of 54 /54

Click here to load reader

Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Page 2: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Balitaan

Page 3: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Karagdagang Balita• Justice Secretary

Leila De Lima, tinanggap na ang nominasyon bilang susunod na Chief Justice

• Fixed wage (minimum fare) para sa mga bus drivers, ipatutupad na.

Page 4: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Karagdagang Balita• Queen Sofia ng

Spain, bibisita sa Malacañang mamaya.

• CARAT 2012, isasagawa ng RP Navy at US Navy.

Page 5: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Karagdagang Balita• DOLE Sec. Rosalinda

Baldos, tinanggihan ang nominasyon bilang Chief Justice.

• Patuloy na pag-ulan, mararanasan pa rin ng kalakhang Luzon.

Page 6: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Karagdagang Balita• La Mesa Dam, naka-

red alert level na.• Bilang ng insidente

ng dengue, inaasahang patuloy na tataas ngayong tag-ulan

Page 7: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Balik-aral

Page 8: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Balik-

Aral

Page 9: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Drill

Page 10: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Drill1. Pinuno ng Parliament na

nag-utos ng paglilimita ng kapangyarihan ng English East India Company

2. Batas na nagluklok kay Lord Charles Cornwallis bilang gobernador ng India

Page 11: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

3. Paring Portuges na naging guro ni Kang Hsi4. Kasunduang nagbigay sa England ng pagkakataong makontrol ang Hongkong5. Kasunduang nagbigay sa Japan ng Formosa at Korea6. Amerikanong nagpanukala ng Open Door Policy sa Tsina

Page 12: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

7. Kasunduang nagpatapos sa Unang Digmaang Anglo-Burmese8. Namuno sa pananakop ng England sa Singapore9. Ipinadala ng Amerika sa Japan upang hilingin ang pakikipagkalalan ng Estados Unidos10. Polisiya ng mga Dutch na kung saan ilalaan ang 1/5 ng saklaw na bukid ng mga magsasaka para sa pamahalaang Dutch

Page 13: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Page 14: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Drill1. Katawagan sa Goa na

nangangahulugang “Sakop ng Portugal sa India”

2. Karagatang mahigpit na binantayan ng Portugal laban sa iba pang bansang Europeo na papasok sa Asya

Page 15: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

3. Sapilitang pagpapatira sa mga Pilipino sa mga Pueblo4. Tipikal na kaanyuaan ng mga Pueblo na kinapapalooban ng 4 na mahahalagang gusali5. Mayayamang Pilipino noong panahon ng Kastila6. Proseso ng pagbabago ng kultura mula sa bansang nanakop.

Page 16: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

7. Sapilitang pagpapabili sa Espanya ng mga produkto sa mababang halaga.8. Pinuno ng England na tumalo sa Spanish Armada9. Kasunduang France– Tsina10. Kasunduang Amerika - Tsina

Page 17: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Page 18: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Drill1. Munisipyo noong panahon ng

mga kastila sa bansa at kabilang sa Quadricula

2. Kabayaran upang makaiwas sa sapilitang paggawa.

3. Patunay na pagbabayad ng buwis sa pamahalaang Espanya

Page 19: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

4. Gob. Hen. na nagpatupad ng monopolyo ng tabako at alak5. Iba pang katawagan sa Kalakalang Galleon6. Uri ng Encomienda na pinagmamay-arian ng hari7. Ipinadala ng hari ng Espanya upang sakupin at talunin ang England.

Page 20: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

8. Lumang ngalan ng Thailand9. Pagpayag ng Tsina sa pakikipagkalakan sa Amerika, pag-bubukas ng mga daungan at pagpapatayo ng mga simbahan10. Pagpayag sa mga misyonerong Pranses at malayang kalakalan sa pagitan ng Tsina at France

Page 21: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Page 22: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Gawain #1: Pagtitimbang

Suriin ang mga bansang Asyano. Tukuyin kung

nakabuti ba o nakasama ang ginawang pananakop sa

kanila ng mga kanluranin.

Page 23: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Gawain #1: Pagtitimbang

Bansa Nakabuti o Nakasama?

1. Pilipinas2. Tsina3. Dutch Indies4. Japan5. Singapore6. Hongkong7. India

_______________________________________________________________________________________________________________________

Page 24: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Ano ang naging kinahinatnan ng ginawang

pananakop ng mga Europeo

sa Asya?

Page 25: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Page 26: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Page 27: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Pananakop ng mga Portuguese• Naitatag ang Goa (1510)• Alfonso de Albuquerque• “Estado da India”• Kipot ng Malacca (1511)• Moluccas (“Spice

Islands”)• Mayaman sa pampalasa

Page 28: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Pananakop ng mga Portuguese• Macau• Pinalaganap ang katolisismo• Paghikayat ng pag-aasawa

ng mga katutubo mula sa bansang nasakop

• Mahigpit na binantayan ang Indian Ocean

Page 29: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas• 1565• Miguel Lopez de Legazpi• Maynila (1571) (entrepot)• Gawing sibilisado ang mga

Pilipino• Reducción• Bajo de las campana

Page 30: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas

• Ipinatupad ang cuadricula• Plaza Mayor• Simbahan at Kumbento• Casa Tribunal• Kabahayan ng mga

Principalia

Page 31: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Paano binago ng mga Espanyol ang pamumuhay ng sinaunang mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga Pueblo?

Page 32: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

AkulturasyonProseso ng pagbabago ng kultura ng grupo ng mga

tao dulot ng pagpapakilala ng bagong kultura na

isinasagawa sa pamamagitan ng tuwirang

pagtanggap o sa pamamagitan ng lakas o

pwersa

Page 33: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Patakarang Ipinakilala ng Espanya sa Pilipinas

• Polo y’ Servicios / Polo• Kalakalang Galyon• Tributo / pagbubuwis• Bandala• Monopolyo ng tabako at alak• Obras Pias• Sociedad Economico delos

Amigos del Pais

Page 34: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Pananakop ng mga Dutch sa East Indies• Mas binigyang-pansin ang

kalakalan kaysa palaganapin ang relihiyon

• Hindi naging interesado sa direktang pamumuno sa kanilang kolonya

Page 35: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Page 36: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Pananakop ng England sa India

• Reyna Elizabeth I (1588-1603)• Natalo ang Spanish Armada• English East India Company

(1600)• Tinalo ang Portugal at France• Nakontrol ang India• Sapilitang pinagtanim ang mga

katutubo ng India

Page 37: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Pananakop ng England sa India

• Pagpapatupad ng akulturasyon sa pamamagitan ng edukasyon

• Pagbabawal sa ilang kaugaliang Indian

• Pagpapa-unlad ng transportasyon at komunikasyon

Page 38: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Imperyalismo sa Tsina• Pagtutol ng mga Tsino sa

produktong Opyo• Digmaang Opyo• Pagdating ng mga Amerikano

sa Tsina (1784)• Napilitan ng Tsina na lumagda

sa Kasunduan ng Wanghsia

Page 39: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Imperyalismo sa Tsina

• Interes ng France sa Tsina• Pinalagdaan ang Kasunduan

ng Whampoa (Oct. 1844)• Interes ng Russia• Pinalagdaan ang Kasunduan

sa Peking (1860)

Page 40: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Mga Epekto ng Imperyalismo sa Tsina• Pagkakahati ng Tsina sa mga

Spheres of Influence• Paglagda sa mga “unequal

treaties”• Paglaganap ng Kristiyanismo• Pagkakaloob ng

“extraterritoriality” sa mga dayuhan

Page 41: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Page 42: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Pagsidhi ng Imperyalismo sa

Timog – Silangang Asya at ang mga

Naging Epekto Nito

Page 43: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Pagsidhi ng Imperyalismo sa Timog-Silangang Asya

• Nagkasundo ang England at The Netherlands na paghatian ang Timog-Silangang Asya (1824)

• British – Malacca, Malay, Hongkong at Singapore

• Dutch – Sumatra at Java (Indonesia)

• French – Saigon, Vietnam

Page 44: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Pagsidhi ng Imperyalismo sa Timog-Silangang Asya

• Nahati ang Timog – Silangang Asya sa mga kanluranin maliban sa Siam

• Dahil sa imperyalismo, umusbong ang mga kolonyal na lungsod:

• Maynila, Batavia, Rangoon at Saigon

Page 45: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Pagsidhi ng Imperyalismo sa Timog-Silangang Asya

• Natali ang ekonomiya sa pandaigdigang kalakalan

• Makabagong komunikasyon at transportasyon

• Pagsibol ng mga mestizos

Page 46: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Ang mga Europeo sa Kanlurang Asya• Pinakahuling rehiyon na nasakop

ng mga Europeo• Kapangyarihan ng mga Ottoman

Turks• Paglaganap ng Islam sa rehiyon• Pananakop ng mga Russian sa

mga sentrong lugar sa Kanlurang Asya

Page 47: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Ang mga Europeo sa Kanlurang Asya• Pagbagsak ng Ottoman Turks

(1918)• Pinairal ang “Mandate System”• Konsepto ng Imperial Trusteeship• England – Iraq, Palestine at Jordan• France – Lebanon at Syria

Page 48: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Thank You…

Page 49: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Ano ang White Man’s

Burden?

Blue

Page 50: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Bakit sumiklab ang Rebelyong Sepoy?

Orange

Page 51: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Paano nagsimula ang Digmaang Opyo sa

Tsina?

Violet

Page 52: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Ano ang kasunduang nagpatapos sa Unang Digmaang Opyo? Ano ang mahahalagang

probisyon ng kasunduang ito?

Green

Page 53: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Ano ang kasunduang nagpatapos sa

Ikalawang Digmaang Opyo? Ano ang mahahalagang probisyon ng

kasunduang ito?

Red

Page 54: Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya

Ano ang nilalaman ng Kasunduang

Shimonoseki? Ano naman sa

Kasunduang Kanagawa?

Yellow