Presentació batxillerat curs 2015 16

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    533

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentaci batxillerat curs 2015 16

Transcript

  • 1. ELS ESTUDISPOST-OBLIGATORISRobert VilellaCap destudis de Batxillerat19 de novembre de 2014

2. I. El marc de referncia 3. Mapa dels estudis post-obligatoris a CatalunyaCCFFGGMMGGrraadduuaat te enn E ESSOOMMnn llaabboorraallCCFFGGSSEstudisuniversitarisBBaatxtxilillelerraattEstudisuniversitarisPPAAUU S Seleelcetcivtiivtaittat 4. Criteris dedecisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti. 5. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018PRIMRIA LOMCE: 1r, 3r i 5LOE: 2n, 4t i 6LOMCE:1r, 2n, 3r, 4t, 5 i 61r ESO 1r LOE 1r LOMCE 1r LOMCE 1r LOMCE2n ESO 2n LOE 2n LOE 2n LOMCE 2n LOMCE3r ESO 3r LOE 3r LOMCE 3r LOMCE 3r LOMCE4t ESO 4t LOE 4t LOE4t LOMCE + prova(sense efectes)4t LOMCE +prova (AMBefectes)1r BATX 1r LOE 1r LOMCE 1r LOMCE 1r LOMCE2n BATXi PAU 2n LOE + PAU 2n LOE + PAU 2n LOMCE + prova(sense efectes)2n LOMCE + prova(AMB efectes)FORMACIPROFESSIONAL1r FPB (LOMCE)GM-GS (LOE)2n FPB (LOMCE)1r GM-GS (LOMCE)FPB (LOMCE)2n GM-GS (LOMCE)FPB (LOMCE)GM-GS (LOMCE) 6. II. Els graus universitaris 7. Els estudis universitaris i el BatxilleratEstudisuniversitarisEstudis deEstudisuniversitarisEstudis deGrauGrauPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattAArtrsts i iH HuummaannitiatatstsCCiinnccieiess J Juurrddiqiquueess i iS SoocciaialslsCCiinnccieiessCCiinnccieiess d dee l ala S Saalulut tEEnnggininyyeeriraia i iA ArqrquuitietecctuturaraSestructuren en5 branquesSestructuren en5 branquesModalitatCincies iTecnologiaModalitatCincies iTecnologiaModalitatModalitatCincies Socials iCincies Socials iHumanitatsHumanitatsModalitatArtsticModalitatArtstic 8. Estudis de grau i branques dels graus universitarisENGINYERIA IARQUITECTURABiologiaFsicaGeologiaQumicaMatemtiquesEnginy. alimentriaCincies ambientalsNanotecnologiaMedecinaFarmciaLogopdiaNutricipticaOdontologiaVeterinriaPsicologiaEnginyeriesArquitecturaPonts i caminsInformticaMatemtiquesMultimdiaTelecomunicacionsBBaatxtixlliellerarat.t .C Ciinnciceies si Ti TeecncnoolologgiaiaCINCIES CINCIES SSOOCCIAIALLSS I IJ JUURRDDIQIQUUEESS HHUUMMAANNITITAATTSS I IA ARRTTSSEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattCCIINNCCIEIESS CCIINNCCIEIESS d dee l ala S SAALLUUTT ENGINYERIA IARQUITECTURABiologiaFsicaGeologiaQumicaMatemtiquesEnginy. alimentriaCincies ambientalsNanotecnologiaMedecinaFarmciaLogopdiaNutricipticaOdontologiaVeterinriaPsicologiaEnginyeriesArquitecturaPonts i caminsInformticaMatemtiquesMultimdiaTelecomunicacionsADE i ...PoltiquesComunicaciaudiovisualDretEducaciGeografiaADE i ...PoltiquesComunicaciaudiovisualDretEducaciGeografiaArqueologiaBelles artsFilologiesFilosofiaHumanitatsTraducciArqueologiaBelles artsFilologiesFilosofiaHumanitatsTraducciTurismeMarketingTreball SocialSociologiaRecursoshumansTurismeMarketingTreball SocialSociologiaRecursoshumansBBaatxtixlliellerarat.t .C Ciinnciceies ss osocicaialsl si hi huummaannitaitatsts BBaatxt.x .A Artrtstsictic 9. Relaci entre les modalitats de Batxillerati les branques dels graus universitarisCINCIES CINCIES SSOOCCIAIALLSS I IJ JUURRDDIQIQUUEESS HHUUMMAANNITITAATTSS I IA ARRTTSSEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattCCIINNCCIEIESS CCIINNCCIEIESS d dee l ala S SAALLUUTT EENNGGININYYEERRIAIA I IA ARRQQUUITITEECCTTUURRAABBaatxtxilillelerraat.t .C Ciinnccieiess i iT TeeccnnoolologgiaiaBatxillerat. Cincies Socials iBatxillerat. Cincies Socials iHumanitatsHumanitatsBatxillerat.ArtsticBatxillerat.ArtsticBBaatxtxilillelerraat.t .C Ciinnccieiess 10. Criteris dedecisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti.2. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci dels estudisde grau posteriors. 11. III. Les matries de Batxillerat 12. Les matries de BatxilleratEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattMMaattrireiess c coommuunneess11r rB Baatxtixlliellerarat t 22nn B Baatxtixlliellerarat tCatalCastellAnglsFilosofia i ciutadaniaEducaci FsicaCincies per al mnTutoriaTreball de Recerca (inici)CatalCastellAnglsFilosofia i ciutadaniaEducaci FsicaCincies per al mnTutoriaTreball de Recerca (inici)CatalCastellAnglsHist. de la FilosofiaHistria dEspanyaTutoriaTreball de Recerca (final)CatalCastellAnglsHist. de la FilosofiaHistria dEspanyaTutoriaTreball de Recerca (final)MMaattrireiess d dee m mooddaaliltiatattMMooddaaliltiatat t A ARRTTSSTTICICMMooddaaliltiatat t C CIINNCCIEIESS I I T TEECCNNOOLLOOGGIAIAMMooddaaliltiatat t H HUUMMAANNITITAATTSS I I C CIINNCCIEIESS S SOOCCIAIALLSS 13. Les matries de BatxilleratEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattMMaattrireiess t rtoronnccaalsls11r rB Baatxtixlliellerarat t 22nn B Baatxtixlliellerarat tOObblilgigaattrrieiessObligatriesMMaattrireiess e essppeeccfifqiquueess- Obligatries- A triar- Obligatries- A triar 14. Les matries de modalitat del BatxilleratEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattCINCIES ITECNOLOGIACINCIES ITECNOLOGIABiologia I i IIQumica I i IIFsica I i IIMatemtiques I i IIDibuix Tcnic I i IIElectrotcniaTecnologia Industrial I i IICincies de la Terra i delmedi ambient I i IIBiologia I i IIQumica I i IIFsica I i IIMatemtiques I i IIDibuix Tcnic I i IIElectrotcniaTecnologia Industrial I i IICincies de la Terra i delmedi ambient I i IIHUMANITATS ICINCIES SOCIALSMates C. Socials I i IIEmpresa I i IIEconomiaGeografiaH. mn contemporaniH. de lArtLlat I i IIGrec I i IILiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalHUMANITATS ICINCIES SOCIALSMates C. Socials I i IIEmpresa I i IIEconomiaGeografiaH. mn contemporaniH. de lArtLlat I i IIGrec I i IILiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalARTSTICARTSTICA) Imatge, arts plstiques idissenyCultura audiovisualDibuix artstic I i IIDibuix Tcnic I i IIDissenyH. de lArtVolumTcniques dexpressigraficoplsticaB) Msica, dansa i artsescniquesAnlisi musical I i IIAnatomia aplicadaArts escniquesCultura audiovisualH. de la msica i dansaLlenguatge musicalLiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalA) Imatge, arts plstiques idissenyCultura audiovisualDibuix artstic I i IIDibuix Tcnic I i IIDissenyH. de lArtVolumTcniques dexpressigraficoplsticaB) Msica, dansa i artsescniquesAnlisi musical I i IIAnatomia aplicadaArts escniquesCultura audiovisualH. de la msica i dansaLlenguatge musicalLiteratura catalanaLiteratura castellanaLiteratura universalLa tria del centre 15. CINCIESFsicaQumicaMatemtiquesBiologiaGeologiaCINCIESFsicaQumicaMatemtiquesBiologiaGeologiaCINCIES de laCINCIES de laSALUTFsicaBioqumicaEstadsticaAnatomiaFisiologiaPsicologiaSALUTFsicaBioqumicaEstadsticaAnatomiaFisiologiaPsicologiaENGINYERIA IARQUITECTURAENGINYERIA IARQUITECTURAFsicaQumicaMatemtiquesExpressi grficaInformticaFsicaQumicaMatemtiquesExpressi grficaInformticaEmpresaEmpresaCINCIES SOCIALSCINCIES SOCIALSI JURDIQUESI JURDIQUESEmpresa EconomiaEstadstica GeografiaHistria EducaciComunicaci DretPsicologia SociologiaAntropologiaCincia PolticaEmpresa EconomiaEstadstica GeografiaHistria EducaciComunicaci DretPsicologia SociologiaAntropologiaCincia PolticaARTS IARTS IHUMANITATSHUMANITATSFilosofia GeografiaHistria Art IdiomaLlengua ticaLiteratura SociologiaLlengua clssicaAntropologiaExpressi ArtsticaFilosofia GeografiaHistria Art IdiomaLlengua ticaLiteratura SociologiaLlengua clssicaAntropologiaExpressi ArtsticaEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattLes matries de modalitat del BatxilleratLa tria del centre 16. Criteris de decisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti.2. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci dels estudis de grau posteriors.3. Lescola triar les matries de Batxillerat, troncals i especfiques,de manera que permetin tenir:a) una base adequada per afrontar lestudi de grau que es desitjab) un ventall ampli dopcions per no tancar possibilitats 17. Criteris dedecisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti.2. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci dels estudis de grau posteriors.3. Lescola triar les matries de Batxillerat, troncals i especfiques, de manera que:a) permetin tenir la base adequada per afrontar lestudi de grau que es desitjab) permetin tenir un ventall prou ampli dopcions4. Cal triar les matries de Batxillerat amb la perspectiva de laccs a launiversitat. Les PAU: Proves dAccs a la Universitat 18. IV. Lestructura de les PAU: la porta daccs. 19. Proves daccs a la universitat, lesPAU PAU NNoottaa d daaddmmisisssiiNota M2Nota M1MMaattriraia d dee M Mooddaalitliatat tHHisisttriraia o o H Hisist.t .d dee l ala F FiloilossoofifaiaAAnnggllssCCaasstetellllCCaatatallEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPAUPAUFaseespecficaOPTATIVAFaseespecficaOPTATIVAFasegeneralOBLIGATRIASelectivitat FaseSelectivitatBBaatxtxilillelerraattgeneralOBLIGATRIAMMaattriraia d dee M Mooddaalitliatat tMMaattriraia d dee M Mooddaalitliatat tMMaattriraia d dee M Mooddaalitliatat tNota deBatxilleratNota deBatxilleratNota de matria deNota de matria demodalitat 1modalitat 1Nota de matria deNota de matria demodalitat 2modalitat 2Nota defaseobligatriaNota defaseobligatriaNNootata d daaccccss 20. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018PRIMRIA LOMCE: 1r, 3r i 5LOE: 2n, 4t i 6LOMCE:1r, 2n, 3r, 4t, 5 i 61r ESO 1r LOE 1r LOMCE 1r LOMCE 1r LOMCE2n ESO 2n LOE 2n LOE 2n LOMCE 2n LOMCE3r ESO 3r LOE 3r LOMCE 3r LOMCE 3r LOMCE4t ESO 4t LOE 4t LOE4t LOMCE + prova(sense efectes)4t LOMCE +prova (AMBefectes)1r BATX 1r LOE 1r LOMCE 1r LOMCE 1r LOMCE2n BATXi PAU 2n LOE + PAU 2n LOE + PAU2n LOMCE + prova(sense efectes)2n LOMCE +prova (AMBefectes)FORMACIPROFESSIONAL1r FPB (LOMCE)GM-GS (LOE)2n FPB (LOMCE)1r GM-GS (LOMCE)FPB (LOMCE)2n GM-GS (LOMCE)FPB (LOMCE)GM-GS (LOMCE) 21. Criteris dedecisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti.2. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci dels estudis de grau posteriors.3. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci de les matries de modalitat de Batxillerat.De manera que:a) permetin tenir la base adequada per afrontar lestudi de grau que es desitjab) permetin tenir un ventall prou ampli dopcions4. Cal triar les matries de modalitat de Batxillerat amb la perspectivade les bonificacions que permeten a les PAU. 22. V. Criteris de decisi. 23. Criteris dedecisi1. Cal triar una opci que el marc normatiu em permeti.2. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci dels estudis de grau posteriors.3. Cal triar la modalitat de Batxillerat en funci de les matries de modalitat de Batxillerat. Demanera que:a) permetin tenir la base adequada per afrontar lestudi de grau que es desitjab) permetin tenir un ventall prou ampli dopcions4. Cal triar les matries de modalitat de Batxillerat amb la perspectiva de les bonificacions quepermeten a les PAU.Cal triar un Batxillerat que: asseguri un bon ambient de treball i potenci consolidaci hbits destudi sigui slid i coherent, adient per als interessos de lalumne i verstil. potenci lassoliment dhbits que proporcionin ms recursos que la memria,aconseguint un aprenentatge significatiu: que proposi ser competent. afavoreixi la maduraci de lalumne, en el vessant hum, i en el vessant acadmic. cre un entorn que recolzi, orienti i acompanyi en la dificultat. treballi conjuntament amb les famlies.... 24. CURS 2015-16 25. I. Modalitats i matries de modalitat. 26. Relaci entre les modalitats de Batxillerati les branques dels graus universitarisCINCIES CINCIES SSOOCCIAIALLSS I IJ JUURRDDIQIQUUEESS HHUUMMAANNITITAATTSS I IA ARRTTSSEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraattCCIINNCCIEIESS CCIINNCCIEIESS d dee l ala S SAALLUUTT EENNGGININYYEERRIAIA I IA ARRQQUUITITEECCTTUURRAABBaatxtxilillelerraat.t .C CiinnccieiessBatxillerat. Cincies Socials iBatxillerat. Cincies Socials iHumanitatsHumanitatsBatxillerat.ArtsticBatxillerat.Artstic 27. Matries obligatries11rr B Baatxtxilillelerraatt 22nn B BaatxtxilillelerraattCatal 2Castell 2Angls 3Filosofia i ciutadania 2Educaci Fsica 2Cincies per al mn 2Tutoria 1Treball de Recerca (inici)Catal 2Castell 2Angls 3Filosofia i ciutadania 2Educaci Fsica 2Cincies per al mn 2Tutoria 1Treball de Recerca (inici)Catal 2Castell 2Angls 3Hist. de la Filosofia 3Histria dEspanya 3Tutoria 1Treball de Recerca (final)Catal 2Castell 2Angls 3Hist. de la Filosofia 3Histria dEspanya 3Tutoria 1Treball de Recerca (final) 28. Les matries especfiquesEstudisuniversitarisEstudisuniversitarisPPAAUU S Seelelecctitvivitiatat tBBaatxtxilillelerraatt 29. Modalitat de Cincies i Tecnologia11rr B Baatxtxilillelerraatt 22nn B BaatxtxilillelerraattMatemtiques 4Matemtiques 4Fsica 4Fsica 4Qumica 4Qumica 4Biologia / Dibuix Tcnic 4Biologia / Dibuix Tcnic 4Matemtiques 4Matemtiques 4Fsica 4Fsica 4Qumica / C. Audiovis. 4Qumica / C. Audiovis. 4Biologia / Dibuix Tcnic 4Biologia / Dibuix Tcnic 4 30. Modalitat dHumanitats i Cincies Socials11rr B Baatxtxilillelerraatt 22nn B BaatxtxilillelerraattOrganitzaci d Empresa 4Organitzaci d Empresa 4H. Contempornia 4H. Contempornia 4Mates C. Socials 4Mates C. Socials 4Economia / 42a Llengua estrangeraEconomia / 42a Llengua estrangeraOrganitzaci d Empresa 4Organitzaci d Empresa 4H. de lArt 4H. de lArt 4Geografia 4Geografia 4Mates C. Socials / 4Cultura AudiovisualMates C. Socials / 4Cultura Audiovisual 31. II. Resultats acadmics. 32. % daprovats en el BatxilleratPromoci 1r BATXClaret2n BATXClaret2n BATXCatalunya2012-2014 92 98 67 33. Nota mitjana de BatxilleratPromoci Claret Catalunya2012-2014 7.62 7.28 34. % daprovats a les PAUPromoci Claret Catalunya2012-2014 100 95 35. Notes obtingudes a les PAUPromoci Claret Catalunya2012-2014 6.77 6.47 36. Nota daccs /10Promoci Claret Catalunya2012-2014 7.28 6.96 37. Nota dadmissi /14Promoci Claret Catalunya2012-2014 9.84 9.37 38. Comparativa global del Claret i CatalunyaCClalarreett CCaatatalulunnyyaaNNootata d daaddmmisisssii ssoobbrere 1 14499,8,844 99,3,377NNootata a accccss 77,2,288 66,9,966998899889922110000 a alulummnneess559977, ,6 622 77,2,288 6677110000 a alulummnneess99886600PPAAUU22nn B Baatxtx11rr B Baatxtx11000011000066,7,777 66,4,477ssoobbrere 1 100 39. Resultats Acadmics % de suspesos de Batxillerat Mitjana de Batxillerat % de suspesos de Selectivitat Notes obtingudes a Selectivitat Premis i distincions 40. Distinci de les PAUAlumne/a Nota dePAUJuny deAlbert Edo 9.00 2014Marta Farran 9.05 2013Albert Molina 9.00 2013Clara Carrera 9.05 2012Slvia Mata 9.32 2008Albert Puigdellvol 9.02 2007Francesc Bas 9.34 2007Clara Oliveras 9.35 2005Mireia Gili 9.14 2004Roger Snchez 9.44 2003Mireia Gili 9.14 2004 41. Treballs de Recerca Premi Europeu de Treballs de Recerca celebrat aRssia: El sistema electoral a Catalunya, Joan Mar Premi Frum de Grcia: lHoquei Claret, Jordi Arboix Premi Frum de Grcia: Les plantes medicinals, MiquelIss Premi Arquitectura La Salle, Interiors dilla, els nousespais pblics de lEixample, Samuel Sotil Premi Frum Europeu de Treballs de Recercacelebrat a Hongria: Interiors dilla, els nous...