Click here to load reader

sejarah folio[ting]

  • View
    1.435

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of sejarah folio[ting]

SENARAI SEMAK KAJIAN SEJARAHBil1. Kulit

Perkara

Markah\5

2.

Borang Markah

3.

Isi Kandungan

\5

4.

Penghargaan

\5

5.

Biodata Diri

6.

Matlamat Kajian

7.

Objektif Kajian

8.

Isi: i. Latar Belakang Sekolah ii.Nama dan Lambang-lambang Kemegahan Sekolah iii.Infrastruktur dan Kemudahan Asas iv.Pengetua v. Guru vi.Badan Pengurus\PIBG vii.Tokoh-tokoh Bekas Pelajar viii.Peristiwa-peristiwa Bersejarah ix.Prestasi dan Kejayakan Akademik x.Prestasi dan Kejayakan Kokurikulum

\50

9.

Penutup dan Kesimpulan

\10

10.

Lampiran

\5

11.

Rujukan dan Sumber

\10

12.

Persembahan\Kreativiti

\10

ISI KANDUNGAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21.

Tajuk Kulit Borang Markah Isi Kandungan Penghargaan Pendahuluan Biodata Objektif Kajian Kaedah Kajian Latar Belakang Sekolah Nama dan Lambang-lambang Sekolah Infrastruktur dan Kemudahan Asas Pengetua Guru Badan Pengurus\PIBG Tokoh-tokoh Bekas Pelajar Peristiwa-Peristiwa Bersejarah Prestasi dan Kejayaan Akademik Prestasi dan Kejayaan Kokurikulum Penutup Lampiran Rujukan

Muka Surat

PENGHARGAANTerlebih dahulu,saya Quek Wan Ting ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru mata pelajaran iaitu Cikgu Siti Maznah yang banyak memberikan tunjuk ajar serta dorongan sepanjang aktiviti kursus ini.Tanpa beliau, kajian sejarah ini tidak dapat dihasilkan dengan sempurna. Di samping itu,saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa telah banyak menghulurkan bantuan dari segi semangat dan dorongan kepada saya. Segala pengorbanan dan usaha itu amat saya hargai. Tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan. Saya berasa sangat gembira kerana mereka telah banyak memberi bantuan ketika saya menbuat kerja kursus sejarah ini.

Akhir kata,saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama sepanjang kerja kursus ini dijalankan.

PENDAHULUANNama saya Quek Wan TING. Saya pelajar Tingkatan 2B. Saya belajar di SMK(P)Sultan Abu Bakar.Sebagai memenuhi keperluan mata pelajaran Sejarah,kami diwajibkan membuat satu kerja lapangan iaitu Kajian Sejarah Sejarah. Kajian saya merangkumi aspek latar belakang sekolah,nama dan lambang-lambang sekolah,infrastruktur dan kemudahan asaspengetua,guru,badan pengurus\PIBG,tokoh-tokoh bekas pelajar,peristiwa-peristiwa bersejarah serta prestasi dan kejayaan akademik dan kokurikulum. Tujuan melaksanakan kerja kursus ini adalah untuk mengumpul,menganalisis,mentafsir,mensintisis serta merumus maklumat dan fakta.Di samping

itu,pelajar-pelajar dapat mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah serta mewujudkan rasa bangga terhadap sekolah di kalangan pelajar.Ini telah memupuk semangat patriotic dan cinta akan tanah air jua.

BIODATA DIRINama :Quek Wan Ting Tingkatan: 2B Umur: 14 No.Kad Pengenalan: 950403-01-6322 Tarikh Lahir: 03.04.1995

Tempat Lahir: Hospital Muar Nama Bapa:Quek Wan Ting Nama Ibu: Lim Cheng Yen

ALAMAT RUMAH:LOT3999,PKD14,JALAN TEMENGGUNG AHMAD,84000MUAR,JOHOR. Bangsa: Cina Bilangan Adik-beradik: 2 orang

OBJEKTIF KAJIAN SEJARAH TEMPATAN

Objektif Kajian Sejarah Tempatan untuk membolehkan pelajar: Mencari,mengumpul,menganalisis,mentafsir,mensintis is serta merumus maklumat dan fakta Mengenali diri dan keluarga Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah Mengenali kawasan tempat kediaman dan kawasan persekitaran sekolah dan lebih dekat lagi Memupuk kemesraan kasih saying,kebanggaan serta sikap bertanggungjawab dan menghomati terhadap krluarga,sekolah dan persekitaran

Mengenali nilai murni yang diwarisi bersamadalam krluarga,sekolah,kawasan tempat tinggal dan persekitaran sekolah Mendapat pengalaman secara langsung dalam menjalankan kajian serta membina keyakinan diri

MATLAMAT KAJIAN SEJARAH TEMPATANKajian sejarah tempatan adalah untuk memupuk pemahaman dan kesedaran pelajar tentang sejarah perkembangan masyarakat setempat. Kajian ini membolehkan pelajar menghargai dan berbangga dengan sejarah masyarakat dan persekitaran,mengukuh semangat kekitaraan dan perpaduan serta dapat memperkayakan khazanah sejarah setempat.

KAEDAH KAJJIANKaedah kajian yang saya gunakan ialah: 1.Kaedah pemerhatian 2. Kaedah temu bual 3. Kaedah rujukan Kaedah pemerhatian-Saya telah memerhatikan secora keseluruhan sekolah kita dari segi ciri-ciri istimewa fizikal seperti infrastruktur dan kemudahan asas yang sedia ada.

Kaedah Temu Bual-Seramai 3 orang respoden telah saya temu bual.Dengan kaedah ini saya dapat memahami biodata guru dan pengetua serta peristiwa penting PIBG dengan dalam. Kaedah Rujukan-Saya juga membuat rujukan di pusat sumber untuk mendapatkan maklumat tentang kejayaan akademik dan kokurikulum tahun lepas.Kebanyakan hasil kajian saya diperoleh dengan sumber ini.Saya juga membuat penyelidikan dengan menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat lanjut dengan cepat dan tepat.

LATAR BELAKANG

SEKOLAH

Sejarah Sekolah

Nama Sekolah

Diambil sempena nama Bapa Pemodenan Negeri Johor Darul Takzim, iaitu Sultan Abu Bakar Ibni Almarhum Daeng Ibrahim.

Tahun Ditubuhkan

1939

Bangunan Sekolah SMSAB

Siap dibina pada Jun 1939, dirasmikan oleh Tuan F.I Shaw, Supritenden Pelajaran. Ini merupakan Blok Warisan SMSAB yang kini dikenali sebagai Blok A.

1939

6 bilik darjah (Special Malay Ia dan Ib) Darjah III, IV, V.Pengetua perintis apda tahun ini ialah Pn.C.Milne

Staf Perintis

7 orang guru, seorang kerani.

Pakaian Sekolah

Gaun, tali leher, tali pinggang dan kasut coklat.

Perang Dunia Kedua

Sekolah terhenti seketika.

September 1947

Sekolah dibuka semula Pn.N.Woods sebagai guru besar kedua. Perpustakaan mula dibuka. Dua gelanggang bulu tangkis dan satu gelanggang bola jarring. Penubuhan kompeni pertama Pandu Puteri Muar, Pn.Woods sebagai kapten.

Pertengahan 1948

Pn.E.M Allan menjadi guru besar ketiga. Bilangan pelajar terus meningkat.

1949

Salmi Bt.Hj.Hassan dilantik sebagai ketua murid pertama.

1950

Pakaian seragam berwana hijau dan putih, lencana pengawas dan cogan kata sekolahAge quad agis (Apa Yang Kamu Lakukan Buatlah Sebaik-baiknya). Temasya sukan buat kali pertama.

1953

Lili Tan, Molly Charles, Banun Md.Nor berjaya memecah rekod negeri dalam sukan daerah. Dilatih oleh Pn.J.Caudart. Lili Tan

berjaya mewakili negara dalam SUKAN SEAP di Bangkok.

1955

Sekolah sudah mempunyai kelas dari darjah 1 hingga v. Sekolah mencapai 100% dalam peperiksaan Sijil Persekolahan (School Certificate) pada September 1956.

1956

Pn.Wong Foong Lan menjadi guru besar keempat.

1958

Jemaah Pengelola Sekolah Pertama ditubuhkan pada 15 September 1958.

1959

Pn.Woon Foon Lan telah diganti oleh Cik Kamaladevi Pillay.

Ogos 1959

Cik Kamaladevi Pillay dilantik menjadi guru besar yang ke-lima.

1961

Pn.J.Gaudart menjadi guru besar ke-enam.

1962

Empat bangunan baru (makmal sains, Blok D, Blok Bangunan Sains Rumah Tangga dan kantin dibina.) Di buka secara rasmi pada tahun 1963 oleh Menteri Pelajaran Malaysia yang amat berhormat Tan Sri Hamid Khan.

1963

Rumah pasukan sekolah ditukar dari rumah Ninghtingale, Joan of Arc, Cavell dan Victoria kepada rumah merah, coklat, biru, hijau dan putih.

1964

Kelas Melayu Khas ditukar ke Sekolah Menengah Dato Sri Amar Di Raja.

1968

Pn.J.Gaudart berkhidmat sehingga 1968. Cik Monica Leong Wei Lin dilantik sebagai guru besar ke-tujuh. Persatuan akademik dan bukan akademik ditubuhan.

April 1969

Puan Y.E Parry menjadi pengetua ke-lapan Kelas Sains Tulen Dimulakan. Cogan kkata sekolah ditukar kepada Tekun Usaha Jaya.

Bilangan pelajar mencecah 1600 dengan 57 orang tenaga pengajar.

1970

Pn.Zawiyah Dato Ahmad dilantik sebagai pemangku pengetua.

Julai 1976

Pasukan Pancaragam (Bass Band) ditubuhkan dengan 46 orang ahli sahaja. Perbelanjaan RM 36000 sumbangan daripada pihak sekolah dan RM6000 sumbangan PIBG.

1978-1979

Cik Hjh.Khalidah Hamzah dilantik sebagai pemangku pengetua.

Disember 1979

Pn.Hjh.Zakiah Bt Hj.Shuib telah dilantik sebagai Pengetua kesembilan.

1987

Sekolah membeli van pertama (JBL1920) melalui PIBG.

1994

Sekolah dianugerah wang tunai RM5000 dalam pertandingan alam sekitar sekolah di Peringkat Kebangsaan.

Januari 1995

SMSAB mula berubah sekolah satu sesi.

1998

Sekolah menerima Anugerah Sekolah Harapan Negara peringkat negeri.

Julai 1999

Pengetua Pn.Hjh.Zakiah Hj.Shuib bersara 17 Julai 1999.

Ogos 1999

Pn.Hjh Waginah Bt Abd Majid menjadi pengetua ke-sepuluh mulai 1 Ogos 1999.

2001

SMSAB memulakan aliran Sains di tingkatan 6 Rendah.

Mei 2004

SMSAB dinobatkan sebagai johan Sekolah Harapan Negara Peringkat Keebangsaan.

16 Mei 2005

Sekolah muncul sebagai naib johan Sekolah Harapan Negara Peringkat Kebangsaan.

9 Oggos 2005

Kementerian Pelajaran Malaysia menyumbang sebuah bas sekolah (WMY 4025).

9 September 2005

Sekolah membeli sebbuah van Kia Pragio (WNH 9945) melalui PIBG. Dana Diusahakan oleh PIBG, Alumni dan semua warga SMSAB..

27 Oktober 2005

Pn.Hjh. Waginah Bt Abd Majid bersara.

1 November 2005

Pn.Hjh.Latifah Bt. Hamdan telah dilantik sebagai pengetua ke-11 menggantikan Pn. Hjh, Waginah Bt Abd Majid.

1 Mei 2006

Pengetua yang ke-11, Pn. Hjh. Ltifah Bt. H