Malalties vأ­riquesMalalties vأ­riques emergggents ... Malalties infeccioses emergents (MIE) Moltes

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Malalties vأ­riquesMalalties vأ­riques emergggents ... Malalties infeccioses emergents (MIE)...

 • Malalties víriquesMalalties víriques emergents. Bioseguretat g g i biocontenció F. Xavier Abad Morejón de Girón Gestor Laboratoris NBS2/NBS3. CReSA.

  Centre de Recerca en Sanitat Animal.

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE)

  If there is any conceivable way a germ can travel from one species to another, some microbe will find itsome microbe will find it.

  William McNeill, Plagues and People (Penguin, Londres, 1976)

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE)

  Víriques: SIDA, síndromes per Hantavirus, febres hemorràgiques (Ebola, etc) virus Chikungunya West Nile virus etc), virus Chikungunya, West Nile virus, virus Rift Valley, SARS…

  Bacterianes: neuroborreliosis, tuberculosi multirresistent infeccions neucrotitzants multirresistent, infeccions neucrotitzants per estreptococs grup A...

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE)

  Moltes de les malalties tropicalsMoltes de les malalties tropicals afecten sobre tot els pobres; els grups de risc d’aquestes malalties esde risc d aquestes malalties es defineixen més per la seva condició socioeconòmica que per la latitud desocioeconòmica que per la latitud de les terres que ocupen.

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE) Transicions a la salut pública Els estats o regions geogràfiques passen per transformacions epidemiològiques previsibles: les morts per malalties infeccioses donen pas a les determinades per malalties degeneratives o coronàries (progrés??)coronàries (progrés??).

  Però dintre de cada país hi ha de tot!!! Harlem (NY) tenia taxes de mortalitat més altes que Bangladeshtenia taxes de mortalitat més altes que Bangladesh (per malalties infeccioses i violència).

  M C d d F 1990 N E l J M d 322 173 177McCord and Freeman. 1990. N. Engl. J. Med. 322:173-177.

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE) Transicions a la salut pública Els estats o regions geogràfiques passen per transformacions epidemiològiques previsibles: lestransformacions epidemiològiques previsibles: les morts per malalties infeccioses donen pas a les determinades per malalties degeneratives o coronàries (progrés??).

  És aquest procés quelcom reversible???

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE)

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE)

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE) La salut de l’individu està millor assegurada quan es mantén o es millora la salut de la quan es mantén o es millora la salut de la comunitat sencera.

  Però, que (quin abast) és una comunitat??, q (q )

  David Satcher (Director CDC, 1995)

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE) El virus del dengue, de la SIDA, virus Chikungunya, i i fl i i SARS Vib i h l virus influenza aviaria, SARS, Vibrio cholerae,

  Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis, t t id ió di i i líti i etc no tenen en consideració divisions polítiques ni es

  detenen davant elles.

  Per cert, els estats son entitats emergents (bona part , g ( p van sorgir durant la segona meitat del segle XX).

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE) Wherever the European has trod, death seems to

  th b i i l M t f th di h pursue the aboriginal... Most of the diseases have been introduced by ships and what renders this f t k bl i th t th i ht b fact remarkable is that there might be no appearance of the disease among the crew which conveyed this destructive importation.

  Charles Darwin, The Beagle

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • MIE: una vella història canviantMIE: una vella història canviant

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents g (MIE)

  Global trends in emerging infectious diseasesinfectious diseases. Nature 451, 21 Febrer 2008. doi: 10.1038/nature06536

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Malalties infeccioses emergents a a t es ecc oses e e ge ts (MIE)

  Global trends in emerging infectious diseases Nature 451 21 Febrer 2008diseases. Nature 451, 21 Febrer 2008. doi: 10.1038/nature06536

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Visió catastrofista?? No gràcies!!!Visió catastrofista?? No, gràcies!!!

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • MIE f t lt t lit tMIE enfront altres causes mortalitat

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Virus genèticament plàstics noves +

  Múlti l í l lò i t it t l tiMúltiples nínxols ecològics = oportunitats evolutives +

  Viatges i transport (comerç) global pels virus

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • C bj t MIECauses subjacents MIE

   Canvis socials i demogràfics generalitzats,  tendències econòmiques i comercials,q ,  canvis climàtics (escalfament global mundial, fenòmens

  regionals),g ),  alteració ecosistemes (desforestació, eutrofització aigües,

  reducció del nombre de predadors d’ organismes vectors, p g , etc),

   canvis a l’atenció mèdica i a les tecnologies (transfusions,  canvis a l atenció mèdica i a les tecnologies (transfusions, transplantaments, resistència a antibiòtics).

  Ad t t d K ik t l 2003 C t O i i i Bi t h l 14 641 646Adaptat de Kuiken et al., 2003. Current Opinion in Biotechnology 14:641-646

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Miti ió f t MIEMitigació efecte MIE

   Millores en la vigilància (constitució i consolidació de xarxes de laboratoris sistemes d’ informació de xarxes de laboratoris, sistemes d informació electrònica de brots MIE i toxines –ProMED-),

   millores en les tècniques diagnòstiques (PCR, Real Time-PCR, automatització…),

   desenvolupament de noves vacunes,  descobriment de nous agents antivirals descobriment de nous agents antivirals.

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • MIE l lti b iMIE: malalties per arbovirus  ¿Que vol dir arbovirus?

  arthropod-borne viruses, és a dir, virus que necessiten dels , q artròpodes per tancar el seu cicle vital.

   Vectors artròpodes molt  Vectors artròpodes molt diversos: mosquits, paparres, etc.

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • ChikungunyaChikungunya

  Es llisten a continuació els països on la infecció per Chikungunya ha estat la infecció per Chikungunya ha estat descrita (actualització a Març 2008),

  Benin Burundi Cambodia Cameroon Central African

  Republic

  Comoros Congo East Timor Gunea India

  Indonesia Italy Kenya Laos Madagascar

  Malawi Malaysia Mauritius Mayotte Myanmar

  Nigeria Pakistan Philippines Reunion Senegal

  Seychelles Singapore South Africa Srilanka Sudan

  Taiwan Tanzania Thailand Uganda Vietnam Taiwan Tanzania Thailand Uganda Vietnam

  Zimbabwe

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • FLUFLU

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • SARS SARS: Severe acute respiratory syndrome

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • SARS SARS: Severe acute respiratory syndrome  Tardor 2002-Juliol 2003.  8098 persones afectades, 774 mortes.  Distribució geogràfica: Xina, Taiwan,

  Hong Kong, Singapur, Vietnam, Filipines, Canada i EEUU.

   Agent causal: nou coronavirus (SARS- C V)CoV).

   Transmissió: contacte directe o indirecte (a través d’aerosols)indirecte (a través d aerosols).

   Febrer 2004: LAI amb 7 contactes addicionals i 1 mortaddicionals i 1 mort.

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Bioseguretat, g biocontenció i bioproteció…

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Seguretat i bioseguretat  Seguretat:: Qualitat de segur (exempt de tot perill o risc);

  que assegura un bon funcionament, que evita un perill.q g q p  Bioseguretat està íntimament lligat a l’establiment i la

  posada en marxa de procediments per un ús i manipulació p p p p sense risc (adequadament risc molt baix puix el risc nul total és impossible) de microorganismes patogens (per animals, plantes o éssers humans) i està estretament lligat a les activitats internes d’un centre de recerca o desenvolupament d tdonat.

  Jornades CReSA Professorat Secundària 12.07.04

 • Seguretat i bioseguretat  Bioseguretat es centra en reduir l’exposició i

  l’ llib t d t i l bi lò i i l’alliberament de materials biològics i en enfrontar-se als alliberaments accidentals.

   Bioseguretat és normalment manegada p