(1BATX) Presentació curs 2015-16

  • Published on
    17-Aug-2015

  • View
    47

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Presentaci curs 2015-2016 INS ANTONI TORROJA 1Batx </li><li> 2. ORGANITZACI CURS 2015-2016 ESTRUCTURA 1r de Batxillerat QESTIONS GENERALS NOFC PRESENTACI TUTORS-COTUTORS Comunicaci famlia escola NDEX </li><li> 3. INS. ANTONI TORROJA ORGANITZACI CURS 2015-2016 </li><li> 4. 1r TRIMESTRE 14 setembre 2015- 4 desembre 2015 2n TRIMESTRE 9 desembre 2015-11 mar 2016 3r TRIMESTRE 14 mar 2016- 21 Juny 2016 Festes Locals Lliure disposici 28 de setembre 2015 8 de febrer 2016 2 de novembre de 2015 7 de desembre de 2015 8 de gener de 2016 2 de maig de 2016 Vacances NADAL 23 desembre 2015 -7 gener 2016 SETMANA SANTA 19 de mar de 2016 - 28 de mar 2016 Organitzaci curs 2015-2016 </li><li> 5. Calendari del curs 2015-2016 </li><li> 6. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. ESTUDI ASSISTIT- TEATRE-- PLA D'ESPORT A L'ESCOLA 16:00-17:00 15:00-16:00 DINAR 13:10-14:00 12:15-13:10 11:20-12:15 ESBARJO10:50-11:20 9:55-10:50 8:58-9:55 8:00-8:58 DIVENDRESDIJOUSDIMECRESDIMARTSDILLUNS MARC HORARI 1r BATX </li><li> 7. 14 de setembre 2015 Rebuda a les 9:30 del mat sala d'actes Distribuci per classes Presentacions Horaris i grups No cal que portin llibres, noms bolgraf I llibreta AGENDA (se'ls donar al centre) Els alumnes amb deures d'estiu els hauran de lliurar al tutor Es far tutoria fins a l'hora d'esbarjo, desprs classe </li><li> 8. ESTRUCTURA DEL CURRCULUM DOS TIPUS D'ASSIGNATURES Currculum COM 14 HORES Currculum ESPECFIC 16 HORES </li><li> 9. CURRCULUM COM 1r BATX </li><li> 10. MATRIES DE MODALITAT 1r-2n BATX </li><li> 11. IES ANTONI TORROJA 3-QESTIONS GENERALS </li><li> 12. Accedir al web de l'institut http://iesantonitorroja.cat Programa de gesti de centre 1r 2n </li><li> 13. APP - Gesti de centre Faltes assistncia/ expulsions/ retards/ incidncies/ deures Agenda Calendari Horari Deures (Caldr veure si s'utilitza, a qui es dona permisos,...) Llibres de text Preavaluacions Deures Estiu Programa de gesti de centre </li><li> 14. Serveis que ofereix el centre Menjador: funcionament 6,2 euros eventual 5,39 euros diriament Servei de bar (noms hores desbarjo) Servei de taquilles (15 ) Servei de biblioteca. Horari. Servei de Mediaci Programes innovaci Serveis Suport MEDIACI MENTORING ESCOLES VERDES BIBLIOTECA PUNT-EDU APS Psicopedagoga Treballadora Social EAP Serveis Socials Consell Comarcal </li><li> 15. SORTIDES SORTIDES 1BATX 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE Sortida Camp Aprenentatge (OCTUBRE/NOVEMBRE) Sortida Tarragona (Alumnes llat) bianual Cincies del mn: Tallers facultat Fsica INTERCANVI/SORTIDA CULTURAL </li><li> 16. Normativa de funcionament de Centre (NOFC) NOFC </li><li> 17. Lloc on seuen i com varien: setmanalment corren un lloc. Omplir i enganxar damunt la taula la distribuci. No poden sortir al passads entre classes (RECORDAR I RECORDAR) Lavabos: RESTARAN OBERTS SEMPRE QUE ES MANTINGUIN NETS No menjar ni beure a classe ni als passadissos, xiclet tampoc Respectar la recollida selectiva a les aules i al pati. Premis a final de curs recollida ben feta a la classe. Premis mediambientals perqu som una Escola Verda Mantenir els patis nets No cridar ni crrer pels passadissos Respecte en el tracte amb tot el personal del Centre No es pot fumar en cap espai del centre NORMES A RECORDAR </li><li> 18. BIBLIOTECA: Romandr oberta a l'hora del pati pels alumnes de batxillerat per treballar. Els alumnes d'ESO NO PODEN ANAR-HI. Al migdia de 13-14 i la tarda de 16-17 romandr oberta per tots els alumnes. PAGAMENT SORTIDES: Es podran pagar les sortides a la biblioteca els dilluns-dimarts i divendres de 13'10 a 14:00 o b a consergeria dijous de 13:10 a 14:00 i totes les tardes de 16:00 a 17:00. HORA DEL PATI: ESO: NO PODEN SORTIR DEL CENTRE. Han de baixar al pati i en cap cas es poden quedar a la biblioteca.(Els alumnes de 4t ESO que tinguin 16 anys o ms, tampoc). BATXILLERAT: Exclusivament per treballar poden romandre a classe o a la biblioteca (no es pot menjar ni beure a la biblioteca) . Poden sortir del centre tenint en compte que tindran la porta oberta fins les 11:00 i no podran entrar fins a les 11:15. El tutor els ho explicar el primer dia de classe. </li><li> 19. ASSISTNCIA/NOFC S OBLIGATRIA Si un alumne ha de faltar a linstitut: Avisar a primera hora per telfon Avisar via mail al correu de tutoria En cas d'absncia d'un professor els alumnes han de romandre al centre. Si hi ha una absncia sense avs: Posteriorment sha de justificar. Altrament: Acumulaci de faltes: 10 faltes sanci Els pares estaran en tot moment informats a travs de programa de faltes </li><li> 20. A primera hora del mat- FUNCIONAMENT Entre classes, desprs del pati i a primera hora de la tarda. FUNCIONAMENT Reducci de la Nota Prdua de lhora de classe Acumulaci 5 retards equivalent a 1 expulsi NOFC RETARDS REPERCUSSIONS S DE LES TIC El mal s del telfons mbils est prohibit al centre (classes i passadissos) </li><li> 21. PERMANNCIA EXPULSIONS/INCIDNCIES Els alumnes han de romandre al centre Per sortir: JUSTIFICACI SIGNADA (web-consergeria) SORTIDA HORA PATI Es pot consultar mitjanant el programa de gesti de centre 3 EXPULSIONS / INCIDNCIES D'AULA Explusi 1-15 dies del centre Prohibici a sortides, viatges o activitats ldiques </li><li> 22. SORTIDES VAGUES Els alumnes, a partir de 3r d'ESO tenen dret a vaga. Caldr que disposin de la corresponent autoritzaci dels pares que hauran de lliurar als tutors 24 hores abans. A ms, caldr que els alumnes s'hagin reunit en assemblea i hagin elaborat un document explicant els motius de la vaga que lliuraran a direcci 48 hores abans. El centre garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l'assistncia a classe a romandre al centre degudament ats. CAL RETORNAR EL JUSTIFICANT DE LA SORTIDA INDICANT SI L'ALUMNE HI ANIR O SI, PEL CONTRARI, NO HI ANIR. HI HA TEMPS FINS 5 DIES ABANS DE LA DATA DE LA SORTIDA. EN EL CAS DE NO ANAR D'EXCURSI, L'ASSISTNCIA AL CENTRE S OBLIGATRIA. </li><li> 23. LA TUTORIA Mail de presentaci de tutoria durant el mes de setembre Entrevistes amb el professor tutor al llarg del curs: Almenys 1 per alumne (durant el primer o segon trimestre) Preavaluacions: 1r trimestre: 26-30 octubre. Es podran consultar informes a travs del programa de gesti de centre Entrevista pares-tutors: 5 de NOVEMBRE a les 19:00 Avaluacions. Rebran butllet. Cal retornar signat Seguiment assistncia/deures a travs del programa de faltes Correus electrnics de contacte: tutoria1batiestorroja@gmail.com tutoria1batbiestorroja@gmail.com </li><li> 24. COMUNICACI AMB EL CENTRE Web de lINS www.iesantonitorroja.cat Correu de l'INS iesantonitorroja@xtec.cat Agendes dels alumnes Telfon Correu tutoria </li></ol>