Arapski Rječnik, prezentacija

  • View
    1.227

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija programa arapski rječnik, verzija2. Pretraga riječi u rječniku i Kur'anu po korijenu ili značenju. Gramatička analiza Kur'ana. Tekstovi i liste za učenje arapskog jezika i još mnogo toga. Više na: www.arapskirjecnik.blogspot.com

Text of Arapski Rječnik, prezentacija

  • 1. Kuran, Arapski, Arapski Rjenik ProgramProjekat, Vakuf, Demat

2. Sadraj prezentacijeO O projektuO Pregled funkcionalnosti verzije 2O Program Arapski Rjenik verzijeO Poziv za prikljuenje u projekatOva prezentacija je namijenjena svakom onome:->Ko eli da na brzinu vidi ta mu to nudi ovajprogram-> Ko eli da na brzinu naui kako koristiti ovajprogram->Ko eli da se upozna sa radom na ovom projektu->Ko eli da se prikljui projektu->Ko eli da druge obavijesti o ovome projektu 3. Sura: El-Asr O Tako mi vremena, O Uistinu, ovjek je u gubitku,O Izuzev onih koji vjeruju i ine dobra djela, ipreporuuju jedni drugima Istinu i preporuuju jednidrugima strpljenje. 4. Zajednikim radom do uspjehaO Projekat Arapski Rjenik je projekatotvorenog tipa, gdje nastojimo ukljuiti unjegovu izradu to vie lanovaO Da bi ovaj program uinili jo boljim ifunkcionalnijim i da iskustva sa ovogaprojekta prenesmo na druge prikljuite namse i podrite nas, vie saznaj u nastavkuprezentacije. 5. Pregled nekih od funkcionalnostiO Pretraga, itanje, sluanje Kurana (integracija Zekr)O Pretraga po korijenuO Pretraga po znaenju(filtriranje)O Prilagoavanje kolonaO Arapske tastatureO Spaene rijei(liste/tabele)O Gramatika analiza Kurana(integracija corpus.quran.com)O Testovi, uenje, provjera znanja i dijeljenje rezultata na facebookO Pomo 6. Pretraga, itanje, sluanje Kurana (integracija Zekr) 7. Pretraga, itanje, sluanje Kurana(integracija Zekr) Zekr je program otvorenog koda(open source), koji nam omoguavapretragu Kurana na arapskom(po znaenju i korijenu) ili po bilokojem selektovanom prevodu(Besim Korkut, Mustafa Mlivo, SahihInternational ili neki drugi od 106 trenutno dostupnihprevoda Zekr prevodi Kurana. ) Presluavanje ajeta od bilo kojeg poznatijeg karije. Trenutnodostupno oko 28 karija. Zekr recitacije Kurana. ) Mogunost voenja zabiljeki i dodavanje ajeta u liste(favorite) Za svaku suru imamo prikazane osnovne podatke, naziv, redni broj,broj ajeta, mjesto objave, redni broj objave i duz Pretraga Kurana po bilo kojem uitanom prevodu Pretraga Kurana na arapskom(po rijei ili korijenu) Istovremeni prikaz vie prevoda Sortiranje ajeta po veliini, objavi, po redoslijedu 8. Pretraga rjenika po korijenu 9. Pretraga rjenika po korijenu Rijei u arapskom jeziku pripadaju odreenom korijenu iz kojeg se izvode ostale rijei i znaenja Ukoliko poznajete korijen rijei, moete pretragom da pronaete sve ostale rijei koje pripadaju tom korijenu U pretragu unesete itav korijen ili dio korijena u lijevoj tabeli e vam se prikazati korijeni koji sadre trenutni unos a u desnoj sverijei koje pripadaju tom korijenu Za svaku rije unesena je vrsta(glagol/imenica) kao i dodatnaznaenja te rijei, koja dobijamo ukoliko uradimo dvostruki klikna rije Ukoliko kliknete na korijen ili rije a zatim pritisnete na tastaturi ctrl ispace(razmak) program e izvriti pretragu Kurana saselektovanom rijei/korijenom 10. Pretraga rjenika po znaenju 11. Pretraga rjenika po znaenju Pretraga rijei na naem jeziku ili arapskom Za svaku pronaenu rije je prikazano kojem korijenu pripada,vrsta(glagol/imenica) kao i dodatna znaenja rijei koje dobijatedvostrukim klikom na rije Ukoliko kliknete na rije a zatim pritisnete na tastaturi ctrl ispace(razmak) program e izvriti pretragu Kurana za selektovanurije Ukoliko uradite dvostruki klik na korijen rijei, program e vas automatski odvesti u sekciju trai korijen i prikazati sve rijei od tog korijena 12. Prilagoavanje kolona 13. Prilagoavanje kolona Skrivanje/pokazivanje kolona, klikom u desni ugao kolone Mijenjanje redoslijeda kolona, klikom na kolonu i povlaenjemlijevo ili desno Mijenjanje veliine kolona, kursor(mi) postvite izmeu dvijekolone, kada se kursor promijeni kliknite i povucite kolonudesno ili lijevo 14. Arapske tastature 15. Arapske tastature Za potpuno koritenje programa potrebno je znati kako unositiarapska slova Virtualna tastatura za pretragu rjenika je dostupna u sekcijamatrai korijen i trai rije, dovoljno je samo kliknuti na sliku dopolja za unos a zatim naklikati eljene harfove i kliknuti nadugme trai Za naprednije korisnike na raspolaganju su arapske tastature kojemapiraju direktno unos sa tastature u arapske hafrove Ostale tastature: Balkan, Arapska 102 Azerty, Sistemska, Ead Vie o tastaturama moete proitati u sekciji tastatura i u pomoiod rjenika 16. Spaene rijei 17. Spaene rijei Krirajte svoje liste rijei(radi uenja, ponavljanja, podsjeanja,testova.) Rije iz rjenika dodajete u trenutno selektovanu tabelu tako to udijelu trai korijen ili trai rije kliknete na rije drei pritisnutodugme alt na tastaturi, rije e automatski biti dodana u trenutnoselektovanu listu/tabelu u sekciji spaene rijei Dodanu rije iz spaenih tabela moete izbrisati pritiskom dugmeta del na tastaturi. Ukoliko kliknete na rije a zatim pritisnete na tastaturi ctrl i space(razmak) program e izvriti pretragu Kurana za selektovanu rije Ukoliko uradite dvostruki klik na korijen rijei, program e vas automatski odvesti u sekciju trai korijen i prikazati sve rijei od tog korijena 18. Gramatika analiza Kurana(integracija sa corpus.quran.com) 19. Gramatika analiza Kurana (integracija sa corpus.quran.com) Analiza itavog Kurana, detaljna analiza za svaku rije.Napomena: Mi nismo uradili analizu Kurana, ovo je preuzeto odprojekta corpus.quran.com Dovoljno je unijeti ajet u notaciji sura:ajet naprimjer 1:5 za peti ajetprve sure 20. Testovi, uenje, provjera znanja i dijeljenje rezultata na facebook 21. Testovi, uenje, provjera znanja i dijeljenje rezultata na facebook Provjerite svoje znanje brzog i pravilnog kucanja arapskog teksta ilipoznavanje prevoda rijei iz rjenika Svoje najbolje ;) rezultate podijelite sa drugima na facebook Na raspolaganju su vam dva testa Test 1: unesite broj sure iz Kurana i kliknite na dugme kreiraj test iponite sa prepisivanjem rijei koje vam se pojavljuju, nakon unosapritisnite enter i rije e biti zamijenjena sa novom a va rezultatpoveati sa tanim/netanim bodovima Test 2: odaberite tabelu iz spaenih rijei ili itav rjenik i kliknite nadugme kreiraj test. Ispisat e vam se arapska rije a vi treba dauneste jedno od njenih znaenja Za oba testa imate dodante opcije sa strane za podeavanje,ukoliko za vrijeme testa unesete 0 minuta i 0 sekundi radite/uitetest bez vremenskih ogranienja. Napomena niko ne zna za vae rezultate sve dok ih ne podijelite na facebook ili ih lino vidi na vaem monitoru ;) 22. Pomo 23. Pomo Pomo je jedna od najbitnijih dijelova program, svakom korisniku sesavjetuje da iita pomo i naui koristiti potpuno program Ukoliko moete napisati ljepu/bolju potpuniju ili dodati neto napostojeu pomo, poaljite nam vae radove a mi emo ih objaviti Ukoliko uoite neke greke u bilo kojem dijelu programaobavijestite nas. 24. Verzije programa Arapski Rjenik Izdata: 12.03.2012 / 19 Muharrem 1434 hidr. Preko hiljadu downloada/skidanja Pretraga rijei(po znaenju/korijenu/ u Kuranu)Verzija External integracija sa programom za pretragu Kurana(Zekr) 1 Dvije osnovne arapske tastature Izdata: 27.01.2013/ 15 Rabiu el-evel 1434 hidr. Potpuno novi, bolji, prilagodljiviji izgled programa Potpuna integracija sa programom za pretragu Kurana(Zekr) Gramatika analiza cijelog Kurana Pravljenje lista/tabel sa spaenim rijeima za lake uenje I obnavljanjeVerzija Testovi za uenje I provjeru zananja, kao I mogunost objavljivanja2istih na facebook Tri nove, poboljane tastature, virtualna tastatura Novi projekat Ukljuenje novih lanova Internet verzija rjenika Poboljavanje postojeih i dodavanje novih funkcionalnostiNova verzija, Unoenje prevoda komentara tefsir Ibn KesirNovi projekat Unoenje novih rijei u rjenik Vai prijedlozi. 25. Arapski rjenik Arapski rjenik verzija 1EAD verzija rjenikaArapski rjenik verzija 2 26. Poziv Ne budi puki posmatra, kada i sam moe da uestvuje umnogim projektima i zaradi dobro na oba svijeta Pozivamo sve zainteresovane da se prikljue ovom i slinimprojektima koje emo pokrenuti, a najvaniji od njih jesteorganizovanje demata/tima/grupe koja e organizovanoprikupljati nove lanove i pokretati radove na raznim projektima Onaj koji ita ovaj tekst ve je ispunio neophodne uvjete da bi seprikljuio jedino to ostaje jeste vaa aplikacija koju moete poslatna na mail ili facebook profil. ArapskiRjecnik@gmail.comhttp://www.facebook.com/arapski.rjecnik Uskoro nova prezentacija kojom emo pojasniti naine ouestvovanju u projektu i mogue radove 27. Ponite koristiti arapski rjenik Arapski rjenik moete preuzeti/downloadovati sa:www.arapskirjecnik.blogspot.com Svoje komentare moete slati na:ArapskiRjecnik@gmail.comwww.facebook.com/arapski.rjecnikwww.facebook.com/groups/arapski.rjecnik 28. Obavijestite i drugeI pomaite se u dobroinstvu i bogobojaznosti, a ne pomaite se ugrijehu i neprijateljstvu (El-Mide: 2)Obavijestite i druge koji bi mogli imati koristi od ovog programa iprojekta tako to e te: Podijeliti na vaem facebook profilu / porukom ili na neki druginain objaviti ovu prezentaciju ili neku poruku sa kojom eteukazati na ovaj program i projekat