Bosh Solar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

besplatna energija iz sunca

Text of Bosh Solar

BOSCH solarna reenjaBesplatna energija od Sunca

Tehnologija za ivot

Solarno zagrevanje iz BOSCH-aBesplatna energija od Sunca

Bosch solarna reenja transformiu besplatnu energiju dobijenu od Sunca u grejanje i zagrevanje tople potrone vode. Ova reenja znaajno smanjuju trokove za energiju i smanjuju zagaenje okoline.U proseku, Bosch solarni sistemi tede do 60% energije potrebne za zagrevanje tople potrone vode i 30% energije za grejanje. U letnjem periodu i periodu dobre osunanosti Bosch solarni sistem e obezbeivati i do 100% vaih potreba za toplom potronom vodom. Preko 100 godina iskustva na tritu, inovacije i kvalitet nude reenje za vas.

Sunce je budunost

Snaga Sunca je besplatna, energija sunca je neiscrpna, ne emituje CO2 gasove i ne teti okolini. Nasuprot tome fosilna goriva postaju sve skuplja, a njihova rezerva sve manja. Nije iznenaujue to sve vie i vie ljudi odluuje da za grejanje tople potrone vode i grejanje objekata koristi snagu Sunca.

Namena solarnog sistema:

Za grejanje tople potrone vode

Za grejanje objekata (podrka)

Za grejanje bazena

Kombinacija sve tri namene je specijalnost BOSCH solarnih sistema.

Lako do utede Uz opremu vrhunskog BOSCH kvaliteta.

Preko 100 godina, ime Bosch je sinonim za tehnologiju prve klase, inovacije i kvalitet. Nai solarni paneli pruaju reenja za sve objekte, kako industrijske tako i za stanovanje.

Ukratko:

Solarna energija vam omoguava veu nezavisnost od poskupljenja fosilnih goriva.

Investicija u solarni sistem se isplati u samo nekoliko godina.

Sa Bosch-om imate pouzdanost velikog brenda.

Dostupnost rezervnih delova u najmanje sledeih 15 god. ekspoatacije.

Sigurnost ekspertnog servisiranja i tehnike podrke.

2

BOSCH solarni paneli Snani, robusni, laki

Snani, robusni i laki ovo je najbolji nain da sumiramo osnovne karakteristike ploastih kolektora najnovije generacije. Fiberglas je novi materijal za ramove kolektora koji je ve dobro poznat u avionskoj i auto industriji, znaajno smanjuje teinu panela i ini instaliranje jednostavnim.

Solar 3000 TFSolar 5000 TFSolar 7000 TF

Prednosti i karakteristike novih panela:

Izuzetno jednostavan za instaliranje.

Lako postavljanje samo sa jednim alatom.

Lako meusobno spajanje zahvaljujui inteligentnoj tehnologiji za povezivanje bez alata.

Lagan ram od fiberglasa.

Poleina od legure AL-ZN koja se koristi u automobilskoj industriji, koja ak i u sluaju osteenja ostaje otporna na koroziju. Sigurnosno i visoko struktuirano staklo.

Visoko selektivna prevlaka (ne koriste se obine crne boje).

Prilagodljiv.

Horizontalni i vertikalni paneli.

Reenja za instaliranje za skoro sve vrste krovova.

Sistemi za ravne krovove, u krovove i instaliranje na fasade.

Dug radni vek, zahvaljujui korienju inovativnih materijala i state of the art proizvodnom procesu iz auto i avio industrije.

Multi funkcionalni uglovi, tite prikljuke kolektora i sadre opremu za spajanje panela.

3

Samo vrhunski kvalitet izrade i ugradjenih komponenti garantuje pouzdan, tedljivi dug radni vek

SOLAR 3000 TF, SOLAR 5000 TF i SOLAR 7000 TF

Solarni sistem je jedan od najzahtevnijih sistema u vaoj kui - od njega se oekuje da radi u toku zime, na spoljnjim temperaturama od -30 oC, a i leti kada temperatura solarnog fluida dostie ak 200 oC. Zato je bitno da izaberete kvalitet, a to znai:

Karakteristike novih BOSCH solarnih panela.

Robustan, a lak (ram od fiberglasa ini ga izuzetno lakim, a nain spajanja ga ini izuzetno vrstim)

Sigurnosno struktuirano staklo sa jako malim procentom gvoa ili potpuno bez gvoa. (otporan na udare grada veliine teniske loptice)

Efikasan (visoko selektivni premaz, CRNI HROM ili PVD) upija 95% sunevih zraka u prvom prolazu.

Izolacija od kamene vune debljine 55mm , zadrava dragocenu toplotu unutar kolektora i u najhladnijim danima.

Fiberglas 700 puta manje provodi toplotu od aluminijumskih ramova.

Fiberglas je elastian materijal koji se koristi u avio industriji koji i posle rastereenja od snega zadrava prav oblik kolektora (krivljenje kolektora od teine snega ne vidljivo za golo oko dovodi do smanjenja efikasnosti kolektora za ak 30%.

Poleina kolektora napravljena je od pocinkovanog lima koji se koristi u auto industriji. To garantuje da se korozija ne pojavi ni posle 25 godina rada.

Solar 3000 TF panel

Solarno sigurnosno staklo (slabo strukturirano)

za veliku propusnost svetla i manju refleksiju

Tobolac za senzor

Polazni vod

2-K lepljenje

za jednolino optereen spoj staklenog okvira i zaptivka koja ne proputa kiu

Profil okvira od fiberglasa

za laku konstrukciju kolektora,stabilniju za due vreme

Solar 5000 TF panel

Solarno sigurnosno staklo (slabo strukturirano)

za veliku propusnost svetla i manju refleksiju

Tobolac za senzor

Polazni vod

2-K lepljenje

za jednolino optereen spoj staklenog

okvira i zaptivka koja ne proputa kiu

Profil okvira od fiberglasa

za laku konstrukciju kolektora,stabilniju za due vreme

Solar 7000 TF panel

Solarno sigurnosno staklo (slabo strukturirano)

za veliku propusnost svetla i manju refleksiju

Tobolac za senzor

Polazni vod

2-K lepljenje

za jednolino optereen spoj staklenog okvirai zaptivka koja ne proputa kiu

Profil okvira od fiberglasa

za laku konstrukciju kolektora,stabilniju za due vreme

Viefunkcijski uglovi

od PA 6.6 poliamida otpornog na udar, za kontrolisano provetravanje kolektora, za zatitu hidraulinih prikljuaka i uglova kolektora

Strip-apsorber sa solarnim lakom

Tenost kao prenosnik toplote

Zadnja strana od alu-cink lima

Toplotna izolacija

55 mm toplotna izolacija za optimalnu toplotnu izolaciju

Viefunkcijski uglovi

od PA 6.6 poliamida otpornog na udar, za kontrolisano provetravanje kolektora, za zatitu hidraulinih prikljuaka i uglova kolektora

Strip-apsorber sa visokoselektivnom prevlakom

Tenost kao prenosnik toplote

Zadnja strana od alu-cink lima

Toplotna izolacija

55 mm toplotna izolacija za optimalnu toplotnu izolaciju

Viefunkcijski uglovi

od PA 6.6 poliamida otpornog na udar, za kontrolisano provetravanje kolektora, za zatitu hidraulinih prikljuaka i uglova kolektora

Apsorber pune povrine, oblika meandra, sa visokoselektivnom vakuumskom prevlakom (PVD)

Tenost kao prenosnik toplote

Zadnja strana od alu-cink lima

Toplotna izolacija

55 mm toplotna izolacija za optimalnu toplotnu izolaciju

4

SOLAR 3000 TF, SOLAR 5000 TF i SOLAR 7000 TF

Usavren sistem povezivanja laka, brza i pouzdana montaa

BOSCH solarni kolektori imaju najsavremenije hidrauliko spajanje koje im omoguava ugradnju u svaki objekat: Od kue od 2 kolektora preko hotela do primene u industriji sa preko 200 kolektora.

Meusobno povezivanje kolektora i povezivanje na sistem.

SOLAR 3000 i 5000 TF sistem za povezivanje. Armirana creva otporna na UV zrake sa elinim klipsnama za povezivanje. Creva imaju odlina izolaciona svojstva tako da nije potrebna dodatna izolacija.

Solar 7000 TF sistem za povezivanje od nerajueg elika izmeu panela. Brza montaa, osiguranje sa klipsnama. Dihtunzi otporni na visoke temperature i antifriz.

Solar 7000 TF sistem za povezivanje vertikala. Brza montaa, osiguranje sa klipsnama. Dihtunzi otporni na visoke temperature i antifriz.

BOSCH Usavren sistem povezivanja laka, brza i pouzdana montaa.

10 po 10 kolektora, bez ogranienja

5

Naini montae Mogunost ugradnje na svaki objekat

iroka paleta opreme omoguava ugradnju BOSCH solarnh kolektora na sve vrste objekata i u svim moguim izvedbama. Na krov, u krov, na ravan krov i na fasadu. Laka i robusna aluminijumska konstrukcija osigurava stabilnost i pri najgorim vremenskim uslovima.

Naini montae

Sa naim originalnim elementima moete dovesti kolektore u idelan poloaj u odnosu na Sunce i maksimalno iskoristiti Sunevu energiju.

Jednostavno spajanje:

Za instalacije na krov, olakanje poinje sa novim dizajnom kuka za kaenje kolektora koje su varijabilne. To znai da kuka moe da menja oblik u zavisnosti od naina montae. Nov dizaj garantuje vrstinu i sigurnost povezivanja na krov. Da bi privrstili kolektore potrebna je samo mala pomo imbus kljua.

6

BOSCH kompletna sistemska reenja -Sve na krovu i ispod njega

BOSCH nudi kompletnu opremu potrebnu za izvoenje solarnih sistema, a ispred imena sve opreme stoji prefix Solar: solarna pumpna stanica, solarni bojler, solarna ekspanziona posuda ... To nije sluajno. Solarni sistemi moraju biti ispunjeni solarnim fluidom (antifrizom) i moraju raditi u opsegu temperatura od -30 do +200 oC. Zbog toga je vano da se u solarne sisteme ugrauje originalna BOSCH oprema koja garantuje pouzdan i dug radni vek.

SK 300, 400, 500 -1 solar,SK 750-1 solar, specijalni

solarni bojleri koji susolarni bojler zapremine

specijalno konstruisani sa750 lit, za sisteme sa

tanim odnosom irine ipodrkom grejanja i

visine kako bi raslojavanjepripremom sanitarne vode

vode unutar bojlera bilo(princip bojler u bojleru).

najoptimalnije.

Solarna pumpna stanica,Solarna ekspanzionaSolarna automatika, saSolarni fluid za zatitu

sa pumpom koja trpiposuda predviena zapodrkom za grejanjesistema od zamrzavanja

visoke temperature ivie temperature, gumasanitarne vode, za grejanje