Unitatea de Invatare 16

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Unitatea de Invatare 16

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  1/21

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  2/21

  Formule de speţa a II-a 

  156 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  OBIECTIVELE unităţii de învăţare nr. 16

  Principalele obiective ale Unităţii de învăţare nr. 16 sunt:  Cunoaşterea şi aplicarea formulelor care leagă funcţiile

  trigonometrice (sin, cos, tg, ctg) de semiunghiurile sisemilaturile unui triunghi sferic în rezolvareaproblemelor

    Cunoaşterea şi aplicarea formulelor lui Delambre şianalogiilor lui Neper în rezolvarea exerciţiilor

  16.1 Formula sinusului semiunghiului.

  Formula cosinusului semiunghiului.

  Formula tangentelor semiunghiurilor.

  Formulele sinusului, cosinusului şi tangentei semilaturilor.

  1.1. Formula sinusului semiunghiului

   În formula fundamentală a cosinusului unghiului:

   înlocuim şi obţinem:

  de unde

  Deoarece

  rezultă 

  Deoarece diferenţa cosinusurilor este egală  cu produsul dublu al sinusului semisumei cusinusul semidiferentei luată în ordine inversă,

  Notăm . Prin urmare , .Făcând subtituţia, obţinem:

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  3/21

  Formule de speţa a II-a 

  157 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

   Analog, obținem grupul de formule:(IX)

  Observaţie. În faţa radicalului avem numai semnul plus, deoarece se consider ă triunghiurisferice ale căror unghiuri şi laturi sunt mai mici de .

  1.2. Formula cosinusului semiunghiului

   În acelaşi mod, din formula cosinusului laturii:

  deoarece

  obţinem:

  Dar. 

  Rezultă 

  sau

  Deoarece diferenţa cosinusurilor este egală cu dublul produs al sinusului semisumei cusinusul semidiferenței luate în ordine inversă,

  Cum , se obţine:

   Analog, obţinem grupul de formule:

  (X)

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  4/21

  Formule de speţa a II-a 

  158 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  1.3. Formula tangentelor semiunghiurilor

  Raportul dintre formulele (IX) şi (X) ne dă un alt grup de formule:

  (XI)

  După  cum am ar ătat, în faţa radicalului se ia întotdeauna semnul deoarece jumătateaunghiului trigonometric sferic este întotdeauna . 

  1.4. Formulele sinusului, cosinusului şi tangentei semilaturilor

  Consider ăm triunghiul polar corespunzător triunghiului sferic . Formulele (IX),(X) şi(XI) aplicate triunghiului polar ne dau:

  (8)

  Ştim că  , , , , ,.

  Notăm , şi avem şi:

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  5/21

  Formule de speţa a II-a 

  159 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

   Înlocuind aceste relaţii în (8), obţinem, prin analogie, următoarele grupuri de formule:

  (9) 

  sau

  (9’) 

   Analog avem formulele şi pentru celelalte două laturi:(10)

  (11)

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  6/21

  Formule de speţa a II-a 

  160 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  Suma unghiurilor sferice este întotdeauna mai mare de , deci P  este întotdeauna maimare de şi expresia de sub radical este totdeauna pozitivă.

  Ştim că  sau , sau .Deci

  Substituind valorile aflate în formulele sinusurilor, cosinusurilor şi tangentelor jumătăţilor deunghi, obţinem formulele:(XII)

  (XIII)

  (XIV)

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  7/21

  Formule de speţa a II-a 

  161 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  De reţinut!

    Formula sinusului semiunghiului.

    Formula cosinusului semiunghiului.

    Formula tangentelor semiunghiurilor.

    Formulele sinusului, cosinusului şi tangentei

  semilaturilor

  Test de autoevaluare 16.1

  Să se arate că dacă  , atunci:

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  8/21

  Formule de speţa a II-a 

  162 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  16.2 Formulele lui Delambre

  Consider ăm identităţile:

   Înlocuind în aceste relaţii pe cu expresiile lor obţinute în (IX) şi

  (X):

  Obţinem formulele lui Delambre:(XV)

  sau

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  9/21

  Formule de speţa a II-a 

  163 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  Prin permutări circulare se obţin şi celelalte formule. 

  De reţinut!

    Formulele lui Delambre pentru un triunghi sfericoarecare

  Test de autoevaluare 16.2

  Stabiliţi formula:

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  10/21

  Formule de speţa a II-a 

  164 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  16.3 Analogiile lui Neper

   Împăr ţim formulele lui Delambre (XV) şi obţinem:

   Analog avem:

  (XVI)

   În mod asemănător se demonstrează:

  (XVII)

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  11/21

  Formule de speţa a II-a 

  165 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  Formulele excesului sferic a. Din formulele lui Delambrie:

   înlocuind şi rezultă:

   Aplicăm proprietăţi ale propor ţiilor, formulele se rescriu:

  Transformăm sumele şi diferenţele de sinusuri şi cosinusuri şi, după reducerea termenilorasemenea şi simplificare, obţinem:

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  12/21

  Formule de speţa a II-a 

  166 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

   Înmulţim relaţiile, membru cu membru:

   Astfel, avem formula lui Simon L’Huilier :(10)

  b. Din formulele (XII) şi (XIII), facem produsul sinusurilor a două semilaturi şi îl impăr ţimla cosinusul semilaturii a treia:

  deci

  de unde(11) 

  De reţinut!

    Analogiile lui Neper

    Formulele excesului sferic pentru un triunghioarecare

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  13/21

  Formule de speţa a II-a 

  167 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  Test de autoevaluare 16.3

  Fiind dat un triunghi sferic în care se cunosc:

  Să se determine .

  Lucrare de verificare la Unitatea de învăţare nr. 16

  1. Să se arate că în orice triunghi sferic avem relaţia:

  .

  2. Să se arate că într-un triunghi sferic dreptunghic avem relaţiile:

  a. . 

  b. . 

  Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare

  Test de autoevaluare 16.1

  Cum vom avea:sau sau

  de unde

  Folosind formulele care exprimă laturile în funcţie de unghiuri:

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  14/21

  Formule de speţa a II-a 

  168 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  relaţia din enunţ se rescrie:

   Împăr ţind la , eliminăm numitorii şi luăm în considerare faptulcă  şi obţinem:

  .  Înmulţim relatia cu 2 şi folosim formula:

  şi ajungem la:

  deoarece .

  Cum obţinem egalitatea dorită.

  Test de autoevaluare 16.2Cu formulele lui Delambrie scrise sub forma:

   înmulțim prima relaţie cu şi pe a doua cu şi le adunăm:

   În primul membru avem

   În membrul doi înlocuim:

  și obținem

  Transformând suma şi diferenţa de cosinusuri în produse:

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  15/21

  Formule de speţa a II-a 

  169 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

   Înmulțim cu :

  de unde

  sau

  Cum Avem

  Test de autoevaluare 16.3Cum

  Din formulele lui Neper:

  de unde

  Rezultă 

   Analog

  de unde

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  16/21

  Formule de speţa a II-a 

  170 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  Prin adunare şi scădere avem:

  Pentru calcului lui avem relaţia:

  Prin logaritmare,

  de unde

  Recapitulare

  Formula sinusului semiunghiului (IX)

  Formula cosinusului semiunghiului

  (X)

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  17/21

  Formule de speţa a II-a 

  171 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  Formula tangentelor semiunghiurilor

  (XI)

  Formulele sinusului, cosinusului şi tangentei semilaturilor

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  18/21

  Formule de speţa a II-a 

  172 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  (XII)

  (XIII)

  (XIV)

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  19/21

  Formule de speţa a II-a 

  173 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  Formulele lui Delambre:(XV)

  sau

  Prin permutări circulare se obţin şi celelalte formule. Analogiile lui Neper: 

   Analog

  (XVI)

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  20/21

  Formule de speţa a II-a 

  174 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

   În mod asemănător ,

  (XVII)

  Formulele excesului sferic Formula lui Simon L’Huilier :

 • 8/15/2019 Unitatea de Invatare 16

  21/21

  Formule de speţa a II-a 

  175 Algebrã liniar ă, geometrie analitică şi diferenţială – Curs şi aplicaţii

  Bibliografie1. F.F. Pavlov, V.P. Maşkevici, Trigonometrie

  sferic ă, Editura Tehnică, Bucureşti, 19542. E. Bălăbănescu, C. Chiriac, Trigonometrie

  sferic ă  şi aplicaţ iile ei în astronomia nautic ă,Editura Militar ă a Ministerului For ţelor Armate aleR.P.R., Bucureşti, 1964

  3. Gh.D. Simionescu, Trigonometrie sferic ă, EdituraTehnică, Bucureşti, 1965