BUKU BIO.docx

  • View
    248

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of BUKU BIO.docx

9.1 AKTIVITI-AKTIVITI MANUSIA YANG MENGANCAM EKOSISTEMImpak Aktiviti Manusia ke atas Ekosistem1. Cabaran-cabaran hebat dunia hari ini telah membawa kepada pelbagai projek pembangunan.2. Sekiranya aktiviti-aktiviti manusia tidak dirancang dan dilaksanakan dengan baik, akan mengganggu keseimbangan alam semula jadi dan merosakkan ekosistem.3. Aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam ekosistem adalah seperti: a) pembangunan dan perindustrian b) pertambahan bilangan kenderaan c) pertambahan penggunaan pestisid dan bahan kimia dalam sektor pertanian4. Kesan-kesan dari pembanguan tidak terancang dan salah pengurusan ekosistem adalah: a) Hakisan tanahb) Banjir kilat (gambar foto 9.1)c) Tanah runtuh (gambar foto 9.2)d) Eutrofikasi (penyuburan tasik) e) Pencemaran air,udara,terma dan bunyi Foto 9.1 kejadian banjir kilat Foto 9.2 kejadian tanah runtuhf) Pemanasan global (fenomena kenaikan suhu bumi,juga dikenali sebagai kesan rumah hijau)g) Penyusutan atau penipisan lapisan ozonh) Perubahan iklimi) Kepupusan hidupan5. Jadual 9.1 merumuskan hubungan antara aktiviti pemangunan yang tidak terancang dan disalah disalah urus dan kesannya terhadap alam sekitar.Pembangunan yang tidak terancangKesan buruk terhadap alam sekitar

Perkembangan industri ringan dan berat yang tidak terkawal pencemaran air,udara,terma dan bunyi penipisan lapisan ozon kesan rumah hijau

Penerokaan hutan tanpa kawalan (penyahhutanan) hakisan tanah kesan rumah hijau perubahan iklam pemanasan global banjir kilat penyahhutanan

Pembinaan bangunan konkrit yang bertingkat-tingkat dan bercermin pencemaran terma kesan rumah hijau

Perlombongan berlebihan hakisan tanah banjir

Penggunaan baja yang berlebihan eutrofikasi pencemaran air

Penggunaan pestisid dan bahan kimia berlebihan pencemaran udara dan air kepupusan hidupan

Pengguaan bahan api fosil seperti petroleum dan arang batu kesan rumah hijau pencemaran udara

Pembakaran bahan buangan domestik pencemaran udara kesan rumah hijau

Jadual 9.1

Pencemaran 1. Pencemaran ialah perubahan sifat-sifat fizikal,kimia atau biologi yang tidak diingini pada alam sekitar dan disebabkan oleh aktiviti manusia.2. Pencemaran mempengaruhi tanah,sungai,laut dan atmosfera.Ia juga mengancam kehidupan dan habitat manusia,haiwan dan tumbuh-tumbuhan serta ekosistem.3. Jenis-jenis pencemaran termasuklah:a) Pencemaran udarab) Pencemaran airc) Pencemaran termad) Pencemaran udaraPencemaran udara1. Pencemaran udara disebabkan oleh kehadiran bahan-bahan pencemar dalam udara yang berbahaya kepada hidupan dan persekitaran2. Punca pencemaran udara adalah seperti berikut:a) Pembakarani. Sampah sarapii. Hutaniii. Sisa pepejalb) Kilang perindustriani. Pembakaran bahan api fosil seperti petroleum,diesel dan gas dalam kilang dan stesen janakuasaii. Industri pertanian yang menggunakan bahan agrokimia seperti baja,pestisid,insektisit dan herbisidc) Kenderaan bermotorMembebaskan gas-gas yang berbahaya dalam asap ekzos kereta. Foto 9.3 Asap daripada kilang menyebabkan pencemaran udara3.Pembakaran bahan api fosil menghasilkan gas seperti sulfur dioksida dan oksida nitrogen.Pembakaran sampah dan kepulan asap dan asap dari ekzos kereta dan serombong kilang menghasilkan karbon dioksida,karbon monoksida dan jelaga (partikel karbon yang tidak terbakar).4.Pertambahan gas karbon dioksida dalam atmosfera banyak memerangkap haba dan menyebabkan kesan rumah hijau.5.Keadaan ini menyebabkan suhu bumi maningkat.6.Oksida sulfur dan oksida nitrogen adalah gas berasid yang larut dalam wap air untuk membentuk asid seperti asid sulfurik dan asid nitrik.Asid ini turun bersama air hujan sebagai hujan asid.Apabila hujan,hujan asid menyebabkan tanah dan air sungai berasid dan ini membahayakan tumbuhan dan haiwan di dalam sungai dan di hutan.7.Kesan pencemaran udara terhadap kesihatan manusia:a) Bahan pencemar gas-gas berasid dan asap menyebabkan penyakit sistem respirasi seperti bronkitis,sesak nafas,kanser peparu,asma dan penyakit saluran respirasi yang lain.b)Bahan pencemar itu memedihkan mata,menyebabkan penyakit kulit dan konjunktivitis.8.Kesan pencemaran udara terhadap habitat haiwan dan tumbuhan:a) Hujan asid meresap ke dalam tanah dan meningkatkan keasidan tanah yang menyebabkan nutrien penting melarutresap.Ini menyebabkan tanah menjadi tidak subur.b) Hujan asid dalam sungai dan tasik menurunkan nilai pH air dalam habitat itu dan menyebabkan pemusnahan banyak ikan dan organisma akuatik lain.c) Hujan asid menyebabkan tanah menjadi terlalu berasid,menyebabkan tumbuhan danpokok mati.Ia juga merosakkan daun dan mengurangkan fotosintesis.d)Asap,jelaga,dan debu melekat pada permukaan daun dan menutup stoma.Ini mengurangkan penyerapan cahaya matahari oleh klorofil,dan mengurangkan kadar fotosintesis tumbuhan.9.Kesan pencemaran udara terhadap bangunan:a) Hujan asid mengaratkan struktur logam dan menghakis batu kapur yang digunakan untuk membina bangunan.b) Jelaga dan debu menjadikan bangunan kotor.10.Kesan pencemaran udara terhadap iklim:a) Asap ,debu dan jelaga bergabung dengan kabus (wap air) untuk membentuk jerebu yang mengancam kesihatan.b) Penigkatan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera menyebabkan suhu Bumi meningkat (kesan rumah hijau).Akibatnya,bongkah ais kutub melebur lalu menaikkan paras air laut menyebabkan banjir dan perubahan iklim.

11.Kesan pencemaran udara terhadap pertanian:a) Jerebu menghalang cahaya matahari daripada sampai ke Bumi.Debu dan jelaga menutup stoma dan mengurangkan kadar fotosintesis.Oleh itu,ia mengurangkan pengeluaran pertanian.b) Hujan asid memusnahkan tumbuhan,maka,pengeluaran pertanian berkurang.

12.Jadual 9.2 menunjukan punca pencemaran udara,bahan pencemar dan kesannnya ke atas hidupan dan persekitaran.PuncaBahan pencemarKesan buruk

Kilang simen,kuari,Kilang papanDebu Jangkitan salur respirasi Batuk dan bersin Banggunan menjadi kotor

Kilang perindustrian Pembakaran sampah-sarap Kenderaan bermotorDebu dan jelaga Menyebabkan jerebu Mengaburkan penglihatan Menghalang cahaya daripada sampai ke Bumi dan menutup stoma.Maka, mengurangkan kadar fotosintesis dan pengeluaran tanaman Menyebabkan kanser peparu

embakaran bahan api fosil dan sampah sarap Asap dari ekzos kenderaanKarbon minoksida

Karbon dioksida

Gas toksik mudah berpadu dengan hemoglobin berbanding oksigen.Maka ia mengurangkan kecekapan darah membawa oksigen Menyebabkan kesan rumah hijau yang meninkatkan suhu atmosfera Perubahan iklim menyebabkan banjir,taufan dan kemarau Ais di kutub melebur,menyebabkan banjir

Sulfur dioksida

Oksida nitrogen

Memedihkan mata,keradangan saluran respirasi dan peparu Merosakkan tisu peparu Menyebabkan hujan asid Hujan asid mengakis struktur logam pada jambatan dan batu kapur pada banggunan Merendahkan paras pH tanah dan air Menyebabkan pengurangan pengeluaran hasil pertanian dan kematian organisma akuatik

Menyebabkan hujan asid dan kesan hujan asid Merosakkan tisu peparu dan menyebabkan bronkitis dan kenser peparu Memedihkan mata keradangan saluran respirasi

Asap dari ekzos kenderaan menggunakan petrol berplumbumPlumbum Toksik,berbahaya dan tidak terboidegradasikan.Maka,plumbum boleh berkumpul dalam badan.Bila ia mencecah paras toksik yang tinggi,ia bolah menyebabkan kerencatan otak pada kanak-kanak

Aktiiti industri pertanianBahan agrokimia Boleh disalurkan pada rantai makanan dan berkumpul dalam badan,menyebabkan kemudaratan pada organisma kerana ia tidak terbiodegradasikan Menggangu proses fisiologi Toksik kepada badan

Stesen kuasa nuklearSinaran radioaktif Menyebabkan mutasi Mengakibatkan kanser dan penyakit genetik

Industri busa dan dan earosolKloroflurokarbon (CFC) Penipisan lapisan ozon Pemanasan global (perubahan iklim) Kanser kulit

Pencemaran air1. Pencemaran air berlaku akibat pembuangan bahan buangan domestik,industri pertanian ke dalam sungai.Hakisan tanah juga menyebabkan pencemaran air.2. Punca pencemaran air:a) Pembuangan kumbahan tidak dirawat dan bahan buangan domestik ke dalam sungai (Rajah 9.3)b) Pembuangan bahan buangan industric) Pembuangan bahan buangan pertaniand) Tumpahan minyak3.Jadual 9.3 menunjukkan punca pencemaran air dan kesannya terhadap hidupan dan persekitaran.Punca pencemaran airBahan pencemarKesan buruk

Pembuangan bahan buangan domestik ke dalam sungai Kumbahan tidak dirawat (tinja manusia dan air buangan) Sampah-sarap Detergen Menggalakkan pembiakan bakteria yang menyebabkan pemyakit kolera,tifoid dan desenteri Menyebabkan bau busuk dan menjejaskan pemandangan

Pembuangan bahan buangan industri Sisa organik daripada kelapa sawit dan getah Bahan toksik daripada industri elektronik seperti arsenik, plumbum, merkuri dan zink Mencemarkan air secara fizikal. Pereputan sisa organik mengurangkan kepekatan oksigen dalam air.

Bahan buangan pertanian (melarutresap dari ladang ke sungai berdekatan Baja dan tinja haiwan mengandungi nitrat dan fosfat Nitrat dan fosfat itu menggalakkan pertumbuhan alga dengan cepat di mana alga itu kemudian akan menggunakan bekalan oksigen di dalam air,kesannya membunuh ikan dan organisma akuatik yang lain.

Bahan agrokimia seperti insektisid dan fungisid Bahan buangan kimia dalam jumlah yang ketara itu adalah beracun kepada haiwan akuatik dan boleh merosakkan organ dalam badan, menyebabkan kanser dan pencemaran bekalan air.

Tumpahan minyak Minyak yang tumpah dari kapal tangki minyak Menyebabkan kematian hidupan laut. Menyebabkan kematian burung laut dan anjing laut. Mencemarkan pantai

Jadual 9.3 Punca Pencemaran air dan kesannya Rajah 9.3 pembuangan kumbahan tidak dirawat dan bahan buangan domestik