Exercicis llibre

  • View
    112

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

GRAU INICIAL1. EXERCICIS DACTIVITAT MENTAL. 1.1. Atenci i memria Seriacions.

1.2.

1.3.

Discriminaci: donats 4 dibuixos semblants, trobar el que s diferent (camps semntics).

2. EXERCICIS PERCEPTIU-MOTRIUS. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.Colors: reconixer colors, identificar objectes dun mateix color, associar el nom del color amb el color. Mides: classificar objectes per la seva mida, diferenciar mides... Formes: classificar objectes per la seva forma, diferenciar formes, associar objectes amb la forma que els representa... Esquema corporal:

a) Coneixement del propi cos: assenyalar i anomenar les prpies partsdel cos, assenyalar les parts del cos que li deim, assenyalar i anomenar les parts del cos duna altra persona.

b) Localitzaci espacial respecte del propi cos: a dalt (cap), a baix(peus), enmig (cintura), davant (cara, pit, panxa...), darrera (esquena, cul...), costat dret/esquerre (ull, orella, bra, m, cama...).

c) Localitzaci dobjectes respecte a la figura humana:

d) Marxes.

e) Equilibri esttic: mantenir-se sobre un peu, mantenir-se de puntes. f) Equilibri dinmic: saltar sobre els dos peus, saltar sobre un peu. g) Relaxaci. 2.5.Simetria: tallar per la lnea de punts i donar-li descollocat perqu ho colloqui. Fer-li veure que els dos costats sn simtrics.

2.6.

Nocions espacials: pita de groc les cases que tenen el cam a la dreta, de vermell si el tenen a lesquerra i de blau si el tenen enmig.

2.7.

Nocions temporals: dia - nit, mat tarda - vespre, desdejuni dinar sopar, abans - desprs, primer - darrer. - Ordenar historietes conegudes per linfant.

3. EXERCICIS DE LLENGUATGE. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Anomenar objectes i dibuixos. Definir objectes i dibuixos segons el seu s. Dir noms relacionats amb un tema determinat (animals, flors, coses que empra a lescola, peces de vestir...). Descriure lmines, procurant estimular linfant explicaci. Contar contes, establint desprs un dileg amb linfant, per a fixar termes i expressions. perqu doni una

4. EXERCICIS DE PREESCRIPTURA I PRELECTURA.4.1. Exercicis amb plastilina, pintura de dits, arena, retallar, punxar, traos amb pautes donades, trencaclosques...

Passar el dit pels camins fins arribar a la pilota

1. 2. 3.

Punxar sense sortir del coet. Punxar dins el tronc de larbre. Punxar sense sortir del fil daquest globus.

1.

2.

Repassar la e amb el dit sense aixecar-lo, seguint la direcci de la fletxa. Amb un llapis de color, repassa la e seguint la direcci de la fletxa.

GRAU ELEMENTAL1. EXERCICIS DACTIVITAT MENTAL.

1.1.

Atenci i memria.Completa els jardins perqu tots siguin iguals que el primer.

1.2.

Seriacions.1. Dibuixa la margarida llevant-li cada vegada un ptal. 2. Dibuixa els peixos dins la peixera, llevant un peix cada vegada.

1.3.

Discriminaci.Aqu hi ha 3 coses. Digues el seu nom i pinta cada objecte dun color diferent.

2. EXERCICIS PERCEPTIU-MOTRIUS. 2.1. Colors - formes i mides. Dir noms de coses grans. Dir noms de coses petites. Dibuixar una taula gran i una taula petita.

Sincorporaran conceptes nous: ample estret, alt baix, llarg curt, marr, taronja...

2.2. Esquema corporal: activitats psicomotrius encaminades al reconeixement de dreta esquerra, en el propi cos, trencaclosques, exercicis grfics.

Retallar per la lnia de punts, donar-li desordenat perqu ho colloqui b.

* Localitzar els objectes respecte del cos: demanar sobre la localitzaci de diferents objectes respecte a la seva posici: - Digues coses que estan a la teva dreta esquerra davant darrera damunt davall.. - On s la finestra? I la porta? I la lmpara? * Imitar i interioritzar postures:

Imita les seves postures.

* Percepci e la simetria en el cos hum.1. Retalla la imatge. 2. Doblega el paper per la lnia de punts i, doblegat, retalla la mitra figura dibuixada. 3. Desdoblegal. Qu passa?

2.3. Nocions espacials.El cavall del requadre va cap a la .. Pinta tots els cavall que van cap all mateix que el del requadre.

2.4. Nocions temporals: ahir avui dem, dies de la setmana, cicles naturals...1. Retallar els quadres i donar-los-hi desordenats perqu els ordeni temporalment. 2. El nin ha dexplicar de forma oral perqu ho ha ordenat daquesta manera.

* Activitats de ritme:0 renou de durada normal. - pausa normal. _____ pausa llarga o renou breu.

3. EXERCICIS DE LLENGUATGE. - Definir objectes concrets, procurant la seva descripci amb la major precisi i riquesa de dades: mida, color, s... - Descriure lmines, sense limitar-se a lenumeraci, sin donant una visi dinmica daquestes, introduint verbs dacci. - Anomenar objectes donant una situaci espacial: la gerra est damunt, a la dreta...

- Establir comparacions qualitatives, sense necessitat del suport de lobjecte, sin noms en un plnol verbal: qu s ms gran, una formiga o un ca? - Dir tots els noms possibles sobre un tema donat: animals, vegetals... - Fer frases amb una o dues paraules donades: digues alguna cosa amb la paraula sabata. - Contar accions que hagin fet o inventat: conta alguna cosa sobre una excursi o sobre all que vares fer ahir. - Contar contes: ho pot fer ladult i desprs incitar un dileg sobre el conte, o linfant estimulat per lmines i amb lajuda de preguntes dirigides.El mestre conta el conte dels Tres ssos. Desprs mostram a lmina i demanam que expliqui all que representa. Sobre aquesta base anirem fent preguntes temporals, espacials, de contraris...

4. LECTURA I ESCRIPTURA. - Reconeixement i lectura de vocals:Recordes aquestes lletres? Repassa de taronja la A. Repassa de verd la E. Repassa de vermell la I. Repassa de blau la O. Repassa de marr la U.

- Exercicis de retallar, de lnies rectes, corbes, combinades i mixtes, de dibuixos esquemtics... - Exercicis de punxat, seguint les mateixes pautes. - Modelat amb plastilina: formaci de figures i lletres amb modelat.

- Exercicis de laberints.

Per arribar al vaixell el mariner ha de triar entre dos camins: un llarg i un curt. Segueix amb un llapis el cam ms curt.

- Exercicis de grafia amb components espacials: per donar-li pautes sobre el full de paper i el sentit direccional de lescriptura.

- Reconeixement i grafia de dgits. - Reconeixement, lectura i escriptura de consonants.1. Repassa la D amb el dit o amb llapis de colors sense aixecar-lo, seguint la direcci de la fletxa. 2. Punxa seguint la direcci de la fletxa.

- Reconeixement, lectura i escriptura de sllabes directes, en ordre de dificultat: Pa pe pi po pu (Llegir les sllabes i identificar-les a travs dun joc de loto). - Formaci i lectura de sllabes, donada una consonant determinada. Es pot fer amb lletres soltes i grficament. - Formaci i lectura de paraules de sllabes directes. Es pot fer com el punt anterior. - Lectura de paraules de forma comprensiva: linfant ha de llegir una paraula i, desprs, explicar el seu significat i, si s possible, dibuixar-la. - Donat un dibuix, formar amb lletres soltes la paraula que el representa.

GRAU ESCOLAR5. EXERCICIS DACTIVITAT MENTAL. 1.1. Seriacions:Fes un cop per cada rodona i una mamballeta per cada quadre. Acaba la srie i posa els nombres que corresponguin.

1.2. Atenci i memria:

Fixat b en aquests dibuixos. Sn iguals? Digues all que s diferent i pinta-ho.

* Cadascun dels quatre infants de la famlia fa un esport diferent. En Pere juga a tenis. A nAntnia li agrada esquiar. Na Joana fa gimnstica rtmica. En Joan juga a futbol amb lequip del seu barri. - Qui juga a tenis? A qui li agrada jugar a futbol? Qu fa na Joana? - I en Pere, quin esport fa? 1.3. Discriminaci:

Fixat en aquestes figures. Cadascuna t la seva ombra. La saps cercar? Uneix amb una fletxa cada figura amb la seva ombra.

6. EXERCICIS PERCEPTIU-MOTRIUS.2.1. Esquema corporal:Posa una creu vermella als braos drets del nin i de la nina. Posa una creu verda a les cames esquerres. Posa una creu lila als braos esquerres. Posa una creu groga a les cames dretes. Pinta el lla esquerre de la nina de taronja i el lla dret de cel. Digues quin s lull dret de la nina, i lesquerre? En quina m t el nin la raqueta? I la nina? La pilota est a la dreta de......................... i a lesquerra de ..................................

2.2. Moviment: * Clcul de distncies mitjanant: a) Jocs de bots: botar sobre totxos espaiats, botar obstacles de poca alada... b) Jocs de precisi i punteria: bitlles, bsquet, anelles...

* Equilibri esttic (primer amb els braos estesos i desprs caiguts: - Estar de puntetes. - Posar-se sobre un peu amb flexi i extensi de la cama que no es recolza. * Equilibri dinmic: - Botar sobre un peu seguint una lnia. - Caminar sobre una post recolzada en terra. - Jugar a piso. - Colcar en bicicleta. * Relaxaci. 2.3. Nocions espacials:Vermell: una senyora que passeja el seu nin ha vist un banc per seure, que est ............. quadres a la seva dreta i ..................... Blau: Un nin juga a la pilota i, per agafar-la, ha de recrrer ...... quadres ............ El jardiner tamb ha vist la pilota, per agafar-la noms ha de caminar .......... quadres a la seva ............. i a la seva .............. Llavors el nin va a beure aigua a l font, passant ................. quadres ...................... i ..................... a la seva ................ Verd: El jardiner, desprs, va des de la pilota fins a la font recorrent ............ quadres .................. i ......................... quadres a la seva ....................

Retalla aquestes figures i llavors construeix el model.

En un mapa, el NORD s a dalt, el SUD s avall, lOEST s a lesquerra i lEST s a la dreta. Si ets a lOEST i camines cap a la DRETA, cap on vas? ............................. Si ets al SUD i viatges cap a dalt, anirs cap al ......................