of 32/32
Metropoolregio Amsterdam Plan Samen werken aan de metropool Amsterdam Internationaal aan de top met de Actie-Agenda 2016-2020 Hoe werkt regionaal samenwerken in de MRA? Amsterdam with English captions and summary The Amsterdam Metropolitan Area 02 | 2016

Plan Amsterdam - Metropoolregio Amsterdam

 • View
  244

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vakblad van de gemeente Amsterdam over ruimtelijke thema's, projecten en ontwikkelingen in Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam.

Text of Plan Amsterdam - Metropoolregio Amsterdam

 • Metropoolregio Amsterdam

  Plan

  Samen werken aan de metropool Amsterdam

  Internationaal aan de top met de Actie-Agenda 2016-2020

  Hoe werkt regionaal samenwerken in de MRA?

  Amsterdam

  with English captions and summary

  The Amsterdam Metropolitan Area

  02 | 2016

 • infographics Metropoolregio Amsterdam (MRA) in cijfers / Amsterdam Metropolitan Area (AMA) in FiguresBron: Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015; Onderzoek, Informatie en Statistiek Gemeente Amsterdam

  kaart De deelregios van de MRA / The AMAs sub-regions:

  Amsterdam Zaanstreek Waterland Flevoland Amstelland Meerlanden Gooi en Vechtstreek IJmond Zuid-Kennemerland

  1 Op FabCity, een campus voor stedelijke innova-ties, staat een bijzondere tafel die plaats biedt aan vijftig personen, gemaakt door Nederlands Hout uit Haarlem. Het tafelblad is gemaakt van drie eiken-houten planken van tien meter lang. / At the FabCity campus for urban innovators there is an exceptional table which can seat 50 people, manufactured by Haarlem-based Nederlands Hout. The tabletop is made of three 10-metre-long planks of oak.Foto: Stella Marc

  1,1 miljoen / million woningen / dwellings

  2,4 miljoen / million inwoners / inhabitants

  247.000 bedrijven / businesses

  1,3 miljoen / million banen / jobs

  11,2 miljoen / million bezoeken aan recreatie

  gebieden / visits to

  recreation areas

  16,8 miljoen / million hotelovernachtingen / hotel

  overnight stays

  +

  +

 • 02 | 2016 03

  Auteurs van dit nummer

  Bart van der HeijdenCamiel van DrimmelenSandra LangendijkRemco DaalderMarjolein Stamsnijder

  Colofon

  Plan Amsterdam is een uitgave van Gemeente Amsterdam. Het vakblad informeert over ruimtelijke themas, projecten en ontwikkelingen in de stad en de metropoolregio. Het verschijnt vijf keer per jaar, waarvan twee keer in het Engels. (Eind)redactie en cordinatieStella Marc, Edwin Raap, Judith van LaarhovenVormgeving Beukers Scholma, HaarlemHoofdbeeld coverMariette Carstens / Hollandse HoogteFotos en beelden binnenwerkzie bijschriftKaartenGemeente Amsterdam, tenzij anders vermeld in bijschriftVertaling Andrew May Lithografie en druk OBTOpmeer, Den Haag

  Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Mocht ons iets zijn ontgaan bij de vermelding van afbeeldingen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met de redactie via [email protected] of 020 2551550.Een gratis abonnement is aan te vragen via [email protected] Jaargang 22, nr 2, mei 2016

  Ook te downloaden vanaf www.amsterdam.nl/planamsterdam

  De Kop van Javaeiland in Amsterdam is dit voorjaar omgetoverd tot FabCity: een duurzaam gebied waar studenten, kunstenaars, creatieven en professionals werken aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken en hun innovaties presenteren. Er zijn initiatieven uit alle windstreken. Natuurlijk uit Amsterdam, zoals de plasticrecylingmachines van Pretty Plastic Plant, maar ook bijvoorbeeld uit Haarlem, met stadslandbouw en duurzame bedrijven van de Haarlemmer Kweektuin en een tien meter lange eikenhouten tafel, die plaats biedt aan vijftig personen, gemaakt door Nederlands Hout. Gemeenten uit Metropoolregio Amsterdam (MRA) bespreken aan deze tafel met initiatiefnemer MyEarth de mogelijkheden voor een groene klimaatgordel tegen het decor van de Stelling van Amsterdam. Een initiatief dat bijdraagt aan de ambitie van de MRA om een duurzamere, klimaatbestendige metropoolregio te worden. Maar de MRA heeft nog veel meer ambities. Deze groeiende regio, voor Nederland belangrijk als motor van de economie en springplank naar het buitenland, moet ook in de toekomst een dynamische metropool blijven die voorop loopt in de transitie naar een schonere economie. Met natuur en recreatiegebieden,

  een breed palet aan woon en werkmilieus en goede verbindingen met de rest van de wereld. De MRA wil een plek in de Europese top drie van stedelijke regios, naast Londen en Parijs. Dat is haalbaar, maar dan zullen de 35 overheden gezamenlijk actie moeten ondernemen.

  In deze Plan Amsterdam vindt u een aantal van de acties die de MRApartners met elkaar hebben afgesproken. Maar eerst kunt u lezen waarom dat zo belangrijk is, voor Amsterdam, de omliggende gemeenten en heel Nederland. Uit een terugblik op 16 jaar regionale samenwerking blijkt dat het vertrouwen tussen de deelnemende overheden met de jaren is toegenomen. Dat is cruciaal voor succes in de toekomst, want MRApartners werken op basis van vrijwilligheid samen aan opgaven die de lokale politiek overstijgen. Dat dit in de praktijk gepaard gaat met bestuurlijke en ambtelijke dilemmas, laat het laatste artikel goed zien. De oplossing kan gevonden worden in een nieuwe manier van polderen, en een overlegtafel waar deals tot stand kunnen komen. De bijzondere tafel voor vijftig personen is na afloop van FabCity te koop. Wij zeggen: MRA, sla je slag!

  De redactie

  1

  Nieuwe manieren van polderen

 • Plan Amsterdam04

  Steden zijn belangrijk voor economische groei. De stad trekt als een magneet mensen en bedrijven aan. Men spreekt wel van de triomf van de stad, schreef het Planbureau voor de Leefomgeving in het in maart 2016 verschenen rapport De verdeelde triomf. Metropoolregio Amsterdam is een voorbeeld van deze triomf en heeft het ondanks de economische crisis sinds 2008 relatief goed gedaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal banen dat ongeveer verdubbelde in de periode van 1980 tot 2015 naar bijna 1,3 miljoen in 2014, volgens MRA in cijfers 2015. Stedelijke regios worden steeds meer gezien als de motor van de economie in Nederland, waarbij de MRA de belangrijkste springplank naar het buitenland is.

  De stad Amsterdam werkt hierbij als magneet, zowel nationaal als internationaal. De diversiteit die de regio te bieden heeft in de vorm van afwisselende woonmilieus, verschillende vormen van bedrijvigheid en aantrekkelijke landschappen versterken deze magneetwerking. Al deze elementen samen maken de MRA tot een dynamische metropool die internationaal goed kan concurreren.

  Sinds 2008 werken 35 overheden onder de noemer MRA samen, maar de samenwerking op de schaal van de metropoolregio is inmiddels ruim 16 jaar oud. De overheden zijn niet alleen met elkaar verbonden, maar ook met kennisinstellingen, bewoners en bedrijven, onder meer de Amsterdam Economic Board. Dat heeft een aantal belangrijke resultaten opgeleverd, zoals een visie op de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied, afspraken over de verstedelijking binnen de MRA en de bereikbaarheid van luchthaven Schiphol en onderhandelingen over een nieuwe Zeesluis in IJmuiden. De kracht van de samenwerking op de schaal van de MRA zit in het informele karakter. Op basis van vrijwilligheid en gezamenlijk belang wordt vanuit eigen ervaring en deskundigheid gewerkt aan het versterken van de internationale aantrekkingskracht, een beter woon, werk en leefklimaat en een gezamenlijke stem richting het Rijk en Europa. De MRA en Utrecht werken goed samen in de Noordvleugel.

  1

  >

  1 Een van de resultaten van de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bewoners en bedrijven is de goede bereikbaarheid van luchthaven Schiphol. / One of the results of the cooperation between government bodies, knowledge institutions, inhabitants and businesses is Schiphol Airports good accessibility.Foto: VIA Drupsteen

  Samen werken aan de metropool Amsterdamdoor Bart van der Heijden, Camiel van Drimmelen en Sandra Langendijk [email protected] / [email protected] / [email protected]

  Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de sterkste economische regio van

  Nederland. Ook internationaal doet de MRA het goed. Dit is met name

  te danken aan de goede bereikbaarheid, het hoge kennisniveau van mede-

  werkers in het bedrijfsleven en bij instituten en het prettige leefklimaat.

  Een internationaal aantrekkelijke en duurzame metropool: dat is het doel

  van de 35 samenwerkende overheden in de MRA. En ook al heeft men

  daarvoor goede kaarten in handen; stilzitten is geen optie.

 • Plan Amsterdam06

  2 Van de stedelijke regios is de MRA de belangrijkste springplank naar het buitenland. De illustratie toont de krachten van de regio. Van boven naar beneden: open regio, handelsgeest, internationaal, ongedeeld-heid, historie, kennis, gastvrij, diversiteit, connecti-viteit, menselijke maat, innovatie. / Of the Dutch metropolitan regions, the AMA is the most important springboard to the international world. The illustration shows the regions strengths.Illustratie: Jurjen Tjarks

  3 Acht karakteristieke deelregios dragen bij aan de grote diversiteit van de MRA (met de klok mee van linksboven naar linksonder): IJmond, Zaanstad, Water-land, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Amstelland Meerlanden, Zuid-Kennemerland en Amsterdam (midden). / Eight characteristic sub-regions contribute to the MRAs great diversity (clockwise, from top left to bottom left): IJmond, Zaanstad, Waterland, Flevo-land, Gooi and Vecht Region, Amstelland Meerlanden, South Kennemerland, and Amsterdam (centre).Illustratie: Jurjen Tjarks

  4 De metropoolregio wordt internationaal hoog gewaardeerd als vestigingslocatie, onder meer van-wege de goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van op kennis gerichte bedrijven, zoals hier in Zuidas. / The metropolitan area is highly rated internationally as a business location, among other things for its good accessibility and the presence of knowledge-focused businesses, such as here at Zuidas.Foto: Edwin van Eis

  2

  3

 • 02 | 2016 07

  De MRA in het kortMetropoolregio Amsterdam bestaat uit 32 gemeenten, 2 provincies (NoordHolland en Flevoland) en Stadsregio Amsterdam. Ruim 14 procent (2,4 miljoen) van alle Nederlanders woont in de MRA, terwijl het grondgebied slechts 6 procent van Nederland beslaat. Meer dan een derde van de inwoners van de MRA woont in de stad Amsterdam (circa 835.000 inwoners). Daarna volgen de steden Almere (circa 200.000), Haarlem (circa 160.000) en Zaanstad (circa 150.000).

  Internationaal aantrekkelijk en duurzaamDe belangrijkste krachten van Metropoolregio Amsterdam zijn de aanwezigheid van veel mensen met talent en ondernemerszin, een grote diversiteit aan bedrijvigheid, een goede infrastructuur via land, lucht en water, een zeer goede digitale connectiviteit, het brede palet aan woon en werkmilieus in historische steden, tuinsteden en new towns en het afwisselende en spectaculaire metropolitane landschap van zee, duinen, veenweiden en een groot zoetwatermeer: het IJmeerMarkermeer. Vanwege de goede bereikbaarheid, het brede cultuuraanbod, de prettige leefomgeving en op kennis gerichte bedrijven wordt de metropoolregio internationaal hoog gewaardeerd als

  vestigingslocatie. Het doel van de MRA is om zich verder te ontwikkelen als internationaal aantrekkelijke en duurzame metropool. Daarvoor heeft de MRA goede kaarten in handen. Alle 35 overheden in de MRA willen dat de MRA tot de Europese top behoort. En dat het een nog aantrekkelijkere plek wordt voor bedrijven en bewoners om zich te vestigen, maar ook om te bezoeken als toerist, voor werk of studie. Metropolitane samenwerking en gezamenlijk optrekken richting het Rijk maakt het mogelijk om op het gebied van woningbouw, kennisinnovatie, klimaatbestendigheid, circulaire economie, energietransitie, bereikbaarheid en leefkwaliteit nog veel meer te bereiken.

  Vallen en opstaanDe regionale samenwerking tussen Amsterdam en de omliggende gemeenten kent een redelijk grillige geschiedenis die niet altijd een harmonieus karakter heeft gehad. Zo zoeken gemeenten in regionale samenwerking soms ten onrechte oplossingen voor lokale problemen. En kleinere gemeenten voelen zich niet altijd voldoende gehoord door de grotere gemeenten. Toch zijn er in de loop der jaren flinke vorderingen gemaakt in de samenwerking en is het onderlinge vertrouwen gegroeid.

  >

  4

 • Plan Amsterdam08

  1 De oude glorie van Hotel Augusta in het geherstructureerde Oud-IJmuiden. Verderop in de straat verrijzen nieuwbouwwoningen. / The old glory of Hotel Augusta in restructured Old IJmuiden. New-build housing rises skyward further along the street.Foto: Gemeente Velsen

  De IJmond maakt het voor Amsterdam

  Een inwoner van Hillingdon (Greater London)

  woont hemelsbreed zon 30 kilometer van

  The City, een reistijd van ongeveer een uur met

  de metro. Van het Havenkwartier van Oud-

  IJmuiden naar Amsterdam Centraal of Zuidas,

  hemelsbreed zon 25 kilometer, kan de reis

  met het openbaar vervoer in een uur volbracht

  worden, met de auto zelfs in een half uur.

  De inwoner van de IJmond is daarmee een

  metropolitane inwoner. Voor iemand die aan-

  getrokken wordt door Amsterdam kan het

  heel aantrekkelijk zijn om in de IJmond neer

  te strijken. Dit metropolitane perspectief helpt

  ook de almaar toenemende druk op de woning-

  markt van Amsterdam te verlichten. Hetzelfde

  geldt voor bedrijven en werknemers uit de

  maakindustrie die hier een innoverende high-

  tech omgeving vinden.

  In Europa en de rest van de wereld neemt het

  belang van metropoolregios steeds meer toe; het

  zijn motoren voor innovatie, economie, emancipatie.

  De kracht en het succes van Nederlandse metro

  poolregios in Europees en mondiaal perspectief

  zullen daarmee cruciaal zijn voor welzijn en wel

  vaart in de toekomst van Nederland. Metropool

  regios zijn daily urban systems, en vormen een

  samenhangend netwerk op het vlak van economie,

  wonen, voorzieningen et cetera. Deze stedelijke

  regios oefenen veel aantrekkingskracht uit op

  mensen, omdat werken, wonen en recreren er

  geconcentreerd zijn in relatief kleine gebieden.

  Afhankelijk van hun woonwensen en financile

  mogelijkheden zoekt men naar een passend

  woonmilieu. De metropoolregio heeft een uit

  gebreid keuzepalet aan verschillende potentile

  woonmilieus. Een voorbeeld is de ontwikkeling

  van het Havenkwartier rondom OudIJmuiden;

  de karakteristieke eigenschappen van de vissers

  haven worden in samenhang met het geher

  structureerde OudIJmuiden omgevormd tot

  een uniek gebied met metropolitane kwaliteiten.

  Wonen en werken ontmoeten elkaar hier in een

  rauwe, spannende en contrasterende werkelijk

  heid. Zo ontstaat beetje bij beetje een uniek

  woon en verblijfsmilieu.

  We hebben als Metropoolregio Amsterdam (MRA)

  de ambitie om bij de Europese top te horen.

  Dit gaat niet vanzelf en daarom hebben we nu een

  MRA Agenda opgesteld met concrete acties en

  keuzes voor de komende vier tot tien jaar, om de

  gezamenlijk aandacht en energie hierop te richten

  en concentreren. Voor het succes van Metropool

  regio Amsterdam is het zaak om de brede

  diversiteit van de regio te benutten. Naast de kracht

  van de centrumstad zullen alle metropolitane

  kwaliteiten en potenties in de verschillende deel

  regios moeten worden benut. Als we kijken naar

  Velsen en IJmond dan gaat het bijvoorbeeld om

  Techport IJmond. Dit is een alliantie van grote

  en middelgrote en kleinere bedrijven in de maak

  industrie (van Tata Steel tot de hightech composiet

  producent Airborne en de machinefabriek

  van Microtechniek), onderwijs en onderzoeks

  instellingen (van universitair tot MBO) en overheid,

  gericht op innovatie, economische ontwikkeling

  en aansluiting van technisch onderwijs op de

  arbeidsmarkt. Zo wordt de bedrijvenschool van

  Tata Steel opengesteld en ontwikkeld tot een

  hotspot voor ambacht, techniek en innovatie.

  Zowel Techport IJmond als IJmuidenHaven

  kwartier zijn onderscheidend in Metropoolregio

  Amsterdam, en dragen bij aan het totaal. De crux

  van het succes van de MRA ligt bij het benutten

  van de diversiteit aan kwaliteiten van de

  verschillende deelregios binnen de metropool

  regio, van IJmond tot Gooi en Vechtstreek, en

  van Zaanstreek tot Amstelland.

  De bal ligt bij de deelnemers van de metropool

  regio zelf: inwoners, bedrijfsleven, maatschappe

  lijke organisaties, onderwijs en overheden.

  Overheden kunnen bijvoorbeeld meer ruimte

  scheppen voor experimenten in de metropool

  regio, of budgetten en subsidiemiddelen van het

  Rijk naar de metropoolregios brengen om innovatie

  aan te jagen en de economie te stimuleren. Door

  de unieke en onderscheidende kernkwaliteiten

  van elke deelregio te versterken, ontstaat meer

  waarde. Alleen dan is het totaal meer dan de

  som der delen, en zijn we in staat om welzijn

  en welvaart van de toekomstige bewoners van

  Metropoolregio Amsterdam zo goed mogelijk

  te dienen.

  Arjen Verkaik

  wethouder economie en arbeidsmarktbeleid

  Ronald Vennik

  wethouder ruimtelijke ordening en verkeer,

  gemeente Velsen

  1

  2

 • 02 | 2016 09

  De diversiteit van de regio is een succesfactor.

  2 Het strand bij IJmuiden, op de achtergrond de fabrieken van Tata Steel. / The beach at IJmuiden, with Tata Steels factories in the background.Foto: Gemeente Velsen

 • 02 | 2016 11

  Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw begon een aantal gemeenten in de regio Amsterdam op regelmatige basis bijeen te komen om te overleggen over de invloed van hun beleid op ieders buurgemeenten. Dit gebeurde onder de naam: Informeel Agglomeratieoverleg Amsterdam (IAO). Wethouders raadpleegden elkaar en later werden ook de gemeenteraden jaarlijks betrokken. In de jaren tachtig ontstond daaruit het Regionaal Overleg Amsterdam (ROA); sinds 1992 Regionaal Orgaan Amsterdam genoemd. Begin jaren negentig werden de gespreksonderwerpen gevarieerder en kwam er een regionaal ruimtelijk plan voor de lange termijn. Het ROA werd de autoriteit om dit plan uit te voeren.

  In de jaren negentig zijn er serieuze plannen geopperd om stadsprovincies te organiseren in de stedelijke gebieden van Nederland. Een dergelijke formele organisatievorm zou dan in de plaats zijn gekomen van het ROA, dat tot stand kwam via een gemeenschappelijke regeling. In 1995 zette een referendum een streep door deze plannen. Om verder te gaan met waar het ROA gebleven was, organiseerde de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Schelto Patijn, een aantal debatten in zijn ambtswoning. Gemeenten, provincies, universiteiten en het bedrijfsleven waren vertegenwoordigd. Het resultaat was de nota Samen-werken in perspectief uit 1997. Amsterdam ging samenwerken met de grootste gemeenten rond de stad en de provincies NoordHolland, Flevoland en Utrecht via een netwerk, het Noordvleugeloverleg. Het belangrijkste onderwerp voor de Noordvleugel exclusief Utrecht was woningbouw: waar en hoe komen er 150 duizend extra woningen bij voor 2020, inclusief de bijbehorende infrastructuur, toen nog in het kader van VINEX. Vervolgens werd stapsgewijs toegewerkt naar serieuze samenwerking. Dit gebeurde eerst via een reeks Muiderslotconferenties; die van 2000 legde de basis voor een hernieuwde regionale samenwerking. Tussen 2001 en 2007 volgden een zevental Noordvleugelconferenties. Tijdens de vierde in 2005 werd besloten tot de oprichting van het Platform Bedrijfs en Kantorenlocaties Noordvleugel (PLABEKA), dat een regionaal beleid voor kantorenlocaties en bedrijventerreinen voert. Tijdens de zevende Noordvleugelconferentie is besloten om verder te gaan als Metropoolregio Amsterdam en zijn de doelen tot

  2040 vastgesteld. Deze zijn verwoord in het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 (2008). Deze langetermijnvisie is nog altijd de gezamenlijke, informele basis voor alle structuurvisies, het beleid van gemeenten en provincies in de MRA en de programmas en projecten in de MRA. De MRA werkt met drie bestuurlijke platforms: Platform Ruimtelijke Ordening (PRO), Platform Regionale en Economische Samenwerking (PRES) en Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBMA). Vandaag de dag wordt nog steeds gewerkt aan een enorme woningbouwopgave.

  Stevige basisDe zoektocht naar ruimte voor wonen en werken is een rode draad in de regionale samenwerking en het regionale (politieke) debat. De metropoolregio groeit enorm. De MRA telt nu bijna 2,4 miljoen inwoners. Sinds 2011 zijn er zon 75 duizend inwoners bij gekomen. De bevolkingsgroei was daarmee twee keer zo groot als gemiddeld in Nederland. Verwacht wordt dat de bevolking in de MRA sterk zal blijven groeien; voor 2035 wordt een inwonertal van 2,9 miljoen voorspeld, een stijging van 20,6 procent. De woningopgave in de regio is daarmee enorm. Maar over waar, wat en hoe bouwen in de MRA is het laatste woord nog niet gesproken. Waar is welke vraag naar welk type woonmilieu en hoe sluit de MRA aan op die behoefte, kwantitatief en vooral kwalitatief? Politiek lastige kwesties zijn bijvoorbeeld: wat te bouwen in de Flevopolder, in Almere, en hoe te bouwen in de nabijheid van de luchthaven Schiphol. Hoe benutten we onze bereikbare plekken? Kunnen we bijvoorbeeld nog meer bouwen in bestaande stedelijke gebieden en dan bij voorkeur rond treinstations? Allemaal vragen die om een regionale afstemming vragen.

  Samenwerken noodzakelijkDe afgelopen tien jaar is de wereld ingrijpend veranderd. De onzekerheid in veel economische sectoren is groot, met name in de logistieke, financile en zakelijke dienstverlening. Veel ontwikkelingen houden niet op bij gemeente of provinciegrenzen. Op de woningmarkt moeten vraag en aanbod beter aansluiten. De CO2 uitstoot moet sneller worden teruggedrongen. Banen, vooral voor in het middelbaar onderwijs geschoolde mensen, verdwijnen door digitalisering en internationalisering. Het onderwijsaanbod en de vraag op de

  >

  5 Woningen in het Homeruskwartier, Almere. Dankzij de regionale samenwerking in de MRA zijn afspraken gemaakt over woningbouw: wat, waar en hoeveel woningen kunnen er in de regio bijgebouwd worden? / Houses in the Homerus Quarter, Almere. Thanks to the regional cooperation in the AMA, agreements have been struck about residential development: what, where and how many new homes can be built in the region?Foto: Adrienne Norman

  6 Windsurfers op het IJmeer. In de Structuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) zijn door het Rijk en de regio afspraken gemaakt over onder andere de ontwikkeling van het Markermeer en IJmeer. / Windsurfers on the IJmeer. In the Amsterdam-Almere-Markermeer Structural Vision (RRAAM), national government and the region have struck agreements about aspects such as the development of the Markermeer and IJmeer.Foto: Stella Marc

  5

  6

 • 7 De kaart Amsterdam bezoeken, Holland zien ver-leidt toeristen om naast Amsterdam ook de regio te gaan zien. / The Visit Amsterdam, See Holland map entices tourists to go and visit the region as well as Amsterdam.Kaart: Amsterdam Marketing

  arbeidsmarkt sluiten slecht op elkaar aan. De MRA vergrijst. In de agrarische gebieden kan de transitie naar steeds grootschaligere landbouw leiden tot een lagere recreatieve waarde van deze gebieden en afname van de biodiversiteit. De stad Amsterdam heeft te maken met een snelle groei van het aantal bezoekers, waardoor de aantrekkelijkheid voor bewoners en bedrijven kan afnemen. Al deze ontwikkelingen vragen om een regionale aanpak. En dit gebeurt ook: de overheden in de MRA hebben onlangs gezamenlijk de Ruimtelijk-economische Actie-Agenda 2016-2020 Metropoolregio Amsterdam (MRA Agenda) geschreven met tientallen concrete acties op het gebied van innovatie, wendbaarheid, verbondenheid, een betere leefkwaliteit, de transitie naar een schone economie, klimaatbestendigheid en in de eerste plaats: meer ruimte voor wonen en werken.

  Slimmer werkenDe toekomstplannen van de MRA zijn duidelijk: een krachtige regio blijven die tot de Europese top behoort. De diversiteit van de regio is een succesfactor. Voor alle bevolkingsgroepen, en voor hoge, lage en middeninkomens, moet dan ook ruimte blijven in de MRA. En werk. De enorme toename van het aantal banen in de periode van 1980 tot 2015, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving berekende, is ondanks de diverse crises toch maar mooi gerealiseerd. Slimmer werken, slimmer ontwerpen, slimmer met belangen en geld omgaan, nieuwe manieren vinden van financiering en regelgeving: dit maakt de regio sterker.

  Resultaten regionale samenwerking

  Slimme focus op het Rijk en Europa

  Wat heeft de regionale samenwerking in de MRA

  opgeleverd? Een greep uit de resultaten van de

  afgelopen jaren:

  Er zijn afspraken gemaakt over de regionale

  programmering van woningbouw (hoeveel,

  wat en waar bouwen we in de MRA?).

  De overheden van de MRA hebben via het

  Platform Bedrijven en Kantoren afspraken

  gemaakt over de hoeveelheid en de kwaliteit

  van werklocaties.

  Dankzij gezamenlijke MRAonderhandelingen

  heeft het Rijk miljarden genvesteerd in infra

  structuur:

  de verbinding tussen Schiphol,

  Amsterdam en Almere via de A1, A6

  en A9 (SAA; 4 miljard);

  de spoorverbinding tussen Schiphol,

  Amsterdam, Almere en Lelystad

  (OV SAAL; 1,5 miljard);

  het Programma Hoogfrequent Spoor

  (PHS) op drie verschillende corridors

  door de regio.

  Diverse bereikbaarheidsknelpunten bij wegen

  en in het openbaar vervoer zijn op de agenda

  gekomen.

  Er is onderhandeld met het Rijk over gebieds

  ontwikkeling, bijvoorbeeld over de Structuur-

  visie Amsterdam-Almere-Markeermeer

  (RRAAM). Er komen extra woningen en

  arbeidsplaatsen, het Markermeer en het

  IJmeer worden ontwikkeld tot een groot

  natuur en recreatiegebied en de bereik

  baarheid van Amsterdam en Almere wordt

  verbeterd.

  In de Visie NZKG zijn havenontwikkelingen

  in relatie tot de omgeving van het Noordzee

  kanaal uitgewerkt.

  Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van

  hinder rond luchthaven Schiphol.

  Amsterdam Bezoeken, Holland Zien is een

  regionale marketingstrategie om de MRA als

  n toeristisch gebied te promoten.

  Het gezamenlijk opgestelde Ontwikkelings-

  beeld 2040 is een basis voor alle lange termijn

  structuurvisies en het beleid van gemeenten

  en provincies.

  Voor de korte en middellange termijn zijn

  zestig acties vastgelegd in de Ruimtelijk-

  economische Actie-Agenda 2016-2020

  Metropoolregio Amsterdam (MRA Agenda).

  Wat de regionale samenwerking Zuid-

  Kennemerland tot nu toe heeft opgeleverd is te

  veel om op te noemen. Zo is de cofinanciering

  voor MBO-aanvragen bij het landelijk RIF-fonds

  voor ons Nova College prettig, en is de MRA

  Deltaplan-aanpak voor internationale scholen

  interessant voor een vestiging in de regio

  Haarlem. Verder zijn we er trots op dat Haarlem

  Valley de Startup Noord-Holland/Flevoland kan

  gaan uitvoeren. Ik kijk uit naar de versterking

  van de samenwerking met de uitvoering van

  de MRA Agenda, vooral ook door dit te doen

  met een slimme focus op het Rijk en Europa.

  Overigens moeten we ons naast gezonde

  internationale concurrentie vooral ook richten

  op samenwerking en coalities met andere

  regios in Europa en de wereld.

  Steef de Looze

  regioambassadeur ZuidKennemerland

  Plan Amsterdam12

 • 8 Kantoren in Sloterdijk Centrum. Via het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties gaan de MRA-partners gezamenlijk leegstand van kantoren en veroudering van bedrijventerreinen tegen. Plannen voor nieuwe werklocaties stemmen zij op elkaar af. / Offices in Sloterdijk Centre. The AMA partners are jointly tackling vacant office space and the modernisation of business parks via the Platform for Business Parks and Office Locations. The partners are coordinating plans for new work locations.Foto: Edwin van Eis

  9 Illustratie van de actie voor een internationale vastgoedmarketingstrategie voor de MRA. De deel-regios maken vanuit de eigen aanwezige kwaliteiten gebruik van de naamsbekendheid van Amsterdam om internationale investeerders aan te trekken. / Illustration of the action for an international marketing strategy for real estate in the AMA. Based on their own qualities, the sub-regions take advantage of Amsterdams familiarity to attract international investors.Illustratie: Metropoolregio Amsterdam

  1302 | 2016

  7

  8 9

 • Plan Amsterdam14

  >

  1 De Keukenhof in de Bollenstreek geniet inter-nationale bekendheid en is een van de toeristische trekpleisters van de MRA. / The Keukenhof country estate in the Bulb Region enjoys international fame and is one of the AMAs major tourist attractions.Foto (uitsnede): Paul Haahr, Flickr

  2 Het metropolitane landschap van duinen, veen-weiden, bossen en water draagt veel bij aan de aan-trekkelijkheid van de metropoolregio. Zoals het moeras - gebied van de Oostvaardersplassen, uniek in Europa. / The metropolitan landscape of coastal dunes, peat meadows, woodland and water contributes greatly to the metropolitan areas allure, such as the wetlands of the Oostvaardersplassen nature reserve, which are unique in Europe.Foto: Astrid Van Wesenbeeck, Flickr

  Economisch succes staat of valt met mensen. Hoe meer mensen in een regio willen wonen en werken, hoe beter het gaat. Het aantal mensen dat zich in Metropoolregio Amsterdam wil vestigen en het aantal bedrijven dat hier naartoe trekt, stijgt nog steeds. Daar zijn goede redenen voor.

  Met Schiphol heeft de MRA het op drie na grootste Europese vliegveld binnen de regiogrenzen. In de komende jaren zal het vliegveld bij Lelystad de internationale bereikbaarheid nog vergroten. De haven floreert. De grootste omzet komt van fossiele brandstoffen, maar het Havenbedrijf is ook de motor achter het streven naar een circulaire, duurzame economie waarvoor de Westas (Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol en Greenport Aalsmeer) het belangrijkste proefgebied is. De digitale connectiviteit is uitstekend. Denk bijvoorbeeld aan het internetknooppunt in het Science Park in Amsterdam, waar vele internationale bedrijven zich vestigen.

  De historische steden Haarlem, Naarden, Volendam en Amsterdam en trekpleisters zoals de Zaanse Schans, het Muiderslot en het Noordzeestrand trekken miljoenen toeristen. Die toeristen bezoeken, net als de inwoners, in steeds grotere aantallen het metropolitane landschap; de duinen, de veenweiden, de Vechtplassen, de Oostvaardersplassen en de bossen van het Gooi dragen veel bij aan de aantrekkelijkheid van de metropoolregio.

  Amsterdam is een magneet voor de jonge, internationaal georinteerde, hoger opgeleide mensen die de basis van de economie vormen. Clusters van creatieve bedrijven vind je ook in Haarlem en in de Gooi en Vechtstreek. De 32 gemeenten van de metropoolregio bieden samen een grote verscheidenheid aan woonmilieus. Deze gemeenten werken met Stadsregio Amsterdam en de provincies NoordHolland en Flevoland aan het verbeteren van de internationale concurrentiepositie.

  Internationaal aan de top met de Actie-Agenda 2016-2020door Remco Daalder [email protected]

  Metropoolregio Amsterdam wil een internationaal concurrerende regio zijn.

  Met compacte steden, een aantrekkelijk landschap en een perfect functio-

  nerend infrastructureel netwerk dat de woon- en werkkernen met elkaar,

  natuur- en recreatiegebieden en de rest van de wereld verbindt. Om dat

  te bereiken zijn acties nodig. Acties die ervoor zorgen dat de bestaande

  kwaliteiten beter worden benut en die uitnodigen tot experiment en

  innovatie. De overheden in de MRA hebben een agenda gemaakt voor de

  komende vier jaar met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied.

  1

  2

 • 3 De actiekaart van de MRA laat zien waar de bestuurlijke en ambtelijke aandacht de komende vier jaar op gericht is. / The AMA action map pinpoints where governmental and official attention is focused for the next four years.Illustratie: Metropoolregio Amsterdam

  Acties locatie specifiek / Location-specific actions

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  realiseren majeure verstedelijkingsopgaven / realise major urbanisation tasks

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  transformeren van bedrijventerreinen / transform business parks

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  verstedelijking intensiveren en transformeren / intensify and transform urbanisation

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  uitvoeren actieprogramma metropolitaanlandschap (veenweide) / implement the metropolitan landscape action programme (peat meadows)

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  verkenning naar potenties Marker- en IJmeer / explore the potential of the Markermeer and IJmeer

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduiding van de opgave) / transform the glasshouse horticulture area (global designation of the task)

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL) / develop

  interchanges along the High-Frequency Rail Programme corridors (Zaan and SAAL)

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  knooppunten ontwikkelen / develop interchanges

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  metropolitaan fietsnetwerk tot stand brengen / establish a metropolitan cycling network

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9 / increase road capacity on the A6-A1-A9 route

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  verbinding A8-A9 aanleggen / realise the A8-A9 link

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters / designate the West Axis as a pilot area for the circular economy as well as a potential location for data centres

 • AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie) / specify campus locations for start-ups (indication)

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie) / specify locations for accommodation of students, starters and expats (indication)

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  binnenstedelijk intensiveren van woningbouw / intensify inner-city residential development

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  intensiveren van bestaande industrieterreinen / intensify existing industrial estates

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  uitvoeren actieprogramma metropolitaan landschap (recreatief medegebruik) / implement the metropolitan landscape action programme (recreational joint use)

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  aanstellen van een landschapscurator / appoint a landscape curator

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  benutten kansen voor circulaire economie / utilise opportunities for the circular economy.

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  opzetten van upcyclestation / establish an upcycling station

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  opzetten van een pilot energiebesparing bij trans-formatie van bedrijventerrein / Initiate a pilot project for energy savings during the transformation of business park

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren / utilise the Floriade to stimulate innovation

  AMSTERDAMmetropoolregio

  actiekaart

  Regionale hotelstrategie herijken.

  Ontwikkelen actieplan Leven Lang Leren.

  Cultuur impuls geven aan de MRA.

  Opslaan van hoogwaardig sloopmaterialen en aanbieden op een digitale marktplaats.

  Regionaal plan uitwerken voor waterberging, -kwaliteit en verzilting.

  Realiseren majeure verstedelijkingsopgaven.

  Transformeren van bedrijventerreinen.

  Verstedelijking intensiveren en transformeren.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (veenweide).

  Verkenning naar potenties Marker- en IJmeer.

  Transformeren glastuinbouwgebied (globale aanduidiing van de opgave).

  Knooppunten ontwikkelen langs PHS-corridors (prioritaire corridors Zaan en SAAL).

  Knooppunten ontwikkelen.

  Wegcapaciteit vergroten op traject A6-A1-A9.

  Verbinding A8-A9 aanleggen.

  Westas aanwijzen als pilotgebied circulaire economie tevens zoekgebied datacenters.

  Aanwijzen van campuslocaties voor start-ups (indicatie).

  Locaties aanwijzen voor huisvesting studenten, starters en expats (indicatie).

  Binnenstedelijk intensiveren van woningbouw.

  Intensiveren van bestaande industrieterreinen.

  Uitvoeren actieprogramma metropolitaan- landschap (recreatief medegebruik).

  Aanstellen van een landschapscurator.

  Benutten kansen voor circulaire economie.

  Opzetten van upcyclestation.

  Opzetten van een pilot energiebesparing bij transformatie van bedrijventerrein.

  Floriade benutten om innovaties te stimuleren.

  Uitbereiden van knooppunt Schiphol Plaza.

  Uitvoeren van Strategische Agenda Toerisme.

  Legenda

  Acties MRA-breed

  uitbreiden van knooppunt Schiphol Plaza / expand the Schiphol Plaza hub Naast de locatiespecifieke acties op deze kaart gaan de MRA-partners aan de slag met MRA-brede acties en met de uitvoering van de Strategische Agenda Toerisme. Voor een overzicht van alle acties, kijk op: www.mraagenda.nl / Besides the location-specific actions on this map, the AMA partners will be implementing AMA-wide actions and tackling the Strategic Agenda for Tourism. Visit www.mraagenda.nl for an overview of all the actions.

  17

 • Plan Amsterdam18

  Reageren op veranderingen Economisch succes nu betekent niet dat de toekomst er gegarandeerd zonnig uitziet. De wereldeconomie verandert steeds sneller en die veranderingen zijn soms onvoorspelbaar. Klimaatbestendigheid en vooral waterveiligheid spelen een steeds belangrijker rol als vestigingsfactor voor bedrijven. De circulaire economie rukt op. De reusachtige vliegvelden die in Istanbul en Dubai worden aangelegd, kunnen zo belangrijk worden als overstapluchthavens dat ze de positie van de Europese vliegvelden gaan bedreigen. Speelt de metropoolregio hier niet goed op in, dan kan ze razendsnel terrein verliezen op economisch gebied. Binnen de regio dreigt ruimtelijke tweedeling: door de grote vraag naar woningen in Amsterdam stijgen de koopprijzen daar zodanig dat bevolkingsgroepen die minder te besteden hebben lager opgeleiden, studenten, ouderen geen voet meer aan de grond krijgen. Dit soort ontwikkelingen vraagt op korte termijn om actie, als de MRA een inter

  nationale speler wil blijven. En dat wil ze. Sterker nog: de MRA wil in Europa tot de top drie van stedelijke regios horen. In het rijtje van Londen en Parijs.

  Dat willen we bereiken door flexibeler en wendbaarder te worden en snel en daadkrachtig in te spelen op internationale veranderingen. Door bestaande kwaliteiten beter te benutten en uit te nodigen tot experiment en innovatie.

  Zeven ontwikkelrichtingenDe overheden in de MRA hebben een agenda gemaakt met bijna zestig acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de komende vier jaar, met een doorkijk naar de komende tien jaar. Die agenda werd in januari 2016 vastgesteld en een paar weken later gepresenteerd tijdens het MRA congres in Haarlem, waar meer dan 800 deelnemers aanwezig waren. De sfeer was uitgesproken positief. Alle acht deelregios hadden een eigen delegatie samengesteld. Tijdens het congres maakten

  4 De positie van Schiphol kan in gevaar komen door de reusachtige vliegvelden die worden aangelegd in Istanbul en Dubai. De MRA wil een internationale speler blijven en zal daarom in actie moeten komen. / Schiphol Airports position could be threatened by the gigantic airports that are being realised in Istanbul and Dubai. The AMA wants to remain an international player and will therefore have to take action.Foto: Sam Nabi, Flickr

  4

 • 02 | 2016 19

  de delegaties onderling afspraken over de uitvoering van de acties. Gemeenten, provincies en organisaties gaan er samen mee aan de slag en rapporteren over de voortgang in de bestuurlijke platforms van de MRA. Een vliegende start.

  Op welke terreinen zijn de inspanningen de komende jaren gericht? Er zijn zeven ontwikkelrichtingen:

  1 Ruimte geven aan wonen en werken Van 2016 tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd in de MRA. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk, door verdichting en door transformatie en herstructurering van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en een glastuinbouwgebied. Zo ontzien we het metropolitane landschap en komen we tegemoet aan de grote vraag naar stedelijk wonen. Woningen bouwen we vooral ook bij bestaande knooppunten van het openbaar vervoer, vooral langs de lijnen voor hoogfrequent spoor. Er blijven drie grote uitleglocaties: bij Almere, Amsterdam (IJburg2) en Haarlemmermeer. De partners in de MRA stemmen hun woningbouwplannen op elkaar af, zodat ook in de toekomst alle benodigde woonmilieus in de regio beschikbaar zijn. In het Noordzeekanaalgebied werken we aan een slimmere en duurzame zeehaven die inspeelt op mondiale veranderingen. De relatie tussen woningbouw en de luchthaven krijgt speciale aandacht. De MRA gaat met Schiphol een voorstel voor het Rijk maken, waarin zowel het vliegen als de woningbouw meer ruimte krijgen.

  2 Slimmer en innovatiever werkenDe MRA wil startende ondernemers, kenniswerkers en studenten aantrekken door campusvorming, het bieden van geschikte huisvesting en door optimaal werkende internetknopen en datacenters. Daarnaast willen de MRApartners onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten. Ze gaan investeren in primair en voortgezet onderwijs en maken afspraken met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om het aantal werkleerplekken uit te breiden, bijvoorbeeld via het Techniekpact.

  3 De leefkwaliteit verbeteren De belangrijkste reden dat mensen kiezen voor de MRA als plek om te wonen en te werken is dat het er prettig leven is. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Een slimme en innovatieve metropool heeft een bruisend cultureel leven nodig en aantrekkelijke landschappen die een breed scala aan recreatiemogelijkheden en natuurbeleving bieden. Wat cultuur betreft richten we ons op afstemming en versterking van het cultuuraanbod, onder meer door nieuwe culturele functies voor leegstaande monumenten te vinden. Voor het landschap maken we economisch sterke combinaties van recreatie, waterbeheer, voedsel en energieproductie en biodiversiteit. We ontwikkelen goede routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen die de steden met de buitengebieden verbinden. Door lokale en regionale fietsroutes te verknopen ontstaat n metropolitaan fietsnetwerk.

  >

  5 De MRA-partners maken afspraken met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om het praktijkgericht technisch onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. / The AMA partners enter into agreements with the business community and educational institutions so that practice-oriented technical training dovetails more closely with the job markets needs.Foto: Eelke, Flickr

  6 Een slimme en innovatieve metropool heeft een bruisend cultureel leven nodig, zoals hier op het Leidseplein in Amsterdam. / A smart and innovative metropolis needs an effervescent cultural life, as found here at the Leidseplein in Amsterdam.Foto: Edwin van Eis

  5 6

 • Plan Amsterdam20

  4 Versnellen van de transitie naar een schone economie De MRA wil minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Wat duurzaamheid betreft zijn er vier prioriteiten: circulaire en biobased economie, verduurzamen van de gebouwde omgeving, uitbreiden en verknopen van warmte en koudenetten en verder ontwikkelen van manieren om het elektriciteitssysteem beter te benutten (smart grids). Acties die daarbij horen zijn het opstellen van een grondstoffenatlas, het gebruik van braakliggende terreinen voor de verbouw van biobased gewassen of voor de tijdelijke opslag van sloopafval (dat hergebruikt kan worden) en het beschikbaar stellen van locaties voor wind en zonneenergie.

  5 Beter verbinden De agglomeratievoordelen van de regio worden nog onvoldoende benut. Dit kunnen we veranderen door het gevoel van nabijheid tussen de verschillende kernen te vergroten en het reizen binnen, van en naar de MRA makkelijker te maken. Samen met het Rijk verbetert de MRA de stedelijke bereikbaarheid, onder meer door onderzoek te doen naar een tweede ringweg om Amsterdam, naar uitbreiding van het Amsterdamse metronet en de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere. We pakken knooppunt Schiphol Plaza aan en er komt een regioregisseur die afspraken maakt met wegbeheerders, vervoerders en organisatoren van evenementen. Ook maken we een smart mobility

  7 Vlakbij het centrum van Haarlem ligt de Haarlemmer Kweektuin. Hier werken vrijwilligers met de gemeente samen aan een ecologisch aangelegd stadspark, met duurzame bedrijven en horeca en educatie over natuur, milieu en een circulaire economie. / Close to the centre of Haarlem lies the Haarlem Nursery Garden, where volunteers are working with the municipal council on an ecological urban park, with sustainable businesses and catering alongside education about nature, the environment and the circular economy.Foto: Hanno Lans, Flickr

  8 Illustratie van de actie voor n lijnennetkaart voor het regionale openbaar vervoernetwerk, waar-mee het makkelijker wordt om met het ov binnen, van en naar de MRA te reizen. / Illustration of the action for a single route map for the regional public transport network, thus making it easier to travel within, from and to the AMA by public transport. Illustratie: Jurjen Tjarks

  9 Braakliggende terreinen, zoals in Westpoort, worden gebruikt voor de verbouw van tijdelijke gewassen. Deze worden verwerkt tot producten, bijvoorbeeld een stoel. / Undeveloped sites, like here in Westpoort, are being used for the cultivation of temporary crops. These are turned into products such as chairs.Foto: Gemeente Amsterdam

  7

  9 10

  8

 • 02 | 2016 21

  agenda met aandacht voor open data, zelfrijdende voertuigen en elektrisch rijden.

  6 Klimaatbestendig maken De regio moet klimaatbestendiger worden om een aantrekkelijke en veilige plek te blijven voor bewoners en bedrijven. We willen een flexibel en betrouwbaar watersysteem. De MRA werkt daarom aan de bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur tegen wateroverlast, en verbetert de crisisbeheersing bij overstromingen. We wijzen in de regio waterbergingslocaties aan. Groen speelt een belangrijke rol bij het lokaal opvangen van water. In steden is meer ruimte voor groen vooral op daken te vinden. Manifestaties zoals de Floriade 2022 zijn bij uitstek geschikt om innovaties voor waterbestendigheid te stimuleren en startups aan te trekken die hiermee bezig zijn.

  7 Wendbaarder maken Snel handelen vereist flexibiliteit bij de woningbouw en bij de aanpak van grote infrastructurele projecten. Met flexibele bestemmingsplannen kunnen bedrijventerreinen en kantoorpanden sneller worden getransformeerd. Diversificatie van de economie maakt de regio minder kwetsbaar. Nieuwe bedrijven hebben vaak een voorkeur voor andere locaties dan gevestigde ondernemingen, dus ook die locaties moeten we kunnen aanbieden. Wendbaarder maken geldt ook voor de MRA zelf. De huidige structuur met werkgroepen, stuurgroepen en drie bestuurlijke platforms is onoverzichtelijk en staat een snelle besluitvorming in de weg. Als de MRA ruimte wil bieden aan experimenteren, improviseren en innoveren dan moeten we ook kritisch naar de eigen organisatie kijken.

  De MRA in 2020 Stel je voor dat alle acties voorbeeldig worden uitgevoerd. Wat is er in 2020 dan bereikt? Metropoolregio Amsterdam is dan een duurzamere metropoolregio waar de transitie naar een schone economie in volle gang is. Dat leidt tot nieuwe bedrijvigheid, gericht op innovaties. Vele (inter)nationale startups en gevestigde bedrijven hebben zich in de MRA gevestigd, waardoor de werkgelegenheid sterk is toegenomen. Om de nieuwe medewerkers te huisvesten, is er een aanzienlijke hoeveelheid woningen en voorzieningen scholen, detailhandel, wegen, groen bijgekomen. Maar, ook bewoners die vanwege ziekte, ouderdom of gezinsuitbreiding moeten verhuizen, kunnen een geschikte woning in de MRA vinden. De kennis van medewerkers in de metropoolregio sluit aan op de vraag van bedrijven, via praktijkgericht technisch onderwijs. Niet alleen voor starters op de arbeidsmarkt, maar ook voor de al werkende generaties. Ook het aantal bezoekers is flink toegenomen. Dankzij beter openbaar vervoer, spreiding van evenementen en voldoende aanbod van accommodaties is er een goede balans tussen wonen, werken en recreren.

  Als we in 2020 op Schiphol landen, kunnen we constateren dat de luchthaven door de juiste investeringen en uitbreidingen zijn positie als belangrijke hub heeft weten te behouden. En met helder weer hebben we tijdens de daling van het vliegtuig het metropolitane landschap onder ons zien opdoemen: bedrijvige stedelijke kernen ingebed in een goed bereikbaar, afwisselend en imposant landschap. Dat contrast tussen steden en ommeland is wereldwijd gezien in 2020 een nog unieker selling point dan nu. In de verschillende ranglijstjes die dan de ronde doen in economische vakbladen worden Londen en Parijs op de voet gevolgd door Metropoolregio Amsterdam.

  Oogst door MRA

  De MRA Agenda heeft binnen onze regio

  geleid tot meer betrokkenheid vanuit de colleges

  en raden. En daarmee ook gestimuleerd te

  denken op een hoger schaalniveau. Er zijn

  prioriteiten gesteld, dat is ook een concreet

  resultaat van de MRA Agenda en het congres.

  Deze oogst hadden we zonder MRA-processen

  nooit zo binnengehaald. Daarnaast kunnen

  wij onze ambities met start-ups en campusont-

  wikkeling in groter verband gaan organiseren.

  Rob Uijtjens

  regioambassadeur Gooi en Vechtstreek

  10 Het contrast tussen steden en het ommeland, met karakteristieke dorpen, is een unique selling point van de MRA. / The contrast between towns and cities and the surrounding countryside, with characteristic villages is a unique selling point for the AMA.Foto (uitsnede): Jeroen P.M. Meijer, Flickr

  In 2020 is de MRA duurzaam en sluit de kennis van medewerkers aan op de vraag van bedrijven.

 • Plan Amsterdam22

  >

  1 Vanuit de stadsregio wordt onder andere genvesteerd in infrastructuur en worden ov-concessies verleend. / The city region coordinates investment in infrastructure and grants public transport concessions.

  Foto: Edwin van Eis

  2 Stadsregio Amsterdam (blauw) is een informeel samenwerkingsverband van 15 gemeenten ten noorden en zuiden van Amsterdam. De stadsregio-gemeenten maken onderdeel uit van Metropool-regio Amsterdam (geel). / Amsterdam City Region (blue) is an informal cooperation comprised of 15 municipalities to the north and south of Amsterdam. The city regions municipalities are a subsection of the Amsterdam Metropolitan Area (yellow).

  De gemeente Amsterdam werkt op het terrein van ruimte, wonen, economie en verkeer en vervoer samen in twee regios: Stadsregio Amsterdam en Metropool regio Amsterdam. De stadsregio bestaat uit 15 gemeenten ten noorden en zuiden van Amsterdam. Het is een formeel samenwerkingsverband dat door het Rijk is aangewezen als Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr+) gebied. Door de status als Wgr+ gebied kan de stadsregio direct rijksgeld ontvangen voor verkeer en vervoer. In 2015 was dat 450 miljoen euro. Metropoolregio Amsterdam is een informeel samenwerkingsverband van 32 gemeenten ten noorden, oosten, zuiden en westen van Amsterdam n de provincies NoordHolland en Flevoland. De stadsregiogemeenten maken onderdeel uit van de metropoolregio.

  Stadsregio AmsterdamIn de stadsregio zitten alle gemeenten aan tafel. Er is een algemeen bestuur, de regioraad, met