Reunió pares 5è (12 13)

  • Published on
    30-Jul-2015

  • View
    306

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

1. TUTORS:5 A: MERCEDES SAN EMETERIO5 B: SCAR JUAN 1 2. Coincideix el final de la infantesa amb linici de lapubertat i adolescncia. Es troben en una etapa dequilibri transitria: Sn a lesportes duna etapa de forta inestabilitat, que en moltscasos ja sinicia durant aquest curs. Hi ha una contradicci intrnseca: Necessitat dafirmaci del propi jo (independncia i realitzacipersonal) Necessitat destimaci i acceptaci per part dels grups socials queenvolten el nen, la qual cosa fa que shagi dadaptar als altres.2 3. Estudiar en un lloc tranquil, sense sorolls(tv, rdio...) Espai fix, amb una taula, cadira (no sof obutaques) Habitaci ventilada i temperatura agradable. Procurar mantenir lesquena recta quan estreballa. Per poder rendir en els estudis cal tenir unaalimentaci equilibrada i dormir entre vuit inou hores.3 4. Revisar lagenda de treball. Preparar tot el necessari abans de comenar Llegir la lli abans de fer les activitats. Subratllar all que s ms important. Fer esquemes de les idees principals Memoritzar els conceptes bsics Repassar la lli Consultar la biblioteca ( internet, enciclopdies)per confeccionar treballs. Ajudar-los sempre que tinguin un dubte. Ser conscient i controlar ls de les einesinformtiques (MESSENGER FACEBOOK) 4 5. Cada alumne ha de tenir dos carpesans. Un decolor vermell, destinat a llenges i al curset decinema. Laltre de color blau, a la resta drees. Els nens no shan demportar els carpesans acasa .Els deures i fulls destudi aniran dins unacarpeta de gomes. Els llibres s aniran a casa. Cal tenir sempre fulls quadriculats i fulls en blancal carpes. 5 6. Cada tema de matemtiques i medi es donaral mestre en format de dossier per revisar iposar nota. La no presentaci daquestdossier en la data indicada pot perjudicar lanota final. Desprs lalumne lha darxivar enel carpes o carpeta que tindr a casa. En elcas de les assignatures de llenges, es faruna revisi trimestral. Els controls no sortiran de lescola. Els nensportaran la nota a lagenda i els pareslhauran de signar. 6 7. ACADMIC PERSONAL RESPONSABILITAT AUTONOMIA NORMES SOCIALS I DE CONVIVNCIA 7 8. Mitjans per comunicar-seamb la tutora o el tutor?1. AGENDA: Control diari, notes, deures2. Un cop a la setmana el tutor notificar les faltes de deures que shan produt.3. TUTORIES 8 9. Aspectes que cal recordar: 9 10. 1. Ls de la bata s obligatori.Sha de portar neta cadadilluns al mat.La bata, les jaquetes i els abrics han deportar una beta amb el nom per penjar-los.2. El xandall de lescola ha de venir marcat amb el nom i ser obligatori portar-lo a les classes dEducaci Fsica i a les sortides que sindiqui . 10 11. 3. Els deures4. La puntualitat5. Faltes dassistncia justificades a lagenda.6. Material - Revisar estoig7. Malalties 11 12. 8. Els dies que a darrera hora hi hagi EducaciFsica la sortida es far directament des delgimns. 9. Cal recordar que sha de dur la flauta i eldossier de flauta el dia que toca.10.Laccs al pati i/o a les aules no s permsals pares en horari escolar.12 13. FULL DAUTORITZACI PER A LADMINISTRACI DE MEDICAMENTS En _____________________amb D.N.I._________ com a pare o mare de lalumne/a______________________________________ del curs _______________ AUTORITZO ladministraci del medicament indicat en les hores i dosis segents: Nom del medicament Dosis Horari els dies Sabadell, ________ d _______________ de 2012 Signat, Nota: Caldr emplenar un full per cada medicament, cas que nhi hagi ms dun. ASSEGUREU-VOS DE POSAR EL NOM DEL NEN/A, DE FORMA CLARA, A LA CAPSA DELMEDICAMENT.13 14. 14 15. Els pares rebreu trimestralment un informerespecte als avenos dels vostres fills/es en lesrees curriculars, tamb rebreu, a mig trimestre, uninforme de pre-avaluaci mitjanant el qualconeixereu levoluci dels vostres fills. Aquests informes us seran lliurats en les segentsdates:21 de desembre de 201222 de mar de 201322 de juny de 2013 15 16. VACANCES DE NADAL: Del 22 de desembre 2012 al 7 de gener 2013(ambds inclosos). VACANCES DE SETMANA SANTA:Del 23 mar a l1 dabril de 2013 (ambds inclosos) DIES DE LLIURE DISPOSICI: 2 Novembre, 7 de desembre de 2012,11 de febrer de 201320 maig de 2013Recordeu que a Sabadell s festiu el 13 de maig de 2013(dia de laplec de la Salut).16 17. Lectura Tutoria nens individual i collectivament. Desdoblament dexpressi escrita. Desdoblament de matemtiques Habilitats socials ( psicopedagoga) Reforos de llenges. 17 18. Matemtiques: Mercedes San Emeterio / Montse Ureta Llengua catalana: Laia Oriol Llengua castellana: scar Juan/Laia Oriol Angls: Mriam Subirana Naturals: scar Juan Socials: scar Juan Msica: Isabel Montesinos Plstica: Mara Diguez Educaci Fsica: lex Ros Informtica: Manel Ocaa Tutoria: 5: Mercedes San Emeterio / scar Juan 6: Montse Ureta / Laia Oriol Desdoblament/ Refor de matemtiques: Mercedes SanEmeterio / Montse Ureta / Jos M Desdoblament/ Refor de llengua: Laia Oriol /scar Juan .18 19. 5 A: MercedesDimecres de 11:15 a 12 h.. 5 B : scar JuanDijous de 15:00 a 16:00 h. 19 20. 1. Autoritzaci2. Pagament3. Obligatorietat del xandall (segons sortida)20 21. Data Activitat24 octubre Sant Rafael. Festivitat de lescola.26 octubre Sortida all poble Espanyol Cicle de CINEMA1r Trimestre Dates a concretar 16 novembre Sortida de msica 19/21 novembre Visita a les installacions Viena 21 generTeatre en angls 7 febrer Dijous gras: Tarda a la Romnica2n trimestre 8 febrerCarnestoltes1 mar Caves Freixenent Per concretar Festa descola22-23 abrilSetmana cultural3r trimestre 31 maig Montserrat Per concretar Parlament21 22. Htpp://5ramar.blogspot.com 22 23. 23