Presentació batxillerat curs 2015 16

  • View
    535

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació batxillerat curs 2015 16

Text of Presentació batxillerat curs 2015 16

  • 1. ELS ESTUDISPOST-OBLIGATORISRobert VilellaCap destudis de Batxillerat19 de novembre de 2014

2. I. El marc de referncia 3. Mapa dels estudis post-obligatoris a CatalunyaCCFFGGMMGGrraadduuaat te enn E ESSOOMMnn llaabboorraallCCFFGGSSEstudisuniversitarisBBaatxtxilillelerraattEstudisuniversitarisPPAAUU S Seleelcetcivtiivtaittat 4. Criteris dedecisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti. 5. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018PRIMRIA LOMCE: 1r, 3r i 5LOE: 2n, 4t i 6LOMCE:1r, 2n, 3r, 4t, 5 i 61r ESO 1r LOE 1r LOMCE 1r LOMCE 1r LOMCE2n ESO 2n LOE 2n LOE 2n LOMCE 2n LOMCE3r ESO 3r LOE 3r LOMCE 3r LOMCE 3r LOMCE4t ESO 4t LOE 4t LOE4t LOMCE + prova(sense efectes)4t LOMCE +prova (AMBefectes)1r BATX 1r LOE 1r LOMCE 1r LOMCE 1r LOMCE2n BATXi PAU 2n LOE + PAU 2n LOE + PAU 2n LOMCE + prova(sense efectes)2n LOMCE + prova(AMB efectes)FORMACIPROFESSIONAL1r FPB (LOMCE)GM-GS (LOE)2n FPB (LOMCE)1r GM-GS (LOMCE)FPB (LOMCE)2n GM-GS (LOMCE)FPB (LOMCE)GM-GS (LOMCE) 6. II. Els graus universitaris 7. Els estudis universitaris i el BatxilleratEstudisuniversitarisEstudis deEstudisuniversitarisEstudis deGrauGrauPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattAArtrsts i iH HuummaannitiatatstsCCiinnccieiess J Juurrddiqiquueess i iS SoocciaialslsCCiinnccieiessCCiinnccieiess d dee l ala S Saalulut tEEnnggininyyeeriraia i iA ArqrquuitietecctuturaraSestructuren en5 branquesSestructuren en5 branquesModalitatCincies iTecnologiaModalitatCincies iTecnologiaModalitatModalitatCincies Socials iCincies Socials iHumanitatsHumanitatsModalitatArtsticModalitatArtstic 8. Estudis de grau i branques dels graus universitarisENGINYERIA IARQUITECTURABiologiaFsicaGeologiaQumicaMatemtiquesEnginy. alimentriaCincies ambientalsNanotecnologiaMedecinaFarmciaLogopdiaNutricipticaOdontologiaVeterinriaPsicologiaEnginyeriesArquitecturaPonts i caminsInformticaMatemtiquesMultimdiaTelecomunicacionsBBaatxtixlliellerarat.t .C Ciinnciceies si Ti TeecncnoolologgiaiaCINCIES CINCIES SSOOCCIAIALLSS I IJ JUURRDDIQIQUUEESS HHUUMMAANNITITAATTSS I IA ARRTTSSEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattCCIINNCCIEIESS CCIINNCCIEIESS d dee l ala S SAALLUUTT ENGINYERIA IARQUITECTURABiologiaFsicaGeologiaQumicaMatemtiquesEnginy. alimentriaCincies ambientalsNanotecnologiaMedecinaFarmciaLogopdiaNutricipticaOdontologiaVeterinriaPsicologiaEnginyeriesArquitecturaPonts i caminsInformticaMatemtiquesMultimdiaTelecomunicacionsADE i ...PoltiquesComunicaciaudiovisualDretEducaciGeografiaADE i ...PoltiquesComunicaciaudiovisualDretEducaciGeografiaArqueologiaBelles artsFilologiesFilosofiaHumanitatsTraducciArqueologiaBelles artsFilologiesFilosofiaHumanitatsTraducciTurismeMarketingTreball SocialSociologiaRecursoshumansTurismeMarketingTreball SocialSociologiaRecursoshumansBBaatxtixlliellerarat.t .C Ciinnciceies ss osocicaialsl si hi huummaannitaitatsts BBaatxt.x .A Artrtstsictic 9. Relaci entre les modalitats de Batxillerati les branques dels graus universitarisCINCIES CINCIES SSOOCCIAIALLSS I IJ JUURRDDIQIQUUEESS HHUUMMAANNITITAATTSS I IA ARRTTSSEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattCCIINNCCIEIESS CCIINNCCIEIESS d dee l ala S SAALLUUTT EENNGGININYYEERRIAIA I IA ARRQQUUITITEECCTTUURRAABBaatxtxilillelerraat.t .C Ciinnccieiess i iT TeeccnnoolologgiaiaBatxillerat. Cincies Socials iBatxillerat. Cincies Socials iHumanitatsHumanitatsBatxillerat.ArtsticBatxillerat.ArtsticBBaatxtxilillelerraat.t .C Ciinnccieiess 10. Criteris dedecisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti.2. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci dels estudisde grau posteriors. 11. III. Les matries de Batxillerat 12. Les matries de BatxilleratEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattMMaattrireiess c coommuunneess11r rB Baatxtixlliellerarat t 22nn B Baatxtixlliellerarat tCatalCastellAnglsFilosofia i ciutadaniaEducaci FsicaCincies per al mnTutoriaTreball de Recerca (inici)CatalCastellAnglsFilosofia i ciutadaniaEducaci FsicaCincies per al mnTutoriaTreball de Recerca (inici)CatalCastellAnglsHist. de la FilosofiaHistria dEspanyaTutoriaTreball de Recerca (final)CatalCastellAnglsHist. de la FilosofiaHistria dEspanyaTutoriaTreball de Recerca (final)MMaattrireiess d dee m mooddaaliltiatattMMooddaaliltiatat t A ARRTTSSTTICICMMooddaaliltiatat t C CIINNCCIEIESS I I T TEECCNNOOLLOOGGIAIAMMooddaaliltiatat t H HUUMMAANNITITAATTSS I I C CIINNCCIEIESS S SOOCCIAIALLSS 13. Les matries de BatxilleratEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattMMaattrireiess t rtoronnccaalsls11r rB Baatxtixlliellerarat t 22nn B Baatxtixlliellerarat tOObblilgigaattrrieiessObligatriesMMaattrireiess e essppeeccfifqiquueess- Obligatries- A triar- Obligatries- A triar 14. Les matries de modalitat del BatxilleratEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattCINCIES ITECNOLOGIACINCIES ITECNOLOGIABiologia I i IIQumica I i IIFsica I i IIMatemtiques I i IIDibuix Tcnic I i IIElectrotcniaTecnologia Industrial I i IICincies de la Terra i delmedi ambient I i IIBiologia I i IIQumica I i IIFsica I i IIMatemtiques I i IIDibuix Tcnic I i IIElectrotcniaTecnologia Industrial I i IICincies de la Terra i delmedi ambient I i IIHUMANITATS ICINCIES SOCIALSMates C. Socials I i IIEmpresa I i IIEconomiaGeografiaH. mn contemporaniH. de lArtLlat I i IIGrec I i IILiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalHUMANITATS ICINCIES SOCIALSMates C. Socials I i IIEmpresa I i IIEconomiaGeografiaH. mn contemporaniH. de lArtLlat I i IIGrec I i IILiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalARTSTICARTSTICA) Imatge, arts plstiques idissenyCultura audiovisualDibuix artstic I i IIDibuix Tcnic I i IIDissenyH. de lArtVolumTcniques dexpressigraficoplsticaB) Msica, dansa i artsescniquesAnlisi musical I i IIAnatomia aplicadaArts escniquesCultura audiovisualH. de la msica i dansaLlenguatge musicalLiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalA) Imatge, arts plstiques idissenyCultura audiovisualDibuix artstic I i IIDibuix Tcnic I i IIDissenyH. de lArtVolumTcniques dexpressigraficoplsticaB) Msica, dansa i artsescniquesAnlisi musical I i IIAnatomia aplicadaArts escniquesCultura audiovisualH. de la msica i dansaLlenguatge musicalLiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalLa tria del centre 15. CINCIESFsicaQumicaMatemtiquesBiologiaGeologiaCINCIESFsicaQumicaMatemtiquesBiologiaGeologiaCINCIES de laCINCIES de laSALUTFsicaBioqumicaEstadsticaAnatomiaFisiologiaPsicologiaSALUTFsicaBioqumicaEstadsticaAnatomiaFisiologiaPsicologiaENGINYERIA IARQUITECTURAENGINYERIA IARQUITECTURAFsicaQumicaMatemtiquesExpressi grficaInformticaFsicaQumicaMatemtiquesExpressi grficaInformticaEmpresaEmpresaCINCIES SOCIALSCINCIES SOCIALSI JURDIQUESI JURDIQUESEmpresa EconomiaEstadstica GeografiaHistria EducaciComunicaci DretPsicologia SociologiaAntropologiaCincia PolticaEmpresa EconomiaEstadstica GeografiaHistria EducaciComunicaci DretPsicologia SociologiaAntropologiaCincia PolticaARTS IARTS IHUMANITATSHUMANITATSFilosofia GeografiaHistria Art IdiomaLlengua ticaLiteratura SociologiaLlengua clssicaAntropologiaExpressi ArtsticaFilosofia GeografiaHistria Art IdiomaLlengua ticaLiteratura SociologiaLlengua clssicaAntropologiaExpressi ArtsticaEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattLes matries de modalitat del BatxilleratLa tria del centre 16. Criteris de decisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti.2. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci dels estudis de grau posteriors.3. Lescola triar les matries de Batxillerat, troncals i especfiques,de manera que permetin tenir:a) una base adequada per afrontar lestudi de grau que es desitjab) un ventall ampli dopcions per no tancar possibilitats 17. Criteris dedecisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti.2. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci dels estudis de grau posteriors.3. Lescola triar les matries de Batxillerat, troncals i especfiques, de manera que:a) permetin tenir la base adequada per afrontar lestudi de grau que es desitjab) permetin tenir un ventall prou ampli dopcions4. Cal triar les matries de Batxillerat amb la perspectiva de laccs a launiversitat. Les PAU: Proves dAccs a la Universitat 18. IV. Lestructura de les PAU: la porta daccs. 19. Proves daccs a la universitat, lesPAU PAU NNoottaa d daaddmmisisssiiNota M2Nota M1MMaattriraia d dee M Mooddaalitliatat tHHisisttriraia o o H Hisist.t .d dee l ala F FiloilossoofifaiaAAnnggllssCCaasstetellllCCaatatallEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPAUPAUFaseespecficaOPTATIVAFaseespecficaOPTATIVAFasegeneralOBLIGATRIASelectivitat FaseSelectivitatBBaatxtxilillelerraattgeneralOBLIGATRIAMMaattriraia d dee M Mooddaalitliatat tMMaattriraia d dee M Mooddaalitliatat tMMaattriraia d dee M Mooddaalitliatat tNota deBatxilleratNota deBatxilleratNota de matria deNota de matria demodalitat 1modalitat 1Nota de matria deNota de matria demodalitat 2modalitat 2Nota defaseobligatriaNota defaseobligatriaNNootata d daaccccss 20. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018PRIMRIA LOMCE: 1r, 3r i 5LOE: 2n, 4t i 6LOMCE:1r, 2n, 3r, 4t, 5 i 61r ESO 1r LOE 1r LOMCE 1r LOMCE 1r LOMCE2n ESO 2n LOE 2n LOE 2n LOMCE 2n LOMCE3r ESO 3r LOE 3r LOMCE 3r LOMCE 3r LOMCE4t ESO 4t LOE 4t LOE4t LOMCE + prova(sense efectes)4t LOMCE +prova (AMBefectes)1r BATX 1r LOE 1r LOMCE 1r LOMCE 1r LOMCE2n BATXi PAU 2n LOE + PAU 2n LOE + PAU2n LOMCE + prova(sense efectes)2n LOMCE +prova (AMBefectes)FORMACIPROFESSIONAL1r FPB (LOMCE)GM-GS (LOE)2n FPB (LOMCE)1r GM-GS (LOMCE)FPB (LOMCE)2n GM-GS (LOMCE)FPB (LOMCE)GM-GS (LOMCE) 21. Criteris dedecisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti.2. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci dels estudis de grau posteriors.3. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci de les matries d