Dossier exercicis

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1ª i 2ª avaluació

Text of Dossier exercicis

 • DOSSIER RECUPERACI 1 i 2 avaluaci

  Carmen Barrero

 • A.- DEFINEIX ELS SEGENTS TERMES

  - Atmosfera

  - Sismes

  - Aqfers

  - Corrents marins

  - Estat

  - Subsidi

  - Estat centralitzat

  - Municipi

  - Naci

 • - Estat social

  - Constituci

  - Estat de dret

  - Estat del benestar

  - Divisi de poders

  - Repblica

  - Comunitat Autnoma

  - Estat Teocrtic

  - Naci

  - Comarca

 • - Subvenci

  - Desocupaci estacional

  - Monopoli

  - Productivitat

  - Capital fsic

  - Benefici

  - Mercat

  - Servei

  - Minifundi

  - latifundi

 • - Plataforma continental:

  - Aqicultura:

  - Hbitat concentrat

  - Hbitat dispers

  B. Contesta a les segents qestions 1.- Quin tipus de relleu afavoreix la vida de les persones? Per qu?. 2.- Quins problemes plantegen, pel que fa a laigua, la pressi demogrfica i el desenvolupament? 3.- Un pas pobre pot pagar les obres denginyeria que permeten salvar els obstacles del relleu? Quines conseqncies t aix? 4.- Quins fenmens atmosfrics poden provocar un desastre natural? Per qu?

 • 5.- Quins costos mediambientals tenen les mesures que augmenten la disponibilitat dels recursos hdrics? 6.- Indica si las afirmacions segents sn certes o falses.

  I. L'estat no pot intervenir al lliure mercat.

  II. Lestat ha dunificar la llengua i els costums en tot el territori.

  III. Entre las funcions de lestat est la de mantenir l'ordre pblic dins el territori.

  IV. El transport i leducaci son serveis essencials que sol proporcionar lestat.

  7.- Contesta i/o omple els buits: Es considera que sn agents econmics les ........................................................., ......................... ......................................... ......., ..................................................... Creus que lEstat pot influir en el consum i en la inversi a travs dels impostos? Com? 8.- Qu s un sistema econmic? Quin s el sistema econmic predominant a lestat espanyol? 9.- Si volguessis muntar una agncia de transport, quin capital fsic necessitaries? Qui aportaria el capital hum? 10.- Contesta i/o omple els buits. En funci del cap destat tenim una ........................... ............................................o una ...................................................... .........

 • En funci de la religi tenim estats................................................................................... .......................................................................,.................................................................... Com sorganitza territorialment lEstat espanyol ........................................................................,.:................................................................. ................................................................................... Quins pasos van ser el fundadors de la Comunitat Econmica Europea..........................................................................,.................................................., .....................................................................................,..................................................., .............................................................................,............................................................. Qu s la Uni Europea? ...................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Actualment est formada per...................... pasos. Els seus objectius sn.............................................................................,......................................................., .................................................................................................Les principals institucions sn....................................................................,.............................................................. ........................................................ Quina s la llei suprema dEspanya: Qu vol dir que Espanya s un Estat social: 11.- Quina relaci hi ha entre el desenvolupament duna economia i el pes que en tenen els sectors?

 • 12.- Explica com contribueixen a lactivitat econmica dun pas les famlies, les empreses i lestat. 13.- Qu s la ramaderia?. Compara les caracterstiques de la ramaderia extensiva i intensiva 14.- Explica els factors humans de lagricultura. 15.- Per qu les grans empreses sn occidentals?. Quins avantatges ofereixen els pasos menys desenvolupats a aquestes empreses?. Quines indstries i tasques del procs de producci es queden als pasos desenvolupats?. Quins efectes t lestabliment duna gran multinacional en un pas subdesenvolupat?.

 • 16.- Per qu el consum denergia s un indicador del grau de desenvolupament dun pas?. 17.- Comenta les avantatges i desavantatges de les energies alternatives. 18.-Omple la taula segent

  Tipus de industries Caracterstiques bsiques

 • C. LLEGEIX ELS TEXTOS SEGENTS I CONTESTA LES PREGUNTES CORRESPONENTS. I

  Myanmar est governat per una Junta militar. L autodenominat Consell de Restauraci de la llei i lordre de lestat va abolir la Constituci del 3 de gener de 1974 desprs del cop destat del 18 de setembre de 1988. El consell va dissoldre el Parlament i va assumir tots els poders de lestat, va desmuntar lorganitzaci regional i municipal i va crear rgans amb la mateixa denominaci per a tots els mbits territorials. A loctubre, el primer ministre va quedar sota arrest domiciliari....ms de 1300 presos poltics van continuar a la pres, i les detencions i els empresonaments per haver dut a terme activitats poltiques pacfiques van seguir. Lexrcit va continuar cometen greus violacions del drets humans contra civils de minories tniques...

  a) a.- On s Myanmar

  b) b.- Explica quin sistema de govern hi ha en aquest pas i per qu creus qu s aix. Digues

  quin grup ostenta el poder.

  c) c.- Analitza les funcions prpies de lestat que sincompleixen a Myanmar. II

  Article 38. Es reconeix la llibertat dempresa en el marc de leconomia de mercat. Els poders pblics garanteixen i protegeixen el seu exercici i la defensa de la productivitat, dacord amb les exigncies de leconomia general i si sescau, de la planificaci

  a) Quin sistema econmic es contrari al defensat en aquest article?

  b) Qu significa economia planificada?

  c) Qu garanteix la Constituci?

 • III

  El fenomen de la globalitzaci econmica ha suposat una gran expansi de les activitats econmiques dabast mundial aix com la generaci de milions de nous llocs de treball fora de les rees econmiques ms desenvolupades. Aquesta expansi no ha estat una via de reequilibri mundial sin tot el contrari, ha servit per a incrementar les desigualtats entre els pasos ms desenvolupats que continuen mantenint la posici hegemnica i la resta de pasos, tant els emergents com els perifrics, aprofundint les diferncies ja existent.

  a) Qu entenem per globalitzaci?.

  b) Quin sn els grans centres de leconomia mundial. Qui shi ha sumat ltimament?.

  c) Explica el model de relacions entre en centre i la perifria.

  IV

  En els 25 anys que van del 1970 al 1995 hi ha hagut una reducci molt gran de la poblaci activa en lagricultura europea, que ha estat ms espectacular en aquells pasos que en el primer moment posseen els nivells ms alts de poblaci ocupada en el sector (Itlia, Espanya, Portugal, Irlanda i Grcia). El sector agrari espanyol vol ser reforat,entre altres coses, per evitar labandonament massiu del camp, que s una constant des de fa fora anys en aquest estat. Aix provoca lenvelliment de la poblaci de les zones rurals espanyoles i, de vegades, la despoblaci. Aquest abandonament del camp s un dels grans mals, no noms de lagricultura espanyola sin de lagricultura europea, i encara, de lagricultura de tot el mn desenvolupat.

  Geografa econmica, 1997. Adaptaci

  a) La poblaci agrria a Espanya des del 1970 ha disminut o ha augmentat?

  b) Per qu creus que la reducci de la poblaci agrcola a Europa ha estat ms forta en els pasos tradicionalment agrcoles (Portugal, Espanya, etc.) que en els pasos ms industrialitzats?

 • c) Per qu es produeix labandonament massiu del camp? Coneixes algun cas de poble que sest despoblant o fins i tot que ha estat abandonat?

  d) Llegeix lltima oraci del text. Creus que lautor est a favor o en contra de labandonament del camp?