Rüzgar Ve Güneş Enerji Bağlantı Şemaları Çizimi.pdf

 • View
  94

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Rüzgar Ve Güneş Enerji Bağlantı Şemaları Çizimi.pdf

 • T.C.

  MLL ETM BAKANLII

  YENLENEBLR ENERJ TEKNOLOJS

  RZGR VE GNE ENERJ BALANTI EMALARI ZM

  Ankara, 2013

 • Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme materyalidir.

  Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

  PARA LE SATILMAZ.

 • i

  AIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET1 .................................................................................................... 3 1. RZGR VE GNE ELEKTRK BALANTI EMALARI ZM ............................ 3

  1.1. Kuvetli Akm Sembollerinin izimi ............................................................................. 3 1.2. Aydnlatma Projesi izimi ............................................................................................ 6

  1.2.1. Aydnlatma Tesisatlarnda Kullanlan Sembollerin izimi ................................... 6 1.2.2. Komtatr Anahtarl Aydnlatma Tesisatlar izimi ............................................. 7 1.2.3. Floresan Lamba Balantlar izimi ...................................................................... 7

  1.3. Rzgr ve Gne Elektrik Kuvvet Projesi izimi ......................................................... 8 1.3.1. Rzgr Trbini Elektrik Kuvvet Projesi izimi .................................................... 8 1.3.2. Gne Paneli Elektrik Kuvvet Projesi izimi...................................................... 13

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 16 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 18

  RENME FAALYET2 .................................................................................................. 19 2.RZGR VE GNE ELEKTRONK DEVRE EMALARININ ZM ..................... 19

  2.1. Elektronikte Kullanlan Sembollerin izimi ............................................................... 19 2.1.1. Diren Sembolleri izimi .................................................................................... 19 2.1.2. Bobin ve Transformatr Sembolleri izimi ........................................................ 20 2.1.3. Kondansatr Sembolleri izimi .......................................................................... 20 2.1.4. Transistr Sembolleri izimi ............................................................................... 21 2.1.5. Tetikleme Elemanlar Sembolleri izimi ............................................................ 22

  2.2. G Kayna izimleri ............................................................................................... 23 2.2.1. Transformatrl DA G Kaynaklar .................................................................. 23 2.2.2. eitli DA G Kayna Devreleri izimleri ...................................................... 25

  2.3. nvertr Devresi izimi .............................................................................................. 26 2.4. Ak arj Devresi izimi ............................................................................................. 32 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 36 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 41

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 42 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 43 KAYNAKA ......................................................................................................................... 46

  NDEKLER

 • ii

  AIKLAMALAR ALAN Yenilenebilir Enerji Teknolojisi

  DAL/MESLEK Ortak Alan

  MODLN ADI Rzgr ve Gne Enerji Balant emalar izimi

  MODLN TANIMI

  Rzgr ve gne enerjisinin elektrik, elektronik devre sembollerini ve emalarn standartlara uygun izme becerilerinin kazandrld bir renme materyalidir.

  SRE 40/32

  N KOUL Bu modln n koulu yoktur.

  YETERLK Rzgr ve gne enerjisinin elektrik, elektronik devre sembollerini ve emalarn izmek

  MODLN AMACI

  Genel Ama Bu modl ile standartlarn belirledii kurallara uygun elektrik ve elektronik devre emalarn doru okuyup eksiksiz izebileceksiniz. Amalar

  1. Kuvvetli akm sembollerini, aydnlatma projesini, rzgr ve gne enerjisi elektrik kuvvet projesini izebileceksiniz.

  2. Elektronikte kullanlan sembolleri, g kaynan, inverter devresini ve ak arj devresini izebileceksiniz.

  ETM RETM ORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Ortam: Teknik resim snf, bilgisayar destekli izim ortam, atlye ortam Donanm: Teknik resim defteri, kurun kalem, T cetveli, daire ablonu, cetvel, pergel, gnye, izim program

  LME VE DEERLENDRME

  Modl iinde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen lme aralar ile kendinizi deerlendireceksiniz. retmen modl sonunda lme arac (oktan semeli test, doru-yanl testi, boluk doldurma, eletirme vb.) kullanarak modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek sizi deerlendirecektir.

  AIKLAMALAR

 • 1

  Sevgili renci,

  Teknik resim, bilim ve teknoloji ile ilgilenen insanlar arasnda izilmi projereri inceleyebilmek iin gelitirilmitir. Her sektrn teknik resminde kendine zg sembolleri vardr. Bir alanda profesyonellemek isteyen kiilerin o alann simgelerini ve teknik resimlerini en iyi ekilde renmelidir.

  Yenilenebilir enerji teknolojisinde kullanlan semboller ve emalar, herhangi bir dilde hibir ekstra aklamaya yer vermeden ayn teknoloji alanyla ilgilenen insanlarn bu teknolojiyi gerekletirmek ve gelitirmek amacyla kullandklar aralardr. Bu teknoloji alannda kendini gelitirmek ve uzmanlamak isteyen herkesin devre emalar izimini ve bu teknolojiye ait sembolleri en iyi biimde bilmesi ve uygulamas bir zorunluluktur.

  Bu modln sonunda, rzgr ve gne enerjisi sektrnde kullanlan projeleri izme ve inceleme yeteneine sahip olabileceksiniz.

  Modl baar ile tamamladnzda ve kendinizi konu hakknda gelitirdiinizde yenilenebilir enerji sektrnde alabilecek yeterlilie sahip olacaksnz.

  GR

 • 2

 • 3

  RENME FAALYET1

  Rzgr ve gne enerjisinin elektrik balant emalar izim ilemlerini yapabileceksiniz.

  Rzgr enerjisi elektrik projesini aratrp inceleyiniz. Gne enerjisi elektrik projesini aratrp inceleyiniz

  1. RZGR VE GNE ELEKTRK BALANTI EMALARI ZM

  1.1. Kuvetli Akm Sembollerinin izimi

  Gne (PV) enerjisi elektrik tesisatlar, gne nn etkili olduu saatlerde bina, i yeri vb. alanlarn elektrik ihtiyacn gidermek iin kurulan sistemlerdir.

  Rzgr enerjisi elektrik tesisatlar, rzgr gcnn etkili olduu saatlerde bina, i yeri vb. alanlarn elektrik ihtiyacn gidermek iin kurulan sistemlerdir.

  Rzgr ve gne enerjisinin birlikte kullanld sistemlere hibrit sistemler denir. Hibrit sistemlerin tesisatlar, o an youn olan enerjinin aktif edilmesi zerine kurulan sistemlerdir.

  Rzgr ve gne enerji sistemlerinde kullanlan semboller, dnyann her yerinde devre emalarnn ayn ekilde anlalmas iin standartlatrlmtr.

  No Sembol Anlam No Sembol Anlam

  1

  Doru akm (DA)

  6

  PV modl

  2

  Alternatif akm (AA)

  7

  nvertr

  3

  Transformatr 8

  Akmlatr veya batarya

  4

  Ayrc 9

  Ak kesici

  RENME FAALYET1

  ARATIRMA

  AMA

 • 4

  Nu. Sembol Anlam No Sembol Anlam

  10

  Kuvvetli akm besleme

  iletkeni 22

  kili NYIF bakr hat, sva st 380/220V

  11

  AA fazl orta ulu 23

  Enerji

  yukardan geli/gidi

  12

  Bklebilen tanabilen hat

  24

  Enerji yukar gidi

  13

  Anahtarl lamba

  25

  Enerji

  yukardan geli

  14 Etan floresan armatr 26

  Enerji aadan geli/gidi

  15

  Yer

  altna denmi hat

  27

  Enerji

  yukardan geli aa gidi

  16

  Yer

  stne denmi hat

  28

  Enerji

  aa/yukar gidi/geli

  17 Sva st

  hat 29

  Enerji aadan yukar gidi

  18 Sva ii

  hat 30

  Enerji

  yukardan aa gidi

  19

  Sva alt hat

  31

  Genel

  topraklama,

  VDE100e gre koruma hatt

  20

  AA ntr u (0) 32

  Cihazlar iin snr

  21

  Kuru

  yerde izoleli

  hat

  33

  Akmlatr veya batarya

 • 5

  No Sembol Anlam No Sembol Anlam

  34

  Nemli yerde

  izoleli hat

  50

  Akmlatr veya batarya

  35 AA R faz 51

  AA S faz

  36

  Yer alt

  kablosu

  52

  fazl otomatik

  sigorta

  37

  Kuvvetli

  akm besleme hatt

  53

  Bir fazl bakl sigorta

  38

  Topraklama

  hatt 54

  Bir fazl anahtar alter

  39

  Koruma

  iletkeni

  55

  fazl anahtar alter

  40

  Bergman

  (izoleli) boru

  iindeki hat

  56

  Tek kutuplu adi

  anahtar

  41

  Bir iletkenden

  kol ayrm 57

  Aplik

  42

  Bir fazl aktif saya

  58

  Komtatr

  43

  Ik ana tablosu 59

  Bir kutuplu

  grup anahtar

  44

  Saya tablosu ya da dolab

  60

  Bir fazl buonlu sigorta

  45

  Ik tali datm tablosu

  61

  Topraklama

  hatt

  46

  Bir fazl normal priz