20
PAZARLAMA KONFERANSLARI ŞUBAT-MART-NİSAN 16

Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

PAZARLAMA KONFERANSLARI

ŞUBAT-MART-NİSAN 16

Page 2: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı

Digital Summit Social Media Strategies Summit (Las Vegas) Digiday Content Marketing Summit B2B C2C Conference iMedia Brand Summit High Five Conference Digital Marketing Innovation Summit Ad Age Digital Conference WEBIT.FESTIVAL WEBIT.MENA Social Media Strategies Summit (Chicago)

PAZARLAMA KONFERASLARI

Page 3: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Dijital medya, pazarlama ve a_lişm_kt_ olan teknolojilerin hayatlara s[ğl[^ığı çözüml_rin işl_n^iği dijital pazarlama kon`_r[nsı. Tarih : 8-9 Şubat 2016 Yer : Phoenix, ABD http://digitalsummitphoenix.com/

Digital Summit

Page 4: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Sosyal medya stratejisinde müşt_ri deneyimi ve marka hikayelerinin a_lişiminin işl_n_]_ği zirve. Tarih : 9-11 Şubat 2016 Yer : Las Vegas, ABD http://socialmediastrategiessummit.com/las-vegas-2016/

Social Media Strategies Summit

Page 5: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

S_ktörün^_ ön^_ gelen şirk_tl_rin k[tılımıyl[, \[ş[rılı k[mp[ny[l[rı ölçm_ ve planlama stratejilerin n[sıl ol[][ğının işl_n_]_ği iç_rik pazarlama zirvesi. Tarih : 10-12 Şubat 2016 Yer : Teksas, ABD http://digiday.com/event/content-marketing-summit-2016-february/

Digiday Content Marketing Summit

Page 6: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Birçok p[z[rl[m[]ının k[tıl[][ğı ve birbirinden _ğiti]i oturumlarla iç_rik stratejisi üz_rin_ yeni a_lişm_l_rin p[yl[şıl[][ğı konferans. Tarih : 15-17 Şubat 2016 Yer : Arizona, ABD http://www.content2conversion.com/

B2B C2C Kon`_r[nsı

Page 7: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Medya ve teknolojik a_lişm_l_rinin ç_şitl_nm_sinin firmalara etkilerinin [nl[tıl[][ğı marka zirvesi. Tarih : 21-24 Şubat 2016 Yer : Florida, ABD http://www.imediaconnection.com/summits/38241.asp

iMedia Brand Summit

Page 8: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

5 ana konuşm[]ının pazarlama ve y[r[tı]ılık üz_rin_ bilgilerini k[tılım]ıl[rl[ p[yl[ş[][ğı konferans. Tarih : 1-3 Mart 2016 Yer : Kuzey Karolina, ABD http://www.highfiveconference.com/Raleigh-2016/

High Five Conference

Page 9: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Pazarlama stratejisi ve planlama [l[nın^[ uzman kişil_rin bir araya a_l_]_ği _ğitim ve fikir [lışv_rişl_rinin y[pıl[][ğı dijital pazarlama _tkinliği. Tarih : 10-11 Mart 2016 Yer : New York, ABD http://digitalagencynetwork.com/digital-marketing-innovation-summit-new-york-2016/

Digital Marketing Innovation Summit New York 2016

Page 10: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Dijital pazarlama ve r_kl[m]ılığın a_lişimini yeni trendlerle inceleyerek daha \[ş[rılı ç[lışm[l[r y[pılm[sının işl_n_]_ği konferans. Tarih : 5-6 Nisan 2016 Yer : New York, ABD http://adage.com/events/digital-conference-2016/

Ad Age Digital Conference

Page 11: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Dijital ç[ğ^[ s_ktörü yönl_n^ir_n \üyük marka kuru]ul[rının ve yön_ti]il_rinin bilgi ve birikimlerini p[yl[ştıkl[rı zirve. Tarih : 19-21 Nisan 2016 Yer : Sofia, Bulgaristan http://www.webit.bg

WEBIT.FESTIVAL

Page 12: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Dijital ve teknoloji liderlerinin bir araya gelerek \öla_ ülk_l_ri için daha iyi ç[lışm[l[r y[pıl[][ğı etkinlik. Tarih : 25 Nisan 2016 Yer : Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri http://www.digitseries.com/mena/

WEBIT.MENA

Page 13: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt Dışı Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Sosyal medya m_]r[l[rın^[ müşt_ri deneyiminin ve marka hikayelerinin a_lişiminin işl_n_]_ği zirve. Tarih : 26-28 Nisan 2016 Yer : Chicago, ABD http://socialmediastrategiessummit.com/chicago-2016/

Social Media Strategies Summit

Page 14: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

İst[n\ul P[z[rl[m[ Zirv_si 2016 Dijit[l P[z[rl[m[ Uzm[nlığı Eğitimi Sosyal Medya Eğitimi 10. Marketing Power Conference S[tış v_ P[z[rl[m[ Zirv_si

Yurt İçi Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Page 15: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt İçi Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Birçok s_ktör^_n pazarlama uzm[nl[rının bir araya a_l_]_ği, birikimlerinin k[tılım]ıl[r[ [kt[rıl[][ğı pazarlama zirvesi. Tarih : 16-17 Şubat 2016 Yer : İstanbul http://www.buyem.boun.edu.tr/

İst[n\ul Pazarlama Zirvesi 2016

Page 16: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt İçi Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Dijital pazarlama uzm[nı nit_liğin^_ adaylar y_tiştirm_yi [m[çl[y[n program, teorik _ğitiml_ birlikte pr[tiğ_ ^[y[lı uygulamalar ve vaka analizlerini de iç_riyor. Tarih : 20 Şubat 2016 Yer : İstanbul http://www.pazarlamaturkiye.com/dijital-maraton-dijital-pazarlama-sertifika-programi/

Dijit[l P[z[rl[m[ Uzm[nlığı Eğitimi

Page 17: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt İçi Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Markalar için internet p[z[rl[m[sının en ön_mli [r[çl[rın^[n biri olan sosyal m_^y[yı s_ktörün ön]ü isimleriyle beraber [kt[rıl[][ğı _ğitim. Tarih : 27 Şubat 2016 Yer : İstanbul http://www.dijitalpazarlamaokulu.com/

Sosy[l M_^y[ Eğitimi

Page 18: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt İçi Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

Birbirinden ön_mli konuşm[]ıl[r, p[z[rl[m[nın \uaünü ve a_l_]_ğin_ ilişkin y[r[tı]ı, yol aöst_ri]i bilgi ve deneyim p[yl[şıml[rın^[ bulunuyor. Tarih : 24 Mart 2016 Yer : İstanbul http://www.eduworks.com.tr/w/index.php?page_id=43

10. Marketing Power Conference

Page 19: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

Yurt İçi Kon`_r[nsl[rı PAZARLAMA KONFERASLARI

S[tış ve pazarlama [l[nın^[ki en iyi fikirlerin, \[kış [çıl[rının ve y_nilikçi ürün, hizmet, topluluk ve k[mp[ny[l[rın konuşulup, t[rtışıl[][ğı zirve. Tarih : 20 Nisan 2016 Yer : İstanbul http://theconferencesturkey.com/index.php/satis-ve-pazarlama-zirvesi/

S[tış v_ P[z[rl[m[ Zirv_si

Page 20: Pazarlama konferansları Şubat-Mart-Nisan 2016

P[z[rl[m[ Kon`_r[nsl[rı Şubat-Mart-Nisan 16