of 15 /15
Team STORM CHIẾN DỊCH ĐƯA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VỀ VỚI GIA ĐÌNH 02/11/2013

Young Marketers 2 - Ban ket - STORM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Young Marketers 2 - Ban ket - STORM

  • 1. CHIN DCH A NGI NG TNH V VI GIA NH 02/11/2013Team STORM

2. DNA thng hiu bo Tui Tr S khac bit (Distinctiveness)Nu gc nhn ciTin phong trong vic nu chinh kin v nhng bc xuc xa hi va tm t nguyn vong cua nhn dn.v vn nhay cmm, khch quanS t ph (Novelty) Nhiu ngun tin khach quan, ang tin cy (t i ngu PV n ngi dn tai tng ia phng Ban ng hanh cung Tui Tre)Tinh cht thng hiu (Attribute) Tao c long tin trong ban oc rng rai nhiu tng lp.Tm kim nhng cu chuyn, cm xc tht cua ngi trong cucanh ng cngng tham gia m rng hiu ng. 3. Bi cnh Mc tiu1.6 triu ngi ng tnh 2.49% cng khai 77% gia nh khng chp nhnGim t l ph huynh khng ng tnh 17%Mc tiuCung c hnh nh, tng doanh sThc y truynthng tham gia ung h ngi ng tnh 4. S tht ngm hiu Ph huynh Vit Nam c con hoc ngi thn trong cngng LGBT 35-50 tui, thu nhp ABC Chu yu H Ni tpHCM Lm cha m, ti tin v tm hiu thng tin nui day con t nhng ng b b me khc, quan tm n ci nhn ca h vo cch ti dy con. Khng chp nhn Chp nhn Xu h vi nhng ph huynh khc v sai lm trong vic nui dy con ca mnhKhi c ph huynh khc chia s kinh nghim, dn dt i din vi s tht 5. tng lnNHNG NGN TAY AN L ci nm tay cht v nhiu tip xc nht cu ni ca s thu cm Chin dich s nhng ngi cha m a tng chi b gii tnh cua con k nhng cu chuyn v sHIHN v THC TNH cua ho. nhng ngi NG CNH anh ng nhau v ni au cua c cha m v con, thc tnh ln nhau.Lin kt vi ICS Vietnam v ngun tin v ngun lc 6. Chin lc trin khaiTrng tm Knh RADIO: oc th, chia se cm xc gia cc ph huynh cua ngi ng tnh, dn dt bi chuyn giaKhi ngChuyn mc di k nhng BC TH t cc ph huynh cua ngi ng tnh, trong chon 1 cu chuyn cm ng nht v s chia ct gia nh lm trong tm truyn thng24/11 Bui CHIA S thn mt cua nhng b m c con ng tnh, dn dt bi ngi ni ting 1.Chia se cc bc th ln cc knhDIGITAL, cng ng c vu gn 2.kt gia nh 24/12 Chia se b tranh Nhng ngn tay anKt thc 24/1 Ti tr a gia nh oan t ln chng trnhTHAY LI MUN NI 7. Bui tr chuyn NHNG NGN TAY AN Dn dt bi Ngi ni ting c uy tn, suy ngh thang v c i tng mc tiu yu thch To C HCH TRUYN THNG m u chin dchng dng GROUP THERAPY cc ph huynh cua ngi ng tnh ngi lai CHIA S nhng cu chuyn cua nhau.Cc ph huynh anCon ti NG TNH. THT Ti VNG n! VCon ti NG TNH. Tht Ti vng n! vtay vo nhau, in du tay 7 sc cu vng thnh hnh tri tim ln bng hiu. Ly tri tim lm logo chng trnh 8. Chuyn mc NHNG NGN TAY AN ng nhng bc th t cc ph huynh cua ngi ng tnh, chia se s hi hn, ni au, hu qu khi t chi gii tnh cua con mnh trn bo tui tre online v offline. Lin kt ICS tm ngun tin.Gi con gi, Cha tht vng v con ui chu ra khi nh ch v n th nhn vi con v gii tnh tht ca n iu ch em lini au Bc th ca ngi ng c chu ng tnhcho con, v y n vo buc ng cng. 9. Trong chn 1 cu chuyn ca 1 gia nh b chia ctSut 10 nm ti giu kn v tm mi cch cha tr cho con, k c vi nhng phng thc d man nht Con ti b trm cm, n 10 nm , cha ngy no nc mt ti ngng riTi mong con tha th cho ti!Bc th ca ngi m b chia ct vi a con ng tnh 10. Knh Radio NHNG NGN TAY ANChia s nhng bc th ln CNG NG MNG, trigger bng cc influencersoc cc bc thChia se cua chuyn gia, cng ng LGBT, tm tnh, thc mc Fun facts v nhng ngi ni ting trong cng ng LGBTKu goi moi ngi c vu gn kt gia nh bng cch share bc hnh cua m km bc th vi thng ip M xin li. Hy v vi m. 11. Chia s b tranh NHNG NGN TAY AN v theo ni dung ca 1 bc th 12. Chng trnh THAY LI MUN NITi tr m v ngi con ng tnh c oan t trn chng trnh THAYLI MUN NI ngy gip Tt m lch 13. Vai tr ca Tui Tr Knh truyn thng c quyn Nh ti tr Sc ht truyn thng, anh ng cng ngKhng nh v th tin phong, nh ng cm xc. t c s yu thch, ng h ca cng ng LGBT Media buzz li ko ngi c mi theo di cu chuynT l ph huynh khng ng tnh c gim ISSE oo lngS liu v doanh s pht hnhTruyn thng: Brand Influence 14. Recap Budget = mi celeb pht ngn (3t) + tic (50tr) + radio (50tr) + ti tr (3t) = 7 t (VND)InsightLm cha m, ti tin v tm hiu thng tin nui day con tnhng ng b b me khc, quan tm n ci nhn cua ho vo cch ti day con.Big IdeaNhng ngn tay an Chia se - cm thng thc tnhExecution 1. Activation: bui gp mt thn mt vi celeb 2. Experience: Chui th chia se, share trn radio, digital km b tranh 3. Amplification: Thay Li Mun Ni 15. Thank you! Team STORM