of 42/42
UNIVERS ADRIAN FRUTIGER

UNIVERS katalog

 • View
  230

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bez plakatu

Text of UNIVERS katalog

 • UNIVERSADRIAN FRUTIGER

 • Pracownia Liternictwa i Typografii ASP w Krakowie 2012

  UNIVERSADRIAN FRUTIGER

  UNIVERSADRIAN FRUTIGER

 • 4 85

  O AUTORZEADRAIN FRUTIGER

  ADRIAN FRUTIGER

  Szwajcarski typograf, artysta grafik, specjalista i midzynarodowy autorytet komunikacji wizualnej, autor wielu publikacji z dziedzin typografii i semiografii.Urodzony 24 maja 1928 w Unterseen, w Szwajcarii jako syn tkacza. We wczesnej modoci by zafascynowany rzebiarstwem, jednak jego wczesne zainteresowanie nie byo pochwalane przez ojca i jego nauczycieli w liceum, ktrzy namawiali go do pracy w drukarni. Mimo wszystko zamiowanie do rzeby wpyno na sposb mylenia Frutigera o ukadzie typograficznym i na jego pniejsze projekty.W wieku szesnastu lat rozpocz czteroletnia praktyk pod okiem drukarza Otto Schaerffli w Interlaken. W latach 1949 1951 studiowa u Waltera Kcha i Alfreda Willimanna w Kunstgewerbeschule w Zurychu. Co ciekawe, Frutiger przyznaje, e podczas studiw nie lubi kaligrafii i rysowania na kal-ce przy pomocy owka. Pracowa w swj oryginalny, wasny sposb. Jego doskonaa praca dyplomowa zatytuowana Rozwj alfabetu aciskiego zawieraa osiem ksylografii i stanowia pocztek midzynarodowej kariery Frutigera w charakterze projektanta krojw pisma. Otrzyma on za t prac dyplomow nagrod szwajcarskiego ministra spraw wewntrznych.

 • 5Adrain Frutiger jest rwnie autorem znanej i cenionej ksiki Czowiek i jego zna-ki. Ju po pierwszym kontakcie z ksik moemy podejrzewa e jest w niej jaka nieznana tajemna moc, a to przez mistyczne znaki pokrywajce okadk. I faktycznie zostajemy zaczarowani, przez co zaczynamy dziwnie przyglda si gazetom, ksikom, reklamom i wszystkiemu innemu co zawiera znaki, symbole.

 • 6 80

  Univers by nowym typem rodziny krojw, skadajcym si z penego wachlarza cakowi-cie kompatybilnych odmian, ktre mona byo uporzdkowa w pewien szereg. Frutiger czu, e tradycyjny system okrelania nazw styli czcionek (gruby, pgruby, skondensowa-ny itd.) jest mylcy i przestarzay. W zamian zaproponowa inne podejcie, ktre uwaa za bardziej logiczne i uporzdkowane, polegajce na systemie numeracyjnym. W systemie Frutigera kademu stylowi czcionki nadano dwucyfrow liczb. Pierwsza cyfra klasyfiko-waa grubo czcionki, poczynajc od cyfry 3 oznaczajcej styl bardzo cienki, a koczc na cyfrze 8 - styl bardzo gruby. Druga cyfra oznaczaa proporcje: wikszymi cyframi ozna-czono ksztaty bardziej skondensowane, a mniejszymi - bardziej rozwleke. Dodatkowo, jeeli styl czcionki by normalny to druga cyfra bya nieparzysta, a w przypadku czcionki pochyej lub kursywy druga cyfra bya parzysta. Punktem wyjcia jest tu Univers 55 (krj o standardowej gruboci, nadajcy si do dugich tekstw), od ktrego wywodz si dal-sze odmiany. Dla przykadu, Univers 39 to czcionka bardzo jasna, skondensowana, nor-malna, a Univers 56 to czcionka redniej gruboci, o standardowych proporcjach, pochya.

  INFORMACJE O KROJUINSPIRACJE

 • 80

 • 758

  i Mae litery: kropka nad i w ksztacie kwadratuCECHY CHARAKTERYSTYCZNE KROJUWIZUALNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 • 9

  Wielkie litery: obniona pozioma kreska w A A

 • 10 70

  UNIVERSUnivers sta si popularny dziki dobrej czytelnoci z duego oddalenia

 • 11

  UNIVERSUNIVERS

 • UNIVERS CONDENSED

 • 7514

  20

  INFORMACJE O KROJUINSPIRACJE

  Rodzina Univers Condensed uzupenia Univers i jest bardzo przydatna do celw ekspozycyjnych. Univers pojawi si w 1957 roku w filmach i odlewni metali do rcznego ustawiania. Nadzwyczajny sukces Univers by prawdopodobnie spowodowany niezwykle umiejtnym renderowaniem Adriana Frutigera, ktry w ogle nie wprowadza adnych szecz-gw. Univers wspczecie razem z Helvetic zmieniy postrzeganie serif sans stylu. Jak sama nazwa wskazuje, font Univers moe by uywany do praktycznie kadego rodzaju ustawienia tekstu, chocia bardzo dugich kompozycji naley unika. Uywany w rozmiarach wywietlaczy, wyglda czysto i jest doskonale rozmieszczona. Univers jest znakiem towarowym firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, ktry moe by zarejestrowany w niektrych krajach, licencjonowanym wycznie przez Linotype Library GmbH, spce cakowicie zalenej od Heidelberger Druckmaschi-nen AG. W 1954 Type Foundry Deberny & Peignot chcia doda liniowy Sans Serif Antiqua w podobnej wagi do zasigu Lumitype-fonts. Adrian Frutiger sugeruje powstrzymanie si od dostosowania istniejcego alfabetu i zamiast stworzy now czcionk, ktra przede wszystkim odpowiednia do skadu duszych tekstw. Wykorzystujc swoje stare szkice ze Szkoly Sztuki Stosowanej, tworzy Univers, font, ktry zosta opublikowany z Deberny i Peignot w 1957 roku, a potem zosta wyprodukowany przez Linotype. Derberny & Peignot zostaa przejta w 1924 przez D. Stempel AG / Linotype i Adrian Frutiger kontynuuje prac dla Linotype do dzi. Font Univers zosta gruntownie przeprojektowany jako wsplny projekt midzy Adrianem Frutigerem i Linotype.Wynik: Linotype Univers

 • 15

 • 16 65

  PREZENTACJA KROJU PISMAUNIVERS, UNIVERS CONDENSED, UNIVERS LT Std

  Wszystkie twarze Univers zostay zaprojektowane do pracy razem, wic mog by mieszane w rny sposb. Ich czytelno nadaje si do wielu rnych zastosowa, od tekstu i nagwki do pakowania i oznakowanie.Czcionka Univers to jedno z najwikszych osigni typograficznych z drugiej poowy 20. wieku krj ma t zalet, e wiele ciarw, ktre nawet w poczeniu daj wraenie solidnoci i jednorodnoci. Czyste, obiektywne formy Univers, aby to czytelne czcionki nadaj si do prawie kadej potrzebie typograficznego.

 • 65

  ABCDEFGHIJKLMN O P R S T Q W U X Y Za b c d e f g h i j k l mn o p r s t u q w x y z

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ! @ # $ % ^ & * ( / )

  < \ > _ - = + { ; : }

  60504030

  20

  15

  10

  Univers Condensed

 • A B C D E F G H I J K L MN O P R S T Q W U X Y Z

  a b c d e f g h i j k l mn o p r s t u q w x y z

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ! @ # $ % ^ & * ( / )

  < \ > _ - = + { ; : }

  5040

  3025

  20

  15

  10

  Univers LT Std

 • ABCDEFGHIJKLMN O P R S T Q W U X Y Za b c d e f g h i j k l mn o p r s t u q w x y z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ! @ # $ % ^ & * ( / )

  < \ > _ - = + { ; : }

  5550403020

  15

  10

  Univers

 • 20 65

  Wikszo dzielnic Londynu uywa Univers Bold Condensed dla znakw drogowych .

  ZASTOSOWANIE KROJUZNAKI DROGOWE, APPLE, CNN, ESPN, ORDNANCE SURVEY

 • 1965

  ZASTOSOWANIE KROJUZNAKI DROGOWE, APPLE, CNN, ESPN, ORDNANCE SURVEY

 • Apple Inc wczeniej uy tego kroju, jak rwnie jej skondensowan ukony wariant dla klawiszy na wielu jego klawiszach, zanim cakowicie przejcie do VAG zaokr-glony w sierpniu 2007 roku wraz z wprowadzeniem Nowe klawiatury i nowy iMac.

  22 2360

 • 22 2360ESPN rwnie uy Univers jako gwnego kroju dla wywietle ich grafiki od 2004 do 2010 roku

 • 25

  Ordnance Survey rwnie stosuje Univers na swoich mapach (dodane zostay ogony nad ma L i T oraz kilka innych maych zmian, aby pomc czytelnoci szczegw mapy)

 • Od pocztku 2009 roku, CNN Domestic i CNN International przyjo kilka wagi Univers w ich grafiki na ekranie

  27

 • UNIVERS 55 ROMAN

 • 30 80

  W latach 1954-1957 Adrain Frutiger pracowa nad swoim najbardziej znanym krojem ktrym jest wanie Univers. Jest to bezszeryfowa antykwa linearna zaprojektowana na prob Charlesa Peignota, ktry potrzebowa nowoczesnego grotesku do foto-matryc pierwszego francuskiego urzdzenia do fotoskadania o nazwie Lumitype.

  Univers by nowym typem rodziny krojw, skadajcym si z penego wachlarza cakowicie kompatybilnych odmian, ktre mona byo uporzdkowa w pewien sze-reg. Frutiger czu, e tradycyjny system okrelania nazw styli czcionek (gruby, pgru-by, skondensowany itd.) jest mylcy i przestarzay.Pierwsza cyfra klasyfikowaa grubo czcionki, poczynajc od cyfry 3 oznaczajcej styl bardzo cienki, a koczc na cyfrze 8 - styl bardzo gruby. Druga cyfra oznaczaa pro-porcje: wikszymi cyframi oznaczono ksztaty bardziej skondensowane, a mniejszymi - bardziej rozwleke. Dodatkowo, jeeli styl czcionki by normalny to druga cyfra bya nieparzysta, a w przypadku czcionki pochyej lub kursywy druga cyfra bya parzysta. Razem z Helvetik (ktra w tym samym czasie zostaa stworzona przez Maxa Miedingera) naley do najczciej uywanych fontw tzw. szwajcarskiej typografii. Univers sta si znany dziki swojej chodnej elegancji, a take dobrej czytelnoci z duego oddalenia.

  INFORMACJE O KROJUINSPIRACJE

  Inspiracj dla tego kroju by font Akzidenz Grotesk.

 • 32 55

  PREZENTACJA KROJU PISMAUNIVERS 55 ROMAN, UNIVERS 75 BLACK, UNIVERS LIGHT

 • 55

  ABCDEFGHIJKLMNOPRSTQWUXYZa b c d e f g h i j k l mn o p r s t u q w x y z

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ! @ # $ % ^ & * ( / )

  < \ > _ - = + { ; : }

  55454030

  20

  15

  10

  UNIVERS 55 ROMAN

 • ABCDEFGHIJKLMN O P R S T Q W U X Y Z

  a b c d e f g h i j k l mn o p r s t u q w x y z

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ! @ # $ % ^ & * ( / )

  < \ > _ - = + { ; : }

  5040

  3025

  20

  15

  10

  UNIVERS 75 BLACK

 • ABCDEFGHIJKLMNOPRSTQWUXYZa b c d e f g h i j k l mn o p r s t u q w x y z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ! @ # $ % ^ & * ( / )

  < \ > _ - = + { ; : }

  5550403020

  15

  10

  Univers LIGHT

 • ZASTOSOWANIE KROJUSWISS INTERNATIONAL AIR LINES, DEUTSCHE BANK, FEDEX, NORTH FACE

 • ZASTOSOWANIE KROJUSWISS INTERNATIONAL AIR LINES, DEUTSCHE BANK, FEDEX, NORTH FACE

 • Weronika BanasinskaWydzia Grafiki / Studia stacjonarne I rok

  zrdla www:http://berenika.biz/typografowie/adrian-frutiger-wybitny-szwajcarski-typograf.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Univers