Click here to load reader

panther - Etac 3 D K PANTHER Tillykke med valget af Panther som Deres nye hjælpemiddel. Panther er fremstillet i den velkendte R82 kvalitet, og vi er overbeviste om, at den fuldt

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of panther - Etac 3 D K PANTHER Tillykke med valget af Panther som Deres nye hjælpemiddel....

 • panther

  © 2009 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Panther chairs are registered trademarks of R82 A/S.

  TM

  07.2016

  Dansk betjeningsvejledning D K

 • 2

  D K

  DK INDHOLDSFORTEGNELSE Panther .............................................................................. 3 Sikkerhed........................................................................... 4 Værktøj .............................................................................. 4 Vedligeholdelse ................................................................. 4 Garanti ............................................................................... 5 I og ud af stolen ................................................................. 5 Vejstabilitet 1/4 .................................................................. 6 Vejstabilitet 2/4 .................................................................. 7 Vejstabilitet 3/4 .................................................................. 8 Vejstabilitet 4/4 .................................................................. 9 Quick release (QR) .......................................................... 10 Bremser og kipsikring ...................................................... 11 Centralbremse ................................................................. 12 Vinkling af sæde & ryglæn ............................................... 13 Justering af gasfjeder ...................................................... 14 Sædets placering............................................................. 15 Hjulkombinationer ............................................................ 16 Valg af forgaffel ved forskellige hjulplaceringer: .............. 17 Fodstøtter ........................................................................ 18 Armlæn og sideplader ..................................................... 19 Bord ................................................................................. 19 Abduktionsklods og rygforlænger .................................... 20 Håndbøjle ........................................................................ 20 Hovedstøtter .................................................................... 21 Svingbare skulderstøtter.................................................. 22 Svingbare sidestøtter....................................................... 23 Svingbare knæstøtter ...................................................... 23 Kørepose og regnslag ..................................................... 24 Abduktionssele ................................................................ 25 Krydsvest og Vest ............................................................ 26 H-sele og hoftesele.......................................................... 26 Tromlebremser 1/3 .......................................................... 27 Tromlebremser 2/3 .......................................................... 28 Tromlebremser 3/3 .......................................................... 29 Montering af 12½" hjul ..................................................... 30 Montering/justering af håndbremse & kabel .................... 31 Transport ......................................................................... 32 Transport i motorkøretøj 1/2 ............................................ 33 Transport i motorkøretøj 2/2 ....................................................34 Transport i kollektivtrafik .................................................. 35 Produkt identifikation ........................................................ 36 Mål ................................................................................... 37 Tekniske data................................................................... 38 Producent ........................................................................ 38 Forhandler ....................................................................... 38

 • 3

  D K

  PANTHER Tillykke med valget af Panther som Deres nye hjælpemiddel. Panther er fremstillet i den velkendte R82 kvalitet, og vi er overbeviste om, at den fuldt ud vil leve op til Deres forventninger.

  Panther er endnu et skud på stammen af børnehjælpemidler fra R82. Den giver mulighed for at imødekomme ethvert individuelt behov, hvad angår siddestilling og komfort. Med dens mange indstillings-muligheder og store tilbehørsprogram, vil børn med behov for endog megen støtte kunne anvende Panther med stor fordel.

  Denne betjeningsvejledning vil være medvirkende til, at De fuldt ud vil kunne ud- nytte de muligheder Panther tilbyder.

  DK

 • 4

  D K

  SIKKERHED Panther er CE-mærket. Dette er Deres garanti for, at Panther opfylder alle påkrævede europæiske sundheds og sikkerhedskrav. Panther er CE-mærket efter Europarådets Direktiv 93/42/EØF, klasse I, af 14. juni 1993 om medi- cinsk udstyr. Panther er ligeledes godkendt i overensstemmelse med ISO 7176/19-2001 samt EN 12812 og EN 12183. Holdbarheden på dette produkt modsvarer en levetid på 5 år ved normal brug. Herefter skal produktet reno- veres (af R82 personel) for at kunne forlænge levetiden.

  Ved ombygning af produktet og anvendelse af uorigi nale reservedele skal CE-mærket fjernes fra produk tet.

  Produktet er konstrueret til én bruger af gangen. Flere brugere må ikke benytte produktet samtidig.

  Efterlad aldrig brugeren i produktet uden opsyn. Der skal altid være en voksen til stede. Forkert brug af produktet kan medføre alvorlige skader på brugeren. Kontroller før hver brug, at alle seler er korrekt fastgjort til produktet

  Instruer brugerne om at benytte anti-tip systemet, hver gang de kører selv.

  Opdaterede betjeningsvejledninger kan altid findes på: www.R82.com

  VEDLIGEHOLDELSE Betrækket på Panther er aftageligt og kan vaskes ved 40o. Det er vigtigt også at holde stellet rent af hensyn til stolens holdbarhed.

  Dæk: Sørg for at der altid er luft i dækkene. Lufttryk: 110 PSI, 250 kPa Tromlebremser: Eventuelle tromlebremser skal altid have et tilpas stramt kabel, så bremsen fungerer optimalt. Eger: Bør justeres jævnligt af en fagmand på hjælpe- middelcentralen eller hos en cykelsmed. Gasfjeder: Fungerer uden vedligeholdelse.

  - Gasfjederen må ikke udsættes for tryk, høje temperaturer eller gennemboring. - De svingbare dele bør jævnligt smøres med olie.

  DK

  DK

  VÆRKTØJ På det tværgående rør bag sædet hænger en lille værk tøjspose. Den indehol- der 3 unbraconøgler: 4, 5 og 6 mm samt 2 faste nøgler: 10 og 13 mm.Dette værktøj vil skulle bruges ved nogle af indstillingerne beskrevet i denne betje- ningsvejledning. I tasken forefindes en pumpe til dækkene.

  DK

 • 5

  D K

  I OG UD AF STOLEN Ved køb af en Panther kørestol fra R82, modtager man instruktion i, hvordan barnet kommer i og ud af stolen.

  Før barnet placeres i kørestolen, skal man sikre sig at bremsen er aktiveret og at fodpladen er vinklet ind under sædet.

  Barnet placeres og fodpladen samt evt. andet tilbehør tilpasses, så barnet opnår en optimal siddekomfort.

  DK

  GARANTI R82 yder 2 års garanti mod fejl I materialer og fejl opstået ved fremstillingen af produktet, samt 5 års garanti på stelbrud forårsaget af defekte svejsninger i metalstellet. Garantien vil være under forbehold af kundens ansvar for at overholde serviceeftersyn og vedligehold af produktet med de intervaller, som foreskrives af leverandøren og/eller angivet i manualen. For yderligere information henvises der til R82 hjemmeside/download. Garantien ydes kun, hvis R82-produktet anvendes i det samme land som det blev købt, og hvis produktet kan identificeres ved hjælp af serienumret. Garantien dækker ikke hændelig skade, herunder skade forårsaget af fejlagtig anvendelse el- ler forsømmelse. Garantien omfatter ikke dele, som er genstand for normal slitage, og som skal udskiftes regelmæssigt. Garantien dækker ikke, hvis der er anvendt uoriginale R82-dele og tilbehør, eller hvis produktet er repar- eret eller udskiftet af en anden end en autoriseret R82-repræsentant, eller en person officielt godkendt af R82 for reparation og vedligeholdelse af R82 produkter. R82 forbeholder sig ret til at undersøge produktet, som er gen- stand for reklamation og den relevante dokumentation, før reklamationen accepteres under garanti, samt bestemme hvorvidt reklamationen skal føre til erstatning eller reparation af produktet. Det er kundens ansvar, at return- ere det reklamerede produkt under garanti til den adresse, hvor det er blevet købt. Garantien stilles af R82 og gives efterfølgende af en R82 forhandler.

  DK

 • 6

  D K

  VEJSTABILITET 1/4 Kørsel OP ad kantsten (maks. 10 cm)

  Forlæns Kun erfarne brugere anbefales at anvende denne teknik.

  * Sørg for at kipsikringen er deaktiveret * Kør forlæns hen imod kantstenen * Balancér på baghjulene og løft forhjulene fra

  jorden * Læn forover og træk hårdt i drivringene

  Forlæns, med assistance

  * Sørg for at kipsikringen er deaktiveret * Kør forlæns hen imod kantstenen * Vip stolen bagud for at løfte forhjulene hen-

  over kantstenen * Løft i håndtagene for at få baghjulene henover

  kantstenen

  Baglæns Denne teknik bør kun anvendes over lave kanter og afhænger af højden på fodhvilepladen.

  * Sørg for at kipsikringen er deaktiveret * Kør baglæns hen imod kantstenen * Læn forover og træk hårdt i drivringene

  Baglæns, med assistance

  * Sørg for at kipsikringen er deaktiveret * Kør baglæns hen imod kantstenen * Vip stolen bagud for at løft

Search related