Paper Work Cili

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Paper Work Cili

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  1/99

  RANCANGAN PERNIAGAAN

  PROJEK PENANAMAN CILI MENGGUNAKAN KAEDAH SISTEM FERTIGASI

  Disediakan Oleh : Mohd Fadzli Bin Nordin

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  2/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  JADUAL KANDUNGAN

  TAJUK 1.

  2.

  3

  .

  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ringkasan Eksekutif Pengenalan Tujuan

  Penyediaan Latar Belakang Perniagaan / Syarikat Latar Belakang Pemilik

  Rancangan Organisasi / Pengurusan Rancangan Pengeluaran / Operasi

  Rancangan Pemasaran Rancangan Kewangan Jadual Perlaksanaan Projek

  Rumusan

  MUKA SURAT 3 4 5 6 9 11 12 47 83 94 98

  2

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  3/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  1.0

  RINGKASAN EKSEKUTIF Syarikat ABCD Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada

  Disember 2005. Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk menceburi

  bidang pertanian secara eksklusif dan lebih khusus dalam memajukan

  teknologi pertanian.

  Ini adalah selaras dengan wawasan kerajaan dan juga menyahut cabaran

  Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9) di mana pihak kerajaan mengalu-alukan

  penglibatan sektor swasta dalam memajukan bidang pertanian.

  Tapak projek ini akan dijalankan di atas tanah seluas 5 ekar di kawasan

  Pontian, Johor di mana pihak syarikat ABCD Sdn. Bhd. telah menyewa

  secara pajak bagi tempoh 5 tahun. Sebagai permulaan, pihak kami akan

  mengusahakan tanaman cili merah sebanyak 5,000 pokok dalam 10 buah

  struktur Rumah Pelindung Tanaman yang dilengkapi dengan sistem

  fertigasi.

  Dari segi kewangan, pihak syarikat ABCD Sdn. Bhd. memerlukan pinjamanTabung 3F dari Bank Pertanian sebanyak RM 275,000 untuk membiayai

  sebahagian dari kos permulaan projek ini. Dalam perancangan yang teliti

  dan prospek yang berdaya maju, kami berharap pihak Bank Pertanian dapat

  meluluskan permohonan kami bagi merealisasikan projek ini.

  3

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  4/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  2.0

  PENGENALAN Industri pengeluaran tanaman berasaskan komoditi telah

  mengalami / melalui pelbagai perubahan daripada sistem penanaman secara

  konvensional kepada pengeluaran yang memerlukan teknologi tinggi untuk

  meningkatkan pengeluaran makanan yang semakin kompetitif.

  Bagi memesatkan pengeluaran hasil pertanian secara komersialisasi,

  pendekatan yang lebih sistematik dan tersusun perlu dibangunkan untuk

  diguna pakai oleh pengusaha bagi peningkatan hasil

  pengeluaran dan pendapatan.

  Sistem fertigasi pengeluaran tanpa tanah merupakan tenologi terkini

  yang semakin meluas penggunaannya dikalangan pengusaha bidang

  pertanian, di mana ia menggabungkan pembajaan dan pengairan dalam satu

  sistem di bawah struktur pelindung tanaman bagi menjamin pengeluaran

  hasil tinggi serta berkualiti dan merupakan alternatif kepada sistem

  penanaman konvensional.

  4

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  5/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  3.0

  TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN Tujuan rancangan perniagaan ini disediakan

  adalah khusus untuk memohon pembiayaan dari pihak Bank Pertanian bagi

  membiayai sebahagian kos permulaan projek yang akan dijalankan oleh

  pihak syarikat ABCD Sdn. Bhd. ini.

  Pinjaman sebanyak RM 275,000 diperlukan dari Tabung Untuk Makanan (3F)

  bagi menampung kos permulaan projek ini.

  Kertas kerja ini juga disediakan untuk memberi gambaran projek

  fertigasi dan analisis sebagai sokongan daya maju projek ini.

  5

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  6/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  4.0 4.1

  LATAR BELAKANG PERNIAGAAN / SYARIKAT Maklumat Syarikat Nama Syarikat

  No. Pendaftaran : : ABCD Sdn. Bhd. 0123456789 12-B, Tingkat 5, Wisma

  XXX, Jalan Sinar Maju 2/21, 51000 Kuala Lumpur 03-98765432 03-45678900

  Pertanian dan industri asas tani. Sendirian Berhad RM 1,000,000 RM

  1,000,000 100% Bumiputera 1) Ali bin Abu 2) Ahmad bin Abu 3) XXXX 4)

  YYYY

  Alamat Perniagaan :

  No. Telefon No. Faks

  : :

  Bidang Perniagaan : Jenis Perniagaan Modal Dibenar Modal Berbayar Taraf

  Syarikat : : : :

  Lembaga Pengarah :

  Setiausaha Syarikat : Alamat Setiausaha : Juru Audit Syarikat : Alamat

  Juru Audit :

  DEFGH Management Sdn. Bhd.

  IJKLM Public Accountant

  6

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  7/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  4.2

  Objektif, Visi Dan Misi Objektif Pengeluaran hasil yang tinggi dan

  berkualiti dengan mengamalkan amalan pertanian yang baik dan

  sistematik. Menggunapakai teknologi terkini untuk menghasilkan

  produk yang berkualiti tinggi dan penjimatan tenaga buruh.

  Visi Visi kami adalah untuk menggunakan pendekatan teknologi terkini di

  dalam sektor pertanian dan seterusnya mampu membimbing petani lain.

  Misi Misi kami adalah untuk memberi pulangan yang besar kepada pemegang

  syer syarikat, pelabur dan pelanggan kami dengan menghasilkan produk

  yang berkualiti dan sistematik.

  4.3

  Strategi Perniagaan Syarikat ABCD Sdn. Bhd. akan mengadakan

  persekitaran yang lebih kompetitif dengan strategi berikut : Agro-

  Teknologi : Menggunapakai teknologi terkini dalam sektor pertanian bagimenghasilkan produk yang berkualiti dan dijamin peningkatan

  pengeluarannya. Fokus Pelanggan : Mengambilkira keperluan pasaran

  semasa dan kehendak pelanggan.

  7

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  8/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  K-Ekonomi : Penumpukan kepada ilmu pengetahuan melalui internet dan R&D.

  4.4

  Maklumat Asas Projek Nama Projek : Penanaman Cili Merah Secara Kaedah

  Sistem Fertigasi Lokasi Keluasan Tanah : : Pontian, Johor 5 Ekar 5,000

  Pokok 10 buah Rumah Pelindung Tanaman Pengairan Titis Automatik

  Syarikat ABCD Sdn. Bhd. RM 275,000

  Kapasiti Tanaman : Struktur Sistem Pengairan : :

  Nama Pengusaha : Anggaran Kos Permulaaan Anggaran Hasil Pengeluaran

  Anggaran Kasar Pendapatan Tempoh Pulang Balik Modal : : : :

  75,000 kg setahun

  RM 300,000 setahun

  2 Tahun

  8

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  9/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  5.0 5.1

  LATAR BELAKANG PEMILIK Ahli Lembaga Pengarah 1) Ali Bin Abu

  Gambar

  Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan, pengursan

  kewangan dan sumber manusia. Mendapat

  pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti

  Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi .

  2)

  Ahmad Bin Abu

  Gambar

  Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan, pengursankewangan dan sumber manusia. Mendapat

  pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti

  Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi

  9

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  10/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  3)

  YYYYYY

  Gambar

  Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan, pengursan

  kewangan dan sumber manusia. Mendapat

  pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti

  Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi

  4)

  XXXXX

  Gambar

  Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran perniagaan, pengurusankewangan dan sumber manusia. Mendapat

  pendidikan dalam Ijazah Pentadbiran Perniagaan dari Universiti

  Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi

  10

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  11/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  6.0

  RANCANGAN PENGURUSAN Bahagian ini menerangkan struktur organisasi dalam

  syarikat ABCD Sdn. Bhd. yang bertanggungjawab terhadap perjalanan

  syarikat secara keseluruhannya. Manakala bagi pengurusan projek , pihak

  syarikat akan menggaji kakitangan dan buruh secara kontrak bagi tempoh

  selama projek itu berjalan.

  Bagi pengurusan syarikat, diketuai oleh seorang Pengarah Urusan, 3

  orang Kerani, 3 orang Pengurus Bahagian dan Pengurus Projek bagi setiap

  projek yang dilaksanakan.

  Bagi pengurusan projek, diketuai oleh seorang seorang Penyelia Projek

  dan 4 orang Buruh Am bagi melaksanakan projek yang telah dirancangkan.

  6.1

  Carta Organisasi

  Pengarah Urusan

  Lembaga Pengarah

  Pentadbiran & Kewangan

  Jualan & Pemasaran

  Teknikal & Operasi

  Projek Tanaman Fertigasi

  Lain-Lain Projek Pertanian

  11

 • 8/14/2019 Paper Work Cili

  12/99

  Rancangan Perniagaan : Tanaman Cili Fertigasi

  7.0 7.1

  RANCANGAN PENGELUARAN / OPERASI Sistem Fertigasi Fertigasi adalah

  berasal dari cantuman dua perkataan fertilization dan

  irrigation . Proses pembajaan dan pengairan terhadap tanaman berjalan

  serentak. Fertigasi juga merujuk kepada sistem pengeluaran tanaman

  tanpa menggunakan tanah (soiless culture production system). Umumnya

  hanya beberapa jenis sayur dan buah sahaja seperti tomato, cili merah,

  timun, zukini, terung, melon dan strawberi sahaja yang sesuai

  menggunakan kaedah ini.

  Tujuan asal kaedah ini adalah untuk mengelakkan tanaman daripada

  dijangkiti penyakit akar seperti penyakit Phytium, Fusarium,

  Rhizoctonia dan Penyakit Layu Bakteria yang kebanyakannya dibawah oleh

  tanah. Untuk membolehkan kaedah ini dilaksanakan, seseorang pengusaha

  itu mestilah mempunyai rumah tanaman, yang lebih dikenali sebagai

  Struktur Pelindung Hujan (SPH).

  Pelbagai bentuk SPH yang dibina daripada pelbagai bahan yang terdapat

  di Malaysia. Bumbung SPH mestil