Batxillerat Batxillerat d'humanitats i ciències .El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Batxillerat Batxillerat d'humanitats i ciències .El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment

 • Descripci

  El batxillerat s l'etapa que es cursa normalment entre els16 i els 18 anys, tot i que s oberta a persones dequalsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distncia.s un cicle format per dos cursos de trenta hores lectivessetmanals.

  Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts,cincies i tecnologia, i humanitats i cincies socials.

  La modalitat d'humanitats i cincies socials s'adrea aalumnes amb inquietuds relacionades amb els estudislingstics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals,les cincies socials, jurdiques, poltiques i econmiques, lagesti i administraci pblica, la comunicaci, les relacionspbliques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

  Els alumnes que han superat el batxillerat es podenmatricular d'altres matries de modalitat si les volen afegiral seu currculum per accedir a estudis superiors.

  El batxillerat es pot cursar a distncia a l'Institut Obert deCatalunya. Aquesta opci t les particularitats segents:

  es cursa en blocs semestrals;

  noms cal repetir les matries no superades, i

  s ms flexible, facilita l'adaptaci a les circumstncies

  personals, familiars i laborals.

  Tamb hi ha l'opci de l'ensenyament nocturn. Per accedir-hi, cal tenir almenys 18 anys o b tenir una edat compresaentre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius laborals oaltres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, laimpossibilitat de seguir estudis en rgim dirn. Aquestaopci t les particularitats segents:

  s'han de cursar les mateixes matries que en el rgim

  presencial dirn, llevat de l'educaci fsica;

  les matries es distribueixen en tres cursos;

  noms cal repetir les matries no superades, i

  noms es pot fer batxillerat nocturn un mxim de sis

  cursos acadmics (per a aquest cmput, cal tenir en

  compte els cursos fets en rgim dirn).

  El batxillerat tamb es pot estudiar simultniament amb elsensenyaments de msica o dansa en centres integrats. Caltenir en compte, per, que per accedir a aquests centres

  s'ha de superar una prova d'aptituds artstiques.

  L'alumnat que es planteja estudiar a l'estranger es potinformar directament als centres educatius del pas on volestudiar o pot recrrer a alguna entitat especialitzada. Entot cas, sempre s recomanable adrear-se al consolat delpas on es vol anar a estudiar per tal d'assegurar-se de lavalidesa dels estudis i de l'equivalncia que tenen en elnostre sistema educatiu.

  Continguts

  El currculum del batxillerat d'humanitats i cincies socialsconsta d'una part comuna (les matries comunes) i una partdiversificada (la matria comuna dopci, les matries demodalitat, les matries especfiques i el treball de recerca).A ms, els alumnes tenen assignada una hora setmanal detutoria. En la modalitat d'humanitats i cincies socials,l'alumne tria com a matria comuna d'opci per als doscursos entre llat o matemtiques aplicades a les cinciessocials.

  En la part diversificada, l'alumne ha de cursar tres o quatrematries de modalitat, una d'elles la d'opci obligatria. Sin'ha cursat noms tres, per completar el currculum,l'alumne pot triar una matria d'una altra modalitat o bdues matries especfiques.

  Matries de primer curs

  Matries comunes

  Llengua catalana i literatura I

  Llengua castellana i literatura I

  Llengua estrangera I

  Cincies del mn contemporani (cultura cientfica)

  Educaci fsica

  Filosofia

  Matries de modalitat

  Llat I (matria d'opci obligatria per a humanitats)

  Matemtiques aplicades a les cincies socials I

  (obligatria per a cincies socials)

  Economia

  Economia d'empresa I

  Grec I

  Histria del mn contemporani

  BatxilleratBatxillerat d'humanitats i cincies socials

  Batxillerat d'humanitats i cincies socials BATXLOE 3000

  1/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016

 • Literatura castellana

  Literatura catalana

  Literatura universal

  Matries especfiques

  Llengua i cultura occitanes

  Historia de la msica i la dansa

  Psicologia

  Segona llengua estrangera I i II

  Sociologia

  Tcniques dexpressi graficoplstica

  Religi

  Estada a l'empresa

  Especfica de centre

  Matries de segon curs

  Matries comunes

  Llengua catalana i literatura II

  Llengua castellana i literatura II

  Llengua estrangera II

  Histria de la filosofia

  Histria

  Matries de modalitat

  Llat II (matria d'opci obligatria per a humanitats)

  Matemtiques aplicades a les cincies socials II

  (obligatria per a cincies socials)

  Economia de l'empresa II

  Geografia

  Grec II

  Histria de l'art

  Literatura castellana

  Literatura catalana

  Matries especfiques

  Llengua i cultura occitanes

  Historia de la msica i la dansa

  Psicologia

  Segona llengua estrangera I i II

  Sociologia

  Tcniques dexpressi graficoplstica

  Religi

  Estada a l'empresa

  Especfica de centre

  Treball de recerca

  El treball de recerca s una activitat d'investigaci que hade fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciarpreferentment durant el primer curs i presentarobligatriament durant el segon curs.

  Matries que es poden cursar a distncia

  Si el centre no pot oferir determinades matriesespecfiques o de modalitat, s'ofereix la possibilitat decursar un mxim de dues d'aquestes matries en lamodalitat d'educaci a distncia, a travs de l'Institut Obertde Catalunya (IOC). Per acollir-se a aquesta modalitatformativa, cal presentar una sollicitud a la direcci delcentre en el moment de fer la matrcula.

  Matries daltres modalitats

  En el cas que l'alumne vulgui cursar matries d'una altramodalitat de batxillerat, consulteu les matries de l'apartat"Continguts" del batxillerat corresponent.

  Accs

  Per accedir al batxillerat cal:

  tenir el ttol de graduat o graduada en educaci

  secundria obligatria (GESO) o

  tenir el ttol de tcnic o tcnica d'un cicle formatiu de grau

  mitj o tcnic superior o tcnica superior d'un cicle

  formatiu de grau superior (en aquests casos es pot

  BatxilleratBatxillerat d'humanitats i cincies socials

  Batxillerat d'humanitats i cincies socials BATXLOE 3000

  2/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016

 • demanar la convalidaci de matries optatives i del treball

  de recerca) o

  haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers

  que hagin estat homologats amb el ttol de GESO o el de

  tcnic o tcnica. L'homologaci s'acredita mitjanant la

  credencial corresponent o b, si encara es troba en trmit,

  presentant el volant per a la inscripci condicional en

  centres educatius.

  Preinscripci i matrcula

  Per accedir per primera vegada en un centre sufragat ambfons pblics per cursar batxillerat cal presentar un imprsde sollicitud de preinscripci en el termini fixat.

  Tamb s'ha de presentar la sollicitud per poder accedir albatxillerat de la modalitat d'arts o a qualsevol modalitat debatxillerat si s'est cursant o s'ha cursat un cicle formatiu,encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'estmatriculat o matriculada.

  Aquest estudi s gratut en els centres dependents delDepartament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,consulteu l'import en el centre corresponent.

  Continutat

  Amb el ttol de batxiller o batxillera es pot accedir:

  a la universitat (un cop aprovades les proves d'accs),

  a un cicle formatiu de grau superior de formaci

  professional especfica o d'arts plstiques i disseny (si hi

  ha ms demanda que oferta, per accedir a determinats

  cicles t prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de

  batxillerat determinada),

  a un cicle formatiu de grau superir densenyaments

  esportius, si es tenen els requisits daccs (si hi ha ms

  demanda que oferta, per accedir a determinats cicles t

  prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de

  batxillerat determinada),

  als ensenyaments superiors artstics (un cop superada

  una prova especfica d'accs) i

  al mn laboral.

  Normativa

  Continua sent vigent el Decret 142/2008, d'ordenaci delsensenyaments de batxillerat, amb lobligatorietat de cursaruna matria comuna de l'opci prpia de cada modalitat,tant al primer curs com al segon, per ajustar-se alsrequeriments normatius.

  Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix

  l'ordenaci dels ensenyaments del batxillerat (DOGC

  nm. 5183, de 29.7.2008)

  Resoluci ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les

  matries d'educaci secundria obligatria i batxillerat

  dels centres educatius que es poden cursar en la

  modalitat d'educaci no presencial. (DOGC nm. 6409,

  de 3.7.2013)

  Resoluci ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es

  modifica la Resoluci ENS/1432/2013, de 27 de juny,

  relativa a les matries d'educaci secundria obligatria i

  batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en

  la modalitat d'educaci no presencial (DOGC nm. 6639,

  de 6.6.2014)

  Resoluci ENS/1790/2014, de 23 de juliol,de modificaci

  de la Resoluci ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a

  les matries d'educaci secundria obligatria i batxillerat

  dels centres educatius que es poden cursar en la

  modalitat d'educaci no presencial, per incorporar la

  matria optativa de llengua i cultura occitanes (DOGC

  nm. 6675, de 30.7.2014)

  BatxilleratBatxillerat d'humanitats i cincies socials

  Batxillerat d'humanitats i cincies socials BATXLOE 3000

  3/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=507489&language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&a