Społeczne, kulturowe i edukacyjne...

  • Published on
    10-Feb-2017

  • View
    73

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>SPOECZNE, KULTUROWE I EDUKACYJNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI MIDZYKULTUROWEJ </p><p>Termin konferencji: 19-21.10.2009 r. Miejsce konferencji: Cieszyn Ustro-Jaszowiec Organizator konferencji: Zakad Pedagogiki Oglnej, Wysza Szkoa Pedagogiczna ZNP w Warszawie !9 padziernika 2009 r. rozpocza si w Cieszynie konferencja naukowa pt. Spoeczne, kulturowe i edukacyjne konteksty pedagogiki midzykulturowej. Pierwszy dzie obrad zaplanowano w Sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Cieszynie. Otwarcia konferencji dokona Burmistrz Miasta Cieszyna Dr in. Bogdan Ficek wraz z Przewodniczcym Komitetu Naukowego Konferencji Prof. zw. dr hab. Tadeuszem Lewowickim, Przewodniczcym Zespou Pedagogiki Kultury i Edukacji Midzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Prof. zw. dr hab. Jerzym Nikitorowiczem. W imieniu cieszyskiej uczelni zaproszonych goci przywitaa Prof. dr hab. Halina Rusek Dziekan Wydziau Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie oraz dr hab. Urszula Szucik Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji Wydziau Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. W tym dniu konferencji wykady odbyway si w ramach dwch sesji. Pierwsza z nich pt.: Czas spoeczny a pedagogika i edukacja midzykulturowa dotyczya m. in. problematyki wartoci w kulturze europejskiej (szeroko rozumianej, take emigracyjnej) oraz najwaniejszych zada dla pedagogw. W dalszej czci wystpienia prelegentw dotyczyy refleksji na okoliczno 20-lecia Zakadu i Katedry Pedagogiki Oglnej. Mwiono o historii powstania i dziaalnoci cieszyskiej szkoy bada pogranicza, ze szczeglnym zwrceniem uwagi na jej interdyscyplinarny charakter. Wiele pochwa i ciepych sw skierowano pod adresem Prof. zw. dr hab. Tadeusza Lewowickiego, ktry kieruje pracami badawczymi teje szkoy i peni wan rol w kreowaniu bada nad edukacj midzykulturow. Uzupenieniem wykadw bya wystawa prezentujca wszystkie dotychczas wydane przez Zakad i Katedr Pedagogiki Oglnej publikacje naukowe. </p></li><li><p> Wystawa publikacji naukowych Zakadu i Katedry Pedagogiki Oglnej </p></li><li><p> Sala sesyjna Ratusza w przerwie obrad Referaty drugiej sesji zatytuowanej Polityka i nauki spoeczne wobec wielo- i midzykulturowoci dotyczyy takiej problematyki, jak: edukacja midzykulturowa jako nabywanie kompetencji do ycia w spoeczestwie pluralistycznym, asymilator kulturowy, czyli o sztuce dowiadczania innej kultury, integracja imigrantw przez edukacj itd. W zwizku z tym, e w nastpnych dniach konferencja odbywaa si poza Cieszynem, ze wzgldw organizacyjnych nie mogam uczestniczy w dalszych wykadach dotyczcych problemw pogranicza, m. in. polsko-biaoruskiego, polsko-otewskiego, polsko-ukraiskiego, polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego. Naley przypuszcza, e w podsumowaniu dyskusji na zakoczenie obrad wszystkich sesji wyonio si wiele ciekawych wnioskw, ktre zostan opublikowane w materiaach pokonferencyjnych. Wiesawa Orszulik (udzia w 1 dniu konferencji) </p></li></ul>

Recommended

View more >