Click here to load reader

Csillagászati mérések és megfigyelésekm-m.elte.hu/M_M_csillagaszat2018.pdf · A Naprendszer Bolygók A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) által 2006-ban elfogadott definíció:

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Csillagászati mérések és megfigyelésekm-m.elte.hu/M_M_csillagaszat2018.pdf · A Naprendszer...

 • Csillagászati mérések és megfigyelések

  Süli ÁronEötvös Loránd Tudományegyetem

  Csillagászati Tanszék

 • A Naprendszer

  Bolygók

  Naptól mértátlagos táv.szerint növekvősorrendben:1. Merkúr2. Vénusz3. Föld4. Mars5. Jupiter6. Szaturnusz7. Uránusz8. Neptunusz

  Belsőbolygók

  Külsőbolygók

 • A Naprendszer

  Bolygók

  A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) által 2006-ban elfogadott definíció:

  1. Nap körüli direkt pályán kering2. Elegendően nagy tömegű ahhoz, hogy jó közelítéssel gömb alakot

  öltsön3. „Pályája mentén” kisöpörte az égitesteket (pályáján nem található

  vele összemérhető égitest)

  A „Pályája mentén” megfogalmazást úgy kell érteni, hogy csak kis, gravitációs hatásukat tekintveelhanyagolható tömegű testek maradtak az ellipszis pályája metén (ld. Föld közeli aszteroidák).

 • A Naprendszer

  Törpebolygók

  A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) által 2006-ban elfogadott definíció:

  1. Nap körüli direkt pályán kering2. Elegendően nagy tömegű ahhoz, hogy jó közelítéssel gömb alakot öltsön

  Ismert képviselői: Ceres, Plútó, Eris, Makemake, Haumea

  Ceres Plútó

  Eris Makemake

 • A Naprendszer

  Kisbolygók

  A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) által 2006-ban elfogadott definíció:

  1. Nap körüli direkt pályán kering

  Ismert képviselői: Pallas, Júnó, Vesta, Ógyalla, Hunnia, Detre, Izsák, Gothard, KulinJúnó animáció: https://www.eso.org/public/videos/ann15028a/

  Pallas

 • A Naprendszer

  A Kepler-törvények

  Johannes Kepler bolygómozgást leíró törvényei (1609, 1619):

  1. A bolygók ellipszis alakú pályán keringnek, melynek egyikgyújtópontjában (𝐹1) a Nap áll.

  2. A bolygókhoz húzott vezérsugár egyenlő időközök alatt egyenlőterületeket súrol (felületi sebesség állandó, 𝐴1 = 𝐴2).Következmény: a bolygók napközelben gyorsabban haladnak mintnaptávolban.

  3. A pályák fél nagytengelyeinek (𝑎) köbei úgy aránylanak egymáshoz,mint a megfelelő keringési idők (𝑇) négyzetei,

  𝑇2

  𝑎3= Kepler−állandó, 𝑇2 ∝ 𝑎3

  Következmény: a bolygók keringési ideje a Naptól távolodva nő.

 • KoordinátarendszerekM megfigyelő földrajzi koordinátáira szükség vankét koordinátával:

  földrajzi szélességföldrajzi hosszúság

  A földrajzi koordináták definiálásához szükséges:1. forgástengely: kijelöli az északi és déli pólust2. egyenlítő: a Föld O kp.-ján átmenő, a forgástengelyre

  merőleges sík az egyenlítő síkja (egyenlítő)3. szélességi körök: az egyenlítővel párhuzamos síkok a

  Föld felszínét a szélességi körökben metszik4. meridián: a P és P’ pólusokon és az M megfigyelőn

  halad át a meridián síkja, Föld felszínét M-hez tartozómeridiánban metszi (kör)

  5. kezdeti meridián: a greenwichi obszervatórium meghatározott pontján áthaladó meridián

 • Koordinátarendszerek

 • Koordinátarendszerek

  Pólus horizont feletti magassága

  M megfigyelő helyén függőón iránya MO1 horizont síkjaM-ben párhuzamost húzunk PP’-vel kijelöli a P pólus irányát

  A P pólus horizont feletti ℎ magassága megegyezikaz M szélességével:

  ℎ = 𝜑

 • Koordinátarendszerek

  Az éggömb

  O

  C

  C’

  Az égitestek helyzete: szférikus csillagászatAlapfogalma: éggömb: felületére az égitesteketleképezzük, sugara tetszőleges lehet.A középpont megválasztása szerint lehet:

  1. topocentrikus

  2. geocentrikus

  3. heliocentrikus

  4. galaktocentrikus

  5. baricentrikus

  C’ pontban metszi az éggömböt, ez a csillag szférikus helye.

  Két szöggel adható meg, ehhez kell:

  1. alapsík

  2. kiindulási irány

  3. körüljárási irány

 • Koordinátarendszerek

  Topocentrikus horizontális 𝑚,𝐴

  Meridionális metszet

  Lehet topo- v. geocentrikus

  A topocentrikus horizontális Kr.-ben éggömb kp.-ja M

  Függőón iránya kijelöli a zenit-nadír (ZN) irányt

  Az M-n áthaladó ZN-re merőleges sík: horizont síkja

  Az éggömb és a horizont síkjának metszése: horizont

  M-n keresztül forgástengellyel párhuzamos egyenes: P és P ’

  A P-n, Z-n és M-n halad át a meridián síkja

  Az éggömb és a meridián síkjának metszése: égi meridián

  áthalad a P, Z, P’, N pontokon.

  NP’

 • N P’

  Koordinátarendszerek

  Topocentrikus horizontális

  Meridionális metszet

  A meridián mentén P Z haladva D pont

  A horizonttal || körök az almukantarátok

  Az M kp. Z-t és N-t összekötő félkörök a

  vertikális körök

  A meridián síkjára vertikális körök az

  első vertikálisok (Ny és K pontok)

  • alapsík: horizont síkja

  • alapirány: az MD félegyenes iránya

  • körüljárási irány: Z-ből nézve óramutató járásával megegyező

  Egy C égitest koordiniátái:

  • 𝑚 magasság: a horizontól mért 𝑚 szögtávolság,𝑚 ∈ −90°, 90°

  • 𝐴 azimut: a C-n áthaladó vertikális horizonttal való metszéspontjának D-től mért szögtávolsága, 𝐴 ∈ −90°, 90°

  zenittávolság: 𝑧 = 90° − 𝑚Topocentrikus horizontális Kr.

 • Koordinátarendszerek

  Geocentrikus horizontális 𝑚,𝐴

  A geocentrikus horizontális Kr. középpontja a Föld O geometriaiközéppontja

  A ZN irányt az OM egyenes határozza meg

  Az alapsík az O ponton megy át

  Egy égitest topo- és geocentrikus koordinátái különböznek:

  1. A ZN irány eltérhet a függőónétól,

  2. Közeli égitesteknél (naprendszerbeli) a Föld mérte nemhanyagolható el, az ilyen égitestek kissé más iránybanlátszanak O-ból mint M-ből (parallaxis).

  Geocentrikus horizontális Kr.

  O

 • Koordinátarendszerek

  Az I. egyenlítői 𝛿, 𝑡

  Lehet topo- v. geocentrikus

  A topocentrikus rendszerben az éggömb kp.-ja M

  Zenit-nadír (ZN) irányt függőón jelöli ki

  A geocentrikus rendszerben az éggömb kp.-ja O

  Zenit-nadír (ZN) irányt OM egyenes jelöli ki

  Mindkét esetben az P, P’-t a Föld forgástengelye jelöli ki.

  Az éggömb kp.-ján átmenő PP’-re sík az égi egyenlítő síkja

  ami az éggömböt az égi egyenlítőben metszi.

  A meridián mentén P Z haladva D pont

  Az egyenlítővel || körök az deklinációs körök

  Az M kp. P-t és P’-t összekötő félkörök az órakörök

  • alapsík: az égi egyenlítő síkja

  • alapirány: az OD v. MD félegyenes iránya

  • körüljárási irány: P-ből nézve óramutató járásával megegyező

  Az I. egyenlítői Kr.

 • Koordinátarendszerek

  Az I. egyenlítői 𝛿, 𝑡

  Egy C égitest koordinátái:

  • 𝛿 deklináció: az égi egyenlítőtől mért 𝛿 szögtávolság,𝛿 ∈ −90°, 90°

  • 𝒕 óraszög: a PCP’-n áthaladó órakör egyenlítővel való metszéspontjának D-től mért szögtávolsága,

  𝑡 ∈ 0ℎ, 24ℎ

  pólustávolság: 𝑝 = 90° − 𝛿

  A 𝛿 állandó, a 𝒕 a Föld forgása miatt növekszik

  (sajátmozgás, egyenlítő helyzete változik → 𝛿 változik)

  Az I. egyenlítői Kr.

 • Koordinátarendszerek

  Parallaktikus szerelés

  Egyik tengelyük, óratengely || a PP’-vel

  másik tengelyük, deklinációs erre .

  A deklinációs tengely körül forgatva → 𝛿

  Az óratengely körül egy óragép forgatja → távcső követi a csillagot

  Parallaktikus szerelés

 • Koordinátarendszerek

  A II. egyenlítői 𝛿, 𝛼

  Lehet topo- v. geocentrikus

  Az éggömb kp.-ján átmenő, a Föld napkörüli keringési

  síkjával || sík az ekliptika síkja

  ami az éggömböt az eklitikában metszi.

  Ekliptika egyúttal a Nap évi járásának nyoma az éggömbön

  Az ekliptika és az égi egyenlítő 𝜀 = 23°, 5 szöget zár

  Két pontban metszik egymást:

  • Tavaszpont, jele 𝛾

  • Őszpont, jele Ω

  A tavaszpont: a Nap évi látszólagos mozgása során a délifélgömbről az északira lép.

  • alapsík: az égi egyenlítő síkja

  • alapirány: az O𝜸 félegyenes iránya

  • körüljárási irány: P-ből nézve óramutató járásával ellentétes

  A II. egyenlítői Kr.

 • Koordinátarendszerek

  A II. egyenlítői 𝛿, 𝛼

  A II. egyenlítői Kr.

  Egy C égitest koordinátái:

  • 𝛿 deklináció: az égi egyenlítőtől mért 𝛿 szögtávolság,𝛿 ∈ −90°, 90°

  • 𝜶 rektaszcenzió: a PCP’-n áthaladó órakör egyenlítővel való metszéspontjának 𝛾 -tól mért szögtávolsága,

  𝜶 ∈ 0ℎ, 24ℎ

  Az 𝛼, 𝛿 igen jó közelítéssel állandó

  (sajátmozgás, tavaszpont)

  Katalógusba foglalhatók, melyek adott epochára megadjáka csillagok koordinátáit.

 • A csillagok látszólagos mozgása

  A csillagok azonos szögsebességgel mozognaka P pólus körül. Ez alatt a 75 perces expozíciósfelvétel alatt kb. 𝜙 = 19°-ot mozdultak el.

  A Föld forgása miatt a csillagok a deklinációs körök menténmozognak.

  75𝑚

  1440𝑚=

  𝜙

  360 𝜙 = 18°. 75

  A csillagok kelettől nyugati irányban keringenek. Napi látszólagos mozgásuk során kétszer haladnak át a meridiánon:1. felső kulmináció (delelés): zenithez közelebbi átmenet2. alsó kulmináció: zenittől távolabbi átmenet

  Z

  N

 • A csillagok látszólagos mozgása

  Csillagok láthatósága (meridionális metszet)

  M megfigyelő, ℎ horizont síkjának, 𝑒 az egyenlítő síkjának a meridiánsíkjával való metszésvonala.P ℎ feletti magassága 𝜑, M földrajzi szélessége

  A horizonthoz képest a csillagok napi látszólagos mozgása:1. Mind az alsó, mind a felső kulmináció a horizont felett van. A

  𝛿 ≥ 90° − 𝜑deklinációjú csillagok cirkumpolárisak(1-es jelzésű, előző dián a piros csillag).

  2. Az alsó kulmináció a horizont alatt, a felső a horizont felett van:ezek a csillagok felkelnek és lenyugszanak:

  𝜑 − 90° < 𝛿 < 90° − 𝜑(2-es jelzésű, előző dián a sárga csillag)

  3. A felső kulmináció a horizont alatt van: az ilyen csillag M számáranem látható

  𝛿 ≤ 𝜑 − 90°(3-es jelzésű, előző dián a kék csillag).

  Budapest földrajzi szélessége: 𝜑 = 47°30′, ezért itt a 𝛿 ≥ 42°30′csillagok cirkumpolárisak, a 𝛿 ≤ −42°30′ csillagok sosem láthatók.

 • A Nap látszólagos mozgása

  A Nap nevezetes helyzetei

  A Nap az év során végighalad az ekliptikán:

  𝛼 ∈ 0, 24ℎ , 𝛿 ∈ [−23°26′, 23°26′]

  A Nap négy nevezetes helyzetét az ábra és az alábbi táblázat tartalmazza.

  Hely 𝜶 𝜹 ElnevezésKözelítő időpont

  Tavaszpont 0ℎ 0° Tavaszinapéjegyenlőség(ekvinikcium)

  Március 21.

  Nyárpont 6ℎ 23°26′ Nyári napforduló (szolsztícium)

  Június 21.

  Őszpont 12ℎ 0° Őszi napéjegyenlőség(ekvinikcium)

  Szept. 23.

  Télpont 18ℎ −23°26′ Téli napforduló (szolsztícium)

  Dec. 21.

  A napéjegyenlőségek és napfordulók időpontja csakközelítő, mert a tropikus év hossza (Nap 𝛾 → 𝛾 halad)napból áll (𝑇 = 365,2422).

 • A Nap látszólagos mozgása

  P

  P’

  𝛾

  Ω

  Z

  K

  Ny

  Az északi féltekén lévő megfigyelő számára 𝛿 > 0 esetén a Nap horizont feletti íve (folytonos vonal) hosszabb mint az alatti (szaggatott vonal), 𝛿 = 0 esetén (őszi és tavaszi napéjegyenlőség) a két ívdarab megegyezik, 𝛿 < 0 esetén a nappali ív rövidebb mint az éjszakai.

  nappal

  éjszaka

  03.21. - 09.21.

  09.21. – 03.21.

  Télpont12.21.

  Nyárpont06.21.

 • A sarkkörök és térítőkörökA Nap deklinációjának változásával kapcsolatosak:• A sarkkörök azok a szélességi körök, ahol a Nap évente egyszer

  cirkumpoláris.Ennek feltétele az északi féltekén: 𝛿 > 90 − 𝜑, a Nap maximális deklinációja: 𝛿⊙ = 23°26

  ′ (nyári napforduló),így 𝜑 = 90 − 𝛿⊙ = 66°24′ (a déli féltekén: 𝜑 = −66°24′).

  • A térítőkörök azok a szélességi körök ahol Nap évente egyszer a Zenitben delel.Ennek feltétele, hogy a 𝑧 = 𝜑 − 𝛿 zenittávolság zéróvá váljon(ld. az ábrát):

  𝑧 = 0 → 𝜑 = ±23°26′Az északi féltekén a térítőkört Ráktérítőnek, a délin Baktérítőneknevezzük.

  A zenitávolság az M helyén

 • A Nap járása különböző 𝜑-n• Az egyenlítőn, 𝜑 = 0

  • Egész évben ugyanolyan hosszúak a nappalok és az éjszakák• A Nap kétszer delel zenitben: a tavaszi és az őszi napéjegyenlőségkor

  • A trópusi övben, 𝜑 ∈ [−23°26′, 23°26′)• A nappalok és az éjszakák hossza változik• Kétszer delel a Nap a zenitben, az északi féltekén a nyári szolsztíciumra

  szimmetrikusan• A Ráktérítőn (Baktérítőn), 𝜑 = ±23°26′

  • Egyszer delel a Nap a zenitben a nyári (téli) napfordulókor• A mérsékelt övben, 𝜑 ∈ (±23°26′, ±66°24′)

  • A Nap sosem delel a zenitben• Az északi (déli) sarkkörön, 𝜑 = ±66°24′

  • A Nap a nyári (téli) napfordulókor cirkumpoláris• A Nap a téli (nyári) napfordulókor nem kel fel

  • Az északi (déli) sarkkörön túl, 𝜑 ∈ (±66°24′, ±90)• A Nap bizonyos időre cirkumpoláris, nyári (téli) napforduló környékén• A Nap bizonyos ideig nem kel fel, téli (nyári) napforduló környékén

  • Az északi (déli) sarkon, 𝜑 = ±90• A Nap a 𝛾 → Ω (Ω → 𝛾) cirkumpoláris• A Nap a Ω → 𝛾 (𝛾 → Ω) nem kel fel

  Z

  P

  Z

 • Az év hosszaA Nap látszólagos ekliptikai mozgásával kapcsolatban többféle periódus definiálható:• Tropikus év: a Nap tavaszpontól tavaszpontig halad (𝛾 → 𝛾):

  365𝑑 , 24219879 − 0,00000614 𝑇

  • Sziderikus év: periódus az állócsillagokhoz képest:365𝑑 , 25636042 − 0,00000011 𝑇

  • Anomalisztikus év: perigeumtól perigeumig:365𝑑 , 25964134 − 0,000000304 𝑇

  • Fogyatkozási év: a Hold felszálló csomójától ugyanezen felszálló csomóig:346𝑑 , 620031 − 0,00032 𝑇

  A 𝑇 a JD=2415020,0-től (1900. január 1. 12h –tól) Julián évszázadban eltelt idő. A hétköznapi életben év alatt a tropikus évet értjük.

  Periódus Hossza

  Tropikus 365d 5h 48m 45,51s

  Sziderikus 365d 6h 09m 9,5s

  Anomalisztikus 365d 6h 13m 53s

  Fogyatkozási 346d 14h 52m 50,6s

 • A Hold járásaA Hold a Föld körül kering, átlagos távolsága a Földtől𝑎 = 384 400 km, a pálya enyhén elliptikus melynek perigeuma (földközel pontja) 𝑞 = 363 104 km, apogeuma (földtávol pontja) Q = 405 696 km.A pálya excentricitása 0,055, ekliptikával bezárt szöge ≈ 5°.Közepes pályasebessége 1 km/s.

  A Hold mozgásában a Nap hatására erős zavarok lépnek fel:a holdpálya perigeuma 8,85 év alatt direkt irányban körbefordul, felszálló csomója retrográd irányban 18,6 év alatt tesz meg egy fordulatot.

  A Hold járása a különböző földrajzi szélességeken a Napéhozhasonlít, de azzal a különbséggel, hogy deklinációjánakmaximális értéke a Napéhoz képest kb. 5 fokkal nagyobb értéketvehet fel.

  A Hold látszólagos átmérője jó közelítéssel megegyezik a Napéval.

  földpálya(ekliptika síkja)

  Föld tengely-ferdesége

  23.44°

  holdpályahajásszöge5.14°

  perigeum apogeum

  𝑎

  földpálya(ekliptika síkja)

  perigeumforgásiránya

  csomóvonal

  felszálló csomó

  csomóvonal

  𝑄

  𝑞

 • A Hold járásaA Hold keringési periódusa 27,32 nap, forgási periódusa szintén 27,32 nap → kötött keringés.Következmény: mindig ugyanazt az oldalát látjuk.

  Valójában felületének 59%-át, mert1. A Hold pályasíkja 5°-os szöget zár be az

  ekliptikával, ezért hol „alulról” hol „felülről” látunk rá (szélességi libráció).

  2. Tengelyforgása egyenletes de keringési sebessége nem (Kepler 2. tr.), ezért hol a „jobb” hol a „bal” széléből látunk többet (hosszúsági libráció).

 • A Hold fázisaiAz időszámításunkból jól ismert hónap a Hold fázisaihoz, vagyis a szinodikus hónaphoz kötődik.A Hold mozgásával kapcsolatban többféle periódus definiálható:• Szinodikus hónap: újholdtól újholdig (Földhöz képest)• Sziderikus hónap: állócsillagokhoz képest• Tropikus hónap: tavaszponthoz képest• Anomalisztikus hónap: perigeumtól perigeumig• Drakonikus hónap: felszálló csomótól felszálló csomóig

  Telihold Újhold

  Növekvő sarló

  Első negyed

  Növekvő fázis

  Csökkenő fázis

  Utolsó negyed

  Csökkenő sarló

  nap

  fén

  y

  Periódus Hossza

  Szinodikus 29d,530589

  Sziderikus 27d,321662

  Tropikus 27d,321582

  Anomalisztikus 27d,554550

  Drakonikus 27d,212221

  A fázisok oka az, hogy a Hold Nap által megvilágított oldala miként helyezkedik el a Földhöz képest.

 • Sziderikus és szinódikus hónapSzinódikus hónaponként ismétlődnek a Hold fázisai.Egy sziderikus hónap alatt a Hold egy teljes keringést végez a Föld körül. Ez rövidebb mint a szinódikus, hiszen a Föld is halad közben a pályáján.

  Földpálya

  Nap

  ÚjholdÚjhold

  A sziderikus hónap akkor telt le, amikora Hold ide ért

 • A Hold járása - fogyatkozásokHold- és napfogyatkozás akkor következhet be, ha a Hold az ekliptika síkjában van, azaz valamelyik csomopontja közelében. Ilyen esetek az ábrán a B és a D. Nem lehetséges fogyatkozás az A és a C esetben.

  A. Nem lehetségesfogyatkozás.

  A Föld árnyékaa Hold fölött

  Föld HoldA Hold árnyékaa Föld fölött

  B. Lehetségesfogyatkozás.

  Holdfogyatkozás

  Napfogyatkozás

  C. Nem lehetségesfogyatkozás.

  D. Lehetségesfogyatkozás.

  Napfogyatkozás

  Holdfogyatkozás

 • NapfogyatkozásNapfogyatkozás akkor következhet be ha a Hold kitakarja a Napot, azaz az égitestek sorrendje a következő: N − H − FA geometriától függően napfogyatkozások lehetnek:• Teljes: a megfigyelő az umbrában (teljes árnyék) van, a

  Hold látszó átmérője kicsit nagyobb a Napénál, mert perigeuma környékén van

  • Gyűrűs: a megfigyelő az umbrában van, de a Hold látszó átmérője kisebb a Napénál, mert apogeuma környékén tartózkodik

  • Részleges: a megfigyelő a penumbrában (félárnyék) van.

  FöldHoldperigeumbanNap

  Teljes napfogyatkozás

  Umbra(árnyékkúp) Penumbra

  Gyűrűs napfogyatkozás Részleges napfogyatkozás

  Holdapogeumban

 • HoldfogyatkozásA holdfogyatkozás akkor következhet be ha a Föld kitakarja a Napot, azaz az égitestek sorrendje a következő: N − F − HA holdfogyatkozások típusai:• Teljes: A Hold teljes mértékben az umbrában van• Részleges: A Hold egy része van csak az

  umbrában• Penumbrális: A Hold félárnyékban van (alig

  észrevehető)

  FöldNap

  Umbra Penumbra

  Hold

  Teljesholdfogyatkozás

  Részlegesholdfogyatkozás

  Penumbrálisholdfogyatkozás

 • A bolygók járásaA Bolygók a Nap körül azonos irányban keringenek első közelítésben a Kepler-törvényeknek megfelelően, pályáik viszonlyag kis szöget zárnak be egymással. A belső bolygók (Merkúr, Vénusz) a Föld pályáján belül vannak.Föld-típusú bolygók: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars.Óriásbolygók: Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz

  A Föld-típusú bolygók pályái. Kék színnel a pályák ekliptika fölötti része, zölddel az alatti része van jelölve.

  Nap

  A Naprendszer bolygói. Kék színnel a pályák ekliptika fölötti része, zölddel az alatti része van jelölve.

 • A bolygók járásaOkkultáció: olyan esemény, amikor egy égi objektum kitakar (részben vagy egészben) egy megfigyelt objektumot.Csillagfedés: egy égitest (a Hold, egy bolygó, egy aszteroida stb.) eltakar egy csillagot.Bolygóátvonulás: egy belső bolygó elhalad a Nap korongja előtt (NEM napfogyatkozás, hiszen a bolygók nagyon kicsik a Naphoz képest, a korongon egy kis foltnak tűnek).

  Dione eltakarja a Rhea-t (Szaturnusz holdjai)

  A Hold eltakaja az Aldebarant

  Ald

  ebar

  an

  A Merkúr 2016.5.9.-ei átvonulása

 • A bolygók járása

  A Merkúr és a Vénusz pályamenti mozgásából adódik, hogy – a Holdéhoz hasonló – fényváltozásokat mutat.

  A belső bolygók fényváltozásai

  A Vénusz fázisai

 • A bolygók járása

  Az együttállás és szembenállás meghatározásánál a Nap iránya a döntő!• Együttállás (konjukció): a B bolygó és a Nap ugyanabban az irányban

  látszódik. Belső bolygó esetén két típusa van:• Alsó: a B bolygó a Föld és a Nap között van (a bolygó ekkor van

  legközelebb a Földhöz)• Felső: a Nap a B bolygó és a Föld között van (a bolygó ekkor

  van legtávolabb a Földtől)• Szembenállás (oppozíció): a B bolygó és a Nap ellenkező irányban

  látszódik. Csak külső bolygó esetén fordulhat elő (a bolygó ekkor van legközelebb a Földhöz).

  Az együttállás és szembenállás

  FöldBB

  alsófelső

  Nap

  Nap Föld

  Együttállás belső bolygók esetén

  együ

  ttál

  lás

  szem

  ben

  állá

  s

 • A bolygók járása

  Az elongáció az az 𝜖 szög, amit a megfigyelő és a Nap félegyenes zár be a megfigyelő és egy bolgyó félegyenessel. A megfigyelő rendszerint a Földön áll.A kitérést nyugatra és keletre mérik. A bolygó maximális nyugati irányú kitérését a legnagyobb nyugati elongációnak, maximális keleti kitérést legnagyobb keleti elongációnak nevezzük.Ha 𝜖 = 0, akkor a B bolygó együttállásban van a Nappal.Ha 𝜖 = 180, akkor a B bolygó szembenállásban van a Nappal (csak külső bolygó esetén).

  Az elongáció (kitérés)

  Föld

  nyugatielongáció

  Nap

  Elongáció.

  keletielongáció

  𝜖

  B