Click here to load reader

Pisana komunikacija u uredskom

 • View
  138

 • Download
  25

Embed Size (px)

Text of Pisana komunikacija u uredskom

 • Pisana komunikacija u uredskom poslovanjuMagdalena Juki 1023Robert Milobar 1037

 • Komuniciranje je oblik sporazumijevanja ivih bia, tj. prijenos informacija izmeu najmanje dvaju komunikacijskih partnera.

  Kljuni elementi procesa komuniciranja:PoiljateljPorukaPrimateljKomunikacijski kanalOsobniPosredniPojam komunikacije

 • Poslovna komunikacija je temelj poslovnih procesa.Mogu se izdvojiti etiri kljuna koraka pri poslovnom komuniciranju:PlaniranjeIzradaPrepravljanje i uvjebavanjeIzvoenje poslovne komunikacijePoslovno komuniciranje

 • Poslovna komunikacija se realizira:Unutar organizacijeIzvan organizacije

  Podjela poslovne komunikacije:Govorna poslovna komunikacijaPisana poslovna komunikacija

  Poslovno komuniciranje

 • Poslovne komunikacije u kojima su sredstvo prenoenja poruke napisane rijei.

  Prema nainu izvoenja razlikujemo tri vrste pisanog poslovnog komuniciranja:

  Poslovne komunikacije na papiruElektronike pisane poslovne komunikacijeKombinirane pisane poslovne komunikacije Pisano poslovno komuniciranje

 • Zadae pisane poslovne komunikacije:

  Omoguiti uspostavljanje i odravanje poslovnih vezaPredstavlja trgovako drutvo/poduzeeSlui kao dokument za knjienjeDokazno sredstvo u sporuSredstvo je ekonomske promidbeSredstvo je analizePisano poslovno komuniciranje

 • Osnovna pravila pisane poslovne komunikacijeZa to bolju pisanu komunikaciju potrebno je slijediti osnovna pravila:

  Ekspeditivnostuvanje poslovne i slubene tajneTonost i preciznost izraavanjaAdministrativno-tehnika obradaUrednost i estetski izgled poslovnog iskaza

 • Vrste pisane poslovne komunikacijePoslovno pismoMemorandumE-mailWebChatTelefaks

 • Poslovno pismoNajei oblik pisanog poslovnog komuniciranja.Osnovna karakteristika poslovnog pisma je da ono pretpostavlja odgovor.

  Vrste poslovnog pisma:Poslovni pozivi, rutinski zahtjevi, narudbe, upiti, zahvale, dopisi, izvjea

  Treba potovati odreena naela da bi pismo bilo uinkovito

 • Dijelovi pismaZaglavljeMjesto i datumAdresa primateljaPozivni znakoviPredmet ili saetakSadraj pismaPozdravPotpis

  Sporedni dijeloviPriloziRaspored kopijaDodatak ili post scriptum

 • MemorandumMemorandum je kratka interna poruka neformalnog karaktera i uvijek je krai od jedne stranice.

  SadriProstor za unos datuma, ime primatelja i poiljatelja, predmet poruke i prostor za pisanje poruke

 • e-mailNajei oblik uporabe raunala u komunikacijske svrheInformacije se prenose u izuzetno kratkom vremenu bez obzira na udaljenost izmeu sugovornika

 • e-mailPravila za pisanje poslovnih e-mailovaJasno i saetoNaslov porukePredstavljanjePozdrav, zavretak i potpisProfesionalnostPersonaliziranje e-mailaOdgovaranje u kratkom rokuAuto-odgovorTon e-mailaOnline privatnostObian tekst vs HTML

 • WebDva su naina poslovne web komunikacijeIzrada i odravanje prezentacijskih Web stranicaIzrada i odravanje komercijalnih Web stranica

  12

 • ChatPredstavlja direktnu pisanu poslovnu komunikacijuPuno povoljnije sredstvo komunikacijeBri od e-mailaKoristi posebne programe i Web aplikacije

 • TelefaksSastoji se odImenaAdreseBroja telefona/faxa ili e-mailaImena kontakt osobeDatumaSadraja porukePotpisKombinacija papirnate i elektronike komunikacije

 • Prednosti i nedostaci pisane komunikacije

  Prednosti Efikasno i jeftino Povoljnost za poiljatelja Povoljnost za primatelja

  Nedostaci Sporost razmjene informacija Izostanak efekata neverbalne komunikacije Opasnost od nesporazuma Izostanak izvanjezinih efekata Nepovoljnost za poiljatelja Nepovoljnost za primatelja

 • Zakljuak ovjek je komunikacijsko bie i osuen je na komuniciranje s drugim ljudima da bi opstao. Po vjetini komuniciranja razlikuju se uspjeni djelatnici od onih manje uspjenih.

  Poslovno komuniciranje je kljuno za uspjeh poduzea. Pisano poslovno komuniciranje ima svoje zamke jer se lako moe stei pogrean dojam o proitanome.

  Zato je vrlo vano da svaki oblik pisane poslovne komunikacije sadri samo najvanije informacije i iskljuive injenice.

  Prije same komunikacije potrebno je znati da je poslano poslovno pismo, e-mail ili Web stranica zapravo ogledalo poduzea te bi se u skladu s time trebala potovati pravila za formiranje napomenutih oblika pisane poslovne komunikacije.

 • Literatura

  V. eri, M. Varga, Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, zagreb, 2004.V. Sria, dr. A. Kliment, mr. B. Kneevi, Uredsko poslovanje, Sinergija, zagreb, 2003.http://www.informatika.buzdo.com/s010.htm, 12.12.2012.http://www.zorantomic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=144:proces-komunikacije&catid=42:politicko-komuniciranje&Itemid=80, 12.12.2012.http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/hr/poslovna-komunikacija-i-ponaanje/2-poslovna-komunikacija.html, 13.12.2012.http://www.besplatniseminarskiradovi.com/Komunikologija/Neverbalna-poslovna-komunikacija.htm, 13.12.2012.http://www.centar-poslovanja.com/download-dopisa/pisana-komunikacija, 13.12.2012.

  ****************