of 66 /66
Jetta

Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 1 20.12.13 09:32

Page 2: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

KUN AUTOLLA LÄHTEE LIIKKEELLE,EI KOSKAAN TIEDÄ MITÄ TULEE VASTAAN.JETTA ON VALMIS KOHTAAMAANLÄHES KAIKKI HAASTEET.

� DESIGN

� Walter de Silvan haastattelu

�� Ulkopuoli

�� Vanteet ja renkaat

�� MOOTTORIT �� Think Blue.

�� Jetta Hybrid

�� Vaihteisto

�� Kulutus ja CO�-päästöt

�� SISÄPUOLI�� Sisätilat

�� Varustelutasot

�� MUKAVUUS

�� Multimedia

� Ilmastointi

� Toiminnot

Varustepaketit

� Jälkiasennettavat Volkswagen-

lisävarusteet

� TURVALLISUUS

� Näkyvyys

�� OMA JETTA� Digitaalisesti

� Ulkovärit

�� Verhoilu- ja väriyhdistelmät

�� AUTOSTADT

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 3 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 2 20.12.13 09:32

Page 3: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

KUN AUTOLLA LÄHTEE LIIKKEELLE,EI KOSKAAN TIEDÄ MITÄ TULEE VASTAAN.JETTA ON VALMIS KOHTAAMAANLÄHES KAIKKI HAASTEET.

� DESIGN

� Walter de Silvan haastattelu

�� Ulkopuoli

�� Vanteet ja renkaat

�� MOOTTORIT �� Think Blue.

�� Jetta Hybrid

�� Vaihteisto

�� Kulutus ja CO�-päästöt

�� SISÄPUOLI�� Sisätilat

�� Varustelutasot

�� MUKAVUUS

�� Multimedia

� Ilmastointi

� Toiminnot

Varustepaketit

� Jälkiasennettavat Volkswagen-

lisävarusteet

� TURVALLISUUS

� Näkyvyys

�� OMA JETTA� Digitaalisesti

� Ulkovärit

�� Verhoilu- ja väriyhdistelmät

�� AUTOSTADT

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 3 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 2 20.12.13 09:32

Page 4: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 5 20.12.13 09:32

ASFALTIN VAATIMUKSET� JA AUTO JOKA

VASTAA NIIHIN

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 4 20.12.13 09:32

Page 5: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 5 20.12.13 09:32

ASFALTIN VAATIMUKSET� JA AUTO JOKA

VASTAA NIIHIN

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 4 20.12.13 09:32

Page 6: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

AURINGON ENSIKAJO � JA MUOTOILUA TÄYDELTÄ TERÄLTÄ

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 7 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 6 20.12.13 09:32

Page 7: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

AURINGON ENSIKAJO � JA MUOTOILUA TÄYDELTÄ TERÄLTÄ

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 7 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 6 20.12.13 09:32

Page 8: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

PORRASPERÄ ON HENKILÖAUTOJENKLASSINEN KORIMALLI. MIKÄ SILLE ONOMINAISTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖ�KULMASTA?

Porrasperäinen auto, joka jakautuu kolmeen pääosaan – konepeltiin, tavaratilaan ja matkus-tamoon – on yksi tunnetuimmista autoarkkiteh-tuureista. Sillä hyvin pitkä ja vaihteleva historia, ja se edustaa edelleen loogista tapaa tulkita autoa: neljä tai viisi istumapaikkaa ja matkus-tamosta erillään oleva suuri tavaratila. Monet pitävät tällaisesta arkkitehtuurista, eikä vähiten esteettisistä syistä. Edustaahan se aivan oman-laistaan tyylikkyyttä ja harmoniaa. Eikä suin-kaan ole sattuma, että edustusluokan autot ovat perinteisesti porrasperäisiä. Jetan avulla me haluamme tuoda tätä klassista tyylikkyyttä laajemmille markkinoille, koska olemme vakuut-tuneita, että sitä halutaan. Tämä koskee muuten myös minua itseäni: henkilökohtainen auto-valintani olisi sedan tai coupé.

MIKÄ ON TÄRKEÄÄ ALOITETTAESSA PORRAS PERÄISEN AUTON SUUNNITTELU?

Hyvä kysymys. Tässä luokassa on oikeastaanvain johdannaisia jo olemassa olevista malleis-ta. Jetta ei ole mikään johdannainen, vaan aivan uusi, itsenäinen malli, jonka korissa ei käytetä minkään muun mallin osia. Olen myös varma Jetan menestyksestä, koska tässä mark-kinasegmentissä ei ole mitään vastaavaa. Aluksi työskentelimme hyvin intensiivisesti mittasuhtei-den parissa – eli mietimme pitkän konepellin ja lyhyen tavaratilankannen suhdetta, lasi- ja kori-pintojen suhdetta, tuuli- ja takalasin sijaintia ja kaltevuutta sekä pyörien kokoa. Kun luonnoksen mittasuhteet oli saatu kohdalleen, puolet työstä oli tehty.

ENTÄ TOINEN PUOLI?

Kun mittasuhdemalli oli luotu, alkoi esteettinen työ – Volkswagenille tyypillisten peruslinjojen, -pintojen ja -tyylielementtien suunnittelu: keulan vaakasuorat piirteet, tarkoin määritellyt ja sel-keästi hahmotetut pinnat, tarkat linjat sekä laatuvaikutelma, jonka täytyy näkyä ja tuntua. Volkswagenin on oltava aina selkeä, sympaat-tinen ja kaikkien ymmärrettävissä oleva auto, joka viestii samanaikaisesti lujuutta ja dynaami-suutta. Yksinkertaisuuden muotoilu on vaikeinta. Käsi sydämellä: on paljon helpompaa suunni-tella urheiluauto.

MISTÄ JETAN ERITYISLUONNE MUODOSTUU?

Jetan luonne ei koostu yksityiskohdista vaanauton koko olemuksesta – lähes urheilullisesta,tai ainakin hyvin dynaamisesta näkemyksestäporrasperäistä autoa. Jetta ei ole hillitty, rauhal-lisesti kadulla seisova ajoneuvo, vaan urheilulli-nen ja elävä auto.

MITÄ KIELTÄ JETAN MUODOT PUHUVAT � SAKSAA ITALIALAISELLA KOROSTUKSELLA?

����-luku oli suurten muotoilusuuntausten aikaa: Saksalainen, italialainen, englantilainen ja ranskalainen muotoilu olivat selvästi tunnis-tettavissa. Sittemmin niiden erityispiirteet ovat laimentuneet taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Muotoilusta on tullut globaa-lia ja vaikeammin paikallistettavaa. Kielet ovat sekoittuneet. Autojen peruskonsepteissa eri koulu kunnat ovat kuitenkin yhä edustettuina. Varsinkin porrasperäiset autot ovat aina olleet sak salaisen muotoilun vahvaa aluetta. Volks-wagenilla olen pyrkinyt työstämään esteettisyyt-tä ja emotionaalisuutta vahvemmin esiin sekä tulkitsemaan omalla tavallani muotoja ja linjoja. Uskon, että meillä italialaisilla on oma tapamme käsitellä muotoja.

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 9 20.12.13 09:32

DESIGN HA ASTAT TELU

TYYLI JA DYNAAMISUUS� SEKÄ MUOTOJEN

TÄYDELLISYYSVOLKSWAGEN AG:N PÄÄMUOTOILIJAN

WALTER DE SILVAN HAASTATTELU

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 8 20.12.13 09:32

Page 9: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

PORRASPERÄ ON HENKILÖAUTOJENKLASSINEN KORIMALLI. MIKÄ SILLE ONOMINAISTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖ�KULMASTA?

Porrasperäinen auto, joka jakautuu kolmeen pääosaan – konepeltiin, tavaratilaan ja matkus-tamoon – on yksi tunnetuimmista autoarkkiteh-tuureista. Sillä hyvin pitkä ja vaihteleva historia, ja se edustaa edelleen loogista tapaa tulkita autoa: neljä tai viisi istumapaikkaa ja matkus-tamosta erillään oleva suuri tavaratila. Monet pitävät tällaisesta arkkitehtuurista, eikä vähiten esteettisistä syistä. Edustaahan se aivan oman-laistaan tyylikkyyttä ja harmoniaa. Eikä suin-kaan ole sattuma, että edustusluokan autot ovat perinteisesti porrasperäisiä. Jetan avulla me haluamme tuoda tätä klassista tyylikkyyttä laajemmille markkinoille, koska olemme vakuut-tuneita, että sitä halutaan. Tämä koskee muuten myös minua itseäni: henkilökohtainen auto-valintani olisi sedan tai coupé.

MIKÄ ON TÄRKEÄÄ ALOITETTAESSA PORRAS PERÄISEN AUTON SUUNNITTELU?

Hyvä kysymys. Tässä luokassa on oikeastaanvain johdannaisia jo olemassa olevista malleis-ta. Jetta ei ole mikään johdannainen, vaan aivan uusi, itsenäinen malli, jonka korissa ei käytetä minkään muun mallin osia. Olen myös varma Jetan menestyksestä, koska tässä mark-kinasegmentissä ei ole mitään vastaavaa. Aluksi työskentelimme hyvin intensiivisesti mittasuhtei-den parissa – eli mietimme pitkän konepellin ja lyhyen tavaratilankannen suhdetta, lasi- ja kori-pintojen suhdetta, tuuli- ja takalasin sijaintia ja kaltevuutta sekä pyörien kokoa. Kun luonnoksen mittasuhteet oli saatu kohdalleen, puolet työstä oli tehty.

ENTÄ TOINEN PUOLI?

Kun mittasuhdemalli oli luotu, alkoi esteettinen työ – Volkswagenille tyypillisten peruslinjojen, -pintojen ja -tyylielementtien suunnittelu: keulan vaakasuorat piirteet, tarkoin määritellyt ja sel-keästi hahmotetut pinnat, tarkat linjat sekä laatuvaikutelma, jonka täytyy näkyä ja tuntua. Volkswagenin on oltava aina selkeä, sympaat-tinen ja kaikkien ymmärrettävissä oleva auto, joka viestii samanaikaisesti lujuutta ja dynaami-suutta. Yksinkertaisuuden muotoilu on vaikeinta. Käsi sydämellä: on paljon helpompaa suunni-tella urheiluauto.

MISTÄ JETAN ERITYISLUONNE MUODOSTUU?

Jetan luonne ei koostu yksityiskohdista vaanauton koko olemuksesta – lähes urheilullisesta,tai ainakin hyvin dynaamisesta näkemyksestäporrasperäistä autoa. Jetta ei ole hillitty, rauhal-lisesti kadulla seisova ajoneuvo, vaan urheilulli-nen ja elävä auto.

MITÄ KIELTÄ JETAN MUODOT PUHUVAT � SAKSAA ITALIALAISELLA KOROSTUKSELLA?

����-luku oli suurten muotoilusuuntausten aikaa: Saksalainen, italialainen, englantilainen ja ranskalainen muotoilu olivat selvästi tunnis-tettavissa. Sittemmin niiden erityispiirteet ovat laimentuneet taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Muotoilusta on tullut globaa-lia ja vaikeammin paikallistettavaa. Kielet ovat sekoittuneet. Autojen peruskonsepteissa eri koulu kunnat ovat kuitenkin yhä edustettuina. Varsinkin porrasperäiset autot ovat aina olleet sak salaisen muotoilun vahvaa aluetta. Volks-wagenilla olen pyrkinyt työstämään esteettisyyt-tä ja emotionaalisuutta vahvemmin esiin sekä tulkitsemaan omalla tavallani muotoja ja linjoja. Uskon, että meillä italialaisilla on oma tapamme käsitellä muotoja.

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 9 20.12.13 09:32

DESIGN HA ASTAT TELU

TYYLI JA DYNAAMISUUS� SEKÄ MUOTOJEN

TÄYDELLISYYSVOLKSWAGEN AG:N PÄÄMUOTOILIJAN

WALTER DE SILVAN HAASTATTELU

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 8 20.12.13 09:32

Page 10: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

ULKOPUOLI DESIGN

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

HYVÄN MUOTOILUN TULEE YHDISTÄÄ TOIMIVUUS JA KAUNEUS.JETTA NÄYTTÄÄ, MITEN SE ONNISTUU KÄYTÄNNÖSSÄ.

Tummennetut takasivulasit ja tummennettu taka-lasi vähentävät auringonsäteilyä jopa � prosenttiaja auttavat siten pitämään sisälämpötilaa miellyttä-vänä. Lisäksi ne suojaavat matkustajia ulkopuolis-ten katseilta. | L

Kaksiosainen pakoputkenpää kertoo konepellinalla piilevästä voimasta. | LVakiona alkaen ��� kW.

Bi-Xenon-ajovalot sisältävät lähi- ja kaukovalot ja dynaamiset kaarreajovalot. Valokeila säätyy suhteessa auton nopeuteen, niin että näkyvyys on optimaalinen niin moottoritiellä kuin kaupungissa ajettaessa. Bi-Xenon-ajovalojen yhteydessä myös rekisterikilvellä on tyylikäs LED-valaistus. | L

Sähköinen kattoluukku voidaan avata pienelläkäden liikkeellä, kun sisälle halutaan valoa jaraikasta ulkoilmaa. Sävytetty lasi suojaa liialtaauringonpaisteelta. | L

Korinväriset, vilkuilla varustetut ulkopeilit ovatsähköisesti säädettävät ja lämmitettävät. Ne sopi-vat täydellisesti korin tyylikkäisiin muotoihin. | C

Tummanpunaiset LED-takavalot korostavat hienos-ti Jetan takaosaa ja ovat tärkeä osa auton ulkoista ilmettä. | L

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 11 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 10 20.12.13 09:32

Page 11: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

ULKOPUOLI DESIGN

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

HYVÄN MUOTOILUN TULEE YHDISTÄÄ TOIMIVUUS JA KAUNEUS.JETTA NÄYTTÄÄ, MITEN SE ONNISTUU KÄYTÄNNÖSSÄ.

Tummennetut takasivulasit ja tummennettu taka-lasi vähentävät auringonsäteilyä jopa � prosenttiaja auttavat siten pitämään sisälämpötilaa miellyttä-vänä. Lisäksi ne suojaavat matkustajia ulkopuolis-ten katseilta. | L

Kaksiosainen pakoputkenpää kertoo konepellinalla piilevästä voimasta. | LVakiona alkaen ��� kW.

Bi-Xenon-ajovalot sisältävät lähi- ja kaukovalot ja dynaamiset kaarreajovalot. Valokeila säätyy suhteessa auton nopeuteen, niin että näkyvyys on optimaalinen niin moottoritiellä kuin kaupungissa ajettaessa. Bi-Xenon-ajovalojen yhteydessä myös rekisterikilvellä on tyylikäs LED-valaistus. | L

Sähköinen kattoluukku voidaan avata pienelläkäden liikkeellä, kun sisälle halutaan valoa jaraikasta ulkoilmaa. Sävytetty lasi suojaa liialtaauringonpaisteelta. | L

Korinväriset, vilkuilla varustetut ulkopeilit ovatsähköisesti säädettävät ja lämmitettävät. Ne sopi-vat täydellisesti korin tyylikkäisiin muotoihin. | C

Tummanpunaiset LED-takavalot korostavat hienos-ti Jetan takaosaa ja ovat tärkeä osa auton ulkoista ilmettä. | L

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 11 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 10 20.12.13 09:32

Page 12: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Porto-kevytmetallivanteilla � J x �� olevat�� mm leveät renkaat varmistavat hyvän pidon ja vakaan ajettavuuden myös märällä tienpinnalla. | LLisävarusete Highlineen

Sedona-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Salamanca-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Meribel-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Queensland-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Bilbao-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

�� tuuman Stratford-kevytmetallivanteet ja vie rintä vastukseltaan alhaiset renkaat ��/ R ��. | LVakiona Jetta Hybridissä

Buenos Aires -kevytmetallivanteet Ei Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

VANTEET DESIGN

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 13 20.12.13 09:32

Charleston-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Design-teräsvanteet Ei Suomen tuontiohjelmassa

Viisipuolaiset Navarra-kevytmetallivanteet�½ J x �� ovat tyylikäs vaihtoehto uuden Jetanalle. | C

Lexington-kevytmetallivanteet Ei Suomen tuontiohjelmassa

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 12 20.12.13 09:32

Page 13: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Porto-kevytmetallivanteilla � J x �� olevat�� mm leveät renkaat varmistavat hyvän pidon ja vakaan ajettavuuden myös märällä tienpinnalla. | LLisävarusete Highlineen

Sedona-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Salamanca-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Meribel-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Queensland-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Bilbao-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

�� tuuman Stratford-kevytmetallivanteet ja vie rintä vastukseltaan alhaiset renkaat ��/ R ��. | LVakiona Jetta Hybridissä

Buenos Aires -kevytmetallivanteet Ei Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

VANTEET DESIGN

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 13 20.12.13 09:32

Charleston-kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa. Saatavana jälkiasennuksena.

Design-teräsvanteet Ei Suomen tuontiohjelmassa

Viisipuolaiset Navarra-kevytmetallivanteet�½ J x �� ovat tyylikäs vaihtoehto uuden Jetanalle. | C

Lexington-kevytmetallivanteet Ei Suomen tuontiohjelmassa

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 12 20.12.13 09:32

Page 14: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

��� KM SEURAAVAANTANKKAUSPAIKKAAN� MAHDOLLISTA MOOTTO RILLE, JOKA HYÖDYNTÄÄ JOKAISEN POLTTOAINETIPAN�

�) Esimerkiksi Jetta TDI BlueMotion Technology �� kW (�� hv) kuluttaa keskimäärin vain ,� l/��� km.Lisätietoa polttoaineenkulutuksesta ja CO�-päästöistä sivulla ��.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 15 20.12.13 09:32

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 14 20.12.13 09:32

Page 15: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

��� KM SEURAAVAANTANKKAUSPAIKKAAN� MAHDOLLISTA MOOTTO RILLE, JOKA HYÖDYNTÄÄ JOKAISEN POLTTOAINETIPAN�

�) Esimerkiksi Jetta TDI BlueMotion Technology �� kW (�� hv) kuluttaa keskimäärin vain ,� l/��� km.Lisätietoa polttoaineenkulutuksesta ja CO�-päästöistä sivulla ��.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 15 20.12.13 09:32

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 14 20.12.13 09:32

Page 16: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Think Blue.

Takaosan BlueMotion Technology-teksti kertoo, että tässä on yksi taloudellisimmista ja teknisesti edistyksellisimmistä Jetta-malleista. Tällä autolla ajaminen säästää sekä ympäristöä ja että kukkaroa. | L

Start-stop-automatiikka minimoi kulutuksen ja päästöt. Kun pysähdytään esim. liikennevaloihin, riittää että vaihde kytketään vapaalle ja kytkinpoljin vapautetaan (DSG-automaattivaihteis-ton yhteydessä painetaan jarrua), niin moottori sammuu itses-tään. | L

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H �

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 17 20.12.13 09:32

MOOTTORIT TH INK BLUE .

Toiminta asiakkaiden ja ympäristön hyväksi on yksi Volkswagenin pitkän aikavälin tavoitteita – ja siten enemmän kuin pelkkä jalo pyrkimys. Päivittäiset teot merkitsevätkin enemmän kuin puheet. Periaate on saanut nimekseen ”Think Blue.”. Tärkeää siinä on se, että Sinäkin voit osallistua. Siten voimme liikkua entistä vastuul -lisemmin ja toimia ympäristö huomioiden – niin autossa kuin kaikkialla auton ulkopuolellakin.

BlueMotion Technologies -malleillaan Volkswagen on jo nyt edellä kävijä. Sellaisten autojen valmistaminen, jotka ilman muka-vuudesta tai käytännöllisyydestä tinkimistä tuottavat vähemmän CO�-päästöjä, merkitsee kuitenkin vasta alkua.

Kulutukseltaan ja päästöiltään alhaisista diesel- tai bensiinimoot-toreista moniin polttoainetta säästäviin teknisiin ratkaisuihin ja aina erityisen taloudellisiin BlueMotion-malleihin asti: Näiden inno vaatioiden avulla Volkswagen haluaa palvella asiakkaitaan ja edistää luonnonvarojen säästeliästä käyttöä.

Vain yhdessä ajattelemalla ja toimimalla voidaan yhteiset tavoit-teet saavuttaa.

Lisätietoja: www.volkswagen.� /thinkblue.

Jetta ei vakuuta pelkästään hyvillä tiloillaan ja mukavuudellaan vaan myös alhaisilla kulutus- ja päästölukemilla. BlueMotion Tech nology -mallien teknisen perustan muodostavat nykyaikaiset moottorit ja vaihteistot – sellaiset kuin TSI, TDI ja DSG. Yhdessä start-stop-järjestelmän, jarrutusenergian talteenoton ja muiden ratkaisujen avulla voidaan polttoaineenkulutus ja CO�-päästöt minimoida. Aivan uutta moottoriteknologiaa edustaa Jetta Hybrid, josta kerrotaan tarkemmin sivuilla �� – ��.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 16 20.12.13 09:32

Page 17: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Think Blue.

Takaosan BlueMotion Technology-teksti kertoo, että tässä on yksi taloudellisimmista ja teknisesti edistyksellisimmistä Jetta-malleista. Tällä autolla ajaminen säästää sekä ympäristöä ja että kukkaroa. | L

Start-stop-automatiikka minimoi kulutuksen ja päästöt. Kun pysähdytään esim. liikennevaloihin, riittää että vaihde kytketään vapaalle ja kytkinpoljin vapautetaan (DSG-automaattivaihteis-ton yhteydessä painetaan jarrua), niin moottori sammuu itses-tään. | L

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H �

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 17 20.12.13 09:32

MOOTTORIT TH INK BLUE .

Toiminta asiakkaiden ja ympäristön hyväksi on yksi Volkswagenin pitkän aikavälin tavoitteita – ja siten enemmän kuin pelkkä jalo pyrkimys. Päivittäiset teot merkitsevätkin enemmän kuin puheet. Periaate on saanut nimekseen ”Think Blue.”. Tärkeää siinä on se, että Sinäkin voit osallistua. Siten voimme liikkua entistä vastuul -lisemmin ja toimia ympäristö huomioiden – niin autossa kuin kaikkialla auton ulkopuolellakin.

BlueMotion Technologies -malleillaan Volkswagen on jo nyt edellä kävijä. Sellaisten autojen valmistaminen, jotka ilman muka-vuudesta tai käytännöllisyydestä tinkimistä tuottavat vähemmän CO�-päästöjä, merkitsee kuitenkin vasta alkua.

Kulutukseltaan ja päästöiltään alhaisista diesel- tai bensiinimoot-toreista moniin polttoainetta säästäviin teknisiin ratkaisuihin ja aina erityisen taloudellisiin BlueMotion-malleihin asti: Näiden inno vaatioiden avulla Volkswagen haluaa palvella asiakkaitaan ja edistää luonnonvarojen säästeliästä käyttöä.

Vain yhdessä ajattelemalla ja toimimalla voidaan yhteiset tavoit-teet saavuttaa.

Lisätietoja: www.volkswagen.� /thinkblue.

Jetta ei vakuuta pelkästään hyvillä tiloillaan ja mukavuudellaan vaan myös alhaisilla kulutus- ja päästölukemilla. BlueMotion Tech nology -mallien teknisen perustan muodostavat nykyaikaiset moottorit ja vaihteistot – sellaiset kuin TSI, TDI ja DSG. Yhdessä start-stop-järjestelmän, jarrutusenergian talteenoton ja muiden ratkaisujen avulla voidaan polttoaineenkulutus ja CO�-päästöt minimoida. Aivan uutta moottoriteknologiaa edustaa Jetta Hybrid, josta kerrotaan tarkemmin sivuilla �� – ��.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 16 20.12.13 09:32

Page 18: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 18 20.12.13 09:32

DYNAAMISUUTTA ILMAN RAJOITUKSIA,

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 18 20.12.13 09:32

Page 19: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 18 20.12.13 09:32

DYNAAMISUUTTA ILMAN RAJOITUKSIA,

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 18 20.12.13 09:32

Page 20: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 19 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K01_Folie_UMP.indd 2 19.12.13 09:28

TEHOA ILMAN KOMPROMISSEJA

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 18 20.12.13 09:32

UUSI JETTA HYBRID ON HÄMMÄSTYTTÄVÄN TALOUDELLINEN, SILLÄ SEN KESKIKULUTUS ON VAIN �,� L/� KM. MYÖS SUORITUSKYKY ON KOHDALLAAN: SEN �� KW ��� HV��� TSI�MOOTTORI KEHITTÄÄ YHDESSÄ SÄHKÖ MOOTTORIN KANSSA HETKELLISESTI TEHOA ��� KW �� HV���, MIKÄ MAHDOLLISTAA NAUTINNOLLISEN AJETTAVUUDEN. JETTA HYBRID

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K01_Folie_UMP.indd 1 19.12.13 09:28

Page 21: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 19 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K01_Folie_UMP.indd 2 19.12.13 09:28

TEHOA ILMAN KOMPROMISSEJA

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 18 20.12.13 09:32

UUSI JETTA HYBRID ON HÄMMÄSTYTTÄVÄN TALOUDELLINEN, SILLÄ SEN KESKIKULUTUS ON VAIN �,� L/� KM. MYÖS SUORITUSKYKY ON KOHDALLAAN: SEN �� KW ��� HV��� TSI�MOOTTORI KEHITTÄÄ YHDESSÄ SÄHKÖ MOOTTORIN KANSSA HETKELLISESTI TEHOA ��� KW �� HV���, MIKÄ MAHDOLLISTAA NAUTINNOLLISEN AJETTAVUUDEN. JETTA HYBRID

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K01_Folie_UMP.indd 1 19.12.13 09:28

Page 22: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Sinireunuksinen Hybrid-teksti ei korista pelkäs-tään auton takaosaa vaan myös jäähdyttimen-säleikköä ja etulokasuojia. Se kertoo, että tässä on liikkeellä ympäristötietoinen kuljettaja, joka ei kuitenkaan halua tinkiä autonsa suoritus-kyvystä tai urheilullisesta ajonautinnosta. | L

Buenos Aires -kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa.

Radio-navigointijärjestelmä RNS ��:n näyttö-ruudun energiavirtanäyttö informoi korkea-jänniteakun varaustilasta ja erilaisista hyb ridi -käyttötiloista. Energiavirtanäyttö näkyy myös vakio varusteena olevan radion RCD �� näyttö-ruudulla. | L

Mittaristossa ovat kaikki hybridikäyttöön olen-naisesti liittyvät asiat hyvin esillä. Vasemmalla oleva voimamittari ja keskellä oleva monitoimi-näyttö Premium (lisävaruste) kertovat esimer kiksi kulloisenkin ajotilan ja akun varauksen. | L

JET TA HYBRID MOOTTORIT

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 21 20.12.13 09:32

JETTA HYBRID TEKEE VAIKUTUKSEN SUORITUSKYVYLLÄÄN SEKÄ ALHAISILLA KULUTUS� JA PÄÄSTÖARVOIL�LAAN. SE ON INNOVATIIVISEN HYBRIDIMOOTTORIN SEKÄ SELLAISTEN KULUTUSTA VÄHENTÄVIEN TEKNIS�TEN RATKAISUJEN KUIN JARRUTUSENERGIAN TALTEENOTON JA START�STOP�AUTOMATIIKAN SEKÄ PITKÄLLE KEHITETYN AERODYNAMIIKAN ANSIOTA.

Jetta Hybrid tekee vaikutuksen mukavuudellaan jo ennen liikkeellelähtöä. Mukavuusistuimet, joiden verhoiluna on laadukas Garden-kangas, monet kromisomisteet sekä tähän malliin räätälöidyt koristelistat kojelaudassa ja ovissa tekevät sisätilasta miellyttävän ja viihtyisän. Monitoimiohjauspyörän tapaan myös vaihdetangon-nuppi ja käsijarrukahva on verhoiltu nahalla ja varustettu harmailla koristepunoksilla. Vakiovarustukseen sisältyvät lisäksi mm. ilmastointilaite Climatronic, vakio-nopeus säädin ja monitoiminäyttö Plus. Lisämukavuutta antavat vielä erilaiset lisävarusteet kuten vaikkapa peruutuskamera Rear Assist tai kuvassa näkyvät Vienna-nahkaverhoillut urheiluistuimet, joiden yhteydessä kuljettajan istuin on sähkösäätöinen. | L

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 20 20.12.13 09:32

Page 23: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Sinireunuksinen Hybrid-teksti ei korista pelkäs-tään auton takaosaa vaan myös jäähdyttimen-säleikköä ja etulokasuojia. Se kertoo, että tässä on liikkeellä ympäristötietoinen kuljettaja, joka ei kuitenkaan halua tinkiä autonsa suoritus-kyvystä tai urheilullisesta ajonautinnosta. | L

Buenos Aires -kevytmetallivanteetEi Suomen tuontiohjelmassa.

Radio-navigointijärjestelmä RNS ��:n näyttö-ruudun energiavirtanäyttö informoi korkea-jänniteakun varaustilasta ja erilaisista hyb ridi -käyttötiloista. Energiavirtanäyttö näkyy myös vakio varusteena olevan radion RCD �� näyttö-ruudulla. | L

Mittaristossa ovat kaikki hybridikäyttöön olen-naisesti liittyvät asiat hyvin esillä. Vasemmalla oleva voimamittari ja keskellä oleva monitoimi-näyttö Premium (lisävaruste) kertovat esimer kiksi kulloisenkin ajotilan ja akun varauksen. | L

JET TA HYBRID MOOTTORIT

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 21 20.12.13 09:32

JETTA HYBRID TEKEE VAIKUTUKSEN SUORITUSKYVYLLÄÄN SEKÄ ALHAISILLA KULUTUS� JA PÄÄSTÖARVOIL�LAAN. SE ON INNOVATIIVISEN HYBRIDIMOOTTORIN SEKÄ SELLAISTEN KULUTUSTA VÄHENTÄVIEN TEKNIS�TEN RATKAISUJEN KUIN JARRUTUSENERGIAN TALTEENOTON JA START�STOP�AUTOMATIIKAN SEKÄ PITKÄLLE KEHITETYN AERODYNAMIIKAN ANSIOTA.

Jetta Hybrid tekee vaikutuksen mukavuudellaan jo ennen liikkeellelähtöä. Mukavuusistuimet, joiden verhoiluna on laadukas Garden-kangas, monet kromisomisteet sekä tähän malliin räätälöidyt koristelistat kojelaudassa ja ovissa tekevät sisätilasta miellyttävän ja viihtyisän. Monitoimiohjauspyörän tapaan myös vaihdetangon-nuppi ja käsijarrukahva on verhoiltu nahalla ja varustettu harmailla koristepunoksilla. Vakiovarustukseen sisältyvät lisäksi mm. ilmastointilaite Climatronic, vakio-nopeus säädin ja monitoiminäyttö Plus. Lisämukavuutta antavat vielä erilaiset lisävarusteet kuten vaikkapa peruutuskamera Rear Assist tai kuvassa näkyvät Vienna-nahkaverhoillut urheiluistuimet, joiden yhteydessä kuljettajan istuin on sähkösäätöinen. | L

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 20 20.12.13 09:32

Page 24: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

JOPA �� PROSENTIN NOUSUTHELPOSTI VAHVAN MOOTTORIN AVULLA

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 23 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 22 20.12.13 09:32

Page 25: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

JOPA �� PROSENTIN NOUSUTHELPOSTI VAHVAN MOOTTORIN AVULLA

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 23 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 22 20.12.13 09:32

Page 26: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 25 20.12.13 09:32

SERPENTIINITIETÄHUIPULLE ASTI

TARVITSEMATTAVAIHTAA

KERTAAKAAN

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 24 20.12.13 09:32

Page 27: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 25 20.12.13 09:32

SERPENTIINITIETÄHUIPULLE ASTI

TARVITSEMATTAVAIHTAA

KERTAAKAAN

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 24 20.12.13 09:32

Page 28: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

POLT TOAINEENKULUTUS JA CO ��PÄ ÄSTÖT MOOTTORIT

Polttonesteen suorasuihkutuksen ja edistyksellisen ahdinteknii-kan yhdistelmä tekee TSI-bensiinimoottorista erittäin tehok-kaan voimanlähteen. Sen avulla voidaan päästä suureen tehoon, korkeaan vääntömomenttiin ja pieneen kulutukseen.

�) Kulutus- ja päästöarvot on määritetty voimassaolevan mittausmenetelmän – EU ��/���� – mukaan. Direktiivin ����/�/EY mukainen ohje: Arvot eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun. Polttoaineenkulutukseen ja siten CO�-pääs-töihin vaikuttavat auton polttoainetehokkuuden lisäksi myös ajotapa sekä muut tekijät, jotka eivät liity tekniikkaan. CO� on merkittävin maapallon lämpenemistä aiheuttava kasvi huone-kaasu. Uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja CO�-päästöistä kertovan oppaan saa maksutta kaikista myyntipaikoista sekä osoitteesta www.trafi.fi/ekoake.

�) Polttomoottorin ja sähkömoottorin hetkellinen yhteisteho on �� kW (��� hv).

Teho- ja kulutustiedot perustuvat normin DIN EN ��� mukaisen �-oktaanisen rikittömän bensiinin käyttöön. Myös etanolia �� prosenttia sisältävää �-oktaanista E ��-bensiiniä voidaan käyttää. Lisätietoja E��-polttonesteen soveltuvuudesta: www.volkswagen.fi tai www.e��bensiini.fi.

BENSIINIMOOTTORIT �� kW (�� hv) TSI BlueMotion Technology

�� kW (��� hv)TSI

Hybrid�) ��� kW (�� hv) TSIja �� kW (�� hv) säh kö moottori

��� kW (��� hv)TSI

Polttoaineenkulutus, l/��� km�) Käsivaihteisto: �-vaihteinen �-vaihteinen – �-vaihteinen– kaupunki/maantie/yhdistetty �,�/,�/,� �,�/,�/�,� – �,�/,�/�,�

DSG-automaattivaihteisto: – �-vaihteinen �-vaihteinen �-vaihteinen

– kaupunki/maantie/yhdistetty – �,�/,�/�,� ,/�,�/,� �,/,�/�,�

CO�-päästöt (yhdistetty), g/km�) Käsivaihteisto: ��� � – –

DSG-automaattivaihteisto: – ��� � ���

DIESELMOOTTORIT �� kW (�� hv) TDI BlueMotion Technology

��� kW (�� hv)TDI

Polttoaineenkulutus, l/��� km�) Käsivaihteisto: -vaihteinen –

– kaupunki/maantie/yhdistetty ,�/�,�/,� –

DSG-automaattivaihteisto: �-vaihteinen �-vaihteinen

– kaupunki/maantie/yhdistetty ,�/,�/,� �,�/,/,�

CO�-päästöt (yhdistetty), g/km�) Käsivaihteisto: ��� –

DSG-automaattivaihteisto: ��� ���

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 27 20.12.13 09:32

MOOTTORIT VAIHTEISTOT

DSG-automaattivaihteisto edustaa tärkeää askelta vaihteisto-tekniikan kehityksessä. Tämä automaattivaihteisto kytkee vain muutamassa sekunnin sadasosassa seuraavan, jo esivalittuna odottavan vaihteen. Urheilullinen kiihtyvyys ja välittömän suora reagointi tekevät ajamisesta nautinnollista. Moottorista riippuen vaihteisto on �- tai �-vaihteinen. Paitsi että DSG-automaattivaih-teisto tekee ajamisesta erittäin dynaamista, se auttaa myös säästämään polttoainetta. | L

VOIMAKKAAT TSI� JA TDI�MOOTTORIT SELVITTÄVÄT JYRKÄTKIN NOUSUT VAIKEUKSITTA. EIKÄ OLE VÄLIÄ, MINKÄ MOOTTOREISTA VALITSET: TASAINEN KÄYNTI JA TALOUDELLISUUS SEURAAVAT AINA MUKANA.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Täyssynkronoitu - tai �-vaihteinen käsivaihteistomahdollistaa helpot vaihtamiset ja ajamisen ainasopivalla kierrosluvulla. | V

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 26 20.12.13 09:32

Page 29: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

POLT TOAINEENKULUTUS JA CO ��PÄ ÄSTÖT MOOTTORIT

Polttonesteen suorasuihkutuksen ja edistyksellisen ahdinteknii-kan yhdistelmä tekee TSI-bensiinimoottorista erittäin tehok-kaan voimanlähteen. Sen avulla voidaan päästä suureen tehoon, korkeaan vääntömomenttiin ja pieneen kulutukseen.

�) Kulutus- ja päästöarvot on määritetty voimassaolevan mittausmenetelmän – EU ��/���� – mukaan. Direktiivin ����/�/EY mukainen ohje: Arvot eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun. Polttoaineenkulutukseen ja siten CO�-pääs-töihin vaikuttavat auton polttoainetehokkuuden lisäksi myös ajotapa sekä muut tekijät, jotka eivät liity tekniikkaan. CO� on merkittävin maapallon lämpenemistä aiheuttava kasvi huone-kaasu. Uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja CO�-päästöistä kertovan oppaan saa maksutta kaikista myyntipaikoista sekä osoitteesta www.trafi.fi/ekoake.

�) Polttomoottorin ja sähkömoottorin hetkellinen yhteisteho on �� kW (��� hv).

Teho- ja kulutustiedot perustuvat normin DIN EN ��� mukaisen �-oktaanisen rikittömän bensiinin käyttöön. Myös etanolia �� prosenttia sisältävää �-oktaanista E ��-bensiiniä voidaan käyttää. Lisätietoja E��-polttonesteen soveltuvuudesta: www.volkswagen.fi tai www.e��bensiini.fi.

BENSIINIMOOTTORIT �� kW (�� hv) TSI BlueMotion Technology

�� kW (��� hv)TSI

Hybrid�) ��� kW (�� hv) TSIja �� kW (�� hv) säh kö moottori

��� kW (��� hv)TSI

Polttoaineenkulutus, l/��� km�) Käsivaihteisto: �-vaihteinen �-vaihteinen – �-vaihteinen– kaupunki/maantie/yhdistetty �,�/,�/,� �,�/,�/�,� – �,�/,�/�,�

DSG-automaattivaihteisto: – �-vaihteinen �-vaihteinen �-vaihteinen

– kaupunki/maantie/yhdistetty – �,�/,�/�,� ,/�,�/,� �,/,�/�,�

CO�-päästöt (yhdistetty), g/km�) Käsivaihteisto: ��� � – –

DSG-automaattivaihteisto: – ��� � ���

DIESELMOOTTORIT �� kW (�� hv) TDI BlueMotion Technology

��� kW (�� hv)TDI

Polttoaineenkulutus, l/��� km�) Käsivaihteisto: -vaihteinen –

– kaupunki/maantie/yhdistetty ,�/�,�/,� –

DSG-automaattivaihteisto: �-vaihteinen �-vaihteinen

– kaupunki/maantie/yhdistetty ,�/,�/,� �,�/,/,�

CO�-päästöt (yhdistetty), g/km�) Käsivaihteisto: ��� –

DSG-automaattivaihteisto: ��� ���

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 27 20.12.13 09:32

MOOTTORIT VAIHTEISTOT

DSG-automaattivaihteisto edustaa tärkeää askelta vaihteisto-tekniikan kehityksessä. Tämä automaattivaihteisto kytkee vain muutamassa sekunnin sadasosassa seuraavan, jo esivalittuna odottavan vaihteen. Urheilullinen kiihtyvyys ja välittömän suora reagointi tekevät ajamisesta nautinnollista. Moottorista riippuen vaihteisto on �- tai �-vaihteinen. Paitsi että DSG-automaattivaih-teisto tekee ajamisesta erittäin dynaamista, se auttaa myös säästämään polttoainetta. | L

VOIMAKKAAT TSI� JA TDI�MOOTTORIT SELVITTÄVÄT JYRKÄTKIN NOUSUT VAIKEUKSITTA. EIKÄ OLE VÄLIÄ, MINKÄ MOOTTOREISTA VALITSET: TASAINEN KÄYNTI JA TALOUDELLISUUS SEURAAVAT AINA MUKANA.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Täyssynkronoitu - tai �-vaihteinen käsivaihteistomahdollistaa helpot vaihtamiset ja ajamisen ainasopivalla kierrosluvulla. | V

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 26 20.12.13 09:32

Page 30: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

MUKAVUUTTA JA TILAA NIIN MATKUSTAJILLE KUIN TAVAROILLEKIN

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 29 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 28 20.12.13 09:32

Page 31: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

MUKAVUUTTA JA TILAA NIIN MATKUSTAJILLE KUIN TAVAROILLEKIN

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 29 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 28 20.12.13 09:32

Page 32: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Epäsymmetrisesti jaettu takapenkki on vakiona, kuten myös käytännöllinen läpilastausmahdollisuus esimerkiksi suksien kuljetta miseksi. Keskikyynärnojaan on lisäksi integroitu kaksi juomatelinettä. Nahka verhoilu on lisävaruste. | V

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 31 20.12.13 09:32

SISÄPUOLI S ISÄT ILA

KAIKKIEN AIKOJEN SUURIN JETTATEKEE LOPUN TILAONGELMISTA.SE TARJOAA PALJON TILAA NIIN MATKUSTAJIEN PÄÄN KUIN JALKOJENKIN ALUEELLE JA LISÄKSIVIELÄ SUUREN TAVARATILAN.

��-litrainen�) tavaratila, jonka vasemmalla sivulla on erillinen säilytyslokero�) (ei näy kuvassa), on hyvä todiste Jetan suurista tiloista ja joustavuudesta. | V

�) Mittaus ISO ����:n mukaan ��� x ��� x � mm suorakulmioilla.�) Säilytyslokero Comfortline- ja Highline-varustelutasoissa.

Takaselkänojasta esiin käännettävä keskikyynärnoja paljastaa käytännöllisen läpikuormausaukon esim. suksien kuljetusta varten. Kyynärnoja on varustettu kahdella juomatelineellä. | V

Käytännöllistä tilaa pikkutavaroille tarjoaa myös etuistuinten väli seen keskikyynärnojaan integroitu tilava säilytyslokero. Sen takapuolella on ilmasuuttimet, �� V:n pistorasia sekä kaksi juomatelinettä takana istuvia varten. | V

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H �

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 30 20.12.13 09:32

Page 33: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Epäsymmetrisesti jaettu takapenkki on vakiona, kuten myös käytännöllinen läpilastausmahdollisuus esimerkiksi suksien kuljetta miseksi. Keskikyynärnojaan on lisäksi integroitu kaksi juomatelinettä. Nahka verhoilu on lisävaruste. | V

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 31 20.12.13 09:32

SISÄPUOLI S ISÄT ILA

KAIKKIEN AIKOJEN SUURIN JETTATEKEE LOPUN TILAONGELMISTA.SE TARJOAA PALJON TILAA NIIN MATKUSTAJIEN PÄÄN KUIN JALKOJENKIN ALUEELLE JA LISÄKSIVIELÄ SUUREN TAVARATILAN.

��-litrainen�) tavaratila, jonka vasemmalla sivulla on erillinen säilytyslokero�) (ei näy kuvassa), on hyvä todiste Jetan suurista tiloista ja joustavuudesta. | V

�) Mittaus ISO ����:n mukaan ��� x ��� x � mm suorakulmioilla.�) Säilytyslokero Comfortline- ja Highline-varustelutasoissa.

Takaselkänojasta esiin käännettävä keskikyynärnoja paljastaa käytännöllisen läpikuormausaukon esim. suksien kuljetusta varten. Kyynärnoja on varustettu kahdella juomatelineellä. | V

Käytännöllistä tilaa pikkutavaroille tarjoaa myös etuistuinten väli seen keskikyynärnojaan integroitu tilava säilytyslokero. Sen takapuolella on ilmasuuttimet, �� V:n pistorasia sekä kaksi juomatelinettä takana istuvia varten. | V

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H �

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 30 20.12.13 09:32

Page 34: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 33 20.12.13 09:32

SISÄPUOLI VARUSTELUTASOT

KUN ON PALJON TILAA, TULEE SE VOIDA MYÖS HYÖDYNTÄÄ OPTIMAALI�SESTI. JETTA TEKEE SEN KOLMENA ERILAISENA VARUSTELUVERSIONA, JOTKA TARJOAVAT PALJON KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA MUKAVIA YKSITYISKOHTIA.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Gloss-kangasverhoilu korostaa sisätilantyyliä ja sopii hienosti urheilullisten ja muka vien istuinten verhoiluksi. | H

Jetan Highline-versio tarjoaa runsaasti toimivia ja upeita varusteyksityiskohtia. Niihin kuuluu esimerkiksi nahkapintainen monitoimiohjauspyörä, vaihdetangonnuppi ja käsijarrukahva. Ergono-misesti muotoillut, urheilulliset ja monipuolisesti säädettävät etuistuimet ovat erittäin mukavat ja näyttävät hienoilta. Mukavuutta ylläpitävät myös kosketusnäytöllinen radio RCD �� sekä moni-toimi näyttö Plus, joka kertoo monia hyödyllisiä ja tärkeitä ajoon liittyviä tietoja. Iridium-koristelistat tuovat Highline-mallin sisustukseen vielä ylellisyyttä ja ne sopivat täydellisesti yhteen istuintenGloss-kangasverhoilun kanssa. | H

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 32 20.12.13 09:32

Page 35: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 33 20.12.13 09:32

SISÄPUOLI VARUSTELUTASOT

KUN ON PALJON TILAA, TULEE SE VOIDA MYÖS HYÖDYNTÄÄ OPTIMAALI�SESTI. JETTA TEKEE SEN KOLMENA ERILAISENA VARUSTELUVERSIONA, JOTKA TARJOAVAT PALJON KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA MUKAVIA YKSITYISKOHTIA.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Gloss-kangasverhoilu korostaa sisätilantyyliä ja sopii hienosti urheilullisten ja muka vien istuinten verhoiluksi. | H

Jetan Highline-versio tarjoaa runsaasti toimivia ja upeita varusteyksityiskohtia. Niihin kuuluu esimerkiksi nahkapintainen monitoimiohjauspyörä, vaihdetangonnuppi ja käsijarrukahva. Ergono-misesti muotoillut, urheilulliset ja monipuolisesti säädettävät etuistuimet ovat erittäin mukavat ja näyttävät hienoilta. Mukavuutta ylläpitävät myös kosketusnäytöllinen radio RCD �� sekä moni-toimi näyttö Plus, joka kertoo monia hyödyllisiä ja tärkeitä ajoon liittyviä tietoja. Iridium-koristelistat tuovat Highline-mallin sisustukseen vielä ylellisyyttä ja ne sopivat täydellisesti yhteen istuintenGloss-kangasverhoilun kanssa. | H

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 32 20.12.13 09:32

Page 36: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

VARUSTELUTASOT SISÄPUOLI

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Jo Jetan vakio-varustelun myötä pääsee nauttimaan paljosta mukavuudesta. Siihen kuuluvat sähköi-set lasinnostimet edessä ja takana, monitoiminäyttö, automaattinen Climatronic-ilmastointi, Bluetooth-valmius, jäähdytettävä hansikaslokero, kaksi �� V pisto rasiaa sekä säilytyslokerot kattokonsolissa ja ovissa. | V

Urheilullisten etuistuimien laadukas Vienna-nahka verhoilu tuo Jetan sisätilaan ylellistälaadukkuutta ja parasta istuinmukavuutta. | L

Kuljettajan istuimen sähköisesti säädet-tävä ristiseläntuki mahdollistaa selälle mukavan ja terveellisen asennon. Myös istuimen korkeutta ja selkänojan kalte-vuutta voidaan säätää, niin että jokai-nen voi saada itselleen mukavan jasopivan istuma-asennon. | L Vain Vienna-nahkaverhoilun yhteydessä.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 35 20.12.13 09:32

Comfortline-varustelu tekee Jetalla ajamisesta miellyttävän mukavaa. Mukavuusistuinten New Sienna -kangasverhoilu sopii täydellisesti yhteen monitoimiohjauspyörän, vaihdetangonnupin ja käsijarru kahvan kanssa, jotka ovat nahkapintaiset. Black Pyramid -somisteet ja kromielementit korostavat ohjaamon tasokasta ilmettä, ja tekstiilimatot tuovat lisää tyyliä jalkatilaan – sekä etu- että taka istuimilla. Mukavia ja käytännöllisiä varusteita ovat myös radio RCD ��, täysautomattinen Climatronic-ilmastointilaite, Bluetooth-matkapuhelinvalmius sekä epäsymmetrisesti jaettu ja eteen käännet tävä takaselkänoja. Takaselkänojassa olevassa keski kyynärnojas sa on kaksi juomatelinettä ja sen takaa paljastuu käytännöllinen läpilastausluukku. Myös lukuvalot, �� V:n pistorasiat, lehti-taskut etuistuinten takana sekä etuistuinten välissä oleva säilytys lokerollinen keskikyynärnoja ovat varusteita, joita arvostaa käytännössä. | C

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 34 20.12.13 09:32

Page 37: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

VARUSTELUTASOT SISÄPUOLI

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Jo Jetan vakio-varustelun myötä pääsee nauttimaan paljosta mukavuudesta. Siihen kuuluvat sähköi-set lasinnostimet edessä ja takana, monitoiminäyttö, automaattinen Climatronic-ilmastointi, Bluetooth-valmius, jäähdytettävä hansikaslokero, kaksi �� V pisto rasiaa sekä säilytyslokerot kattokonsolissa ja ovissa. | V

Urheilullisten etuistuimien laadukas Vienna-nahka verhoilu tuo Jetan sisätilaan ylellistälaadukkuutta ja parasta istuinmukavuutta. | L

Kuljettajan istuimen sähköisesti säädet-tävä ristiseläntuki mahdollistaa selälle mukavan ja terveellisen asennon. Myös istuimen korkeutta ja selkänojan kalte-vuutta voidaan säätää, niin että jokai-nen voi saada itselleen mukavan jasopivan istuma-asennon. | L Vain Vienna-nahkaverhoilun yhteydessä.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 35 20.12.13 09:32

Comfortline-varustelu tekee Jetalla ajamisesta miellyttävän mukavaa. Mukavuusistuinten New Sienna -kangasverhoilu sopii täydellisesti yhteen monitoimiohjauspyörän, vaihdetangonnupin ja käsijarru kahvan kanssa, jotka ovat nahkapintaiset. Black Pyramid -somisteet ja kromielementit korostavat ohjaamon tasokasta ilmettä, ja tekstiilimatot tuovat lisää tyyliä jalkatilaan – sekä etu- että taka istuimilla. Mukavia ja käytännöllisiä varusteita ovat myös radio RCD ��, täysautomattinen Climatronic-ilmastointilaite, Bluetooth-matkapuhelinvalmius sekä epäsymmetrisesti jaettu ja eteen käännet tävä takaselkänoja. Takaselkänojassa olevassa keski kyynärnojas sa on kaksi juomatelinettä ja sen takaa paljastuu käytännöllinen läpilastausluukku. Myös lukuvalot, �� V:n pistorasiat, lehti-taskut etuistuinten takana sekä etuistuinten välissä oleva säilytys lokerollinen keskikyynärnoja ovat varusteita, joita arvostaa käytännössä. | C

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 34 20.12.13 09:32

Page 38: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 37 20.12.13 09:32

VAIN LYHYT TAUKO,JA MUKAVA AJAMINEN

VOI TAAS JATKUA.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 36 20.12.13 09:32

Page 39: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 37 20.12.13 09:32

VAIN LYHYT TAUKO,JA MUKAVA AJAMINEN

VOI TAAS JATKUA.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 36 20.12.13 09:32

Page 40: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

MULT IMEDIA MUKAVUUS

Digitaalinen radiovastaanotto (DAB)Ei Suomen tuontiohjelmassa

Audioliitäntä MEDIA-IN USB-portilla mah-dollistaa ulkopuolisten audiolähteiden käytön auton radion tai radionavigointijärjestelmän väli tyksellä. MEDIA-IN-liittimeen on saatavissa myös iPod-adapterijohto. | L

Radio RCD �� sisältää suuren värillisen kos-ketusnäytön, kappalenäytön, SD-muistikortti-paikan, AUX-IN-liitännän, � levyn CD-vaihtajan, tehoa x �� W, kaiuttimet edessä ja takana, MP�- ja WMA -tiedostojen toistomahdollisuu-den sekä äänensävynsäädön diskantille, keski-alueelle ja bassolle. | V

Radio-navigointijärjestelmään RNS �� kuu-luu CD-aseman ja MP�-toistomahdollisuuden lisäk si suuri värillinen kosketusnäyttö, liikenne-merkkinäyttö, SD-muistikorttipaikka, AUX-IN-liitäntä, SD-muistikorttipaikka sekä esiasennettu Länsi-Euroopan karttamateriaali. | L

Radio RCD ���Ei Suomen tuontiohjelmassa

Radio RCD ���Ei Suomen tuontiohjelmassa

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 39 20.12.13 09:32

PARASTA LYHYESSÄ TAUOSSA ON ODOTUS MATKAN JATKUMISESTA.JETAN MONIPUOLISESTA MUKAVUUDESTA EI VOI OLLA NAUTTIMATTA.

Matkapuhelinvalmius Bluetooth on helppo-käyttöinen handsfree-järjestelmä. Bluetooth-yhtey den kautta se mahdollistaa myös musiikin kuuntelun. Oma puhelin yhdistyy automaattisesti järjestelmään, ilman että sitä tarvitsee ottaa esille taskusta. | V Kuvan RNS �� ei Suomen tuontiohjelmassa

Radio-navigointijärjestelmä RNS ��Ei Suomen tuontiohjelmassa.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 38 20.12.13 09:32

Page 41: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

MULT IMEDIA MUKAVUUS

Digitaalinen radiovastaanotto (DAB)Ei Suomen tuontiohjelmassa

Audioliitäntä MEDIA-IN USB-portilla mah-dollistaa ulkopuolisten audiolähteiden käytön auton radion tai radionavigointijärjestelmän väli tyksellä. MEDIA-IN-liittimeen on saatavissa myös iPod-adapterijohto. | L

Radio RCD �� sisältää suuren värillisen kos-ketusnäytön, kappalenäytön, SD-muistikortti-paikan, AUX-IN-liitännän, � levyn CD-vaihtajan, tehoa x �� W, kaiuttimet edessä ja takana, MP�- ja WMA -tiedostojen toistomahdollisuu-den sekä äänensävynsäädön diskantille, keski-alueelle ja bassolle. | V

Radio-navigointijärjestelmään RNS �� kuu-luu CD-aseman ja MP�-toistomahdollisuuden lisäk si suuri värillinen kosketusnäyttö, liikenne-merkkinäyttö, SD-muistikorttipaikka, AUX-IN-liitäntä, SD-muistikorttipaikka sekä esiasennettu Länsi-Euroopan karttamateriaali. | L

Radio RCD ���Ei Suomen tuontiohjelmassa

Radio RCD ���Ei Suomen tuontiohjelmassa

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 39 20.12.13 09:32

PARASTA LYHYESSÄ TAUOSSA ON ODOTUS MATKAN JATKUMISESTA.JETAN MONIPUOLISESTA MUKAVUUDESTA EI VOI OLLA NAUTTIMATTA.

Matkapuhelinvalmius Bluetooth on helppo-käyttöinen handsfree-järjestelmä. Bluetooth-yhtey den kautta se mahdollistaa myös musiikin kuuntelun. Oma puhelin yhdistyy automaattisesti järjestelmään, ilman että sitä tarvitsee ottaa esille taskusta. | V Kuvan RNS �� ei Suomen tuontiohjelmassa

Radio-navigointijärjestelmä RNS ��Ei Suomen tuontiohjelmassa.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 38 20.12.13 09:32

Page 42: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

� � KILOMETRIN MATKA,� � KILOMETRIÄ AJONAUTINTOA

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 41 20.12.13 09:32

MUKAVUUS I LMASTOINTI

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Climatronic-ilmastointilaite mahdollistaa erilaiset lämpötilan-säädöt kuljettajan ja etumatkustajan puolelle. Kromisomisteet tuovat säätimien ulkonäköön tasokkuutta. | V

Polttoainekäyttöinen lisälämmi-tin on mainio varuste talvella. Päällekytkeminen voidaan tehdä kätevästi kauko-ohjaimella. | L

Lämmitettävät etuistuimet ovatosa talvipakettia ja merkitsevätmukavuutta varsinkin kylminätalviaamuina. Istuinlämmitys tuolämpöä paljon nopeammin kuinauton lämmitysjärjestelmä. | V

JETAN MONIPUOLINEN VARUSTELU MAHDOLLISTAA VIIHTYISÄN AUTOILUN KAIKISSA SÄÄOLOISSA.

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 40 20.12.13 09:32

Page 43: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

� � KILOMETRIN MATKA,� � KILOMETRIÄ AJONAUTINTOA

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 41 20.12.13 09:32

MUKAVUUS I LMASTOINTI

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Climatronic-ilmastointilaite mahdollistaa erilaiset lämpötilan-säädöt kuljettajan ja etumatkustajan puolelle. Kromisomisteet tuovat säätimien ulkonäköön tasokkuutta. | V

Polttoainekäyttöinen lisälämmi-tin on mainio varuste talvella. Päällekytkeminen voidaan tehdä kätevästi kauko-ohjaimella. | L

Lämmitettävät etuistuimet ovatosa talvipakettia ja merkitsevätmukavuutta varsinkin kylminätalviaamuina. Istuinlämmitys tuolämpöä paljon nopeammin kuinauton lämmitysjärjestelmä. | V

JETAN MONIPUOLINEN VARUSTELU MAHDOLLISTAA VIIHTYISÄN AUTOILUN KAIKISSA SÄÄOLOISSA.

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 40 20.12.13 09:32

Page 44: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä saa pisteitä erin-omaisesta käyttömukavuudesta. Sen säätimillä on helppo ohjata esimer kiksi radiota ja matka puhelinta. Nahkapinta tuntuu miel lyttävältä käteen. | VDSG-automaattivaihteistolla varustetussa autossa tämän ohjaus pyörän yhtey dessä on mahdollista tilata myös kätevät vaihteen valit si met. | L

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 43 20.12.13 09:32

AJOITPA JETALLA MITEN KAUAS TAHANSA, MATKAT OVAT AINA LYHYITÄ. MUKAVIEN JA KÄYTÄNNÖLLISTEN TOIMINTOJEN ANSIOSTA KAIKKI ON AINA HALLINNASSA.

Puhdasta ajonautintoa: Ohjauspyörän yhteydessä olevat DSG-automaatti-vaihteiston vaihteenvalitsimet mah-dollistavat sujuvat vaihtamiset ilman, että käsiä tarvitsee irrottaa ratista. | L

Monitoiminäyttö Plus kertoo esimer-kiksi keskinopeuden ja -kulutuksen, ajoajan ja öljyn lämpötilan. Vaihde-suositus kertoo, milloin on järkevintä vaihtaa suuremmalle tai pienemmälle vaihteelle. | V

Edistyksellistä käyttömukavuutta edustaaavaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmäKeyless Access. Hiottu radio- ja turvatekniikkamahdollistaa lukkojen käytön ilman aktiivistaavaimen käyttöä. Moottori käynnistetään jasammutetaan vain nappia painamalla. | L

MUKAVUUS TOIMINNOT

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H ��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 42 20.12.13 09:32

Page 45: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä saa pisteitä erin-omaisesta käyttömukavuudesta. Sen säätimillä on helppo ohjata esimer kiksi radiota ja matka puhelinta. Nahkapinta tuntuu miel lyttävältä käteen. | VDSG-automaattivaihteistolla varustetussa autossa tämän ohjaus pyörän yhtey dessä on mahdollista tilata myös kätevät vaihteen valit si met. | L

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 43 20.12.13 09:32

AJOITPA JETALLA MITEN KAUAS TAHANSA, MATKAT OVAT AINA LYHYITÄ. MUKAVIEN JA KÄYTÄNNÖLLISTEN TOIMINTOJEN ANSIOSTA KAIKKI ON AINA HALLINNASSA.

Puhdasta ajonautintoa: Ohjauspyörän yhteydessä olevat DSG-automaatti-vaihteiston vaihteenvalitsimet mah-dollistavat sujuvat vaihtamiset ilman, että käsiä tarvitsee irrottaa ratista. | L

Monitoiminäyttö Plus kertoo esimer-kiksi keskinopeuden ja -kulutuksen, ajoajan ja öljyn lämpötilan. Vaihde-suositus kertoo, milloin on järkevintä vaihtaa suuremmalle tai pienemmälle vaihteelle. | V

Edistyksellistä käyttömukavuutta edustaaavaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmäKeyless Access. Hiottu radio- ja turvatekniikkamahdollistaa lukkojen käytön ilman aktiivistaavaimen käyttöä. Moottori käynnistetään jasammutetaan vain nappia painamalla. | L

MUKAVUUS TOIMINNOT

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H ��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 42 20.12.13 09:32

Page 46: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

VARUSTEPAKET IT MUKAVUUS

JOKAISELLA ON OMAT KÄSITYKSENSÄ AUTOON KUULUVISTA VARUSTEISTA.SIINÄ SUHTEESSA JETAN VARUSTEPAKETIT EIVÄT JUURIKAAN JÄTÄ TOIVOMI SEN VARAA.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Jetta-paketti sisältää peilipaketin, MEDIA-IN-liittimensekä pysä köintitutkan edessä ja takana. | L

Peilipakettiin kuuluu ajo- ja päiväajo-valoautomatiikka, saattovalot, sade-tunnistin, automaattisesti himmentyväsisäpeili, sähköisesti sisäänpäin taittu-vat ulkopeilit, ympäristövalaistus sekä peruutettaessa alas kääntyvä oikea ulko peili. | L

Tummennetut takasivulasit ja tummennettu takalasi ovat osa Jetan Sport-pakettia. Lasien tummennus vähentää auringonsäteilyä jopa � prosenttia, mikä osaltaan pitää auton sisälämpötilan miellyttävänä. Lisäksi Sport-pakettiin kuuluvat rengaspainevaroitin, urheilullinen alusta ja sumuvalot. | L

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 45 20.12.13 09:32

Ajovalonpesimet ovat osa Jettaan vakiona kuuluvaa talvi-pakettia. Tähän pakettiin kuuluu myös etuistuinten läm mitys, lämmitettävät tuulilasin pesusuuttimet ja pesunestemäärän varoitus valo. | V

YKSILÖLLISET TOIVEET TOTEENVARUSTEIDEN AVULLA

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 44 20.12.13 09:32

Page 47: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

VARUSTEPAKET IT MUKAVUUS

JOKAISELLA ON OMAT KÄSITYKSENSÄ AUTOON KUULUVISTA VARUSTEISTA.SIINÄ SUHTEESSA JETAN VARUSTEPAKETIT EIVÄT JUURIKAAN JÄTÄ TOIVOMI SEN VARAA.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Jetta-paketti sisältää peilipaketin, MEDIA-IN-liittimensekä pysä köintitutkan edessä ja takana. | L

Peilipakettiin kuuluu ajo- ja päiväajo-valoautomatiikka, saattovalot, sade-tunnistin, automaattisesti himmentyväsisäpeili, sähköisesti sisäänpäin taittu-vat ulkopeilit, ympäristövalaistus sekä peruutettaessa alas kääntyvä oikea ulko peili. | L

Tummennetut takasivulasit ja tummennettu takalasi ovat osa Jetan Sport-pakettia. Lasien tummennus vähentää auringonsäteilyä jopa � prosenttia, mikä osaltaan pitää auton sisälämpötilan miellyttävänä. Lisäksi Sport-pakettiin kuuluvat rengaspainevaroitin, urheilullinen alusta ja sumuvalot. | L

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 45 20.12.13 09:32

Ajovalonpesimet ovat osa Jettaan vakiona kuuluvaa talvi-pakettia. Tähän pakettiin kuuluu myös etuistuinten läm mitys, lämmitettävät tuulilasin pesusuuttimet ja pesunestemäärän varoitus valo. | V

YKSILÖLLISET TOIVEET TOTEENVARUSTEIDEN AVULLA

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 44 20.12.13 09:32

Page 48: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

JÄLKIASENNET TAVAT VOLKSWAGEN�LISÄVARUSTEET MUKAVUUS

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Jetta-tekstillä varustetut teräksiset kynnyslistat ovat tyylikkään näköiset ja suojaavat kynnys-aluetta naarmuilta. Kynnyksien suojaksi voi saada myös kestävät mustan/hopean väriset kalvot (ei kuvaa), jotka on helppo liimata kiinni. | L

Vetokoukkuun asennettava, lukittava polku-pyöräteline mahdollistaa kahden polkupyörän kuljettamisen ja kestää � kg:n painon. Telinee-seen on saatavissa jatko-osa kolmatta polku-pyörää varten. | L

Hillityn tyylikäs takaspoileri optimoi Jetan aerodynaamiset ominaisuudet ja korostaa sen urheilullisen menevää ulkonäköä. Kestävästä materiaalista valmistettu spoileri voidaan maalata muun auton väriseksi ja se on helppo kiinnittää takaluukkuun. | L

Takaluukun alareunaan liimattava kiiltävä suojalista korostaa Jetan takaosan tyylikästä ilmettä. | L

Näyttävä takahelma tuo Jetan ulkonäköön vie-lä lisää dynaamisuutta ja parantaa myös auton aerodynaamisia ominaisuuksia. Se toimitetaan pohjamaalattuna ja voidaan maalata auton korin väriseksi. | L

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 47 20.12.13 09:32

Aerodynaamisesti muotoiltu etuhelma tuo Jetan keulaan lisää ilmettä ja yhdessä laadukkaiden sivuhelmojen kanssa korostaa auton dynaamista ilmettä. Molemmat elementit on valmistettu kestävästä muovista ja ne voidaan maalata korin värisiksi. Vielä enemmän urheilullisuutta tuovat �� tuuman Silex-kevytmetalli-vanteet ja ��/ R �� -renkaat. | L �) Varmista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.

JÄLKIASENNETTAVIEN VOLKSWAGEN�LISÄVARUSTEIDEN JA �TARVIKKEIDEN�� AVULLA JETAN VARUSTELUA VOIDAAN VIELÄ KOHENTAA YKSILÖLLISESTI TÄHÄN AUTOON SEKÄ TYYLILLISESTI ETTÄ LAADULLISESTI SOPIVALLA TAVALLA.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 46 20.12.13 09:32

Page 49: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

JÄLKIASENNET TAVAT VOLKSWAGEN�LISÄVARUSTEET MUKAVUUS

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Jetta-tekstillä varustetut teräksiset kynnyslistat ovat tyylikkään näköiset ja suojaavat kynnys-aluetta naarmuilta. Kynnyksien suojaksi voi saada myös kestävät mustan/hopean väriset kalvot (ei kuvaa), jotka on helppo liimata kiinni. | L

Vetokoukkuun asennettava, lukittava polku-pyöräteline mahdollistaa kahden polkupyörän kuljettamisen ja kestää � kg:n painon. Telinee-seen on saatavissa jatko-osa kolmatta polku-pyörää varten. | L

Hillityn tyylikäs takaspoileri optimoi Jetan aerodynaamiset ominaisuudet ja korostaa sen urheilullisen menevää ulkonäköä. Kestävästä materiaalista valmistettu spoileri voidaan maalata muun auton väriseksi ja se on helppo kiinnittää takaluukkuun. | L

Takaluukun alareunaan liimattava kiiltävä suojalista korostaa Jetan takaosan tyylikästä ilmettä. | L

Näyttävä takahelma tuo Jetan ulkonäköön vie-lä lisää dynaamisuutta ja parantaa myös auton aerodynaamisia ominaisuuksia. Se toimitetaan pohjamaalattuna ja voidaan maalata auton korin väriseksi. | L

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 47 20.12.13 09:32

Aerodynaamisesti muotoiltu etuhelma tuo Jetan keulaan lisää ilmettä ja yhdessä laadukkaiden sivuhelmojen kanssa korostaa auton dynaamista ilmettä. Molemmat elementit on valmistettu kestävästä muovista ja ne voidaan maalata korin värisiksi. Vielä enemmän urheilullisuutta tuovat �� tuuman Silex-kevytmetalli-vanteet ja ��/ R �� -renkaat. | L �) Varmista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.

JÄLKIASENNETTAVIEN VOLKSWAGEN�LISÄVARUSTEIDEN JA �TARVIKKEIDEN�� AVULLA JETAN VARUSTELUA VOIDAAN VIELÄ KOHENTAA YKSILÖLLISESTI TÄHÄN AUTOON SEKÄ TYYLILLISESTI ETTÄ LAADULLISESTI SOPIVALLA TAVALLA.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 46 20.12.13 09:32

Page 50: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

�-litrainen kylmä-/lämpölaukku pitää matka-eväät oikean lämpöisinä. Myös � litran pullot sopivat pystyasennossa laukun sisään. Virta saadaan auton �� V pistokkeesta tai ��� V pisto rasiasta. | L

Käyttäjäystävälliseen Bluetooth-handsfree- sarjaan kuuluu värillinen TFT-kosketusnäyttö. Se edustaa uusinta teknistä tasoa ja parasta käyttömukavuutta. Laite lukee jopa teksti vies-tejä. | L

Pääntukeen kiinnitettävässä vaateripustimessatakki matkustaa autossa siististi ja rypisty-mättä. | L

Volkswagenin G�-� ISOFIT -turvaistuin takaa turvallisen ja mukavan matkustamisen �–�� vuoden ikäisille (�–�� kg) lapsille. Korkeus-suunnas sa säädettävän nukkumis tuen sekä korkeu-den ja kallistuksen yksilölli-nen säädön ansiosta se mukautuu helposti erikokoi-sille lapsille. Kiinnitys ta pah-tuu tuke vasti auton ISO FIX-luki tus pisteisiin. Itse lapsi kiin-nitetään auton kolmenpisteen turvavyöllä. | L

Jaloteräksiset poljinpinnat ovattyylikäs yksityiskohta kuljettajanjalkatilassa. Saatavissa sekäkäsi- että automaattivaihteiseenautoon. | L

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Volkswagen G� plus ISOFIX -turvaistuin tarjoaa suojaa ja mukavuutta pikkulapsille �� kg:n painoon ja � kk:n ikään asti. Se kiinnitetään ISOFIX-kiinnikkeillä lujasti auton koriin, mutta sovel tuu myös ilman ISOFIX-kiinnitysmahdollisuutta oleviin autoi hin, jolloin kiinnitys tapahtuu auton omilla turvavöillä. Korkeus säätöinen viidenpisteen henkselivyö kiinnittää lapsen tuke vasti istuimeen. Varustukseen kuuluu lisäksi säädettävä kanto kahva, irrotettava ja pestävä kangasverhous, korkeus-säätöinen istuinosa ja aurinkosuoja. | L

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 49 20.12.13 09:32

Tavaraverkko pitää tavaratilassa olevat kevyet esineet paikallaan. Lujan verkon koukut kiinnitetään tavaratilassa oleviin kuormansidontalenkkeihin. | L

Tavaratilan pohjamatto on kevyt, joustava ja tarkasti Jetan tavaratilan muotoihin sopiva. cm:n reuna suojaa tavaratilaa epäpuhtauk-silta ja kuvioitu pohja estää tavaroiden liuku-mista. | L

Käytännöllinen tavaratilan kaukalomattoon tarkasti oikean kokoinen ja varustettu Jetta-tekstillä. Se on pestävissä, haponkestävä ja estää tavaroiden liukumista. Noin cm:n reuna estää nesteitä valumasta tavara tilaan. | L

Takapuskurin päälle liimattava läpinäkyvä suoja kalvo estää maalipinnan naarmuuntumisen tavaratilaa kuormattaessa. | L

MUKAVUUS JÄLKIASENNET TAVAT VOLKSWAGEN�LISÄVARUSTEET

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 48 20.12.13 09:32

Page 51: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

�-litrainen kylmä-/lämpölaukku pitää matka-eväät oikean lämpöisinä. Myös � litran pullot sopivat pystyasennossa laukun sisään. Virta saadaan auton �� V pistokkeesta tai ��� V pisto rasiasta. | L

Käyttäjäystävälliseen Bluetooth-handsfree- sarjaan kuuluu värillinen TFT-kosketusnäyttö. Se edustaa uusinta teknistä tasoa ja parasta käyttömukavuutta. Laite lukee jopa teksti vies-tejä. | L

Pääntukeen kiinnitettävässä vaateripustimessatakki matkustaa autossa siististi ja rypisty-mättä. | L

Volkswagenin G�-� ISOFIT -turvaistuin takaa turvallisen ja mukavan matkustamisen �–�� vuoden ikäisille (�–�� kg) lapsille. Korkeus-suunnas sa säädettävän nukkumis tuen sekä korkeu-den ja kallistuksen yksilölli-nen säädön ansiosta se mukautuu helposti erikokoi-sille lapsille. Kiinnitys ta pah-tuu tuke vasti auton ISO FIX-luki tus pisteisiin. Itse lapsi kiin-nitetään auton kolmenpisteen turvavyöllä. | L

Jaloteräksiset poljinpinnat ovattyylikäs yksityiskohta kuljettajanjalkatilassa. Saatavissa sekäkäsi- että automaattivaihteiseenautoon. | L

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Volkswagen G� plus ISOFIX -turvaistuin tarjoaa suojaa ja mukavuutta pikkulapsille �� kg:n painoon ja � kk:n ikään asti. Se kiinnitetään ISOFIX-kiinnikkeillä lujasti auton koriin, mutta sovel tuu myös ilman ISOFIX-kiinnitysmahdollisuutta oleviin autoi hin, jolloin kiinnitys tapahtuu auton omilla turvavöillä. Korkeus säätöinen viidenpisteen henkselivyö kiinnittää lapsen tuke vasti istuimeen. Varustukseen kuuluu lisäksi säädettävä kanto kahva, irrotettava ja pestävä kangasverhous, korkeus-säätöinen istuinosa ja aurinkosuoja. | L

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 49 20.12.13 09:32

Tavaraverkko pitää tavaratilassa olevat kevyet esineet paikallaan. Lujan verkon koukut kiinnitetään tavaratilassa oleviin kuormansidontalenkkeihin. | L

Tavaratilan pohjamatto on kevyt, joustava ja tarkasti Jetan tavaratilan muotoihin sopiva. cm:n reuna suojaa tavaratilaa epäpuhtauk-silta ja kuvioitu pohja estää tavaroiden liuku-mista. | L

Käytännöllinen tavaratilan kaukalomattoon tarkasti oikean kokoinen ja varustettu Jetta-tekstillä. Se on pestävissä, haponkestävä ja estää tavaroiden liukumista. Noin cm:n reuna estää nesteitä valumasta tavara tilaan. | L

Takapuskurin päälle liimattava läpinäkyvä suoja kalvo estää maalipinnan naarmuuntumisen tavaratilaa kuormattaessa. | L

MUKAVUUS JÄLKIASENNET TAVAT VOLKSWAGEN�LISÄVARUSTEET

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 48 20.12.13 09:32

Page 52: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

KAIKISSA KELI� JA SÄÄOLOISSA

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 51 20.12.13 09:32

TURVALLINEN JA VAKAA

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 50 20.12.13 09:32

Page 53: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

KAIKISSA KELI� JA SÄÄOLOISSA

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 51 20.12.13 09:32

TURVALLINEN JA VAKAA

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 50 20.12.13 09:32

Page 54: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Äänisignaalien lisäksi radion näyttöön tuleeperuutuskameran Rear Assist kuva hyvin todenmukaisena, mikä helpottaa peruutta-mista ja paikoitusta taaksepäin. Tarkan ja yksityiskohtaisen näyttökuvan ansiosta voi-daan myös jalkakäytävän reunat ja muut pienet esteet havaita. Peruutuskamera hel-pottaa myös perävaunun kytkemistä. | L

Kaukovaloautomatiikka Light Assist voi tunnistaa tuulilasin taakse asennetun kame-ran avulla vastaantulevat ja edellä kulkevat autot ja vaihtaa automaattisesti kauko- ja lähi valojen kesken. Lähivaloille vaihto tapah-tuu oikea-aikaisesti, kun vastaantulija on tie-tyllä etäisyydellä. Kun tämä on sivuuttanut eikä voi enää häikäistyä, kaukovalot kytkey-tyvät taas automaattisesti päälle. Toiminto helpottaa pimeällä ajamista ja lisää turvalli-suutta. Light Assist vaihtaa kaukovaloilta lähi-valoille myös kun edellä ajava auto on tietyn matkan päässä. Ohituksen jälkeen kauko-valot kytkeytyvät taas päälle. Näin ei muuta liikennettä voida häikäistä tahattomasti ja itsel le saadaan optimaalinen näkyvyys. | L

NÄKY V Y YS TURVALLISUUS

Pysäköintitutka ParkPilot varoittaa paikoi-tustilanteessa – järjestelmän rajojen puitteissa – äänimerkkien avulla mahdollisista esteistä. Äänimerkkien väli lyhenee, mitä lähemmäksi estettä tullaan. | L

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 53 20.12.13 09:32

Ajonvakautusjärjestelmä ESC estää jarrujen ja moottorin-ohjauksen välityksellä autoa joutumasta sivuluisuun. | V Varovainen ja harkitseva ajotapa on kuitenkin aina paikallaan, sillä myös ajonvakautus -järjestelmä pystyy vaikuttamaan vain fysiikan lakien puitteissa.

Kaksi etuturvatyynyä, sivuturva-tyynyt edessä sekä ikkunaturva-verhot edessä ja takana huolehtivat Jetassa matkustavien turvallisuudes-ta. Törmäystilanteessa turvatyynyt laukeavat muutamassa millisekun-nissa ja kaasugeneraattori täyttääne. | V

TURVALLISUUDEN OLLESSA KYSEESSÄ UUSI JETTA EI TEE KOMPROMISSEJA.SEN MONIPUOLINEN TURVAVARUSTELU HUOLEHTII SIITÄ, ETTÄ MATKUSTAJATOVAT AINA MAHDOLLISIMMAN HYVÄSSÄ SUOJASSA.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 52 20.12.13 09:32

Page 55: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

Äänisignaalien lisäksi radion näyttöön tuleeperuutuskameran Rear Assist kuva hyvin todenmukaisena, mikä helpottaa peruutta-mista ja paikoitusta taaksepäin. Tarkan ja yksityiskohtaisen näyttökuvan ansiosta voi-daan myös jalkakäytävän reunat ja muut pienet esteet havaita. Peruutuskamera hel-pottaa myös perävaunun kytkemistä. | L

Kaukovaloautomatiikka Light Assist voi tunnistaa tuulilasin taakse asennetun kame-ran avulla vastaantulevat ja edellä kulkevat autot ja vaihtaa automaattisesti kauko- ja lähi valojen kesken. Lähivaloille vaihto tapah-tuu oikea-aikaisesti, kun vastaantulija on tie-tyllä etäisyydellä. Kun tämä on sivuuttanut eikä voi enää häikäistyä, kaukovalot kytkey-tyvät taas automaattisesti päälle. Toiminto helpottaa pimeällä ajamista ja lisää turvalli-suutta. Light Assist vaihtaa kaukovaloilta lähi-valoille myös kun edellä ajava auto on tietyn matkan päässä. Ohituksen jälkeen kauko-valot kytkeytyvät taas päälle. Näin ei muuta liikennettä voida häikäistä tahattomasti ja itsel le saadaan optimaalinen näkyvyys. | L

NÄKY V Y YS TURVALLISUUS

Pysäköintitutka ParkPilot varoittaa paikoi-tustilanteessa – järjestelmän rajojen puitteissa – äänimerkkien avulla mahdollisista esteistä. Äänimerkkien väli lyhenee, mitä lähemmäksi estettä tullaan. | L

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 53 20.12.13 09:32

Ajonvakautusjärjestelmä ESC estää jarrujen ja moottorin-ohjauksen välityksellä autoa joutumasta sivuluisuun. | V Varovainen ja harkitseva ajotapa on kuitenkin aina paikallaan, sillä myös ajonvakautus -järjestelmä pystyy vaikuttamaan vain fysiikan lakien puitteissa.

Kaksi etuturvatyynyä, sivuturva-tyynyt edessä sekä ikkunaturva-verhot edessä ja takana huolehtivat Jetassa matkustavien turvallisuudes-ta. Törmäystilanteessa turvatyynyt laukeavat muutamassa millisekun-nissa ja kaasugeneraattori täyttääne. | V

TURVALLISUUDEN OLLESSA KYSEESSÄ UUSI JETTA EI TEE KOMPROMISSEJA.SEN MONIPUOLINEN TURVAVARUSTELU HUOLEHTII SIITÄ, ETTÄ MATKUSTAJATOVAT AINA MAHDOLLISIMMAN HYVÄSSÄ SUOJASSA.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 52 20.12.13 09:32

Page 56: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

OMA JETTA

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 55 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 54 20.12.13 09:32

Page 57: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

OMA JETTA

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 55 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 54 20.12.13 09:32

Page 58: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 57 20.12.13 09:32

OMA JETTA D IG ITA ALISEST I

Rakennusautomaatti löytyy osoitteesta www.volkswagen.� kohdasta ”Rakenna auto”.

RAKENNA AUTOSI ITSE SUUNNITTELE OMIEN TOIVEITTESI MUKAINEN JETTA.RAKENNUSAUTOMAATIN AVULLA VOIT VAIHTAAESIMERKIKSI AUTON VÄRIÄ JA VARUSTELUA JAVALITA SITEN SUOSIKKISI.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 56 20.12.13 09:32

Page 59: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 57 20.12.13 09:32

OMA JETTA D IG ITA ALISEST I

Rakennusautomaatti löytyy osoitteesta www.volkswagen.� kohdasta ”Rakenna auto”.

RAKENNA AUTOSI ITSE SUUNNITTELE OMIEN TOIVEITTESI MUKAINEN JETTA.RAKENNUSAUTOMAATIN AVULLA VOIT VAIHTAAESIMERKIKSI AUTON VÄRIÄ JA VARUSTELUA JAVALITA SITEN SUOSIKKISI.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 56 20.12.13 09:32

Page 60: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

ULKOVÄRIT OMA JETTA

TEM

PEST

BLU

E | C

� | m

etal

livär

i | L

VOLKSWAGENIN MONIVAIHEINEN MAALAUSPROSESSI TÄYTTÄÄ TIUKIMMATKIN LAATU KRITEERIT JA ANTAA LUOTETTAVAN KORROOSIO SUOJAN AUTON KOKO KÄYTTÖ IÄKSI.

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 59 20.12.13 09:32

��Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

MU

STA

| A

� | n

orm

aaliv

äri |

V

MO

ON

RO

CK

SIL

VER

| �

B |

met

alliv

äri |

L

TOR

NA

DO

RED

| G

� | n

orm

aaliv

äri |

V

PLA

TIN

UM

GR

EY |

�R |

met

alliv

äri |

L

TOFF

EE B

RO

WN

| �Q

| m

etal

livär

i | L

REF

LEX

SIL

VER

| �E

| m

etal

livär

i | L

DEE

P B

LAC

K |

�T |

helm

iäis

väri

| L

VÄRIT

ORY

X W

HIT

E | �

R |

helm

iäis

valk

oine

n | L

Vain

Jet

ta H

ybrid

.

PUR

E W

HIT

E | �

Q |

norm

aaliv

äri |

V

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 58 20.12.13 09:32

Page 61: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

ULKOVÄRIT OMA JETTA

TEM

PEST

BLU

E | C

� | m

etal

livär

i | L

VOLKSWAGENIN MONIVAIHEINEN MAALAUSPROSESSI TÄYTTÄÄ TIUKIMMATKIN LAATU KRITEERIT JA ANTAA LUOTETTAVAN KORROOSIO SUOJAN AUTON KOKO KÄYTTÖ IÄKSI.

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 59 20.12.13 09:32

��Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

MU

STA

| A

� | n

orm

aaliv

äri |

V

MO

ON

RO

CK

SIL

VER

| �

B |

met

alliv

äri |

L

TOR

NA

DO

RED

| G

� | n

orm

aaliv

äri |

V

PLA

TIN

UM

GR

EY |

�R |

met

alliv

äri |

L

TOFF

EE B

RO

WN

| �Q

| m

etal

livär

i | L

REF

LEX

SIL

VER

| �E

| m

etal

livär

i | L

DEE

P B

LAC

K |

�T |

helm

iäis

väri

| L

VÄRIT

ORY

X W

HIT

E | �

R |

helm

iäis

valk

oine

n | L

Vain

Jet

ta H

ybrid

.

PUR

E W

HIT

E | �

Q |

norm

aaliv

äri |

V

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 58 20.12.13 09:32

Page 62: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

VERHOILU� JA VÄRIYHDISTELMÄT OMA JETTA

�) Vain Jetta Hybrid

vakiona lisävaruste – ei saatavilla

Väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä.

��

JETAN KAIKKIA ISTUINVERHOILUJA YHDISTÄÄ KAKSI SEIKKAA: LAADUKKAAT MATERIAALIT JA HUOLELLINEN VIIMEISTELY, JOTKA KESTÄVÄT ERINOMAISESTI KULUMISTA JA TAKAAVAT PITKÄN KESTOIÄN.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

ISTUINVERHOILUT PURE

WH

ITE

�Q

MU

STA

A�

TORN

AD

O R

ED G

MO

ON

RO

CK

SIL

VER

�B

PLA

TIN

UM

GR

EY 2

R

TOFF

EE B

ROW

N �

Q

REFL

EX S

ILV

ER �

E

TEM

PEST

BLU

E C

DEE

P BL

AC

K �

T

ORY

X W

HIT

E �

R�

NEW SIENNA kangasverhoilu | C

TITAN BLACK JM� –

LATTE MACCHIATO JN� – –

GLOSS kangasverhoilu | H

TITAN BLACK JM� –

LATTE MACCHIATO JN� – –

CORN SILK BEIGE JP� –

GARDEN kangasverhoilu, Jetta Hybrid | L

TITAN BLACK HT�

CORN SILK BEIGE HW�

VIENNA nahkaverhoilu | L

LATTE MACCHIATO JN� – –

TITAN BLACK TW� –

CORN SILK BEIGE YY� –

VIENNA nahkaverhoilu, Jetta Hybrid | L

TITAN BLACK TW�

CORN SILK BEIGE YY�

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 61 20.12.13 09:32

GA

RDEN

| TI

TAN

BLA

CK

| H

T ka

ngas

verh

oilu

| L

Vain

Jet

ta H

ybrid

GA

RDEN

| C

ORN

SIL

K B

EIG

E | H

W

kang

asve

rhoi

lu | L

Va

in J

etta

Hyb

rid

GLO

SS |

LATT

E M

AC

CHIA

TO |

JNka

ngas

verh

oilu

| HEi

Jet

ta H

ybrid

.

CARD

EOL

| LA

TTE

MA

CCH

IATO

| JN

ka

ngas

verh

oilu

| VEi

Suo

men

tuon

tiohj

elm

assa

NEW

SIE

NN

A |

TITA

N B

LAC

K |

JM

kang

asve

rhoi

lu | C

Ei J

etta

Hyb

rid.

NEW

SIE

NN

A |

LATT

E M

AC

CHIA

TO |

JN

kang

asve

rhoi

lu | C

Ei

Jet

ta H

ybrid

.

CARD

EOL

| TIT

AN

BA

LCK

| JM

ka

ngas

verh

oilu

| VEi

Suo

men

tuon

tiohj

elm

assa

GLO

SS |

CO

RN S

ILK

BEI

GE

| JP

kang

asve

rhoi

lu | H

Ei J

etta

Hyb

rid.

VIE

NN

A |

TITA

N B

LAC

K |

TWna

hkav

erho

ilu |

L

VIE

NN

A |

CO

RN S

ILK

BEI

GE

| YY

nahk

aver

hoilu

| L

ISTUINVERHOILUT

GLO

SS |

TITA

N B

LAC

K |

JMka

ngas

verh

oilu

| HEi

Jet

ta H

ybrid

.

VIE

NN

A |

LATT

E M

AC

CHIA

TO |

JNna

hkav

erho

ilu |

L Ei

Jet

ta H

ybrid

.

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 60 20.12.13 09:32

Page 63: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

VERHOILU� JA VÄRIYHDISTELMÄT OMA JETTA

�) Vain Jetta Hybrid

vakiona lisävaruste – ei saatavilla

Väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä.

��

JETAN KAIKKIA ISTUINVERHOILUJA YHDISTÄÄ KAKSI SEIKKAA: LAADUKKAAT MATERIAALIT JA HUOLELLINEN VIIMEISTELY, JOTKA KESTÄVÄT ERINOMAISESTI KULUMISTA JA TAKAAVAT PITKÄN KESTOIÄN.

Vakiovaruste |V Lisävaruste |L Vakiona Comfortlinessa |C Vakiona Highlinessa |H

ISTUINVERHOILUT PURE

WH

ITE

�Q

MU

STA

A�

TORN

AD

O R

ED G

MO

ON

RO

CK

SIL

VER

�B

PLA

TIN

UM

GR

EY 2

R

TOFF

EE B

ROW

N �

Q

REFL

EX S

ILV

ER �

E

TEM

PEST

BLU

E C

DEE

P BL

AC

K �

T

ORY

X W

HIT

E �

R�

NEW SIENNA kangasverhoilu | C

TITAN BLACK JM� –

LATTE MACCHIATO JN� – –

GLOSS kangasverhoilu | H

TITAN BLACK JM� –

LATTE MACCHIATO JN� – –

CORN SILK BEIGE JP� –

GARDEN kangasverhoilu, Jetta Hybrid | L

TITAN BLACK HT�

CORN SILK BEIGE HW�

VIENNA nahkaverhoilu | L

LATTE MACCHIATO JN� – –

TITAN BLACK TW� –

CORN SILK BEIGE YY� –

VIENNA nahkaverhoilu, Jetta Hybrid | L

TITAN BLACK TW�

CORN SILK BEIGE YY�

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 61 20.12.13 09:32

GA

RDEN

| TI

TAN

BLA

CK

| H

T ka

ngas

verh

oilu

| L

Vain

Jet

ta H

ybrid

GA

RDEN

| C

ORN

SIL

K B

EIG

E | H

W

kang

asve

rhoi

lu | L

Va

in J

etta

Hyb

rid

GLO

SS |

LATT

E M

AC

CHIA

TO |

JNka

ngas

verh

oilu

| HEi

Jet

ta H

ybrid

.

CARD

EOL

| LA

TTE

MA

CCH

IATO

| JN

ka

ngas

verh

oilu

| VEi

Suo

men

tuon

tiohj

elm

assa

NEW

SIE

NN

A |

TITA

N B

LAC

K |

JM

kang

asve

rhoi

lu | C

Ei J

etta

Hyb

rid.

NEW

SIE

NN

A |

LATT

E M

AC

CHIA

TO |

JN

kang

asve

rhoi

lu | C

Ei

Jet

ta H

ybrid

.

CARD

EOL

| TIT

AN

BA

LCK

| JM

ka

ngas

verh

oilu

| VEi

Suo

men

tuon

tiohj

elm

assa

GLO

SS |

CO

RN S

ILK

BEI

GE

| JP

kang

asve

rhoi

lu | H

Ei J

etta

Hyb

rid.

VIE

NN

A |

TITA

N B

LAC

K |

TWna

hkav

erho

ilu |

L

VIE

NN

A |

CO

RN S

ILK

BEI

GE

| YY

nahk

aver

hoilu

| L

ISTUINVERHOILUT

GLO

SS |

TITA

N B

LAC

K |

JMka

ngas

verh

oilu

| HEi

Jet

ta H

ybrid

.

VIE

NN

A |

LATT

E M

AC

CHIA

TO |

JNna

hkav

erho

ilu |

L Ei

Jet

ta H

ybrid

.

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 60 20.12.13 09:32

Page 64: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

LÖYDÄ VOLKSWAGENIN AUTOMAAILMA.

Wolfsburgin Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Jos matkustat Saksassa yksin, kaksin tai perheen kanssa, voit kokea jotain ainutlaatuista Autostadtissa, Volkswagen-konsernin elämyspuistossa. Sen �� hehtaarin alueella voit nähdä paljon eri-laista autoihin ja autoiluun liittyvää. Siellä on mahdollista tutustua Volkswagen-konsernin eri merkkeihin näiden omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit nähdä havainnollisesti, kuinka moottori toimii ja seurata auton historiallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN -näyttely tuo esiin kestävän kehityksen teemoja. Tehdaskierroksella pääset tutustumaan autonvalmistukseen käytännössä. Maasto- tai turvallisuusradalla voit testata kuljettajan taitojasi. Halutessasi voit yöpyä ylellisessä viiden tähden Ritz-Carlton-hotellissa. Kaiken tämän lisäksi tarjoutuu mahdollisuus kuljeskella viihtyisällä puisto-alueella ja nauttia alueen monien ravintoloiden tarjoiluista. Autostadt toimii myös paikkana, josta esimerkiksi saksalaiset asiakkaat voivat noutaa oman uuden autonsa. Lisätietoja: www.autostadt.com sekä iPhoneen ja Android-älypuhelimiin saatavat sovellukset. Autostadt odottaa vierailuasi.

Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden maalitakuu ja �� vuoden takuu korin puhkiruostumattomuudelle.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamopalvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton määräaikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyöstä. Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkalleen sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt ammattitaitoisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin var-mistetaan auton luotettava toiminta.

Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävällinen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpitosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimaksuja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoasi missä tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopimuksen voimassaoloajan.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien Volkswagen-huolto-jen asiakkailleen tarjoama lisäpalvelu. Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa yllättävissä tapauksissa, joissa matka katke-aa autosta johtuvan teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmainen palvelunumero ���� ��� ��� palvelee asiakkaita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudutaan hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mah-dollisuutta lyhytaikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymi-seen. Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elinkaaren ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrittämän huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen Volkswagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydessä mahdollisesti havaitut viat korjataan.

Esitteessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joitaei ole mahdollista tilata Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki autojen varustelua, ulkonäköä,suoritusarvoja, polttoaineenkulutusta jne. koskevat tiedot ovat painatushetken mukaisia.Oikeus muutoksiin pidätetään. DSG® ja TSI® ovat Volkswagen-konsernin Saksassa ja muis-sa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 63 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 62 20.12.13 09:32

Page 65: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

LÖYDÄ VOLKSWAGENIN AUTOMAAILMA.

Wolfsburgin Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Jos matkustat Saksassa yksin, kaksin tai perheen kanssa, voit kokea jotain ainutlaatuista Autostadtissa, Volkswagen-konsernin elämyspuistossa. Sen �� hehtaarin alueella voit nähdä paljon eri-laista autoihin ja autoiluun liittyvää. Siellä on mahdollista tutustua Volkswagen-konsernin eri merkkeihin näiden omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit nähdä havainnollisesti, kuinka moottori toimii ja seurata auton historiallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN -näyttely tuo esiin kestävän kehityksen teemoja. Tehdaskierroksella pääset tutustumaan autonvalmistukseen käytännössä. Maasto- tai turvallisuusradalla voit testata kuljettajan taitojasi. Halutessasi voit yöpyä ylellisessä viiden tähden Ritz-Carlton-hotellissa. Kaiken tämän lisäksi tarjoutuu mahdollisuus kuljeskella viihtyisällä puisto-alueella ja nauttia alueen monien ravintoloiden tarjoiluista. Autostadt toimii myös paikkana, josta esimerkiksi saksalaiset asiakkaat voivat noutaa oman uuden autonsa. Lisätietoja: www.autostadt.com sekä iPhoneen ja Android-älypuhelimiin saatavat sovellukset. Autostadt odottaa vierailuasi.

Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden maalitakuu ja �� vuoden takuu korin puhkiruostumattomuudelle.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamopalvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton määräaikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyöstä. Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkalleen sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt ammattitaitoisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin var-mistetaan auton luotettava toiminta.

Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävällinen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpitosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimaksuja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoasi missä tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopimuksen voimassaoloajan.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien Volkswagen-huolto-jen asiakkailleen tarjoama lisäpalvelu. Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa yllättävissä tapauksissa, joissa matka katke-aa autosta johtuvan teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmainen palvelunumero ���� ��� ��� palvelee asiakkaita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudutaan hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mah-dollisuutta lyhytaikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymi-seen. Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elinkaaren ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrittämän huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen Volkswagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydessä mahdollisesti havaitut viat korjataan.

Esitteessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joitaei ole mahdollista tilata Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki autojen varustelua, ulkonäköä,suoritusarvoja, polttoaineenkulutusta jne. koskevat tiedot ovat painatushetken mukaisia.Oikeus muutoksiin pidätetään. DSG® ja TSI® ovat Volkswagen-konsernin Saksassa ja muis-sa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

��

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 63 20.12.13 09:32Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 62 20.12.13 09:32

Page 66: Volkswagen Jetta -esite 12/2013

�� .���.��.�� · Printed in Germany Oikeus muutoksiin pidätetään · Joulukuu ����www.volkswagen.fi

Volkswagen-jälleenmyyjä

Jetta

Jetta71_2013_10_1345JE_GM_K09_UMP.indd 64 20.12.13 09:32