of 32 /32
IV/2012 JAN BENDIG Pokud máte svůj sen, tak za ním jděte Celebrity o Nové filmy a hry o Horoskopy o Triky na krásu o Hi-Tech www.scooler.cz Netradiční mazlíčci str. 24 str. 20 str. 14 Historie internetu Můj vysvlečenej deník

sCOOLer 027

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sCOOLer 027

Text of sCOOLer 027

Page 1: sCOOLer 027

IV/2012

JAN BENDIGPokud máte svůj sen, tak za ním jděte

Celebrity o Nové filmy a hry o Horoskopy o Triky na krásu o Hi-Tech www.scooler.cz

Netradiční mazlíčci

str. 24

str. 20

str. 14

Historie internetu

Můj vysvlečenej deník

Page 2: sCOOLer 027

Nejbrutálnější slevy!

Rádi nakupujete věci tak, že si řeknete: „to byl super kup!“ Všimli jste si, že se v poslední době na internetu objevilo množství webů nabízející lákavé slevy, ale začínáte se v těchto nabídkách ztrácet? Chtěli byste mít tyto nabídky na jednom místě a mít možnost si vybrat jen podle typu, nebo místa, které vás zajímá? Ano? Tak se podívejte na www.ukazslevy.cz. Jediný web, který vám ukáže všechny aktuální výhodné nabídky na jednom místě.

Page 3: sCOOLer 027

29HOROSKOPYFATALISTŮM

14SCOOLERŮM NetRadičNí dOMácí Mazlíčci

Editorial pro úvod z obsahuaneb Pozdrav z redakce

www.scooler.cz

TIRÁŽ

03

12PRO HEZOUNY MiSS/MR. NaJdeMeSe.cz

06ROZHOVOR JaN BeNdiG

08DRBÁRNA cO tROPí SlaVNí

22NADŠENCŮM cOOl VĚcičKY

26HRÁČŮM NeJ HRY

28SCOOLERKÁM BUĎ iN

17CHYTROLÍNŮM HlaVOlaMY

30VTIPÁLKŮM HUMOR

24FILMOŽROUTŮM KiNO NOViNKY

10AKČNÍM LIDEM zaŽiJ Na VlaStNí KŮŽi

ZVÍDAVÝM zaJíMaVÉ zaJíMaVOSti 04

13RANDĚNÍ JaK Balit KdeKOliV

Četnost vydání: měsíčník

Ročník: IV.

Distribuce: 900 škol v celé ČR

Vydavatelství: goNET s.r.o., Úprkova 1/25, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 26822580

Šéfredaktor: Pavel Górecki

Redaktoři: Michal Křivský, David Osička, Petra Valigová, Irena Velkoborská, Vladimír Zbytek

Grafická úprava: Zdeněk Foltýn

E-mail redakce: [email protected]

Inzerce: [email protected], tel: 596 132 113

Inzertní podmínky: www.scooler.cz

18 SEMINÁRKY - MATURITNÍ OTÁZKY - P.S.P. - STUDENTKA.CZ

� ��

NEMECKÁ NEPRAVIDELNÁ (SILNÁ) SLOVESASLOVESA JSOU VE TVARU 3. OSOBY JEDNOTNÉHO ČÍSLA

Změna Sloveso Infinitiv Prezens Preteritum Perfektum kmenové samohlásky

1 myslet denken denkt dachte hat gedacht a - a 2 mít haben hat hatte hat gehabt a - a 3 znát kennen kennt kannte hat gekannt a - a 4 nazývat nennen nennt nannte hat genannt a - a 5 utíkat, pádit rennen rennt rannte ist gerannt a - a 6 posílat senden sendet sandte hat gesandt a - a 7 stát stehen steht stand hat gestanden a - a 8 dělat, činit (ne „machen”) tun tut tat hat getan a - a 9 obrátit wenden wendet wandte hat gewandt a - a 10 prosit bitten bittet bat hat gebeten a - e 11 jíst essen isst aß hat gegessen a - e 12 žrát fressen frisst fraß hat gefressen a - e 13 dávat geben gibt gab hat gegeben a - e 14 dít se geschehen geschieht geschah ist geschehen a - e 15 číst lesen liest las hat gelesen a - e 16 ležet liegen liegt lag hat gelegen a - e 17 měřit messen misst maß hat gemessen a - e 18 vidět sehen sieht sah hat gesehen a - e 19 být sein ist war ist gewesen a - e 20 sedět sitzen sitzt saß hat gesessen a - e 21 kráčet, šlapat treten tritt trat hat getreten a - e 22 zapomenout vergessen vergisst vergaß hat vergessen a - e 23 začínat beginnen beginnt begann hat begonnen a - o 24 poroučet befehlen befiehlt befahl hat befohlen a - o 25 lámat brechen bricht brach hat gebrochen a - o 26 doporučit empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen a - o 27 vyděsit erschrecken erschrickt erschrak ist erschrocken a - o 28 platit gelten gilt galt hat gegolten a - o 29 vyhrát gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen a - o 30 pomáhat helfen hilft half hat geholfen a - o 31 přicházet kommen kommt kam hat gekommen a - o 32 vzít nehmen nimmt nahm hat genommen a - o 33 plavat schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen a - o

Změna Sloveso Infinitiv Prezens Preteritum Perfektum kmenové samohlásky

34 mluvit sprechen spricht sprach hat gesprochen a - o 35 bodat stechen sticht stach hat gestochen a - o 36 krást stehlen stiehlt stahl hat gestohlen a - o 37 zemřít sterben stirbt starb ist gestorben a - o 38 potkat treffen trifft traf hat getroffen a - o 39 zkazit se verderben verdirbt verdarb hat verdorben a - o 40 získávat, propagovat werben wirbt warb hat geworben a - o 41 házet werfen wirft warf hat geworfen a - o 42 vázat binden bindet band hat gebunden a - u 43 vnikat eindringen dringt ein drang ein ist eingedrungen a - u 44 pociťovat empfinden empfindet empfand hat empfunden a - u 45 najít finden findet fand hat gefunden a - u 46 dařit se gelingen gelingt gelang ist gelungen a - u 47 znít klingen klingt klang hat geklungen a - u 48 zpívat singen singt sang hat gesungen a - u 49 klesat sinken sinkt sank ist gesunken a - u 50 skákat springen springt sprang ist gesprungen a - u 51 zapáchat stinken stinkt stank hat gestunken a - u 52 pít trinken trinkt trank hat getrunken a - u 53 ztratit se verschwinden verschwindet verschwand ist verschwunden a - u 54 nutit zwingen zwingt zwang hat gezwunken a - u 55 jít gehen geht ging ist gegangen i - a 56 foukat blasen bläst blies hat geblasen i - a 57 péci, smažit braten brät briet hat gebraten i - a 58 přijímat empfangen empfängt empfing hat empfangen i - a 59 padat fallen fällt fiel ist gefallen i - a 60 chytat fangen fängt fing hat gefangen i - a 61 jít gehen geht ging ist gegangen i - a 62 dostat se (kam) geraten gerät geriet ist geraten i - a 63 držet halten hält hielt hat gehalten i - a 64 viset hängen hängt hing hat gehangen i - a 65 nechat lassen lässt ließ hat gelassen i - a 66 běžet laufen läuft lief ist gelaufen i - a 67 radit raten rät riet hat geraten i - a

18DO SCOOLU NĚMecKá SlOVeSa

Milí scOOleři!venku nám už všechno kvete, slu-níčko láká ven a ve škole je tak stále těžší udržet pozornost. Proto je tady sCOOLer, aby vám zpříjemnil chvíle o přestávkách (nikoliv v hodině samozřejmě). Co vás čeká v tomto informacemi nabitém čísle? Máme pro vás rozhovor s Janem Bendi-gem. Jak se mu daří a co plánuje, se dozvíte na straně 6. Poradíme, co všechno můžete chovat doma, když vám rodiče zakážou psa nebo kočku (str. 14). Dozvíte se, komu vděčíte za internet (str. 20). Nechy-bí ani naše pravidelné rubriky. Těm, co hledají novou lásku, poradíme, jak balit kdykoli a kdekoli. Nechybí ani filmové tipy, takže první rande v kině je jasná volba. Věříme, že si náš jarní sCOOLer užijete a že vám alespoň trochu pomůže překonat jarní únavu.

Váš scOOler 20SCOOLERŮM HiStORie iNteRNetU

SOUTĚŽChceš si dát chvíli klid a veget? Vyhraj 2x pohodlný sedací pytel Wegett a k tomu

knížku Můj vysvlečenej deník. Na stránkách www.sCOOLer.cz správně odpověz na otázku: Co bylo předlouhou filmu Můj vysvlečenej deník? A třeba se na tebe štěstí usměje :-)

Page 4: sCOOLer 027

víTE, že...sCOOLerům zvídavým

04

…barevné rozlišení lokomotiv v Česku má svůj důvod?

Barevné provedení českých lokomotiv má své zákonitosti, díky nimž poznáte, na jaké elektrické napětí jezdí. Stejno-směrné lokomotivy využívají 3 000 V a jsou zelené, střídavé (25 000 V) jsou čer vené a dvousystémové využívající obou předchozích variant jsou modré. V posledních letech se ale od barevného dodržování upouští, protože jsou ně-které lokomotivy přemalovávány kvůli reklamním účelům.

…karetní králové mají reálné předlohy?

Kolikrát za život už jste hráli karty? A na-padlo vás, že by obrázky králů mohly mít reálnou předlohu? Pikový král před-stavuje krále Davida, křížový je podo-biznou Alexandra Velikého, srdcovým králem je Karel Veliký a káry zobrazují Julia Cézara.

…kravata má původ v Chorvatsku?

Pánové, až zase budete před zrcadlem bojo-vat s uzlem vaší kravaty, stěžovat si můžete konkrétně na Chorvatsko. Ta je totiž zemí původu tohoto módního doplňku. Po Evro-pě módu nošení kravat v 17. století rozšířili chorvatští vojáci a v roce 1667 za doby Lud-víka XIV. Byl vytvořen i zvláštní pluk „Royal Cravates“, pojmenovaný podle Chorvatů. Od nich tento nový módní předmět, který se nosil „a la Croate“ (chorvatským způsobem), převzali Pařížané. Tento výraz se velmi brzy stal kořenem nového francouzského slova „cravate“ – kravata.

…sochy koní vypovídají o smrti svého majitele?

Říká se, že postavení sochy koně s člověkem má jistá pravidla. Pokud má kůň obě přední nohy ve vzduchu, zemřel tento člověk v bitvě. Pokud má kůň jen jednu nohu ve vzduchu, pak tento člověk zemřel na následky zraně-ní v bitvě. Když ale stojí kůň všema čtyřma nohama na zemi, pak člověk na jeho hřbetě zemřel přirozenou smrtí.

Zpravodajství 1200 webů http://aktuality.sms.cz

Page 5: sCOOLer 027

…pálivost chilli papriček má svou stupnici?

Pálivost chilli papriček způsobuje látka kapsaicin. Tato látka dráždí receptory bolesti v ústech, které jsou odpovědné za pocit pálení. K měření pálivosti se používá tzv. Scovilleho stupnice. K tes-tu stupně pálivosti je potřebná paprika, voda a cukr. Paprika se smíchá s vodou a cukrem a následně se ochutná. Pokud roztok pálí, naředí se vodou a opět ochut-ná. Tento proces se opakuje až do stavu, kdy roztok nepálí. Stupeň naředění tak odpovídá příslušnému číslu SHU (kolikrát musí být roztok naředěn, aby kapsaicin nebyl detekován chutí). Sladká paprika například neobsahuje žádný kapsaicin, takže na Scovilleho stupnici má hodnotu 0. Naproti tomu např. paprička habane-ro má pálivost cca 300 000 SHU, z čehož plyne, že roztok musí být 300 000x ředěn vodou, než je kapsaicin nedetekovatelný. Nejpálivější papričky dosahují hodnoty 1 000 000 SHU!

…Pablo Picasso měl celé jméno složeno z 23 slov?

Kdyby vám chtěl někdo za pár korun pro-dat obraz od muže jménem Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomu-ceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso, koupili byste ho? Zřejmě ne. Jedná se přitom o celé jmé-no známého malíře Pabla Picassa. Není divu, že jej samotný umělec používal v té nejkratší možné formě. Už jen vměstnat podpis na každé jeho dílo by zřejmě bylo trochu problematické. A rozhodně při vyplňování údajů na občanku by musel mít speciální formulář.

…proti epilepsii se dá bojovat tukem?

Trendem moderní doby je držet diety všeho druhu a snažit se tak minimalizovat obsah tuku v těle. Co když vám ale tuky mohou ulevit od nemoci? Tzv. ketogenní dieta je novou nadějí pro epileptiky. U třiceti procent pacientů prý dokáže snížit počet záchvatů až o devadesát procent. Dieta ale významně za-těžuje organismus, je třeba jíst hlavně tuky, například prorostlý bůček, smetanu a oře-chy. Jenom v Česku je epilepsií postiženo 70 tisíc lidí. Léčba se předepisuje především těm, kterým nezabírají léky. Většinu jídelníč-ku tvoří tuky, téměř jsou vynechány cukry a výrazně omezeny bílkoviny. Strava se musí doplňovat vápníkem a vitamíny. Ve Spoje-ných státech léčbu propaguje herečka Meryl Streepová. Dieta prý výrazně pomohla syno-vi jejího kamaráda. Před zahájením léčby je však nutné odborné vyšetření a seznámení pacienta s riziky.

…že nejdražší káva světa již prošla zažívacím traktem?

Milujete kávu? Ta nejkvalitnější vás vyjde v kavárně asi na 400 Kč za šálek. Co je na ní tak zvláštního? Kávová zrna už jednou prošla trávicím traktem, a to živočicha zvaného cibetka (malý noční živočich podobný kočce). Už vás přešla chuť? In-donésané zjistili, že toto zvířátko si umí vyhledat ty nejkvalitnější kávové bobule a taky si na nich patřičně pochutná. Bo-bule nekouše, v žaludku se stráví slupka, kyselé prostředí zbaví zrna hořkosti a ne-porušené zrno následně vyjde v trusu ven. Z trusu se pak ručně zrna vylupují. Takže až si někdo bude stěžovat na svou práci, dejte mu tohle přečíst. Zajímavé je, že se lidé neúspěšně pokoušeli chovat cibetky ve velkém a získávání semen si tak ulehčit, bohužel cibetky v zajetí prý kávové boby odmítají. Tak co, dali byste si šálek tzv. „cibetkové kávy“?

zvídavým sCOOLerům

05Všechny Tvé oblíbené zpravodajské weby na jednom místě http://aktuality.sms.cz

Page 6: sCOOLer 027

JAN BENDIG

Jaké máš cíle do budoucna? Je nějaký sen, který by sis rád splnil? Můj cíl je stát se velkým zpěvákem, abych lidem rozdával radost a byl vzorem pro lidi, kteří to chtějí někam dotáhnout.

Tvá píseň „Buď navždy mou“ je krásným hudeb-ním vyznáním. Fanynky by mi neodpustily, kdy-bych se nezeptala – jsi zamilovaný? Přece jen, začíná jaro… Abych řekl pravdu, jsem zamilovaný... A je to moc krásne :-).

Co chystáš pro fanoušky v nejbližší době? Kde tě mohou vidět? Termíny vystoupení fanoušci najdou na mých stránkách www.janbendigstar.cz a nebo na face-booku. Teď hlavně makám na svém CD, protože mi zaleží na tom, aby se lidem líbilo stejně jako mně.

Máš možnost vzkázat něco fanouškům na střed-ních školách, kteří tohle zřejmě čtou v hodině pod lavicí, co to bude? Pokud máte svůj sen, který byste si chtěli splnit, ať je to cokoliv, tak to nevzdávejte a jděte za svým cílem.

Rozhovor ptejte se celebrity

06

Máš za sebou skvělý narozeninový koncert, jak se ti líbila oslava plnoletosti v takto velkém stylu? Já musím říct, že jsem se na jednu stranu na tu oslavu velmi těšil, ale na druhou stranu vůbec, protože ještě nechci být plnoletej. Ale oslava byla super, obecenstvo bylo skvělé a já myslím, že se to povedlo.

Byla také nějaká oslava s rodinou a přáteli? Původně jsem byl připravený na to, že budu oslavu uspořádávat sám v nějaké restauraci, po-zvu tam přátele, známé a hlavně rodinu, jenže to padlo a nepřipravoval jsem nic. Pak mi moje přítelkyně udělala velkou birthday party u je-jího táty za Hradcem Králové v obrovské vile. Na tu párty mám nezapomenutelný vzpomínky. Za to Mirečce děkuju!

Snem každého kluka je po dosažení plnoletosti určitě získat řidičák, chystáš se i ty? Ano, určitě si řidičák budu dělat a moc se těším, až budu mít šanci si poprvé zajezdit na silnici mezi autama.

Kromě koncertů tě mohou fanoušci vidět taky na stříbrném plátně. V nedávné době se v ki-nech objevil nový film Školní výlet. Jak vzpomí-náš na natáčení? Já vzpomínám na natáčení moc rád. Prožil jsem tam nervy, legraci, poznal jsem nové a skvělé lidi. Hlavně jsem získal zkušenost, která mi dala strašně moc a za to děkuju Tomáši Magnuskovi. Moc mě to baví a dokonce jsem přijat do další super komedie, ještě nesmím více prozradit, jen můžu říct, že se máte na co těšit...

Práskneš nám nějakou veselou historku z na-táčení? Když jsem hrál ve filmu Bastardi 2, kde vykrá-

dám hodinářství, tak jsme dostali pauzu a přišla za mnou jedna starší paní a řekla mi: „Hej ty! Proč jsi těch hodinek neukradl víc?“ A já úplně zrudl a začal jsem se spolu se štábem strašně smát. Tohle je super historka, miluju jí.

Od tvé úspěšné účasti v Superstar už uplynula spousta času. Jak se od té doby změnil tvůj ži-vot? Co bylo pro tebe nejtěžší?Já jsem byl po soutěži trošku zmatený a ne-věděl jsem po pravdě, co mám dělat. Neměl jsem nikoho, kdo by mě tou hvězdnou drá-hou vedl. Hlavně jsem se soustředil na školu, Mezinárodní konzervatoř v Praze. Po dvou le-tech si mě našla manažerka, která o mě měla zájem už delší dobu. Rozhodla se, že mě bude táhnout pořád nahoru a nahoru a musím říct, že jí to zatím jde. Slíbila mi velký narozenino-vý koncert, vlastní videoklip k mému singlu Sweet 17 a že konečně vydám CD, a to vše se splnilo. Musím říct, že je opravdu šikovná, dělá pro mě maximum a za to Janičce strašně moc děkuju. Uvědomuju si, že už nemůžu dělat to, co jsem dělal dříve. Musím dávat pozor, co li-dem říkám, víc si hlídat své soukromí. Můj ži-vot začíná být teprve teď úplně jiný, ale mně to nevadí, jsem rád.

Naši čtenáři jsou středoškoláci, bude je určitě zajímat, jak se líbí na škole tobě. Co třeba oblí-bené předměty a kolektiv ve třídě? Já svoji školu miluju, vycházejí mi vstříc úplně ve všem, drží mi palce a podporujou mě. Mám individuální plán, kterým se řídím. Můj nejob-líbenější předmět je angličtina a herectví. An-gličtina proto, že se chci v tomto jazyce pořád zdokonalovat. A herectví mám rád, učím se kvů-li dalším filmům.

informace, fotky, videa, životopis, diskuze:

http://www.sms.cz/osoba/jan-bendig

Informace o více než 500 000 celebritách najdeš na www.HERCI.cz

Hvězdná kariéra účastníků soutěží typu Superstar větši-nou skončí stejně rychle, jako začala. U Jana Bendiga, který nedávno velkolepě oslavil své osmnáctiny, tomu tak naštěstí není. Tento mladý talentovaný zpěvák rozhodně nelení a ka-riéra se mu solidně rozjíždí konečně tím správným směrem, jak si přál. Kromě hudebních úspěchů teď navíc slaví i ty filmové…

Page 7: sCOOLer 027
Page 8: sCOOLer 027

Drbárna co tropí slavní

Robert Pattinson a Kristen Stewart se oficiálně vzaliNež začnete panikařit, můžeme vás uklid-nit, že tento sňatek na matrice zapsán není. Robert Pattinson i Kristen Stewart jsou oba velcí tajnůstkáři a pečlivě si drží odstup od bulvárních médií, jejich vztah se tak potvr-dil až po několika měsících. Na premiéře první poloviny posledního dílu upírské ságy Twilight se ale pár rozpovídal. Robert šokoval svět, když prohlásil, že se s Kristen technicky vzali. „Při natáčení svatební scé-ny, kdy si Bella bere Edwarda nás s Kristen oddával skutečný farář. Žádný herec. A do-držel všechny tradice. Takže jsme s Kristen prožili skutečný obřad,“ smál se Robert. Všechno sice probíhalo jako na klasické svatbě, až na malý detail. Sňatek je sice po-žehnán Bohem, ale ne zákonem. Fanynky sympatického upíra tak můžou s klidem vydechnout, rozhodnuto ještě není.

lily collins nevěřila nabídce vysněné roleLily Collins, dcera slavého zpěváka Phi-la Collinse, která teď září jako Sněhurka v novém filmu „Mirror, Mirror” (Sněhurka), přiznala, že nabídku téhle hlavní role bra-la jako vtip, na který přece nemůže skočit. Volali jí totiž zrovna na Apríla a mladou he-rečku tím pěkně vytočili. Žert tohoto typu jí nepřišel vůbec k smíchu. Když si ale uvědo-mila, že je nabídka myšlena vážně, plakala štěstím, protože se jedná o její vysněnou roli. Film Sněhurka nabídne velkolepou podívanou v netradičním pojetí příběhu, který byl vyprávěn už mnohokrát. Máme se rozhodně na co těšit.

daniel Radcliffe nemá klid ani na záchoděDaniel Radcliffe, který teď září v hororovém filmu Žena v černém, si za své harrypotte-rovské ságy musel zvyknout na to, že ho po-znávají lidé po celém světě. Někteří fanoušci ale bohužel nemají žádné zábrany. Za asi nejméně příjemné místo, kde byl zatím Da-niel spatřen fanouškem, považuje záchod. Ano, jednou si s ním jeden chlapík chtěl po-třást rukou zrovna při vykonávání potřeby. Pokec nad mušlí se dá tolerovat možná mezi blízkými kámoši, ale takhle?

Rihanna si posílá pro sušenky vrtulníkKdyž vás honí mlsná, neváháte vyrazit do obchodu v kteroukoli denní či noční dobu? Rihanna neváhá zajít ještě dál. Na dovole-né na Havaji jí chyběly oblíbené pochutiny, a tak si pro ně nechala poslat - vrtulník! Jeho pilot prozradil, že si zpěvačka objednala 14 balení milovaných Oreo sušenek, 4 pytle sýrových chipsů, 9 kartonů zmrzliny Ha agen-Dazs a 6x velkou pizzu. Tohle nevypadá jako porce pro jednoho, ale na pořádnou mlsací párty. Snad se hvězda se stejnou chutí vrhla i na nějaký ten sport.

CO NOVÉHO U ZNÁMÝCH

08

daniel craig se zapotil v PanaměÚděl slavného agenta 007 si jeho předsta-vitel Daniel Craig (43) vyzkoušel „naostro”. A vůbec se mu to nelíbilo. Při natáčení filmu Quantum of Solace se on a celý štáb ocitli v nebezpečí, když jim začaly nad hlavou létat střely tamních znepřátelených gangů. Jen náhodou prý zůstali všichni nezraně-ni a naživu. Další Bond přijde do kin letos. Při natáčení už Craig utrpěl několik zranění, protože se nechce ve většině případů ne-chat vystřídat kaskadéry. Ale tak horko jako tehdy v Panamě mu asi nikdy nebylo.

Informace o více než 500 000 celebritách najdeš na www.HERCI.cz

Page 9: sCOOLer 027

09

Drbárnaco tropí slavní

Justin Bieber si koupil luxusní rezidenci Zpěvák a idol mnoha náctiletých fanynek si pořídil velkolepou rezidenci o rozloze 836 metrů čtverečních. Dům se nachází asi 35 kilometrů od Los Angeles a Justin za něj zaplatil asi 6 milionů dolarů. Jedním z důvo-dů, proč si vybral právě tento dům jsou dvě bezpečnostní brány, které rezidenci chrání. Zpěvák tak spoléhá na to, že zde bude mít dostatek soukromí a odpočine si od každo-denního shonu. Stěhovat by se měl začát-kem června a místní se na nového souseda už moc těší. Justin měl vyhlídnutý také další dům, který si pronajímá Ashton Kutcher. Když se ten ale dozvěděl, že by měl přijít o bydliště, dům si koupil pro sebe a Justinovi nezbylo, než hledat jinde.

Nejvíce filmových ukázek najdeš na www.365dni.cz

Selena Gomez ztratila rok života kvůli svým exSelena Gomez (19) v minulosti randila s Taylorem Lautnerem a Nickem Jonasem. Teď prohlašuje, že kvůli svým expartnerům ztratila rok života. Proč? Nelíbilo se jí, že v bývalých vztazích musela všechno skrývat a dělat ty nejbláznivější věci, jen aby nikoho nenapadlo, s kým zrovna randí. „V bývalých vztazích jsem se musela pořád přetvařovat a schovávat, jen aby to neprasklo. Věčně jsem chodila jiným východem, jezdili jsme každý zvlášť autem a podobně. Bylo to šíle-né a vůbec to za to nestálo! Jsem jako každá jiná devatenáctiletá holka. Když jsem zami-lovaná, jsem prostě zamilovaná naplno. Chci si vyjít, chci zajít na film, obejmout se na ulici nebo se vést za ruku. Jsem vážně šťastná, že jsem našla někoho, kdo tohle vnímá stejně jako já,“ říká mladá hvězda, která nyní září po boku Justina Biebera.

Hlučný sex je zakázaný Kvůli

Brad Pitt a angelina Jolie jsou zasnoubení! Tak jsme se konečně dočkali! Hvězdný pár přezdívaný Brangelina se rozhodl do toho konečně „praštit“. Zasnoubení oficiálně potvrdil Pittův manažer. Brad není rozhod-ně žádný troškař, pořídil své nastávající zásnubní prsten v přepočtu za pět milionů korun! Na návrhu tohoto unikátního šper-ku pracoval společně s klenotníkem asi rok. Chtěl, aby byl každý aspekt prstenu dokonalý, a tak měl klenotník hodně práce s vyhledáním diamantu té nejlepší kvality. Snoubencům už chodí srdečné gratulace a spekuluje se o tom, že na svatbu bude pozvaná dokonce bývalá Pittova manželka Jennifer Aniston. Jak bude svatba nejpo-pulárnějšího páru Hollywoodu vypadat, se zatím můžeme pouze dohadovat, určitě se však máme na co těšit.

adele promluvila o novém vztahu Zpěvačka Adele konečně našla lásku, a pro-tože se kolem ní množilo hodně spekulací, rozhodla se trochu otevřít dveře do svého soukromí. V posledních týdnech jsme mohli

všude číst, že Adele je konečně zamilo-vaná, ale do ženatého muže. Tohle Adele naštvalo tak, že odhalila, jak to s její novou láskou, Simonem Koneckim, doopravdy je! Prohlásila: „Tohle je poprvé a naposledy, co komentuju náš vztah se Simonem. Oproti různým článkům a velikým nadpisům vězte, že Simon je rozvedený, a to už celé 4 roky! Každý, kdo nám je blízký, nám přeje jen to nejlepší. A tak to prostě je!“ Nový vztah je tak další významnou změnou v životě této na-dané zpěvačky. V minulém roce podstoupila operaci hlasivek a musela radikálně změnit jídelníček. Přejeme tedy Adele hodně štěstí a budeme se těšit na příští desku, které snad na kvalitě nová láska neubere.

Page 10: sCOOLer 027

tV tiPY!VideOUKázKY

Venku hnusně, doma nuda? Tak s tím něco udělej! Běž sebavit! Na www.365dni.cz je největší výběr skvělých akcí!

Akčním lidem zažij na vlastní kůži

10 Informace, fotky a videa o nejlepších pařbách a festivalech v Česku10

spo jená pro obě ostravské univerzi-ty. Průvod masek, mažoretek, kejklí-řů, policistů a hudebních skupin. Vy-tvořte si masku a přidejte se! Největší a nejzábavnější průvod městem, po-bavíte sebe a své okolí. Zároveň mů-žete vyhrát některou ze super cen (mobil, zájezd…). A nejlepší maska se stává králem celého Majálesu.

Pražský majáles 2012(koncert, festival)Kdy: 4. 5. 2012, 11:00 hod.Kde: Park Stromovka, PrahaKolik: 299 Kč8. ročník největších oslav jara po-kračuje v kurzu nastaveném minulý rok. Ještě větší majálesový průvod, větší a atraktivnější zóny jednotli-vých škol, pódium pro studentské kapely, hned několik jarmarků a atrakcí, které budou mít jediný úkol - co nejlépe vás pobavit.

Brněnský Majáles 2012(koncert, festival)Kdy: 11. 5. 2012, 13:00 hod.Kde: Sportovní areál Hněvkov-

ského, BrnoKolik: 299 Kč9. ročník největších oslav jara po-tvzuje loňské místo konání, díky němuž výrazně rozšířil program. Město se může těšit ještě na větší majálesový průvod, pódium pro studentské kapely, hned několik jarmarků a atrakcí.

MAJÁLESYHradecký majáles 2012(koncert, festival)Kdy: 27. 4. 2012, 12:30 hod.Kde: Šimkovy sady, Hradec

KrálovéKolik: 260 KčMajálesový program se dělí na dvě zá kladní části - širší program oslav, který sdružuje několik student-ských akcí a je zaměřen především na nemainstreamové a umělecké studentské aktivity, a hlavní den oslav, což je vyvrcholení oslav v po-době velkého open-air festivalu.

Plzeňský majáles 2012(koncert, festival)Kdy: 27. 4. 2012, 14:00 hod.

28. 4. 2012, 11:30 hod.Kde: Amfiteátr Lochotín, PlzeňKolik: ZdarmaBěhem měsíce dubna se nalaďte na správnou majálesovou vlnu boha-tým studentským programem! Ten pak vyvrcholí 27. dubna volbou Krále Majáles a 28. dubna největším plzeň-ským festivalem Majáles Open Air.

Majáles Ostrava 2012(koncert, festival)Kdy: 2. 5. 2012, 12:00 hod.Kde: Slezskoostravský hrad, OstravaKolik: 90 KčTradiční studentská oslava při-cházejícího léta tentokrát poprvé

Velkým překvapením je vystoupení stoupající hvězdy z Německa - Gre-en Frog Feet a dalším zpestřením programu - SeeJay music dance sta-ge s doprovodným programem.

Sensation - innerspace(Dance party)Kdy: 19. 5. 2012, 21:00 hod.Kde: O2 aréna, PrahaKolik: 1 250 – 2 900 KčSpirituálno prostoupí tanečním par-ketem: Není minulosti, není budouc-nosti, existuje jen oslava přítomnos-ti. Innerspace nabízí dobrodružnou cestu sedmi etapami osvícení. Sdíle-ní společného vědomí o naší vlastní vnitřní kráse bude spojeno s neza-pomenutelným zážitkem.

Sexy liga show(show)Kdy: 12. 5. 2012, 15:00 hod.Kde: Kajot arena, BrnoKolik: 90 – 290 Kč

Pohled na 100 sexy oděných dívek při drsném rugby vám změní život! Kromě vzrušující sexy hry uvidíte vystoupení hvězd jako jsou Dara Ro-lins a dalších. Celou show moderuje Libor Bouček. Třešničkou na dortu po konci turnaje budou koncerty skupiny Eddie Stoilow a rapperské slovenské hvězdy Rytmuse, po kte-rém vás čeká velká after party.

Rokytná FeSt 2012(hudební festival)Kdy: 18.-19. 5. 2012Kde: Rokytnice nad RokytnouKolik: 250 – 490 KčTěšit se můžete na 14 výborných kapel, za všechny Charlie Straight, Medvěd 009, Mandrage, Xindl X, Horkýže Slíže, Borry a The Paranoid.

Videoukázky a hudební klipy ti napoví, co stojí za to vidět!Videoukázka ti o filmu řekne více než podrobný popis děje. A když se ti na-víc zobrazí i další ukázky všech filmů, které se právě hrají ve tvém kině, žád-ný filmový trhák ti už neuteče!

Jednoduše klikni na www.365dni.cz a zde si nechej zobrazit programy kin ve svém městě. Zkoukni videoukázku k filmu, který tě v programu zaujal. Pod probíhající ukázkou se automa-ticky zobrazí náhledy dalších filmů, které můžeš u vás vidět. Stejným způ-sobem zobrazíš i náhledy filmů pro konkrétní kino. Přehled získáš snadno také o kapelách vystupujících ve tvém městě. Kromě videoklipu kapely, kterou chceš vidět, se zobrazí náhledy dalších zajímavých kapel vystupujících v okolí.Také na webu www.TVprogram.cz najdeš ke všem filmům v televizi videoukázky s českými titulky. Při přehrávání ukázky se ti navíc zobrazí náhledy dalších filmů na všech televi-zích, které si nastavíš. Mít přehled o programech kin, klubů a televize nebylo nikdy snadnější.

Page 11: sCOOLer 027

Podívej se hned na tvp.cz, kde najdeš přehledný program 315 stanic, ukázky v češtině ke všem fil-mům, spoustu fotek, sms upozorňování, popisy všech budoucích a minulých pořadů. tyto vychytáv-ky ti jistě pomohou naladit super televizní program!

Nalaď si nejlepší program

Page 12: sCOOLer 027

12 Najdi spoustu kámošů na w w w.NajdemeSe.cz

Miss/Mr. NajdemeSe.cz pro hezouny a porotce

aneta321 terinka22

allergo

Michal208 Gejbee

odie12

lumir89

Markeetta13

spuntik88

rissko88

thepanther

Pecik.1

pajjusha

ruda8 Urby21

any_luthien

Do příštího sCOOLeru se dostanou nově registrovaní lidé s fotkou, kteří budou nejlépe hodnoceni a budou mít alespoň 20 hlasů.

Blahopřejeme zaregistrovaným a také úspěšně ohodnoceným, kterým se podařilo dostat do sCOOLeru! Vy, kteří jste tak ještě neučinili, nezoufejte, protože máte další jedinečnou šanci být na nejhezčí stránce časopisu a dostat za to ještě super odměnu!

Staň se

tváří

NajdemeSe.cz

i ty!

zaReGiStRUJ Se dNeS!

Získáš tak nejen přístup k seznamce plné potenciálních kamarádů, milenců

a lásek, ale například i k neomezené foto-

galerii a originálnímu emailu! Chceš se před ostatními prezentovat jako ďáblík, sexygirl,

úleťák nebo big boss? Registrací si můžeš

vybrat adresu podle svých představ! Baví tě získávat odměny

úplně bez práce? Už za návštěvu svého profilu budeš dostávat cenné body, které pak můžeš vyměňovat za skvělé dárky z bonus pro-

gramu! Zaregistruj se hned a začni využívat všechny výhody, které NajdemeSe.cz nabízí!

Najdi i sebe na

Page 13: sCOOLer 027

Chceš na rande ještě dnes? Na NajdemeSe.cz se mrkni, kdo je online a rovnou si s nim domluv rande!

jak balit Randění

13

autobus/vlak/jakýkoli jiný prostředek hromadné dopravyNení nic (ne)příjemnějšího než ráno nekřesťansky brzy vstát, nasnídat se a utíkat na autobus. Pokud patříš mezi ty šťastlivce, se kterými jezdí nějaký velmi zajímavý příslušník opačného pohlaví, roz-hodně neváhej a chyť příležitost za pačesy!

Jak začít: Nejdůležitější je oční kontakt. Svůj idol párkrát obhlídni, snaž se přitom netvářit kysele a raději se neobklopuj partou kamarádů, kteří bu-dou na téma tvé zamilovanosti trapně vtipkovat. Situaci by ti to mohlo značně ztížit. Když tě ona osoba vyloženě neignoruje a párkrát opětuje tvůj úsměv, můžeš postoupit do dalšího levelu.

JAK BALIT KDEKOLIV I. Finty, které fungují

Jak pokračovat: Pokud nastupujete na stejné zastávce, máš situaci jednodušší. Jakmile se au-tobus trochu zpozdí, můžeš navázat hovor na téma nespolehlivosti dopravců, jedete-li do ško-ly už na sedmou ráno, máte možnost společně si postěžovat na kruté školství. Jestliže nastupu-jete na různých zastávkách, sleduj, kam se tvůj budoucí protějšek posadí a pokus se přisednout si. Následovat může otázka: „Nevíš, jestli tamten chlápek není revizor? Dneska nemám jízden-ku…“ Pokud je ze stejné školy, tak třeba: „Hele, nevíš, co bude dneska v jídelně k obědu? Ty ne-chodíš do jídelny? No, není o co stát…“ A rozho-vor se může začít slibně vyvíjet.

Jak uspět: Pokus se svou ranní (odpolední, večerní) cestu přizpůsobit tak, ať jdete aspoň kousek spolu. Po několika setkáních by se vše mělo začít vyvíjet samo, loučení se stane těž-ším a těžším... Pokud uznáš, že zvolený objekt opravdu stojí za to sbalit, stačí se jen zeptat na telefonní číslo (nebo jméno na facebooku, po-kud chceš jít s dobou). Není-li to úplný ignorant, tak ti (ho) dá.

Super/hypermarket/jakýko-li jiný velký obchodJíst se musí a do obchodu a do hrobu musíme jednou všichni. V chrámech současnosti však není jenom zboží, ale i spousta lidí, kteří ho kupují. Stačí si vyhlídnout toho správného člověka…

Jak začít: Když se ti do zorného pole kromě zlev-něných cornflakes dostane i nějaký zajímavý človí-ček, nenechej ho zmizet mezi regály se zeleninou. Nasměruj svůj košík nenápadně za ním a mrkni, co nakupuje. Máš šanci najít nejen něco dobrého k snědku, ale třeba i dobrého kamaráda :-). Opět nezapomeň na důležitý oční kontakt.

Jak pokračovat: Nenápadně očima skenuj košík tvého oblíbeného spoluzákazníka. Pokud tam má kluk nějaké holčičí věci, ruce pryč, bude zadaný. To stejné samozřejmě platí i pro nakupující dívky. Jestliže tam však objevíš jen poklady v podobě nezdravých chipsů nebo zdravých cereálií, buď v klidu. Teď stačí navázat hovor. Můžeš předstírat, že nutně hledáš něco, co má v košíku on a netušíš, kde se to v tom obchodě nachází. Když ti vysvětlí cestu, dělej hloupého a popros, zda by tě na ono

místo nemohl zavést (tato finta není vhodná pro malé samoobsluhy). No vida – a už máte společ-nou cestu! Nezapomeň se umívat a omlouvat se za svou neohrabanost, ale opravdu netrávíš své mládí jenom nakupováním, máš totiž spoustu jiných koníčků… Jakých? No tak třeba… A ani se nenaděješ a jste v živém hovoru!

Jak uspět: Hlavně se snaž konverzaci protahovat co nejdéle, k pokladně to nebývá moc daleko. Po-kus se tam dojít se svým nově objeveným kamará-dem a nevybírej si nejkratší frontu. Čas hraje pro tebe! Musíš se svým charisma snažit přesvědčit ji nebo jeho, že už nikdy nebude chtít na náku-py vyrazit sám(a) (a to ne proto, že by měl strach z otrapů, jako jsi ty :-)). Podle pravidel slušného chování (snad o nich máš alespoň nějaké povědo-mí) by měl chlapec dívce pomoci s taškou. Jestliže jsi tedy chlapec, hrdě se toho chop, určitě uděláš dobrý dojem. Pokud jsi však dívka a muž se k tomu nemá, zkus si párkrát postěžovat, jak se s tím bu-deš muset tahat… Snad mu to dojde. (Jestli ne, tak to s takovým buranem raději vzdej.) Při společné cestě se stačí domluvit na místě dalšího setkání nebo výměně kontaktů.

Sbalit partnera někde na párty v klubu umí každý, ale jak to udělat na tako-vém průměrném a ničím nezajímavém místě, jakým je třeba autobus nebo su-permarket? Nevíš? Máš štěstí, protože vždycky jsme tady my s dobrou radou!

Page 14: sCOOLer 027

www.scooler.cz

sCOOLerům netradiční domácí mazlíčci

14

Kočkovité šelmyNěkterým lidem zkrátka nestačí jít se na kočičí šelmy podívat do zoo, a tak neváhají vynaložit nemalé náklady, aby si jedno z těchto nádher-ných zvířat pořídili domů. V současné době je jen v Americe drženo v zajetí 5000 tygrů, tedy víc, než

jich žije ve volné přírodě (to je asi 3200 jedinců). Soukromí chovatelé využívají totiž mezer v legislativě. V některých státech je chov sice zakázán, v jiných ale pro změnu žádná omezení nejsou. Tygři si tak vesele mohou pobíhat po za-hradě vašeho souseda. U nás je také možné šelmy chovat soukromě, je třeba mít ovšem patřičná povolení a hlavně dostatek financí, prostoru, zkušeností a času. Pořízení šel-my je často závazkem i na dvacet let. V první řadě je nutné navštívit krajskou veterinární správu, kde získáte informa-ce o požadavcích na výběh zvířete. Ten by měl pokud mož-no co nejvíce kopírovat přirozené prostřední druhu (písek, tráva, kamení…). Důležité je také zabezpečení. Nechat šel-mu utéct je nezodpovědné a vždy se posuzuje jako vina majitele. Splníte-li podmín-ky, veterinární správa vám udělí povolení k chovu zvíře-te s potřebou zvláštní péče. S péčí o takovou šelmu jsou nemalé výdaje. Například

Asi před 14-12 tisíci lety získali lidé potřebu domesti-kovat určité druhy zvířat. Některá jako zdroj potravy, jiná jako pomocníky při lovu. Zvířata jako například vlk se však osvědčila také jako výborní společníci, a tak se dnes na kdejakém dvorku prohání zástupci různých ras, které se za dlouhá léta z vlka vyvinuly. Své místo si v lidských domovech našla také kočka, kterou si lidé již dávno nepořizují jen k odstranění nežádoucích myší z půdy. Malé děti si zase jako prvního mazlíčka volí drob-né hlodavce, které není těžké před rodiči prosadit (než samička porodí první vrh mláďat…). Jsou ale lidé, kte-rým obyčejná kočka, pes nebo křeček nestačí a chtějí mít doma zvířátko značně netradiční. Co vše můžete očeká-vat v lidských příbytcích?

tygr denně spořádá přibližně 8 kg masa. Ročně vás jeho strava vyjde asi na 120 000 Kč. V České republice se chov divokých koček sice teprve rozvíjí, pořídit si však můžete např. lva, tygra, levharta, geparda, pumu americkou, ser-vala, rysa nebo ocelota. Sehnat se dají v zoo, cirkusech, ale hlavně u soukromých majitelů. Lev vás vyjde přibližně na dvacet tisíc korun, cena je však velmi orientační, vždy záleží na konkrétním mláděti.

SkunkToto zvířátko, nechvalně známé pro nepříjemný zápach, se stává stále populárnějším mazlíčkem v Americe. Výchova

skunka není snadná a vyža-duje trpělivost. Pokud však uspějete, budete se těšit z jeho neobyčejné inteligen-ce a prý i výborné paměti. Skunci jsou známí svou zvě-davostí, prohledají vám šup-líky, koš na prádlo a všechna zákoutí v domě. Jsou proslulí

také tím, že kradou přikrývky a polštáře a nosí si je do vlast-ního pelíšku.

tarantuleTarantule asi není mazlíček pro každého, vzhledem k tomu, kolik lidí má z pavouků panickou hrůzu. Navzdory všem po-vídačkám však tarantule nejsou vůbec tak agresivní nebo jedovaté, jak se říká. Tyto chlupaté potvůrky nejsou navíc náročné na péči. Co se týče nebezpečí kous-nutí, jed tarantulí je srov-natelný s žihadlem včely. U alergických jedinců však může vyvolat nepříjemnou

Netradiční domácí mazlíčciKaždý z nás snad měl doma někdy nějakého domácího mazlíčka. Ať to byl pes, kočka, křeček, papoušek nebo třeba morče, jistě dáte za pravdu, že každé z těchto zvířátek dokáže váš domov rozveselit a zvednout vám náladu, když jste smutní. Jak byste se ale cítili, kdyby se vám po zahradě proháněl tygr nebo se na gauči povaloval hroch?

Page 15: sCOOLer 027

www.scooler.cz

netradiční domácí mazlíčci sCOOLerům

Madagaskarský švábNěkdo se otřepe, jen co uslyší jeho název. Jsou ale takoví,

kteří si madagaskar-ského švába pořídí domů jako mazlíčka a obdivují jeho slo-žité rituály k obraně teritoria, či k rozpo-znávání se navzájem. Těžko říct, která mat-ka by svému dítěti povolila zvířátko na

hraní, které se běžně považuje za škůdce. Tito švábi jsou prý však pro děti na hraní vhodní. Jsou totiž neškodní, čis-totní a nevydávají zápach.

ŽirafaObyčejná poklidná snídaně s rodinou se rázem mění na neobyčejnou, když se k osazenstvu u stolu přidá přes okno žirafa, aby také něco zakousla. Toto je každodenní realita rodiny Carr-Hartleyových, kteří žijí na svém sídle v Africe, ve stínu ho -ry Kili manžáro. Na je - jich pozemku o roz loze 140 akrů se volně po-hybuje 14 vzácných žiraf Rothschildových a ty jsou tak pravidel-nými návštěvníky té-to rodiny. Každý den krátce před devátou hodinou žirafy při-jdou k domu, strčí hlavu skrze okna a dveře a koukají, co by mohly dobrého slupnout. Rodina si tak už zvykla, že jídelní stůl sdílejí s poněkud netradičními hosty.

HrochChcete mít doma mazlíčka, který vypije denně deset litrů kávy, váží třičtvrtě tuny a vaši postel zničí, když na ni vysko-čí? Seznamte se tedy s hroší samicí Jessicou. Jako mládě ji vyplavila povodeň na trávník jednoho rangera a ten se o ni postaral a vrátil jí zdraví. Jenomže malé hrošici se u rodiny

reakci. Při manipulaci s tarantulemi je třeba dbát zvýšené opatrnosti nejen kvůli kousnutí. Jejich zadeček je velmi křehký, a pokud je upustíte i z malé výšky, můžete je zabít. Samice tarantule se může dožít až 20 let. Než si ji tedy poří-díte, uvědomte si, že je to závazek nadlouho.

HadiJde o nenáročné zvíře, které si mohou díky absenci srsti pořídit i alergici. Hadí kůže je na omak příjemná a suchá

(nikoliv slizká, jak se říká). Pokud si chcete pořídit většího hada, chce to trochu silněj-ší žaludek. Slabším povahám může vadit krmení živými hlo-davci. Vlastnit hada není v dnešní době nic

neobvyklého. Někteří si z něj udělají hotového mazlíčka a nevadí jim, když s nimi spí třeba i v posteli. Dokážete si to představit?

Vietnamské prasátkoPořídit si prase jako mazlíčka? Může to znít podivně, ale faktem je, že vietnamská prasátka jsou chytřejší než ti nejchytřejší psi a stejně jako oni ocení poškrábání na bříš-ku. Ve Spojených státech byla před-stavena asi před 15 lety a rychle si získala oblibu. Majitelé ale musí vzít na vědomí, že malinká roztomilá prasátka mohou dorůstat do po-měrně velkých rozměrů. Vietnam-ské prasátko se dá snadno vycvičit, je velmi zvídavé, čistot-né a nevydává zápach. Oproti psům také neštěká. Vyžaduje však velkou péči a díky své inteligenci se vám dostane do šuplíků nebo třeba do ledničky.

zalíbilo a teď je z ní sedmiletý gigantic-ký problém. Poku-sy začlenit hrošici znovu do divočiny selhaly a hrozí, že by byla napadena ostatními hrochy nebo zastřelena místními farmáři.

Jessica tak zůstává se svou adoptivní rodinou v Jižní Afri-ce a tento pohodlný život jí, zdá se, vyhovuje. Popíjí kávu, hraje si se psy a poflakuje se kolem domu. Večer si skočí na blátivou koupel do řeky, a když se jí zachce, vejde celá špi-navá do domu a plácne sebou na postel – rozbila prý už tři. Co kdyby v ní ale zrovna leželi její páníčci?

dvouhlavá želvaTak tohoto mazlíčka asi jen tak neseženete. Jakou velkou raritu přinesl dvouhlavou želvu na záchrannou stanici na Floridě její nálezce poté, ce její matku přejelo auto. Želvička se stala maskotem této stanice. Přestože ve většině případů takto postižení jedinci umí-rají krátce po svém narození, dvouhlavá želva bude prý žít ještě mnoho let. Vyžaduje však zvláštní péči, například při kr-mení. Krmit se musí zásadně z ruky tak, aby každá hlava do-stávala stejně, jinak spolu hla-vy soupeří o každý lísteček.

15

Chov nejen exotických zvířat není pro každého a vyža-duje často dost financí a především ochotu věnovat zví-řeti svůj čas a úsilí. Pokud víte, že byste nebyli schopni se o zvíře patřičně starat (ať už se jedná o kočku nebo třeba krokodýla…), ale přesto byste rádi měli podíl na jeho blahobytu, můžete jej adoptovat na dálku. Zna-mená to, že budete pravidelně přispívat určitou částkou na stravu a péči o dané zvíře. Adopci na dálku umožňují zoo, ale i mnohé útulky pro opuštěná zvířata.

Page 16: sCOOLer 027

Think Big ti dá peníze a podporu, stejně jakostovkám lidí před tebou.

Inspiruj se na o2thinkbig.cz

Bikepark Alej Street art

O2_thing_big_scooler_220x158.indd 1 20.3.2012 9:18:29

Page 17: sCOOLer 027

SUDOKU

Pokud máš zájem vyhrát některé ze 3 dVd s tričkem, vylušti sudo-ku nebo soutěžní hlavolamy, jdi na stránky www.scooler.cz a na-piš nám správné odpovědi!

VZOROVÁ ODPOVĚĎ: Sudoku: Odpověď zapiš číselně bez mezer ve správném pořadí čísel, která ti vyjdou v šedě podbarvených polích, např. na dru-hém řádku 1, pátém 5, sedmém 9, osmém 3 zapíšeš jako 1593.

Hlavolamy: Soutěžní hlavolamy musíš vyluštit všechny a vý-sledky nezapomeň uvést ve správném pořadí: jestliže správná odpověď hlavolamu č. 1 bude např. možnost a), hlavolamu č. 2 např. možnost c), zapíšeš to jako 1a, 2c atd.

Týdně mnoho zajímavých soutěží o ceny najdeš na http://souteze.sms.cz 17

Chytrolínůmhlavolamy

Správné odpovědi nesoutěžních hlavolamů:

3 b) 4 5 68 trojúhelníků

HLAVOLAMYSoutěžní 1

Kterou z nabízených variant a) až e) je možno vložit do prázdného místa tak, aby je přesně vyplnila?

3Z nabízených možností a) až e) vyberte tu ,,vesnici‘‘, která nemůže být vesnicí zobrazenou na leteckém snímku.

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)

e)

e)

4Vaším úkolem je přeložit právě čtyři zápalky tak, aby vznikly tři rovnostranné trojúhelníky.

Soutěžní 2V 17. století mělo holandské malířství jen jeden námět a tím bylo Holandsko. Procházíme-li sály hlavních holandských muzeí, připadá nám, že byl z umělců 17. století jediný, kdo se pustil do jiných námětů… Jeho nejslavnější obraz však navzdory názvu nemá podle odborníků nic společného ani s nocí, ani s hlídkou.

Určete, o kterém malíři ukázka pojednává:a) Botticelli d) Rubensb) Tizian e) Velázquezc) Rembrandt

5Kolik trojúhelníků je na obrázku?

7 1 5 4 6 2 7 9 6 3 13 1 8 9 1 2 5 3 7 4 9 4 9 2 2 9 3

Page 18: sCOOLer 027

18 SEMINÁRKY - MATURITNÍ OTÁZKY - P.S.P. - STUDENTKA.CZ

do sCOOLu německá nepravidelná slovesa

" ✂✂

NEMECKÁ NEPRAVIDELNÁ (SILNÁ) SLOVESASlOVeSa JSOU Ve tVaRU 3. OSOBY JedNOtNÉHO číSla

Změna Sloveso Infinitiv Prezens Preteritum Perfektum kmenové samohlásky

1 myslet denken denkt dachte hat gedacht a - a 2 mít haben hat hatte hat gehabt a - a 3 znát kennen kennt kannte hat gekannt a - a 4 nazývat nennen nennt nannte hat genannt a - a 5 utíkat, pádit rennen rennt rannte ist gerannt a - a 6 posílat senden sendet sandte hat gesandt a - a 7 stát stehen steht stand hat gestanden a - a 8 dělat, činit (ne „machen”) tun tut tat hat getan a - a 9 obrátit wenden wendet wandte hat gewandt a - a 10 prosit bitten bittet bat hat gebeten a - e 11 jíst essen isst aß hat gegessen a - e 12 žrát fressen frisst fraß hat gefressen a - e 13 dávat geben gibt gab hat gegeben a - e 14 dít se geschehen geschieht geschah ist geschehen a - e 15 číst lesen liest las hat gelesen a - e 16 ležet liegen liegt lag hat gelegen a - e 17 měřit messen misst maß hat gemessen a - e 18 vidět sehen sieht sah hat gesehen a - e 19 být sein ist war ist gewesen a - e 20 sedět sitzen sitzt saß hat gesessen a - e 21 kráčet, šlapat treten tritt trat hat getreten a - e 22 zapomenout vergessen vergisst vergaß hat vergessen a - e 23 začínat beginnen beginnt begann hat begonnen a - o 24 poroučet befehlen befiehlt befahl hat befohlen a - o 25 lámat brechen bricht brach hat gebrochen a - o 26 doporučit empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen a - o 27 vyděsit erschrecken erschrickt erschrak ist erschrocken a - o 28 platit gelten gilt galt hat gegolten a - o 29 vyhrát gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen a - o 30 pomáhat helfen hilft half hat geholfen a - o 31 přicházet kommen kommt kam hat gekommen a - o 32 vzít nehmen nimmt nahm hat genommen a - o 33 plavat schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen a - o

Změna Sloveso Infinitiv Prezens Preteritum Perfektum kmenové samohlásky

34 mluvit sprechen spricht sprach hat gesprochen a - o 35 bodat stechen sticht stach hat gestochen a - o 36 krást stehlen stiehlt stahl hat gestohlen a - o 37 zemřít sterben stirbt starb ist gestorben a - o 38 potkat treffen trifft traf hat getroffen a - o 39 zkazit se verderben verdirbt verdarb hat verdorben a - o 40 získávat, propagovat werben wirbt warb hat geworben a - o 41 házet werfen wirft warf hat geworfen a - o 42 vázat binden bindet band hat gebunden a - u 43 vnikat eindringen dringt ein drang ein ist eingedrungen a - u 44 pociťovat empfinden empfindet empfand hat empfunden a - u 45 najít finden findet fand hat gefunden a - u 46 dařit se gelingen gelingt gelang ist gelungen a - u 47 znít klingen klingt klang hat geklungen a - u 48 zpívat singen singt sang hat gesungen a - u 49 klesat sinken sinkt sank ist gesunken a - u 50 skákat springen springt sprang ist gesprungen a - u 51 zapáchat stinken stinkt stank hat gestunken a - u 52 pít trinken trinkt trank hat getrunken a - u 53 ztratit se verschwinden verschwindet verschwand ist verschwunden a - u 54 nutit zwingen zwingt zwang hat gezwunken a - u 55 jít gehen geht ging ist gegangen i - a 56 foukat blasen bläst blies hat geblasen i - a 57 péci, smažit braten brät briet hat gebraten i - a 58 přijímat empfangen empfängt empfing hat empfangen i - a 59 padat fallen fällt fiel ist gefallen i - a 60 chytat fangen fängt fing hat gefangen i - a 61 jít gehen geht ging ist gegangen i - a 62 dostat se (kam) geraten gerät geriet ist geraten i - a 63 držet halten hält hielt hat gehalten i - a 64 viset hängen hängt hing hat gehangen i - a 65 nechat lassen lässt ließ hat gelassen i - a 66 běžet laufen läuft lief ist gelaufen i - a 67 radit raten rät riet hat geraten i - a

Page 19: sCOOLer 027

SEMINÁRKY - MATURITNÍ OTÁZKY - P.S.P. - STUDENTKA.CZ 19

do sCOOLuněmecká nepravidelná slovesa

Změna Sloveso Infinitiv Prezens Preteritum Perfektum kmenové samohlásky

68 spát schlafen schläft schlief hat geschlafen i - a 69 jmenovat se heißen heißt hieß hat geheißen i - ei 70 kousat, svědit beißen beißt biss hat gebissen i - i 71 zůstat bleiben bleibt blieb ist geblieben i - i 72 rovnat se gleichen gleicht glich hat geglichen i - i 73 klouzat se gleiten gleitet glitt ist geglitten i - i 74 uchopit greifen greift griff hat gegriffen i - i 75 trpět leiden leidet litt hat gelitten i - i 76 půjčit leihen leiht lieh hat geliehen i - i 77 vyhýbat se meiden meidet mied hat gemieden i - i 78 pískat pfeifen pfeift pfiff hat gepfiffen i - i 79 strouhat reiben reibt rieb hat gerieben i - i 80 trhat se reißen reißt riss hat gerissen i - i 81 jezdit reiten reitet ritt ist/hat geritten i - i 82 zářit scheinen scheint schien hat geschienen i - i 83 plížit se schleichen schleicht schlich ist geschlichen i - i 84 házet schmeißen schmeißt schmiss hat geschmissen i - i 85 řezat schneiden schneidet schnitt hat geschnitten i - i 86 psát schreiben schreibt schrieb hat geschrieben i - i 87 křičet schreien schreit schrie hat geschrien i - i 88 mlčet schweigen schweigt schwieg hat geschwiegen i - i 89 vzrůstat, nastupovat steigen steigt stieg ist gestiegen i - i 90 natírat streichen streicht strich hat gestrichen i - i 91 hádat se streiten streitet stritt hat gestritten i - i 92 hnát, provozovat treiben treibt trieb hat getrieben i - i 93 odpustit verzeihen verzieht verzieh hat verziehen i - i 94 ustoupit weichen weicht wich ist gewichen i - i 95 upozornit weisen weist wies hat gewiesen i - i 96 narazit stoßen stößt stieß hat gestoßen i - o 97 zavolat rufen ruft rief hat gerufen i - u 98 podvádět betrügen betrügt betrog hat betrogen o - o 99 pohybovat (čím) bewegen bewegt bewog hat bewogen o - o 100 ohýbat biegen biegt bog hat gebogen o - o 101 nabízet bieten bietet bot hat geboten o - o 102 vyhasnout erlöschen erlischt erlosch ist erloschen o - o 103 uvažovat erwägen erwägt erwog hat erwogen o - o

Změna Sloveso Infinitiv Prezens Preteritum Perfektum kmenové samohlásky

104 létat fliegen fliegt flog ist/hat geflogen o - o 105 prchat fliehen flieht floh ist geflohen o - o 106 téci fließen fließt floss ist geflossen o - o 107 mrznout frieren friert fror ist/hat gefroren o - o 108 požívat genießen genießt genoss hat genossen o - o 109 zalévat gießen gießt goss hat gegossen o - o 110 zdvihat heben hebt hob hat gehoben o - o 111 moci können kann konnte hat gekonnt o - o 112 plazit se kriechen kriecht kroch ist gekrochen o - o 113 lhát lügen lügt log hat gelogen o - o 114 mít rád mögen mag mochte hat gemocht o - o 115 cítit (vůni/zápach) riechen riecht roch hat gerochen o - o 116 posunovat schieben schiebt schob hat geschoben o - o 117 střílet schießen schießt schoss hat geschossen o - o 118 zavírat schließen schließt schloss hat geschlossen o - o 119 tavit schmelzen schmilzt schmolz ist/hat geschmolzen o - o 120 napuchnout schwellen schwillt schwoll ist geschwollen o - o 121 přísahat schwören schwört schwor hat geschworen o - o 122 ztrácet verlieren verliert verlor hat verloren o - o 123 vážit wiegen wiegt wog hat gewogen o - o 124 tahat ziehen zieht zog hat gezogen o - o 125 muset (mít povinnost) sollen soll sollte hat gesollt o - o 126 chtít wollen will wollte hat gewollt o - o 127 jet fahren fährt fuhr ist/hat gefahren u - a 128 péci backen backt backte hat gebacken u - a 129 kopat graben gräbt grub hat gegraben u - a 130 nakládat, nabíjet laden lädt lud hat geladen u - a 131 stihnout schaffen schafft schuf hat geschaffen u - a 132 udeřit schlagen schlägt schlug hat geschlagen u - a 133 nosit tragen trägt trug hat getragen u - a 134 růst wachsen wächst wuchs ist gewachsen u - a 135 umývat waschen wäscht wusch hat gewaschen u - a 136 stát se werden wird wurde ist geworden u - o 137 smět dürfen darf durfte hat gedurft u - u 138 muset müssen muss musste hat gemusst u - u 139 vědět wissen weiß wusste hat gewusst u - u

Page 20: sCOOLer 027

20 www.scooler.cz

Internet v podobě, jaké ho známe dnes, je puberťák starý asi jako vy. Ale jak vypadal před dávnými a ještě dávnějšími lety?

začalo to válkou Rozhodně vás nechceme mučit nějaký-mi suchopárnými daty, tak snad stačí poznamenat, že internet patří ve své podstatě k „vedlejším účinkům“ studené války mezi USA a Ruskem, probíhající v 50. letech minulého století. Protože se Američané báli, že Rusové napadnou je-jich komunikační linku, a chtěli si udržet technologický předstih, který zpochyb-nilo vypuštění ruského Sputniku do ves-míru, založili agenturu ARPA (Advanced Research Projects Agency). Původní ame-rický počítačový systém byl koncipován tak, že existoval jeden centrální počítač,

při jehož vyřazení spadla celá síť. Nejlepší vědci soustředění v agentuře vymysleli technologii, která tento systém decent-ralizovala tak, aby při napadení kterékoli ze součástí sítě byl zbytek stále funkční. I vznikl tzv. ARPANET. Informace posílané z výchozího počítače mohly být rozděleny na menší „balíčky“ (tzv. pakety), které byly poslány přes různé další počítače k tomu cílovému. Rusové mohli zničit velkou část sítě, ale přenos by stále fungoval.

Jak to vypadalo?Aby spolu mohli vědci navzájem komuni-kovat, byla vytvořena elektronická pošta. V žádném případě si to nepředstavujte tak, že si sednete k počítači, napíšete mail a odešlete. Neexistovalo nic jako kláves-nice a myš, natož webový prohlížeč, jehož čas přišel až o mnoho let později. Za to užitečné psací a klikací příslušenství mi-mochodem vděčíme firmě Xerox (ano, to jsou ty kopírky).

Krok za krokem… A čas běžel. Jednotlivým počítačům při-pojovaným k síti byly přidělovány adresy. Jejich počet byl však značně omezený, takže jednoho dne zkrátka došly a další přístroje už nebylo možné připojit. Proto byl roku 1983 ARPANET vypnut a opět zapnut s novým komunikačním progra-mem. I vznikl internet!

do sCOOLu historie internetu

INterNet, dítě v@lky´

Page 21: sCOOLer 027

Roku 1989 došlo v CERNu ve Švýcarsku k dalšímu převratnému objevu. Vědec Tim Bernes-Lee vymyslel World Wide Web a spustil první webové stránky.

Virtuální boom! V devadesátých letech došlo k prudkému rozvoji internetu. Roku 1992 byl připojen dokonce Bílý dům, což znamenalo vstup vládních institucí do sítě. O rok později vyvinul Marc Andreessen první webo-vý prohlížeč a dal ho zdarma k dispozici uživatelům. Internet se začínal pomalu prodírat mezi běžné lidi a vaši rodiče ur-čitě zavzpomínají na rok 1995, ve kterém představil Microsoft svůj operační systém Windows 95, ve kterém byla nainstalová-na podpora The Microsoft Network. Kaž-dý se tak mohl dostat ke všem dostupným informacím snadno a rychle. Tedy – v rám-ci možností. Připojení se v té době realizo-valo prostřednictvím telefonní linky, takže když jste byli připojeni k internetu, nikdo se vám nedovolal a platili jste stanovenou minutovou sazbu. A to jste mohli být v za-čátcích vděční za rychlost 32 kb/s. Mohli jste také zapomenout na pestrobarevné a graficky přitažlivé webové stránky, vše bylo koncipováno čistě textově, nejlépe černobíle, s modře podtrženými hyper-textovými odkazy. Postupem času se technologie stále vylepšovaly, připojení zrychlovalo a nakonec se internet vyvinul do podoby, jak ho známe dnes.

Víte, že…

…rozvoji internetu napomohl por-noprůmysl? Určitě to mnohé z vás pře-kvapí, ale za rozmach této již neodmys-litelné součásti našeho života skutečně vděčíme filmům pro dospělé. Internet byl totiž skvělým místem pro jejich dis-tribuci a tyto snímky byly tak ceněným artiklem, že spoustu uživatelů nalákaly k připojení.

…webový prohlížeč byl dílem ná ho-dy? Tim Bernes-Lee, vynálezce webu, pracoval jako doktorand v ústavu částicové fyziky v CERNu. V této bu-dově byla velká spousta kanceláří, do kterých vedly pevné telefonní linky. Vědci byli ovšem velmi neposední a často se stěhovali z místnosti do míst-nosti, což znamenalo, že jeden den jste se potřebnému člověku dovolali, následujícího dne však byl na jeho místě (a telefonním čísle) někdo úplně jiný. Aby se zabránilo úplnému chaosu, dostal Tim za úkol vytvořit nový tel-efonní seznam. Protože to byl však chlapec líný, vytvořil raději program, do kterého jednotliví lidé napsali, ve které kanceláři právě sedí. Nejen že tak celý systém zpřehlednil, ale zároveň vytvořil první web.

…v roce 1995 internet využívalo asi 20 milionů uživatelů, v roce 2000 už jich bylo 250 milionů, o dalších pět let později se číslo vyšplhalo na 900 mi-lionů a v současnosti používá internet více než miliarda lidí?

Vylušti křížovku, zadej tajenku na www.scooler.cz a můžeš vyhrát 10x mini plechovku Chupa Chups a plyšového Chucka

Page 22: sCOOLer 027

22

Nadšencům hi-tech

Máte už zlatý flashdisk, zlatou klávesnici (nebo aspoň zlatý znak dolaru), zlatý USB hub a pořád je vám to málo? Pořiďte si zlatou myš. Díky tvaru zlaté cihly vám přesně padne do ruky, protože komu by taky do ruky nepadla zlatá cihla? V tomto případě se ale jedná o luxus ve stylu Potěmkinovy vesnice a pod vrstvičkou falešného zlata se skrývá plastový krám za 15 dolarů. Pro leg-raci se ale hodí perfektně.

FAKt COOL věCIČKY

Máte rádi květiny, ale pod vaším dohledem se jim nedaří? Tak to i kvůli vám vznikl „Click and Grow“, ideální doplněk geekovských doupat a domácností, kde se na květenu zapomíná. Inteligentní truhlík neobsahuje hlínu, ale jen speciální kazety se semeny vybraných rostlin. Kolem nich je aktivní hmota a čidla, správný růst pak kontroluje řídící jednotka. Vaším úko-lem je pouze jednou do měsíce doplnit vodu do skryté nádrže. Světelné čidlo pak detekuje, zda došla voda nebo energie v bateriích. Potřeba jsou čtyři tužkovky. Není to ale levná záležitost, jeden květináč s květinovou kazetou vás vyjde na 1 400 Kč.

Živé květiny na baterky

Místo myši zlatá cihla

Kapesní houpačka

Na výletě do přírody se vám pro chvíle odpo-činku může hodit tato kapesní houpačka. Je vyrobena z nylonových lan a unese vás, pokud nevážíte víc než 120 kg. Celé takové pohodlné lehátko se vleze do sáčku 13 x 13 cm, v kterém se prodává. Je tedy velmi skladná i lehká a vleze se do každého batohu.

Svítící deštník

Procházka v dešti ještě nikdy nebyla tak zábavná. LED-kový deštník vám zpříjemní aprílové přeháňky. Svítící tyč vypadá dobře, zvlášť když jdete pod deštníkem ve dvou. Na rukojeti máte možnost přepínat LED diody mezi blikáním a trvalým svícením. Nejlépe vynikne tento módní doplněk samozřejmě ve tmě. LEDkový deštník je napájený dvěma LR44 bateriemi.

Page 23: sCOOLer 027

23

hi-tech Nadšencům

energetická krev

tiskárna k iPhonu

Milujete Vampire Diaries nebo Twilight ságu? Za-hrajte si na upíra. Tato energetická krev se snaží napodobit složení opravdové krve a tím vám dodá potřebnou energii. Pokud chcete zažít opravdový upíří zážitek, tak je možné si krev ohřát v mikro-vlnce na teplotu lidského těla. S ovocnou chutí a obsahem železa budete jistě spokojeni. Jestli vám tedy někdo v práci nebo doma pije krev, tak mu darujte tuhle, ať už toho nechá. Každá jed-notka se 100 ml krve obsahuje: 7 g cukru, 10 mg železa, 4 g proteinů, 15 mg draslíku a 55 mg sodí-ku. Krev není vhodná pro děti do 12 let.

Kapesní multimediální pikoprojektor, díky kterému bude kouzelně jednoduché se podělit o vaše filmy, videa, fotografie, hry a prezentace s vašimi přáteli kdykoliv a kdekoliv. Skvěle se hodí pro malé skupiny v malých místnostech, kde není možné používat televizi. Unikátní kloub umožňuje natočení až o 90°, čímž docílí-te naprosto přesného promítání, aniž byste ho museli čímkoliv podkládat, či používat stojá-nek. V tmavých místnostech Cinemin promítne 1,5 metrů velký obraz z 2metrové vzdálenosti. Baterie vydrží cca 2 hodiny.

Pantofle s detektorem kovů jsou levnější variantou běžných detektorů, a jsou vhod-né pro občasné použití na dovolené. Proto-že se celý detektor skládá pouze z pantoflí a modulu, který se páskem přichytí na lýt-ko nohy, je velmi skladný a při používání velmi nenáročný. Jediné, co je potřeba, je si před vycházkou obuv nasadit a zapnout modul. Na kovový předmět pod vaší nohou do hloubky 60 cm vás upozorní zvukový signál z modulu nebo jeho vibrace. Detek-tor je napájen jednou 9voltovou baterií.

Pantofle s detektorem kovu

V chodidlech se nachází mnoho tlakových bodů, které jsou propojeny s důležitými orgány lidského těla. Masáží těchto bodů můžete tyto orgány zdra-votně podpořit. Masážní ponožky s reflexologickou mapou na chodidlech vám napoví, kam sáhnout, aby vaše masáž měla ten správný účinek. Ponožky jsou skvělým dárkem pro vaši drahou polovičku, které současně s ponožkami slíbíte několik masáž-ních seancí. Ponožky mají pouze jednu univerzální velikost a obsahují 92 % bavlny a 8 % lycry.

Masážní ponožky

Page 24: sCOOLer 027

(Komedie/romantický, ČR, 2012)

V dubnu už v kinech pomalu začíná období filmových blockbusterů s vysokým rozpočtem na reklamu a s nízkým přísunem zábavy nebo rozumu. Na konci dubna pak půjde do kin kome-die, kterou asi neuvidíte

na stovce billboardů, ale kterou byste rozhodně neměli minout, protože její přísun zábavy vysoký

je. Můj vysvlečenej deník. Můj vysvlečenej deník byla nejdřív knížka, kte-

rá před pár lety vzbudila trochu rozruch. Její slo-gan byl „Příběh o holkách a o klucích, ale hlavně

o holkách, jejich průserech, mindrácích, snech a tě-lesnejch šťávách“ a první

věta byla „Bavíte se vy holky někdy vo šukání?“ a šlo o deník 17ti leté hol-ky, která se nechala uke-

cat, aby ho vydala kniž-ně. A bylo v něm to, jak žije – sex, alkohol, tráva,

láska, zrady, sny, rodiče, trapasy a kámoši, jejichž počet stoupá nebo klesá podle situace. A přesně takový je i film Můj vysvlečenej deník. Hned na začátku ale tvůrci varují „Rozhodně nečekejte další legraci

o prvním sexu a namá-havé cestě k němu.“ Důvod je jednoduchý. „Kdybychom chtěli točit film o prvním sexu, museli bychom zamířit spíše na půdu základní školy, ne

mezi teenagery na gympl,“ říká s nadsázkou režisér filmu Martin Dolenský. Deník Johany Rubínové je vysvlečenej tím, jak otevřeně, s lehkou ironií a vtipem popisuje a ko-mentuje svůj dívčí a žen-ský život se vším všudy.

Režie: Martin Dolenský Hrají: Veronika Kubařová,

Jaroslav Plesl, Veronika Žilková

Nečekejte další legraci o prvním sexu a namáhavé cestě k němu

Můj vySvlečenej deník

Nejvíce informací, fotek a videoukázek k filmům hledej na www.365dni.cz

Filmožroutům kino novinky

24 www.365dni.cz

Paní Valengové trochu hrabe

Johana nemá štěstí v lásce

26. 4.

Táta býval novinář a rocker a teď píše do bulváru

Page 25: sCOOLer 027

Filmožroutům

25www.365dni.cz

kino novinky

Programy všech kin, klubů, divadel a koncertů najdeš na největším kulturním webu www.365dni.cz

MSTiTelé(Akční/sci-fi, USA, 2012)Nick Fury je ředitel agentury, která sleduje dění ve světě a snaží se sdružovat superhr-diny, tak aby mohli v těžkých dobách zasáh-nout. Skupina superhrdinů je pojmenována Avengers a těžké doby právě přicházejí… Režie: Joss Whedon Joss Whedon Herci: Robert Downey Jr.

Chris Evans

ZAJÍMAVOSTi O deNÍKu:Knížka se měla původně jmenovat Můj nevyholenej deník, toho se ale vy-davatel zalekl.Představitel Hagrida si kvůli roli nechal celý rok růst vlasy.Nejdéle trvala natočit scéna, kde padne úplně první věta knížky. Ta zní „Ba-víte se vy holky někdy vo šukání?“ a na place se těsně před klapkou strhla hádka o to, jestli dnešní středoškoláci používají slovo šukat. Jako poslední se točily scény z večírku na chatě a v tomto případě byl veškerý alkohol ve filmu skutečný, protože po poslední klapce se hned rozjela skutečná oslava konce natáčení.

JOHANiNA PARTiČKA KASANDRA Biolog by řekl, že je alfasamice. Sába říká, že je promiskuitní. Kasandra určitě není promiskuitní, ale ráda si s klukama pohrává. Umí to.

HAGRID Je hodně zhulenej. A hodně chytrej, i když to maskuje špínou za nehtama a strašným koženým kabátem. Ale není lakomej a ubalí špeka každýmu, kdo si řekne. ANDY Líbala se jednou v životě. I když ona sama říká, že se líbala víckrát.KÁČA Nesmí nikam chodit, nesmí nic pít, nesmí nikomu telefonovat. Její otec je totiž Slovák. Je fakt hez-ká. Mohla by mít každýho, na koho ukáže prstem. Ale problém je v tom, že Káča tím prstem na žádnýho kluka ukázat nedokáže.VECTOR Jde mu matika. A to je asi tak všechno Jde mu matika. A to je asi tak všechno. ČOGO Johanin druhej kluk. Vlastně třetí, vlastně čtvrtej… Vlastně druhej vážnej. Čogo má dredy. Čogo má bubínek… Johaně přerazil srdce vejpůl. Kasandru připravil o ká -

mošku. Čogo má na svědomí věci, který byly zbytečně moc hezký.HAVRLANT Slovník říká, že koprolálie je nutkavá touha mluvit sprostě. Takže Havrlant trpí nejspíš tímhle. Havrlant je možná sprostej a chlípnej, ale na druhý straně v tý svý neotesanosti bejvá někdy docela vtipnej. Někdy.

MARGARETA Jakej je rozdíl mezi Margaritou a Margaretou? Margarita je zrádnej kok - tejl, Mar gareta je skvělá holka.

ONDŘEJ Drby roznáší nejvíc Ondřej. Kasandra o něm říká, že vypadá jako typickej emo. Sice má nepěstěnou patku i ten hlubokej pohled, ale sebevraždy nepáchá. A navíc správnej emo tiše trpí a neříká nahlas slova jako šukat.

TAKY JSOu V deNÍKuMACECHA SÁBA Chcete ji spolehlivě nasrat? Olízněte před ní hrdlo lahvičky od kečupu. Sába je kráva, a ke všemu učitelka angličtiny. A když se řekne, že je učitelka, tak už snad ani není nutný dodávat, jak vypadá.TÁTA BÓCA Dřív hrál na kytaru Stouny. Teď píše do bulváru o Gottovi. Kdyby tak lidi věděli, že ty články o úžasným drajvu a vynalézavejch účesech Anety Langerový píše chlap, co chodí doma v trenýrkách s hnědým škrtátkem vzadu, čurá do umyvadla a žere meloun lžící!

PANÍ VALENGOVÁ Může bejt sňatek s katolíkem životu nebezpečnej? Může. Paní Valengová je toho živej důkaz.

TeMNé STÍNY(Drama/horor/mysteriózní, USA, 2012)Barnabas udělá zásadní chybu - zlomí srdce čarodějnici. Ta mu přichystá horší osud, než je samotná smrt. Promění ho totiž v upíra a pohřbí zaživa. O dvě stě let později se však Barnabas dostane z hrobky. Režie: Tim Burton Herci: Johnny Depp,

Eva Greenová

MeZi VlKY(Akční/dobrodružný, USA/Kan., 2012)Skupina ropných vrtařů se po havárii leta-dla vydá se na nebezpečnou cestu domů. Do cesty se jim postaví nejen mráz, nedo-statek jídla a fyzické vyčerpání, ale i smeč-ka obrovských vlků.Režie: Joe Carnahan Herci: Liam Neeson,

Dermot Mulroney

SNěHuRKA A lOVec(Dobrodružný/fantasy, USA, 2012)Myslivci je nařízeno, aby vzal Sněhurku do lesa a zabil. Myslivec však zjistí že, jsou k sobě něčím vázáni a společně utečou. Královna se s nastalou situací nemůže smí-řit a schyluje se tak k finálnímu souboji.Režie: Rupert Sanders Herci: Kristen Stewartová,

Chris Hemsworth

3. 5.

10. 5.

10. 5.

31. 5.

Page 26: sCOOLer 027

Hráčům nej hry

26 w w w.NejHr y.cz - Nejlepší hr y zdarma

Stupeň lokalizace: Texty Index: 8Země původu: Finsko

Výrobce: Remedy EntertainmentOficiální web: www.alanwake.comTyp hry: 3rd person akce Požadavky: CPU DC 2 GHz, RAM 2 GB, GRAFIKA 512 MBDoporučujeme: CPU QC 2,66 GHz, RAM 4 GB, GRAFIKA 1 GB Platformy: PC, X360Cena: 699 Kč

Stupeň lokalizace: Titulky Index: 9 + stříbrná hvězdaZemě původu: USA

Výrobce: Creative AssemblyOficiální web: www.totalwar.com/shogun2Typ hry: Strategie Požadavky: CPU 2 GHz, 2 GB RAM, 256 MB GFX Doporučujeme: CPU DC 3 GHz, 4 GB RAM, 1 GB GFX Platformy: PCCena: 699 Kč

V hlavní kampani je na výběr ze šesti klanů. Tři z nich se přiklánějí zpočátku ke straně císaře, tři podporují šógunát. Pád samurajů přináší prodloužení tahů. Zpracovává kratší časové období, a tak každé roční období trvá šest tahů, což značně ovlivňuje taktiku vedení pozemního boje. Výrazně se zvýšil vliv lodí.V globální fázi se logicky proměnil techno-logický strom, na svém místě zůstalo jádro ekonomického i RPG systému. Hráči mají k dispozici nové agenty a také možnost urychlit přesun svých jed-notek stavbou železničních stanic a tratí. Zásadní pro úspěch Pádu samurajů je, že všechny novinky spojuje zcela přirozeným způsobem. Pokud je něco jinak než v Shogunovi 2, je to tak proto, že to patří k pokročilému letopočtu, a ne pro odškrtnutí položky „přidali jsme dvacet nových jednotek“ v PR seznamu. Kampaň je dobře vybalancovaná, otevřená, náročná a dá hráči volnost dokonce i v tom, zda bude celou dobu podporovat císaře či šóguna, anebo zradí a přeběhne ke druhé straně. Pád samurajů hlavní kampaň doplňuje sérií několika zá-sadních bitev, které prověří práci s novými jednotkami a poučí hráče o historii války bóšin. Stále přesvědčivé audiovizuální provedení patří ke špičce žánru. Stínem tak zůstává pouze hardwarová náročnost a i na velmi dobrých sestavách až příliš dlouhé nahrávací časy.

Alan Wake je úspěšný spisovatel mysteriózních románů. Nebo lépe řečeno spíš býval, protože jej už dva roky sužuje absolutní autorský blok. Jeho manželka Alice se jej proto rozhodne trochu roz-ptýlit dovolenou ve zdánlivě idylickém městečku Bright Falls, což se zdá být jako dobrý nápad jen do chvíle, než za podivných okolností zmizí. Od toho okamžiku se Alanův svět promění v jednu nekonečnou noční můru. Samotná hra je rozdělená do šesti hlavních epizod, na něž volně navazují dvě menší dobrodružství. Každá ka-pitola představuje jeden den v Bright Falls. Její menší část zaujímá Alanovo pátrání přes den, ve zbytku pak během noci bojuje s Temnotou. S vaší pomocí musí přijít všemu na kloub, zachránit svou drahou polovičku a navíc pokud možno nepřijít o vlastní život. Jakkoli se ale Alan Wake alespoň zpočátku může tvářit jako poměrně otevřený survival horor s adventurními prvky a rozvleklým tempem, záhy se hra promění v hodně přímočarou 3rd person akci. V praxi boj ve hře funguje tak, že je nepřítele nejprve třeba zbavit temnoty, která jej chrání. Samotný soubojový systém je sice poměrně originální, ale jeho mechanika nijak nevybočuje ze zajetých kolejí mainstreamu a díky tomu, že se neustále opakuje, se může někomu začít zajídat ještě dříve, než se proboju-je na konec hry.

Když vaše nejhorší noční můry ožijí.

trhají mlhu – výstřely. Ve vzduchu čpí – kouř, krev a zánik.

Total War: Shogun 2 - Pád samurajŮ

Alan Wake

Skvělý datadisk, který přenáší Shoguna 2 do mo-derního období dějin Japonska, zpestřuje válčení a nabízí desítky hodin dobré zábavy.

Alan Wake není bezchybná hra. Soubojový systém autoři rozmělnili v bezpočtu akčních pasáží. Jde ale o nesmírné dobrodružství, jakých je málo.

Page 27: sCOOLer 027

Hráčůmhry měsíce

27

nej hry

ZABIJ NUDU!Hraj nej hry na NejHry.cz!

ZDARMA

Více informací o tomto tématu najdete v aktuálním čísle časopisu

a všechno končí s pořádným třeskem.

I když měl Mass Effect vždycky dynamický start, u trojky se vážně překonává. Žádné rozcvičovací a poklidnější mise. Žádné skromné havárie kosmické lodi nebo záchrana malé kolonie. Hned v první scéně dojde k okupaci Země... A to je jen drobná předehra. Vesmír to má nahnuté. Mimozemští likvidátoři reapeři se konečně pouštějí do práce a hodlají vyhladit všechno s buněčnou strukturou. Budete dělat různým lidem různé laskavosti, aby konečně zvedli zadek ze židle a šli zachraňovat svět. A kromě toho se snažíte najít tajemnou superzbraň, jedinou věc, která může reaperům pořádně zavařit. Vybíráte si dva spoluhráče do týmu, máte kombinaci zbraní a „techno-magických“ schopností, můžete si vybrat, jaké zbraně a schopnosti budou vaši parťáci používat a můžete jim dávat jednodu-ché pokyny. Je to jednoduché, rychlé a akční. Každý člen týmu navíc vnáší do akce nejen svůj bojový styl. Mass Effect je totiž hra o emocích. Jak o vašem vztahu k postavám, tak o pocitech vyplývajících z dějových zvratů. Hned od začátku vám tvůrci servírují scény, které vás šokují, ze kterých vás zamrazí, které vám hnou osrdím. Systém reputace určuje, jestli budete klaďák nebo drsňák. To si vysloužíte buď vybráním té správné dialogové možnosti, nebo tím, že v určitou chvíli stisknete příslušné tlačítko. I když budete mít postav v týmu méně a kvůli zoufalé situaci nebude tolik času na plnění jejich vlastních příběhů, i tak bude dost času na to, abyste se s nimi seznámili.Taky si samozřejmě budete vylepšovat své zbraně a doplňovat je o tlu-miče, dalekohledy a jiná technická udělátka a budete vylepšovat svou loď. Můžete zkoumat vesmír a hledat užitečné předměty a vedlejší mise.Mass Effect 3 je finále a podle všeho zaklapne za příběhem dveře. A jak se to povedlo? Téměř dokonale.

MASS EFFECT 3

Větší tempo, monumentálnější hrozba, dynamičtější akce a silnější emoce. Velkolepé finále jedné z nejlepších herních sci-fi ság.

Stupeň lokalizace: Ne Index: 9 + stříbrná hvězdaZemě původu: Kanada/USA

Výrobce: BioWare AustinOficiální web: www.masseffect.comTyp hry: RPG Požadavky: CPU DC 1,8 GHz, RAM 1 GB, Grafika 256 MBDoporučujeme: CPU DC 2,4 GHz, RAM 2 GB, Grafika 512 MB Platformy: PC, PS3, X360Cena: 1 199 Kč

Ready For DinnerKonec obědové pauzy se blíží a ty se snažíš zahnat svůj hlad. Čím lépe se ti to podaří, tím více bodů získáš!

Parking: Battle Of The Sexes Jsou lepšími řidiči muži nebo ženy? Je na čase rozřešit tuto odvěkou otázku a zároveň si otestovat své parkovací schopnosti!

The Poppit! Stress Buster!Co si takhle ulevit od stresu a prask-nout pár nafukovacích balónků? A když se to navíc rozdělí do tří kol, přidá se pár bonusů, tak je z toho ve-lice zábavná hra!

Dessert ManiaKolik se ti podaří vytvořit horizontál-ních nebo vertikálních pětic lahod-ných zákusků, než ti ty ostatní zcela zaplní herní pole?

TISÍCE NEJ HER NAJDEŠ NA

Page 28: sCOOLer 027

28 www.scooler.cz

sCOOLerkám budď in

Oblékni si barvy duhy!

Letos je třeba přivítat jaro v krásných duho-vých barvách. Na jaře není in jediná barva, ale trendem jsou barvy samy o sobě. Zále-ží tedy jen na tobě, kterou pastelku budeš chtít představovat. Nejvíc pofrčí žlutá, zelená a bílá, občas prozářená zábleskem stříbrné. Co se týče motivů, v kurzu jsou potisky jako obličeje, různé textové nápisy, pruhy zebry nebo jiné zvířecí motivy. Novinkou jsou také květy jako doplňky na oděvu. Barvy můžeš vzájemně kombinovat nebo si vybrat jednu a oživit ji doplňkem v barvě odlišné. Než se pořádně oteplí, na nohy obuj uzavřené stře-víčky s jehlovým podpatkem, skvěle se hodí ke kalhotám.

dietní omylyMáš se stoupající rtutí na teploměru pocit, že bys měla dělat něco pro své tělo? Pokud plánuješ zhubnout nějaké to kilo, dej si pozor na pár známých pověr o dietách: 1. Nesmí se jíst po 17. hodině – tohle je přitažené za vlasy. Pokud jsi typ sova a chodíš spát o půlnoci, hlady bys nezamhouřila oka. Jíst by se mělo

naposledy nejpozději 4 hodiny před spaním. 2. Hubnutí spočívá v pozitivním myšlení – no není to úplný blábol, ovšem s talířem hranolek u televize ještě nikdo nezhubnul, ani s dobrou náladou. 3. Zhubneš po „light“ potravinách? – Potraviny označené jako „light“ sice obsahují snížené množství tuku, často je v nich ale větší množsví cukru. Navíc, když jíme potravinu „light“, máme pocit, že jí můžeme sníst, kolik chceme… 4. Místo jídla ovocná šťáva – hloupost! Ovocný džus tě jednak nezasytí, takže budeš pořád bloumat, co bys kde sezobla a navíc obsahuje velké množství cukru. Lepší je dát si obyčejný vývar. Ovocné a zeleninové šťávy mohou nahradit maximálně jedno jídlo denně. 5. Stačí se trochu hýbat – tohle ber s rezervou, pohyb je samozřejmě třeba. Nemysli si ale, že po hodince v posilovně máš vystaráno. K hubnutí musí být příjem energie menší než výdej.

Rady nejen pro krásu Paříž, londýn, New York, Rio... nyní můžeš pocítit vůni života těchto

významných módních metropolí s vůněmi elite models

Ukaž svou skutečnou mnohostrannost. Se čtyřmi novými vůněmi můžeš experimentovat, bavit se i okořenit svůj život.

Staň se modelkou své vůně!Vytvoř svůj vlastní obal a můžeš dostat vůni

Elite Models zdarma domů!Zároveň obdaruješ tři své kamarádky voňavou pohlednicí.

Není to báječné? Vše najdeš na www.elite-vune.cz

Page 29: sCOOLer 027

29

Pro ni: Pozor na střet zájmů, pokud se jedná o novou lásku. Vypadá to, že by o tvůj objev měla zájem i kámoška. Než se strhne lítý boj, raději si spolu sedněte a vyložte karty na stůl. Přátelství vydrží často déle než vztah.Pro něj: Ve škole se ti lepila smůla na paty, ale tomu by teď měl být konec. Cítíš se plný energie a úkoly ti problém nedělají. Využij toho a nechej se třeba vyzkoušet.Vztahy: Nezadaným svítá na lepší časy, že by to bylo přicházejícím jarem?

Pro ni: Zoufale ti chybí dámské jízdy, které jste s kámoškama kdysi často pořádaly. Zkus se teď ujmout iniciativy sama a zorganizuj akci jen pro holky. Můžete vyrazit do klubu nebo klidně zapařit u vás doma.Pro něj: Dokážeš pomoct kamarádovi a ten se ti bude chtít odvděčit. Co ho takhle požádat, aby tě dostal blíž k holce, která se ti už dlouho líbí?Vztahy: Malý dárek vždycky potěší, i když není zrovna Valentýn.

Pro ni: Poradila jsi někomu podle svého uvážení a dotyčný ti to teď trochu vyčítá. Nedej se a vysvětli mu, že za jednání jiných neručíš a že se tvou radou řídil dobrovolně. Když nechce poradit, nemá se ptát.Pro něj: Dej si pozor, z koho si tento měsíc utahuješ, zejména na veřejných místech. Příště bys totiž mohl mít smůlu a dotyčné-ho stojícího za tvými zády.Vztahy: V partě se ti bude dostávat větší pozornosti a uznání.

Pro ni: Nerada lidi obtěžuješ problémy a ukazuješ zranitelnost. Kamarádi jsou tady ale proto, aby ti pomohli. Neboj se obrátit na kamarádku, které jsi už sama tolikrát pomohla.Pro něj: Nesnaž se pochopit ženskou mysl. Pro začátek postačí, když přítelkyni vše odsouhlasíš, není třeba vědět proč. Konflik-tům se tak rozhodně vyhneš.Vztahy: Projeď seznam v telefonu a zavolej starému známému.

Pro ni: Nečekaný vzkaz tě vyvedl z míry. Než uděláš nějaké unáhlené rozhodnutí, zkus zvážit možnosti, jak bys mohla k situaci přistoupit, a teprve potom jednej.Pro něj: Vypadá to, že se ti naskytne příleži-tost dostat rodiče z domu. Máš možnost dát dohromady partu a utužit vztahy, poslední dobou jste na sebe moc času neměli. Vztahy: Vezmi s sebou častěji svou lásku, když vyrážíš někam s kamarády, připadá si na druhé koleji.

Pro ni: Máš ráda věci v pořádku a přesně organizované. To ale občas způsobí, že na okolí působíš křečovitě. Snaž se tuto svou vlastnost krotit před přáteli, raději by tě viděli uvolněnou a v pohodě. Pro něj: V konfliktu s kamarádem ses unáhlil a teď tě to mrzí. Nechej věci uležet a potom se pokus věci napravit. Chybu může udělat každý a kamarádi by si měli umět odpustit.Vztahy: Uklidní se vztahy s rodiči a možná ti konečně vyjdou vstříc.

Pro ni: Rodiče ti lezou na nervy, ale nezapo-mínej, že to s tebou myslí dobře, i když se ti to tak nezdá. Zkus se vydat cestou kompro-misu a vyhnout se tak dalším hádkám.Pro něj: Tento měsíc je pro tebe plný akcí. Seznámíš se s novými lidmi a je dost velká šance i na žhavý flirt. Drobné neshody doma vyžehlíš dobrými známkami ve škole.Vztahy: Dávej si pozor, někdo má velký zájem přebrat ti tvou lásku. Zřejmě se bude snažit vás rozdělit lží.

Pro ni: Máš teď oči jen pro nového přítele a zanedbáváš kámošky, které začínají žárlit. Vysvětli jim, že jsou pro tebe stále důležité, ale že je teď v tvém životě i někdo jiný. Záro-veň si na ně zkus vyhradit nějaký čas.Pro něj: Poslední dny pro tebe byly dost hektické. Snaž se na chvíli vypnout a věno-vat se svým koníčkům. Budeš potřebovat nabrat síly na akci na konci měsíce.Vztahy: Zkus vymyslet pro svou lásku netradiční rande, třeba na horách.

Pro ni: Zdá se, že by konečně mohly utich-nout neshody s kámoškou. Pomůže tomu náhoda, která vyřeší vaše nedorozumění. Měj se na pozoru ve škole, hrozí ti zkoušení v nechtěnou chvíli.Pro něj: Nejlepší obrana je někdy útok. Až se do tebe začne spolužák opět navážet, vrať mu to i s úroky. Nemůžeš přece pořád čekat, že toho sám nechá.Vztahy: Možná je na místě zamyslet se nad skutečným důvodem vašich neshod.

Pro ni: Připadá ti, že tě kámoši tvého příte le neberou. Chce to čas, zřejmě proti tobě sa-motné nic nemají, jen si potřebují zvyknout na to, že se o kámoše musí dělit.Pro něj: Povede se ti přesvědčit rodiče, aby ti vyšli vstříc. Nezraď ale jejich důvěru, za jejich pomoc nabídni něco na oplátku. Do-kážeš jim tak, že se na tebe dá spolehnout.Vztahy: Jste oba docela tvrdohlaví a stojíte si za svým. Když se ale naučíte dělat kom-promisy, má váš vztah velkou šanci.

Pro ni: Tento měsíc je pro tebe ve znamení dobrých zpráv. Čekej je zejména kolem poloviny měsíce. Ve škole se ti podaří zazářit a vylepšíš si tak reputaci u školního sboru.Pro něj: Prospělo by ti strávit nějaký čas na čerstvém vzduchu. Odreaguješ se tak od starostí se školou, které se teď trochu nahro-madily. Při sportu s kamarády určitě přijdeš na jiné myšlenky.Vztahy: S prvními slunečními paprsky se objeví i nová láska.

Pro ni: Dostane se ti nečekané nabídky, kte-rá by mohla mít vliv na tvou budoucnost. Zřejmě půjde o nějakou cestu, studium v zahraničí nebo prázdninový kurz. Neváhej takové možnosti využít.Pro něj: V nestřeženém okamžiku jsi svěřil tajemství nesprávné osobě. Možná to ale nakonec bude dobře. Dost ti totiž pomůže, když informace rozšíří právě tento dotyčný.Vztahy: Nejlépe je vám tento měsíc spolu, tak se zbytečně nenuťte do hromadných akcí.

Denní, erotické, partnerské, keltské, čínské a indiánské horoskopy najdeš na http://horoskopy.sms.cz. Tak tam koukej, at’ víš, co se stane!

měsíční horoskopy Fatalistům

Page 30: sCOOLer 027

Tisíce super vtipů, zábavných obrázků, videí a dalších legrácek najdeš na http://humor.sms.cz. Tak tam jdi a bav se!

Pro vtipálky humor

30

Přijde zajíček do obchodu se zeleninou a ptá se: „Máte shnilou mrkvičku?“ Prodavačka: „Nemáme.“ Druhý den se situace opakuje. Prodavačka si pomyslí, zajíček je náš nejlepší zákazník, co bych pro něj neudělala a shnilou mrkvičku objedná. Třetí den přijde zajíček: „Máte shnilou mrkvičku?“ „Ano, máme.“ Zajíček: „Víte, jak jsem nemohl sehnat zaměstnání? Tak jsem ho sehnal.“ „A proč mi to říkáte?“ „No, víte, dělám pro obchodní inspekci.“

Řidič přijede s rodinkou na hranice. Přijde k nim celník, vyžádá si, aby řidič otevřel okén-ko, a ptá se: „Cigarety, víno, lihoviny?“ Řidič odmítavě zavrtí hlavou: „Ne ne, děkuji, mám toho plný kufr!“

„Člověče, proč řežete do toho stromu nožem?“ „Já ho neřežu. Já ho kácím.“ „Cože? Nožem?“ „Ano, jsem placený od hodiny.“

Dveře se zavírají a tramvaj se chystá k odjezdu ze stanice. K vozu však dobíhá uřícený muž a zoufale volá: „Prosím Vás, počkejte ješte na mě, jinak nestihnu práci!“ Cestující se přimlouvají u řidiče a ten čeká na opozdilce. Pán nastoupí, zavřou se dveře a pán praví: „Dobrý den, kontrola jízdenek.“

Babička nastupuje do autobusu a povídá: „Pane řidič, dnes jsem si zapomněla peníze, ale můžu vám dát tyhle oříšky?“ „A vy si nedáte, babičko?“ „Nemůžu, já už nemám zuby.“ Řidič je přijme a opakuje se to první i druhý den. Třetí den to řidič nevydrží a ptá se: „Ale ma-dam, kde berete tolik oříšků?“ A babička na to: „Ále mládenče, z Toffifee.“

Na letišti hlásí: „Cestující, kteří se měli dostavit k odbavení na pravidelné lince Praha-Moskva, už nemusí chodit, ale mohou se dostavit k po-bavení na ranvej č. 3, kde přistává jejich tučko a nejde mu vytáhnout podvozek!“

V kupé obdivuje cestující těsně obepínající svetřík naproti sedící dívky. „To je dovoz? Je krásný.“ Slečna je polichocena. „Hezký, že. A ani nebyl drahý. Co byste za něj dal?“ „Obě ruce.“

Blondýnka je v kuchyni. Přijde za ní novo-manžel a ptá se jí: „Proč už půl hodiny držíš tu slepici za krk?“ Vždyť tady píšou: „Slepici půl hodiny dusíme!“

Potkají se dva strejci na návsi a jeden povídá: „Člověče, v té Praze je to ohromné. Dají ti najíst, nechají tě vyspat a ještě ti zaplatí.“„Tys tam byl?“„Ne, ale moje dcera ano.“

Dva ve vrtulníku.„Nezdá se ti, že tady přestala fungovat klima-tizace?“„Jak jsi to poznal?!“„No, ten ventilátor nad námi se přestal točit a pilot se strašně potí!“

Dvě blondýny stojí na nástupišti. Jedna se zeptá průvodčího: „Dostanu se tímto vlakem do Prahy?“ A průvodčí na to: „Ne.“ A druhá blondýna: „A já se dostanu tímto vlakem do Prahy?“

OBRÁZeK MěSÍceVčera jsem našel za barákem v popelnici něčí nohu.

Tak jsem sehnal zahradní nůžky, ustříhal jsem všechny prsty a dal jsem je do igeliťáku na mrazák.

Až přijdou kámoši, tak jim je za švandy hodím do pití místo

kostek ledu.

Page 31: sCOOLer 027

Najdi si lepší program

Nebaví tě trčet doma? Vyber si ze všech kin, divadel a nejlepších pařeb v česku super program pro tebe a vyraž se bavit!

Page 32: sCOOLer 027

Chceš jít dnes na rande?

Udělej první krok. Díky novému originálnímu chatu na seznamce NajdemeSe.cz snadno zjistíš, kdo je právě online. Když tě někdo zaujme, můžeš s ní(m) ihned začít chatovat a domluvit si rande!