Click here to load reader

Tumory cauda equina a conus medullaris 20 % v šetkých spinálnych tumorov

 • View
  62

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tumory cauda equina a conus medullaris 20 % v šetkých spinálnych tumorov. (Peter Mathew, Manual of Neurosurgery, 1996). Spinálne tumory v rokoch 1998-2001. spolu 76 extradurálne45 - primárne nádory stavcov6 - metastázy39 intradurálne31 - extramedulárne27 - intramedulárne 4. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tumory cauda equina a conus medullaris 20 % v šetkých spinálnych tumorov

 • Tumory cauda equina a conus medullaris

  20 % vetkchspinlnych tumorov(Peter Mathew, Manual of Neurosurgery, 1996)

 • Spinlne tumory v rokoch 1998-2001 spolu 76extradurlne45- primrne ndory stavcov6- metastzy39intradurlne31- extramedulrne27- intramedulrne 4

 • Anamnza: 3 roky radikulrne bolesti v S1 bilat.1995 - OP + rdioterapia6 tdov anamnza rchleho rozvoja perifrnej paraparzy + retencia moa

  Obj. nlez:perifrna paraparzahypestesis v S1 bilat. + perianogenitlne35 ron mu

 • 35 ron mumalgnySchwannom

 • Anamnza: 6 mesiacov rad. bolesti do DK v S1

  Obj. nlez:bez motorickho deficitu, bez poruchy citlivosti a ROpozit. napnacie manvre l. sin. redukovan dynamika LS chrbtice27 ron ena

 • myxopapilrnyependymom27 ron enapred OP5 mes. po OP

 • Anamnza: 11 rokov postupn zhorovanie hybnosti DK akrlne3 roky intermitentn polakyzria (imperatvne moenie)

  Obj. nlez:perifrna paraparza bez poruchy citlivosti41 ron mu

 • dermoidn cysta41 ron mu

 • akujem za pozornos

Search related