Kortdurende psychodynamische psychotherapie - eqiq.nl ?· 1 Kortdurende psychodynamische psychotherapie…

  • Published on
    26-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

Kortdurende psychodynamische psychotherapie

Prof. Dr. Jan J.L. Derksen

Sectie Klinische Psychologie KUN

Klinische Psychologie VUB

KP opleiding 2003

Welke modellen bestaan er?

Klassieke langdurige psychoanalytische psychotherapie

Focale Psychotherapie

In tijd gelimiteerde dynamische psychotherapie

Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie

2

Modellen; vervolg

Overdrachtsgerelateerde psychotherapie voor borderline patinten

Cognitief-analytische therapie, eclectisch Interpersoonlijke psychotherapieSupportieve psychotherapiePsychodynamisch georinteerde groepstherapiePsychodynamische benaderingen in de

kindertherapieKorte dynamische psychotherapie voor

specifieke stoornissen: PTSD, middelen misbruik, etc

Klassieke psychoanalytische psychotherapie

Enkele malen per week, jarenlang

Vis vis

Vrij associatie

Verheldering, confrontatie, interpretatie

Overdrachtsanalyse, overdrachtsneurose

Neurotische stoornissen

3

Focale Psychotherapie

David Malan

Focus is richtinggevend en draagt zorg voor het verkorten van de behandeling

Conflictdriehoek

Persoonsdriehoek

Neurotische stoornissen bij gemotiveerde patinten

In tijd gelimiteerde dynamische psychotherapie

Mann

Tijd is de wijze van verkorten van de behandeling

Geboorte----------------------dood

12 zittingen

Speciaal voor separatie-individuatie themas

4

Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie

Davanloo, Sifneos, Magnavita, OsimoAffect activeren, weerstand (D) angst, diep

interpreteren, weerstand ontwrichten (S)Verkorting vindt plaats door acceleratie van het

therapeutisch procesTwee driehoeken, spiegelingsfunctie, activeren

onbewuste conflicten, herstructureren van afweer, angst reguleren, emoties ervaren

Tamelijk brede indicatiestelling

Overdrachtsgerelateerde psychotherapie voor borderline patinten

Kernberg, Clarkin, Yeomans

Object-relationele benadering

Werken met de overdracht

Identiteit, afweermechanismen, realiteitstoetsing

Borderline persoonlijkheidsorganisatie

5

Cognitief-analytische therapie (CAT)

Ryle, Kerr in Engeland vormgegeven

Combineert: common factors (Frank), cognitieve en object-relatie theorie, KellysPersonal Construct theorie, theorien van Vygotsky.

Contract, 16 zittingen, huiswerk, actie

http://www.acat.org.uk

Interpersoonlijke psychotherapie

Klerman, Weissman

Verlies, interpersoonlijke tekorten, roltransities

14-18 wekelijkse zittingen

Speciaal voor depressies

6

Supportieve psychotherapie

Luborsky, Pinsker, Rockland

Angst reduceren, ventileren, zelfgevoel verbeteren, ontwikkelde afweer stimuleren, reframing, aanmoedigen, adviseren, anticiperen

Voor de zware en moeilijke patinten

Psychodynamisch georinteerde groepstherapie

Yalom, MacKenzie, ScheidlingerEfficint en kosteneffectief (-20 sessies)Tijdlimiet, actieve therapeut, focus, doelen,

selectie en voorbereiding van de patintenVeel verschillende type groepen (van

klacht tot ontwikkelingsgebied), supportief-expressief-interpreterend

Speciaal voor interpersoonlijke problemen

7

Psychodynamische benaderingen in de kindertherapie

Greenspan, Benedict, Hastings

DIR-model (developmental, Ind-diff, relationship-based), object-relationele speltherapie

Veel nieuwe ontwikkelingen met een sterk integrerend karakter

Allerlei stoornissen bij kinderen

Korte dynamische psychotherapie voor specifieke stoornissen

PTSD, middelenmisbruik, echtparen, hartpatinten, persoonlijkheidsstoornissen, etc.

Vaak combinaties van eerder genoemde methodieken

8

Essentile ingredinten

Geen waarheden, maar hypotheses en zoekschemas

Essentieel is en blijft het proces van vrije invallen als criterium voor effectiviteit

Heden, verleden, toekomst, realiteit en fantasie, gevoelsbeleving tijdens de zitting

In en met de overdracht werken, tegenoverdracht snel en dynamisch gebruiken

Essentile ingredinten: vervolg

Een sterk focus op kernkwesties, het proces niet laten afdrijven;

Activiteitsniveau van de therapeut is hoog; in begin hoger dan later;

Interpretaties worden gebruikt in een vroeg stadium;

Emoties worden stevig geactiveerd;

9

Essentile ingredinten: vervolg

Tijdsbeperking;

Voorzover de ego-structuur het toelaat snel bewust maken van onbewuste inhouden;

Diepte van behandeling is niet per segerelateerd aan lengte;

Conflictdriehoek

afweer angst blokkerend gevoel

onbewust gevoel

10

Persoonsdriehoek

therapeut actuele ander

persoon uit verleden

De spiegelfunctie

De therapeut spiegelt de minder bewuste aspecten van de patint die:

Emoties;Angst;Defensieve attitudes.Het is constante feedback van hetgeen de

patint uitstraalt gevolgd door verhelderingen en interpretaties

11

Activeren van onbewuste conflicterende emoties

Een therapeutisch proces gericht op dynamische verandering noodzaakt het ervaren van conflicterende gevoelens in een voldoende sterke intensiteit.

De krachten die deze ervaring blokkeren worden snel geneutraliseerd of verminderd middels:

Vervolg;

Afweer herstructureren;

Angst reguleren;

Emotionele expressie vergemakkelijken

12

Afweer herstructureren

Rijpheid van de afweer

Karakterafweer, position defenses die samen het karakter vormen: gezichtsuitdrukking, houding

Tactische afweer, functioneren in de interactie met de therapeut: ik denk dat ik boos ben, effect op therapeutische relatie.

Angst reguleren

Angst schaamte, schuld of pijn als rem op een verdrongen conflictueus gevoel

Afweer herstructureren mobiliseert vaak de angst die in de zitting hanteerbaar moet zijn.

De diepere gevoelens worden in acceptabele intensiteit beleefd zodat het een correctieve emotionele ervaring wordt.

13

Angst reguleren

Helpen bij de herkenning van hoe ze de angst ervaren (b.v. psychosomatisch).

Bewustmaken van de connectie tussen het onderliggende conflictueuze gevoel en de angst.

Therapeut is emotioneel actief, sterk en gericht op samenwerken.

Emotionele expressie vergemakkelijken

Helpen bij het ontdekken, ervaren, tot expressie brengen en accepteren van de nieuwe emotie.

Aanwezigheid van de therapeut, acceptatie van de gevoelens van de patint.

Alles dat via het lichaam wordt uitgedrukt zien, steunen en vergemakkelijken.

14

Empirisch onderzoek

Naar bankanalyses was dit moeilijk door de lengte

Nu nog is het model in veel opzichten strijdig met wat we kennen als de empirische onderzoeksmethodieken

Naar de korte therapien is nu veel meer onderzoek gedaan, audio en videobanden in opmars

Empirisch onderzoek: vervolg

Uitkomsten van psychotherapieonderzoek hebben beperkte invloed op de klinische praktijk

Clinici vinden een discussie met collegas waardevoller dan de onderzoeksverhalen

Deze twee dichter bijeenbrengen ligt nog voor ons

15

Uitkomsten empirisch onderzoek (Gabbard, 1997)

Dynamische therapie is niet beter of slechter dan de andere therapien

Supportieve en expressieve therapie in combinatie doen het beter bij ernstig gestoorde patinten

Weinig studies met een RC design

Uitkomsten empirisch onderzoek

Er is weinig steun voor de superioriteit van klassieke analyse boven KPP, de grenzen zijn vervaagd;

Techniek en (echte) relatie hebben stuivertje gewisseld;

Patint en observator taxeren de therapeutische relatie beter dan de therapeut.

Recommended

View more >