Boli Infectioase - Curs Despre Agenti Infectiosi

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    82

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

CURS 1 Agen ii infec io i

Infec ia este rezultatul agresiunii organismului uman de c tre un microorganism; Manifest rile clinice i biologice provin din dezechilibrul ntre virulen a agentului patogen i capacitatea de rezisten a gazdei.

Organismul uman vine n contact cu: - microorganisme nepatogene (flora saprofit ), - microorganisme condiionat patogene (oportuniste), fac parte din flora saprofit i devin patogene n condiiile destr m rii echilibrului dintre organismul gazd i flor , - microorganisme patogene: p trund i se multiplic n organismul uman genernd boala infecioas .

I. Agen ii patogeni umani: 1. prioni, 2. virusuri, 3. bacterii, 4. fungi, 5. parazi i: a). protozoare unicelulare: cu dezvoltare intracelular : Plasmodium cu dezvoltare extracelular : Amobe b). metazoare- viermii digestivi

1. PRIONII: particule exclusiv proteice cu propriet i biologice i fizico-chimice atipice = agen i transmisibili neconven ionali (ATN). implica i n etiologia encefalopatiilor subacute spongiforme transmisibile (ESST), boli degenerative ale SNC, mortale, care afecteaz unele animale i omul i care se caracterizeaz printr-o perioad de incuba ie lung (> 2 ani; n medie 5-10 ani).

2. VIRUSURILE: structuri biologice f. mici vizibile la microscopul electronic. nu au perete celular, nu au sistem enzimatic propriu nu sunt sensibile la AB. posed un singur tip de ac. nucleic (ADN sau ARN) nu se pot nmul ii prin diviziune binar .

Structura: - genomul - capsul proteic alc tuit din capsomere (cu simetrie cubic , helicoidal sau complex ) - membran lipoproteic (anvelop ), la niv. c reia sunt inserate glicoproteine virale sub forma unor spiculi (gp 120 pt. HIV1)

Clasificare: Cu ARN Cu ADN

Stadii ale interac iunii virus-gazd : - P trunderea n organism, - Replicarea primar , - R spndirea n organism, - Tropism tisular i celular, - Replicarea secundar , - Distrugerea celulei/ persisten a celulei i a virusului, - R spunsul imun al gazdei

Stadii ale interac iunii virus-celul : - Ata area de celul , - Penetrarea, - Desasamblarea virusului, - Transcrip ia, - Transla ia, - Asamblarea, - Eliberarea de noi particule virale.

3. BACTERIILE: microorganisme unicelulare vizibile cu microscopul optic, structur celular complex (perete, membran citoplasmatic , citoplasm , ribozomi, sistem enzimatic i energetic propriu, nucleu, ambele tipuri de acizi nucleici) se multiplic prin diviziune binar se cultiv pe medii artificiale i sunt sensibile la antibiotice.

CLASIFICARE: (dup tinctorialitatea gram, form i posibilitatea cre terii n anaerobioz ): Aerobi gram-negativi: y Coci: meningococi, gonococi y Cocobacili: Chlamydia (m. infracelulare), Rickettsia (m. infracelulare), al ii (Bordetella, H. influenzae, Helicobacter, Legionella, etc). y BGN: Enterobacteriacee y Al i BGN: piocianic, Aeromonas, Vibrion holeric

Aerobi gram pozitivi: y Coci: streptococi, stafilococici, enterococi, pneumococi y Bacili: Listeria, b. difteric, b. c rbunos y Bacili acido-alcoolo-rezisten i (MAC, M. tuberculosis) y al ii: Actinomyces, Nocardia Anaerobi gram-pozitivi i gram negativi Mycoplasma (microorganisme infracelulare) Spirili: Borellia, Leptospira, Treponema.

Chlamydia: prezint caracteristici ale bacteriilor gramnegative, lipsite de peptidoglican (pleomorfe), lipsite de sistem energetic propriu (parazi i energetici intracelulari), nu cresc pe medii artificiale, Ch. psittaci, Ch. trachomatis, Ch. pneumoniae.

Mycoplasma: nu au perete celular propriu, nconjura i de o mb. care con ine steroli. au echipament enzimatic propriu, cresc pe medii artificiale, au dimensiuni mici. Mycoplasma cu 13 specii patogene i Ureaplasma (U. urealiticum).

4. FUNGI: microorganisme pluricelulare, cu perete rigid, bogat n steroli, cu patogenitate redus pentru om (infec ii cutaneo-mucoase, sistemice la imunodeprima i).

5. PROTOZOARE: unicelulare, mari, mobile (plasmodium, amoebe) 6. METAZOARE: organisme pluricelulare. PROCES INFEC IOS Rezultatul interac iunii dintre microorganismul patogen (patogenitate, virulen , m rimea inoculului, produc ia de toxine, antigenitatea) i organismul uman (mecanisme de ap rare nespecifice i specifice).

PUTEREA PATOGEN variaz n func ie de specia afectat i de microorganism: a). n func ie de specia afectat : unele microorganisme sunt patogene pentru marea majoritate a speciilor animale, altele sunt patogene numai pentru om (Plasmodium falciparum); poate exista o specificitate de specie pentru anumite familii de microorganisme.

b). n func ie de microorganism: unele sunt ntotdeauna patogene pentru om (virusul rabic), altele nu sunt de loc sau excep ional de rar (Micrococcus). Majoritatea microorganismelor devin patogene pentru om n func ie de circumstan e: - mod i locul de contaminare, - m rimea inoculului, - capacitatea de ap rare a organismului.

A. Puterea patogen a bacteriilor Este un fenomen complex, dependent de mai mul i factori care ac ioneaz concomitent: a). Aderen a Este o etap obligatorie pentru marea majoritate a bacteriilor patogene care p trund n organism la nivelul mucoaselor. Exist o flor bacterian rezident care se opune prolifer rii bacteriilor exogene, realiznd un efect de barier .

Pentru ca bacteriile patogene s poat coloniza mucoasa trebuie mai nti s adere de aceasta. Interac iunile moleculare dintre celulele mucoasei i bacteriile patogene necesit participarea a 2 tipuri de factori: - adezine (la nivelul bacteriei: fimbrii, proteine care fixeaz complementul, etc) - receptori corespunz tori nivelul celulelor mucoase. adezinelor la

b). Invazia Pentru unele bacterii aderen a este urmat de o invazie prin penetrarea bacteriilor n celulele gazd . Unele bacterii (Shigella, Listeria) se pot deplasa ulterior n citoplasm i trec de la o celul la alta f r s vin n contact cu mediul extracelular, r mnnd astfel la ad post de mecanismele de ap rare ale gazdei.

c). Dobndirea de substan e nutritive Este indispensabil pentru supravie uirea i multiplicarea bacteriilor. d). Secre ia de toxine Unele bacterii, dup ce s-au fixat pe o mucoas i vor exercita puterea lor patogen prin secre ia de toxine care pot difuza i pot exercita efecte nocive. Alte bacterii produc toxine prin multiplicarea lor n organism.

Exotoxinele, de structur proteic reprezint elementul unic de virulen pentru unele bacterii: Cl. tetani, Cl. botulinum, C. diphteriae. Aceste bacterii nu sunt patogene dect prin intermediul exotoxinelor, formate n organism la nivelul situsului de p trundere (plag , angin ) sau chiar n exteriorul organismului (alimente con innd toxin botulinic ). Ele sunt f. puternice i ac ioneaz la doze f. mici; agen ii antiinfec io i nu au ac iune.

Pot fi modificate sub ac iunea c ldurii - pierd puterea toxic dar conserv caracteristicile antigenice (anatoxin ). Alte exotoxine au aciune complex : t. eritrogen a Str. piogenes de grup A, toxinele necrotice sau hemolitice ale bacteriilor anaerobe responsabile de gangrenele gazoase. Unele exotoxine ac ioneaz la nivelul epiteliului intestinal, fiind responsabile de puterea patogen a V. holeric, a unor tulpini de E. coli sau de Staph. aureus.

Endotoxinele, cu structur lipopolizaharidic , sunt constituen i ai peretelui unor bacterii gramnegative. Ele sunt eliberate n cursul lizei bacteriene i au efecte patogene complexe: ac ioneaz asupra centrilor termoreglatori, granulopoiezei, celulelor fagocitare, activeaz sistemul complement i sistemul de coagulare; au efecte asupra sistemului vascular putnd provoca oc endotoxinic.

e). Sinteza de enzime Unele bacterii produc enzime care intervin n procesele biologice: coagulaza, streptokinaza (rolul lor n virulen a bacterian nu este suficient stabilit). Alte enzime inactiveaz diverse antibiotice (betalactamazele).

B. Puterea patogen a virusurilor Este determinat de efectul lor citopatogen care poate conduce la inactivarea func iei celulare sau la distruc ia lor (vv. gripale distrug celulele epiteliului bron ic, neuronii n cazul v. rabic, limfocitele T CD4 n cazul HIV). Unele virusuri persist n stare latent n organism (vv. herpetice) sau se integreaz n genomul gazdei (HIV).

C. Puterea patogen a fungilor Este n rela ie cu penetrarea lor intratisular : se multiplic sub form de filamente provocnd distruc ia tisular i reac ie inflamatorie. MIJLOACE DE AP RARE Mijloace anatomice: integritarea tegumentelor i a mucoaselor, eliminarea secre iilor organismului (bron ice, urin , secre ie biliar ), substan e chimice (lizozim, acid gastric), aponevroze i seroase, splina (rol n opsonizarea bacteriilor circulante), starea bun de nutri ie.

Reac ia inflamatorie: vasodilata ia, afluxul de celule sanguine i aportul de factori umorali la nivelul focarului infec ios tisular define te reac ia inflamatorie. Ea tinde s delimiteze focarul infec ios i s concentreze local elementele de ap rare celular i umoral .

Elemente ale sistemului imun: sunt celulare i umorale, specifice i nespecifice. y Celule: PMN, monocite/macrofage, celule Natural Killer, limfocite T i limfocite B y Factori umorali: sistemul complement, imunglobulinele, citokinele

TIPURI DE INFEC IE Infec ie inaparent (asimptomatic ) Purt tor asimptomatic Boal simptomatic :y Localizat y Generalizat : ciclic , septicemic

PERIOADELE BOLII INFEC IOASEy Momentul infectant, y Incubatia, y P. de invazie, y P. de stare, y P. de convalescen , y Rec derea, reinfec ia

DIAGNOSTICUL BOLILOR INFEC IOASE Anamnez , ex. obiectiv i ex. paraclinice p dg. de etap p dg. definitiv. Clinic: febr , erup ii, angine, sd. respirator, sd. digestiv, icter, sd. meningian. Paraclinic: y Eviden ierea agentului patogen sau a antigenelor specifice: frotiu, culturi, imunofluorescen , hemaglutinarea, ELISA

y Eviden ierea anticorpilor specifici: r. neutralizare, RFC, r. aglutinare , r. hemaglutinare, ELISA, etc. y Eviden ierea ac. nucleic: ADN sau ARN prin PCR, hibridizare moleculare. y IDR y Teste orientative: hemoleucograma, teste de inflama ie, studiul citochimic al lichidelor biologice, etc. y Dg. histopatologic, alte investiga ii (imagistice).