Click here to load reader

modul bio.docx

  • View
    282

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of modul bio.docx

Sentuhan Kasih Biologi A

SMK JENGKA PUSATSekolah Kluster Kecemerlangan KPM26400 Bandar Pusat Jengka, Pahang

SIRI 1

Nama : Kelas:

1. Rajah 1 menunjukkan struktur satu sel tumbuhan.

a. i. Namakan organel T

ii. Nyatakan dua fungsi Jasad Golgi

b. i. Namakan struktur dalam kloroplas yang terlibat dalam tindak balas cahaya fotosintesis.

..

ii. Jelaskan dengan ringkas fungsi kloroplas dalam fotosintesis

..

c. Seorang suri rumah bercadang untuk membuat kubis masin. Dia merendam kubis itu kedalam larutan pekat pada suatu tempoh masa tertentu.

i. Lukis rajah berlabel keadaan satu sel kubis itu selepas direndam dalam larutan garam pekat itu.

ii. Apakah yang berlaku kepada sel di dalam larutan garam pekat itu?Terangkan bagaimana ini berlaku.

2. Rajah 1 menunjukkan satu sel tumbuhan yang dilihat di bawah mikroskop electron.

a. i. Pada rajah 1 , labelkan struktur P, Q, R dan S

P :..Q:..R:..S:..

ii. Nyatakan fungsi struktur

P:.

Q:

b. Terangkan peranan R dalam mengekalkan kesegahan sel

c. Setiap sel soma yang mengandungi struktur Q berpotensi membentuk organism baru yang serba lengkap .i. Namakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan pokok-pokok baru dengan banyak.

..

ii. Dengan menggunakan satu bahagian tumbuhan yang sesuai, huraikan teknik di 1. c.i

..

3. Rajah 1 menunjukkan struktur satu sel haiwan.

a. i. Pada rajah 1 , labelkan P dan S

P:S:..

ii. Terangkan fungsi kromosom b. Terangkan apa yang berlaku kepada penghasilan enzim luar sel jika Jasad Golgi dan S tidak ada.

c. Terangkan mengapa sel sperma mempunyai lebih mitokondrion..

d. Terangkan bagaimana lisosom membantu dalam penyingkiran organel-organel yang rosak dalam sel.

4. Rajah 2 menunjukkan empat aras organisasi sel dalam manusia

a. Lengkapkan jadual 2 dengan menamakan Aras 2 dan Aras 3

ArasNama

1Sel

2

3

4Sistem

b. i Sel-sel itu melalui proses X untuk menjadi sel khusus yang menjalankan fungsi yang khsus. Namakan proses X

ii.Apakah fungsi struktur dalam aras 2? .

iii.Struktur dalam aras 4 adalah satu daripada system badan. Namakan sistem ini. IV.Nyatakan satu fungsi system di 4.b.iii. . .

c. i. Namakan dan terangkan keadaan yang boleh menyebabkan berlakunya penyumbatan dalam salur darah S

Nama :Penerangan :.

ii.Seorang individu mengalami keadaan di 4.c.i Nyatakan tiga kesan ke atas kesihatannya. . . .. .

5. Rajah 1.1 menunjukkan aras yang berbeza dalam organisasi sel bagi manusia daripada sel ke organ.

a. i. Namakan P, Q, R

P :..Q:..R:..

II. Nyatakan satu fungsi sel darah merah. ..b. Terangkan fungsi Q dalam mengawal atur aras glukosa dalam darah.

c. Rajah 1.2 menunjukkan pergerakan bolus makanan dalam esophagus

Terangkan bagaimana bolus makanan bergerak turun dari esophagus ke perut.......

d. Nyatakan fungsi renin, pepsin dan asid hidroklorik dalam perut

6. Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan dua jenis pergerakan yang berbeza bagi bahan merentasi membran plasma

a. Pada rajah 2.1, label struktur-struktur berikut:-Dwilapisan fosfolipid, dengan huruf J- Protein pembawa, dengan huruf K

b. Nyatakan dua ciri dwilapisan fosfolipid..

c. Namakan proses pergerakan bahan merentasi membrane plasma yang ditunjukkan pada rajah 2.1 dan rajah 2.2

Proses pada rajah 2.1 :.

Proses pada rajah 2.2:

d. i. Molekul-molekul glukosa diangkut ke sel merentasi membran plasma melalui proses yang ditunjukkan pada Rajah 2.1. Terangkan mengapa.

..

ii. Jika bahan pada rajah 2.2 adalah ion-ion kalsium, huraikan bagaimana ion-ion kalsium tersebut diangkut ke dalam sel.

..

7. Rajah 2.1 dan rajah 2.2 masing-masing menunjukkan pergerakan bahan X dan Y merentasi membrane plasma. Pergerakan X memerlukan tenaga tetapi pergerakan Y tidak memerlukan tenaga.

a. Terangkan proses yang terlibat dalam pergerakan X dan YX:.Y:.

b. i. Namakan satu contoh X dan YX:.Y:.

ii.Huraikan pergerakan Y seperti ditunjukkan pada rajah 2.2 . .. ...

c. Rajah 2.3 menunjukkan keadaan sel tumbuhan sebelum dan selepas direndam dalam sejenis larutan.

Terangkan keadaan sel selepas direndam dalam larutan tersebut.d. Seorang surirumah membuat jeruk mangga dengan merendam kepingan buah mangga dalam larutan gula yang pekat.Nyatakan satu kebaikan dan dua keburukan kaedah yang digunakan berbanding dengan menyimpan mangga segar.

Kebaikan:..Keburukan:

8. Rajah 2.1 menunjukkan sel tumbuhan yang telah direndam larutan sukrosa 30%

a. i.Pada rajah 2.1, labelkan X dan Y

ii.Namakan larutan yang mengisi ruang antara dinding sel dan X Terangkan bagaimana larutan itu mengisi ruang tersebut.

Nama larutan:.Penerangan:

b. Sel tumbuhan dalam rajah 2.1 telah mengalami plasmolisis. Terangkan bagaimana ini berlaku...

c. Rajah 2.2 dan rajah 2.3 menunjukkan keadaan dua anak pokok yang telah diberi baja. Pokok pada rajah 2.3 diberi baja secara berlebihan.

Terangkan keadaan pokok pada rajah 2.3.

d. Rajah 2.4 menunjukkan satu kaedah pengawetan sayur-sayuran.

Terangkan kaedah yang digunakan...

9. a. Membran plasma menyelaputi protoplasma sel.Secara keseluruhan membran plasma mempamerkan sifat bendalir seolah-olah ia adalah satu lapisan minyak di dalam sebikar airApakah yang dimaksudkan dengan membran plasma mempamerkan sifat bendalir?

b. Satu eksperimen dijalankan dengan menggunakan bahan R diluar sel.Tujuan eksperimen itu adalah untuk mengkaji kesan kepekatan yang berbeza bagi bahan R di atas kadar pergerakannya merentasi membrane plasma ke dalam sel.Graf 7.1 menunjukkan keputusan eksperimen itu

Berdasarkan graf 7.1, nyatakan satu contoh bahan R dan terangkan bagaimana bahan R bergerak merentasi membrane plasma.

Eksperimen itu diulangi dengan menggantikan bahan R dengan bahan S.Graf 7.2 menunjukkan keputusan yang diperolehi.

Berdasarkan graf 7.1 dan 7.2, bandingkan dan terangkan pergerakan bahan R dan bahan S merentasi membran plasma.

....................10. a.Rajah 6.1 menunjukkan struktur satu organism unisel yang hidup dalam kolam air tawar.

Terangkan fungsi X dalam proses pengosmokawalaturan...

b.Terangkan persamaan dan perbezaan antara resapan berbantu dan pengangkutan aktif dalam pergerakan molekul merentasi membran plasma

c. Rajah 6.2 dan rajah 6.3 menunjukkan dua cara pengawetan ikan dan sayur.

Terangkan bagaimana bahan-bahan pengawetitu berkesan dalam pengawetan setiap bahan makanan tersebut.

11. Pergerakan bahan merentasi membrane plasma di dalam sel adalahpenting untuk kemandirian hidup organisma.Proses ini mengekalkan persekitaran dalaman organismaa. i.

Terangkan kepentingan membran plasma untuk kemandirian organisma hidup.

ii.Rajah 7.1 menunjukkan dua jenis pengangkutan bahan melalui membran plasma.

Terangkan kedua-dua jenis pengangkutan bahan melalui membran plasma yang ditunjukkan dalam rajah 7.1

b. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengetahui kepekatan diluar sel yang isotonik dengan kepekatan sap sel. Murid itu merendam jalur ubi kentang di dalam kepekatan larutan gula yang berbeza untuk tempoh 30 minit setiap larutan.

Rajah 7.2 menunjukkan graf yang diplot untuk menunjukkan perubahan dalam jisim melawan kepekatan larutan.i. Berdasarkan graf pada rajah 7.2, nyatakan kepekatan larutan yang isotonic kepada sap sel.ii. Terangkan apa yang berlaku masing-masingpada sel di titik P, Q dan R

12. Rajah 4.1 menunjukkan dua peringkat organisasi di dalam struktur protein

a.Pada rajah 4.1, namakan peringkat organisasi di dalam struktur protein X dan Y

b. Huraikan struktur protein X..

c.Rajah 4.2 menunjukkan bagaimana protein X diuraikan untuk membentuk hasil.

Terangkan bagaimana hasil-hasil dalam rajah 4.2 dibentuk...

d. Nyatakan mengapa protein haiwan adalah protein kelas pertama

e. Sutera adalah suatu contoh protein. Pakaian sutera menjadi berkedut apabila dibasuh menggunakan air panas pada suhu 65

i. Terangkan pernyataan di atas...

ii. Berdasarkan pernyataan di atas, cadangkan dua cara untuk mengekalkan kualiti pakaian sutera.

13. Rajah 4.1 menunjukkan organel-organel yang terlibat semasa sintesis dan rembesan suatu enzim dalam satu sel haiwan.

a. Namakan organel yang berlabel P dan RP :..R :..

b. i. Nyatakan fungsi organel S

ii.Terangkan peranan organel Q dalam sintesis enzim.

c. Enzim banyak digunakan dalam kehidupan seharian dan dalam industri

Terangkan bagaimana enzim bertindak balas dalam:i. Memudahkan kerja memasak daging..

ii. Mengestrak agar-agar daripada rumpai laut.

d. Rajah 4.2 menunjukkan struktur satu enzim dan substrat W, substrat X dan Y

Berdasarkan rajah 4.2, lengkapkan rajah skema dibawah bagi menunjukkan mekanisme tindakan enzim ke atas substrat yang sesuai

14. Rajah 5.1 menunjukkan turutan langkah-langkah dalam sintesis suatu enzim luar sel dalam sel pancreas manusia.Langkah-langkah itu dilabelkan sebagai Langkah I, Langkah II, dan Langkah III. Langkah I menunjukkan perubahan bahagian tertentu rantai DNA. Rantai DNA yang terlibat mengandungi tiga bes nitrogen, iaitu CTC

a. Terangkan perubahan yang berlaku dalam rantai heliks ganda dua DNA semasa langkah I

b. Berdasarkan rajah 5.1:i. Nyatakan