of 10 /10
1.เเเเเเเเเ WiFi เเเเ 3G เเเเเเเเเเเเเเ เเเ App Store เเเเเDownloadเเเ เเเเเเเเเเเเเเ Linphone

การใช้งานโปรแกรม Linphone

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การใช้งานโปรแกรม Linphone. 1. เชื่อมต่อ WiFi หรือ 3G จากนั้นให้เข้าสู่ App Store เพื่อ Download และติดตั้งโปรแกรม Linphone. 1. 2. 2. เมื่อเข้าสู่ App Store แล้วให้ Search คำว่า” Linphone ” เมื่อพบโปรแกรมแล้ว ให้ Click ที่ “ Install ”. 2.1 Click ที่ “ Install ” อีกครั้ง. - PowerPoint PPT Presentation

Text of การใช้งานโปรแกรม Linphone

 • 1. WiFi 3G App StoreDownload Linphone

 • 2. App StoreSearch Linphone

  Click Install

  21

 • 2.1 Click Install

 • 2.2 Download

 • 3. InternetWiFi3G

  Linphone

 • 3. Linphone Setting

 • 4. Linphone Registered TOT Netcall

 • Linphone VDO call

 • TOT Netcall

  *