Click here to load reader

HOMOLICE (rod Conus )

 • View
  55

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HOMOLICE (rod Conus ). Homolice (přibližně 500 žijících druhů) patří mezi dravé měkkýše. Z fylogenetického hlediska jsou poměrně mladou vývojovou formou; uvádí se, že první fosilní druhy se objevily krátce po vyhynutí dinosaurů, zhruba před 40-50 miliony let. - PowerPoint PPT Presentation

Text of HOMOLICE (rod Conus )

 • HOMOLICE (rod Conus)

 • Homolice (piblin 500 ijcch druh) pat mezi drav mkke. Z fylogenetickho hlediska jsou pomrn mladou vvojovou formou; uvd se, e prvn fosiln druhy se objevily krtce po vyhynut dinosaur, zhruba ped 40-50 miliony let.

  Mezi sbrateli lastur jsou snad nejoblbenj skupinou. Maj sice celkem jednotn knick nebo dvouknick tvar, jsou vak vtinou pekrsn peste zbarven, s bohatm promnlivm vzorem. V pestrch lasturch vak h smrteln nebezpe, jemu ron padnou za ob destky ryb i nhodnch sbratel. Homolice jsou toti krutmi dravci.

 • Homolice plavat neumj, pesto se vtina z nich iv lovem ryb. Uveden potravn specializace vydala vznik naprosto ojedinlho jedu, kter zpsobuje mimodn rychl a inn znehybnn koisti. Uvd se, e jed homolic me obsahovat 50 a 200 biologicky aktivnch ltek; pevnou vtinu z nich tvo tzv. conotoxiny.

  Pznaky otravy: Psob pmo na sval a zpsob paralzu, tzn. obrnu. Pznaky otravy jsou lokln: bolest, zarudnut postienho msta. I celkov: zvracen, teplota, prjem. Tk otravy zpsob nekoordinovanost svalovch pohyb. mrt je zpsobeno zstavou dechu pi obrn brnice.

 • K produkci a aplikaci jedu se u homolic vyvinul velice dmysln systm.Jeho vyvrcholenm je u jedn skupiny homolic specializovan zub, kter funguje zrove jako harpuna a zrove jako jednorzov podkon jehla, kterou vpravuj jed do tla sv koisti. Bodnut probhne ve zlomku sekundy a d se postehnout pouze na zpomalenm filmovm zbru.

  (nap. Conus striatus, C. magus, C. purpurascens) video 1,2,3

 • Jin skupina homolic k lovu drobnch rybek pouv velk stn vychlpeniny, podobn rybsk sti.

  (nap. Conus tulipa a C. geographus) video 4

 • VIDEA

  1. Conotoxin http://www.youtube.com/watch?v=gsfPHGWvzvo 2. Coneshell vs fish http://www.youtube.com/watch?v=tWwebIIAQR4 3. Cone snail eating fish http://www.youtube.com/watch?v=HrgkqImgSK4 4. Conus geographus http://www.biology.utah.edu/~olivera/movies/geographus/

 • Homolice se ve svm pirozenm prosted maskuj, take je neuvidte tak krsn barevn, jak je znte zpublikac. Mohou bt porostl chaluhami, pokryt konchinovou vrstvou (periostrakem) nebo vpenatmi nnosy. Avak homolovit tvar si vdy uchovaj.Rozdly ve velikosti schrnek homolic jsou velk. Zatmco nejvt exemple m okolo 17 cm, nejmen jsou dlouh jen asi 7,5 cm. V obou uvedench rozmrech pat k raritm a pokud jsou dobe vybarveny a nepokozen, plat za n sbratel neuviteln stky.

 • Jedovat jsou vechny druhy homolic, ovem k tm nejnebezpenjm a smrteln jedovatm pat tyto druhy:Conus geographus (homolice mapov)Velikost a 5 - 15 cm, ije v mlk vodIndopacifik, Filipny, Indie, ZanzibarU zasaenho lovka, ktermu nen provedeno uml dchn me nastat do 5 hodin smrt zstavou dechu. Pznaky jako nevolnost, zvracen a stevn koliky vymiz do 24 hodin.

 • Conus geographus (homolice mapov)

 • Conus textile (homolice skovan)Velikost 4-14 cm, hloubka 2-50 metrIndopacifik, Filipny, Thajsko, Mozambik, Madagaskar, Indie, Kea, alamounovy ostrovyPat mezi nejrozenj a souasn druh s nejvt variabilitou. Homolice je obestena zhadou. Jde o zabijka, kter m po homolici Conus geographus na svm kont nejvt poet lidskch obt. Pesto se dosud nepodailo identifikovat jej jed. Nkte badatel se dokonce domnvaj, e dn jed nem, ale jej bodnut vyvolv u citlivjch lid smrtelnou alergii neznmho druhu.

 • Conus textile (homolice skovan)

 • Conus aulicus (homolice knec)Velikost a 6 -14cm. ije v hloubce 1 30 metrIndopacifik, Indonsie, Zanzibar, alamounovy ostrovy, Indie

 • Conus striatus (homolice han)Velikost 5-12cm, 1-25 metrIndopacifik, Havajsk ostrovy, Mozambik, Zanzibar, Saudsk Arbie

 • Conus tulipa (homolice tulipnov)Velikost 4-8 cm, hloubka 1-10 metrIndopacifik, Filipny, Papua Nov Guinea, alamounovy ostrovy, Indie, Somlsko

 • Conus marmoreus (homolice mramorovan)Velikost 5-15 cm, hloubka 1-15 metrFilipny , Fidi, Nov Kaledonie

 • Conus omaria (homolice cylindrick)

 • Pouze jeden druh homolice se vyskytuje ve Stedozemnm moi. Pro lovka nen tato homolice nebezpen.Conus ventricosus (homolice stedomosk)

 • Monstra mezi homolicemi

  Anglian jim kaj freaks a esky se sprvn nazvaj monstrosity. Jsou hkami prody a jsou mimodn vzcn. Vyskytuj se u vech druh i velikost (od velikosti zrnka re po vce ne 20centimetrov).

  V ojedinlch ppadech dojde k vrazn deformaci nsledkem nadmrnho protaen zvitnice. Jde o patologickou mimodn vzcn se vyskytujc rstovou vadu. m del je tato pokiven st, tm vce je takov lastura mezi sbrateli cenna.

  Jinm typem rstovch vad je ppad, kdy pl bhem rstu postupn opravuje fyzick pokozen sv schrnky, vtinou zpsoben tokem jinho dravce. Toto zrann nkdy zpsob, dal rstov anomlie a lastura je pak nejen nepravideln formovna, ale m na sob i rzn atypick vrstky, asto i odlin vzorovan.

 • Jed homolic v lkastv

  Vzhledem k uplatnn jedu homolic v medicn, se zjem o jeho vzkum prudce zvyuje.

  Toxiny jedovatch vodnch hlem rodu homolice mohou nabdnout nov a dokonalej alternativy anestezie a lk na potlaovn bolesti, lbu cukrovky i Alzheimerovy choroby, mohou pomhat lidem s nemocemi srdce, po mrtvici,s degenerativnmi onemocnnmi mozku, pi cukrovce, mohou lit celou adu bakterilnch onemocnn a znt.

  Evropsk vzkumn projekt, na kterm se podlej vdci ze 13-ti zem vetn Slovenska, m za cl analyzovat co nejvt poet z vce ne 100 sloek, kter tvo jed homolic.

  Zhruba devadest procent sloek jedu jet nikdo nikdy neprozkoumal," tvrd Alan Harvey, kter je soust mezinrodnho vdeckho tmu.

  Zatm nejdl v praktickm vyuit slouenin ze smrtelnch nech jed je Baldomero Olivera z Univerzity v Utahu, kter extrahoval toxin ziconotid. Ten je tisckrt innj ne morfium, ale pitom nen nvykov.

 • Dkuji za pozornost :o)Monika Zebischov