of 17 /17
HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO 1 HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE STRELJAŠTVO Zagreb, 17. prosinac 2011. godina

HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM)...

Page 1: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

1

               

         

HRVATSKI  ŠPORTSKI  SAVEZ  OSOBA  S  INVALIDITETOM  PRAVILA  I  PROPOZICIJE  -­‐  STRELJAŠTVO  

                                   

Zagreb,  17.  prosinac  2011.  godina          

Page 2: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

2

S    A  D  R  Ž  A  J  :        

1. KLASIFIKACIJA    1.1. Funkcionalna  klasifikacija           2  1.2. Specifikacija  klase  SH1           2  1.3. Specifikacija  klase  SH2           3  1.4. Minimum  invaliditeta           4  

             

2. PRAVILA    

2.1. Opća  pravila               5  2.2. Pravilo  za  sjedalo  –  invalidska  kolica,  stolac,  klupa     6  2.3. Asistencija               7  2.4. Dodatna  pravila  –  puška  SH1           7  2.5. Dodatna  pravila  -­‐  puška    SH2           8  2.6. Dodatna  pravila-­‐pištolj           10    

3. PROPOZICIJE  NATJECANJA    

3.1. Pojedinačno  natjecanje           10  3.1.1. Serijska  zračna  puška       10  3.1.2. Zračni  pištolj         12  3.1.3. Standard  zračna  puška       12  3.1.4. Discipline  MK  programa       12  

 3.2.  Ekipno  natjecanje             13  

 4. PUŠKA                 14  5. STRELJAČKI  STOLOVI             16  

                                       

 

Page 3: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

3

1.  KLASIFIKACIJA    1.1                  FUNKCIONALNA  KLASIFIKACIJA  –  STRELJAŠTVO    1.1.1. Za   mogućnost   sudjelovanja   na   međunarodnim   natjecanjima   natjecatelji   moraju   imati   propisani  

minimum  invaliditeta,   te  će  biti  svrstani  u   jednu  od  dvije  važeće  klase   (SH1   ili  SH2),  ovisno  o  potrebi  uporabe  stalka  za  pucanje  

 1.1.2. Radi  mogućnosti  nastupa  na  državnim  natjecanjima,  ostali  natjecatelji  koji  nemaju  propisani  minimum  

invaliditeta  prema  međunarodnim  standardima,  biti   će   svrstani  u   tzv.   "Nacionalnu  klasu“   s  oznakom  SHO  –  opća  klasifikacija.  Kategorija  SH0  i  SHŽ  definira  se  riješenjem  o  invaliditetu  u  postotku  invaliditeta  od  najmanje  10%.  Za  sve  situacije  van  ove  odredbe  primjenjuje  se  i  uvažava  mišljenje  službenog  klasifikatora  HPO-­‐a.    

1.1.3. Unutar  klasa  SH1  i  SH2  dozvoljene  su  potklase:  SH1:  SH1  A,  SH1  B,  SH1  C,  SH2:  SH2  A,  SH2  B,  SH2  C,  

 1.1.4. Potklase  SH1  A,B,C  natječu  se  zajedno  u  istoj  klasi  SH1  

Potklase  SH2  A,B,C  natječu  se  zajedno  u  istoj  klasi  SH2    

1.2. SPECIFIKACIJA  KLASE  SH1  (Svi  natjecatelji  koji  mogu  pucati  bez  stalka  za  pušku)    1.2.1. Potklasa  SH1  A  

Svi   natjecatelji   koji   su   sposobni     stajati   uz   normalnu   ravnotežu   i   ne   zahtijevaju   stalak   za   pušku   (u  natjecanju  s  puškom).  Ako  žele  mogu  izabrati  sjedeći  položaj,  u  kojem  slučaju  nije  dozvoljen  naslon  na  invalidskim  kolicima  ,  stolcu  ili  klupi.    

1.2.2. Potklasa  SH1  B  Sjedeći  natjecatelji  koji  imaju  dobru  ravnotežu  (s  funkcionalnim  trbušnim  mišićima  i  kičmenim  mišićima  pružačima,   i/ili   fiksiranom  kifoskoliozom  –  Cobb  90   stupnjeva).  U   toj  podskupini   je    potreban   „niski“  naslon  (1/3  dužine  leđa)  i  maksimalni  kut  sjedenja  30  stupnjeva  vertikale.    

1.2.3. Potklasa  SH1  C  Sjedeći  natjecatelji  sa  slabijom/lošom  ravnotežom  (trbušni  i  kičmeni  mišići  pružači  jedva  funkcioniraju),  kao   i   natjecatelji   bez   ravnoteže   (bez   funkcije   trbušnih   mišića   i   kučmenih   mišića   pružača),   koriste  „visoki“  naslon  (do  10  cm  ispod  pazuha)  i  kut  sjedenja  od  najviše  30  stupnjeva  od  vertikale.  

 1.3. SPECIFIKACIJA  KLASE  SH2  

 (Svi  natjecatelji  puškom  koji   imaju  permanentne  poteškoće  u  gornjim  ekstremitetima   i  nisu  sposobni  držati  težinu  puške,  te  stoga  zahtijevaju  korištenje  stalka  za  pušku).    

1.3.1. Potklasa  SH2  A  Natjecatelji   koji   stoje,   s   jednim   afunkcionalnim   gornjim   ekstremitetom   ili   s   težim   problemima   obih  gornjih  ekstremiteta  (npr.  kongenitalne  amputacije)  i  imaju    normalnu  ravnotežu.  Ovi  natjecatelji  koriste  stalak  za  pušku,  a  ako  žele  mogu  sjediti  dok  se  natječu,  u  slučaju  čega  neće  biti  dozvoljeno  korištenje    naslona  na  invalidskim  kolicima,  stolcu  ili  klupi.    

1.3.2. Potklasa  SH2  B  Natjecatelji  koji  sjede  i  imaju  afunkcionalne  donje  ekstremitete  ili  teže  probleme  donjih  ekstremeteta  s  dobrim  funkcioniranjem  mišića   trupa.  Moraju  koristit  „nizak“  naslon   i   stalak  za  pucanje.  Dozvoljen   je  kut  sjedenja  do  30  stupnjeva  od  vertikale.    

Page 4: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

4

Napomena:   dozvoljen   „niski“   naslon   mjeren   je   od   C7   do   jastuka   sjedala.   Kut   sjedenja   mjeri   se   od  ramena  zgloba  do  zgloba  kuka.    

1.3.3. Potklasa  SH2  C  Natjecatelji   koji   sjede,   s   afunkcionalnim   donjim   ekstremitetima   ili   s   teškim   problemima   donjih  ekstremiteta,   sa   slabijim/lošijim   funkcioniranjem  trupa   (npr.  bolesnici   s  mišićnom  distrofijom),   te  oni  koji   nemaju   ravnoteže   t.j.   bez   funkcioniranja   trbušnih  mišića   i   kičmenih  mišića   pružača   (npr.   visoko  oštečenje  kičme  s  tetraplegijom,  Friedrich-­‐ovom  ataksijom),  koriste  „visoki“  naslon  i  stalak  za  pucanje.  Dozvoljeni  kut  sjedenja  je  30  stupnjeva  od  vertikale.    

1.4. MINIMUM  INVALIDITETA    1.4.1. Prema   međunarodnim   pravilima   da   bi   sudjelovao   u   natjecanju,   natjecatelj   mora   imati   propisani  

minimum  invaliditeta.    1.4.2. Minimalna  invalidnost  za  pucanje  pištoljem  za  ruku  s  kojim  se  ne  puca  :  

a) amputacija  iznad  lakatnog  zgloba  ili  b) smanjenje  mišićne  snage  za  najmanje  50  bodova  u  ruci  kojom  se  ne  puca  c) teški  problemi  pokretljivosti  zgloba  s  umanjenom  mišićnom  snagom  i/ili  problemi  koordinacije  

usporedivi  s  handikepom  pod  1.1.8.2a    i    1.1.8.2b    

1.4.3. Minimalna  invalidnost  za  pucanje  puškom  u  gornjim  ekstremitetima:  a) amputacija  ispod  lakta  uz  ostatak  manje  od  2/3  podlaktice  b) smanjenje  mišićne  snage  u  jednom  od  gornjih  ekstremiteta  za  najmanje  30  bodova  ili  u  oba  za  

najmanje  50  bodova.  c) Teški   problemi     pokretljivosti   uz   smanjenje   mišićne   snage   i/ili   probleme   koordinacije  

usporedivima  s  hendikepom  pod  1.1.8.3a  i  1.1.8.3b.    

1.4.4. Minimalna  invalidnost  za  pucanje  puškom  i  pištoljem  iz  stojećeg  položaja,  u  donjim  udovima:  a) amputacija  u  skočnom  zglobu  b) smanjenje   mišićne   snage   za   najmanje   20   bodova   u   jednom   ili   25   bodova   u   oba   donja  

ekstremiteta  c) teški   problemi   pokretljivosti   zgloba   zajedno   sa   smanjenjem   mišićne   snage   i/ili   koordinacije,  

osim  jednostrano  ukočenog  koljena  i  skočnog  zgloba  u  normalnom  položaju.    

1.4.5. Patuljci   ne   ispunjavaju   uvjete   za   natjecanje   ukoliko   nemaju   dodatno   stanje   koje   zadovoljava    minimalnu  invalidnost  kao  što  je  opisano.  

                                 

Page 5: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

5

   2.      PRAVILA    2.1. OPĆA  PRAVILA    2.1.1. Natjecanje  je  pojedinačno  u  svim  disciplinama,  a  pojedinačno  ostvareni  rezultati  zbrajaju  se  za  ekipni  

plasman.    2.1.2. Natjecanje  se  provodi  sukladno  odredbama  ovih  pravila,  a  za  pitanja  koja  nisu  riješena  ovim  pravilima  

primjenjuju  se    pravila    HSS-­‐a,  ISCD-­‐a  i  ISSF.    2.1.3. Vatrenim  oružjem  treba  rukovati   i   isprazniti  ga  prema  ISSF  pravilima.  Trener   ili  vođa  ekipe  odgovorni  

su  za  sposobnost  rukovanja  puškama  i  /ili  pištoljima  natjecatelja.  Povreda  ovog  pravila  može  rezultirati  trenutačnom  diskvalifikacijom  natjecatelja.  

 2.1.4. Povreda  pravila  rezultirati  će:  

1.  povreda:   opomena  (žuti  karton)  2.  povreda:   oduzimanjem  dva  boda  od  rezultata  (zeleni  karton)  3.  povreda:   diskvalifikacija  natjecatelja  (crveni  karton)    

2.1.5. Natjecateljski  brojevi  biti  će  dodijeljeni  natjecateljima  za  svako  natjecanje,  te  će  biti  objavljeni  na  svim  listama  natjecatelja,  rasporedima    i  sl.  Broj  će  biti  istaknut  na  leđnom  dijelu  prsluka  natjecatelja  ili  na  naslonu  invalidskih  kolica  ili  sjedala,  te  mora  biti  takve  veličine  da  se  može  lagano  pročitati  s  tribina.    

2.1.6. Svi  protesti  i  žalbe  koje  se  odnose  na  tehničku  stranu  moraju  biti  dostavljeni  organizatoru  –  komisiji  za  žalbe,  uz  pristojbu  za  protest    u   iznosu  od  200,00  kuna.  Ukolko   je  protest  prihvaćen,  pristojba  će  biti  vraćena   ,   a   ukoliko   je   odlukom  Komisije   za   žalbe  odbačen,   organizator   će   zadržati   pristojbu.  Odluka  komisije  za  žalbe  je  konačna.    

2.1.7. Da  bi  se  disciplina  održala  mora  nastupiti  najmanje  3  natjecatelja  iz  dvije  ekipe.    2.1.8. U  pojedinačnom  natjecanju  dobivaju  se  medalje  za  osvojena  prva  tri  mjesta  u  svakoj  disciplini.    2.1.9. U   ekipnom   natjecanju,   prve   tri   prvoplasirane   ekipe   u   svakoj   disciplini   (vidi   pravilo   3.2.2.)   dobivaju  

pehar.    2.1.10.  Za  ukupnu  pobjedu  u  disciplinama  dodijeljuje    se  prelazni  pehar.  

Ona   ekipa   koja   osvoji   prelazni   pehar   3   (tri)   puta   za   redom   ili   5   (pet)   puta   u   prekidima,   dobiva   ga   u  trajno  vlasništvo.    

2.1.11.  Natjecatelj    je  dužan  pristupiti  klasifikacijskoj  kontroli,  ukoliko  u  natjecateljskoj  iskaznici  Saveza  nema  upisanu  klasifikacijsku  kategoriju.  

 2.1.12.  Oružje   za   nastup  mora   biti   sukladno   pravilima  Hrvatskog   streljačkog   saveza.   Kontrola   oružja   će   biti    

obavljena  sukladno  tim  pravilima.    2.1.13.  Prije   početka   natjecanja   održati   će   se   tehnički   sastanak   organizatora   s   predstavnicima   ekipa   pod  

vodstvom  predstavnika  HSSI,  organizatora,  glavnog  suca  i  izbornika.    

     

Page 6: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

6

   2.2   PRAVILA  ZA  SJEDALO  –  invalidska  kolica,  stolac,  klupa  

 2.2.1. Natjecatelji   koji   pucaju   iz   invalidskih   kolica,   trebaju   sjediti   uspravno,   ne   smiju   se   naslanjati   na   bočni  

naslon  kolica.    2.2.2. U  slučaju  strijelaca    iz  klase  SH1  koji  biraju  sjedeći  položaj:  

• kut  sjedenja  nije  ograničen;  • kut   otklona   pod   kojim   je   postavljena   površina   sjedala   je   dozvoljen   do   5   stupnjeva   od  

vodoravnog;  • stolac  može  biti  tapeciran  materijalom  debljine  maksimalno  5  cm;  

   Mjerenja  će  biti  izvršena  na  sljedeći  način:  

• u  položaju  za  pucanje  sa  streljačkom  opremom;  • gornji  dio  tijela  u  uspravnom  položaju  bez  streljačke  opreme.  

 2.2.3. Strijelci  u  klasama  SH1  A  i  SH2  A  imati  će  dozvolu  za  sjedenje  u  invalidskim  kolicima,  stolcu  ili  klupi,  ali  

bez  ikakvog  naslona.    2.2.4. U  slučaju  strijelaca  u  klasama  SH1  B  i  SH2  B,  maksimalna  visina  naslona  sjedala  ne  smije  prijeći  jednu  

trećinu   (1/3)   čitave   dužine   leđa   strijelca   (dužina   se  mjeri   od   površine   na   kojoj   sjedi,   preko   konture  kičme  do  c7  kralješka  –  izbočeni  kralješak).  Napomena  :  u  većini  slučajeva  to  će  biti  do  spina  iliace  (vrh  zdjelice).    

2.2.5. U   slučaju   strijelaca   u   klasama   SH1   C   i   SH2   C,   najviša   točka   naslona   sjedala   biti   će   minimalno   10  centimetara  od  pazuha  (axsilla).  

 2.2.6. Podupirač  za  leđa  može  biti  namješten  uz  sjedalo  na  bilo  koju  visinu  tako  da  bi  se  u  pauzama  između  

pucanja   natjecatelj   mogao   na   njega   nasloniti.   Međutim,   dok   puca   natjecatelj   mora   od   njega   biti  odmaknut  20  centimetara.  To  bi  npr.  moglo  biti  u  formi  uređaja  koji  se,  dok  nije  u  upotrebi,  odmakne.  

 2.2.7. Natjecatelji  u  klasama  SH1  A  i  SH2  A,  mogu  odabrati  stojeći  položaj,  ali  u  tom  slučaju  moraju  stajati  bez  

bilo  kakve  potpore  s  izuzetkom  medicinski  potvrđenih  proteza/ortoza.    2.2.8. Natjecatelj  je  dužan  da  si  sam  osigura  sjedalo.    2.2.9. Vezanje   za   sijedalo   nije   dozvoljeno,   osim   vezivanja   nogu   za   sjedalo   u   slučaju   amputacije   obje   noge  

iznad  koljena  i  to  povezom  omotanim  oko  batrljaka.  Noge  se  mogu  povezati  zajedno.    2.2.10. Svi  dijelovi  korištenog  sijedala  koji  su  u  kontaktu  s  podom  moraju  biti  iza  linije  pucanja.    2.2.11. Klasa  SH2  A  (samo  puška),  može  biti    dozvoljena  dvojna  klasifikacija,  tako  da  se  natjecatelj  natječe  i  kao  

SH1  A  (natjecanje  pištoljem).  To  mora  biti  naznačeno  u  natjecateljskoj  kartici  kao:  • Klasa  SH2  –  puška  • Klasa  SH  1-­‐  pištolj  

               

Page 7: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

7

 2.3 ASISTENCIJA    2.3.1 Natjecateljima  može  biti  dozvoljeno  da   imaju  asistenta  ako   je  potrebno.  Strijelac   iz  klase  SH2  ako  se  

natjeće  u  klasi  SH1-­‐pištolj,  nema  pravo  na  asistenciju.    2.3.2 Odluku  o  uzimanju  asistenta  može  donijeti  samo  klasifikacijska  komisija.    2.3.3 Asistent  može   samo  mijenjati  mete.  Natjecatelji   koji   zahtijevaju  asistenciju  pri   punjenju  puške  mogu  

takvu  asistenciju  primiti  samo  ako  to  odobri  klasifikacijska  komisija.  U  tom  slučaju,  za  vrijeme  punjenja,  puška  se  mora  maknuti  s  ramena  natjecatelja.  

 2.3.4 Asistent  ne  smije  govoriti  niti  davati  signale  za  vrijeme  natjecanja.    2.3.5 Asistent  mora   sjediti   dva  metra   iza  natjecatelja   i  može   se  približiti   samo   zbog   zamjene   i   /ili  

punjenja  puške  a  da  pri  tome  ne  ometa  susjednog  strijelca.    2.3.6 Natjecateljima  može  biti  dozvoljeno  imati  izmjenjivača  meta  ili  pomagača  pri  punjenju  ako  je  

to  potrebno.  2.3.7 Odluku   o   korištenju   pomagače   pri   punjenju  može   donijeti   samo   funkcionalno-­‐klasifikacijska   komisija  

što  će  biti  označeno  na  klasifikacijskoj  iskaznici  i  identifikacijskoj  iskaznici.  2.3.8 Izmjenjivač  meta  ne  smoje  govoriti  ili  davati  signale  tijekom  meča.  On/ona  može  samo  mijenjati  mete.  2.3.9 Pomagač  pri  punjenju  ne  smije  govoriti  ili  davati  signale  tijekom  meča.  On/ona  smije  samo  puniti  pušku  

i/ili  prilagoditi  nišan  na  zahtjev  strijelca.  2.3.10 Izmjenjivač  meta  i/ili  pomagač  pri  punjenju  mora  stojati  bar  1  metar  iza  natjecatelja  između  pogodaka.  

Iznimke  mogu  biti  odobrene  odlukom  sudaca.  2.3.11 Trenerima  je  dozvoljeno  pristupiti  liniji  na  zahtjev  strijelca  ako  to  dozvoli  službena  osoba  streljane.      

 2.4      DODATNA  PRAVILA    -­‐  PUŠKA  SH1    2.4.1 Natjecatelji  u  klasi  SH1  A  mogu  se  odlučiti  na  stojeći  položaj,  ali  u  tom  slučaju  moraju  stajati  bez  ikakve  

dodatne   podrške,   s   izuzetkom   od   lječnika   odobrene   normalne   proteze/ortoze.   Kod   natjecatelja   s  amputiranom  rukom  puška  može  biti  oslonjena  na  normalnu  protezu.  

 2.4.2 Kod  korištenja  invalidskih  kolica,  stolca  ili  klupe,  puška  se  mora  držati  samo  rukama,  bez  oslanjanja.  Ni  

jedan  dio  ruku  ne  smije  doći  u  doticaj  s  bilo  kojim  dijelom  sjedala.  Lakat  ruke  kojom  se  puška  pridržava  ne  smije  doći  u  dodir  s  krilom  natjecatelja,  kotačem,  ili  se  osloniti  na  bilo  što  osim  na  predio  rebara  ili  trbuha.  Posebno  se  kao  oslonac  ne  smiju  koristiti  držači  naslona.  

 2.4.3 Oslonci  za  ruke  na  sjedalu  moraju  biti  odstranjeni.    

   

2.5 NATJECATELJI  KOJI  NE  KOISTE  STALAK  ZA  PUŠKU      

2.5.1   Svi  natjecatelji  u  razredu  SH1  se  natječu  u  istom  razredu;  podrazredi  postoje  da  bi  definirali  visinu  naslona  za  leđa  prema  klasifikaciji.    2.5.2   Natjecatelji  u  razredu  SH1A  koje  sjede  mogu  odabrati  stojati,  ali  u  tom  slučaju  moraju  stojati  slobodno  od  bilo  kakve  umjetne  podrške  uz  izuzetak  medicinski  certificirane  proteze.  U  slučaju  strijelaca  razreda  SH1  amputirane  ruke,  dozvoljeno  je  držati  pušku  normalnom  protezom,  sve  dok  proteza  ne  obuhvaća  pušku  i  nema  fiksiran  lakat.  

Page 8: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

8

 2.5.3   Ukoliko  strijelac  u  razredu  SH1A  stoji,  svi  streljački  stavovi  pucat  će  se  kako  je  opisano  u  pravilima  I.S.S.F.-­‐a,  uz  sljedeće  izuzetke:  

a.  U  položaju  slobodna  puška  –  ležeći,  koristenje  streljačke  stolice  je  dozvoljeno  b.  U  klečećem  položaju  tri  pozicijskih  događaja  stolica  maksimalne  visine  350  mm  je  dozvoljena  ako  je  označano  na  klasifikacijskoj  karti.  Ako  se  koriste  streljačka  stolica  i  stol,  natjecatelj  se  mora  pokoriti  svim  pravilima  koja  se  odnose  na  korištenje  streljačkih  stolica  i  stolova  u  klečećim  položajima.  c.  U  događajima  zračna  puška  –  ležeći,  natjecatelji  ne  smiju  leći,  već  moraju  koristiti  stol  (i  streljačku  stolicu  ako  žele).    

2.5.4   U  stojećem  položaju  iz  streljačke  stolice  puška  se  mora  držati  samo  rukama,  bez  potpore  (kao  prema  I.S.S.F.-­‐u).  Niti  jedan  dio  ruku  ne  smije  doći  u  kontakt  sa  bilo  kojim  dijelom  streljačke  stolice.  Niti  jedan  dio  lakata  ne  smije  doći  u  kontakt  sa  krilom,  kotačem  ili  se  poduprijeti  na  bilo  koji  načim  osim  kukom,  abdomenom  ili  rebrima.  Posebno,  naslon  za  leđa  ne  smije  se  koristiti  kao  potporanj.  

 2.5.5   U  klečećem  položaju  iz  streljačke  stolice,  ili  stojećem  na  stolu,  samo  jedan  lakat  smije  ležati  na  stolu  ili  ploči  i  tijelo  mora  biti  dovoljno  udaljeno  od  ploče.  Nije  dozvoljeno  ostvariti  potporu  pomoću  okvira  ploče/stola.  

 2.5.6   U  klečećem  položaju  iz  stolice  ili  stolca,  potporna  podlaktica  mora  ostvariti  kut  od  ne  manje  od  30  stupnjeva  od  horizontale.  Samo  vrh  lakta  može  biti  poduprt  10  cm-­‐skim  blokom.  

 2.5.7   Pri  ležećem  pucanju  oba  lakta  (ne  nadlaktice)  moraju  ležati  na  stolu  ili  ploči.  Podlaktica  u  ovom  položaju  ne  smije  ostvariti  kut  od  manje  od  30  stupnjeva  od  horizontale,  mjereno  od  osi  podlaktice.  Prsa  i/ili  abdomen  mogu  ležati  na  ploči  ili  stolu.  

 2.5.8   U  svim  stojećim  događajima,  nasloni  za  ruke  i  stranice  streljačke  stolice  i  streljačkog  stola  moraju  biti  uklonjeni.  Ako  konstrukcije  invalidskih  kolica  zahtjeva  stranicu,  njena  visina  ne  smije  prelaziti  visinu  vrha  kotača.  Pri  klečećim  događajima,  naslon(i)  za  ruke  streljačke  stolice,  koje  se  ne  koriste  za  pričvršćivanje  stola/ploče,  moraju  biti  uklonjeni.  U  ležećim  i  klečećim  položajima  nasloni  za  ruke  streljačke  stolice  su  dio  streljačkog  stola.  

 2.5.9   Korištenje  pomagača  za  punjenje  je  dozvoljeno  ako  je  odobreno  ne  klasifikaciji.  

 2.5.10   Ukoliko  se  koristi  pomagač  za  punjenje,  poglavlje  10  se  primjenjuje.  U  stojećem  položaju  strijelac  mora  jasno  i  vidljivo  ukloniti  pušku  sa  ramena  između  pogodaka.      2.6  DODATNA  PRAVILA    -­‐  PUŠKA  SH2    2.6.1 Svi  natjecatelji  u  klasi  SH2,  stajali  ili  sjedili  ,  natjecati  će  se  u  istoj  klasi,  koristiti  će  stalak  za  oslanjanje  

puške.  Stalak  mora  biti  ravne,  tvrde  površine,  dimenzija  4X6  cm.  Nikakav  drugi  oslon  ili  mehanički  uređaj  ne  može  se  koristiti.  

 2.6.2 Prilikom   nišanjenja   natjecatelj   ne   smije   koristiti   oštećenu   ruku.   Ako   je   potrebno,   ima   pravo   na  

asistenciju  prilikom  punjenja  puške.    2.6.3 Natjecatelji  u  kasi  SH2  mogu  odabrati  stojeći  položaj  i  u  tom  slučaju  moraju  stajati  bez  ikakve  pomoći  s  

izuzetkom  od  liječnika  odobrene  normalne  proteze/ortoze.    2.6.4 Točka  ravnoteže  puške  mora  biti  unutar  10  cm  od  točke  ravnoteže  na  stalku  za  držanje  puške  označene  

službenom  oznakom  za  vrijeme  provjere  opreme.    

Page 9: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

9

2.6.5 Na  pušku   ili   stalak  za  oslanjanje  puške  ne  smije  biti  pričvršćen  nikakav  uređaj  koji  bi   fiksirao  pušku  u  određenom  položaju.  

 2.6.6 Zabranjeno  je  korištenje  remena  za  pušku.    2.6.7 Za   vrijeme   natjecanja   natjecatelj   ne   smije   ometati   drugog   natjecatelja.   Ako   i   nakon   opomene   suca  

nastavi   ometati   drugog   natjecatelja,   sudac   ga   ima   pravo   diskvalificirati.   Ako   je   diskvalificirani  natjecatelj  član  ekipe,  ekipa  ostaje  bez  njegovih  krugova.  

 2.6.8 Natjecatelju   u   pušci   u   klasi   SH2   A  može   biti   dozvoljena   dvojna   klasifikacija   kako   bi   se   natjecao   kao  

natjecatelj  u  pištolju  u  klasi   SH1.  Natjecatelj  mora   ispunjavati  uvjete   za  klasifikacije   za  klasu  SH1.  To  mora  biti  označeno  u  natjecateljskoj  kartici.  

 2.6.9 Svaki  natjecatelj  može  se  natjecati  u  više  disciplina  koje  mora  navesti  u  prijavi.  

   

   

2.7    Natjecatelji  kojima  je  potreban  stalak  za  pušku      

2.7.1   Svi  natjecatelji  u  razredu  SH2  natječu  se  u  istom  razredu;  podklase  samo  definiraju  visinu  naslona  za  leđa  i  fleksibilnost  opruge  prema  klasifikaciji.  

 2.7.2   Svi  natjecatelji  razreda  SH2  natječu  se  u  istom  razredu  i  koriste  odobreni  potporni  stalak  (vidi  

appendix  A)  za  podržavanje  težine  puške.  Nikakav  drugi  potporanj  ili  mehanički  uređaj  nije  dozvoljen  kao  potporanj  za  pušku.  Stalak  za  pušku  može  biti  fiksiran  na  stol  ili  na  stalak.  

 2.7.3 Potporni  stalak,  gornji  dio  (80  mm  igla  i  držač  puške  –  ukupna  težina  manja  od  200  gr),  opruga  mora  

biti  službeno  označen  ISCD  model.  Mjerenje  će  biti  obavljeno  prema  appendixu  B.    Dozvoljeno  je  skratiti  donji  dio  potpornog  stalka.  Preostala  dužina  mora  biti  barem  40  mm,  da  bi  bilo  moguće  provjeriti  fleksibilnost  potpornog  stalka  tijekom  kontrole  opreme.  

     2.7.4 Kombinacija  ravnoteže,  nesposobnosti  i  snage  i  funkcije  ruke/prsta  određuje  oprugu  koju  će  strijelac  

koristiti,  što  se  određuje  na  klasifikaciji.    

Karakteristike  opruge   Podklasa  SLABA  OPRUGA  

=    minimalna  fleksibilnost  35  mm    

SH2Aa    SH2Ba    SH2Ca    

JAKA  OPRUGA  =    

minimalna  fleksibilnost  25  mm    

SH2Ab    SH2Bb    SH2Cb    

 2.7.5 Puška  ne  smije  doticati  obje  strane  rašlji  u  isto  vrijeme.  Rašlje  (držač  puške)  moraju  biti  bar  1  cm  šire  

od  širine  držala  puške.  Igla  i  opruga  streljačkog  stalka  moraju  biti  u  okomitom  položaju,  od  naprijed  prema  straga.  Dozvoljeno  je  dodati  materijal  unutar  rašlji  ako  je  materijal  usporediv  sa  površinom  streljačke  rukavice  i  ne  utječe  na  mjerenja  rašlji.  

 2.7.6     Sjedeći  natjecatelji  u  razredu  SH2A  mogu  odabrati  stojati,  ali  u  tom  slučaju  moraju  stojati  bez  bilo  

kakvog  umjernog  potpornja,  izuzimajući  medicinski  propisanu  normalnu  protezu.  U  slučaju  SH2  natjecatelja  sa  amputiranom  rukom  nije  dozvoljeno  dodirivati  pušku  protezom  u  stojećem  položaju.  U  ležećem  položaju  dozvoljeno  je  držati  pušku  normalnom  protezom  koja  ne  obuhvaća  pušku  ili  ima  fiksiran  lakat.    

Page 10: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

10

2.7.7     Nikakav  uređaj  ili  tvar  koji  bi  držali  pušku  u  fiksiranom  položaju  u  odnosu  na  streljački  stalak  ne  smiju  biti  pričvršćeni  na  pušku  ili  streljački  stalak.  Ruke  ne  smiju  utjecati  na  rad  opruge  pri  okidanju.  Ruke  ne  smiju  biti  postavljene  ispred  opruge.  

 2.7.8     U  svim  SH2  streljačkim  stavovima  korištenje  remena  je  zabranjeno.    2.7.9     SH2  strijelcu  dozvoljeno  je  dodati  materijal  koji  pruža  poboljšani  stisak  rukama  na  puški,  i  na  kundaku  

za  poboljšani  kontakt  sa  jaknom.  Puška  mora  ostati  unutar  specificiranih  dimenzija.      2.7.10     Točka  ravnoteže  puške  mora  biti  označena  pri  provjeri  opreme.  Puška  mora  biti  postavljena  unutar  +/-­‐  

5  cm  od  točke  ravnoteže  na  potpornom  stalku  za  pušku,  i  ukupnih  10  cm  dozvoljenog  raspona  mora  biti  obilježeno.  Cijele  rašlje  moraju  biti  unutar  raspona  od  10  cm.  

 2.7.11     U  slučaju  pušaka  pogonjenih  plinom  ili  komprimiranim  zrakom  točka  ravnoteže  mjeri  se  sa  punim  

spremnikom.    2.7.12     U  stojećem  položaju  svi  strijeci  moraju  jasno  i  vidljivo  skloniti  pušku  sa  ramena  između  pogodaka.  

   2.8 DODATNA  PRAVILA  –  PIŠTOLJ    2.8.3 Natjecatelji   u   klasi   SH1  A  mogu  odlučiti   da   stoje   i   u   tom   slučaju  moraju   stajati   sami,   bez   pomoći   sa  

strane,  s  izuzetkom  od  liječnika  odobrenih  normalnih  proteza/ortoza.    2.8.4 Za  vrijeme  natjecanja  u  sjedećem  položaju,  svi  rukohvati  sa  sjedala  moraju  biti  odstranjeni.    2.8.5 Pri  pucanju  iz  pištolja,  ruka  kojom  se  ne  puca  mora  biti  uz  tijelo,  ne  na  invalidskim  kolicima,  stolcu  ili  

klupi.  Ruka  kojom  se  ne  puca  i/ili    ruke  ne  smiju  se  oslanjati  ni  na  bilo  koji  drugi  način.    2.8.6 Natjecatelju  u  pištolju  u  klasi  SH1  A  može  biti  dozvoljena  dvojna  klasifikacija  kako  bi  se  mogao  natjecati  

kao  natjecatelj  u  pušci  u  klasi  SH2A.  To  mora  biti  označeno  u  kasifikacijskoj  kartici.        3.                  PROPOZICIJE  NATJECANJA    3.1. POJEDINAČNO  NATJECANJE    3.1.1. SERIJSKA  ZRAČNA  PUŠKA    3.1.1.1. Kategorije  natjecatelja  su  sljedeće:  

• SH  0  • SH  1  • SH  2  • SH  Ž    

3.1.1.2. Disciplina  “Zračna  puška-­‐serijska”    Dopuštena  je  uporaba  svih  modela  serijskih  zračnih  pušaka  cal.  4,5mm  (.177”)  koje  koriste  projektil  tipa  “DIABOLO”  i  kod  kojih  istiskanju  zraka  prethodi  nabijanje  opruge,  uz  slijedeća  ograničenja:  

 - dopušteni  su  nišani  otvorenog  i  zatvorenog  tipa  (diopter)  tipa  bez  sustava  leća  - potkova  kundaka  mora  biti  trajno  pričvršćena  (nepomična)  - težina  okidanja  (sila  otpora  okidača)  nije  ograničena,  a  mehanizam  za  okidanje  mora  biti  bez  ubrzivača  

Page 11: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

11

- težina  puške  ne  smije  preći  4000  grama  - dopušteno   je   podešavanje   sile   otpora   okidača   i   zamjena   mušice   odnosno   promjena   širine   zareza  

nišana,  s  time  da  se  ne  izmjene  njihovi  prvobitni  oblici  Propisana  meta  je  meta  R-­‐4  slijedećih  specifikacija    

Krug    10    0.5  mm   (±  0.1  mm)   Krug    5   25.5  mm   (±  0.1  mm)  

Krug        9    5.5  mm   (±  0.1  mm)   Krug    4   30.5  mm   (±  0.1  mm)  Krug        8   10,5  mm   (±  0.1  mm)   Krug    3   35,5  mm   (±  0.1  mm)  Krug        7   15,5  mm   (±  0.1  mm)   Krug    2   40,5  mm   (±  0.1  mm)  Krug        6   20,5  mm   (±  0.1  mm)   Krug    1   45,5  mm   (±  0.1  mm)  

 Crno  od  4  do  9  kruga  =  30.5  mm  (±  0.1  mm)  Krug    deset  je  bijela  točka  =  0.5  mm  (±  0.1  mm)  Debljina  granične  linije:  0.1  mm  do  0.2  mm.  Najmanja  vidljiva  veličina  kartona  mete  :  80  mm  x    80  mm.  

 Brojevi   koji   označavaju   vrijednosti   krugova   1   –   8   tiskani   su   u   zonama   okomito   i   vodoravno,   pod   pravim  kutom  jedni  na  druge.  Zona  kruga  9  nije  označena  brojem.  

 U  okvirima  ovih  pravila  neće  se  smatrati  kršenjem  odgovarajućih  odredbi  slijedeće:    

- zamjena  osovine  cijevi  - zamjena   vijaka   i   podložaka   (uz  moguću   izmjenu   njihovoh   dimenzija)   pomoću   kojih   se  metalni   sklop  

puške  povezuje  s  usadnikom  - uporaba   kontra-­‐matice   ili   uporaba   podloška   na   vijku   za   reguliranje   sile   otpora   okidača   ili   njegovo  

blokiranje  na  drugi  način  te  kombiniranje  metalnih  sklopova  i  kundaka        -­‐  Pod  propisanu  metu  R-­‐4  može  se  podmetnuti  karton  dimenzija  170  x  170  mm  slične  boje  kao  što  je   i  meta  kojem  je  namjena  da  osigura  bolju  vidljivost  mete  

   

3.1.1.3. Norme  za  nastup  na  državnom  natjecanju  u  disciplini  “Zračna  puška-­‐serijska-­‐”  su  sljedeće:  • SH  0  -­‐       340  krugova  • SH  1  -­‐       321  krugova  • SH  2  -­‐       326  krugova  • SH1C,  SH2C,  SHŽ  -­‐     320  krugova  

 3.1.1.4. Puca  se  neograničen  broj  probnih  dijabola  u  4  mete  (za  vrijeme  meča  nema  probe).    3.1.1.5. Za  meč  se  puca  40  dijabola  u  40  meta  na  udaljenosti  od  10  m.  Vrijeme  gađanja  je  1  sat  i  15  min.  

Page 12: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

12

   3.1.2.              ZRAČNI  PIŠTOLJ    3.1.2.1. Discipline  natjecanja  su  sljedeća:  

• SH  0  • SH  1  • SH  Ž  

 3.1.2.2. Norme  za  nastup  na  državnom  natjecanju  su  sljedeće:  

• SH  0  -­‐       512  krugova  • SH  1  -­‐       501  krugova  • SH  Ž  -­‐       261  krugova  • SH  C  -­‐         465  krugova  

 3.1.2.3. Dopuštena  je  upotreba  svih  modela  zračnih  pištolja  kalibra  4,5  mm.  

• Zračni   pištolj   se  mora   koristiti   bez   ikakvog  prepravljanja   i   izmjena  osim  podešavanja   sile  otpora  okidača  

• Najmanja   sila   otpora   okidača   iznosi   500   grama   i   kontrolira   se   pomoću   streljačkog   utega  nanačin  propisan  u  streljačkom  sportu.  

• Moraju    se  poštovati  dimenzije  i  oblik  rukohvata  (originalni  tvornički).                  Obavezno  je  i  za  strijelce  koji  gađaju  lijevom  rukom,  koji  zamijenjuju                          originalni    rukohvat  rukohvatom  privatne  izrade  za  lijevu  ruku.    

3.1.2.4. Puca  se  neograničen  broj  probnih  dijabola  u  4  mete  (za  vrijeme  meča  nema  probe)    3.1.2.5. Muški  natjecatelji   za  meč  pucaju  60  dijabola  u  60  meta  na  udaljenosti  od  10  m.  Vrijeme  trajanja  

meča  je  1  sat  i  45  min.    3.1.2.6. Žene  za  meč  pucaju  40  dijabola  u  40  meta.  Vrijeme  meča  je  1  sat  i  15  min.    3.1.3    STANDARD  ZRAČNA  PUŠKA    3.1.3.1. Discipline  natjecanja  su  sljedeće:  

• SH1  (muškarci  i  žene)  • SH2  (  muškarci  i  žene)  

 3.1.3.2. Državno  natjecanje  se  održava  u  stojećem  i  ležećem  stavu.    3.1.3.3. Puca  se  60  dijabola  u  60  meta  bez  obzira  da  li  se  radi  o  ženskom  ili  muškom  natjecanju.    3.1.3.4. Svaki  natjecatelj  dužan  je  ponijeti  vlastitu  pušku  i  vlastitu  streljačku  opremu.    3.1.3.5. Natjecanje  se  održava  u  pojedinačnoj  konkurenciji,  i  nema  ekipnog  plasmana.    3.1.4. DISCIPLINE  MALOKALIBARSKOG  PROGRAMA      3.1.4.1. Discipline  MK  programa,  MK  pištolj  slobodnog  izbora  (P-­‐4),  te  MK  standard    pištolj  (P-­‐3)  kao  i  MK  

puškarske  discipline  (R-­‐6,  R-­‐7,  R-­‐8  i  R-­‐9)  pucaju  se  u    skladu  s  međunarodnim  pravilnikom  ISCD-­‐a.  Održavaju  se  samo  u  pojedinačnoj  konkurenciji.  

     3.2. EKIPNO  NATJECANJE  

Page 13: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

13

 3.2.1. Da  bi  plasman  bio  pravovaljan  i  omogućena  dodjela  medalja  moraju  nastupiti  najmanje  3  ekipe.    3.2.2. Svaka  članica  može  prijaviti  samo  jednu  ekipu  po  disciplini.  Discipline  su  sljedeće:  

• Serijska  zračana  puška  • Zračni  pištolj  

 3.2.3. U serijskoj zračnoj pušci ekipu čine 3 natjecatelja iz različitih kategorija (SH0, SH1, SH2,

SHŽ). Natjecatelji trebaju biti iz različitih klasa invalidnosti, a ukoliko ekipa nema klase gore navedene, ekipa se može sastaviti od dva natjecatelja iz klase SH1 prema navedenim primjerima:

3 natjecatelja

___________________________________________________________________ Primjeri: 1. 2. 3. 4. SH1 SH1 SH1 SH0 SH1 SH1 SH1 SH1 SH0 SH2 SHŽ SH2  3.2.4. U  zračnom  pištolju  ekipu  čine  3  natjecatelja  (SH0,  SH1,  SHŽ).  Ukoliko  ekipa  nema  sve  navedene  klase  

invalidnosti,  ekipa  se  umjesto  jednog  natjecatelja  iz  klase  SH0  i  SH1  može  sastaviti  od  dva  natjecatelja  iz  klase  SH1.  

 3  natjecatelja  

 Primjer:     1.   2.       SH0   SH1       SH1   SH1       SHŽ   SHŽ    

3.2.5. Za  ekipni  nastup  nema  norme.    3.2.6. Članovi   svake   ekipe   moraju   biti   poimence   prijavljeni   na   odgovarajućem   obrascu   prije   tehničkog  

sastanka.    3.2.7. Za  ekipne  plasmane  zbrajati  će  se  rezultati  postignuti  u  pojedinačnom  natjecanju,  tj.  ekipe  neće  pucati  

posebno.    Za  ekipni  plasman  zbrajat  će  se  krugovi  strijelaca  koji  će  gađati  iz  zračne  serijske  puške.  

 3.2.8. U  ekipnom  natjecanju  nagrade  će  se  dodijeliti  sukladno  pravilu  2.1.9.  ovih  propozicija.    3.2.9.     Iz   pravilnika   se   izbacuje   plasman   za   ukupnog   pobjednika   i   prelazni   pehar   vraća   se   u   Savez.   Pehar   za  

ukupni   plasman,   ekipa   koja   ga   je   na   zadnjem   PH   HSSOI   osvojila   ako   ga   nije   osvojila   treći   put  mora  vratiti  pehar  u  Savez.  

 

Page 14: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

14

 

 

 

Nacrt  stalka  za  naslon  puške  koji  će  se  primjenjivati  od  1.  siječnja  2010.  Godine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Page 15: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

15

 PUŠKA  

4.1.       Općenito  

4.1.1   U  slučaju  izjednačenja  u  kvalifikacijskom  meču  za  više  od  8  strijelaca  sa  maksimalnim  rezultatom,  8  finalista  biti  će  izabrano  korištenjem  decimalnih  rezultata  punog  kvalifikacijskog  meča.  

 

4.2.    Vremena  pucanja  

4.2.1     Sva  vremena  pucanja  odgovaraju  ISSF  pravilima  (Edition  2005,  First  Printing,  09/2004  )  4.2.2      Svjetska  i  regionalna  prventstva  sastoje  se  od  sljedećih  disciplina  puške:      

Event     Discipline     Sex.     Class     Shots     Mtr     Time    R1     Air  rifle  standing     Men     SH1     60     10     1:45    R2     Air  rifle  standing     Women     SH1     40     10     1:15    R3     Air  rifle  prone     Mixed     SH1     60     10     1:30    R4     Air  rifle  standing     Mixed     SH2     60     10     1:45    R5     Air  rifle  prone     Mixed     SH2     60     10     1:30    R6     English  Match  .22     Mixed     SH1     60     50     1:30    R7     Free  Rifle  .22     Men     SH1     40  prone    

40  standing    40  kneeling    

50     1:00    1:30    1:15    

R8     Sport  Rifle  .22     Women     SH1     20  prone    20  standing    20  kneeling    

50     2:30    

R9     English  Match  .22     Mixed     SH2     60     50     1:30    R10     Air  rifle  standing     Mixed     SH3     60     10     1:45    R11     Air  rifle  prone     Mixed     SH3     60     10     1:30    

     4.2.3   Paraolimpijske  igre  sastoje  se  od  sljedećih  disciplina  puške:    

Event     Discipline     Sex.     Class     Shots     Mtr     Time    R1     Air  rifle  standing     Men     SH1     60     10     1:45    R2     Air  rifle  standing     Women     SH1     40     10     1:15    R3     Air  rifle  prone     Mixed     SH1     60     10     1:30    R4     Air  rifle  standing     Mixed     SH2     60     10     1:45    R5     Air  rifle  prone     Mixed     SH2     60     10     1:30    R6     English  Match  .22     Mixed     SH1     60     50     1:30    R7     Free  Rifle  .22     Men     SH1     40  prone    

40  standing    40  kneeling    

50     1:00    1:30    1:15    

R8     Sport  Rifle  .22     Women     SH1     20  prone    20  standing    20  kneeling    

50     2:30    

 Napomena:  vremena  iz  tablica  4.2.2  i  4.2.3  vrijede  za  natjecanja  održavana  na  rovu  ili  sa  nosačima  meta        

Page 16: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

16

4.2.4 U  slučaju  elektroničkih  meta  koriste  se  sljedeća  vremena  natjecanja,  na  svjetskim  i  regionalnim  prvenstvima  i  na  paralimpijskim  igrama:  

   Event     Discipline     Sex   Class     Shots     Mtr     Time    R6     English  Match  .22     Mixed     SH1     60     50     1:15    R7     Free  Rifle  .22     Men     SH1     40  prone    

40  standing    40  kneeling    

50     0:45    1:15    1:00    

R8     Sport  Rifle  .22     Women     SH1     3x20     50     2:15    R9     English  Match  .22     Mixed     SH2     60     50     1:15    

 Preporuča  se  da  se  u  natjecanjima  3x20  sportska  puška  bar  svako  treće  streljačko  mjesto  ostavi  prazno  da  bi  se  osigurale  izmjene  pozicija  bez  ometanja  drugih  strijelaca  tijekom  meča.  

 4.2.5.   Svjetska  i  regionalna  prventstva  sastoje  se  od  sljedećih  disciplina  pištolja:    

Event     Discipline     Sex   Class     Shots     Mtr     Time    P1   Air  pistol     men   SH1     60     10   1:45  P2   Air  pistol     Women   SH1      40   10   1:15  

P3   Sport  pistol  .22     Mixed     SH1     60   25     2:15    P4   Free  pistol  .22     Mixed     SH1   60     50     2:00    P5   Air  pistol-­‐standard   Mixed   SH1   40   10    

5.    STRELJAČKI  STOLOVI  

5.1   Streljački  stolovi  za  sjedeće  razrede  mogu  biti  pričvršćeni  za  streljačku  stolicu  ili  mogu  biti  slobodno  stojeći.  Mali  okomiti  rub  može  biti  pričvršćen  radi  sprečavanja  ispadanja  malih  stvari  sa  stola,  uz  uvjet  da  se  ni  na  koji  način  ne  koristi  za  dodatnu  stabilnost  ili  potporu  strijelcu.  

   5.2   Streljački  stol  mora  biti  horizontalan  ili  pod  istim  kutem  kao  pod,  mjereno  na  središtu  stola  (varijacija  

od  +-­‐5  stupnjeva  je  dozvoljena).    5.3   Kod  pucanja  iz  puške  stol  ili  ploča  mogu  biti  podstavljeni  kompresibilnim  materijalom  maksimalne  

debljine  od  2  cm.  Ostali  materijal  na  stolu  mora  biti  jednolike  debljine  za  oba  lakta.  Nije  dozvoljeno  napraviti  udubljenje  na  stolu  ili  ploči  ili  na  presvlaci.  

 5.4   Ako  je  zbog  nejednake  duljine  ruku  ili  sličnog  problema  to  potrebno,  dozvoljena  je  uporaba  bloka  za  

kompenzaciju,  što  mora  biti  odobreno  od  strane  funkcionalno-­‐klasifikacijske  komisije  i  označeno  na  klasifikacijskoj  kartici.  

 5.5   Maksimalna  površina  za  potporu  lakta  u  klečečem  stavu  je  10  cm  u  promjeru.  

Page 17: HRVATSKI)ŠPORTSKI)SAVEZ)OSOBAS)INVALIDITETOM) …hssoinv.hr/Pravilnici/HSSOI-pravila-streljastvo.pdfhrvatski streljaČki savez osoba s invaliditetom pravila i propozicije - streljaŠtvo

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM PRAVILA I PROPOZICIJE - STRELJAŠTVO

17

 5.6   Ukoliko  se  u  klečećem  stavu  koristi  veliki  stol,  odvojiva  ploča  promjera  10  cm  i  debljine  od  barem  20  

mm  mora  biti  pričvršćena  na  stol  na  rubu  pune  ploče.  

   5.7   Stol,  ako  je  montiran,  ne  smije  biti  korišten  kao  potporanj  ili  za  stabilnost  tijela  na  bilo  koji  način,  

osim  u  ležećem  stavu.  Posebna  ploča  ili  stol  mogu  biti  dozvoljeni  za  streljački  stalak.