WISC IV er død, leve kong WISC V - .WISC IV er død, leve WISC V ( en ganske stor revisjon ) Jørgen

 • View
  274

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of WISC IV er død, leve kong WISC V - .WISC IV er død, leve WISC V ( en ganske stor revisjon )...

 • WISC IV er dd, leve WISC V ( en ganske stor revisjon )

  Jrgen SundbyInstitutt for Psykologi Universitetet i Troms

  2017

 • Konsensus blant 52 intelligensforskere: (Gottfredson 1997).

  1. En generell mental kapasitet som innebrer evnen til resonnere, planlegge, lse problemer, tenke abstrakt, forst komplekse ideer, lre raskt og lre av erfaring.

  2. Ikke bare boklrdom, akademiske ferdigheter eller dyktighet p IQ -tester.

  3. En bred evne til forst omgivelsene til innse, begripe sammenhenger og finne ut hva som m gjres.

 • Wechslers intelligensbegrep

  Capacity of the individual to actpurposefully, to think rationally, and to deal effective with theenvironment

  Unngikk definere underliggende faktorer, men var klar over dem.

  Andre attributter bidrar til intelligent atferd, slik som mlbevissthet, planlegging, uavhengighet, impulsivitet, angst og persistens.

  Var lei seg for at han ikke fant gode ml for disse attributtene i intelligens.

 • Weschlers hensikt med IQ-testene:

  Lage en klinisk test av intelligens. Testene var brede og

  kologiske ut fra hans brede intelligens definisjon.

  Observasjon viktig (hvordan lser testpersonen problemene)

  Erstattet mental alder med standardskrer.

  Verbale og nonverbale tester.

  Ikke teoribasert, det er kommet senere.

  Ikke faktorskrer eller item-respons analyse i de frste utgavene, det er kommet senere.

 • En god test predikerer og forklarer.

  Paul Meehl advarer mot for stor tillit til klinisk skjnn. Tester gir oftest bedre prediksjon, hvis styrke og svakhet er kjent.

  Klinikere: 1. Vektlegger ulik informasjon med privat modell for tolkning2. Vekter informasjon ulikt fra gang til gang. 3. Utsatt for confirmation bias og andre feilkilder.4. Vet ikke at dette skjer.

 • Normalfordelingskurven

 • Avvik Normal

  Grense-tilfelle

 • Wechslers tester i bruk i Norge i 2017.

  WAIS IV ( 2013) WISC IV ( 2012) WISC V (2017) WPPSI IV (2015)

  WNV (2006) Nonverbal intelligensskala WASI (2005) Forkortet intelligenstest WMS III (IV) Lre og hukommelsestester

 • WISC V i Skandinavia (2017)

  Fra 6:0 16:11 r (overlapper med WPPSI 6-7 r og WAIS > 16 r) Dataversjon (Ipad) og papir / blyantversjon Samnormert i Norge, Sverige og Danmark i 2016, N = 660 15 deltester, 7 deltester i FSIQ, 10 deltester for primre indekser. 5 nye primre indekser basert p faktoranalyse og 5 sekundre

  indekser. Nye tester i WISC V: Figurvekter, Bildehukommelse Tatt ut fra WISC IV: Ordresonnering

 • Eller p Ipad?

 • WISC V - Hva reklameres det for ?

  Raskere estimere Full IQ. (X = 74 min) Enklere og kortere test-instruksjoner. Raskere avslutning ved flere feile svar p hver deltest Mulighet for bde papir og blyant eller digital administrasjon p Q-

  global. Web basert skre og rapportsystem. Bde faktor indekser med to deltester i hver indeks og andre indekser

  gir utvidede tolkningsmuligheter. Mulig sammenligne med normalpopulasjon og kliniske grupper.

 • Evidens for en G faktor Deary et. al. 2006

  En generell faktor bak resultatene p de fleste kognitive tester, og som pvirker dem betydelig.

  Denne generelle kognitive faktoren kalles G, IQ-skre eller Generell Intelligens.

  G-faktor ble oppdaget av Charles Spearman i 1904 og G er en av de mest repliserte funnene i psykologi, demonstrert i re-analyser av over 400 datasett fra det 20. rhundre.

  G faktor svarer for omtrent halvparten av den totale variansen nr man gir et sett av kognitive tester til en normal voksen person.

 • Full IQ er det mest stabile og prediktive ml ved intelligenstester.

  1. Stabil over tid (0.66 fra 11 70 r) 2. De fleste ferdigheter krever sammensatte evner. 3. Predikerer best en rekke ml som utdanning, suksess i arbeid,

  inntekt, (psykisk) helse, livslengde e.t.c. 4. Korrelasjon ca 0,5 med skoleprestasjoner og suksess i mange typer

  arbeid.5. Er ogs gyldig ved store sprik i evneprofil.

 • FSIQ (7 deltester) fortsatt det mest reliable og prediktive mlet i WISC V.1) Likheter, 2) Ordforstelse (resonnering)3) Terningmnster (visuelle puslespill),4) Matriser, 5) Figurvekter (regning)6) Tallhukommelse (bildehukommelse eller bokstav/tall-sekvens 7) Koding (symbolleting, utstrykning)

  Bare en erstatningstest mulig, skal vre innenfor samme indeks. Strre vekting av resonnering framfor prosessering enn WISC IV. Prediktivt ogs ved sprik i indeks-profil.

 • Finnes noe mer en generell evne ?

 • Cattell-Horn-Carrol modellen deler kognisjon inn i tre niver (strata)

  Stratum III - Generell kognitiv evne (G)

  Stratum II. Brede faktorer: 1.Flytende (Gf). 2. Krystallisert (Gc) 3. Generell lring og hukommelse Gy. 4. Visuell prosessering (Gv) 5. Auditiv prosessering (Gu). 6. Langtidshukommelse (Gr) 7. Bred kognitiv hastighet (Gs) 8. Beslutningshastighet (Ct)

  Stratum I: Smale faktorer: - 70 forskjellige smale ferdigheter (3-9 for hver faktor i stratum II) De fleste tester mler

  flere smale ferdigheter

 • CHC teori har hatt stor innflytelse bde p testkonstruksjon, cross-battery approach, og fortolkning av kognitive tester.

  WISC er i utgangspunktet ikke laget ut fra CHC modell, men faktormodeller preger den mer og mer.

  WISC IV revisjon fra tofaktor til firefaktor modell, der VFI i stor grad = gc (Crystallized intelligence, PRI i noen grad = gf, (Fluid intelligence) AMI i noen grad = Gy (General learning and memory) og PHI i stor grad = gs (Broad cognitive speediness).

  I WISC V er det en femfaktormodell med VFI = gc, VSI = gv (Broadvisual perception), FRI = gf, AMI = gy og PHI = gs. Mengderesonnering = Gq (kvantitiativ resonnering) fra Cattell og Horn modell.

  Enkelttester tolkes i liten grad uten sttte i teori.

 • Fra fire- til femfaktor-indeks-modell

  1. Verbal forstelse 2. Perseptuell resonnering

  3. Arbeidsminne4. Prosesseringshastighet

  1. Verbal forstelse VFI 2. Visuospatial VSI3. Flytende resonnering FRI4. Arbeidshukommelse AHI5. Prosesseringshastighet PHI

 • Verbal forstelsesindeks:Likheter og Ordforstelse. Begrepsdannelse, verbal

  resonnering og ervervet kunnskap. Kjente deltester fra alle tidligere

  WISC versjoner. Korrelerer hyt med IQ og VFI Prediktiv for skoleferdigheter. Hold tester ved hjerneskade,

  unntatt ved venstretemporale skader.

  Kritikk:

  Frre verbale forstelsestester i IQ skre for hver nye utgave 4 > 3 > 2

  Informasjon og resonnering supplement ved verbale vansker. Resonnering er erstatningstest.

 • Visuospatial indeks: Terningmnster og Visuelle puslespill Visuospatial bearbeiding og

  problemlsning, deler og helhet. Beskjeden motoriske- og

  tidskrav. Teknisk / praktisk begavelse? Ofte styrke hos barn med

  lrevansker. Utsatt ved hjerneskader, srlig i

  hyre hemisfre.

 • Flytende resonnering: Matriser og Figurvekter

  Logisk og abstrakt tenkning uavhengig av sprk og tid.

  I noe mindre grad spatiale ferdigheter.

  Sensitiv for hjerneskade. Godt resonneringsml for

  barn med fremmedsprk eller sprkvansker

 • Arbeidshukommelsesindeks Tallhukommelse og Bildehukommelse (ny) Oppmerksomhet og

  arbeidshukommelse for enkel og ukomplisert informasjon.

  Faktor fra 5-6 r, stiger til 25-30 r. Voksent normalt niv = 7 +/- 2. kning gjennom chunking av det

  som skal huskes. Bde auditiv og visuell. Spiller inn p de fleste skolefag,

  uavhengig av IQ, og nedsatt ved mange lre- og utviklingsvansker

 • Korttidsminne versus Arbeidsminne

  Ved KM oppgaver kan i man chunke informasjonen fra episodisk LTM.

  Strre krav til eksekutiv styring ved AM, krever samtidig bearbeidelse og lagring.

  Bde KM og AM korrelerer moderat med IQ.

  Baddeleys modell:

 • Prosesseringshastighet: Koding og Symbolleting ( Utstrykning ) Automatisert hastighet, kognitiv

  fleksibilitet, perseptuell-motorisk hurtighet ved enkel informasjonsbearbeiding

  Prosessering betyr informasjonsbearbeiding.

  I PC kalles den del som mottar og bearbeider informasjon; prosessor.

  Prosesseringshastighet ker i barnerene til 25 r, deretter tilbakegang.

 • Andre mulige indekser i WISC V

  1. Mengderesonnering MRI2. Auditiv arbeidsminne AAI3. Nonverbal NVI4. Grunnleggende evner GEI5. Basal prosessering BPI

 • Mengderesonnering: Regning og Figurvekter

  8) Nils har 2 leker. Han fr 3 til. Hvor mange leker har han til sammen?

  16) Det er 8 fugler p bakken. 4 fugler flyr sin vei. 2 andre fugler lander. Hvor mange fugler er det igjen p bakken?

  31) Av 40 barn er 15 % jenter. Hvor mange barn er gutter? (Ikke i %)

 • Auditiv-Arbeids-hukommelsesindeks:Tallhukommelse og Bokstav tall - sekvenisering

  Tallhukommelse forlengs og baklengsTallrekker med kende lengde presenteres muntlig og gjentas umiddelbart av testpersonen.

  ForlengsBaklengs (omvendt tallrekkeflge)

  Bokstav tall - sekveniseringTilfeldgie tall- og bokstavsekvenser med kende lengde presenteres muntlig og gjentas av testperson i ordnet rekkeflge etter tall og alfabet.

  F 3 B 1 K blir til B F K 1 3

 • Nonverbal Indeks - Terningmnster, Visuelle Puslespill, Matriser, Figurvekter, Bildehukommelse og Koding

  Egnet som kognitiv utredning av fremmedsprklige, dve / tunghrte eller barn med sprkvansker. Kan administreres med lite verbal instruksjon.

  Korrelerer hyt med Leiter og WNV og Raven. Mange barn med lrevansker skrer hyest p nonverbale tester.

 • Grunnleggende Evneindeks: GEI

  Likheter, Ordforstelse, Ter