Reductor Cilindro Melcat Halasz

  • View
    172

  • Download
    20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reductor Cilindro Melcat Halasz

Text of Reductor Cilindro Melcat Halasz

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEADEINGINERIE MANAGERIALASITEHNOLOGICA SPECIALIZAREA: AUTOVEHICULE RUTIERE DISCIPLINA: ORGANE DE MASINIII PROIECT: REDUCTOR CILINDRO-MELCAT INDRUMATOR, Conf. Dr. Ing. Ec. TARCA IOAN CONSTANTIN STUDENT,HALASZ ATTILAGRUPA: 231 2012-2013 2 CUPRINS CUPRINS ........................................................................................................................................ 2 TEMA PROIECTULUI .................................................................................................................. 3 I.MEMORIU TEHNIC ........................................................................................................ 5 1.1.DEFINIRE ........................................................................................................................ 5 1.2.TIPURI DE REDUCTOARE ........................................................................................... 7 1.3.VARIANTE CONSTRUCTIVE DE REDUCTOR ....................................................... 13 1.4.CILINDRO-MELCAT ................................................................................................... 13 II.MEMORIU DE CALCUL .............................................................................................. 15 2.1.SCHEMA CINEMATICA A REDUCTORULUI ......................................................... 15 2.2.STABILIREA RAPOARTELOR DE TRANSMITERE ............................................... 15 2.3.CALCULUL TURATIILOR ARBORILOR .................................................................. 16 2.4.CALCULUL PUTERILOR PE ARBORI ...................................................................... 17 2.5.CALCULUL MOMENTELOR DE TORSIUNE PE ARBORI ..................................... 17 2.6.CALCULUL ANGRENAJULUI CILINDRIC .............................................................. 18 2.6.1.CALCULULELEMENTELORGEOMETRICEALEANGRENAJULUICILINDRIC ........................................................................................................................... 18 2.6.2.CALCULULELEMENTELORGEOMETRICEDINANGRENAJULUICILINDRIC ........................................................................................................................... 23 2.6.3.VERIFICAREA DANTURII ANGRENAJULUI .................................................. 24 2.7.CALCULUL ANGRENAJULUI MELCAT .................................................................. 26 2.8.CALCULUL ARBORILOR ........................................................................................... 33 2.8.1.VERIFICAREA SI DETERMINAREA REACTIUNILOR DIN ARBORILOR... 33 2.9.CALCULUL ASAMBLARII CU PENE ....................................................................... 44 2.10.CALCULULRANDAMENTULUIREDUCTORULUISIVERIFICAREALA INCALZIRE .............................................................................................................................. 45 2.11.ALTE ELEMENTE CONSTRUCTIVE ALEREDUCTORULUI ........................... 46 BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................... 50 3 TEMA PROIECTULUI S se proiecteze reductor cilindro-melcat cu urmtoarele date de proiectare: -puterea motorului electric PME= 13 kW, -turaia motorului electric n ME= 2500 rot/min; -turatia de iesire niesire=15 rot/min; -durata totala de functionare DH=10000 h; - Proiectul va avea urmatoarele componente: Parte scrisa: Memoriu tehnic: definirea reductorului(consideratii teoretice)descrierea a trei variante constructive de reductor, analiza functionala si motivarea alegerii variantei pentru proiectare norme de tehnica securitatii muncii pentru: montarea reductorului (inclusiv transportul) in pozitia de functionare norme de securitatea muncii privind intretinerea respectiv functionarea reductorului Memoriu justificativ de calcul: Desenul de execuie a dou organe reprezentative Proiectarea angrenajelor de pe treptele 1 si 2 Calculul de rezistenta al arborilor Calculul si alegerea rulmentilor Alegerea lubrifiantului si verificarea termica a reductorului Cuprins Bibliografie OPIS 4 Parte desenata: Desenul de ansamblu al reductorului Desenul de executie pentru arborele de intrare in reductorDesenul de executie pentru arborelui de iesire din reductor 5 I.MEMORIU TEHNIC 1.1.DEFINIRE Reductoarele cu roti dintate sunt mecanisme independente formate din roti dintate cuangrenarepermanenta,montatepearborisiinchiseintr-ocarcasaetansa.Eleservesc la: micsorarea turatiei; cresterea momentului de torsiune transmis ; modificarea sensului de rotatie sau a planului de misacare; insumeaza fluxul de putere de la mai multe motoare catre o masina de lucru; distribuie fluxul de putere de la un motoare catre mai multe masini de lucru Incazulreductoareledeturatie,rotiledintatesuntmontatefixpearbori,rotile angreneazapermanentsirealizeazaunraportdetransmiteretotalfix,definitcaraportul dintre turatia la intrare si turatia la iesirea reductorului, spre deosebire de cutiile de viteze lacareunelerotisuntmobilepearbori(rotibaladoare),angreneazaintermitentsi realizeaza un raport de transmitere total in trepte. Ele sedeosebesc si de variatoarele de turatie cu roti dintate (utilizate mai rar) la care raportul de transmitere total poate fi variat continuu. Reductoareledeturatiecurotidintateseutilizeazaintoatedomeniileconstructiilorde masini.Existaomarevarietateconstructivadereductoaredeturatiecurotiledintate.Ele se clasifica in functie de urmatoarele criterii: 1.dupa raportul de transmitere: reductoare o treapta de reducere a turatiei; reductoare 2, sau mai multe trepte de treducere a turatiei. 2.dupa pozitia relativa a arborelui de intrare (motor) si arborele de iesire: reductoare coaxiale, la care arborele de intrare este coaxial cu cel de isire; reductoareobisnuite(paralele),lacarearboreledeintraresideiesiresunt paralele. 6 3.dupa pozitia arborilor: reductoare cu axe orizontale; reductoare cu axe verticale; reductoare cu axe inclinate. 4.dupa tipul amgrenajelor: reductoare cilindrice; reductoare conice; reductoare hipoide; reductoare melcate; reductoare combinate (cilindro-conice, cilindro-melcate etc); reductoare planetere. 5.dupa pozitia axelor: reductoare cu axe fixe; reductoare cu axe mobile. Dacareductorulimpreunacumotorulconstituieunsinguragregat(motoruleste motatdirectlaarboreledeintrareprintr-oflansa)atunci unitateasenumeste motoreductor.Inmulte solutii constructive reductoarele de turatie cu rotiledintate se utilizeaza inschemecinematicealaturidealtetipuridetransmisii:princurele,prinlanturi,cu frictiune, cu surub-piulita, variatoare, cutii de viteza etc. Avantajeleutilizariireductoarelorinschemelecinematicealemasinilorsi mecanismelor sunt: raport de transmitere constant; asigura o mare gama de puteri instalare; gabarit redus; randament mare (cu exceptia reductoarelor melcate); intretinere simpla si ieftina. 7 Printre dezavantaje se enumera: pret de cost ridicat; necesitatea unei uzinari si montaj de precizie; functionarea lor este insotita se sgomot si vibratii. Parametrii principali ai unui reductor cu roti dintate sunt:puterea; raportul de transmitere; turatia arborelui de intrare; distanta dintre axe. Datoritamultiplelorutilizariinindustriaconstructiilordemasinisiaparate, parametrii reductoarelor de turatie cu rotile dintate sunt standardizate: rapoartele de transmitere,STAS 6012-82; distanta dintre axe, STAS 6055-82; modulii, STAS 822-82; parametrii principali ai reductoarelor cilindrice, STAS 6850-77; parametrii principali ai reductoarelor melcate, STAS 7026-77. 1.2.TIPURI DE REDUCTOARE Alegerea ripului de reductor intr-o scheme cinematica se face in functie de: raportul de transmitere necesar; gabaritul disponibil; pozitia relativa a axelor motorului si a organului (masinii) de lucru; randamentul global al schemei cinematice. In functie de aceste cerinte se pot utililiza urmatoarele tipuri de reductoare cu roti dintate: cilindrice, conice, conico-cilindrice, melcate, cilindro-melcate, planetare. 8 a)Reductoare cu roti dintate cilindrice. Acestea sunt cele mai utilizate tipuri de reductoare cu roti dintate deoarece: seproducintr-ogamalargadeputeri:delaputeriinstalatefoartemici(de ordinul Watilor) pana la 100 000kW (900 kW, pentru reductoare cu o teapta). rapoarte de transmitere totale, iT max = 200 (iTmax = 6,3, pentru reductoare cu o treapta;iT=6,360,pentrureductoarecu2treapte,iT=40200,pentru reductoare cu 3 treapte; viteze periferice, vmax = 200 m/s; posibilitatea tipizarii si executiei tipizate sau standardizate. Seconstruiescinvariantecu1,2si3treptedereducere,fig.1.1, avanddantura dreapta sau inclinata. Notatiile din figura sunt: intrarea in reductor, cu litera I; iesirea din reductor, cu litera E; cifrele 1, 2, 3, 4 rotile ce compun angrenajele treptelor de reducere. Dinpunctdevederealinclinariidanturii,laalegereatipuluidereductorcuroti dintate cilindrice se tine seama de urmatoarele recomandari: reductoarelecurotidintatecilindricedrepte,pentruputeriinstalatemicisi mijlocii,vitezeperifericemicisimijlociisilarotilebaladoaredelacutiilede viteze; reductoarelecurotidintatecilindriceinclinate,pentruputeriinstalatemicisi mijlocii, viteze periferice mari, angrenaje silentioase; reductoarelecurotidintatecilindricecudanturainV,pentruputeriinstalate mari viteze periferice mici. 9 Fig. 1. 1. Scheme cinematice pentru reductoarele cu roti dintate cilindrice b)Reductoare cu roti dintate conice Acestereductoareschimbadirectiamiscariila900,fiindutilizateatatinvarianta constructivasimpla(unsingurangrenajconicconcurentortogonal)catsiinvarianta combinata(impreunacu1sau2angrenajecilindriceparalele).Inprivintautilizarii acestor tipuri de reductoare se recomanda ca: reductoarele conice simple, cu iT max = 6, pentru puteri mici, randamentemax = 0,98; reductoareleconico-cilindricecu2trepte(primatreaptaavandangrenaj conic), cu iT = 4 40 si randamente max = 0,96; r