12
Cedarea in vitro a norfloxacinei din forme farmaceutice orale in medii compendiale si biorelevante Numele dvs. Facultate

Propunere Proiect Stiintific Exemplu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kjhgg

Citation preview

Cedarea in vitro a norfloxacinei din forme farmaceutice orale in medii compendiale si

biorelevante Numele dvs.

Facultate

Expunerea problemei Tastaţi aici întrebarea

(Este întrebarea la care încercaţiîncercaţi să răspundeţi.)

Metodele compendiale de cedare in vitro dau profile de dizolvare similare cu metodele biorelevante?

Prezentarea generală a proiectului

Tastaţi o scurtă prezentare generală sau un rezumat alproiectului.

Lucrarea prezintă un studiu privind cedarea in vitro a norfloxacinei din formefarmaceutice orale în medii compendiale şi biorelevante simulând compoziţia gastrică şi

intestinală pre- şi postprandială şi stabileşte modele cinetice predictive pentru a fi corelate ulterior cu profilele farmacocinetice in vivo. Cinetica de cedare a norfloxacinei a fost puternic depedentă atât de mediul de dizolvare utilizat, dar şi de formularea celor două

produse testate.

Cercetare  Rezumaţi aici cercetarea efectuată în trei-cinci puncte:

• Dizolvarea in medii compendiale :• SGF(fluid gastric simulat), tampon acetat pH 4.0

(conform monografiei USP Norfloxacina tablete)

• Dizolvarea in medii biorelevante :• FaSSGF/FeSSGF(fluid gastric simulat in conditii

pre si post prandiale), FaSSIF/FeSSIF(fluid intestinal simulat in conditii pre si post

prandiale),

• Compararea profilelor de dizolvare rezultate

Variabile Variabile controlate: sistem de asigurare a

calitatii

Variabile independente: medii de dizolvare

Variabilă/variabile dependentă/e: predictibilitate in vivo.

IpotezăPe baza cercetării efectuate, veţi scrie un răspuns sau o soluţie – cea mai informată presupunere – la întrebarea pusă. Asiguraţi-vă că notaţi ipoteza înainte de a începe experimentul.

Metodele biorelevante furnizeaza date apropiate dizolvarii in vivo, mai sensibile si mai complexe decat metodele compendiale.

Materiale/Metode Tastaţi o listă detaliată a materialelor necesare

pentru realizarea experimentelor. Precizaţi cantităţile utilizate.

Descrieti metodele folosite Mediile compendiale folosite: Fluid gastric simulat - SGF (Tabel I); Tampon acetat pH 4.0 ;fluid intestinal simulat (SIF)

tampon pH 6.8 (Tabel II). Mediile biorelevante folosite: FaSSGF/FeSSGF(fluid gastric simulat in conditii pre

si post prandiale), FaSSIF/FeSSIF(fluid intestinal simulat in conditii pre si post prandiale)(Table II) .

Procedură Listaţi toţi paşii parcurşi în realizarea experimentului. Amintiţi-vă să numerotaţi paşii. Adăugaţi diagrame/grafice, fotografii la experimente. Studiile de dizolvare au fost efectuate cu Aparatul 2

(Palete), echipament DT 800H, Erweka, Germany. Fiecare vas a fost umplut cu 500mL/1000 mL mediu de dizolvare, iar viteza de rotatie folosita a fost de 50 rpm pentru toate studiile. Experimentele au fost facute in trei loturi de testare. Probele (5 mL) au fost recoltate la 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, si 120 min cu o siringa, apoi filtrate prin filtru Teflon® 0.45-μm si diluate cu metanol. Dozarea Norfloxacinei din probe a fost facuta cu o metoda lichid cromatografica validata.

Date/Observaţii Datele sunt mai uşor de înţeles dacă le aranjaţi în

tabele sau grafice. Creaţi un grafic în Microsoft Excel şi importaţi-l aici.

Asiguraţi-vă că aţi etichetat cu claritate toate datele.Norfloxacin release in simulated interstinal media

0 50 1000

50

100

FeSSIFFaSSIFpH=4.0SIF

Time (min)

% R

elea

sed

Norfloxacin release in simulated gastric media

0 50 1000

50

100

FeSSGF

FaSSGF

SGF

Time (min)

% R

elea

sed

ConcluzieTastaţi aici un scurt rezumat al descoperirilor dvs. bazate pe rezultatele experimentelor. Trebuie să indicaţi dacă datele verifică sau nu ipoteza şi să explicaţi de ce, în ambele situaţii.

Rezultatele au indicat o dizolvare rapidă şi completă în mediile compendiale – fluid gastric simulat (SGF) si tampon acetat (pH 4.0), în timp ce în mediile biorelevante cedarea a avut un profil diferit, probabil datorat variabilităţii solubilităţii norfloxacinei in proximitatea punctului izoelectric. Deşi era de aşteptat ca sărurile biliare să determine o creştere a solubilităţii norfloxacinei prin intermediul includerii substanţei active în micele, acest efect a fost semnificativ numai in conditii postprandiale (cedare 100%, fata de doar 32% în condiţii preprandiale).

Lucrări citateAsiguraţi-vă că includeţi sursele imprimate şi în format electronic şi le aranjaţi alfabetic. Adhami, Z.; Wise, R.; Weston, D.; Crump, B.; The pharmacokinetics and

tissue penetration of norfloxacin; The journal of antimicrobial therapy; 1984; 13: 87–92;

Ahumada, A.; Seeck, J.; Allemandi, D.; Manzo, R.; The pH/solubility profile of norfloxacin; S. T. P. Pharm. Sci; 1993; 3: 250–253

Breda, S.A., Jimenez-Kairuz, A.F., Manzo, R.H., Olivera, M.E., Solubility behavior and biopharmaceutical classification of novel high-solubility ciprofloxacin and norfloxacin pharmaceutical derivatives; International Journal of Pharmaceutics; 2009; 371: 106–113;

Dressman, J. B.; Amidon, G. L.; Reppas, C.; Shah, V. P.; Dissolution testing as a prognostic tool for oral drug absorption: immediate release dosage forms; Pharmaceutical Research; 1998; 15 (1): 11–22;

Higuchi, T., Rate of release of medicaments from ointment bases containing drugs in suspensions. J. Pharm. Sci. 1961; 50, 874-875;