of 15 /15
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Osobni podaci: Prezime: Zmaić Ime: Krunoslav Datum i mjesto rođenja: 02. 03. 1974. Kirchen/Sieg, Njemačka Narodnost: Hrvat Državljanstvo: Hrvatsko Institucija: Poljoprivredni fakultet u Osijeku Adresa: Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek Tel: 031-224-236 Fax: 031-207-017 E - mail: [email protected] Akademsko obrazovanje: Doktorat (04/06/2004) Ekonomski fakultet u Osijeku / Društvene znanosti Magisterij (05/10/2001) Ekonomski fakultet u Osijeku / Društvene znanosti Diploma (23/09/1996) Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Poljoprivredni fakultet u Osijeku Kretanje u službi: Zvanje (godina od-do) Znanstveni novak (1998) Asistent (2002.-2005.) Docent (2005.-2008.) Izvanredni profesor (2008.-) Usavršavanja (ustanova, mjesto/država, razdoblje od- do): - Nastavna djelatnost (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski studiji): „Agroekonomika“ – stručni studiji „Agrarna politika“ – stručni studiji „Agroekonomika - praksa“ – stručni studij „Osnove agroekonomike“ – preddiplomski studij „Agrarna i ruralna politika“ – preddiplomski studij „Sredstva vanjskotrgovinske zaštite“ – preddiplomski studij „Ekonomika resursa i teorija proizvodnje“ – diplomski studij „Ekonomika alternativne poljoprivrede“ – diplomski studij „Ekonomika poljoprivrednih resursa“ – poslijediplomski studij „Agrarna politika i ruralni razvoj“ – poslijediplomski studij „Instrumenti i politika agrarnog i ruralnog razvoja“ – doktorski studij „Ekonomika agrokopleksa“ – doktorski studij Gostujući nastavnik (ustanova, mjesto/država, od-do; tema predavanja): Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2011. - ; Agrarna ekonomika, Ekonomika poljoprivrede, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište u Mostaru/Bosna i Hercegovina, 2011. – Zajednička poljoprivredna politika EU Funkcije (naziv funkcije, ustavnova, razdoblje od-do): Predstojnik Zavoda za agroekonomiku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2003., član Upravnog odbora Hrvatskog društva agroekonomista (HAED), član Vijeća istraživanja u poljoprivredi (VIP), 2010. član Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela Članstvo u društvima(naziv društva, funkcija, članstvo od-do): Hrvatsko društvo agroekonomista, član Upravnog odbora (2010-) Hrvatsko društvo agronoma, član (2002-) International Society for Horticultural Scientists, član (2004-) European Association of Agriculural Economists, član (2007-) Nagrade: Rektorova nagrada 1994./95.

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Osobni podaci: Prezime: Zmaić Ime: Krunoslav Datum i mjesto rođenja: 02. 03. 1974. Kirchen/Sieg, Njemačka Narodnost: Hrvat Državljanstvo: Hrvatsko Institucija: Poljoprivredni fakultet u Osijeku Adresa: Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek Tel: 031-224-236 Fax: 031-207-017 E - mail: [email protected]

Akademsko obrazovanje: Doktorat (04/06/2004)

Ekonomski fakultet u Osijeku / Društvene znanosti

Magisterij (05/10/2001)

Ekonomski fakultet u Osijeku / Društvene znanosti

Diploma (23/09/1996)

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Kretanje u službi:

Zvanje (godina od-do)

Znanstveni novak (1998) Asistent (2002.-2005.) Docent (2005.-2008.) Izvanredni profesor (2008.-)

Usavršavanja (ustanova, mjesto/država, razdoblje od-do):

-

Nastavna djelatnost (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski studiji):

„Agroekonomika“ – stručni studiji „Agrarna politika“ – stručni studiji „Agroekonomika - praksa“ – stručni studij „Osnove agroekonomike“ – preddiplomski studij „Agrarna i ruralna politika“ – preddiplomski studij „Sredstva vanjskotrgovinske zaštite“ – preddiplomski studij „Ekonomika resursa i teorija proizvodnje“ – diplomski studij „Ekonomika alternativne poljoprivrede“ – diplomski studij „Ekonomika poljoprivrednih resursa“ – poslijediplomski studij „Agrarna politika i ruralni razvoj“ – poslijediplomski studij „Instrumenti i politika agrarnog i ruralnog razvoja“ – doktorski studij „Ekonomika agrokopleksa“ – doktorski studij

Gostujući nastavnik (ustanova, mjesto/država, od-do; tema predavanja):

Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2011. - ; Agrarna ekonomika, Ekonomika poljoprivrede, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište u Mostaru/Bosna i Hercegovina, 2011. – Zajednička poljoprivredna politika EU

Funkcije (naziv funkcije, ustavnova, razdoblje od-do):

Predstojnik Zavoda za agroekonomiku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2003., član Upravnog odbora Hrvatskog društva agroekonomista (HAED), član Vijeća istraživanja u poljoprivredi (VIP), 2010. član Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela

Članstvo u društvima(naziv društva, funkcija, članstvo od-do):

Hrvatsko društvo agroekonomista, član Upravnog odbora (2010-) Hrvatsko društvo agronoma, član (2002-) International Society for Horticultural Scientists, član (2004-) European Association of Agriculural Economists, član (2007-)

Nagrade: Rektorova nagrada 1994./95.

Page 2: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

Jezici: Engleski

OPIS ZNANSTVENE I STRUČNE DIJELATNOSTI

Krunoslav Zmaić je rođen 2. ožujka 1974. godine u Kirchenu, Njemačkoj. Hrvatske je nacionalnosti. Oženjen je i otac dvoje djece. Osnovnu školu pohađao je u Odžaku, a 1992. godine je maturirao u srednjoj školi “Matije Antuna Reljkovića” u Slavonskom Brodu. Školske godine 1992./93. upisao se na Poljoprivredni fakultet u Osijeku, smjer stočarstvo. Tijekom studiranja bio je uključen u istraživanje iz područja mehanizacije stočarske proizvodnje, kao i u izvanfakultetskim aktivnostima. Dobitnik je rektorove nagrade 1995. godine, a u školskoj godini 1995./96. svrstan je među deset najboljih diplomanata. Usporedo s Poljoprivrednim fakultetom uspješno je završio i pedagoško-psihološku naobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Diplomirao je 1996. godine na predmetu Mehanizacija u stočarstvu pod vodstvom mentora prof. dr. Željka Bukvića, s temom Utjecaj rada muzača u stacioniranom i polustacioniranom sustavu mužnje. Poslijediplomski studiji ¨Upravljanje poduzećem - Managment¨ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku pohađao je u razdoblju od 1998. godine do 2001. godine. Magistarsku radnju ¨Marketing mlijeka¨ pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Marcel Melera obranio je 5.10.2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorsku disertaciju pod naslovom ¨Agrarna politika u funkciji razvitka gospodarstva Republike Hrvatske¨ pod mentorstvom prof.dr.sc. Ljubomira Babana obranio je 4.06.2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Po završetku studija radni odnos je započeo 1997. godine u Belju d.d., a potom i u srednjoj poljoprivrednoj školi u Dardi gdje je predavao grupu stručnih predmeta. Od 1. ožujka. 1998. godine zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku kao znanstveni novak na projektu ¨Projektiranje razvitka obiteljskih gospodarstava¨, te na projektu ¨Strategija poboljšanja uspješnosti obiteljskih gospodarstava¨, glavnog istraživača prof.dr.sc. Božidara Petrača. Oba projekta financirana su od Ministarstva znanosti i tehnologije. Od 2002. godine sudjeluje kao istraživač na projektu ¨Prilagođavanje resursa u funkciji razvitka obiteljske poljoprivrede¨, glavnog istraživača prof.dr.sc. Božidara Petrača sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te kao konzultant na projektima ¨Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske¨ glavnog istraživača prof.dr.sc. Marcela Melera sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku i ¨Poduzetničkim upravljanjem prema razvoju agroturizma¨, glavnog istraživača doc.dr.sc. Jadranke Deže s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji su financirani od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. Također, 2006. godine pristupnik je bio suradnik na projektu „Identifikacija gospodarskih aktivnosti u funkciji ruralnog razvoja“ financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije, a od 2008 do 2009. godine pristupnik je bio nositelj projekta „Razvoj multisektorskog modela obiteljske poljoprivrede ruralnih područja“ financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije te projekt „Model vrednovanja tradicijskih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije“ financiranog od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Pristupnik je bio angažiran kao nositelj na međunarodnom projektu „Traditional products in multifuntional development of agricultural farms“, te kao suradnik na projektu „Regional Universities as Generators of a Transnational Knowledge Region“. Od prosinca 2001. godine Krunoslav Zmaić je upisan u registar istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije (broj 244556), te odlukom Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, 18. travnja 2002. godine izabran u suradničko zvanje asistenta za predmete ¨Agrarna ekonomika¨ i ¨Ekonomika poljoprivrede¨ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Dana 21. srpnja 2005. godine odlukom Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija za predmet ¨Agrarna ekonomika¨ i ¨Hrvatsko gospodarstvo¨. Od primjene Bolonjskog sustava provođenja nastave sudjeluje u izvođenju nastave na znanstvenom i stručnom preddiplomskom studiju na sljedećim kolegijima: Osnove agroekonomike, Agroekonomika, Agrarna i ruralna politika, Agrarna politika, Osnove agroekonomike – praksa (stručni studij, smjer Agrarno poduzetništvo), Sredstva vanjskotrgovinske zaštite poljoprivrednih proizvoda, Ekonomika

Page 3: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

resursa i teorija proizvodnje (dodiplomski studij, smjer Agroekonomika), te Ekonomika alternativne poljoprivrede (dodiplomski studij, smjer Agroekonomika). Krunoslav Zmaić također sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju matičnog fakulteta Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom na modulu Ekonomika poljoprivrednih resursa. Na doktorskom studiju Agroekonomika sudjeluje u izvođenju nastave na modulu Instrumenti i politika agrarnog i ruralnog razvoja i Ekonomika agrokompleksa. Uz nastavni rad na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku pristupnik je angažiran na znanstvenom i stručnom preddiplomskom studiju kao nositelj modulu Agrarna ekonomija i Ekonomika poljoprivrede na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Također, dodatno je angažiran i na poslijediplomskom specijalističkom studiju ¨Upravljanje ekonomskim razvojem¨ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao nositelj kolegija Agrarna politika i ruralni razvoj. Kao autor i koautor objavio je 54 radova te je sudjelovao na 19 međunarodnih i 10 domaćih znanstveno-stručnih skupova. Autor je jednoga udžbenika i koautor tri priručnika. Pristupnik je sudjelovao na ukupno 29 znanstvenih skupova, od čega na 10 domaćih te 19 međunarodnih skupova. Pristupnik je odlukom Fakultetskog vijeća od 29. listopada 2003. godine izabran za predstojnika Zavoda za agroekonomiku. Trenutno obnaša dužnost prodekana za nastavu. Član je izdavačkog uredništva časopisa „Tranzicija“ u izdanju Ekonomskog instituta u Tuzli, Bosna i Hercegovina od 2007. godine. Glavni je urednik tri zbornika. Nadalje, pristupnik je izabran u Upravni odbor Hrvatskog agroekonomskog društva. Član je Hrvatskog agronomskog društva (HAD), Hrvatskog društva agroekonomista (HAED), International society for horticultural science (ISHS) i European association of agricultural economists (EAAE). Znanstvena i stručna orijentacija pristupnika je u području agroekonomike, agrarne i ruralne politike.

Page 4: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH RADOVA (A1) Znanstveni radovi objavljeni u međunarodno priznatim časopisima i po vrsnoći

izjednačenim publikacijama i zbornicima radova međunarodnog znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima (a1)

Skupinu (a1 - sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje („Narodne novine", broj 84/05, 100/06, 138/06, i 120/07), članak 1., Odjeljak 5. Društvene znanosti, stavka 2., točka b (časopis ili publikacija zastupljena je u jednoj od baza podataka koje svake godine na prijedlog Područnog vijeća za društvene znanosti potvrđuje Nacionalno vijeće za znanost).

1) Tihana Sudarić, Zmaić, K., Ružica Lončarić (2009): NEW RURAL ECONOMY: CHALLENGES ABD DIVERSITY IN EASTERN CROATIA, APSTRACT, Agroinform Publishing House, Debrecen, Hungary (časopis je referiran u sljedećim bazama podataka:

CAB Abstracts)

2) Zmaić, K., Tihana Sudarić, Arežina, M. (2008): THE ASPECTS OF AGRICULTURAL PRODUCTION SERVING AS A FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE VUKOVAR-SRIJEM COUNTY, Cereal Research Communications, Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia (časopis je referiran u

sljedećim bazama podataka: AgBiotechNet Abstracts, Agricola, Biological Abstracts,

BIOSIS PREVIEWS, CAB Abstracts, Current Contents/Agriculure, Biology &

Environmental Sciences, ISI Web of Science, Science Citation Index Expanded, SCOPUS)

3) Zmaić, K., Lončarić, R., Sudarić, T. (2007): ECONOMIC EFICIENCY OF CEREAL CROPS PRODUCTION BY APPLICATION OF PAM, Cereal Research Communications, Proceedings of the VI. Alps-Adria Scientific Workshop Obervellach, Austria (časopis je

referiran u sljedećim bazama podataka: AgBiotechNet Abstracts, Agricola, Biological

Abstracts, BIOSIS PREVIEWS, CAB Abstracts, Current Contents/Agriculure, Biology &

Environmental Sciences, ISI Web of Science, Science Citation Index Expanded, SCOPUS)

4) Lončarić, R., Zmaić, K., Sudarić, T. (2007): PROFITABILITY OF WINTER WHEAT PRODUCTION INFLUENCED BY LIMING AND FERTILIZATION, Cereal Research Communications, Proceedings of the VI. Alps-Adria Scientific Workshop Obervellach, Austria (časopis je referiran u sljedećim bazama podataka: AgBiotechNet

Abstracts, Agrícola, Biological Abstracts, BIOSIS PREVIEWS, CAB Abstracts, Current

Contents/Agriculure, Biology & Environmental Sciences, ISI Web of Science, Science

Citation Index Expanded, SCOPUS)

5) Petrač, B., Lončarić, R., Zmaić, K. (2007): ECONOMIC EFFECTS OF WINTER WHEAT FERTILIZATION, Cereal Research Communications, Proceedings of the VI. Alps-Adria Scientific Workshop Obervellach, Austria (časopis je referiran u sljedećim

bazama podataka: AgBiotechNet Abstracts, Agricola, Biological Abstracts, BIOSIS

PREVIEWS, CAB Abstracts, Current Contents/Agriculure, Biology & Environmental

Sciences, ISI Web of Science, Science Citation Index Expanded, SCOPUS)

6) Lončarić, R., Lončarić, Z., Zmaić, K. (2006): ECONOMIC EFFECTS OF WINTER WHEAT FERTILIZATION, Cereal Research Communications, Proceedings of the V. Alps-Adria Scientific Workshop Hungary, 6-11 March, Opatija (časopis je referiran u sljedećim

bazama podataka: AgBiotechNet Abstracts, Agricola, Biological Abstracts, BIOSIS

Page 5: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

PREVIEWS, CAB Abstracts, Current Contents/Agriculure, Biology & Environmental

Sciences, ISI Web of Science, Science Citation Index Expanded, SCOPUS)

7) Zmaić, K., Lončarić, R., Sudarić, T. (2006): TOTAL QUALITY MANAGEMENT -PENETRATION PRESUMPTION ON WORLD MARKET OF ANIMAL PRODUCTS, Acta Agraria, Vol. 10., No. 2., str. 263-269., Kaposvar, Hungary (časopis je referiran u

sljedećim bazama podataka: CAB Abstracts, SCOPUS, Science Citation Index Expanded)

8) Petrač, B., Zmaić, K. (2005): VELIČINA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI RAZVITKA HRVATSKE POLJOPRIVREDE, Ekonomski vjesnik, br. 1/2., Osijek (časopis je referiran u sljedećim bazama podataka: Sociological Abstracts, San

Diego, USA, Referativnyi Zhurnal (Abstracts Journal), Moskva, Rusija i u CAB

International, Wallingford, United Kingdom)

9) Lončarić, R., Zmaić, K. (2005): UTJECAJ LIBERALIZACIJE NA TRŽIŠTE STOČARSKIH PROIZVODA, Ekonomski vjesnik, br. 1/2., Osijek (časopis je referiran u

sljedećim bazama podataka: Sociological Abstracts, San Diego, USA, Referativnyi Zhurnal

(Abstracts Journal), Moskva, Rusija i u CAB International, Wallingford, United Kingdom)

10) Tolušić, Z., Zmaić, K., Deže, J. (2003): EKONOMICKÉ VLIVY NA VYROBU CUKROVKY V CHORVATSKU (THE ECONOMIC EFFECTS OF THE SUGER-BEET PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF CROATIA), Listy Cukrovarnické a Repafské 119., br.5/6., str. 154-156., Praha (časopis je referiran u sljedećim bazama

podataka: CAB Abstracts, Current Contents/Agriculure)

11) Tolušić Z., Zmaić, K., Deže, J. (2002): MARKETING-MIX IN THE FUNCTION OF THE ORGANIC FOOD IH EASTERN CROATIA, Ekonomski pregled, Zagreb (časopis je

referiran u sljedećim bazama podataka: CAB Abstracts, Agris, Geobase™, International

bibliography of the social sciences: economics)

Skupinu (a1) - sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje („Narodne novine", broj 84/05, 100/06, 138/06, i 120/07), članak 1., Odjeljak 5. Društvene znanosti, stavka 2., točka b (ima međunarodno uredništvo i inozemne recenzente)

1) Lončarić, R., Lončarić, Z., Zmaić, K. (2009): COMPUTER MODEL FOR PREDICTING ORGANIC FOOD CONSUMER BEHAVIOR IN CROATIA, Proceedings of 4th International Congress: Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics. Debrecen, Hungary (izložen na međunarodnom znanstvenom skupu, rad

recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa s međunarodnim

uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u cijelosti) 2) Tihana Sudarić, Zmaić, K., Blagojević, G. (2009): DIVERSIFICATION OF RURAL

ECONOMIC ACTIVITIES IN EASTERN CROATIA, 4th Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics, str. 1064-1069; Debrecen, Hungary (izložen na međunarodnom

znanstvenom skupu, rad recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog znanstvenog

skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u cijelosti)

3) Lončarić, R., Marijanović, G., Tolušić, Z., Petrač, B., Zmaić, K. (2007): CROATIAN AGRICULTURE TOWARDS WORLD MARKET LIBERALIZATION, 100th Seminar of the EAAE: Development of agriculture and rural areas in Central and Eastern

Page 6: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

Europe. Tomić, D. and Ševarlić, M., Beograd (izložen na međunarodnom znanstvenom

skupu, rad recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa s

međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u cijelosti) 4) Zmaić, K., Sudarić, T., Lončarić, T. (2006): COMPETITIVENESS OF CROATIAN

AGRICULTURE IN THE EU MARKET, Improving the Performance of Supply Chams in the Transitional Economies, Proceedings of the First International Symposium, Acta Horticulturae, Number 699., Chaing Mai, Thailand (izložen na međunarodnom znanstvenom

skupu, rad recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa s

međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u cijelosti. Citiran u CAB

Abstracts) 5) Zmaić, K., Petrač, B., Sudarić, T. (2005): REDUCTION OF MARGINAL YIELD IN

CEREAL CROPS PRODUCTION AND POSSIBILITIES TO INCREASE THEIR YIELD, Proceedings of 3rd International Congress Flour-Bread '05, 5th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija (izložen na međunarodnom znanstvenom skupu, rad

recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa s međunarodnim

uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u cijelosti. Citiran u CAB Abstracts) 6) Zmaić, K., Petrač, B., Sudarić, T. (2005): CROP PRODUCTION IN A FUNCTION

OF AGRICULTURAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT, Prospects of the Agriculture of the 3rd Millenium Science, Bulletin of the University of Agricultural Science and Veterinary Medicine, Vol. 62., Cluj-Napoca, Romania (izložen na međunarodnom

znanstvenom skupu, rad recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog znanstvenog

skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u cijelosti.

Citiran u CAB Abstracts)

7) Petrač, B., Cini, V., Zmaić, K. (2004): DIE KONKURRENZFÄHIGKEIT DER KROATISCHEN LANDWIRTSCHAFT, XXV. Wissenschaftliches Symposium "Entwicklungstendenzen und Reformzwänge in der Republik Kroatien und in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Einfluss der europäischen Integrationsprozesse", Ekonomski fakultet u Osijeku und Fachhochschule Pforzheim Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft, Osijek (izložen na međunarodnom znanstvenom skupu, rad

recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa s međunarodnim

uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u cijelosti)

8) Zmaić, K., Petrač, B., Sudarić, T. (2004): UTJECAJ TRANSEUROPSKOG KORIDORA Vc NA REGIONALNI RAZVOJ, 1st international scientific symposium Corridor Vc as euro-regional connection on the traffic route Baltic sea-Central Europe-Adriatic sea, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek (izložen na međunarodnom znanstvenom skupu, rad

recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa s međunarodnim

uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u cijelosti)

9) Lončarić, R., Tolušić, Z., Zmaić, K. (2003): CROATIAN CEREAL MARKET UNDER CONDITION OF WORLD MARKET GLOBALIZATION, Proceedings of International Congress Flour-Bread '03, 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija (izložen na

međunarodnom znanstvenom skupu, rad recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog

znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u

cijelosti. Citiran u CAB Abstracts)

10) Petrač, B., Zmaić, K., Sudarić, T. (2003): CROATIA AGRICULTURE IN FRONT OF

CHALLENGE FOR ENTERING EUROPEN UNION, Agricultural machinery and

Page 7: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

technologies, Agricultural Sciences and Vetirinary Medicine, Rousse (izložen na

međunarodnom znanstvenom skupu, rad recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog

znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u

cijelosti)

11) Zmaić, K., Petrač, B. (2003): NOMINAL AND EFFECTIVE PROTECTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF CROATIA, Agricultural machinery and technologies, Agricultural Sciences and Vetirinary Medicine, Rousse (izložen

na međunarodnom znanstvenom skupu, rad recenziran i objavljen u zborniku

međunarodnog znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim

recenzentima, objavljen u cijelosti)

12) Petrač, B., Zmaić, K., Sudarić, T. (2003): GRAIN PRODUCTION AS A BASIS OF AGRICULTURAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT, Proceedings of International Congress Flour-Bread '03, 4th Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija (izložen na

međunarodnom znanstvenom skupu, rad recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog

znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u

cijelosti. Citiran u CAB Abstracts)

13) Petrač, B., Zmaić, K. (2002): AGRICULTURE OF CROATIA IN THE TRANSITION-DEVELOPMENT CONDITIONS, Proceedings of the Union of Scientists - Rousse, Energy Efficiecy and Agricultural Engineering, Volume 2, Rousse, Bulgaria (izložen na

međunarodnom znanstvenom skupu, rad recenziran i objavljen u zborniku međunarodnog

znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, objavljen u

cijelosti)

14) Petrač, B., Zmaić, K (2002): INFLUENCE OF ECONOMIY VARIOUS FAKTORS ON THE WORKING QUALITY OF PNEUMATIC DISTRIBUTORS, Proceedings of the Union of Scientist - Rousse, Energy Efficieney and Agricultural Engineering, Volume 2, Rousse, Bulgaria (izložen na međunarodnom znanstvenom skupu, rad recenziran i objavljen

u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim

recenzentima, objavljen u cijelosti)

(A2) Znanstveni radovi objavljeni u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa (a2)

1) Zmaić, K., Tihana Sudarić, Mikolčević, M. (2010): DINAMIKA, RAZNOLIKOST I SINERGIJA TRADICIJSKIH PROIZVODA U RURALNIM PODRUČJIMA, Tranzicija, Ekonomski institut u Tuzli i Fakultet poslovne ekonomije Otvorenog Univerziteta „Apeiron", Travnik, Tuzla

2) Sudarić, Tihana, Zmaić, K., Sinković Karmen (2011): ZADRUGARSTVO - POTENCIJAL RAZVOJA GOSPODARSTVA, Proceedings of the 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture / Pospišil, M. (ur.). Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

3) Zmaić, K., Sudarić, Tihana, Tolić, Snježana (2011): ODRŽIVOST I DIVERZIFIKACIJA RURALNE EKONOMIJE, Proceedings of the 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture / Pospišil, M. (ur.). Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Page 8: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

4) Lončarić, Ružica, Gurdon, Josipa, Zmaić, K., Sudarić, Tihana, (2011): PERCEPCIJE POTORŠAČA O SIGURNOSTI I RIZICIMA POVEZANIH S HRANOM, Proceedings of the 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture / Pospišil, M. (ur.). Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

5) Lončarić, R., Lončarić, Z. i Zmaić, K. (2010): REGRESIJSKI MODEL PREDVIĐANJA PONAŠANJA KUPACA EKOLOŠKE HRANE U HRVATSKOJ, Zbornik radova 45. hrvatskog i 5. međunarodnog simpozija agronoma. Marić, S. i Lončarić, Z. (ed.). Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek

6) Tihana Sudarić, Zmaić, K., Snježana Tolić (2010): PRILAGODBA ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA RURALNOM RAZVOJU, Tematski zbornik: Agrarna i ruralna politika u Srbiji, Održivost agroprivrede, zadrugarstva i ruralnih područja, Beograd

7) Lončarić, R., Lončarić, Z., Zmaić, K (2009): COMPUTER MODEL FOR PREDICTING ORGANIC FOOD CONSUMER BEHAVIOR IN CROATIA, Proceedings of 4th International Congress: Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics. Nabradi Andras (ed.). Debrecen, Hungary

8) Snježana Tolić, Zmaić, K., Tihana Sudarić, Katica Vuletić (2009): RAZVOJ INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA PROVEDBU RURALNIH POLITIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Tematski zbornik: Agrprivreda Srbije i Evropske integracije: Gdje smo i kako dalje?, Društvo agrarnih ekonomista Srbije (DAES), Novi Sad

9) Zmaić, K., Tihana Sudarić, Petrač, B. (2009): POLJOPRIVREDA I RURALNA TRANZICIJA, Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Globalizacija i regionalni identitet, Ekonomski i Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

10) Tihana Sudarić, Zmaić, K., Štruglin, G (2009): KVALITATIVNA I KVANTITATIVNA OBILJEŽJA POLJOPRIVREDNIH ZADRUGA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI, 45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma, Zborniku radova: Marić, Lončarić, Poljoprivredni fakultet, Osijek

11) Tihana Sudarić, Zmaić, K., Petrač, B. (2009): ULOGA I ZNAČAJ NEPOLJOPRIVREDNIH AKTIVNOSTI U ISTOČNOJ HRVATSKOJ, u zborniku radova: Marić, Lončarić: 44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma, Poljoprivredni fakultet, Osijek

12) Zmaić, K., Tihana Sudarić, Sudarić Ž., Bernatović, I. (2008): ZAJEDNIČKA AGRARNA POLITIKA I NJENE IMPLIKACIJE NA ZEMLJE JUGOISTOČNE EUROPE, 43. hrvatski i 3. međunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija

13) Zmaić, K., Tihana Sudarić, Macanić, I. (2008): IZVOZNO ORIJENTIRANI RAST I RAZVOJ HRVATSKE POLJOPRIVREDE, 43. hrvatski i 3. međunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija

14) Sudarić, T., Zmaić, K., Petrač, B. (2007): REGIONAL CLUSTERS IN A FUNCTION OF RURAL DEVELOPMENT IN CROATIA, Zbornik radova: "Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe", 100th Seminar of the EAAE, Novi Sad

Page 9: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

15) Sudarić, T., Zmaić, K., Petrač, B. (2007): REGIONALIZACIJOM U SUSRET GOSPODARSKO-EKONOMSKOM RAZVITKU REPUBLIKE HRVATSKE, Zbornik radova Znanstvenog skupa: 42. hrvatski i 2. međunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija

16) Tolić, S., Perković, A., Zmaić K. (2007): ESTABLISHING A LOCAL NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT: VALPOVO REGION, Zbornik radova Znanstvenog skupa: 42. hrvatski i 2. međunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija

17) Zmaić, K., Petrač, B., Lončarić, R., Sudarić, T. (2006): IZVOZNA PROPULZIVNOST POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA PRIJE I NAKON PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI, Zbornik radova Znanstvenog skupa: 41. hrvatski i 1. međunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija

18) Sudarić, T., Zmaić, K., Petrač, B., Medić, M. (2006): AGROTURIZAM U BARANJI - CASE STUDY: ISKUSTVO SEOSKOG DOMAĆINSTVA OBITELJI SKLEPIĆ, Zbornik radova Znanstvenog skupa: 41. hrvatski i 1. međunarodni znanstveni simpozij agronoma, Opatija

19) Tihana Sudarić, Mane Medić, Božidar Petrač, Zmaić, K. (2005): MARKETING AGROTURIZMA - ČINITELJ RAZVOJA ISTOČNE HRVATSKE, XL znanstveni skup hrvatskih agronoma, Opatija

20) Tihana Sudarić, Petrač, B., Zmaić, K. (2004): KONKURENTNOST SLAVONIJE I BARANJE U FUNKCIJI TURISTIČKE PONUDE, Znanstveni skup: Menadžment u agrobiznisu, II Savjetovanje HAED s međunarodnim sudjelovanjem, Stubičke Toplice

21) Ranogajec, Lj., Petrač B., Zmaić K., Tihana Sudarić (2004): PRIMJENA SWOT ANALIZE U PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE, XXXIX znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija

22) Zmaić, K. (2003): DINAMIKA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U VANJSKOTRGOVINSKOJ RAZMJENI REPUBLIKE HRVATSKE, Ekonomski vjesnik (XIV), br. 1-2., Osijek

23) Petrač, B., Zmaić, K. (2003): VELIČINA GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ROBNOSTI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, Znanstveni skup: Razvojne perspektive ruralnog svijeta Slavonije i Baranje", Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

24) Deže, J., Zmaić, K., Tihana Sudarić (2002): OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA - GOSPODARSKI RESURSI U STRATEGIJI RAZVOJA BARANJE, Znanstveni skup: Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

25) Petrač, B., Zmaić, K. (2002): STOČARSKA PROZVODNJA SLAVONIJE I BARANJE U FUNKCIJI TURISTIČKE PONUDE, Znanstveni skup: "Kontinentalni resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske", Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

26) Tolušić, Z., Zmaić, K. (1999): TRŽIŠNA OVISNOST PROIZVODNJE PIVA I PIVSKOG JEČMA, Međunarodni znanstveno-stručni skup: Strategija razvitka

Page 10: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

poljoprivrede i prehrambene industrije istočne Hrvatske, CROMAR, HGK: - Županijska komora Osijek, Osijek

(A2) Knjige

1. Istvan Finta, Edina Sarine Csajka, Krunoslav Zmaić, Tihana Sudarić, Eszter Molnar (2011.): Utjecaj programa politike ruralnog razvoja EU na hrvatsko-mađarsku pograničnu susradnju i perspektive u svijetlu programa LEADER, Sveučilište u Kaposvar, Kaposvar

2. Zmaić, K. (2008.): Osnove agroekonomike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

Page 11: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena
Page 12: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

FAKULTETSKOM VIJEĆU POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U OSIJEKU

Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta

za izbor na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Predmet: izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor dr.sc. Krunoslav Zmaić. Slijedom Natječaja objavljenog 17. travnja 2013. godine u „Glasu Slavonije“, „Narodnim novinama“ te na službenoj Web stranici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za znastveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija pokrenut je postupak izbora pristupnika, dr.sc. Krunoslava Zmaića, izvanrednog profesora. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku u sastavu: red. prof. Mate Vujčić, predsjednik, red. prof. Manda Antunović, član, red. prof. Matija Domaćinović, član, red. prof. Vlado Guberac, član, i red. prof. Đuro Senčić, član, sastalo se 22. svibnja 2013. godine te sastavilo izvješće. Povjerenstvo je ustanovilo da pristupnik, prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić ispunjava uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04.). Pristupnik je ispunio minimalne uvjete prema Pravilniku Znanstvenog područnog vijeća za Društvene znanosti za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. U razdoblju od zadnjeg izbora (u izvanrednog profesora, 28. rujna 2009. godine) do sada, objavio je 4 znanstvena rada u kategoriji A1 i 13 radova u kategoriji A2. Pristupnik je ispunio 6 od 8 nužnih uvjeta iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Povjerenstvo donosi zaključak i predlaže da se prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić izabere u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. 1. red. prof. dr.sc. Mate Vujčić, predsjednik ___________________________ 2. red. prof. dr.sc. Manda Antunović, član ___________________________ 3. red. prof. dr.sc. Matija Domaćinović, član ___________________________ 4. red. prof. dr.sc. Vlado Guberac, član ___________________________ 5. red. prof. dr.sc. Đuro Senčić, član ___________________________

Page 13: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

Klasa: 120-02/13-01/02 Ur.broj:2158-22-02-13-1 Osijek, 27. svibnja 2013. Na temelju članaka 93. stavka 2.podstavka 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04., 174/04. i 46/07.) i sukladno članku 41. Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Naputka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, suradnička,nastavna i stručna zvanja od 25. siječnja 2006. godine, a na temelju pozitivnog Izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 22. svibnja 2013.godine i na temelju pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta u zvanja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 22. svibnja 2013.godine Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku ( u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) na 8. redovitoj sjednici u akademskoj 2012/2013. godini održanoj 27. svibnja 2013. godine pod točkom 5 a dnevnog reda donijelo je jednoglasno slijedeću

O D L U K U

1. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvene znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane opća ekonomija na Fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke izabran je na vrijeme od pet (5) godina u skladu s člankom 102. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”123/03., 198/03.,105/04. i 174/04.)

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”123/03., 198/03.,105/04., 174/04. i 46/07.)

Obrazloženje

Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 01. ožujka 2013. (Klasa: 112-02/13-02/2 Ur. broj 2158-60-01-13-110) za raspisivanje Natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstvno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvene znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane opće ekonomije. Na natječaj objavljen u ”Narodnim novinama”, ”Glasu Slavonije” i Internet stranici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 17. travnja 2013. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvene znanosti znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane opće ekonomije prijavu je u otvorenom roku podnio samo jedan pristupnik, prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić.

Page 14: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena

U daljnjem dijelu postupka Povjrenstvo za provjeru uvjeta utvrdilo je da pristupnik Natječaja nema proveden izbor u znanstveno zvanje te je uputilo dana 10. lipnja 2011. godine zahtjev ovlaštenom Fakultetskom vijeću Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, imenovano Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku 29. lipnja 2011. godine u sastavu: prof. dr. sc. Đula Borozan, znanstveni savjetnik Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednik i članovi: prof. dr. sc.Ivan Ferenčak, znanstveni savjetnik Ekonomskog Fakulteta u Osijeku i prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku dostavilo je Fakultetskom vijeću 02. studenog 2011. godine s pozitivnim mišljenjem o ispunjenosti uvjeta iz Pravilnika o uvjetima za izbor u zvanja s prijedlogom izbora prof. dr. sc Krunoslava Zmaića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku prihvatilo je 02. prosinca 2011. godine Izvješće s prijedlogom Stručnog povjerenstva i utvrdilo da prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.. Matični odbor za područje Društvenih znanosti, polje ekonomija donio je 28. veljače 2013.. godine Odluku o izboru prof. dr. sc. Krunoslava Zmaića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija. Na temelju Izvodu iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 28. veljače 2013. godine utvrđeno je da je prof. dr.sc. Krunoslav Zmaić upisan u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Fakulteta dostavio je pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora dr. sc. Krunoslava Zmaića znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog Fakultetsko vijeće je utvrdilo da prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odlučilo kao u izreci. Pouka o pravnom lijeku Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke.

DEKAN Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Dostavljeno: 1. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić 3. Tajništvo Fakulteta 4. Pismohrana Fakultetskog vijeća 5. Prismohrana Fakulteta

Page 15: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić Životopis, znanstvena