom i tehničkim osobljem;

Suradnja s ostalim pratećim institucijama koje neposredno sudjeluju u odrastanju

djece (Vatrogasci, kontakt policajac, djelatnici pošte, gradske knjižnice, hitne

medicinske pomoći, ljekarnici i ostali).

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića «DIDI» razmatrano je na sjednici Odgajateljskog

vijeća koja je održana dana 15.09.2015. godine.

Temeljem članka 42. Statuta Vrtića o Godišnjem planu i programu rada je odlučivalo i

usvojilo ga Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 23.09.2015.godine

Klasa: 601-05/15-03

Ur. broj: 238-125-08-15-04

Predsjednik Upravnog vijeća:

_______________________

Page 68: DJEČJI VRTIĆ „Didi“

68

Ravnatelj:

______________________

Karmen Pavlic