Franciszek maria od krzyża jordan

 • View
  120

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Franciszek maria od krzyża jordan

 • 1. Kim s salwatorianie ? Informacje o zaoycielu Jego dzieo Duchowno Posannictwo salwatorianw Beatyfikacja zaoyciela salwatorian Gdzie dziaaj w diecezji bielsko-ywieckiej ? rda i autor prezentacji
 • 2. Towarzystwo Boskiego Zbawiciela jest kleryckim zgromadzeniem zakonnym na prawie papieskim, zaoonym w Rzymie w dniu 8 grudnia 1881 .Pierwsze Konstytucje zostay zatwierdzone ostatecznie w dniu 20 marca 1922 roku. Zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykaskiego II Zgromadzenie przygotowao nowy tekst Konstytucji, ktry zosta zatwierdzony w dniu 8 grudnia 1983 roku.
 • 3. Obecnie salwatorianie Prowincji Polskiej pracuj w 35 domach zakonnych w kraju i poza jego granicami: w USA, Kanadzie, Australii, Brazylii, Rosji, na Biaorusi, na Ukrainie, we Woszech, Szwajcarii, w Niemczech, w Czechach i na misjach w Tanzanii, w Kongo (dawny Zair), na Filipinach i w Indiach. Prowincja Polska liczy obecnie 458 czonkw, przy stanie ok. 1200 czonkw caego Zgromadzeniu. Poniej dom w obornikach lskich:
 • 4. Urodzi si w dniu 16 czerwca 1848 roku w ubogiej rodzinie wiejskiej w Gurtweil koo Waldshut (Badenia, Niemcy, archidiecezja fryburska). Zmar w Tafers koo Fryburga (Szwajcaria) w dniu 8 wrzenia 1918 roku. Od najmodszych lat pragn zosta ksidzem. Na zrealizowanie planw musia czeka do dugo z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. Pracowa fizycznie jako robotnik, by zdolnym i cenionym rzemielnikiem. Cechowaa go wytrwao w deniu do upragnionego celu. W wieku 26 lat (rok 1874) rozpocz studia teologiczne, a majc 30 lat (rok 1878) zosta wywicony na kapana, w czasie, gdy Koci w Niemczech przeywa trudny okres kulturkampfu.
 • 5. O. Jordan by pierwszym przeoonym generalnym salwatorianw. Przebywajc na stae w domu macierzystym w Rzymie (dzisiaj Via della Conciliazione 51), z ogromn odwag i zapaem zakada liczne placwki apostolskie w Europie, Azji i Ameryce, wysyajc tam pierwszych salwatorianw. Ostatnie trzy lata swego ycia spdzi w Szwajcarii. Byo to ycie ukryte i naznaczone cierpieniem. Zmar w wieku 70 lat po prawie procznej chorobie. W roku 1956 jego doczesne szcztki zostay przewiezione do domu macierzystego w Rzymie.
 • 6. W swoim dziele od pocztku pragn zjednoczy wszystkie siy katolickie w ojczynie i na terenach misyjnych z jednym konkretnym celem: zachowywa, broni i rozszerza wiar katolick na caym wiecie. Mczyni i kobiety, kapani i wieccy, ludzie nauki i ludzie proci, organizatorzy rnych sektorw ycia spoecznego: wszyscy razem, przez rne stopnie przynalenoci do instytutu, powinni zjednoczy si w zaoonym dziele, we wsplnej dziaalnoci apostolskiej.
 • 7. W dniu 8 grudnia 1888 roku, przy wspudziale b. Marii od Apostow, zaoy esk ga Zgromadzenia - siostry salwatorianki.
 • 8. Duchowo Salwatoriaska jest konkretnym sposobem przeywania dzie po dniu charyzmatu i misji. Oto specyficzne cechy duchowoci: - Poznawa Boga, to znaczy, dowiadcza Go jako centrum naszego ycia - Ufa w Opatrzno Bosk.
 • 9. y powoaniem do witoci i pomaga w tym innym ludziom - Stawa si mami modlitwy- By ubogimi w duchu- Pielgnowa w sobie arliwo apostolsk - y w prawdzie, sprawiedliwoci, solidarnoci i wiernoci - Zgadza si na krzy z powodu podejmowanej misji- Miowa bez wyjtku - Kocha Koci
 • 10. Celem Apostolskiego Towarzystwa Nauczania jest wzmacnia, broni i rozkrzewia katolick wiar wszdzie tam, gdzie zostanie posane przez Bo Opatrzno. Dlatego poprzez wypenianie apostolskiego nauczania sowem pisanym i mwionym, zamierza osign cel, tzn. aby wszyscy ludzie nieustannie poznawali jedynego prawdziwego Boga i tego ktrego posa Jezusa Chrystusa, aby mogli wie ycie wite i zbawi swoje dusze.
 • 11. Dnia 14 stycznia 2011 roku, Ojciec wity przyj na audiencji prywatnej kardynaa Angelo Amato SDB, prefekta Kongregacji ds. witych. W trakcie audiencji Benedykt XVI poleci Kongregacji promulgacj dekretu o heroicznoci cnt Sugi Boego Franciszka Marii od Krzya
 • 12. Parafia NMP Krlowej Polski Parafia Wniebowzicia NMP w Bystrej
 • 13. http://www.sds.pl/3/historia/ http://www.sds.cz.q4.pl/pliki/salv6.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/PL- DS,_pow._trzebnicki,_gm._Oborniki_%C5%9Al%C4%85skie,_Bagno%3B_Zesp%C3%B 3%C5%82_pa%C5%82acowy,_ob._klasztor_salwatorian%C3%B3w- _dom_ogrodnika%3B_A-1002-5.jpg/64 http://www.sds.pl/uploads/jordan%20i%20sds/001Jordan.jpg http://www.sds.pl/uploads/jordan%20i%20sds/bm2.jpg http://www.sds.pl/28/zycie/ http://www.sop.sds.pl/index.php/nasze-posannictwo http://www.sds.pl/30/beatyfikacja/ Autor : Szymon Kolik