Click here to load reader

Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü · PDF file 2018. 10. 11. · 02 2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 03 1 2 3 01 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 06 Başlıca Finansal

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü · PDF file 2018. 10. 11. · 02...

 • 2009 Faaliyet Raporu 01

  Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü

  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Kuruluna:

  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir.

  Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin ulus ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

  Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 40’ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Banka’nın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafımıza verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile uyumludur.

  Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A Member firm of Ernst&Young Global Limited

  12 Mart 2010 İstanbul, Türkiye

  Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 K: 9-10 34381-Şişli İstanbul-Turkey

  Tel: +90 212 315 30 00 Fax: +90 212 230 82 91

  Metin Canoğulları Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

 • 2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 02 03

  1 2 3 01 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 06 Başlıca Finansal Bilgiler 07 Kâr Dağıtım Teklifi ve Ana Sözleşme, Sermaye Yapısı 10 Genel Kurul Gündemi 11 Özet Yönetim Kurulu Raporu 12 Vizyon-Misyon 13 Hedefler, Albaraka Türk’ün Güçlü Temelleri 14 Albaraka Türk’ün Tarihçesi 16 Albaraka Bankacılık Grubu 20 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 22 Genel Müdürün Mesajı 26 2009 Yılı Faaliyetleri 27 Toplanan Fonların Gelişimi 28 Faaliyet Alanları 30 Ticari ve Kurumsal Bankacılık 32 Bireysel Bankacılık 34 Dış Ticaret İşlemleri ve Uluslararası Bankacılık 42 Ar-Ge 46 Kültürel ve Sosyal Faaliyetler 50 İnsan Kaynakları 52 Eğitim 54 Organizasyon ve Kalite Yönetimi

  60 Yönetim Kurulu 67 Üst Yönetim 70 Denetçiler 72 Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım 77 İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi 78 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 79 Destek Hizmet Alınan Kişi ve Kuruluşlar/Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yapmış Olduğu İşlemler

  4 5 6 92 Mali Durum, Kârlılık ve Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 93 Risk Yönetimi 95 Kredi Notları

  98 Denetleme Kurulu Raporu 100 Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu

  178 Şubelerimiz 181 Al Baraka Bankacılık Grubu Adresler

  82 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

  içindekiler

  Albaraka Türk Hakkında Kurumsal YönetimYönetim/Komiteler Denetim Raporları Şubeler&Al Baraka Bankacılık Grubu

  Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi

 • 2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 0504

  Sunuş

  Dr. Adnan Büyükdeniz… Değerli bir akademisyen, finans sektörünün duayenlerinden, başarılı ekonomist, fotoğraf tutkunu, renkli, sevgi ve hayat dolu bir insan… 51 yıllık hayatına pek çok şey sığdıran Genel Müdürümüz Dr. Adnan Büyükdeniz, uzun süredir mücadele ettiği rahatsızlığı nedeniyle derin izler bırakarak 2009 yılında aramızdan ayrıldı.

  Katılım bankacılığının Türkiye’deki gelişiminde önemli katkıları olan, bilgisi ve engin deneyimiyle her kesimin takdirini kazanan, soyadı gibi, bilgi ve deneyimleri ile bize ne kadar büyük bir derya olduğunu gösteren Büyükdeniz’i, saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz.

  Her açıdan örnekti Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürümüz Dr. Adnan Büyükdeniz 1958 yılında Adana’da doğdu. Küçük yaşlarda akademik başarılarıyla dikkat çeken Büyükdeniz, 1974’te Türk-Amerikan Kültürel Mübadele Programı’ndan kazandığı burs ile ABD’ye gitti. Lise eğitimini Teksas’ta 1975 yılında tamamladı. 1976’da Boğaziçi Üniversitesi’ne giren Büyükdeniz, ekonomi bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans çalışmaları için İngiltere’ye giden Büyükdeniz, London School of Economics’ten 1981’de “Takdirname” ile ekonomi diploması ve 1982’de ekonomi dalında bilim master derecesi elde etti. 1983-1985 yılları arasında TÜSİAD’da Ekonomi Araştırma Uzmanı olarak çalışan Büyükdeniz, aynı kuruluşta 1985-1994 yılları arasında danışmanlık görevi yaptı. 1985’in sonunda Albaraka Türk Katılım Bankası’na katıldı. “Türkiye’de 1980 Sonrası Faiz Politikaları ve Etkileri” konulu tezi ile 1990’da İstanbul Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı.

  Albaraka Türk Katılım Bankası’nda Kredi Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Dış İşler Müdürlüğü, Genel Müdür Başyardımcılığı

  görevlerinde bulunan Büyükdeniz, Haziran 2003’te Genel Müdürlüğe atandı.

  Aynı zamanda yurtdışındaki çeşitli bankacılık ve yatırım fonu kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yapan Büyükdeniz, 1992- 2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde “Para Teorisi ve Politikası” ve “Uluslararası İktisat” dersleri vererek bilgi ve birikimlerini gençlerle de paylaştı. Akademik ve diğer yayın çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.

  Fotoğrafçılıkta da başarılıydı Bilgi, deneyim ve güçlü yönetim becerisiyle kazandığı saygıyı güler yüzlü ve empati eksenli yaklaşımıyla Albaraka Türk ailesinin sevgisini kazanarak pekiştiren Büyükdeniz, iş kadar sosyal yaşantısıyla da örnek alınan birisiydi. Büyükdeniz, Albaraka Türk’te kültür çalışmalarına önem verdi, kurumda yaratılan profesyonel kültür dokusunun mimarı oldu. Albaraka Türk, Büyükdeniz’in vizyonuyla bugüne kadar hat yarışmaları, fotoğraf sergileri düzenledi, farklı konularda kültür çalışmalarına imza attı. Albaraka Türk bu sayede geniş kitlelere asli alanının dışında da ulaşma yeteneği kazandı.

  Büyükdeniz’in tutkularından biri de şüphesiz fotoğraftı. Yaklaşık 15 yıldır gönül vermiş olduğu fotoğraf sanatıyla ilgili üretim yapan Büyükdeniz, yayınladığı fotoğraf albümleriyle hem sektöre katkı sağladı hem hayatımıza renk kattı. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) üyesi olan Büyükdeniz, yurtiçi ve yurtdışında yaptığı iş gezileri sırasında çektiği fotoğraflarlardan oluşan “Yerkürenin Renkleri” adlı bir fotoğraf albümü yayınladı.

  Duyguları harekete geçiren kareler Ağırlıklı olarak insan ve manzara fotoğrafları çeken Büyükdeniz; fotoğrafçılıktaki tarzını şöyle tarif ediyordu: “Bir fotoğrafçının tarif ettiği gibi aslında fotoğrafın da bir ironisi var. Çıplak gözle gördüğünüz ile sizin kayda aldığınız arasındaki fark sizin ruh dünyanızdır bir anlamda. Ben başarılı bir fotoğrafın duyguları harekete geçiren kareler olması gerektiğine inanıyorum. Benim çektiğim fotoğraflar genellikle insanı içine alan fotoğraflar. Bir tarihi mekanı insansız çekmekle başlamıştım bu işe ama gördüm ki yaşayan mekanlar bunlar. Bir cami, kilise, konak vs. İçinde insan olan fotoğraflara önem veriyorum.”

  Büyükdeniz, her ne kadar rakamlar dünyasının otoritesi olsa da rakamları soğuk ve duygudan uzak bulur; fotoğrafçılığın, bu soğuk dünyadan kaçış için fırsat olduğuna inanırdı. Ruh ve düşünce dünyasını fotoğrafla zenginleştirerek ısıtırdı. Albaraka Türk, Büyükdeniz’le profesyonel başarılara imza atarken, duygu dünyasının da ihmale gelmeyeceğini gördü.

  Büyükdeniz’le birlikte çalışma onurunu paylaştık, erken yaşta aramızdan ayrılmasına seyirci kalmak zorunda kaldık. Albaraka Türk’e önemli değerler katan Genel Müdürümüzü anmak amacıyla bu yılki faaliyet raporumuzu O’na ithaf etmeye karar verdik. Faaliyet raporunun sayfaları Adnan Büyükdeniz fotoğraflarıyla renklendi. Böyle bir yöntem seçmemizin temel nedeni, aslında duygudan uzak bir iletişim aracı olan faaliyet raporunu, aynen Büyükdeniz’in belirttiği gibi ısıtmak, renklendirmek. Unutmamak gerekir ki, soğuk rakamları sıcak duygularla oluşturduk. Rakamlardaki başarıyı sosyal dokunuşa verdiğimiz önem sayesinde yakalayabildik. Bu nedenle Büyükdeniz’in her fırsatta rakamla buluşturduğu yaşam felsefesini biz de