10
Lección 4 para el 26 de enero de 2019

Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

Lección 4 para el 26 de enero de 2019

Page 2: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

Viđenje Božjeg prijesto-lja. Otk. 4,1-3.5.9-11

24 starješine. Otkrivenje 4,4

Četiri živa bića. Otkrivenje 4,6-8

Zapečaćena knjiga. Otkrivenje 5,1-4

Dostojno je Janje!. Otkrivenje 5,5-14

U Otkrivenju imamo 4 serije od 7 predme-ta: 7 crkava, 7 pečata, 7 truba i 7 zala.

Uvod u drugu seriju s opisom 7 pečata su 4. i 5. poglavlje. Prizor kojega zajedno s Iva-nom gledamo je jedan od najslavnijih i naj-svečanijih događaja u Otkrivenju.

Najvažnija pitanja povezana s ovim pred-metom su: Što predstavlja zapečaćena knjiga? Zašto je otvaranje njenih pečata tako važno? Zašto je samo simboličko janjebilo u stanju otvoriti knjigu i njene pečate?

Page 3: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

”I od prijestolja izlaze munje i gromovi i zvukovi. I sedasm ognjenih žižaka gori pred prijestoljem, to je sedam duhova Božjih.”(Otkrivenje 4,5)st

Ivanovo viđenje Božjeg prijestolja je slično viđenju Mojsija (Izl. 24,9.10), Izaije ( 6,1-4) i viđenju koje je imao prorok Ezekiel (Ezekiel 1,22,26-28).

Duga slave i milosti, smaragdne boje bila je oko prije-stolja podsjećajući na Božja obećanja i zaštitu (Izl. 9,9-17). Bog nam dozvoljava da s povjerenjem pristupimo prijestolju milosti (Hebrejima 4,16).

Otac prima trostruku sla-vu i čast kao Onaj koji je dostojan jer je u skladu s Njegovom voljom ”jer ti stvori sve i zbog tvoje volje jest i bi stvoreno” (4,11).

Ovo je slika proslavljanja Tvorca svemi-ra koja se više puta ponavlja u Otkrive-nju (5,8-10; 7,12; 11,16-18; 14,3;19,4.5).

Page 4: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

“Oko prijestolja bila su dvadeset i četiri druga prijestolja. Na njima su sjedili dvadeset i četiri starješine. Bili su obučeni u bijele haljine i imal zlatne krune na glavama.” (Otkrivenje 4,4)

Oni nisu starješine zbog njihovih godina već zbog pozicije. Oni predstavljaju jednu grupu ljudi. Bijele haljine = pravednost; zlatne krune = kraljevska vlast ili pobjeda.

Oni su prvine iz us-krsnuća s Krisom i Njegov plijen sa

Zemlje (Ef. 4,8); od tada žive na nebu i tamo predstavljaju cijelo čovječanstvo(Matej 27,52.53).

Oni bi mogli biti predstavnici svetih iz

Starog i Novog zavjeta, 12

patrijaraha i 12 apostola

(Matej 19,28).

Oni su iskupljeni sa Zemlje, spašeni milo-šću i kao pobjednici nose carske krune i s

Kristom služe u 24 svečenićka reda u

nebeskom Svetilištu(Otkrivenje 5,8.9).

Page 5: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

As C. Mervyn Maxwel explains in his book “God Cares. The Message of Revelation”, John saw those heavenly elders as priests with censers who offer incense while people are praying (Rev. 5:8). The King James version tells that the 24 elders were saying: “Thou … hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred … and nation; … and hast made us … priests." (Rev. 5:9, 10)… The Bible scholars agree that the 24 elders actually say that Christ has redeemed “men” (not “us”), and Christ has made “them” (not “us”) priests for God. The Greek manuscripts of Revelation support the opinion of the scholars, and that’s how this passage is translated in modern versions. The 24 elders are not necessarily humans, but they’re still our friends. They help us when we pray. John saw them offering symbolic incense as we pray. We should be grateful to each one of them.

Page 6: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

Lav: Divljajaka životinja

Vo: Domaćajaka životinja

Čovjek: Čovječanstvo

Orao: Letećaživotinja

Oni nisu ljudi, nazvani su “heruvimi” što je očito prema viđenju Jezekilja (10,2.20-22)

Oni reprezentuju anđele koji rade u korist čovečanstva (Matej 18,10).

Četiri ”bića” simboliziraju sveukupnost Stvoriteljeve moći. Obožavanje Njegove svetosti vodi priznavanju Njegove svemoći: On je Svevladar – Pantokrator. (Ova bića su vjerojatno herubimi: Ez. 1,5-26; 6,2)

Page 7: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

ZAPEČAĆENA KNJIGA“I vidjeh u desnici onoga koji sjedi na prijestolju

knjigu ipisanu iznutra i straga, zapečaćenu, sa sedam pečata.” (Otkrivenje 5,1)

Biblija objašnjava da Bog čuva sve izvještaje ljudske povijest (Izl. 32,33; Ps. 40,7-9; 56,8; 69,28; 139,16; Dan. 7,10; 12,1; Filip. 4,3; Otkr. 3,5).

Međutim, Ivanu je bila pokazana slika budućih događaja, “pokazat ću ti što će biti iza ovoga” (4,1). Ovo znanje je zapečaćeno(sakriveno) za svakoga osim za Njega koji je dostojan da to otpečati, otkrije.

Samo Isus može otvoriti tu knjigu jer je On ”Lav iz Jude”, (On je pobjedio, On je Janje koje je umrlo kako bi nas spasilo).

Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest Božje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, MR No. 667).

Page 8: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

“Prema tome hebrejske vođe sunačinili svoj izbor [da ubijuIsusa]. Njihova odluka je bilazapisana u knjigu koju je Ivanvidio u ruci Onoga koji je sjediona prijesolju, knjigu koju nitkood ljudi nije mogao otvoriti.

U svoj njenoj opravdanosti ovaodluka će se pojaviti pred njimaonog dana kada ju bude otpe-čatio ”Lav iz Jude”.

Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, str. 294. original.

Page 9: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

“I pjevahu pjesmu novu govoreći: Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine; jer si bio zaklan i svojom nas krvlju otkupio za Boga iz svakog plemena i jezika i puka i naroda.”(Otkrivenje 5,9)

Janje (Isus) je dostojno jer je samo sebe žrtvovalo. Zato što se žrtvovao, data Mu je sva vlast i na Nebu i na Zemlji(Matej 28,18; Efescima 1,20-22).

Veliki nebeski zbor pjeva sedmostruku čast i slavu, objavlju-jući da je Isus dostojan primiti:

1. Silu

2. Bogatstvo

3. Premudrost

4. Jačinu

5. Čast

6. Slavu

7. Blagoslov

Isus je na krstu pobjedio i otkrio što je sve Adam izgubio u Edenu. On nas predstavlja Ocu i zalaže se za nas (Hebrejima 7,25).

Page 10: Presentación de PowerPoint Sadržaj knjige se odnosi na povijest našeg spasenja. U njemu se nalazi “povijest ožje providnosti, proročka povijest naroda i Crkve” (Ellen G. White,

“Cijena našeg otkupljenja ne može serazumjeti sve dok otkupljeni ne budustajali sa svojim Otkupiteljem predBožjim prijestoljem. Dok se slava vje-čnoga doma bude razvijala pred našimushićenim osjetilima, sjetit ćemo se daje Isus sve to ostavio zbog nas, da nijepostao samo izgnanik iz nebeskih dvo-rova, već da se zbog nas izložio opa-snosti neuspjeha i vječnog gubitka. Tadaćemo položiti svoje krune pred Njegovenoge i zapjevati: ”Dostojno je Janjezaklano primiti silu i bogatstvo ipremudrost i jačinu i čast i slavu iblagoslov.” Ellen G. White, Čežnja vjekova, str. 131. original.