42
DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 1 METODE RAZDVAJANJA TROŠKOVA

Zadaci - metode razdvajanja troškova

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekonomika u saobraćaju - zadaci

Citation preview

Page 1: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 1

METODE RAZDVAJANJA TROŠKOVA

Page 2: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 2

Page 3: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 3

Page 4: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 4

Page 5: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 5

Page 6: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 6

Page 7: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 7

Page 8: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 8

Page 9: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 9

GRANIČNI TROŠKOVI

Trošak proizvodnje jedne dodatne jedinice proizvoda

KP UT

25 2000

26 2100

UT dopunski trošakGT=

KP dopunska KP

UT 2100 2000 100GT= 100

KP 26 25 1

Page 10: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 10

GRANIČNI TROŠKOVI

Ako ne raspolažemo sa vrijednostima između dva uzastopna stepena zaposlenosti tada GT računamo:

KP UT

20 2000

30 2100

UT 2100 2000 100GT= 10

KP 30 20 10

Page 11: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 11

METODE RAZDVAJANJA TROŠKOVA NA FT I VT

Za svako preduzeće i za vođenje poslovne politike od izuzetnog je značaja izračun iznosa troškova za određenu količinu učinaka

Troškove je potrebno razvrstati na njihove sastavne komponente

Varijabilni troškovi u kratkom vremenskom periodu =granični troškovi

Page 12: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 12

METODE RAZDVAJANJA TROŠKOVA NA FT I VT

Knjigovodstvena metoda

Metoda interpolacije

Metoda linije trenda

Page 13: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 13

KNJIGOVODSTVENA METODA Razdvajanje troškova vrši se temeljem

evidencije prirodnih vrsta troškova S obzirom da poznajemo osobitosti svake

vrste troškova možemo ih razdvojiti na fiksne i varijabilne s obzirom na promjenu troškova ako se poveća stepen zaposlenosti za određeni postotak

Page 14: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 14

KNJIGOVODSTVENA METODA

TROŠKOVI VISINA TROŠKOVA Vrsta

troška I stepen zap.

II. stepen zap.

Vremenska amortizacija 200.000 200.000 FT

Zakupnine 10.000 10.000 FT

Premije osiguranja 5.000 5.000 FT

Bruto-plate radnika 500.000 650.000 VT

Trošak pogonskog goriva 250.000 270.000 VT

Troškovi dijelova koji se ugrađuju u gotov proizvod

300.000 320.000 VT

Page 15: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 15

METODA INTERPOLACIJE

Jest linearna matematička metoda a polazi od troškova na dva poznata stepena iskorištenosti kapaciteta

Polazi se od pretpostavke da su troškovi unutar užeg intervala stepena iskorištenosti linearni, tj. da se sastoje samo iz apsolutno fiksnih i proporcionalno promjenjivih troškova

Page 16: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 16

METODA INTERPOLACIJE

Primjer 1.Pri iskorištenosti kapaciteta od 70%

preveženo je 140.000 komada proizvoda A uz troškove od 4.000.000 nj, a pri iskorištenosti kapaciteta od 80% 160.000 kom. uz troškove 4.440.000 nj.

Page 17: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 17

METODA INTERPOLACIJE

% ISKORIŠTENJA KAPACITETA

KOMADA

PROIZVODA IZNOS

TROŠKOVA 70% 140.000 4.000.000

80% 160.000 4.400.000

RAZLIKA 10% 20.000 400.000

Pitanje 1 : Koliko iznose ukupni troškovi za stepen iskorištenja kapaciteta od 74% i za 78% ?

Page 18: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 18

METODA INTERPOLACIJE

Troškovi za 1% promjene iskorištenosti

kapaciteta iznose: UT 400.000

GT= 40.000kn za 1%% 10

Za 75% iskorištenja kapaciteta troškovi iznose:4.000.000 +( 40.000 · 5 ) = 4.200.000 nj

Za 78% iskorištenja kapaciteta troškovi iznose:4.000.000 + (40.000 ·8)= 4.320.000nj

 

Page 19: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 19

METODA INTERPOLACIJE

Pitanje 2. : Koliko iznose ukupni troškovi za količinu proizvoda 155.000 i 170.000 komada?

Trošak proizvodnje 1 dodatnog komada proizvoda je GT

UT 400.000GT= 20kn za 1 komad

KP 20.000

Trošak proizvodnje 155.000 komada iznosi:4.000.000 +( 15.000 · 20) =4.300.000 njTrošak proizvodnje 170.000 komada iznosi:4.000.000 + (30.000 · 20 ) =4.600.000 nj

Page 20: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 20

METODA INTERPOLACIJE

Metoda interpolacije može se primjenjivati s više ili manje točnosti, što ovisi o rasponu intervala iskorištenosti kapaciteta. Što je interval uži to je procjena za pojedine stupnjeve unutar intervala točnija i obratno.

Page 21: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 21

METODA LINIJE TRENDA

Metoda grafičkog odvajanja fiksnih od varijabilnih troškova

Raspolažemo s podacima o nekoliko uzastopnih stepeni zaposlenosti i pripadajućih im ukupnih troškova

Primjer:

Page 22: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 22

METODA LINIJE TRENDA

STEPENZAPOSLENOSTI

UT

10 2.100

20 2.500

30 3.800

40 4.200

50 5.500

60 5.800

Page 23: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 23

METODA LINIJE TRENDA

Na grafikon unesemo sve podatke koji predstavljaju ukupne troškove na različitim stepenima zaposlenosti te nakon toga između unesenih točaka povučemo liniju tako da ispod i iznad linije bude jednak broj tačaka. Mjesto presjeka linije sa osom y predstavlja visinu FT.

 

Page 24: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 24

METODA LINIJE TRENDA

Page 25: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 25

METODA LINIJE TRENDA

STEPENZAPOSLENOSTI

UT FT VT

10 2.100 1.250 850

20 2.500 1.250 1.250

30 3.800 1.250 2.550

40 4.200 1.250 2.950

50 5.500 1.250 4.250

60 5.800 1.250 4.550

Koliko iznose ukupni troškovi za količinu proizvodnje 33?

Page 26: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 26

METODA LINIJE TRENDA

33'=3.800+(3·40)=3800+120=3920

UT dopunski trošak 4200 3800GT= 40

KP dopunska KP 40 30

Page 27: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 27

ZADACI

1. Za preduzeće koje ima

% ISKORIŠTENJA KAPACITETA

IZNOS TROŠKOVA

45 6700

55 7200

Metodom interpolacije izračunajte koliko iznose troškovi za stepen iskorištenja kapaciteta od 48%.

Page 28: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 28

ZADACI

Trošak promjene stepena iskorištenosti za 1% (GT)

UT 7200 6700 500GT= 50

% 55 45 10

Za 48% iskorištenja kapaciteta troškovi iznose:6700 + ( 50 · 3) = 6850

Page 29: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 29

ZADACI

ZADATAK 2.

preduzeće je u toku obračunskog razdoblja imalo:

KP UT

1 500

2 540

3 650

4 680

5 800

6 820

Izračunajte metodom linije trenda :Udio fiksnih troškova u ukupnim troškovima, te udio varijabilnih troškova. Izračunajte granični trošak za količinu proizvoda 4.

Page 30: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 30

ZADACI

02004006008001000

0 1 2 3 4 5 6KP

FTT

UT

Page 31: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 31

ZADACI

KP UT VT FT

1 500 100 400

2 540 140 400

3 650 250 400

4 680 280 400

5 800 400 400

6 820 420 400

UT 680 650 30GT= 30

KP 4 3 1

Page 32: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 32

PRIMJENA TEORIJE TROŠKOVA U savremenim uslovima proizvodnje

politika iskorištenosti kapaciteta zauzima ključno mjesto u ekonomici poduzeća

Važna je primjena dopunskih troškova, pogotovo ako postoje neiskorišteni kapaciteti

Page 33: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 33

PROIZVODNJA NOVOG PROIZVODA

Preduzeće proizvodi proizvod A i ima troškove FT 28.000.000 a VT u iznosu od 56.000.000 a ostvaruje prihod od 86,800.000 nj. Da li se isplati proizvoditi proizvod B čija proizvodnja košta dodatnih 24.000.000 NJ, a donosi 30.000.000 prihoda? Pretpostavka je da proizvodnjom samo proizvoda A ne koristi u potpunosti sve kapacitete.

Page 34: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 34

PROIZVODNJA NOVOG PROIZVODA

Ako proizvod B opteretimo samo VT tj. proizvod A teretimo svim FT.

Elementi Proizvod A Proizvod B A+B

VT 56.000.000 24.000.000 80.000.000

FT 28.000.000   28.000.000

UT 84.000.000 24.000.000 108.000.000

DOBITAK 2.800.000 6.000.000 8.800.000

PRIHOD 86.800.000 30.000.000 116.800.000

Page 35: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 35

PROIZVODNJA NOVOG PROIZVODA

Elementi Proizvod A Proizvod B

VT 56.000.000 24.000.000

FT 19.600.000 8.400.000

UT 75.600.000 32.400.000

DOBITAK 11.200.000 -2.400.000

PRIHOD 86.800.000 30.000.000

Page 36: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 36

ALTERNATIVA PROIZVODITI ILI NABAVITI

Jedan proizvodni uređaj potreban preduzeću može se proizvesti u preduzeću koristeći kapacitete pomoćnih djelatnosti:

Proizvodnja u vlastitoj režiji:VT = 120.000 NJFT = 80.000 NJNabavka stroja izvana =150.000 NJ (NC).

Page 37: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 37

ALTERNATIVA PROIZVODITI ILI NABAVITI

na temelju UT (200.000) zaključili bi da se ne isplati proizvoditi jer je isplativije nabaviti stroj za 150.000 nj

Isključivanjem FT tj. promatranjem samo graničnih troškova u ovom slučaju 120.000 zaključujemo da se isplati

Time se postiže ne samo niža cijena od nabavne, nego se i upošljava vlastite neiskorištene kapacitete

Page 38: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 38

PRODAJA PROIZVODA NA STRANOM TRŽIŠTU

Pretpostavka je u neiskorištenim kapacitetima, jer domaće tržište ne može prihvatiti svu moguću proizvodnju nekog poduzeća

Na stranom se tržištu može dio svoje proizvodnje prodati po cijenama nižim od domaćeg tržišta

Postavlja se pitanje do koje cijene možemo spustiti cijenu za strano tržište

Page 39: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 39

PRODAJA PROIZVODA NA STRANOM TRŽIŠTU

Postojeća situacija poduzeća je slijedeća:VT=1.000.000 NJ, FT= 240.000 NJ, a

prodajna cijena po jedinici 270 NJ. Uz ove troškove proizvodi 5000 komada proizvoda. Isplati li se poduzeću prodavati na stranom tržištu još 1000 komada proizvoda, i do koje razine može spustiti cijenu?

Page 40: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 40

PRODAJA PROIZVODA NA STRANOM TRŽIŠTU

Elementi 5000 komada

VT(200/jed.) 1.000.000

FT 240.000

UT 1.240.000

UP(270/jed.) 1.350.000

Dobit 110.000

Pretpostavimo da je cijena na stranom tržištu 230 NJ po jedinici. Ako opteretimo novu količinu proizvoda sa FT:

Page 41: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 41

PRODAJA PROIZVODA NA STRANOM TRŽIŠTU

Elementi 5000 komada 1000 komada

VT(200/jed.) 1.000.000 200.000(200)

FT 200.000 40.000(40)

UT 1.200.000 240.000(240)

UP(PC=270) 1.350.000 230.000(230)

Dobit 150.000 -10.000

Uz pretpostavku da su FT pokriveni sa proizvodnjom domaćih 5000 kom proizvoda:

Page 42: Zadaci - metode razdvajanja troškova

DR RANKO BOŽIČKOVIĆ 42

PRODAJA PROIZVODA NA STRANOM TRŽIŠTU

Elementi 5000 komada

1000 komada 6000 komada

VT(200/jed.) 1.000.000 200.000 1.250.000

FT 240.000 0 240.000

UT 1.240.000 200.000(200) 1.440.000

UP(270/jed) 1.350.000 230.000(230) 1.580.000

Dobit 110.000 30.000 140.000

Cijenu može spustiti do cijene 200 NJ jer onda ima ČR na stranom tržištu 0.