Güneş panelleri 2

  • View
    2.107

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Güneş panelleri 2

  • 1. Polimer tabanl hcreler, polimerleri kullanarak gne ndan elektrik reten organik gne hcreleri ve organik kimyasal fotovoltaik hcreleri ierirler. Bunun yan sra gne hcresi oluturmak iin farkl polimerlerle desteklenebilen kararl ince film yariletkenlerin dier trlerini de ierebilirler. Silikon hcrelerle karlatrldnda; retim maliyetleri dktr. Hafiftirler. nce ve esnek yapdadrlar. Herhangi bir yap zerine yaylabilirler. http://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_solar_cell

2. http://www.bumems.ee.boun.edu.tr/publications/organik_elektronik.pdf 3. Nanokristal gne pilleri ; silikon bir alt yapnn nanokristal bir zelti ile kaplanmas yoluyla elde edilir. Aratrma sreci henz sryor olsa da, gelecekte kuantum nokta merkezli (Quantum Dot Solar Cell) fotovoltaikler, mekanik esneklikte olduu gibi, hem dk maliyetli olmas hem de temiz enerji retimi ve de %65 orannda verimlilik salayabilmesi gibi bir takm avantajlar sunabilir. Kurun-selenium lead selenide (PbSe) yariletkeni ve kadmiyum tellrit (CdTe) ile yaplan son aratrmalar ile bu elementlerin; klasik gne pili retiminde olumlu katklar yapt grlmtr.Hatta dier materyallerle yaplan aratrmalar halen srmektedir. http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot_solar_cell 4. Temel prensipleri gne radyasyonunun byk bir ksmn, PV hcrenin yerletirildii kk bir alan zerinde younlatrmaktr. Bylece kullanlacak pahal yar iletken malzeme miktar azaltlrken , maliyet de der. Bu sistemde mkemmel bir optik sistem uygulanmas zaruridir. http://solarenergynews.cybercivilian.com/solar-energy/pyron-solars-power- producing-solar-system-reaches-1200-suns-at-cell-level/ 5. Grlebilir ktan elektrik enerjisi reten gne hcreleridir. Photogeneration ve Grtzel Hcreleri olmak zere iki ayr kategoride incelenebilir. http://www.chem.monash.edu.au/staff/spiccia/waterox.html http://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectrochemical_cell 6. ODT'l aratrmaclar, katlanabilir zellikteki esnek grnt cihazlarnn yapmnda gerekli binlerce rengi tek bir plastik malzemeyle elde eden teknoloji gelitirdi. ODT Kimya Blm retim yesi Prof. Dr. Toppare, gelitirdikleri teknolojinin yar iletken olma zelliinin yan sra floresan zellikleri nedeniyle gne pillerinin imalatnda etken maddeler olarak da kullanlabileceini bildirdi. Tm dnyada organik malzemelerden gne pili yapm iin yzlerce aratrmann yrtldn aktaran Toppare, bu aratrmalarda yksek verim gcne sahip ve yeniden kullanlabilir pillerin dk maliyetlerle retilmesinin amalandn syledi. 7. http://www.slideshare.net/abdelk/rasit-turan 8. Organik gne pilleri genel olarak ITO (Indiyum inko Oksit) zerine konjuge polimerler verici (donr), karbon fullerene (C60) alc (acceptor) olarak uygulanarak retilirler. ITO olduka pahal olduundan ve tam baskl fotovoltaik piller iin marketlerde sat ihtiyacn karlayacak bir retim iin uygun olmadklarndan karbon nanotp gibi iletken malzemeler kullanmak ihtiyac ortaya kmtr. Bu almada ITO yerine tek cidarl karbon nano tpler (SWNT) kullanlarak organik gne pilleri retilmitir. 9. Berkeley Laboratuar aratrmaclar, silikon nanotellerin dikey dizelerinin kullanm sayesinde fotovoltaik hcrelerde daha iyi bir yolla tuzaklamay buldular. Bu, byk lde verimli gne panelleri iin ihtiya duyulan silikonun kalitesinin ve miktarnn indirgenmesiyle elektrik gc retme maliyetlerinin drlmesini salayabilir. http://www.kuark.org/2011/05/silikon-nanoteller-ile-gunes-isiginin- tuzaklanmasi/ 10. http://gunam.metu.edu.tr /pvtechnology.html 11. http://renewableenergyindex .com/news http://gunam.metu.edu.tr/ pvtechnology.html 12. Gne enerjisinin uaklarda kullanm da henz deneysel aamada. Gnmzde havada uzun sre kalmas gereken baz casus uak modellerinde ve yukarda grlen resimde NASA'nn deneme uanda gne pilleriyle yaktsz uu gereklemektedir. 13. www.alternaturk.org www.gunessistemleri.com 14. Gne ve rzgar enerjisini kullanan bu evreci yaklamn tasarmcs ve reticisi Urban Green Energydir. st ksmda bulunan rzgar trbini 2. nesil trbin olup, dikey veya yatay konumda 300 w enerji retebilmektedir. Orta ksma monte edilen gne pilleri de 80 w'lk bir enerji retme kapasitesine sahiptir. http://www.inhabitat.com/2009/07/13/hyb ... eet-lamps/ 15. Tat yollarn veya sokaklar aydnlatmak ciddi maliyetler oluturur. Henz yaygnlk kazanmasa da sokak aydnlatmada gne pillerinden yararlanlmaktadr. http://www.solenenerji.com.tr/bireysel/index.php?m=8&a=9 16. Telefonlarn arka yzlerine btnlemi gne pilinden oluan telefonlar, gneten aldklar enerjiyi elektrie dntrerek telefonun arj edilmesini salarlar. http://www.samsung.com/in/new s/newsRead.do?news_seq=13759& gltype=localnews 17. http://www.telegraph.co.uk/technology/samsung/8588174/Solar-powered- laptop-launched-by-Samsung.html 18. Dnyadaki enerji ihtiyacnn byk bir blmn karlayan fosil yaktlar yakn bir gelecekte tkenecektir. Bu durum evreye duyarl, yenilenebilir enerji kaynaklarna olan ihtiyac gndeme getirmitir. Gne enerjisi de beraberinde getirdii birtakm avantajlarla bu enerji kaynaklar arasnda ilk sralarda gelmektedir. Gne enerjisini kullanmann en iyi yollarndan birisi gne hcrelerinin retimi ve bunlarn seri veya paralel balanmasyla gne panellerinin oluturulmasdr. Gneten gelen fotonlarn yardmyla elektrik enerjisi elde etmek iin yar iletken malzemelerden gne hcreleri (pilleri) retilmektedir. Birinci, ikinci ve nc nesil olmak zere farkl kategoride incelenen gne hcrelerinden birinci ve ikinci nesil yaygn bir ekilde kullanlyor olmasna ramen, verimlilikteki yetersizlikler, yksek retim maliyetleri gibi sebepler nc nesil gne hcrelerinin ortaya kmasna sebep olmutur. Bu konudaki almalar ve Ar-Ge faaliyetleri devam etmekte olup, ticari uygulamalar pek yaygn deildir. 19. [1] Topuolu, Tarkan (2002), Nanokristal Yapda Gne Pillerinin mali ve Elektronik zelliklerinin ncelenmesi, (Marmara niversitesi, Yksek Lisans Tezi),stanbul [2] Nakir, smail (2007), Fotovoltaik Gne Panellerinde GTS ve MGTS Kullanarak Verimliliin Arttrlmas, (Yldz Teknik niversitesi , Yksek Lisans Tezi), stanbul [3] Karamanav, Mustafa (2007), Gne Enerjisi ve Gne Pilleri, (Sakarya niversitesi, Yksek Lisans Tezi), Sakarya [4]Avc, Ahmet, (2008), Karbon Nanotplerin Organik Fotovoltaik Gne Pillerinde Kullanm, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2008), stanbul [5]Krebs, C. Frederik, Fabrication and Processing of Polymer Solar Cells: A Review of Printing and Coating Techniques, Solar energy Materials & Solar Cells 93 (2009) 394-412 [6] zdemir, Bayram (2010), ZnO Nanoyaplar zerinde Boya ile Duyarl Hale Getirilmi Gne Pillerinin retilmesi, (Atatrk niversitesi, Doktora Tezi), Erzurum [7]Gratzel, Michael, Dye-sensitized Solar Cells, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 4 (2003) 145-153 [8] http://www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/gunespilleri1bolum.pdf [9] http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html [10] http://web.itu.edu.tr/~kaymak/images/pv.html [11] http://www. savantsolar.com [13] http://www. igreenspot.com [14] http://www. linvents.com [15] http://www. solarsam.com [16] http://www. topnews.in [17] http://www. sxriore.com [18] http://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_solar_cell [19] http://spie.org/x27632.xml?ArticleID=x27632 20. [20] http://tr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta [21] http://www.gunessistemleri.com/img/Gunes-enerjisi.pdf [22] http://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium_telluride_photovoltaics [23] http://www.gunessistemleri.com/fotovoltaiktarihce.php [24] http://www.slideshare.net/abdelk/rasit-turan [25] http://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium_telluride_photovoltaics [26] http://inhabitat.com/new-production-process-boosts-cheap-solar-cells-efficiency/inventux/ [27] http://en.wikipedia.org/wiki/Copper_indium_gallium_selenide_solar_cells [28] http://www.solaronix.com/documents/dye_solar_cells_for_real.pdf [29] http://www.eie.gov.tr/duyurular/EV/EV_etkinlik/2008_bildiriler/04OTURUM_TEKNOLOJi_ve_AR-GE/0405.pdf [30] http://spie.org/x27632.xml?ArticleID=x27632 [31] http://www.springerimages.com/Images/MaterialScience/1-10.1007_s11671-009-9506-4-2 [32] http://samsungsdi.com/nextenergy/dssc-solar-cell-battery.jsp [33]http://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_solar_cell [34]http://www.bumems.ee.boun.edu.tr/publications/organik_elektronik.pdf [35]http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot_solar_cell [36 ]http://www.chem.monash.edu.au/staff/spiccia/waterox.html [37] http://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectrochemical_cell [38] http://renewableenergyindex.com/news [39] http://www.samsung.com/in/news/newsRead.do?news_seq=13759&gltype=localnews [40]http://www.telegraph.co.uk/technology/samsung/8588174/Solar-powered-laptop-launched-by-Samsung.html 21. TEEKKRLER