kompleksni brojevi

 • View
  57

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

matematika

Text of kompleksni brojevi

 • Edis Mekic Elvis Barakovic

  1 Skup kompleksnih brojeva

  Opsti (algebarski) oblik kompleksnog broja je z = x+ iy, gdje su x i y realnibrojevi.

  Broj x se naziva realni dio kompleksnog broja z (u oznaciRe(z) = x), a broj y se naziva imaginarni dio kompleksnog broja z (u oznaciIm(z) = y).

  Konjugovano kompleksan broj broja z je broj z = x iy.Definicija 1 Apsolutna vrijednost ili modul kompleksnog brojaz = x+ iy (x, y R) je realan nenegativan broj

  = |z| =(Re(z))2 + (Im(z))2 =

  x2 + y2. (1)

  b

  b

  z = (x, y)

  z = (x,y)

  x = Re(z)

  y = Im(z)

  0 x

  y

  y

  |z|

  |z|

  x

  y

  Ako jednakost (1) napisemo u obliku

  |z| =(x 0)2 + (y 0)2,

  zakljucujemo da je modul rastojanje kompleksnog broja z = (x, y) od kom-pleksnog broja O = (0, 0), koji jedini ima osobinu da je |O| = 0.

  Za modul kompleksnog broja z vrijede sljedece relacije

  |z| = |z|; |z|2 = z z.Iz pravouglog trougla Oxz, slijedi

  cos =x

  |z| , sin =y

  |z| . (2)

  1

 • Edis Mekic Elvis Barakovic

  Ugao naziva se argument kompleksnog broja z = (x, y) i oznacava se saarg z. Argument kompleksnog broja z = x+ iy mozemo racunati po formuli

  tg =y

  x = arctg y

  x.

  Argument kompleksnog broja z = x+ iy = (x, y) mozem racunati po formuli

  = arg z =

  arctgy

  x pi, ako je x < 0 i y < 0

  arctgy

  x, ako je x > 0 i y < 0 (y > 0)

  arctgy

  x+ pi ako je x < 0 i y 0.

  Zapazimo da kompleksan broj z = 0 nema definisan argument.Koristeci relacije (1) i (2) dobijamo novi oblik kompleksnog broja z

  z = (cos+ i sin),

  pri cemu je modul, a argument kompleksnog broja z. Ovakav oblik kom-pleksnog broja naziva se trigonometrijski oblik kompleksnog broja.

  Neka su data dva kompleksna broja z1 = 1(cos1 + i sin1) i z2 =2(cos2 + i sin2), tada je

  z1 z2 = 1 2 (cos(1 + 2) + i sin(1 + 2))z1z2

  =12

  (cos(1 2) + i sin(1 2))zn1= n

  1(cosn1 + i sinn1) . (3)

  Formula (3) naziva se Moivreova formula.Neka je z = (cos + i sin) proizvoljan kompleksan broj nti korijen ko-pleksnog broja z racuna se po formuli

  zk =n

  z = n

  (cos

  + 2kpi

  n+ i sin

  + 2kpi

  n

  ), k = 0, 1, ..., n 1. (4)

  Primjer 1.1 Kompleksni broj z = 3 zapisati u trigonometrijskom obliku.

  Rjesenje: Vrijedi z = 3 = 3+0 i odakle je Re(z) = 3 > 0 i Im(z) = 0, pa akobismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio narealnoj osi. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = |z| =(Re(z))2 + (Im(z))2 =

  (3)2 + (0)2 = 3

  tg =Im(z)

  Re(z)=

  0

  3= 0 = = 0.

  Zato jez = 3 (cos 0 + i sin 0) .

  2

 • Edis Mekic Elvis Barakovic

  Primjer 1.2 Kompleksni broj z =2 i 2 zapisati u trigonometrijskom

  obliku.

  Rjesenje: Vrijedi z =2 i 2 odakle je Re(z) = 2 > 0 i Im(z) =

  2 < 0, pa ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni,on bi se nalazio u cetvrtom kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovogkompleksnog broja:

  = |z| =(

  2)2

  +(2)2

  =2 + 2 =

  4 = 2

  tg =2

  2= 1 = = pi

  4ili =

  7pi

  4

  Zato je

  z = 2(cos(pi4

  )+ i sin

  (pi4

  ))ili

  z = 2

  (cos

  7pi

  4+ i sin 7pi

  4

  ).

  Primjer 1.3 Kompleksni broj z = 1 + i zapisati u trigonometrijskom ob-liku.

  Rjesenje: Vrijedi z = 1+i odakle je Re(z) = 1 < 0 i Im(z) = 1 > 0, pa akobismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio udrugom kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = |z| =(1)2 + (1)2 = 1 + 1 =

  2

  tg =1

  1 = 1 = =3pi

  4.

  Zato je

  z =2

  (cos

  3pi

  4+ i sin 3pi

  4

  ).

  Primjer 1.4 Naci realni i imaginarni dio kompleksnog broja

  z =1 3i1 + i

  i2 + i

  .

  3

 • Edis Mekic Elvis Barakovic

  Rjesenje: Kako je

  1 3i1 + i

  i2 + i

  =(1 3i) (2 + i) i (1 + i)

  (1 + i) (2 + i) =

  =2 + i 6i 3i2 i i2

  2 + i+ 2i+ i2=

  =2 6i 4i22 + 3i+ i2

  =2 6i+ 42 + 3i 1 =

  =6 6i1 + 3i

  =6 6i1 + 3i

  1 3i1 3i =

  =(6 6i) (1 3i)

  12 (3i)2 =6 18i 6i+ 18i2

  1 9i2 =

  =6 24i 18

  1 + 9=12 24i

  10= 12

  10 24

  10i =

  = 65 12

  5i

  to je

  Re(z) = 65

  Im(z) = 125.

  Primjer 1.5 Ako je z1 =2 i 2 i z2 = 1 + i, izracunati z1 z2 i z1

  z2.

  Rjesenje: Kompleksne brojeve z1 i z2 zapisimo u tigonometrijskom obliku.Vrijedi z1 =

  2 i 2 pa je Re(z1) =

  2 > 0 i Im(z1) =

  2 < 0, pa

  ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalaziou cetvrtom kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnogbroja:

  = |z1| =(

  2)2

  +(2)2

  =2 + 2 =

  4 = 2

  tg =2

  2= 1 = = pi

  4.

  Zato je

  z1 = 2(cos(pi4

  )+ i sin

  (pi4

  )).

  Vrijedi z2 = 1 + i pa je Re(z2) = 1 < 0 i Im(z2) = 1 > 0, pa ako bismoovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u drugom

  4

 • Edis Mekic Elvis Barakovic

  kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = |z2| =(1)2 + (1)2 = 1 + 1 =

  2

  tg =1

  1 = 1 = =3pi

  4.

  Zato je

  z2 =2

  (cos

  3pi

  4+ i sin 3pi

  4

  ).

  Sada je

  z1 z2 = 2(cos(pi4

  )+ i sin

  (pi4

  ))2

  (cos

  3pi

  4+ i sin 3pi

  4

  )=

  = 22

  (cos

  (pi4+

  3pi

  4

  )+ i sin

  (pi4+

  3pi

  4

  ))=

  = 22(cos

  pi

  2+ i sin pi

  2

  )= 2

  2 (0 + i 1) = 2

  2i.

  i

  z1z2

  =2(cos(pi

  4

  )+ i sin (pi

  4

  ))2(cos 3pi

  4+ i sin 3pi

  4

  ) ==

  22

  (cos

  (pi4 3pi

  4

  )+ i sin

  (pi4 3pi

  4

  ))=

  =2 (cos (pi) + i sin (pi)) =

  =2 (1 + i 0) =

  2.

  Primjer 1.6 Izracunati (3 + i

  )17.

  Rjesenje: Kompleksni broj z =3+ i zapisimo u trigonometrijskom obliku.

  Vrijedi z =3 + i odakle je Re(z) =

  3 > 0 i Im(z) = 1 > 0, pa ako

  bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio uprvom kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = |z| =(

  3)2

  + (1)2 =3 + 1 =

  4 = 2

  tg =13=

  3

  3= = pi

  6.

  5

 • Edis Mekic Elvis Barakovic

  Zato je

  z = 2(cos

  pi

  6+ i sin pi

  6

  ).

  Sada je

  z17 =(2(cos

  pi

  6+ i sin pi

  6

  ))17= 217

  (cos 17

  pi

  6+ i sin 17pi

  6

  )=

  = 217(cos

  5pi + 12pi

  6+ i sin 5pi + 12pi

  6

  )=

  = 217(cos

  (5pi

  6+ 2pi

  )+ i sin

  (5pi

  6+ 2pi

  ))=

  = 217(cos

  5pi

  6+ i sin 5pi

  6

  )= 217

  (3

  2+

  1

  2i

  )=

  = 217

  (3 + i

  2

  )= 216

  (3 + i

  ).

  Primjer 1.7 Izracunati 7 + 24i.Rjesenje: Buduci da je korijen kompleksnog broja kompleksan broj, tadavrijedi 7 + 24i = x+ iy.Odredimo x i y.Kvadriranjem dobijamo

  7 + 24i = (x+ iy)27 + 24i = x2 + 2xyi+ i2y27 + 24i = x2 + 2xyi y27 + 24i = x2 y2 + 2xyi

  a odavdje jex2 y2 = 7

  2xy = 24

  }.

  Iz druge jednacine je y =12

  x, pa ako to uvrstimo u prvu jedna cinu, dobijamo

  x2 (12

  x

  )2= 7

  x2 144x2

  = 7 / x2

  x4 144 = 7x2x4 + 7x2 144 = 0.

  6

 • Edis Mekic Elvis Barakovic

  Uvodeci smjenu t = x2, dobijamo kvadratnu jednacinu t2 +7t144 = 0, cijasu rjesenja t1 = 16 i t2 = 9, ali u obzir dolazi samo drugo rjesenje t2 = 9jer zbog smjene t = x2 > 0.

  Znaci, x1 = 3 ili x2 = 3. Ako je x1 = 3, tada je y1 = 123 = 4. Ako

  je x2 = 3, tada je y1 =12

  3= 4.

  Dakle,

  7 + 24i = 3 4i ili 7 + 24i = 3 + 4i.

  Primjer 1.8 Izracunati4

  8 + 8

  3i,

  a zatim predstaviti graficki dobijene kompleksne brojeve i izracunati obim ipovrsinu tako dobijene figure.

  Rjesenje: Kompleksni broj z = 8 + 83i zapisimo u trigonometrijskomobliku.

  Vrijedi z = 8 + 83i odakle je Re(z) = 8 < 0 i Im(z) = 83 > 0, paako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalaziou drugom kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnogbroja:

  = |z| =(8)2 +

  (83)2

  =64 + 64 3 = 64 + 192 =

  256 = 16

  tg =83

  8 = 3 = = 2pi

  3.

  Zato je

  z = 16

  (cos

  2pi

  3+ i sin 2pi

  3

  ).

  Sada je

  k =4

  8 + 8

  3i =

  416

  (cos

  2pi

  3+ 2kpi

  4+ i sin

  2pi

  3+ 2kpi

  4

  )

  gdje je k = 0, 1, 2, 3.

  Za k = 0, dobijamo

  0 =416

  (cos

  2pi

  3+ 0

  4+ i sin

  2pi

  3+ 0

  4

  )= 2

  (cos

  pi

  6+ i sin pi

  6

  )=3 + i.

  7

 • Edis Mekic Elvis Barakovic

  Za k = 1, dobijamo

  1 =416

  (cos

  2pi

  3+ 2pi

  4+ i sin

  2pi

  3+ 2pi

  4

  )= 2

  (cos

  2pi

  3+ i sin 2pi

  3

  )= 1+

  3i.

  Za k = 2, dobijamo

  2 =416

  (cos

  2pi

  3+ 4pi

  4+ i sin

  2pi

  3+ 4pi

  4

  )= 2

  (cos

  7pi

  6+ i sin 7pi

  6

  )=

  3i.

  Za k = 3, dobijamo

  3 =416

  (cos

  2pi

  3+ 6pi

  4+ i sin

  2pi

  3+ 6pi

  4

  )= 2

  (cos

  5pi

  3+ i sin 5pi

  3

  )= 1

  3i.

  b

  b

  b

  b

  0

  1

  2

  3

  x