56
Denumire indicator Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri pe anii 2017-2022 Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei - 1 Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at 0001 0002 1205 2000 2005 2105 05 05 09 10 14 15 05 03 07 12 03 05 16 17 18 19 20 21 22 23 24 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat Venituri din contributia datorata penru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Contributii pentru concedii si indemnizatii Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatii CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor Regularizari 28.760.950 25.915.516 2.125.311 1.375.606 5.262 612.894 131.549 23.760.447 11.985.100 11.573.753 411.348 11.775.347 11.455.517 1 21.405 13.146 5 271 207 113 46.791 118.536 119.136 35.648.379 33.102.886 2.777.508 1.802.642 -1.332 960.806 15.392 30.303.015 3.710.206 1.415.846 81.822 2.212.538 26.592.809 26.032.000 8.866 743 6 292 110 59 18.733 28.486 201.321 37.910.757 37.601.414 3.343.004 1.474.000 1.853.060 15.944 34.237.541 1.624.666 900 1.623.766 32.612.875 32.107.765 9.353 308 116 19.764 6,35 13,59 20,36 -18,23 92,87 3,59 12,98 -56,21 -99,94 -26,61 22,64 23,34 5,49 5,48 5,45 5,50 41.032.888 40.717.866 3.429.923 1.512.324 1.901.240 16.359 37.266.533 1.571.839 800 1.571.039 35.694.694 35.135.244 10.071 331 125 21.281 46.263.956 44.824.681 3.515.671 1.550.132 1.948.771 16.768 41.287.064 1.742.057 700 1.741.357 39.545.007 38.927.573 10.781 355 134 22.781 A B CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 49.776.669 49.209.384 3.600.047 1.587.335 1.995.542 17.170 45.586.864 1.924.036 600 1.923.436 43.662.828 42.983.034 11.539 380 143 24.383 Realizari 2017 Executie preliminata 2018 Propuneri 2019 Crestere / descrestere 2019/2018 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 1 2 3 4 5 6 7 1

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2017-2022

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

1205

2000

2005

2105

05

05

09

10

14

15

05

03

07

12

03

05

16

17

18

19

20

21

22

23

24

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICIIVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic deasigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractelecost-volum/cost-volum-rezultat Venituri din contributia datorata penru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracteB.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Contributii pentru concedii si indemnizatii

Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatiiCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele carerealizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor Regularizari

28.760.950

25.915.516

2.125.311

1.375.606

5.262

612.894

131.549

23.760.447

11.985.100

11.573.753

411.348

11.775.347

11.455.517

1

21.405

13.146

5

271

207

113

46.791

118.536

119.136

35.648.379

33.102.886

2.777.508

1.802.642

-1.332

960.806

15.392

30.303.015

3.710.206

1.415.846

81.822

2.212.538

26.592.809

26.032.000

8.866

743

6

292

110

59

18.733

28.486

201.321

37.910.757

37.601.414

3.343.004

1.474.000

1.853.060

15.944

34.237.541

1.624.666

900

1.623.766

32.612.875

32.107.765

9.353

308

116

19.764

6,35

13,59

20,36

-18,23

92,87

3,59

12,98

-56,21

-99,94

-26,61

22,64

23,34

5,49

5,48

5,45

5,50

41.032.888

40.717.866

3.429.923

1.512.324

1.901.240

16.359

37.266.533

1.571.839

800

1.571.039

35.694.694

35.135.244

10.071

331

125

21.281

46.263.956

44.824.681

3.515.671

1.550.132

1.948.771

16.768

41.287.064

1.742.057

700

1.741.357

39.545.007

38.927.573

10.781

355

134

22.781

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

49.776.669

49.209.384

3.600.047

1.587.335

1.995.542

17.170

45.586.864

1.924.036

600

1.923.436

43.662.828

42.983.034

11.539

380

143

24.383

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

1

Page 2: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

2900

3000

3005

3105

3600

3605

3705

4100

4200

4205

25

26

27

29

49

50

05

05

50

03

05

24

50

01

05

05

22

23

26

27

30

47

48

49

50

53

72

74

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asiguratiContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Alte venituri din proprietate

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

DIVERSE VENITURI

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari

IV SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Contributii de asigurari de sanatate persoane care satisfac serviciul militar in termen Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in oerioada de aminare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei Sume alocate bugetului Fondului national unic de

173

45

1

29.758

1.988

1.100

1.100

888

888

27.770

21.663

-53

21.715

6.107

6.107

2.845.434

2.845.434

2.733.480

-7

48.476

493.585

186.940

1.777.229

59

92

5.292

318

63.285

11

158.200

140.502

67

55.050

3.748

102.781

45

22.363

1.121

513

513

608

608

21.242

19.178

24

19.154

2.064

2.064

2.038.916

2.038.916

1.937.850

3.610

1.733.662

23.307

-59

461

25

176.843

1

71

3.954

471.544

20.869

1.153

528

528

625

625

19.716

19.716

19.716

309.343

309.343

309.223

309.223

5,97

5,50

358,79

-6,68

2,85

2,92

2,92

2,80

2,80

-7,18

2,81

2,93

-84,83

-84,83

-84,04

74,86

77

4.257

523.308

21.410

1.182

541

541

641

641

20.228

20.228

20.228

315.022

315.022

314.902

284.680

30.222

82

4.557

578.744

21.946

1.212

555

555

657

657

20.734

20.734

20.734

1.439.275

1.439.275

1.439.275

1.149.978

289.297

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

88

4.878

638.383

22.473

1.241

568

568

673

673

21.232

21.232

21.232

567.285

567.285

567.285

293.840

273.445

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

2

Page 3: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

4305

4705

4808

5000

05

06

11

12

13

05

08

15

01

10

20

30

51

57

58

asigurari sociale de sanatate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legalereferitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateSUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauzade accidente de munca si boli profesionale Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionalaSUME IN CURS DE DISTRIBUIRE

Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuireFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

111.954

-6

-40

42.849

68.201

950

29.321.786

29.350.771

280.843

23.420.214

2.058

3.672.093

1.975.563

101.066

122

173

3.373

97.129

269

506.577

506.577

36.815.590

34.854.715

36.814.895

34.889.046

282.886

282.886

26.935.750

25.009.901

2.157

2.157

8.101.179

8.101.179

1.490.011

1.490.011

120

107

13

2.463

2.463

2.463

37.909.465

37.839.465

37.904.370

37.834.370

305.000

305.000

26.582.972

26.582.972

2.500

2.500

9.350.000

9.350.000

1.550.011

1.550.011

112.596

42.596

-99,88

-38,15

-95,17

2,97

8,56

2,96

8,44

7,82

7,82

-1,31

6,29

15,90

15,90

15,42

15,42

4,03

4,03

120

107

13

39.584.959

39.523.981

39.559.904

39.491.904

312.120

312.120

27.675.940

27.537.940

2.500

2.500

9.897.696

9.897.696

1.601.261

1.601.261

68.000

138.000

46.172.189

46.172.189

46.154.827

46.154.827

327.437

327.437

33.789.833

33.789.833

2.500

2.500

10.381.056

10.381.056

1.649.590

1.649.590

1.996

1.996

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

48.310.374

48.310.374

48.293.734

48.293.734

342.877

342.877

34.880.752

34.880.752

2.500

2.500

10.868.283

10.868.283

2.196.881

2.196.881

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

3

Page 4: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5005

59

70

71

84

85

01

10

20

30

51

57

58

59

70

71

84

85

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

CHELTUIELI - TOTAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

1.224

1.224

-30.209

-30.209

29.321.786

29.350.771

280.843

23.420.214

2.058

3.672.093

1.975.563

1.224

1.224

-30.209

2.912

2.912

695

131

695

131

-34.462

-34.462

36.815.590

34.854.715

36.814.895

34.889.046

282.886

282.886

26.935.750

25.009.901

2.157

2.157

8.101.179

8.101.179

1.490.011

1.490.011

2.912

2.912

695

131

695

131

-34.462

1.291

1.291

5.095

5.095

5.095

5.095

37.907.002

37.837.002

37.901.907

37.831.907

305.000

305.000

26.582.972

26.582.972

2.500

2.500

9.350.000

9.350.000

1.550.011

1.550.011

110.133

40.133

1.291

1.291

5.095

5.095

5.095

5.095

-55,67

-55,67

633,09

3.789,31

633,09

3.789,31

2,96

8,56

2,95

8,43

7,82

7,82

-1,31

6,29

15,90

15,90

15,42

15,42

4,03

4,03

-55,67

-55,67

633,09

3.789,31

633,09

3.789,31

2.387

2.387

25.055

32.077

25.055

32.077

39.584.959

39.523.981

39.559.904

39.491.904

312.120

312.120

27.675.940

27.537.940

2.500

2.500

9.897.696

9.897.696

1.601.261

1.601.261

68.000

138.000

2.387

2.387

25.055

32.077

25.055

32.077

2.415

2.415

17.362

17.362

17.362

17.362

46.172.189

46.172.189

46.154.827

46.154.827

327.437

327.437

33.789.833

33.789.833

2.500

2.500

10.381.056

10.381.056

1.649.590

1.649.590

1.996

1.996

2.415

2.415

17.362

17.362

17.362

17.362

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.441

2.441

16.640

16.640

16.640

16.640

48.310.374

48.310.374

48.293.734

48.293.734

342.877

342.877

34.880.752

34.880.752

2.500

2.500

10.868.283

10.868.283

2.196.881

2.196.881

2.441

2.441

16.640

16.640

16.640

16.640

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

4

Page 5: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6600

6605

05

01

10

20

30

51

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

-30.209

29.321.786

29.350.771

280.843

23.420.214

2.058

3.672.093

1.975.563

1.224

1.224

-30.209

-30.209

27.346.491

27.375.208

280.843

23.420.214

-34.462

36.815.590

34.854.715

36.814.895

34.889.046

282.886

282.886

26.935.750

25.009.901

2.157

2.157

8.101.179

8.101.179

1.490.011

1.490.011

2.912

2.912

695

131

695

131

-34.462

-34.462

35.325.579

33.365.323

35.324.884

33.399.035

282.886

282.886

26.935.750

25.009.901

37.907.002

37.837.002

37.901.907

37.831.907

305.000

305.000

26.582.972

26.582.972

2.500

2.500

9.350.000

9.350.000

1.550.011

1.550.011

110.133

40.133

1.291

1.291

5.095

5.095

5.095

5.095

36.356.991

36.286.991

36.351.896

36.281.896

305.000

305.000

26.582.972

26.582.972

2,96

8,56

2,95

8,43

7,82

7,82

-1,31

6,29

15,90

15,90

15,42

15,42

4,03

4,03

-55,67

-55,67

633,09

3.789,31

633,09

3.789,31

2,92

8,76

2,91

8,63

7,82

7,82

-1,31

6,29

39.584.959

39.523.981

39.559.904

39.491.904

312.120

312.120

27.675.940

27.537.940

2.500

2.500

9.897.696

9.897.696

1.601.261

1.601.261

68.000

138.000

2.387

2.387

25.055

32.077

25.055

32.077

37.983.698

37.922.720

37.958.643

37.890.643

312.120

312.120

27.675.940

27.537.940

46.172.189

46.172.189

46.154.827

46.154.827

327.437

327.437

33.789.833

33.789.833

2.500

2.500

10.381.056

10.381.056

1.649.590

1.649.590

1.996

1.996

2.415

2.415

17.362

17.362

17.362

17.362

44.522.599

44.522.599

44.505.237

44.505.237

327.437

327.437

33.789.833

33.789.833

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

48.310.374

48.310.374

48.293.734

48.293.734

342.877

342.877

34.880.752

34.880.752

2.500

2.500

10.868.283

10.868.283

2.196.881

2.196.881

2.441

2.441

16.640

16.640

16.640

16.640

46.113.493

46.113.493

46.096.853

46.096.853

342.877

342.877

34.880.752

34.880.752

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

5

Page 6: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6805

9905

5008

6608

30

51

58

59

70

71

84

85

01

57

84

85

01

58

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

SANATATE

2.058

3.672.093

1.224

1.224

-29.941

-29.941

1.975.295

1.975.563

1.975.563

-268

-268

-560.836

2.157

2.157

8.101.179

8.101.179

2.912

2.912

695

131

695

131

-33.843

-33.843

1.490.011

1.489.392

1.490.011

1.490.011

1.490.011

1.490.011

-619

-619

793.664

2.500

2.500

9.350.000

9.350.000

110.133

40.133

1.291

1.291

5.095

5.095

5.095

5.095

1.550.011

1.550.011

1.550.011

1.550.011

1.550.011

1.550.011

73.755

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

15,90

15,90

15,42

15,42

-55,67

-55,67

633,09

3.789,31

633,09

3.789,31

4,03

4,07

4,03

4,03

4,03

4,03

-90,71

2.500

2.500

9.897.696

9.897.696

68.000

138.000

2.387

2.387

25.055

32.077

25.055

32.077

1.601.261

1.601.261

1.601.261

1.601.261

1.601.261

1.601.261

1.508.907

2.500

2.500

10.381.056

10.381.056

1.996

1.996

2.415

2.415

17.362

17.362

17.362

17.362

1.649.590

1.649.590

1.649.590

1.649.590

1.649.590

1.649.590

91.767

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.500

2.500

10.868.283

10.868.283

2.441

2.441

16.640

16.640

16.640

16.640

2.196.881

2.196.881

2.196.881

2.196.881

2.196.881

2.196.881

1.466.295

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

6

Page 7: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

58

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

7

Page 8: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2017-2022

(sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5005

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

14

17

30

06

01

02

03

CHELTUIELI - TOTAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte sporuri

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

29.321.786

29.350.771

280.843

229.553

225.483

924

95

3.052

51.290

35.822

1.130

36.815.590

34.854.715

36.814.895

34.889.046

282.886

282.886

268.592

268.592

235.754

235.754

26.063

26.063

122

122

953

953

101

101

1

1

5.598

5.598

4.207

4.207

4.207

4.207

10.087

10.087

3.158

3.158

99

99

37.907.002

37.837.002

37.901.907

37.831.907

305.000

305.000

294.301

248.758

29.406

852

966

99

10.220

4.000

4.308

4.308

6.391

2,96

8,56

2,95

8,43

7,82

7,82

9,57

5,52

12,83

598,36

1,36

-1,98

-28,55

2,40

2,40

-36,64

39.584.959

39.523.981

39.559.904

39.491.904

312.120

312.120

46.172.189

46.172.189

46.154.827

46.154.827

327.437

327.437

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

48.310.374

48.310.374

48.293.734

48.293.734

342.877

342.877

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

8

Page 9: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

04

06

07

08

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii platite de angajator in numele angajatuluiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Piese de schimb

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

11.910

342

2.085

23.420.214

23.405.192

2.298

212

5.228

455

822

735

3.187

23.351.758

40.498

1.362

2.057

1.040

1.040

30

30

197

197

5.561

5.561

2

2

26.935.750

25.009.901

26.922.853

24.998.793

2.134

2.133

210

210

5.543

5.543

510

510

665

665

1.069

1.069

3.227

3.227

26.876.014

24.961.978

33.481

23.458

1.731

1.731

1.008

1.008

6.391

26.582.972

26.582.972

26.555.695

2.304

266

6.140

565

871

2.846

3.444

26.477.451

61.808

3.584

1.385

14,93

-1,31

6,29

6,23

8,02

26,67

10,77

10,78

30,98

166,23

6,72

6,07

163,48

107,05

37,40

27.675.940

27.537.940

33.789.833

33.789.833

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

34.880.752

34.880.752

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

9

Page 10: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

57

06

11

12

13

14

30

03

01

02

01

02

04

30

02

66

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

I.Credite de angajament

2.057

784

474

309

133

19

152

10.517

6.388

4.128

2.058

2.058

2.058

3.672.093

3.672.093

3.672.093

1.975.563

1.008

1.008

1.042

1.042

691

691

351

351

116

116

50

50

170

170

8.780

6.991

6.166

4.353

2.614

2.638

2.157

2.157

2.157

2.157

2.157

2.157

8.101.179

8.101.179

8.101.179

8.101.179

8.101.179

8.101.179

1.490.011

1.490.011

1.490.011

1.385

1.678

1.128

550

143

3

649

241

19.594

6.212

13.382

2.500

2.500

2.500

2.500

9.350.000

9.350.000

9.350.000

9.350.000

1.550.011

1.550.011

37,40

61,04

63,24

56,70

23,28

1.198,00

41,76

180,27

42,71

407,28

15,90

15,90

15,90

15,90

15,42

15,42

15,42

15,42

4,03

4,03

2.500

2.500

9.897.696

9.897.696

1.601.261

1.601.261

2.500

2.500

10.381.056

10.381.056

1.649.590

1.649.590

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.500

2.500

10.868.283

10.868.283

2.196.881

2.196.881

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

10

Page 11: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

58

59

70

71

02

15

17

40

01

03

01

01

02

01

02

03

01

02

03

30

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Constructii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

I.Credite de angajament

1.975.563

1.975.563

1.224

1.224

1.224

35

1.040

84

64

1.490.011

1.490.011

1.490.011

2.912

2.912

1.656

1.656

1.256

1.256

695

131

695

131

223

130

144

59

22

50

70

7

1

472

1.550.011

1.550.011

110.133

40.133

35.000

5.606

29.394

5.133

1.642

2.463

1.028

1.291

1.291

1.291

5.095

5.095

5.095

5.095

4.273

624

1.649

2.000

4,03

4,03

-55,67

-55,67

2,79

633,09

3.789,31

633,09

3.789,31

3.186,92

957,63

199.900,00

68.000

138.000

2.387

2.387

25.055

32.077

25.055

32.077

1.996

1.996

2.415

2.415

17.362

17.362

17.362

17.362

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.441

2.441

16.640

16.640

16.640

16.640

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

11

Page 12: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6600 05

84

85

01

10

20

30

51

57

58

59

70

71

84

85

01

03

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

-30.209

-30.209

-30.209

-30.209

29.321.786

29.350.771

280.843

23.420.214

2.058

3.672.093

1.975.563

1.224

1.224

-30.209

-30.209

1

-34.462

-34.462

-34.462

-34.462

36.815.590

34.854.715

36.814.895

34.889.046

282.886

282.886

26.935.750

25.009.901

2.157

2.157

8.101.179

8.101.179

1.490.011

1.490.011

2.912

2.912

695

131

695

131

-34.462

-34.462

822

37.907.002

37.837.002

37.901.907

37.831.907

305.000

305.000

26.582.972

26.582.972

2.500

2.500

9.350.000

9.350.000

1.550.011

1.550.011

110.133

40.133

1.291

1.291

5.095

5.095

5.095

5.095

82.100,00

2,96

8,56

2,95

8,43

7,82

7,82

-1,31

6,29

15,90

15,90

15,42

15,42

4,03

4,03

-55,67

-55,67

633,09

3.789,31

633,09

3.789,31

39.584.959

39.523.981

39.559.904

39.491.904

312.120

312.120

27.675.940

27.537.940

2.500

2.500

9.897.696

9.897.696

1.601.261

1.601.261

68.000

138.000

2.387

2.387

25.055

32.077

25.055

32.077

46.172.189

46.172.189

46.154.827

46.154.827

327.437

327.437

33.789.833

33.789.833

2.500

2.500

10.381.056

10.381.056

1.649.590

1.649.590

1.996

1.996

2.415

2.415

17.362

17.362

17.362

17.362

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

48.310.374

48.310.374

48.293.734

48.293.734

342.877

342.877

34.880.752

34.880.752

2.500

2.500

10.868.283

10.868.283

2.196.881

2.196.881

2.441

2.441

16.640

16.640

16.640

16.640

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

12

Page 13: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6605

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

14

17

30

06

01

02

03

04

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte sporuri

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleI.Credite de angajament

27.346.491

27.375.208

280.843

229.553

225.483

924

95

3.052

51.290

35.822

1.130

11.910

35.325.579

33.365.323

35.324.884

33.399.035

282.886

282.886

268.592

268.592

235.754

235.754

26.063

26.063

122

122

953

953

101

101

1

1

5.598

5.598

4.207

4.207

4.207

4.207

10.087

10.087

3.158

3.158

99

99

1.040

1.040

30

36.356.991

36.286.991

36.351.896

36.281.896

305.000

305.000

294.301

248.758

29.406

852

966

99

10.220

4.000

4.308

4.308

6.391

2,92

8,76

2,91

8,63

7,82

7,82

9,57

5,52

12,83

598,36

1,36

-1,98

-28,55

2,40

2,40

-36,64

37.983.698

37.922.720

37.958.643

37.890.643

312.120

312.120

44.522.599

44.522.599

44.505.237

44.505.237

327.437

327.437

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

46.113.493

46.113.493

46.096.853

46.096.853

342.877

342.877

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

13

Page 14: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

06

06

07

08

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii platite de angajator in numele angajatuluiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Piese de schimb

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

342

2.085

23.420.214

23.405.192

2.298

212

5.228

455

822

735

3.187

23.351.758

40.498

1.362

2.057

2.057

30

197

197

5.561

5.561

2

2

26.935.750

25.009.901

26.922.853

24.998.793

2.134

2.133

210

210

5.543

5.543

510

510

665

665

1.069

1.069

3.227

3.227

26.876.014

24.961.978

33.481

23.458

1.731

1.731

1.008

1.008

1.008

1.008

1.042

6.391

26.582.972

26.582.972

26.555.695

2.304

266

6.140

565

871

2.846

3.444

26.477.451

61.808

3.584

1.385

1.385

14,93

-1,31

6,29

6,23

8,02

26,67

10,77

10,78

30,98

166,23

6,72

6,07

163,48

107,05

37,40

37,40

27.675.940

27.537.940

33.789.833

33.789.833

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

34.880.752

34.880.752

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

14

Page 15: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

58

11

12

13

14

30

03

01

02

01

02

04

30

02

66

01

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

784

474

309

133

19

152

10.517

6.388

4.128

2.058

2.058

2.058

3.672.093

3.672.093

3.672.093

1.042

691

691

351

351

116

116

50

50

170

170

8.780

6.991

6.166

4.353

2.614

2.638

2.157

2.157

2.157

2.157

2.157

2.157

8.101.179

8.101.179

8.101.179

8.101.179

8.101.179

8.101.179

1.678

1.128

550

143

3

649

241

19.594

6.212

13.382

2.500

2.500

2.500

2.500

9.350.000

9.350.000

9.350.000

9.350.000

110.133

40.133

35.000

5.606

61,04

63,24

56,70

23,28

1.198,00

41,76

180,27

42,71

407,28

15,90

15,90

15,90

15,90

15,42

15,42

15,42

15,42

2.500

2.500

9.897.696

9.897.696

68.000

138.000

2.500

2.500

10.381.056

10.381.056

1.996

1.996

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.500

2.500

10.868.283

10.868.283

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

15

Page 16: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -9

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

59

70

71

84

85

15

17

40

01

03

01

02

01

02

03

01

02

03

30

03

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Constructii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

1.224

1.224

1.224

35

1.040

84

64

-29.941

-29.941

-29.941

-29.941

2.912

2.912

1.656

1.656

1.256

1.256

695

131

695

131

223

130

144

59

22

50

70

7

1

472

1

-33.843

-33.843

-33.843

-33.843

29.394

5.133

1.642

2.463

1.028

1.291

1.291

1.291

5.095

5.095

5.095

5.095

4.273

624

1.649

2.000

822

-55,67

-55,67

2,79

633,09

3.789,31

633,09

3.789,31

3.186,92

957,63

199.900,00

82.100,00

2.387

2.387

25.055

32.077

25.055

32.077

2.415

2.415

17.362

17.362

17.362

17.362

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.441

2.441

16.640

16.640

16.640

16.640

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

16

Page 17: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -10

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

01

04

Administratia centrala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Servicii publice descentralizate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Medicamente cu si fara contributie personala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritonealaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Dispozitive si echipamente medicale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Servicii medicale in ambulator

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta medicala primara

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta medicala pentru specialitati clinice

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta medicala stomatologica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta medicala in centre medicale multifunctionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitarI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Spitale generale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii

69.337

3.961.174

8.719.119

4.255.122

2.959.366

346.435

953.547

204.649

3.488.511

1.656.627

908.699

85.180

720.475

117.530

37.424

10.516.427

10.460.029

74.589

66.507

8.381.181

8.340.594

11.538.893

9.902.577

5.791.566

5.009.146

4.101.117

3.347.920

404.887

332.604

1.022.801

1.007.113

218.522

205.794

4.260.539

4.212.876

2.088.699

2.061.850

1.162.927

1.161.786

109.736

104.359

780.886

766.733

118.291

118.148

38.771

37.843

10.541.156

10.315.237

10.492.579

10.266.660

169.882

9.646.444

11.906.779

6.243.826

3.737.404

530.806

1.176.221

218.522

4.459.017

2.187.423

1.247.032

127.585

778.695

118.282

43.271

9.571.176

9.522.843

155,43

15,66

20,24

24,65

11,63

59,59

16,79

6,18

5,84

6,09

7,34

22,26

1,56

0,11

14,34

-7,21

-7,24

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

17

Page 18: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -11

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6805

07

11

05

06

01

01

57

84

85

02

01

01

03

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ingrijiri medicale la domiciliu

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta sociala in caz de boli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta sociala pentru familie si copii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

56.398

56.422

498.077

1.975.295

1.975.563

1.975.563

1.975.563

1.975.563

-268

-268

-268

-268

1.104.856

1.104.856

870.439

48.577

48.577

40.422

39.661

450.028

450.028

1.490.011

1.489.392

1.490.011

1.490.011

1.490.011

1.490.011

1.490.011

1.490.011

1.490.011

1.490.011

-619

-619

-619

-619

877.772

877.772

877.772

877.772

612.239

611.620

48.333

40.422

450.000

1.550.011

1.550.011

1.550.011

1.550.011

1.550.011

1.550.011

1.550.011

1.550.011

937.772

937.772

612.239

-0,50

1,92

-0,01

4,03

4,07

4,03

4,03

4,03

4,03

4,03

4,03

6,84

6,84

0,10

1.601.261

1.601.261

1.601.261

1.601.261

1.601.261

1.601.261

1.649.590

1.649.590

1.649.590

1.649.590

1.649.590

1.649.590

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.196.881

2.196.881

2.196.881

2.196.881

2.196.881

2.196.881

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

18

Page 19: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2017-2022

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 11 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

6608

50

50

01

58

01

58

15

15

02

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

SANATATE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

II.Credite bugetare

Alte institutii si actiuni sanitare

II.Credite bugetare

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

2.463

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

19

Page 20: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

1Pag. din

Anexa nr. 11/04

3

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

66055602

66055602

6605560201

6605560202

6605560203

66055802

66055802

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

1704

13953

Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii

Sistem integrat de Management in Sistemul de Asigurari Sociale de Sanatate

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

187.428

187.428

4.836

4.836

4.836

4.836

585

585

3.315

3.315

936

936

174.996

174.996

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

585

585

3.315

3.315

936

936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112.596

42.596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105.000

35.000

68.000

138.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68.000

138.000

1.996

1.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.996

1.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66055602

66055602

66055602

- mii lei -

20

Page 21: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

2Pag. din

Anexa nr. 11/04

3

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6605580201

6605580202

66055815

66055815

66055815

6605581501

6605581502

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

12114

13924

Programul interoperabilitatea europeana pentru institutiile de asigurari sociale din Romania (ESSIR)

Portalul Asigurarilor de Sanatate Open Source pentru EESSI ( Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI)

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

174.996

174.996

28.028

28.028

146.968

146.968

5.133

5.133

581

581

4.552

4.552

1.642

1.642

2.463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105.000

35.000

16.817

5.606

88.183

29.394

5.133

5.133

581

581

4.552

4.552

1.642

1.642

2.463

68.000

138.000

10.891

22.102

57.109

115.898

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.996

1.996

320

320

1.676

1.676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66055802

66055802

66055815

66055815

- mii lei -

21

Page 22: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

3Pag. din

Anexa nr. 11/04

3

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6605581503

66085815

66085815

66085815

6608581502

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantare externa nerambursabila

12114

13924

Programul interoperabilitatea europeana pentru institutiile de asigurari sociale din Romania (ESSIR)

Portalul Asigurarilor de Sanatate Open Source pentru EESSI ( Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI)

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

2.463

1.028

1.028

2.463

2.463

282

282

2.181

2.181

2.463

2.463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.463

1.028

1.028

2.463

2.463

282

282

2.181

2.181

2.463

2.463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66055815

66085815

- mii lei -

22

Page 23: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

1Pag. din

Anexa nr. 11/05

6

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - TOTAL

SANATATE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

585

585

3.315

3.315

936

936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5005

6605

660556

66055602

6605560201

6605560202

6605560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.836

4.836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

1704

02

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

4.836

585

585

3.315

3.315

936

936

Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23

Page 24: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

2Pag. din

Anexa nr. 11/05

6

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - TOTAL

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105.000

35.000

105.000

35.000

105.000

35.000

105.000

35.000

16.817

5.606

88.183

29.394

68.000

138.000

68.000

138.000

68.000

138.000

68.000

138.000

10.891

22.102

57.109

115.898

1.996

1.996

1.996

1.996

1.996

1.996

1.996

1.996

320

320

1.676

1.676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5005

6605

660558

66055802

6605580201

6605580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

105.000

35.000

68.000

138.000

1.996

1.996

0

0

Proiectul: Sistem integrat de Management in Sistemul de Asigurari Sociale de Sanatate

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13953

02

174.996

174.996

174.996

174.996

174.996

174.996

174.996

174.996

174.996

174.996

28.028

28.028

146.968

146.968

Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

24

Page 25: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

3Pag. din

Anexa nr. 11/05

6

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Fond de finantare:

CHELTUIELI - TOTAL

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581

581

581

581

581

581

581

581

188

188

282

282

111

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5005

6605

660558

66055815

6605581501

6605581502

6605581503

5008

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

863

863

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Programul interoperabilitatea europeana pentru institutiile de asigurari sociale din Romania (ESSIR)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12114

44

863

863

581

581

581

581

581

581

581

581

188

188

282

282

111

111

Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 86 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

25

Page 26: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

4Pag. din

Anexa nr. 11/05

6

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6608

660858

66085815

6608581502

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Page 27: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

5Pag. din

Anexa nr. 11/05

6

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Fond de finantare:

CHELTUIELI - TOTAL

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.552

4.552

4.552

4.552

4.552

4.552

4.552

4.552

1.454

1.454

2.181

2.181

917

917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5005

6605

660558

66055815

6605581501

6605581502

6605581503

5008

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

6.733

6.733

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Portalul Asigurarilor de Sanatate Open Source pentru EESSI ( Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13924

44

6.733

6.733

4.552

4.552

4.552

4.552

4.552

4.552

4.552

4.552

1.454

1.454

2.181

2.181

917

917

Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 86 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

27

Page 28: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

6Pag. din

Anexa nr. 11/05

6

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

SANATATE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6608

660858

66085815

6608581502

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

2.181

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Page 29: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

11

/ 06

Pag

. 1 d

in 3

01

1169

7800

530

530

530

530

530

530

530

530Pro

g.

Cas

a N

atio

nal

a d

e A

sigu

rari

de

San

atat

e

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

e n

atio

nal

e d

e sa

nat

ate

cura

tive

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

161

.671

.867

161

.671

.867

161

.671

.867

161

.671

.867

27.

019.

093

27.

019.

093

27.

019.

093

27.

019.

093

26.

869.

572

24.

958.

223

26.

869.

572

24.

958.

223

5.0

40.9

18

4.3

44.7

96

5.0

40.9

18

4.3

44.7

96

26.

470.

665

26.

470.

665

26.

470.

665

26.

470.

665

5.0

04.6

20

5.0

04.6

20

5.0

04.6

20

5.0

04.6

20

27.

560.

859

27.

422.

859

27.

560.

859

27.

422.

859

5.0

67.9

15

5.0

67.9

15

5.0

67.9

15

5.0

67.9

15

33.

668.

694

33.

672.

694

33.

668.

694

33.

672.

694

6.7

54.3

14

6.7

54.3

14

6.7

54.3

14

6.7

54.3

14

34.

756.

076

34.

756.

076

34.

756.

076

34.

756.

076

6.9

00.2

08

6.9

00.2

08

6.9

00.2

08

6.9

00.2

08

310

.997

.733

308

.952

.384

310

.997

.733

308

.952

.384

55.

787.

068

55.

090.

946

55.

787.

068

55.

090.

946

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

29

Page 30: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

11

/ 06

Pag

. 2 d

in 3

01

1169

7800

659

659

659

659

659

659

659

659

1704

1704

1704

1704

1704

1704

1704Pro

g.

PR

OG

RA

M

Pro

gram

nat

ion

al p

rivi

nd

asi

gura

rea

serv

icii

lor

med

ical

e, a

med

icam

ente

lor

si d

isp

ozit

ivel

or m

edic

ale

in c

adru

l si

stem

ulu

i d

e sa

nat

ate

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

pri

vin

d m

edic

amen

tele

car

e fa

c ob

iect

ul

con

trac

telo

r co

st v

olu

m/c

ost

volu

m r

ezu

ltat

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

anat

ate

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

um

ire

133

.601

.285

133

.601

.285

133

.601

.285

133

.601

.285

1.0

51.4

89

1.0

51.4

89

1.0

51.4

89

19.

779.

154

19.

041.

783

19.

779.

154

19.

041.

783

2.0

49.5

00

1.5

71.6

44

2.0

49.5

00

18.

269.

914

18.

604.

405

18.

269.

914

18.

604.

405

3.1

96.1

31

2.8

61.6

40

3.1

96.1

31

19.

184.

589

19.

527.

074

19.

184.

589

19.

527.

074

3.3

08.3

55

2.8

27.8

70

3.3

08.3

55

23.

061.

879

23.

065.

879

23.

061.

879

23.

065.

879

3.8

52.5

01

3.8

52.5

01

3.8

52.5

01

23.

560.

076

23.

560.

076

23.

560.

076

23.

560.

076

4.2

95.7

92

4.2

95.7

92

4.2

95.7

92

237

.456

.897

237

.400

.502

237

.456

.897

237

.400

.502

17.

753.

768

16.

460.

936

17.

753.

768

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

30

Page 31: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

11

/ 06

Pag

. 3 d

in 3

01

1169

7800

1704Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

1.0

51.4

89 1

.571

.644

2.8

61.6

40 2

.827

.870

3.8

52.5

01 4

.295

.792

16.

460.

936

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

31

Page 32: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 1

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

53

0

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Cas

a N

atio

nal

a d

e A

sigu

rari

de

San

atat

e

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

e n

atio

nal

e d

e sa

nat

ate

cura

tive

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Min

iste

rul

San

atat

ii

DE

SC

RIE

RE

:

Asi

gura

rea,

pen

tru

bol

nav

ii c

u b

oli

cron

ice

cu i

mp

act

maj

or a

sup

ra s

anat

atii

pu

bli

ce d

in c

adru

l p

rogr

amel

or n

atio

nal

e d

e sa

nat

ate

cura

tive

de

med

icam

ente

, mat

eria

le s

anit

are

spec

ific

e, d

isp

ozit

ive

med

ical

e p

recu

m s

i a

un

or s

ervi

cii

med

ical

e p

arac

lin

ice.

Asi

gura

rea

serv

icii

lor

de

sup

leer

e re

nal

a p

recu

m s

i a

un

or s

ervi

cii

med

ical

e sp

ecif

ice.

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2006

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

27.

019.

093

27.

019.

093

5.0

40.9

18

4.3

44.7

96

5.0

04.6

20

5.0

04.6

20

5.0

67.9

15

5.0

67.9

15

6.7

54.3

14

6.7

54.3

14

6.9

00.2

08

6.9

00.2

08

55.

787.

068

55.

090.

946

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

32

Page 33: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 2

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

53

0

Cod

p

rogr

am

5005

5005

5005

6605

6605

6605

6605

20

6605

20

6605

20

Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

anat

ate

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

27.

019.

093

27.

019.

093

27.

019.

093

27.

019.

093

27.

019.

093

27.

019.

093

100

100

5.0

40.9

18

4.3

44.7

96

5.0

40.9

18

4.3

44.7

96

5.0

40.9

18

4.3

44.7

96

100

100

5.0

04.6

20

5.0

04.6

20

5.0

04.6

20

5.0

04.6

20

5.0

04.6

20

5.0

04.6

20

100

100

5.0

67.9

15

5.0

67.9

15

5.0

67.9

15

5.0

67.9

15

5.0

67.9

15

5.0

67.9

15

100

100

6.7

54.3

14

6.7

54.3

14

6.7

54.3

14

6.7

54.3

14

6.7

54.3

14

6.7

54.3

14

100

100

6.9

00.2

08

6.9

00.2

08

6.9

00.2

08

6.9

00.2

08

6.9

00.2

08

6.9

00.2

08

100

100

55.

787.

068

55.

090.

946

55.

787.

068

55.

090.

946

55.

787.

068

55.

090.

946

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

33

Page 34: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 3

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

53

0

Cod

p

rogr

am

2864

5856

5857

5858

2863

5859

5860

5861Cod

in

dic

ator

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Imb

un

atat

irea

sta

rii

de

san

atat

e a

pop

ula

tiei

si

cres

tere

a sp

eran

tei

de

viat

a a

bol

nav

ilor

.

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Cos

t m

ediu

/tra

tam

ent

(mii

lei

an

2015

)/(l

ei)

Med

icam

ente

pen

tru

boli

cro

nice

cu

risc

cre

scut

uti

liza

te i

n pr

ogra

mel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tive

– c

ost

med

iu/b

olna

v –

lei

Mat

eria

le s

anit

are

spec

ific

e ut

iliz

ate

in p

rogr

amel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tive

– c

ost

med

iu/b

olna

v –

lei

Ser

vici

i m

edic

ale

acor

date

in

cadr

ul p

rogr

amel

or n

atio

nale

de

sana

tate

cur

ativ

e– c

ost

med

iu/b

olna

v –

lei

RE

ZU

LT

AT

Num

ar a

sigu

rati

ben

efic

iari

ai

trat

amen

telo

r

Med

icam

ente

pen

tru

boli

cro

nice

cu

risc

cre

scut

uti

liza

te i

n pr

ogra

mel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tive

– n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

Mat

eria

le s

anit

are

spec

ific

e ut

iliz

ate

in p

rogr

amel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tive

- n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

Ser

vici

i m

edic

ale

acor

date

in

cadr

ul p

rogr

amel

or n

atio

nale

de

sana

tate

cur

ativ

e-nu

mar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

se f

inan

teaz

a d

in B

uge

tul

Fon

du

lui

Nat

ion

al U

nic

de

Asi

gura

ri S

ocia

le d

e S

anat

ate

3.0

93,1

1.3

77.5

51

3.4

92,1

1.2

73,9

12.

824,

4

968

.998

317

.845

97.

642

2.7

85,4

1.5

18,2

14.

010,

5

1.0

65.8

98

349

.630

107

.406

2.5

92,7

1.4

13,2

12.

564,

6

1.1

72.4

88

384

.592

118

.147

3.4

65,6

1.5

05

12.

679,

5

1.2

89.7

36

423

.052

129

.962

3.2

18,6

1.3

97,7

11.

775,

8

1.4

18.7

10

465

.357

142

.958

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

34

Page 35: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 4

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

nat

ion

al p

rivi

nd

asi

gura

rea

serv

icii

lor

med

ical

e, a

med

icam

ente

lor

si d

isp

ozit

ivel

or m

edic

ale

in c

adru

l si

stem

ulu

i d

e sa

nat

ate

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Min

iste

rul

San

atat

ii

DE

SC

RIE

RE

:

Asi

gura

rea

dis

poz

itiv

elor

si

ech

ipam

ente

med

ical

e, a

med

icam

ente

lor

cu s

i fa

ra c

ontr

ibu

tie

per

son

ala,

asi

gura

rea

serv

icii

lor

med

ical

e in

asi

sten

ta m

edic

ala

pri

mar

a , a

sist

enta

med

ical

a p

entr

u s

pec

iali

tati

cli

nic

e, a

sist

enta

med

ical

a st

omat

olog

ica,

as

iste

nta

med

ical

a p

entr

u s

pec

iali

tati

par

acli

nic

e, i

n c

entr

e m

ed m

ult

ifu

nct

ion

ale

( se

rvic

ii m

edic

ale

de

recu

per

are)

, ser

vici

i d

e u

rgen

ta p

resp

ital

ices

ti s

i tr

ansp

ort

san

itar

, ser

vici

i m

edic

ale

in u

nit

ati

san

itar

e cu

pat

uri

, ser

vici

i p

rofi

lact

ice,

in

grij

iri

med

ical

e la

dom

icil

iu s

i as

igu

rare

a p

rest

atii

lor

med

ical

e ac

ord

ate

in b

aza

doc

um

ente

lor

inte

rnat

ion

ale

cu p

reve

der

i in

dom

eniu

l sa

nat

atii

la

car

e R

oman

ia e

ste

par

te.

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2009

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

133

.601

.285

19.

779.

154

18.

269.

914

19.

184.

589

23.

061.

879

23.

560.

076

237

.456

.897

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

35

Page 36: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 5

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

5005

5005

5005

6605

6605

6605

6605

20

6605

20

6605

20

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

anat

ate

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

133

.601

.285

133

.601

.285

133

.601

.285

133

.601

.285

133

.601

.285

133

.601

.285

133

.601

.285

100

19.

041.

783

19.

779.

154

19.

041.

783

19.

779.

154

19.

041.

783

19.

779.

154

19.

041.

783

100

18.

604.

405

18.

269.

914

18.

604.

405

18.

269.

914

18.

604.

405

18.

269.

914

18.

604.

405

100

19.

527.

074

19.

184.

589

19.

527.

074

19.

184.

589

19.

527.

074

19.

184.

589

19.

527.

074

100

23.

065.

879

23.

061.

879

23.

065.

879

23.

061.

879

23.

065.

879

23.

061.

879

23.

065.

879

100

23.

560.

076

23.

560.

076

23.

560.

076

23.

560.

076

23.

560.

076

23.

560.

076

23.

560.

076

100

237

.400

.502

237

.456

.897

237

.400

.502

237

.456

.897

237

.400

.502

237

.456

.897

237

.400

.502

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

36

Page 37: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 6

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

3526

3529

3531

3534

3535

3536

4568

4569

4570

5862Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Imb

un

atat

irea

cal

itat

ii s

ervi

ciil

or m

edic

ale

acor

dat

e as

igu

rati

lor.

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Asi

sten

ta m

edic

ala

prim

ara

- co

st p

e as

igur

at i

nscr

is p

e li

sta

med

ic d

e fa

mil

ie (

lei)

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

para

clin

ice

-

cost

med

iu –

lei

Asi

sten

ta m

edic

ala

stom

atol

ogic

a -

cost

med

iu/

serv

iciu

( l

ei )

Spi

tale

gen

eral

e -

cost

med

iu/c

az r

ezol

vat

– le

i

Med

icam

ente

cu

si f

ara

cont

ribu

tie

pers

onal

a -

cost

med

iu p

e bo

lnav

Dis

pozi

tive

si

echi

pam

ente

med

ical

e -

cost

med

iu/p

erso

ana

bene

fici

ara

Asi

sten

ta m

edic

ala

pen

tru

spec

iali

tati

cli

nice

- c

ost

med

iu/

asig

urat

- l

ei

Ser

vici

i de

urg

enta

pre

spit

alic

esti

si

tran

spor

t sa

nita

r -

cost

med

iu/l

ocui

tor

(lei

)

Ingr

ijir

i m

edic

ale

la d

omic

iliu

- c

ost

med

iu/s

ervi

ciu

Asi

sten

ta m

edic

ala

in c

entr

e m

edic

ale

mul

tifu

ncti

onal

e –

cost

med

iu –

lei

100

95,

9

15,

1

96,

4

1.3

63

351

,9

1.0

99,4

40,

8

292

,4

18,

7

100

123

,9 15

40,

7

1.2

79,2

315

,9

1.0

99,8

36,

9

6,5

16,

5

117

,7

100

127

,9

13,

5

43,

3

1.1

21,2

253

,8

1.0

53,2 38

6,4

14,

8

111

,4

100

129

,7

13,

4

41,

4

1.2

44,7

218

,3

1.0

64

37,

7

6,5

14,

8

111

,7

100

191

,2

16,

9

40,

6

1.2

77,5

299

,4

1.1

84,8

52,

5

6,8 15

114

100

193

,3

16,

8

39

1.2

84,1

301

,5

1.1

93

36,

4

6,9

14,

9

114

,4

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

37

Page 38: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 7

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

Cod

p

rogr

am

5863

5864

3538

3542

3547

3548

3549

3552

3553

3554

3555

4571

4572

5865Cod

in

dic

ator

Uni

tati

de

recu

pera

re-r

eabi

lita

re a

san

atat

ii –

cos

t m

ediu

/caz

rez

olva

t-le

i

Pre

stat

ii m

edic

ale

acor

date

in

baza

doc

umen

telo

r in

tern

atio

nale

– c

ost

med

iu/c

az r

ezol

vat

-lei

RE

ZU

LT

AT

Asi

sten

ta m

edic

ala

prim

ara

- nu

mar

asi

gura

ti

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

para

clin

ice-

num

ar d

e in

vest

igat

ii

Asi

sten

ta m

edic

ala

stom

atol

ogic

a -

num

ar s

ervi

cii

Ser

vici

i m

edic

ale

in u

nita

ti s

anit

are

cu p

atur

i -

num

ar u

nita

ti s

anit

are

Ser

vici

i m

edic

ale

in u

nita

ti s

anit

are

cu p

atur

i -

num

ar c

azur

i ex

tern

ate

Med

icam

ente

cu

si f

ara

cont

ribu

tie

pers

onal

a -

num

ar d

e pe

rsoa

ne b

enef

icia

re

Dis

pozi

tive

si

echi

pam

ente

med

ical

e -

num

ar d

e be

nefi

ciar

i

Ingr

ijir

i m

edic

ale

la d

omic

iliu

- n

umar

ser

vici

i m

edic

ale

Ingr

ijir

i m

edic

ale

la d

omic

iliu

- n

umar

caz

uri

Ser

vici

i de

urg

enta

pre

spit

alic

esti

si

tran

spor

t sa

nita

r -

num

ar l

ocui

tori

Asi

sten

ta m

edic

ala

pent

ru s

peci

alit

ati

clin

ice

- nu

mar

ser

vici

i m

edic

ale

Asi

sten

ta m

edic

ala

in c

entr

e m

edic

ale

mul

tifu

ncti

onal

e –

num

ar b

enef

icia

ri

17.

300.

889

46.

207.

923

884

.586

658

7.6

10.2

28

9.6

33.9

56

187

.642

3.0

43.5

86

46.

831

128

.017

22.

317.

034

243

,3

4.0

84,5

16.

853.

832

49.

825.

919

2.6

92.9

54

670

8.0

48.5

13

14.

115.

022

198

.684

2.4

51.9

78

33.

469

5.9

38.2

45

31.

539.

596

1.0

05.3

83

228

,2

3.8

10,8

17.

102.

349

55.

347.

689

2.9

45.6

82

675

8.2

76.7

48

14.

820.

425

207

.492

2.7

28.5

22

37.

950

6.7

98.9

92

32.

804.

937

1.0

61.7

56

222

,1

3.8

48,2

17.

269.

072

57.

258.

825

3.1

54.9

52

678

8.4

39.1

45

15.

236.

113

210

.288

2.7

88.2

43

38.

870

6.8

24.4

70

33.

875.

106

1.0

84.2

33

221

,3

4.7

83,9

17.

445.

980

58.

983.

351

3.3

52.6

51

679

8.5

90.1

28

15.

649.

115

213

.783

2.8

82.9

94

39.

796

6.8

39.4

10

34.

911.

358

1.1

07.7

09

216

,2

4.8

13,3

17.

624.

878

60.

812.

745

3.5

67.4

08

679

8.7

30.5

84

15.

877.

974

216

.907

2.9

56.0

01

40.

722

6.8

55.4

89

51.

399.

311

1.1

27.5

29

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

38

Page 39: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 8

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

65

9

170

4

Cod

p

rogr

am

5866

5867

5868Cod

in

dic

ator

Uni

tati

de

recu

pera

re –

reab

ilit

are

a sa

nata

tii-

num

ar u

nita

ti s

anit

are

Uni

tati

de

recu

pera

re-r

eabi

lita

re a

san

atat

ii –

num

ar c

azur

i ex

tern

ate

Pre

stat

ii m

edic

ale

acor

date

in

baza

doc

umen

telo

r in

tern

atio

nale

– n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

se f

inan

teaz

a d

in B

uge

tul

Fon

du

lui

Nat

ion

al U

nic

de

Asi

gura

ri S

ocia

le d

e S

anat

ate,

pri

n t

ran

sfer

uri

din

bu

getu

l M

inis

teru

lui

San

atat

ii.

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

pri

vin

d m

edic

amen

tele

car

e fa

c ob

iect

ul

con

trac

telo

r co

st v

olu

m/c

ost

volu

m r

ezu

ltat

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Det

inat

orii

de

auto

riza

tii

de

pu

ner

e p

e p

iata

/rep

reze

nta

nti

i le

gali

ai

aces

tora

DE

SC

RIE

RE

:

Asi

gura

rea

pe

baz

a d

e p

resc

rip

tie

med

ical

a, i

n a

mb

ula

tori

u, s

au i

n s

pit

al, a

med

icam

ente

lor

ce f

ac o

bie

ctu

l co

ntr

acte

lor

cost

vo

lum

/cos

t vo

lum

rez

ult

at

Dat

a in

cep

erii

:01

-11-

2015

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

18

198

.702

110

.180

18

211

.799

118

.084

18

222

.825

119

.734

18

233

.123

121

.330

18

243

.872

123

.194

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

39

Page 40: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 9

din

11

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

170

4

Cod

p

rogr

am

5005

5005

5005

6605

6605

6605

6605

20

6605

20

6605

20

Cod

in

dic

ator

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

anat

ate

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

SA

NA

TA

TE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

1.0

51.4

89

1.0

51.4

89

1.0

51.4

89

1.0

51.4

89

1.0

51.4

89

1.0

51.4

89

1.0

51.4

89

1.0

51.4

89

2.0

49.5

00

1.5

71.6

44

2.0

49.5

00

1.5

71.6

44

2.0

49.5

00

1.5

71.6

44

2.0

49.5

00

1.5

71.6

44

3.1

96.1

31

2.8

61.6

40

3.1

96.1

31

2.8

61.6

40

3.1

96.1

31

2.8

61.6

40

3.1

96.1

31

2.8

61.6

40

3.3

08.3

55

2.8

27.8

70

3.3

08.3

55

2.8

27.8

70

3.3

08.3

55

2.8

27.8

70

3.3

08.3

55

2.8

27.8

70

3.8

52.5

01

3.8

52.5

01

3.8

52.5

01

3.8

52.5

01

3.8

52.5

01

3.8

52.5

01

3.8

52.5

01

3.8

52.5

01

4.2

95.7

92

4.2

95.7

92

4.2

95.7

92

4.2

95.7

92

4.2

95.7

92

4.2

95.7

92

4.2

95.7

92

4.2

95.7

92

17.

753.

768

16.

460.

936

17.

753.

768

16.

460.

936

17.

753.

768

16.

460.

936

17.

753.

768

16.

460.

936

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

40

Page 41: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 1

0 d

in 1

1

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

170

4

Cod

p

rogr

am

5406

5869

5870

5871

5407

5872Cod

in

dic

ator

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Asi

gura

rea

acce

sulu

i p

acie

nti

lor

la m

edic

amen

tele

in

ovat

ive

ce f

ac o

bie

ctu

l co

ntr

acte

lor

cost

vol

um

/cos

t vo

lum

rez

ult

at

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Cos

t m

ediu

tra

tam

ent

(lei

)/bo

lnav

Med

icam

ente

cu

si f

arac

ontr

ibut

ie p

erso

nala

-C

OS

T V

OL

UM

RE

ZU

LT

AT

- c

ost

med

iu/t

rata

men

t –

lei

Med

icam

ente

cu

si f

arac

ontr

ibut

ie p

erso

nala

-C

OS

T V

OL

UM

- c

ost

med

iu/t

rata

men

t –

lei

Med

icam

ente

pen

tru

boli

cro

nice

cu

risc

cre

scut

uti

liza

te i

n pr

ogra

mel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tiv

- C

OS

T V

OL

UM

- -

cost

med

iu/t

rata

men

t –

lei

RE

ZU

LT

AT

Num

ar a

sigu

rati

ben

efic

iari

ai

prog

ram

ului

Med

icam

ente

cu

si f

arac

ontr

ibut

ie p

erso

nala

-C

OS

T V

OL

UM

RE

ZU

LT

AT

- n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

100

100

24.

564,

1

42.

806

100

100

144

.652

,4

4.4

04,5

137

.463

6.8

92

100

100

147

.525

,3

4.7

29

116

.493

,1

13.

000

100

100

124

.515

,2

4.2

10,5

103

.719

,4

14.

950

100

100

148

.022

3.8

17,6

131

.083

,5

17.

193

100

100

149

.707

,1

3.3

91,4

116

.447

,8

19.

771

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

41

Page 42: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

11

/ 07

P

ag. 1

1 d

in 1

1

01

Cod

11

6978

00

o

rdon

ator

170

4

Cod

p

rogr

am

5873

5874Cod

in

dic

ator

Med

icam

ente

cu

si f

arac

ontr

ibut

ie p

erso

nala

-C

OS

T V

OL

UM

- n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

Med

icam

ente

pen

tru

boli

cro

nice

cu

risc

cre

scut

uti

liza

te i

n pr

ogra

mel

e na

tion

ale

cu s

cop

cura

tiv

- C

OS

T V

OL

UM

- n

umar

per

soan

e be

nefi

ciar

e

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

se f

inan

teaz

a d

in B

uge

tul

Fon

du

lui

Nat

ion

al U

nic

de

Asi

gura

ri S

ocia

le d

e S

anat

ate

10.

500

5.2

18

48.

722

6.1

24

56.

030

7.0

43

64.

435

8.0

99

74.

100

9.3

14

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

42

Page 43: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.24

0

1.24

0

1.24

0

1.24

0 51

1.04

0 84 65

131

131

131

130 59 70 1 1

5.09

5

5.09

5

5.09

5

4.27

3

624

1.64

9

2.00

0

822

8.57

1

8.57

1

8.57

1

8.57

1

7.35

2

1.04

0

114 65

695

695

695

223

144 22 50 7

472

5.09

5

5.09

5

5.09

5

4.27

3

332

1.94

1

2.00

0

822

25.0

55

25.0

55

25.0

55

23.1

32

5.95

2

7.23

3

185

9.76

2

1.92

3

32.0

77

32.0

77

32.0

77

30.1

54

12.9

74

7.23

3

185

9.76

2

1.92

3

17.3

62

17.3

62

17.3

62

16.8

14

7.01

9 84

9.71

1

548

17.3

62

17.3

62

17.3

62

16.8

14

7.01

9 84

9.71

1

548

16.6

40

16.6

40

16.6

40

16.1

52

6.37

3 80

9.69

9

488

16.6

40

16.6

40

16.6

40

16.1

52

6.37

3 80

9.69

9

488

19 19 19 19 19892

892

892

421 72 314 29 6

471

73.4

37

73.4

37

73.4

37

69.1

84

13.7

80

23.6

28 532

31.2

44

4.25

3

73.4

37

73.4

37

73.4

37

69.1

84

13.7

80

23.6

28 532

31.2

44

4.25

3

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

43

Page 44: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II

40 40 40 40 40

514

514

514

514

514

7.34

1

7.34

1

7.34

1

7.34

1

7.34

1

85 85 85 85 85

222

222

222

222

222

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

12.9

74

12.9

74

12.9

74

12.9

74

12.9

74

72 72 72 72 72

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

44

Page 45: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0 11

1.04

0 84 65

131

131

131

130 59 70 1 1

4.58

1

4.58

1

4.58

1

3.75

9

110

1.64

9

2.00

0

822

1.23

0

1.23

0

1.23

0

1.23

0 11

1.04

0

114 65

610

610

610

138 59 22 50 7

472

4.87

3

4.87

3

4.87

3

4.05

1

110

1.94

1

2.00

0

822

19.1

03

19.1

03

19.1

03

17.1

80

7.23

3

185

9.76

2

1.92

3

19.1

03

19.1

03

19.1

03

17.1

80

7.23

3

185

9.76

2

1.92

3

17.3

62

17.3

62

17.3

62

16.8

14

7.01

9 84

9.71

1

548

17.3

62

17.3

62

17.3

62

16.8

14

7.01

9 84

9.71

1

548

16.6

40

16.6

40

16.6

40

16.1

52

6.37

3 80

9.69

9

488

16.6

40

16.6

40

16.6

40

16.1

52

6.37

3 80

9.69

9

488

19 19 19 19 19820

820

820

349

314 29 6

471

59.8

37

59.8

37

59.8

37

55.5

84 180

23.6

28 532

31.2

44

4.25

3

59.8

37

59.8

37

59.8

37

55.5

84 180

23.6

28 532

31.2

44

4.25

3

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

45

Page 46: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.12

4

1.12

4

1.12

4

1.12

4

1.04

0 84 11 11 11 11 11

70 70 70 70 70 59 59 59 59 59

1.64

9

1.64

9

1.64

9

1.64

9

1.64

9

110

110

110

110

110

1.15

4

1.15

4

1.15

4

1.15

4

1.04

0

114 11 11 11 11 11

72 72 72 72 22 50 59 59 59 59 59

1.94

1

1.94

1

1.94

1

1.94

1

1.94

1

110

110

110

110

110

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.23

3

185

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.23

3

185

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.01

9 84

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.01

9 84

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.37

3 80

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.37

3 80

19 19 19 19 19343

343

343

343

314 29

24.1

60

24.1

60

24.1

60

24.1

60

23.6

28 532

180

180

180

180

180

24.1

60

24.1

60

24.1

60

24.1

60

23.6

28 532

180

180

180

180

180

b.D

otar

i in

dep

end

ente

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

46

Page 47: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

65 65 65 65 65

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

822

822

822

822

65 65 65 65 65

7 7 7 7 7

472

472

472

472

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

822

822

822

822

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

1.92

3

1.92

3

1.92

3

1.92

3

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

1.92

3

1.92

3

1.92

3

1.92

3

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

548

548

548

548

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

548

548

548

548

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

488

488

488

488

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

488

488

488

488

6 6 6 6 6

471

471

471

471

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

4.25

3

4.25

3

4.25

3

4.25

3

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

4.25

3

4.25

3

4.25

3

4.25

3

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

47

Page 48: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.24

0

1.24

0

1.24

0

1.24

0 51

1.04

0 84 65

131

131

131

130 59 70 1 1

5.09

5

5.09

5

5.09

5

4.27

3

624

1.64

9

2.00

0

822

8.57

1

8.57

1

8.57

1

8.57

1

7.35

2

1.04

0

114 65

695

695

695

223

144 22 50 7

472

5.09

5

5.09

5

5.09

5

4.27

3

332

1.94

1

2.00

0

822

25.0

55

25.0

55

25.0

55

23.1

32

5.95

2

7.23

3

185

9.76

2

1.92

3

32.0

77

32.0

77

32.0

77

30.1

54

12.9

74

7.23

3

185

9.76

2

1.92

3

17.3

62

17.3

62

17.3

62

16.8

14

7.01

9 84

9.71

1

548

17.3

62

17.3

62

17.3

62

16.8

14

7.01

9 84

9.71

1

548

16.6

40

16.6

40

16.6

40

16.1

52

6.37

3 80

9.69

9

488

16.6

40

16.6

40

16.6

40

16.1

52

6.37

3 80

9.69

9

488

19 19 19 19 19892

892

892

421 72 314 29 6

471

73.4

37

73.4

37

73.4

37

69.1

84

13.7

80

23.6

28 532

31.2

44

4.25

3

73.4

37

73.4

37

73.4

37

69.1

84

13.7

80

23.6

28 532

31.2

44

4.25

3

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

6 --

SA

NA

TA

TE

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

48

Page 49: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II

40 40 40 40 40

514

514

514

514

514

7.34

1

7.34

1

7.34

1

7.34

1

7.34

1

85 85 85 85 85

222

222

222

222

222

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

12.9

74

12.9

74

12.9

74

12.9

74

12.9

74

72 72 72 72 72

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e66

00 S

AN

AT

AT

E

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

-mii

lei

-

49

Page 50: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

08

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.20

0

1.20

0

1.20

0

1.20

0 11

1.04

0 84 65

131

131

131

130 59 70 1 1

4.58

1

4.58

1

4.58

1

3.75

9

110

1.64

9

2.00

0

822

1.23

0

1.23

0

1.23

0

1.23

0 11

1.04

0

114 65

610

610

610

138 59 22 50 7

472

4.87

3

4.87

3

4.87

3

4.05

1

110

1.94

1

2.00

0

822

19.1

03

19.1

03

19.1

03

17.1

80

7.23

3

185

9.76

2

1.92

3

19.1

03

19.1

03

19.1

03

17.1

80

7.23

3

185

9.76

2

1.92

3

17.3

62

17.3

62

17.3

62

16.8

14

7.01

9 84

9.71

1

548

17.3

62

17.3

62

17.3

62

16.8

14

7.01

9 84

9.71

1

548

16.6

40

16.6

40

16.6

40

16.1

52

6.37

3 80

9.69

9

488

16.6

40

16.6

40

16.6

40

16.1

52

6.37

3 80

9.69

9

488

19 19 19 19 19820

820

820

349

314 29 6

471

59.8

37

59.8

37

59.8

37

55.5

84 180

23.6

28 532

31.2

44

4.25

3

59.8

37

59.8

37

59.8

37

55.5

84 180

23.6

28 532

31.2

44

4.25

3

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii66

00 S

AN

AT

AT

E

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

50

Page 51: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 2

Ane

xa n

r. 1

1 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II

1.12

4

1.12

4

1.12

4

1.12

4

1.12

4

1.04

0 84

70 70 70 70 70 70

1.64

9

1.64

9

1.64

9

1.64

9

1.64

9

1.64

9

1.15

4

1.15

4

1.15

4

1.15

4

1.15

4

1.04

0

114

72 72 72 72 72 22 50

1.94

1

1.94

1

1.94

1

1.94

1

1.94

1

1.94

1

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.23

3

185

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.41

8

7.23

3

185

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.01

9 84

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.10

3

7.01

9 84

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.37

3 80

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.45

3

6.37

3 80

19 19 19 19 19 19343

343

343

343

343

314 29

Tot

al 2

24.1

60

24.1

60

24.1

60

24.1

60

24.1

60

23.6

28 532

24.1

60

24.1

60

24.1

60

24.1

60

24.1

60

23.6

28 532

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt66

0571

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

51

Page 52: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 2

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 3

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 3

Ane

xa n

r. 1

1 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

11 11 11 11 11 11

59 59 59 59 59 59

110

110

110

110

110

110

11 11 11 11 11 11

59 59 59 59 59 59

110

110

110

110

110

110

Tot

al 2

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

52

Page 53: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 3

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 5

Ane

xa n

r. 1

1 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

65 65 65 65 65 65

1 1 1 1 1 1

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

65 65 65 65 65 65

7 7 7 7 7 7

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.76

2

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.71

1

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

9.69

9

6 6 6 6 6 6

Tot

al 2

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

31.2

44

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

53

Page 54: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 4

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

078

Ane

xa n

r. 1

1 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

1 1 1 1 1

822

822

822

822

822

472

472

472

472

472

822

822

822

822

822

1.92

3

1.92

3

1.92

3

1.92

3

1.92

3

1.92

3

1.92

3

1.92

3

1.92

3

1.92

3

548

548

548

548

548

548

548

548

548

548

488

488

488

488

488

488

488

488

488

488

471

471

471

471

471

Tot

al 2

4.25

3

4.25

3

4.25

3

4.25

3

4.25

3

4.25

3

4.25

3

4.25

3

4.25

3

4.25

3

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

03 R

epar

atii

cap

ital

e af

eren

te a

ctiv

elor

fix

e

54

Page 55: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 5

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

A. D

AT

E G

EN

ER

AL

E

B. D

AT

E P

RIV

IND

PR

INC

IPA

LII

IN

DIC

AT

OR

I T

EH

NIC

O-E

CO

NO

MIC

I A

PR

OB

AT

I

C. D

AT

E P

RIV

IND

DE

RU

LA

RE

A L

UC

RA

RIL

OR

1.

Dat

e ge

ogra

fice

:

2.

Dat

e re

feri

toar

e la

stu

diul

de

feza

bili

tate

1.1

Jud

et /

Sec

tor

1.2

Mun

icip

iu /

Ora

s /

Com

una

1.3

Am

plas

amen

t

2.1

Num

arul

si

data

Aco

rdul

ui M

FP

2.2

Num

arul

si

data

apr

obar

ii s

tudi

ului

de

fe

zabi

lita

te (

H.G

./O

rdin

/Dec

izie

/Dec

ret)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

(mii

lei

)

2

. Dat

a pr

etul

ui p

entr

u ca

lcul

ul v

alor

ii t

otal

e (l

una/

an)

3. C

apac

itat

i ap

roba

te (

in u

nita

ti f

izic

e)

4

. Dur

ata

de r

eali

zare

apr

obat

a (n

umar

lun

i)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

la d

esch

ider

ea f

inan

tari

i (m

ii l

ei)

2. D

ata

pret

ului

(lu

na/a

n)

3

. Dur

ata

de r

eali

zare

con

trac

tata

(nr

. lun

i)

4

. Dat

a in

cepe

rii

inve

stit

iei

(lun

a/an

)

5

. Dat

a pr

ogra

mat

a a

term

inar

ii s

i P

IF (

luna

/an)

6. V

aloa

rea

deco

ntat

a pa

na l

a 31

dec

embr

ie 2

017(

mii

lei

)

7

. Val

oare

a pr

ogra

mat

a in

anu

l 20

18 (

mii

lei

)

8

. Val

oare

ram

asa

de f

inan

tat

la 3

1.12

.201

8 (m

ii l

ei)

Sec

tor

6B

UC

UR

ES

TI

Str

. Ale

xand

ru I

vasi

uc n

r. 3

4-40

NF

368

/ 0

2.04

.201

5

1360

012

/201

440

02 m

p 12

1360

012

/201

4 1207

/201

707

/201

8 40

1356

0

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

1 /

09

55

Page 56: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Sinteza ... · venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari

Pag

. 6

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 11

35

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

1 /

09

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

40 40 40 40 40 40

514

514

514

514

514

514

7.34

1

7.34

1

7.34

1

7.34

1

7.34

1

7.34

1

85 85 85 85 85 85

222

222

222

222

222

222

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

12.9

74

12.9

74

12.9

74

12.9

74

12.9

74

12.9

74

72 72 72 72 72 72

Tot

al 2

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

56