of 41 /41

Click here to load reader

Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

PANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG AT KANLURANG ASYA

Page 2: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

UNANG YUGTOng Kolonyalismo at

Imperyalismo (Ika-16 Hanggang ika-17 siglo)

Page 3: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

HILAGANG RUTA Pinakatagpuan ruta ng kalakalan sa Asya:

- nagsisimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bokhara

GITNANG RUTA - baybayin ng Syria at dadaan sa Golpo ng Persia

TIMOG RUTA - India hanggang Egypt sa pamamagitan ng Red Sea

Page 4: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Mga Dahilan na Nagbunsod sa

mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Page 5: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

BANSANG KANLURANINPORTUGAL

FRANCE

SPAIN

NETHERLANDS

Page 6: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Cape ofGood Hope

Vasco da Gama – nalibot ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.

Page 7: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Mga Krusada na Naganap mula 1096 Hanggang 12731

Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga KriStiyanong Hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel.

Page 8: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Jerusalem

Page 9: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Ang Paglalakbay niMarco Polo2

Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Marco Polo– Italyanong adbenturerong mangangalakal na taga-Venice.

Nagsilbing tagapayo ni Kublai Khan, emperador ng China nga Dinastiyang Yuan.

Page 10: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Ang Paglalakbay niMarco Polo2

Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Dulot: Maraming adbenturerong Europeo ang namangha at nahikayat na makarating at makipagsapalaran sa Asya.

Page 11: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Kilusang pilosopikal na makasining at dito binigyan-diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece.

Renaissance3

Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Page 12: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Raphael Painting

Dulot: Nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo kaya umusbong ang rebulosyong komersiyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang-ekonomiya.

Page 13: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Astrolabe- Ginagamit upang malaman ang oras at latitud.Compass- ginagamit upang malaman ang direksyon na pupuntahan.

Ang Pagbagsak ng Constantinople 4

Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Page 14: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Dulot: Naputol ang ugnayan ng pangangalakal sa mga Europeo at mga Asyano nang dahil sa pagsakop ng Turkong Muslim sa ruta ng kalakalan. Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo.

Ang Pagbagsak ng Constantinople 4

Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Page 15: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Merkantilismo5

Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Umiral ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa.

Page 16: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Merkantilismo5

Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya

Dulot: Naging dahilan ng mga Europeo upang mag-unahan na makakuha ng mga lupaing nasasakop sa Asya.

Page 17: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

IKALAWANG YUGTO

ng Kolonyalismo at Imperyalismo

(Ika-18 Hanggang ika-19 siglo)

Page 18: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

APAT NA PANGUNAHING SALIKSA PANAHON NG IMPERYALISMO

- nais ng mga nasyon sa Europe na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang karibal na mga bansa.

Udyok ng Nasyonalismo 1

Page 19: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

APAT NA PANGUNAHING SALIKSA PANAHON NG IMPERYALISMO

- nangangailan ng pagkukunan ng mga hilaw na materyal at pamilihan ng mga produktong yari mula sa kanila kaya sila ay nagpalawak ng teritoryo.

Udyok ng Nasyonalismo 1Rebulosyong Industriyal

2

Page 20: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

APAT NA PANGUNAHING SALIKSA PANAHON NG IMPERYALISMO

– nahikayat na gamitin ng mga mangangalakal ang kanilang salapi.

Udyok ng Nasyonalismo 1Rebulosyong Industriyal

2Kapitalismo3

Page 21: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Udyok ng Nasyonalismo 1

APAT NA PANGUNAHING SALIKSA PANAHON NG IMPERYALISMO

Rebulosyong Industriyal

2Kapitalismo3White Man’s Burden4

- Isinulat ni Rudyard Kipling, ipinasailalim sa isang kaisipan na ang mga nasasakupan ay pabigat sa mga kanluraning bansa.

Page 22: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

PAGSUSULITPANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG ASYA

Page 23: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Ang taong nalibot ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang

magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.

1

Page 24: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Ito ay isa sa apat na pangunahing salik sa panahon ng imperyalismo na isinulat ni

Rudyard Kipling ipinasailalim sa kaisipan ang mga nasasakupan na sila ay pabigat sa

mga kanluraning bansa.

2

Page 25: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Siya ay italyanong adbenturerong mangangalakal na taga-Venice.

3

Page 26: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Ito ay tinaguriang banal na lugar sa Israel kung saan inilunsad ang mga Krusada mula 1096 hanggang taong

1273.

4

Page 27: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka.

5

Page 28: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga

sinakop para sa sariling interes.

6

Page 29: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa

aspektong pangpolitika, pangkabuhayan, at kultural sa

pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado.

7

Page 30: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Magbigay ng tatlo sa limang dahilan na nagbunsod sa mga

kanluranin na magtungo sa Asya.

8-10

Page 31: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

MGA SAGOTPANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG ASYA

Page 32: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Ang taong nalibot ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang

magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.

1

Vasco da Gama

Page 33: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Ito ay isa sa apat na pangunahing salik sa panahon ng imperyalismo na isinulat ni

Rudyard Kipling ipinasailalim sa kaisipan ang mga nasasakupan na sila ay pabigat sa

mga kanluraning bansa.

2

White Man’s Burden

Page 34: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Isang italyanong adbenturerong mangangalakal na taga-Venice.

3

Marco Polo

Page 35: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Ito ay tinaguriang banal na lugar sa Israel kung saan inilunsad ang mga Krusada mula 1096 hanggang taong

1273.

4

Jerusalem

Page 36: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka.

5

Kolonyalismo

Page 37: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga

sinakop para sa sariling interes.

6

Kolonyalismo

Page 38: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa

aspektong pangpolitika, pangkabuhayan, at kultural sa

pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado.

7

Imperyalismo

Page 39: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Magbigay ng tatlo sa limang dahilan na nagbunsod sa mga

kanluranin na magtungo sa Asya.

8-10

Mga Krusada, Ang Paglalakbay ni Marco Polo, Renaissance,

Pagbagsak ng Constantinople, Merkantilismo

Page 40: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

TAKDANG ARALIN

Sa isang buong papel, isulat ang mga bansang nasasakupan ng Timog Asya at Kanlurang Asya.

Page 41: Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

THANK YOU

You may download a copy @ www.slideshare.net/jam18